__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

L채rarhandledning 3 Birgitta Emanuelsson Lovisa Gardell


Innehåll Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lgr 11 och Briljant svenska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Arbetsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Lärarhandledningens symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Metodik samt facit

1 Marko kommer, Alva går . . . . . 10

17 Med sax, nål, tråd

2 Spela rent, spela falskt . . . . . . . . . 12

… och hammare . . . . . . . . . . . . . . 42

3 Farfar Anton

18 Författarbesök

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

................

44

4 Begravning med skratt . . . . . . . . 16

19 Av med mössan, på med

5 Modersmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

cykelhjälmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6 Avundsjuk! Svartsjuk! Sotis! . . 20 7 Hello! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

20 Glad påsk! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 21 Jobba, jobba, jobba . . . . . . . . . . . . 50

8 London och hemma . . . . . . . . . . . 24

22 Vad ska man bli när man

9 Cirkus Siri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

blir stor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

10 Oskars mammas nye man . . . . . 28

23 Eld på valborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

11 Ljus på allhelgona . . . . . . . . . . . . . 30

24 Oskars mamma gifter sig

12 Det brinner! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

med Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

13 Uppfinnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

25 Att vara kär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

14 Diskokväll på fritids . . . . . . . . . . . 36

15 Nu är det klippt! . . . . . . . . . . . . . . . 38

27 Lägerskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

16 Hemliga kompisar . . . . . . . . . . . . . 40

Facit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

26 Flytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Kopieringsunderlag

Laborationssidor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Ordspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Till föräldrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Hemliga brev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104


Uppfinnare

I textboken får Emil, Mila och Ali veta lite mer om Alfred Nobel och får sedan prova på att göra nya egna uppfinningar.

I arbetsboken tränas eleverna i att känna igen olika texttyper och

uppmärksamma deras specifika drag. De ska även ordna instruktionen till ett experiment i rätt ordning. Eleverna ombeds till sist att gissa vad de tror händer med ägget i experimentet och också förklara varför det blir så. Övningen är tänkt att träna dem i att tänka kritiskt och använda sin egen kunskap och erfarenhet när de ställer sin hypotes samt argumentera för sitt påstående.

I syftestexten för båda svenskämnena betonas vikten av att eleverna ”utvecklar

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” Vidare ska eleverna utveckla ”kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.” Eleverna ska även ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper /…/ om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.” I detta kapitel tränas därför eleverna specifikt på att känna igen olika texttyper samt får möjlighet att själva hämta information om ett valt ämne, skriva en faktatext och slutligen både ge och få respons på sin och kamraternas texter.

Ord och uttryck

en arbetsbeskrivning

ett förstoringsglas

reklam

kokt/okokt

en bägare

en inbrottstjuv

en saga

skalat/oskalat

en dagbok

en insändare

en sticka

en deckare

en kapitelbok

en uppfinnare

en dikt

plastfolie

en uppfinning

dynamit

en produkt

vinäger

en faktatext

en recension

ättika

spränga

Tala och diskutera

• Vad kännetecknar olika typer av text, t.ex. berättelse, saga, dikt, faktatext och instruktion? • Alfred Nobel uppfann dynamiten. Är det en bra eller dålig uppfinning? Vilka bra uppfinningar kan eleverna komma på? Vilka dåliga? • Vad ska man tänka på när man ger eller får respons på en text? • Vilka olika delar kan ett experiment bestå av (hypotes, undersökning, slutsats)?

34

Uppfinnare


L aborera

• Låt eleverna leta fakta om något valfritt, t.ex. ett djur eller dylikt. De ska sedan skriva en faktatext på datorn. Uppmana eleverna att även lägga in bilder i sin text. Ge enskild respons på varje faktatext och låt eleverna bearbeta dem. Samla sedan eleverna i smågrupper och låt dem läsa upp sina texter för varandra. Varje elev tilldelas en text som de ska ge respons på. De ska säga något positivt och något som skulle kunna förbättras. • Gör laborationen i arbetsboken med ägget och vinägern tillsammans i klassen. Ni kan också använda kopieringssidan 90 vid laborationen. Om ättika används behöver den spädas ut ca 5 ggr för att den inte ska bli för stark.

Leka och sjunga

Ägg-kyckling-höna/tupp är en lek som behöver en ganska stor yta för att kunna genomföras. När leken börjar är alla eleverna ägg och rullar som bollar på golvet. När två elever stöter ihop med varandra ska de duellera med varandra genom att göra sten-sax-påse. Lekintruktion finns på sidan 43. Vinnaren utvecklas till en kyckling som hoppar omkring på huk och piper. När kycklingen stöter ihop med en annan elev utvecklas han/hon till antingen en höna eller en tupp. Hönan flaxar med armarna och tuppen gal. Den elev som är höna/tupp och först vinner en duell med sten-sax-påse har vunnit och ropar då ÄGG! Den elev som förlorar en duell tar ett steg tillbaka i utvecklingen. Är man en kyckling blir man ett ägg igen o.s.v.

Hemliga brev

Kopiera upp den hemliga läxan från sidan 108, klipp ut och stoppa in i varje elevs läxbok.

Låt eleverna presentera sina uppfinningar. Om det är möjligt kan man ordna

en utställning.

Uppfinnare

35


Flytta

Ali ska flytta för att hans föräldrar har fått jobb i en annan stad. Först blir han arg och ledsen när han tänker på allt han kommer att flytta ifrån, men efter att ha åkt och hälsat på i den nya staden känns det mycket bättre. När han berättar för Emil och Mila att han ska flytta är det Emils tur att bli arg och ledsen för att han kommer att sakna Ali så mycket.

I arbetsboken får eleverna återberätta vad som hänt Ali, Emil och Mila under de

tre år som de lärt känna dem samt ytterligare öva på olika sätt att beskriva hur man känner sig och hur man kan visa det genom sitt kroppsspråk. I kursplanerna lyfts röstläge och kroppsspråk fram som viktiga komponenter för att förstå och göra sig förstådd. En läsförståelseövning finns också kopplad till kapitlet.

Under Laborera i detta kapitel får eleverna öva sig i att återberätta händelser

muntligt vilket är moment som betonas i kursplanerna.

Ord och uttryck

exalterad

märkvärdig

fundersam

obekymrad

blänga på någon

ha en klump i halsen

rycka på axlarna

spänna ögonen i någon

Tala och diskutera

• Ali, Emil och Mila och alla de andra barnen ska inom kort sluta årskurs 3 och börja i årskurs 4. Hur känner de sig tror eleverna? Vilken årskurs ska eleverna själva börja i? • Hur ska man göra för att någon ska känna sig välkommen till t.ex. en ny klass eller klubb? Vilket bemötande fick Ali? • Varför säger Ali att han inte tror att Fenix vill flytta när föräldrarna berättar om sina nya jobb? • På vilka sätt kan man hålla kontakten med kompisarna när man har flyttat? • På sidan 14 i Lärarhandledning 2, finns ytterligare frågor att diskutera kring flyttande.

60

Flytta


L aborera

• Öva på att återberätta händelser muntligt. Alla elever kan få ett gemensamt tema att hålla sig till, t.ex. ”Den dagen glömmer jag aldrig” eller ”En morgon hemma hos mig”. • På kopieringssidan 98 finns en uppgift om djur som flyttar. Rätt svar är ormen – hunden – marsvinet – katten.

Leka och sjunga

Fyra barn i soffan går ut på att fylla ”soffan” med personer från det egna laget. Dela in klassen i två lag. Ställ upp stolar två och två i en ring i klassrummet samt en ”soffa” med fyra stolar. Antalet stolar ska vara antalet elever plus en till. Alla får skriva sitt namn på en lapp, som sedan blandas och delas ut igen. Eleverna har nu troligtvis ett annat namn än sitt eget på lappen. Två från varje lag sitter i soffan, och vid ett av stolsparen kommer det att sitta en udda person. Denna elev ropar ett namn. Den elev som har det namnet på sin lapp flyttar. Sedan byter de eleverna lapp med varandra och den elev som har en tom plats bredvid sig ropar på ett namn. Det gäller att få bort det andra laget från soffan och fylla det med sitt eget lag. Vinner gör det lag som fyllt soffan.

Hemliga brev

Kopiera upp den hemliga läxan från sidan 112, klipp ut och stoppa in i varje elevs läxbok. Återknyt till diskussionen om hur man gör för att hålla kontakten med någon som flyttat.

Låt några elever få läsa upp sina brev/mejl när de kommer tillbaka.

Flytta

61


Läxa till kapitel 13: Uppfinnare

Skriv Min uppfinning som rubrik. Vad skulle du uppfinna om du fick chansen? Rita din uppfinning och förklara hur den ska användas.

Gleerups Utbildning AB

Läxa till kapitel 14: Diskokväll på fritids

Skriv Min favoritmusik som rubrik. Välj ut någon musik du tycker om. Det kan vara något som din musikidol spelar och sjunger eller något du själv kan spela eller sjunga. Tala om vad låten heter och varför du tycker om den. Om det finns någon text till musiken kan du skriva den i boken. Ta gärna reda på hur man kan lyssna på musiken så att du kan spela den i skolan.

Gleerups Utbildning AB

Läxa till kapitel 15: Nu är det klippt!

Skriv Självporträtt som rubrik. Rita en bild av dig själv. Beskriv hur du ser ut.

Gleerups Utbildning AB

108

Hemliga brev

Får kopieras © Författarna och Gleerups Utbildning AB


Läxa till kapitel 16: Hemliga kompisar

Skriv Kompis som rubrik. Välj ett valfritt land. Rita landets flagga. Information om hur flaggorna ser ut kan du söka på nätet eller i ett uppslagsverk. Skriv vilket land du har valt och vad kompis heter på det landets språk.

Gleerups Utbildning AB

Läxa till kapitel 17: Med sax, nål, tråd … och hammare

Skriv Slöjd som rubrik. Fråga en förälder eller några äldre personer hur det var att ha slöjd i skolan när de var unga. Förbered dig genom att skriva ner fem frågor som du vill ställa om slöjd. Skriv ner svaren du får. Fundera på om det finns några likheter eller skillnader mellan hur det var att ha slöjd då och nu.

Gleerups Utbildning AB

Läxa till kapitel 18: Författarbesök

Skriv Damen i fönstret – slutet på berättelsen som rubrik. På sidan 74 i textboken läser författaren Bim Wikström en berättelse för barnen. Hon slutar läsa innan berättelsen är slut och barnen får skriva ett eget slut. Nu är det din tur. Du får också skriva slutet på berättelsen. Berätta hur rektorn kan finnas i fönstret fastän hon dog för länge sedan. Kanske blir det en spökhistoria eller en resa i tiden?

Gleerups Utbildning AB

Får kopieras © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Hemliga brev

109


är ett basläromedel i svenska som elever med olika kulturell och språklig bakgrund kan arbeta med.

I tredje delen ingår

ko k om m

m Jo a

7 H er, A lv e 12 De llo! a gå 8 tb 17 L r2 M r 20 G ed sa inne ond S lad r x on p , nå ! 24 Os åsk! l, tr 1 å ka rs 21

1 Mar

27

Textbok 3

otis! juk! S arts ! Sv juk ona ds isar un elg Av allh komp lmen l 6 på iga elhjä org l lb us em cyk på va la H ed ld ko m 3 E gers 2 Lä

Anton 4 Begravning Farfar m kt 3 ri 10 Osk ars mam ed skr fals irkus Si att mas C ll på fritids 15 ela Nu ä nye 5 Mo sp a 9 Diskokvä m nt, 4 örfattarbesök 19 Av r det man der re em re 1 18 F h la a 1 sm ad ska man bli med klip are pe och fnn amm bba 22 V mö pt 1 L å när ! m p s h j , jo Ville 25 Att vara ba kär an bl san 16 Up ch med 3 … o , job r sig 26 ir s , på Fly tor d bba gifftte tt a ? a m m

Text: Bim Wikström Inläsare: Anna Godenius Produktion: Inläsningstjänst AB

011

-67 36 7

-1

©2

tröm ks Wi

97 891

-40

Bim

oc h

Gl ee

rup s

Utb

ildnin

be för ter g AB. Alla rättighe

Textbok 3

IS s. lle hå

BN

Arbetsbok 3

Lärarhandledning 3

Lärarwebb 3 och Elevwebb 3

I Lärarhandledning 3 finns ett uppslag till vart och ett av kapitlen i textboken och arbetsboken. Varje uppslag innehåller sex återkommande delar: Inledning, Ord och uttryck, Tala och diskutera, Laborera, Leka och sjunga samt Hemliga brev. Dessa uppslag behandlar och förbereder på olika sätt temat för kapitlet. Under Inledning hänvisas till kursplanerna i Lgr 11 med denna symbol. I början av lärarhandledningen finns en jämförelse mellan elever med enspråkig bakgrund och elever med flerspråkig bakgrund och hur det avspeglar sig i kursplanerna. Kursplanerna i Lgr 11 kopplas sedan till Briljant svenska. I lärarhandledningen finns också facit till sidor i arbetsboken och hemliga läxor till varje kapitel som kopieringsunderlag. Här finns även en sida till föräldrarna med introduktion till läxorna och allmänna råd hur man kan arbeta språkutvecklande med sitt barn.

ISBN 978-91-40-67718-1

9

7 8 9 1 4 0

6 7 7 1 8 1

Profile for Smakprov Media AB

9789140677181  

9789140677181  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded