Page 1

ra

2

K0L 0r i t L rh

a ndl

e dning

r Å –


+

+

+K0 0rit+

+

L

+

+

+

+

– matematik för år 2

+

består av två elevböcker, lärarhandledning och lärarens resursbok. Bok A innehåller Räkna, Area och omkrets, Stora tal, Tänka och rita, Addition och Gissa och pröva Tema: Tid och Bygga

+

+

+

Bok B innehåller Hälften/dubbelt, Subtraktion, Tänka och rita, Huvudräkning, Spel, Fundera och Mäta Tema: Fritid och Affär

+ +

+

Lärarens resursbok innehåller många kopieringsunderlag och tema-arbetssidor.

+

+

Med Kolorit kan dina elever öva på moment och uppgifter i olika omfattning. Kolorit hjälper dig också att variera din undervisning och organisa matematikverkstad på ett enkelt och fungerande sätt.

BOK

______________________

B Klass:

____

Matematik för år 2 – Bok B ISBN 978-91-40-66746-5

+

+

Namn:

+

+ –

rh

a ndl

e dning

K0 0rit

2

++

ra

r mat ik f ör å

r –Å

ar

r

+–

Matematik för år 2 – Bok A ISBN 978-91-40-66745-8

a te

+

+ M

+

+ – LL LL

K0L0rit K0 0rit 2

+

+

+

Lärarhandledningen innehåller sida- för sida-vägledning, kopieringsunderlag och utvärderingssidor.

+

+ Matematik för år 2 Lärarhandledning ISBN 978-91-40-66818-9

r2

+

+

+

en

s res bo k – u rs

Å

– +

KOPIERINGSUNDERLAG

Matematik för år 2 Lärarens resursbok ISBN 978-91-40-66819-6

+

+

ISBN 978-91-40-66818-9

9

7 8 9 1 4 0

6 6 8 1 8 9

+

9789140668189  

K0 L 0r i t L L ä r a r h a n d l e d n i ng – År 2 + + + K0 L 0r i t L + + + – – – – – + + + + + + + + – – – – – – – K0 L 0r i t L K0 L 0r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you