Page 1

BIOLOGI V VÄRLDEN V

ARBETSBOKEN

SIV RUNE

LIBER


Skriv och berätta Vad tyckte du om att arbeta med arbetsboken?

Vad var bra? Vad var svårt? Berätta om något som du har lärt dig.

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

ISBN 978-91-47-08045-8 © Siv Rune och Liber AB Omslag: Lotta Rennéus Teckningar: Johnny Dyrander, Leif Eriksson s. 6 Mats Johansson: Redaktör: Inga Henriksson Formgivare: Lotta Rennéus Faktor: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008 Projektgrupp för Upptäckarserien: Lennart Holmgren, Inga Henriksson, Charlotte Olsson, Lotta Rennéus, Mikael Myrnerts, Bertil Stålenmark

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice, tfn 08-690 93 30, Fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


BIOLOGI V

VÄRLDEN

V

Siv Rune

Innehåll Uppgifter att göra när som helst: Jordens historia 40 Djur med fantastiska sinnen 43 Vem ska bort? 44 Uppgift som repetition: Världens djur 46

Mitt utvecklingsschema 3 Uppgifter när du har läst kapitlet i grundboken: En levande planet 4 Afrika 8 Asien 14 Oceanien 20 Nordamerika 24 Sydamerika 28 Antarktis 34 De stora världshaven 36

LIBER


Det här är din egen bok I den här boken ska du arbeta med det som finns i boken ”Upptäck Biologi Världen”. Ha den bredvid dig när du jobbar. Du kan skriva dina svar direkt här i boken. Om det inte får plats kan du använda en skrivbok eller ett löst papper. När du är färdig med uppgifterna till ett kapitel, slår du upp ditt utvecklingsschema som finns här till höger. Där i schemat kryssar du för det kapitel du arbetat med, skriver något om hur det har gått och vad som var mest intressant. På det sättet kan du se hur arbetet gått framåt!

De här figurerna möter du i boken. De hjälper dig i arbetet. Jag berättar vilka sidor i grundboken du behöver läsa för att kunna arbeta med uppgiften.

Jag berättar vad du tränar dig på i just den här uppgiften.

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

EN LEVANDE PLANET

Pennan betyder att du ska skriva i din skrivbok.

2


Mitt utvecklingsschema Hur gick arbetet?

Sätt ett kryss när du är klar.

Vad var mest intressant?

K APITEL

,

En levande planet 4

,

Afrika 8

,

Asien 14

,

Oceanien 20

,

Nordamerika 24

,

Sydamerika 28

,

Antarktis 34

,

De stora världshaven 36

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

U PPS L AG S D E LE N

, , , ,

Jordens historia 40 Djur med fantastiska sinnen 43 Vem ska bort? 44 Världens djur 46

3


En levande planet Du tränar att hitta i grundboken.

Innan du börjar A. Lär känna grundboken genom att bläddra runt lite i den!

På vilken sida börjar kapitlet om Sydamerika? _____________________ B. Välj ut tre favoritbilder ur grundboken.

Skriv på vilka sidor bilderna finns och vad de föreställer. •

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Titta på bilderna och läs texten på s. 4–5 i grundboken.

Du tränar att söka fakta i bild och text.

I vilken ordning hände det? Numrera bilderna och skriv text till.

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

1.

EN LEVANDE PLANET

4


Läs sidorna 6–7 och titta på kartan och bilderna.

ETT KLOT MED MÅNGA SORTERS NATUR

Du tränar att förstå kartan.

2. Var trivs de här djuren?

Hjälp dem hem till deras rätta natur genom att dra streck.

På prärien

I lövskogen

I öknen På isen i Ant arktis

I barrskogen

I regnskogen

På savannen

På tundran

3. Vad kallas den naturtyp som vi människor har skapat?

___________________________________________________________________ 4. Titta på kartan på sidan 6–7 i grundboken och läs stycket ”Ett klot med många sorters natur”.

Kan du se att naturtyperna sträcker sig som band tvärs över världen? Tundran till exempel, den lila färgen, finns bara uppe i norr. Nu frågar vi efter en annan naturtyp: a) Leta upp Sverige på kartan. Ta hjälp av en kartbok om du vill. Inom vilken naturtyp ligger större delen av Sverige?

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

_______________________________________________________________________________ b) Nämn ett annat land som också har mycket av den naturtypen, men som ligger i någon annan världsdel! _______________________________________________________________________________ c) Varför finns den sortens natur inte i Afrika, tror du? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

5


Läs texten och titta på bilderna på sidorna 8–9.

5.

VARFÖR SER NATUREN UT SOM DEN GÖR?

Du tränar att tolka fakta i text och bild.

Lös den här ordflätan.

1. Styr över hur klimatet blir

1

2. Så är klimatet vid polerna

2

3. Jordens mittlinje

3

4. Världens regnigaste plats 5. Afrikas högsta berg

4

5

6. Årstid som inte finns vid ekvatorn

6

7. Ett annat namn för Antarktis 8. Längst upp på jordklotet

7 8

9. Där regnar det sällan

9

10. Vanlig naturtyp vid ekvatorn

Läs texten och titta på bilderna på sidorna 10-11.

10

SÅ FUNK AR ETT EKOSYSTEM

N A T U R T Y P E R

Du tränar att tolka fakta i text och bild.

6. Vad behövs i ett ekosystem? Förklara det med hjälp av bilden!

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

7. Vad skulle hända om nedbrytarna försvann?

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8. Vad skulle hända om lejonen försvann, tror du?

_______________________________________________________________________________

6

_______________________________________________________________________________

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

_______________________________________________________________________________


Sök i ordlistorna längst ned på sidorna 5–13.

VIKTIGA ORD

Du tränar ordkunskap.

9. Vad betyder orden? Dra streck mellan ordet och rätt förklaring.

Kontinent

• Den vetenskap som beskriver samspelet mellan djur och växter och den bit natur som de lever i

Art

• Viktiga ämnen som allt levande måste få i sig för att kunna leva

Bakterier

• Ett stort sammanhängande landområde

Ekologi

• Lager av luft som finns runt jordklotet

Syre

• En vis sorts djur eller växt

Nedbrytare

• Pyttesmå organismer som varken är djur eller växter

Näring

• De äter döda djur och växter.

Atmosfären

• En gas som finns i luften och som djur behöver andas in

K AN DU DET HÄR OM PLANETEN JORDEN? Kryssa för det rätta svaret. 1. Det första levande på Jorden uppstod …

, på land

, i havet

, i luften

2. Det som styr mest över hur klimatet på jordklotet blir är …

, världshaven , vindarna

, solen

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

3. Djur, växter och den bit natur som de lever tillsammans i kallas

, mini-natur

, ekosystem , jordmån

• Är du klar med uppgifterna? Gå då till sidan 3 och fyll i ditt utvecklingsschema.

7


Läs texten och titta på bilderna i grundboken s. 72–73.

16.

VÄRLDENS REGNSKOGAR KRYMPER

Du tränar att söka fakta i text och bild och på att ta ställning.

Vad är det som är så speciellt med regnskogar? Berätta om två saker!

• ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ • _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

32

1.

1.

2.

2.

3.

3.

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

17. Regnskogar är i fara. Förklara vad den här serien vill visa!


Hur kan biffar och hamburgare vara ett hot mot regnskogen?

18.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 19. Det finns saker man kan göra för att rädda regnskogarna.

Vilket sätt tror du gör mest nytta? Skriv också varför du tror det. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

K AN DU DET HÄR OM SYDAMERIK A? Var hör de här hemma? Dra streck till rätt natur. Kondor Sengångare

REGNSKOG

Vrålapa Kolibri Myrslok

HÖGA BERG

Orkidé Anakonda

PAMPAS

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

Vikunja Lian Pilgiftsgroda

• Är du klar med uppgifterna? Gå då till sidan 3 och fyll i ditt utvecklingsschema.

33


Grundboken berättar om många djur. Du kan också titta i andra böcker om djur.

Världens djur Den här uppgiften kan du göra som en repetition när ni har läst om alla världsdelarna.

Du repeterar det du lärt dig och tränar att söka fakta.

NORDAMERIK A

1. a) Skriv in så många djur som du kan komma på som finns

i de olika världsdelarna. Försök först utan att titta i grundboken. b) Titta i grundboken och i andra böcker att du har placerat djuren i rätt världsdel!

46

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

SYDAMERIK A


EUROPA

ASIEN

AFRIK A

OCEANIEN

KOPIERING FÖRBJUDEN. SE SIDAN 48.

ANTARKTIS

47


– böcker i SO och NO för skolår 4–6 Den här arbetsboken handlar om djur och natur i världen, från öknar, savanner och regnskogar ner till världshavens djupaste botten. Du använder den tillsammans med grundboken Upptäck Världen Biologi. Arbetsboken innehåller: • uppgifter som tränar dig att tolka en faktatext, att se samband, att uttrycka en åsikt, att skriva egna texter • övningar i att se typiska kännetecken n hos djur • träning av viktiga ord och begrepp • ett utvecklingsschema att fylla i själv

Upptäck Världen Biologi Arbetsboken n ingår i Upptäckarserien och hör ihop med: Upptäck Världen Biologi 47-08043-4 Upptäckarserien har fler titlar. Se www.liber.se

Best.nr 47-08045-8 Tryck.nr 47-08045-8

9789147080458  

ARBETSBOKEN ARBETSBOKEN V VÄRLDENV LIBER SIVRUNE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you