Page 1

SOtSerien från Liber

SO·S Religion ingår i SO·Serien från Liber. SO·Serien är ett komplett läromedel som ger grunderna för att nå målen för skolarbetet i religion. I SO·Serien finns varje So-ämne, dels som en ämnesbok täckande skolår 7–9, dels som tre årskursböcker. För varje ämne finns en lärarbox med varierat övningsmaterial. Till SO·Serien finns också webbmaterialet SO·S Plus.

RELIGION ÅR 9

RELIGION

RELIGION

Best.nr 47-10390-4 Tryck.nr 47-10390-4

Ingrid Berlin Börge Ring

Religion_9_Omslag.indd 1

2012-06-12 10.04


ISBN 978-91-47-10390-4 © 2012 Ingrid Berlin, Börge Ring och Liber AB Redaktör: Magnus Andersson Projektledare: Thomas Johansson Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör: Mikael Myrnerts Tecknare: Anders Westerberg s 12, 18, 20, 24, 31, 40, 41, Ola Nyberg s 43, 44, 45, 46, 49, 51, 64 Anders Nyberg s 9, 31, 70, 115, 116, 118-119 Produktion: Thomas Sjösten

Tredje upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Sahara Printing, Egypten 2012

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Religion_9.indd 2

Bildförteckning Robert Harding Images/Masterfile/Scanpix 4 Frans Lemmens/The Image Bank/Getty Images 5   Bridgeman Art Library/IBL 6   Grjatoi/Wikipedia 7   Deshakalyan Chowdhury/STR/AFP/Scanpix 8   Musée Guimet, Paris/The Bridgeman Library/IBL 10 (1,2) Bridgeman Art Library/IBL 11   Jeffrey L Rotman./Corbis /Scanpix 15 British Library 16   Kevin Frayer/AP/Scanpix 18   Deshakalyan Chowdhury/STR/AFP/Scanpix 21 (1) Tim Graham/The Image Bank/Getty Images 21 (2) Bernd Geh/Photographer’s Choice/Getty Images 22   LIFE photo Archive/Wikipedia 23   Lindsay Hebberd/Corbis/Scanpix 25   Deshakalyan Chowdhury/STR/AFP/Scanpix 26   Piyal Adhikary/EPA/Scanpix 29   David H Wells/Corbis/Scanpix 30   Lee Daesung/Sipa/Scanpix 32   Raghibur Singh/ANA/IBL 33   Rajesh Kumar Singh/AP/Scanpix 34   Frank Grace/DK Images/Rex Features/IBL 35   Brice Richard/Flickr/Getty Images 38   Bibliothèque Nationale, Paris/The Bridgeman Art Library/ IBL 42   John Schlenker/Robert Harding World Imagery/Getty Images 47   Erich Lessing/IBL 50 (1) Paul Almasy/Corbis/Scanpix 50 (2) Martin Puddy/Stone Sub/Getty Images 53   Philippe Body/Hemis.fr/Getty Images 54   Jamie Marshall /Tribaleye Images/The Images Bank/Getty Images 55   Stephen Shaver/STF/AFP/IBL 56   Pillar Lee/Reuters/Scanpix 59   Hulton Archive/Getty Images 60   Brown, Frederic J./AFP/Scanpix 61 (1) Jia-hung, Yuan/Reuters/Scanpix 61 (2) Rungroj Yongrit/EPA/Scanpix 63   Thierry Renavand/Gamma/IBL 66   Keren Su/The Image Bank/Getty Images 68   Rafael 1511 Stanza della Segnatura Apostoliska palatset i Vatikanen 70   Francois Lochon//Time Life Pictures/Getty Images 73   Jacques-Louis David 1787 Metropolitan Museum of Art New York 74   Hendrick ter Brugghen/Rijksmuseum Amsterdam 76   Justus van Gent 1476 77   Heliocentric universe, Harmonia Macrocosmica Andreas Cellarius 1708 78   Porträtt 1580 okänd målare Rådhuset i Toruń Polen 79   Baruch de Spinoza ca 1665 Der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel Tyskland 80 (1) Sir Godfrey Kneller National Portrait Gallery London 80 (2) John Collier 1881 National Poertrait Gallery London 81   John Mayall 1875 International Institute of Social History in Amsterdam, Netherlands 82 1 okänd målare 1700-talet 82 2 Lauros/Giraudon/The Bridgeman Art Library/IBL 83   Pico della Mirandola 1400-talet Uffizierna Florens Italien 84   Sir Godfrey Kneller Hermitaget i St Petersburg 85   Martin Bureau/AFP/Scanpix 87   Theobald von Oer: Der Weimarer Musenhof 1860 89   Per-Anders Pettersson/Scanpix 90   Thinkstock/Getty Images 92   Henry Diltz/Corbis/Scanpix 94   JPL-Caltech/N. Flagey IAS/SSC & A. Noriega-Crespo/NASA 96   Jacques M. Chenet/Corbis/Scanpix 100 (1) George Grantham Bain Collection/Library of Congress USA 100 (2) Corbis/Scanpix 101   Per-Eric Berglund/The Images Bank/Getty Images 103   Denis Morris/Camera Press/Scanpix 104  

2012-06-12 10.44


Innehåll Det eviga kretsloppets religioner 4 Samsara – det eviga kretsloppet 4 Heliga städer 5 Flodernas och städernas urgamla land 6

Hinduism 8 Hinduismens början 10 Livet vid floden Indus 10 Uppgifter 13 Hinduismens skrifter 14 De fyra vedaböckerna 14 Hinduismens lära 17 Kärnan i den hinduiska tron 18 Kastsystemet 19 Brahman – det gudomliga och gudarna 23 Gudar 24 Uppgifter 28 Riktningar 29 Vardag och högtid 30 Hur är det att vara hindu? 30 Tideräkning 30 Högtider 31 Vem är hindu? 33 Kvinna och man i hinduismen 35 Uppgifter 37

Buddhism

38

Legenden om Buddha 40 Prinsen kom till världen 42 Uppgifter 48 Buddhismens skrifter 49 Buddhismens lära 50 Den gyllene medelvägen 50 De fyra sanningarna 52 Uppgifter 57 Riktningar 58 Theravada – de äldstes lära 58 Mahayana – den stora vagnen 58 Den folkliga buddhismen 59 Tibetansk buddhism 60 Vardag och högtid 62 Hur är det att vara buddhist? 62 Tideräkning 63 Högtider 64 Vem är buddhist? 65 Kvinna och man i buddhismen 67 Uppgifter 69

Religion_9.indd 3

Filosofi och vetenskap 70 Livsåskådningarna och verkligheten 72 Icke-religiösa livsåskådningar 72 Västerländsk filosofi 74 Sokrates och Platon 74 Materialism - världen består av materia 76 Vetenskap 77 Aristoteles 77 Världen förändras 78 Den vetenskapliga revolutionen 79 Naturalism 81 Humanism 83 Gamla tankar återupptäcks 84 Humanismens idéer 86 Religion och samhälle 87 Vägen till religionsfrihet i Sverige 88 Uppgifter 91

Fler livsåskådningar 92 New age 94 Det började på 1960-talet 95 Läran – huvudtankarna 96 Metoderna 98 Uppgifter 99 Rastafari 100 Hur det började 100 Läran 102 Livsstilen 103 Uppgifter 105 Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga – Mormonkyrkan 106 Jehovas vittnen 107 Satanism 108 Sikhism 110 Jainism 110 Scientologi 111 Uppgifter 111 Tankar om bokens livsåskådningar – en gruppövning 112 En dag i Lakshmis och Ashokas liv 114 Jämförande tidslinje över de fem världsreligionerna 119 Översikt över de fem världsreligionerna 120 Register 122

2012-06-12 10.44


Det eviga kretsloppets religioner Bilder kan visa tankar, idéer och känslor. I områden med många olika språk och platser, där inte alla människor är läskunniga, blir bilder och symboler extra viktiga för att sprida kunskap.

Samsara – det eviga kretsloppet Samsara är ordet för det eviga kretsloppet. Det är så både hinduer och buddhister tänker sig tillvaron. Hinduer tror att människans själ är evig. När vi dör lägger vi av oss den gamla utslitna kroppen och får en ny, fräsch. Så fortsätter själen att återfödas, tills den upptäcker Brahman – världsalltet, eller sin Gud och Atman – själen vill stanna där. Buddhister tror att det är människans oförmåga att vara nöjd med sitt liv som tvingar henne kvar i det eviga kretsloppet. Bilden handlar om detta. Tuppen är begäret - att man bara vill ha och ha, ormen är hatet och svinet är villfarelsen – att inte förstå vad som är viktigt. De är centrum i livets hjul och gör att människan ständigt återföds till livet på jorden. Livets hjul avbildat i ett kloster i Nepal. Lägg märket till tuppen, ormen och svinet som jagar varandra i mitten.

4

Religion_9.indd 4

2012-06-12 10.44


Heliga städer Varanasi

Hinduerna anser att Varanasi med sina 1500 tempel är guden Shivas hem på jorden. Staden är en av Indiens sju heliga städer och en av världens äldsta existerande städer, minst 2500 år gammal. Varje år vallfärdar mer än en miljon hinduiska pilgrimer dit. De kan göra en fem dagars rundvandring kring Varanasi och passerar då 108 kultplatser. De stiger nerför breda trappor för att tvätta sig i den heliga floden Ganges. Vid stranden finns kremeringsplatser, många hinduer söker sig till denna heliga plats, när de känner döden närma sig. Buddha höll sin Benarespredikan i Sarnath nära Varanasi kort efter sin upplysning. Bodh Gaya

Buddhister betraktar Bodh Gaya som den plats där prins Siddharta Gautama fick sin upplysning och blev Buddha. Staden är ett mycket viktigt vallfärdsmål för buddhistiska pilgrimer. Där finns det heliga bodhiträdet och det första buddhistiska templet. År 2002 togs Mahabodhitemplet upp på UNESCO:s världsarvlista.

Hinduiska pilgrimer vid Ganges strand.

5

Religion_9.indd 5

2012-06-12 10.44


Ett sigill med ett tjurmotiv från Harappa i Indusdalen. Sigillet är ungefär fyratusen år gammalt.

Flodernas och städernas urgamla land

Svastikan är en gammal religiös symbol som finns i många religioner.

Induskulturen och de två stadskulturerna Harappa och Mohenjodaro växte fram samtidigt som flodkulturerna blomstrade vid Nilen och vid Eufrat och Tigris. Skrifter visar att mesopotamiska handelsmän seglade till floden Indus utlopp, till kuststaden Meluhha vid Indus och till staden Lothal längre bort vid Indiska Oceanen.Där sålde och köpte de varor. Arkeologer har hittat sigill i Mohenjodaro, både sådana som troligen visar bilder på gudar och sådana med bokstavs – eller stavelsetecken. Vilket språk tecknen hör till vet man inte. Hur Mohenjodaro förstördes vet man inte. Kanske anfölls människorna i staden av ett annat folk, kanske inträffade en naturkatastrof? Eftersom man inte kan tyda skriftspråket än, får man fantisera om vad som kan ha hänt. Arkeologiska fynd tyder på ett samband mellan flera av de forntida religionerna. Bilder från Harappa och Mohenjodaro visar en tidig tjurkult, skulpturer visar ett gudapar som liknar gudaparet Shiva och Parvati. Svastikan är en symbol som har hittats i området. Den finns också i hinduismens, Mesopotamiens, Antikens och asatrons bildvärld.

6 nya tiden

Religion_9.indd 6

2012-06-14 13.54


HARAPPA OCH MOHENJODARO

Harappa och Mohenjodaro var finurligt byggda städer. Deras omkrets var sex km och gatunätet var geometriskt exakt med åtta meter breda gator, och rektangulära hus. Smala gränder korsade gatorna vinkelrätt. Det fanns ett avancerat avloppssystem. Allt var byggt i tegel. På en kulle låg en borg och runt omkring den bredde staden ut sig. I borgen fanns en bassäng och sädesförråd. Kanske förekom rituella bad i religionen?

Ruinerna av Mohenjodaro ligger i dagens Pakistan. Platsen upptogs 1980 på UNESCO:S världsarvslista. På bilden syns en bassäng, som man tror användes för rituella bad.

nya tiden

Religion_9.indd 7

7

2012-06-12 10.44


Hinduism

HINDUISM En månfri natt i februari eller mars firar man i Indien ”Shiva Ratri” – guden Shivas natt. På kvällen och natten ber och offrar man till Shiva. Dessutom sjunger man och läser heliga texter. Pojken, som föreställer guden Rama, deltar i festigheterna.

8 nya tiden

Religion_9.indd 8

2012-06-12 10.44


D

en religiösa tron i Indien är uråldrig. Den kallas

hinduism - indiernas tro. Vi känner inte till någon grundare och vet inte exakt hur religionen växte fram. Hinduerna själva kallar den för ”den eviga lagen”. Indien är ett stort land. I norr ligger Himalaya, i söder Indiska oceanen. Där emellan utbreder sig Indien med byar och åter byar, med magra betesmarker, glesa skogar, stora och små åkrar och böljande risfält. Hinduismen har skapats under årtusendens gång,

HINDUISM den är en tro som är lika omväxlande som landet. Det finns många gudar, samtidigt som tanken finns att det egentligen är en enda gud som visar sig på olika sätt. De första människorna som levde på indiska halvön har slagits ihop med nya grupper, de olika gruppernas sätt att tro och tänka har blandats. Sakta har så den religion som idag kallas hinduism växt fram.

9

Religion_9.indd 9

2012-06-12 10.44


Hinduismens början

Ett 4 000 år gammalt sigill från Mohenjodaro. Den sittande figuren med horn på huvudet kanske föreställer en gud – Naturens herre.

Livet vid floden Indus Vid floden Indus levde ett folk omkring 3000 f.Kr. Deras kultur kallar vi idag för induskulturen. Två av deras största städer hette Harappa och Mohenjodaro och där har forskare hittat gamla skrifter. Men skrifterna har inte kunnat ge oss någon information om folkets religion, för ingen har ännu lyckats översätta dem. Arkeologer har hittat statyetter och lertavlor som antagligen är gudabilder. En av dem föreställer en man som sitter omgiven av träd, elefanter och tigrar. Han har en huvudbonad med väldiga horn på huvudet. Kanske fanns det en gud som var Naturens herre? Denna kvinnobild föreställer troligen en fruktbarhetsgudinna.

10 hinduism

Religion_9.indd 10

2012-06-12 10.44


Befolkningen förändras

Under flera hundra år, från 1700-talet f.Kr. och framåt, kom ett folk som kallades arier in i landet. De kom från nordväst, från trakterna vid Kaspiska havet. Arierna var ett krigarfolk med egna gudar och en annan kultur än folket vid Indus. Arierna tog makten, och deras sätt att tro och att organisera samhället vann över det gamla livet i Indusdalen. Kulturerna flätades samman, folken blandades, och sakta började ett nytt sätt att leva och tro att växa fram. Denna nya tro blev så småningom till det vi kallar hinduism. Allteftersom den nya befolkningen växte flyttade människorna längre och längre in i landet. De spred sig för att få tillräckligt med plats att odla. Till slut hade de nått ända fram till floddalarna vid Ganges, där de bosatte sig för att odla marken. Kring år 1000 f.Kr. växer en ny tro fram. Allt hade en själ, också världen, trodde människorna. Världssjälen kallades Brahman. Den kunde visa sig som olika gudar. För att få kontakt med gudarna var det vanligt att offra. Blommor och frukt var offer som gjorde att livet fick fortsätta och att allt kunde vara i balans. Ariernas skriftspråk hette sanskrit. Det språket används fortfarande som religiöst och vetenskapligt språk. Därför har vi kunnat översätta ariernas gamla texter och förstå deras tankar om världssjälen. En av de gamla berättelserna försöker att förklara vad Brahman, världssjälen, egentligen är. Berättelsen handlar om pojken Svetateku och hans far.

Här kan du se hur sanskrit ser ut. Det är ett horoskop gjort till en prins.

hinduism

Religion_9.indd 11

11

2012-06-12 10.44


Svetateku En kväll sitter Svetateku tillsammans med sin far och talar om livet. Fadern ber sin son att hämta ett fikon och dela det. Sedan frågar fadern vad sonen ser. Svetateku säger att han ser små kärnor. Fadern ber honom att klyva en av de små kärnorna och berätta vad han ser. När Svetateku svarar att han inte ser någonting alls förklarar hans far för honom hur det hänger ihop. – Det du inte ser det är det obegripligt lilla som har skapat hela det stora fikonträdet. Det är denna osynliga minsta del som världsalltet består av. Svetateku säger att han fortfarande inte förstår. Då säger hans

far åt honom att lägga en saltbit i vatten och vänta över natten. På morgonen ber fadern Svetateku att hämta saltet. Det var omöjligt eftersom det hade lösts upp i vattnet. Fadern ber honom att smaka på vattnet. Sonen påpekar att vattnet är salt och hans far förklarar: – Saltet finns kvar i vattnet fast det inte syns. Så är det med själen, den finns fast den inte syns. Människan är en del av Brahman trots att vi varken kan se det med vår syn eller förstå det med vårt förstånd.

12 hinduism

Religion_9.indd 12

2012-06-12 10.44


S A M M A N FAT T N I N G Hinduismen är den äldsta världsreligionen och finns främst i Indien. Hinduerna själva kallar den för ”den eviga lagen”. Hinduismen har skapats under årtusendens gång som en blandning av olika folks sätt att tro. Vi känner inte till någon grundare eller några exakta detaljer om hur religionen växte fram. Vad vi säkert vet är, att det folk som först levde i Indusdalen blev besegrade av arierna någon gång från 1700-talet f.Kr. och framåt. De två folken blandades och ett nytt sätt att tro växte fram.

Grundnivå 1. När uppstod hinduismen?

13. Varför offrade man till gudarna? 14. Varför vet man inte vem som grundade hinduismen?

2. Vad kallar hinduerna sin religion? 15. Vad är Brahman? 3. Var uppstod hinduismen? 4. Vad heter den äldsta indiska kultur som vi känner till?

16. På vilket sätt använder Svetatekus far saltet för att förklara vad världsalltet är?

5. Vid vilken flod låg städerna Harappa och Mohenjodaro?

Högre nivå

6. Hur såg de äldsta gudarna ut i Indien? 7. Varifrån kom arierna? 8. När kom arierna vandrande? 9. Hur uppstod hinduismen? 10. Vilket språk skrev arierna på?

Mellannivå 11. Beskriv hur hinduismen växer fram i kontakten mellan folket vid Indus och krigarfolket som kommer från norr.

17. Hinduerna kallar sin religion för ”den eviga lagen”. Varför gör de det, tror du? Diskutera med några kamrater och börja med att bestämma er för vad ni menar med orden ”evig” och ”lag”. 18. Arierna bestämde hur samhället skulle vara organiserat. Spelade religionen någon roll för den organisationen? Ta reda på så mycket du kan om det och gör en väggtidning där du redovisar vad du fick veta.

UPP GI FT ER

UPPGIFTER

12. Vilken förklaring kan det finnas till att hinduismen är så skiftande?

hinduism

Religion_9.indd 13

13

2012-06-12 10.44


SOtSerien från Liber

SO·S Religion ingår i SO·Serien från Liber. SO·Serien är ett komplett läromedel som ger grunderna för att nå målen för skolarbetet i religion. I SO·Serien finns varje So-ämne, dels som en ämnesbok täckande skolår 7–9, dels som tre årskursböcker. För varje ämne finns en lärarbox med varierat övningsmaterial. Till SO·Serien finns också webbmaterialet SO·S Plus.

RELIGION ÅR 9

RELIGION

RELIGION

Best.nr 47-10390-4 Tryck.nr 47-10390-4

Ingrid Berlin Börge Ring

Religion_9_Omslag.indd 1

2012-06-12 10.04

9789147103904  

Ingrid Berlin Börge Ring SO Serien från Liber Tredje upplagan 1 ISBN 978-91-47-10390-4 © 2012 Ingrid Berlin, Börge Ring och Liber AB Repro:...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you