Page 1

Borgen Matte Direkt Borgen 5B innehåller: > fem kapitel > uppslag med utmanande problemlösning > repetitionsuppgifter > klar och tydlig struktur > enkla målbeskrivningar > vardagsnära och fantasifulla uppgifter

Pernilla Falck Margareta Picetti

Borgen

5B

Matte Direkt är en serie för fk–9. Matte Direkt Borgen 5B består av en elevbok, en lärarhandledning, en läxbok samt en fördjupningsbok och ett träningshäfte.

5B

ISBN 978-91-523-0891-2

(523-0891-2)

BorgenNY_5B_omslag_ORIG.indd 1

2012-11-27 16.42


Borgen Pernilla Falck Margareta Picetti

5B

BorgenNY5B_framvagn.indd 1

2012-11-27 16.22


Välkommen till Matte Direkt och MatteBorgen! Boken består av fem kapitel och varje kapitel har följande struktur: Varje kapitel inleds med en samtalsbild med frågor som anknyter till de moment som tas upp i kapitlet. Här presenteras också målen och matteord som hör till kapitlet. I Borggården jobbar du med de moment som beskrivs i målen.

Borggården Diagnos

Tornet

Arbeta tillsammans är övningar där du jobbar

Rustkammaren

Sammanfattning

med en eller flera kamrater.

I slutet av grundkursen hittar du Sant eller Falskt där du kan testa dig själv på det du har lärt dig i kapitlet.

Utmaningen

Om Diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då går du till Rustkammaren. Om Diagnosen gick bra fortsätter du med Tornet där du får arbeta med mer utmanande uppgifter. Kapitlets viktigaste moment kan du snabbt repetera i Sammanfattningen. I Utmaningen får du arbeta med problemlösning av olika slag. I slutet av boken finns en Repetition där du kan repetera eller träna mera på det du lärt dig. I boken kommer du att träffa familjen Borg.

Malvin

Zendra

David

Sarah

Arrax

Lycka till! Författarna

BorgenNY5B_framvagn.indd 3

2012-11-27 16.22


Innehåll 6. Tal

6

Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen

7. Bråk

21 22 28 35 36

38

Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen

8. Procent

40 51 52 58 63 64

66

Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen

BorgenNY5B_framvagn.indd 4

8

68 79 80 85 89 90

2012-11-27 16.22


9. Decimaltal Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen

10. Geometri

94 107 108 114 121 122

124

Borggården Diagnos Rustkammaren Tornet Sammanfattning Utmaningen

BorgenNY5B_framvagn.indd 5

92

126 139 140 144 149 150

Repetition

152

Faktasida

158

Register

159

Bildförteckning

160

2012-11-27 16.22


Procent Mål När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna > att en hel är 100 %, en halv är 50 % och att en fjärdedel är 25 % > avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är > dela upp det hela, 100 %, i olika procentsatser > veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor

Matteord procent hundradel

kombinera

66

BorgenNY5B_kap08.indd 66

2012-11-27 16.29


A

Om ett lag svarar rätt på alla frågor, hur många procent rätt får de då?

B

Titta på cirkeldiagrammet på tv-teamet. Hälften av diagrammet är rött. Hur många procent är det?

C

5C har svarat rätt på 50 % av 20 frågor. Hur många svar blev rätt?

D

5A har svarat rätt på en fjärdedel av 20 frågor. Hur många svar blev rätt?

E

Ett annat lag svarade rätt på 75 % av frågorna. Hur många procent av frågorna svarade de fel på?

F

Under pausen står programledaren, en elev och kameramannen i kö till toaletten. På hur många olika sätt kan de stå i kö?

67

BorgenNY5B_kap08.indd 67

2012-11-27 16.29


Procent i cirkeldiagram Cirkeldiagrammet visar att hälften av eleverna i Bills klass är flickor och hälften pojkar.

50 %

flickor

Hela cirkeln är 100 %.

1

50 %

pojkar

Procent skrivs %!

Hälften av Bills klasskompisar vill åka till London om de vinner ”Vilket lag vet mest?”. Den andra hälften vill åka till Paris. Hur många procent vill åka till London

a) London

Paris

b) Paris

2

Hur många procent av cirkeldiagrammet är den a) gula delen

c) lila delen

3

Den gröna delen av cirkeldiagrammet är 25 %. Hur många procent är den blå delen?

4

Sarah frågade sina klasskompisar: – Vinner vi tävlingen? 75 % svarade ja och 25 % svarade nej. Vilket cirkeldiagram visar reslutatet?

A

68

b) gröna delen

B

C

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 68

2012-11-27 16.29


5

I vilket eller vilka cirkeldiagram visar den blå delen a) 50 %

b) 25 %

A

6

B

C

D

E

Hur många procent är a) hälften

25 %

7

c) 75 %

b) nästan alla

50 %

98 %

c) en fjärdedel

10 %

David frågar sina kompisar vilket skolämne de gillar mest av matte, engelska och historia. Hälften av kompisarna valde matte, en fjärdedel valde engelska och en fjärdedel valde historia.

Använd ett glas eller liknande för att rita en cirkel.

a) Rita ett cirkeldiagram som visar resultatet av undersökningen. Måla skolämnena i olika färger. b) Hur många procent av kompisarna valde matte? c) Hur många procent av kompisarna valde engelska? d) Hur många procent av kompisarna valde historia?

8

Vilken burk är fylld till ungefär a) 25 %

b) 75 %

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 69

69

2012-11-27 16.29


Det hela är alltid 100 % Hela cirkeln är 100 %. Hur många procent av cirkeln är lila? Gul + grön = 18 % + 26 % = 44 % Lila = 100 % – 44 % = 56 %

18 %

26 %

Den lila delen är 56 %.

9

Hur många procent av cirkeln är lila? a)

b)

15 %

60 %

44 % 12 %

10

Hur många procent av figuren är lila? 56 %

70

12 %

11

När femmorna på Bills skola tävlade i ”Vilket lag vet mest?” deltog 87 % av eleverna. Resten var frånvarande den dagen. Hur många procent av eleverna var frånvarande?

12

På sista frågan kunde man svara 1, X eller 2. Det var 20 % av eleverna som valde 1 och 35 % som valde X. Hur många procent av eleverna valde 2?

13

Av frågorna handlade 32 % om SO, 26 % om NO, 18 % om språk och resten om matte. Hur många procent av frågorna handlade om matte?

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 70

2012-11-27 16.29


14 När tävlingen var slut fick eleverna veta resultatet.

I Davids klass hade 64 % alla rätt, 14 % ett fel, 8 % två fel och resten tre fel. Hur många procent av klassen hade tre fel?

15 Bills klass gick vidare i tävlingen. Vid en deltävling var 10 % av publiken under 11 år och 15 % över 11 år. Resten av publiken var 11-åringar.

a) Vilken färg visar hur många procent av publiken som var under 11 år? b) Vilken färg visar hur många procent av publiken som var över 11 år? c) Hur många procent av publiken var 11-åringar?

16 I vilket cirkeldiagram visar den lila delen a) 50 %

b) 25 %

d) 90 %

e) 10 %

c) 75 %

F G H I J

17 Hur många procent av cirkeln är lila? a)

b)

52 %

36 %

12 %

75 %

50 %

60 % Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 71

71

2012-11-27 16.29


Procent betyder hundradel Procent betyder hundradel.

5 hundradelar, 5 % av figuren är blå. 1 hundradel, 1 % av figuren är röd.

18

20

b)

72

c)

Vilken av figurerna visar a) 7 % blå

b) 30 % blå

c) 60 % blå

D

E

F

Skriv i procent a) 4 hundradelar

21

10 hundradelar, 10 % av figuren är gul.

Hur många procent av figuren är blå? a)

19

20 hundradelar, 20 % av figuren är grön.

b) 90 hundradelar

c) 50 hundradelar

Dra ett streck runt 10 · 10 rutor i ditt räknehäfte.

Gör en egen ”hundraruta”. a) Måla 2 hundradelar röda.

b) Hur många procent av hundrarutan är röd?

c) Måla 70 hundradelar gula.

d) Hur många procent av hundrarutan är gul?

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 72

2012-11-27 16.29


22 Hur många procent av figuren är rosa? Välj rätt alternativ. a) b) c)

72 %

35 %

27 %

53 %

23 Vilken cirkel och kvadrat hör ihop? 77 % 77 %

A D

77 % 42 % 42 % 42 %

B E 52 % 52 % 52 %

C F

24 Rita en egen ”hundraruta”. Måla 28 % av rutan. 25 Hur många procent av figur G är a) röd

b) vit

26 Hur många procent av figur H är a) gul

b) vit G H

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 73

73

2012-11-27 16.29


50 % är hälften Hur många är 50 % av böckerna? 50 % är detsamma som hälften. 10 50 % av 10 böcker: ___ = 5 2 Det är 5 böcker.

27

Karim vässar 50 % av pennorna. Hur många är det?

28

Sarah har gjort 22 glosprov under året. Hon hade alla rätt på 50 % av dem. Hur många felfria glosprov gjorde hon?

29

Det är sammanlagt 64 elever i klasserna i femman. Av dem är 50 % pojkar. Hur många flickor är det i klasserna?

30

Nio hästböcker från klassbiblioteket är utlånade. Det är 50 % av alla hästböcker. Hur många hästböcker har klassbiblioteket?

31

Hur mycket är 50 % av a) 6 dl

74

b) 10 kg

Vi tar hälften var. Då får vi 50 % var.

c) 80 kr

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 74

2012-11-27 16.29


25 % är en fjärdedel Hur många är 25 % av gemen? 25 % är detsamma som en fjärdedel. 16 25 % av 16 gem: ___ = 4 4 Det är 4 gem.

32

I klassrummet finns 20 limstift. David kastar 25 % av limstiften eftersom de har torkat. Hur många kastar han?

33

25 % av de 24 eleverna i klassen har bruna ögon. Hur många elever är det?

34

Arrax har en bok med 32 roliga historier. Han har läst 25 % av historierna. Hur många har han läst?

35

I korridoren hänger 36 jackor. 25 % av jackorna är blå. Hur många jackor har en annan färg?

36

Hur mycket är 25 % av a) 4 kg

b) 40 kr

c) 80 kg

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 75

75

2012-11-27 16.29


Kombinatorik Alice har 2 kjolar och 3 tröjor. På hur många sätt kan hon kombinera kjol och tröja? Blå kjol med 3 olika tröjor. Grön kjol med 3 olika tröjor. 3+3=6 Alice kan kombinera på 6 sätt.

37

På hur många sätt kan Arrax kombinera

a) röd halsduk med mössorna b) blå halsduk med mössorna c) halsduk och mössa sammanlagt

38

76

På hur många sätt kan man kombinera 3 olika jackor med 3 olika kepsar?

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 76

2012-11-27 16.29


39

Bills klass firar att de gått vidare i ”Vilket lag vet mest?”. Alla elever får var sin glasskula med strössel. De kan välja mellan fem olika glassorter och två sorters strössel. På hur många sätt kan man kombinera glass och strössel?

40

Innan skolan börjar äter Sarah frukost. På hur många olika sätt kan hon kombinera a) 2 brödskivor med 4 pålägg b) 4 yoghurtsmaker och 3 flingsorter På hur många sätt kan tre personer stå i kö?

Om Arrax står först:

Om Bill står först:

Om Cissi står först:

A B C A C B

B C A B A C

C A B C B A

De kan stå på 2 + 2 + 2 = 6 olika sätt.

41

Skriv alla tresiffriga tal du kan bilda med talkorten 2, 4 och 6.

42

Tre elever ska springa 60 m. På hur många sätt kan de slutligen stå på prispallen?

Med 2:an först kan jag få 246 eller 264.

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 77

77

2012-11-27 16.29


Arbeta tillsammans

Sant eller falskt?

78

1 2

En fjärdedel är detsamma som 40 %.

3

I ett cirkeldiagram visar en del 30 %, en annan 55 %. Den tredje och sista delen visar då 15 %.

4 5

50 % av 50 kg är 1 kg.

6

Procent betyder tiondel.

7

25 % av 100 barn är 25 barn.

8

50 % av 5 kr är 2,50 kr.

97 % av eleverna i en klass betyder nästan alla elever i klassen.

39 % är mer än hälften.

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 78

2012-11-27 16.29


Diagnos 8 1

Hur många procent av cirkeldiagrammet är den a) gröna delen

2

b) blå delen

c) lila delen

I vilket eller vilka cirkeldiagram visar den gröna delen a) 50 %

D

b) 25 %

E

c) 75 %

F

3

På veckans nutidstips hade 6 % av eleverna 9 rätt, 13 % hade 10 rätt och resten av eleverna hade alla rätt. Hur många procent av eleverna hade alla rätt?

4

Hur många procent av figuren är a) grön

5

G

b) vit

Hur många är a) 50 % av eleverna? b) 25 % av eleverna?

6

Hur mycket är a) 50 % av 20 kr? b) 25 % av 20 kr?

7

På hur många sätt kan Malvin kombinera glasögon och fodral?

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 79

79

2012-11-27 16.29


Procent i cirkeldiagram 100 % av eleverna i klassen har ätit frukost.

50 % av eleverna i klassen har slöjd idag.

Alla

43

25 % av eleverna i klassen har blå ögon.

Hälften

En fjärdedel

Vilket av cirkeldiagrammen visar att a) 100 % av eleverna har gjort läxan b) 50 % av eleverna har skor och 50 % gummistövlar c) 25 % av eleverna har syskon på skolan men inte de andra

A

44

c) gula delen

b) rosa delen

I vilket cirkeldiagram visar den blå delen a) 50 %

D

80

b) rosa delen

Hur många procent av cirkeldiagrammet är den a) lila delen

46

C

Hur många procent av cirkeldiagrammet är den a) gröna delen

45

B

b) 25 %

E

F

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 80

2012-11-27 16.29


Det hela är 100 % 100 % är hela cirkeln. Hur många procent av cirkeln är lila? Gul + grön = 35 % + 25 % = 60 % Röd är 100 % – 60 % = 40 %

35 % 25 %

Den lila delen är 40 %.

47

Hur många procent av cirkeln är lila? a)

b)

c)

25 % 15 %

35 %

50 %

38 % 20 %

48

Idag är 16 % av eleverna på skolan frånvarande. Hur många procent av eleverna är där?

49

På rasten spelade 44 % av eleverna fotboll, 23 % satt och pratade. Resten var i skogen. Hur många procent av eleverna var i skogen?

50

En skolklass har konsert. 12 % av sångerna är på spanska och 37 % på engelska. Resten är på svenska. Hur många procent av sångerna är på svenska?

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 81

81

2012-11-27 16.29


Procent betyder hundradel Procent betyder hundradel.

En ruta är 1 %.

13 hundradelar, 13 % av figuren är gul.

51

Hur många procent av figuren är blå? a)

52

b)

c)

b) 49 % lila

c) 90 % lila

I vilken figur är a) 9 % lila

D

53

b) vit

Hur många procent av figuren är a) röd

82

F

Hur många procent av figuren är a) blå

54

E

b) vit

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 82

2012-11-27 16.29


50 % är hälften Hur många är 50 % av lamporna?

Hur många är 25 % av lamporna?

50 % betyder hälften.

25 % betyder en fjärdedel. 8 25 % av lamporna är: __ = 2 4 Det är 2 lampor.

8 50 % av lamporna är: __ = 4 2 Det är 4 lampor.

55

Hur många är 50 % av pennorna?

56

Hur många är 50 % av kryssen?

57

Hur mycket är 50 % av a) 24 kr

b) 30 kr

58

Hur många är 25 % av pennorna?

59

Hur många är 25 % av kryssen?

60

Hur mycket är 25 % av a) 100 kr

b) 200 kr

c) 66 kr

c) 36 kr Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 83

83

2012-11-27 16.29


Kombinatorik Neo har 2 pennor och 3 pennskrin. På hur många sätt kan han kombinera penna och pennskrin?

Den blå pennan kan han lägga i 3 olika pennskrin. Den lila pennan kan han också lägga i 3 olika pennskrin. 3+3=6 Neo kan kombinera på 6 sätt.

61

På hur många sätt kan du kombinera a) lilla penseln med färgburkarna b) stora penseln med färgburkarna c) penslarna och färgburkarna sammanlagt

62

På hur många sätt kan du kombinera a) gula kortet med kuverten b) rosa kortet med kuverten c) korten och kuverten sammanlagt

84

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 84

2012-11-27 16.29


Cirkeldiagram 63 På fyra olika skolor gjordes en undersökning om vilken av

färgerna gul, blå, grön och vit man helst ville ha på väggarna i matsalen. Resultatet syns i cirkeldiagrammen. Till vilket cirkeldiagram passar beskrivningen?

A B C D

a) De flesta ville ha gul färg. b) Mer än hälften ville ha gul. Övriga färger fick tillsammans Nästan ingen röstade på blå. en fjärdedel av rösterna. c) Vit och grön fick sammanlagt d) Alla färger fick ungefär lika lika många procent av många procent av rösterna. rösterna som gul.

64 Arrax har frågat hundra personer vilken av

färgerna gul, vit, blå och grön som är deras favorit. Skriv på samma sätt som i uppgift 63 en egen beskrivning till Arrax cirkeldiagram.

65 Sarah frågade sina klasskompisar: ”Är din favoriträtt tacos?”.

75 % svarade nej och 25 % svarade ja. Rita ett cirkeldiagram som visar resultatet.

66 Vilket av litermåtten är fyllt till ungefär 75 %?

A B C D

67 Vilket av litermåtten är fyllt till ungefär 40 %?

E F G H

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 85

85

2012-11-27 16.29


TV-inspelningen 68 Klassen åker tåg till tv-inspelningen. 50 % av de 38 personerna i tågvagnen är under 13 år. Hur många är 13 år eller äldre?

69 Läraren Regina har 360 kr i plånboken. Hon spenderar 25 % av pengarna under tågresan. Hur mycket har hon sedan kvar i plånboken?

70 Miriam såg 12 kändisar i tv-huset. Av dem var 25 % tjejer. Hur många var killarna?

71 Fado väntar nervöst på att inspelningen ska börja. Han äter upp 50 % av sin chokladkaka. Sedan äter han upp 50 % av det som finns kvar. Resten ger han till Cilla. Hur många procent av hela chokladkakan är kvar när Cilla får den?

Vem har flest rätt?

Skriv namnet och hur många rätt personen har.

72 a) b)

73 a) b)

86

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 86

2012-11-27 16.29


74 Titta på filmklapparna. a) Vilka betyder mer än hälften? b) Vilka betyder mindre än 25 %?

30 ____ ​    ​  100

80 %

45 %

55  ​____  ​  100

17 ____ ​    ​  100

62 %

A B C D E F

71 ____ ​    ​  100

19 %

24  ​____  ​  100

42  ​____  ​  100

42 %

8    ​   ​____ 100

G H I J K L

75 I studion finns 20 lampor.

Studiomannen tänder fem av dem. Hur många procent av lamporna är då tända?

76 Läraren Jerker är nervös.

Hans klass klarar tolv av sexton frågor. Hur många procent är det?

77 Tolv elever i 5A har banderoller.

Tre av dem är gröna. Hur många procent av banderollerna är gröna?

78 28 av Jerkers elever sitter i publiken.

När laget svarar rätt står 25 % upp och jublar. Hur många elever är det?

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 87

87

2012-11-27 16.29


Mer om procent 79 Hur många procent av figuren är a) rosa b) vit c) gul

80 Hur många procent av figuren är a) rosa b) vit c) lila

81 Rita en kvadrat med sidan 10 rutor lång.

Måla 50 % av kvadraten blå. Måla 34 % av kvadraten grön och 16 % svart.

82 Rita en kvadrat med sidan 10 rutor lång. Måla 25 % av

kvadraten grön, 13 % blå och 21 % svart. Lämna resten av kvadraten vit. Hur många procent av kvadraten är vit?

83 Hur många procent av figuren är a) gul

b) rosa

c) lila

d) vit

84 Hur många procent av figuren är gul, vit och lila? a)

b)

85 Rita en rektangel med längden 10 cm och bredden 2 cm. Måla 35 % av rektangeln gul och 25 % röd. Låt resten vara vit. Hur många procent av figuren är vit?

88

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 88

2012-11-27 16.29


Sammanfattning Procent i cirkeldiagram

Det hela är 100 % 18 % 26 %

50 % av cirkeln är lila. 25 % av cirkeln är grön. 25 % av cirkeln är vit.

Hur många procent av cirkeln är lila? 18 % + 26 % = 44 % 100 % – 44 % = 56 % 56 % av cirkeln är lila.

Procent betyder hundradel 13 hundradelar, 13 % av figuren är gul.

1 ruta är 1 %.

87 hundradelar, 87 % av figuren är vit.

50 % är hälften

25 % är en fjärdedel

10 50 % av 10 = ___ = 5 2

8 25 % av 8 = __ = 2 4

Kombinatorik

Alice har 2 kjolar och 3 tröjor. På hur många sätt kan hon kombinera kjol och tröja? Blå kjol med 3 olika tröjor. Grön kjol med 3 olika tröjor. Alice kan kombinera på 6 olika sätt.

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 89

89

2012-11-27 16.29


Utmaningen 8 1

Rektorn firas på sin namnsdag med tårta. Han säger: – Du kan ta 25 % av tårtan Molly, och du Kalid kan ta 35 %. Sen tar jag resten. Om de gör som rektorn säger, vem får största biten?

2

På en hylla i rektorns rum finns 16 pokaler. På åtta av pokalerna står det ”Bra skola” och på fyra av pokalerna står det ”Frågesport”. Resten av pokalerna är idrottspokaler. Hur många a) pokaler är idrottspokaler b) procent av pokalerna är idrottspokaler

3

När rektorn ska ställa sin gröna cykel i cykelstället mellan en röd och en vit rasar alla tre cyklarna. På hur många olika sätt han kan placera dem i cykelstället.

4

Rektorn ritar en figur. Så här ser 100 % av figuren ut.

a) Hur kan 50 % av rektorns figur se ut? Rita två lösningar. b) Hur kan 25 % av rektorns figur se ut? Rita två lösningar.

5

90

Molly i 5c har ritat 50 % av en figur. Hur kan hela figuren se ut? Rita två lösningar.

P ro c en t

BorgenNY5B_kap08.indd 90

2012-11-27 16.30


Det är 20 elever i klass 5B. Inför klassfesten gör de tre undersökningar som handlar om festens tema, festens tävlingar och vad de ska äta.

6

Vilket tema ska festen ha? a) Hur många procent är alla röster i undersökningen?

Spöken

b) Hur många procent röstade på det mest populära temat?

Medeltiden Framtiden

c) Hur många procent röstade på spöken? d) Hur många elever röstade på framtiden?

7

Vilken tävling ska vi ha? Hinderbana

Skatten Dansstopp

a) Hur många procent röstade på hinderbana? b) Hur många procent röstade på dansstopp? c) Hur många elever röstade på skatten? Chokladbollar

8

9

Vad ska vi ha att äta? Välj två av alternativen. Skriv hur många procent som sammanlagt röstade på de två alternativen.

Popcorn Kakor

Godis

Chips Salta pinnar

På klassfesten kommer rektorn utklädd till robot. Han har en bricka med 100 saftglas. I 38 glas är det gul saft och i lika många glas är det röd saft. I resten av glasen är det svart saft. Hur många procent av glasen har gul saft, röd saft och svart saft?

Pro ce n t

BorgenNY5B_kap08.indd 91

91

2012-11-27 16.30


Borgen Matte Direkt Borgen 5B innehåller: > fem kapitel > uppslag med utmanande problemlösning > repetitionsuppgifter > klar och tydlig struktur > enkla målbeskrivningar > vardagsnära och fantasifulla uppgifter

Pernilla Falck Margareta Picetti

Borgen

5B

Matte Direkt är en serie för fk–9. Matte Direkt Borgen 5B består av en elevbok, en lärarhandledning, en läxbok samt en fördjupningsbok och ett träningshäfte.

5B

ISBN 978-91-523-0891-2

(523-0891-2)

BorgenNY_5B_omslag_ORIG.indd 1

2012-11-27 16.42

9789152308912