Page 1

paso dos är ett läromedel i spanska

Alegría

Alegría

Margareta Vanäs Hedberg  Antonio Gallego Sylvia Vaccia Izami

för gymnasiet och vuxenutbildningen. Alegría, paso dos • har ett ungdomligt tilltal • lägger fokus på ordinlärning och kommunikation

Vanäs Hedberg  Gallego  Vaccia VacciaIzami Izami

• har en lugn progression av grammatikinlärning • har kultur- och musikinslag • ger serviceglosor vid texterna • kompletteras med en interaktiv webb med bokens ljudfiler, film och extra övningar kopplade till mål. Alegría paso dos omfattar: Allt-i-ett-bok Elevfacit Lärarhandledning (pdf-fil på cd-rom) Lärar-cd (bokens ljudfiler) Alegría paso dos, Plus, Interaktiv webb Best.nr 47-09206-2 47-08289-6 47-08289-6 Tryck.nr 47-09206-2

a í r Aleg Pa so d o s


ISBN 978-91-47-09206-2 © 2010 Margareta Vanäs Hedberg, Antonio Gallego, Sylvia Vaccia Izami och Liber AB Redaktör Anna Granlund Formgivare Anna Hild Bildredaktör Mikael Myrnerts Illustratör Pontus Wahlström Produktion Anna Törnqvist Göpel Kapiteltexterna 3, 6 och 8 skrivna av Hans Carlberg. Kapiteltexterna 5 och 7 skrivna av Antonia Jorquera Amador.

Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Kina 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upprättshovslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisngsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningssamordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Till dig som börjar läsa steg 2 Välkommen till Alegría, paso dos och fortsatta spanskstudier! Alegría, paso dos är uppbyggd på samma sätt som Alegría, paso uno. Om du inte är bekant med läromedlet får du här en förklaring över hur bokens kapitel är indelade efter färdigheter:

I varje delmoment får du träna din muntliga förmåga och prata massor av spanska! Efter kapitel tre, sex och nio hittar du Rincón de cultura och Rincón de música, där du får lära känna intressanta platser, människor och företeelser i den spansktalande världen och lyssna på bra musik. SP

Här får du lyssna på och läsa en text och träna upp din hör- och läsförståelse.

Pronunciar

Här får du träna lite extra på uttal och betoning.

Vocabulario

Här arbetar du med att utöka ordförrådet.

Gramática

Här ligger fokus på de grammatiska moment som presenteras i kapitlet.

Escuchar

Här tränar du din hörförståelse.

Leer

Här tränar du din läsförståelse.

Practicar

Här får du träna både muntligt och skriftligt på allt du lärt dig i kapitlet.

1

ÅR

Texto

Den här symbolen visar ljudfilens spår på lärar-cd:n.

¡Ojo! Betyder Se upp! Under denna rubrik presenteras

viktiga skillnader mellan svenskan och spanskan. En nyhet i bok två är de repetitionssidor från steg 1 som ligger samlade längre bak i boken på sidorna 196–199: Repaso, paso uno. Hit kan du gå tillbaka och repetera en del av det som togs upp på steg 1. ¡Buena suerte con paso dos! Lycka till med steg 2! Författarna


Innehåll

R i n c ó n d e c u lt u r a

Santiago Calatrava "Una horchata, por favor"

Rincón de música

60 62

Pereza Princesas

65 66

Capítulo uno

Una sola hora  7 betoning och accenter Vocabulario: väder, datum, månader, veckodagar Gramática: substantiv och adjektiv, regelbundna verb, vanliga oregelbundna verb: ser–estar, tener, hacer i väderuttryck Practicar: planera för helgen och en utflykt En el mundo hispánico: La comunidad de Valencia Pronunciar:

Capítulo cuatro

Llevas razón  67

Capítulo dos

tungvrickare Vocabulario: familj, trädgård, natur, miljö, uttryck med llevar och quedar Gramática: direkt objekt, gerundium, possessiva pronomen Practicar: berätta vad någon gör, prata om miljö och återvinning En el mundo hispánico: Los ríos en España

No sé qué hacer  25

Capítulo cinco

Pronunciar: que/qui, gue/gui, u

motsatsord, yrken, frågeord, framtid och tidsuttryck Gramática: regelbundna verb i presens och perfekt, ir a, tener que, verbet gustar Practicar: berätta om framtiden, vad man gillar och inte gillar, ge råd En el mundo hispánico: Profesiones en Latinoamérica Vocabulario:

Pronunciar:

Así es la vida  85 ch motsatsord, mat och frukter Gramática: muy–mucho, pronomen efter infinitiv, uttryck med todo Practicar: beskriva en dröm, någons liv och olika aktiviteter En el mundo hispánico: El cava Pronunciar:

Vocabulario:

Capítulo tres

¿Qué cara pones hoy?  43 bokstäverna o och d Vocabulario: kroppen, i badrummet, känslor, utseende och personlighet Gramática: verben ser och estar, reflexiva verb, diftongerande verb Practicar: beskriva en dag, hur man känner sig och vad som är viktigt Pronunciar:

En el mundo hispánico:

Los gestos

Capítulo seis

Han mentido  103 Pronunciar:

bokstaven d vardagsrutiner, substantiv som slutar på -a Gramática: regelbunden och oregelbunden perfekt Practicar: berätta om vad som har hänt, presentera ett land En el mundo hispánico: Trabajo voluntario en Ecuador Vocabulario:


Capítulo nueve R i n c ó n d e c u lt u r a

Gabriel García Márquez El chimichurri

Rincón de música

116 118

Carlos Baute, Marta Sanches Colgando en tus manos

121 122

Capítulo siete

Fantástico, ¿no?  123

El monte de las almas perdidas  153 bokstäverna b och v tidsuttryck, på landet, motsatser, material Gramática: olika betydelser av se, uttrycket bli, repetition av genomgången grammatik Practicar: beskriva landskap och berätta en spökhistoria En el mundo hispánico: La leyenda de la Virgen del Pilar Pronunciar:

Vocabulario:

alfabetet Vocabulario: maskulina ord som slutar på -a, instrument, länder, flaggor och nationalitetsord Gramática: fler verb av typen gustar, indirekt objekt och adjektivens komparation Practicar: berätta om vad som är viktigt och om något som har hänt En el mundo hispánico: Colombia

Capítulo diez

Capítulo ocho

Viaje a Suecia  181

Les gusta ligar  141

Pronunciar:

Pronunciar:

ordspråk Vocabulario: djur, grönsaker, adjektiv Gramática: komparation av adjektiv, verb som är oregelbundna i första person singular Practicar: berätta om den kortaste, längsta, roligaste, tråkigaste, etc. En el mundo hispánico: Los caballos y la Escuela Española de Equitación Pronunciar:

R i n c ó n d e c u lt u r a

Javier Mariscal La Semana Santa

Rincón de música

174 176

Ha-ash Hasta que llegaste tú 178 Coti Nada fue un error 180

tungvrickare

Vocabulario:

svensk mat, utrop preteritum Practicar: berätta om saker som hände En el mundo hispánico: La Albufera Gramática:

Repaso, paso uno  195 Årstider  Månader  Veckodagar  Klockan Frågeord  Prepositioner  I staden  I hemmet I rummet  På bordet  Kläder  Färger Kroppen  Mängder

Minigrammatik 198  Grammatiska termer 217 Kapitelordlista 219 Alfabetisk spansk-svensk ordlista 231


N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

n se ke acer De: marina Asunto: trabajar, ¡no!

No me gusta trabajar. ¿Por qué trabajar en estos tiempos? ¿Ir al trabajo a las seis de la mañana y

Texto

SP

6

ÅR

2 No sé qué hacer

A Läs igenom frågorna 1–6, de hjälper dig att förstå texten. Lyssna bara eller följ med i texten. Du väljer själv vad som passar dig. 1 Vad vill Marina inte göra? 2 Vilket är hennes problem?

volver a la casa a las seis de la tarde? No, no y otra

3 Vilken typ av person är Alejandra?

vez no. Me gusta viajar. Recorrer el mundo y gozar

4 Varför räknar hon med att hon ska bo tre år i Bryssel?

de la vida sin preocupaciones. Quiero pasar un

5 Hur ser Óscar ut?

rato divertido, un rato laaaargo, o sea, el resto de

6 Vad säger hans föräldrar nej till?

mi vida. Mi problema es: Soy una chica sin dinero. Sinceramente, no me gustan las responsabilidades. Tener responsabilidades no es divertido. Es absurdo. Va contra mis principios. Por eso, por favor, necesito ayuda. ¿Quién tiene buenas ideas? ¿Cómo viajo, vivo y sobrevivo varios años sin trabajar? No sé.

recorrer  tillryggalägga gozar  njuta la preocupación  bekymmer un rato  en stund

sinceramente  ärligt talat la responsabilidad  ansvar sobrevivir  överleva

27


28

N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

SP

ÅR

7

De: Alejandra Asunto: Re: trabajar, ¡no!

¿No sabes qué hacer con tu vida? La culpa es tuya, creo que tienes que hacer un plan. Como yo. Tengo 16 años y me encanta estudiar. Éstas son mis metas: Voy a estudiar Economía Internacional en una universidad famosa. Voy a sacar las mejores notas. Por las tardes voy a estudiar idiomas importantes. En la Universidad voy a conocer a mi futuro marido. Mi marido y yo vamos a trabajar primero en Bruselas, en la Unión Europea. Vamos a vivir tres años allí, para perfeccionar el francés. A los 25 años voy a hablar, además del español, inglés y francés, chino mandarín. El chino no es difícil. A los 26 años, mi marido y yo vamos a trabajar en Nueva York, en las Naciones Unidas. Con sueldos fantásticos. Mi futuro está a-se-gu-ra-do. Bueno, ahora voy a pasear con Pulgarcito, mi chihuahua.

el pulgar tummen

la meta  mål la nota  betyg mi futuro marido  min blivande man la Unión Europea  EU

perfeccionar  finslipa además de  utöver el chino  kinesiska no es difícil  det är inte svårt

las Naciones Unidas  FN los sueldos  löner mi futuro está asegurado  min framtid är säkrad Pulgarcito  Tummeliten (från sagan)


N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

SP

ÅR

8

De: Óscar Asunto: un problema grave

No sé qué hacer. Tengo un problema grave. Me encanta la música y el baile. Sobre todo el baile. Vivo por la danza moderna. Necesito expresar mis ideas y mis pensamientos con mi cuerpo. Bailo cada día, dos horas por las mañanas y tres horas por las tardes. Mi día está lleno de movimientos graciosos o bruscos, saltos altos o largos, piruetas. Soy delgado pero fuerte y musculoso. Soy un bailarín. Pero mis padres dicen NO. Es un NO definitivo. No comprenden mi pasión. Mis padres son médicos y no están felices con mi elección. Dicen cada día: Hijo, el baile es una mala idea, tienes que pensar en tu futuro. Tienes que estudiar medicina. Como tus padres y como tus abuelos. Es una tradición familiar. Somos médicos serios, trabajadores y muy responsables. El baile no es una profesión, es un pasatiempo. Tienes que elegir: baile o familia. Es terrible, ¿cómo voy a elegir? Mi familia es muy importante para mí, quiero a mis padres, pero el baile es mi vida. Necesito ayuda, por favor. ¿Qué tengo que hacer?

un problema grave  ett allvarligt problem sobre todo  framför allt expresar  uttrycka

mis pensamientos  mina tankar movimientos bruscos  häftiga, svängande rörelser saltos  hopp

soy delgado, -a  jag är smal los, las médicos  läkare un pasatiempo  ett tidsfördriv

29


30

N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

B

D

Kontrollera att du svarat rätt på frågorna i A genom att plocka ut meningar ur texten och rätta sedan med facit.

1 Sök rätt översättning till uttrycken i texten och lär sedan in dem, gärna tillsammans med en kompis. Testa sedan att du kan använda dem i övning 2.

C

a jag vet inte

e som jag

Läs meningarna och fyll i de ord eller uttryck som saknas. Du väljer själv om du vill titta i texten eller inte.

b alltså

f först

c en gång till

g framför allt

  1 ¿ … … (Varför) trabajar en estos tiempos?

d därför

h varje dag

  2 No y otra … no.   3 Me … viajar.   4 Deseo pasar un rato … (rolig).

2 Vilket av uttrycken ovan passar i vilken mening? Turas om att läsa meningarna och att kontrollera i facit.

  5 … (Jag är) una chica sin dinero.

a … los estudios y después los pasatiempos.

  6 No me … las responsabilidades.

b Desayuno un vaso de zumo y una tostada … … .

  7 Necesito … (hjälp).   8 ¿… (Vem) tiene buenas ideas?

c No me gustan las responsabilidades, … …, deseo gozar de la vida.

  9 No … (jag vet).

d Es, … … , importante estudiar idiomas.

10 Tienes que … (göra) un plan.

e Mi hermano es delgado, … … .

11 … (Jag är) 16 años.

f – ¿Sabes qué hora es?

12 Voy a sacar las mejores … (betyg). 13 Voy a conocer a mi futuro … (man). 14 Me … (älskar) el baile.

–…….

g No tengo dinero y … … tengo que buscar un trabajo. h ¡Habla … … con tus padres!


N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

Pronunciar

Sant eller falskt. Verdad o mentira. Rätta de felaktiga påståendena, och om det behövs, ge din egen åsikt.

A que/qui, gue/gui

1 Lyssna och säg efter.

Verdad Mentira

1 Marina es una chica muy seria. 2 A ella le gusta pasar una vida tranquila. 3 Alejandra sabe exactamente cómo va ser su futuro. 4 Desea hacer una carrera en su país. 5 Según Alejandra el chino es difícil.

¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Química queso Quito

SP

9

ÅR

E

guía guitarra guitarrista guerra Guernica

6 Alejandra va a ganar mucho dinero. 7 A Óscar le gusta entrenar.

B u

SP

ÅR

8 Su familia está muy contenta.

2 Före vilka bokstäver är u stumt? 10

Uruguay uno culpa universidad fruta estudiar Hur uttalas u? Jämför med det svenska alfabetet.

31


34

N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

G r a m át i c a

¿Te acuerdas? Repaso de gramática.

A Regelbundna verb i presens i alla personer Unos verbos del texto: -ar:

bailar, desear, estudiar, expresar, gozar, hablar, perfeccionar, viajar

-er:

comer, recorrer

-ir:

escribir, sobrevivir, vivir

1 Repetera böjningen av regelbundna -ar, -er och -ir verb och besvara sedan frågorna. Se minigrammatiken sid 212.

a Hur skiljer sig -ar och -er-verben åt i alla former utom jag-formen? b På vilken bokstav slutar jag-formen, 1:a person singular? c I vilka personer skiljer sig -er och -ir-verben åt? d Vilka ändelser får -er-verben i dessa former? e Vilka ändelser får -ir-verben i dessa former?

2 Turas om att bilda meningar med hjälp av verbet vivir och de två spalterna.

• • • • • •

Tu famila Tú y yo Tus amigos y tú Las chicas Yo Tú

en un hotel en una pensión en un hostal en una caravana en un apartamento en un cámping

3 Turas om att bilda så många meningar som möjligt med hjälp av de tre spalterna.

E j e m plo :

(Tú) Notas la diferencia. • • • • • •

Tú Yo Javier y tú Alejandro y yo Los amigos Laura

comer hablar notar vivir estudiar recorrer

italiano la diferencia cerca de la costa tomates el mundo Economía


N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

B Regelbundna verb i perfekt i alla personer

2 Berätta om vad Alejandra och hennes man har gjort. – Alejandra …

För att bilda perfekt använder man presens av hjälpverbet haber samt ändelserna -ado eller -ido som läggs till huvudverbets stam.

Presens av haber habl/ar has ha hemos habéis han

{

he

com/er

+ hablado comido

viv/ir

vivido

1 Vad säger Alejandra efter några år när allt har gått som hon tänkt sig? Ändra meningarna från futurum till perfekt:

a Voy a sacar buenas notas.

He sacado buenas notas.

b Voy a estudiar idiomas importantes. c Voy a conocer a mi marido. d Mi marido y yo vamos a trabajar en Bruselas. e Vamos a vivir allí tres años. f Vamos a trabajar en Nueva York.

– Alejandra y su marido …

Mer om perfekt i Escribir 2 sid 42 och i Capítulo 6.

C ”Jag ska …” och ”Jag måste …” 1 Översätt meningarna.

Voy a estudiar. Voy a sacar buenas notas. Mi marido y yo vamos a viajar. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que elegir. 2 Repetera hela presens av verben ir och tener. Se minigrammatiken sid 214.

Voy a … + Tengo que … + grundform av verbet

35


36

N o s é q u é h a c e r cap í tulo d o s

3 Turas om att säga:

a Elena ska äta. b Vi ska njuta av livet.

D Verbet gustar 1 Repetera konstruktionen vid verbet gustar m.fl. se minigrammatiken s. 215.

c De ska prata franska. d Ska du dansa? e Ska ni plugga? f Jag ska läsa språk. g De måste arbeta. h Vi måste bo på ett pensionat. i Måste ni resa jorden runt? j Jag måste arbeta. k Måste du resa?

Me gusta el agua.

Camila

Me gustan los tomates.

Andrés

Me gusta bailar.

Óscar

l Óscar måste dansa. 4 Berätta för en kompis vad du ska göra och vad du måste göra i eftermiddag.

2 Hur säger du när du talar om vad Camila, Andrés och Óscar tycker om, respektive inte tycker om att göra? – A Camila … – A Andrés … – A Óscar …

Du får träna mer på den här konstruktionen i Hablar 1–2 på s. 42.


E s c u c h a r SP

11

ÅR

A Mi profesión

Fyra personer berättar om sina yrken. Du får tre ledtrådar och tre poäng om du gissar rätt efter första ledtråden, två poäng efter andra ledtråden, osv. Hur många poäng fick du av 12 möjliga? • La persona número 1 es … • La persona número 2 es … • La persona número 3 es … • La persona número 4 es …

divertido, -a  rolig(t) contento, -a  nöjd la herramienta  redskap la seguridad  säkerhet camino  jag går vigilo  jag bevakar

ayudo  Jag hjälper conozco  jag känner la boca  mun tener miedo  vara rädd


a c i s 煤 m e d n Rinc贸


65 SP

ÅR

pereza

22

Los dos madrileños Rubén Pozo Prats y José Miguel Conejo Torres forman el grupo musical de pop/rock llamado Pereza. Su carrera ha empezado con un cazatalentos. Poco a poco los jóvenes, sin experiencia al comienzo, se han adaptado a la vida del escenario. La prensa empieza a hablar de ellos con mucha confianza. El grupo es la nueva promesa del ”rock cool” en castellano. Con el single Princesas llega el verdarero éxito. Quieren intercambiar ideas y componer juntos con unos artistas argentinos y se encierran en una casa en Buenos Aires para trabajar. Su disco Los amigos de los animales les encanta tanto a la crítica como al público. Son los ganadores del premio al mejor álbum de pop. Durante el último año han ganado mucha popularidad en Argentina. el cazatalentos  talangtävling sin experiencia al comienzo  utan erfarenhet från början el escenario  scen

la prensa  press la promesa  löftet el éxito  succé intercambiar  utbyta

se encierran  de låser in sig tanto a … como  lika mycket 


102

As í e s l a v i d a cap í tulo cinc o

Practicar A Escribir Escribe sobre un sueño dröm. Imagina si quieres.

Me llamo …, estoy en …, de repente … B Hablar Así es la vida de … un superhéroe; una persona muy pobre / rica, un/a presidente, un actor famoso / una actriz famosa, una estrella de rock; un/a … – La vida de un/a … es …

C Juntos En grupos, haced planes para el fin de semana con un grupo de estudiantes de intercambio (utbyteselever) de España. ¿Qué vais a hacer? Discutid actividades que van a dar una buena imagen de Suecia. Haced un programa y un horario (tidsschema). El grupo con el mejor programa es el grupo ganador.


240

b i l d l i s ta

Bildlista Omslag

Fiala Michael/Reuters/Scanpix 99(3)

Oneborg Tomas/SvD/Scanpix 137

Dallet J.D./AGE/Scanpix (1)

Foy Kevin/Rex Features 9(2)

Pai Alejandro/Classos/AFP/Scanpix 179

ImageSource/Scanpix (2)

Fransson Mikael/Scanpix 46

Perez Sergio/Reuters/Scanpix 121

Fuste Raga José/AGE/Scanpix 21(4)

PhotoDisc Vol OS08 192

Bildförteckning

Garcia Rawlins Carlos/Reuters/Scanpix 125

PhotoDisc Vol OS34 131(1-3, 5-12)

af Geijerstam Bengt/Bildhuset/Scanpix 54

Glass Peter/AGE/Scanpix 26

Quick Peo/IBL 61

af Geijerstam Magnus/Sydsvenskan/IBL 60(2)

Gómez García Paco/AGE/Scanpix 97

Radialpress/IBL 99(2)

AKG/Erik Bohr/Scanpix 131(4)

Gulin Darrell/Corbis/Scanpix 144

Randolph Mike/Masterfile/Scanpix 24

Algarra Enrique/AGE/Scanpix 21(2)

Hendler Brian/AP/Scanpix 102

Rasmussen Martin/Scanpix 14 (1-4)

Almagro/Gamma/IBL 60(1)

Holmes Peter/AGE/Scanpix 72

Real Lluís/AGE/Scanpix 69

Altzelai Josu/AGE/Scanpix 45

I Dream Stock/Masterfile/Scanpix 28(2)

Ripoll Eduardo/AGE/Scanpix 23

Arici Graziano/AFP/Scanpix 117

Kaner Les/Scanpix 159

Robayo Luis/AFP/Scanpix 139

Armestre Pedro/AFP/Scanpix 55

Karlberg Moa/DN/Scanpix 185(1)

Ruiz José Francisco/AGE/Scanpix 166

Azumendi Gonzalo/AGE/Scanpix 171(1-2)

Kelbaugh Casey/AGE/Scanpix 151

Samuel Goldwyn Films/Everett Collection/IBL 98

Bahl Lars/Scanpix 59

Kuhlmann Brian/Masterfile/Scanpix 87(1-3)

Sjöberg Mikael/Scanpix 153

Cameron Angela/AGE/Scanpix 96

Larrea Javier/AGE/Scanpix 28(1)

Sjöström Åsa/Sydsvenskan/IBL 56

Campillo Rafael/AGE/Scanpix 20

Lima Mauricio/AFP/Scanpix 105

Sony Music Entertainment España SL 65

Carlos Juan/Fre/Ace/Notimex/AFP/Scanpix 120

Lindblad Marcus/Scanpix 185(2)

Strauss/Curtis/Corbis/Scanpix 48

Cason del Buen Retiro Madrid/The Art Archive

LOOK/IBL 9(1),101, 169

Tajuelo Javier/AGE/Scanpix 193

Lundqvist Göran/GL Text- och Bildkonsult 58(1-3)

Taylor Michael/Scanpix 119

Classos/AFP/Scanpix 181

Magnusson Roine/Stone/Getty Images 157

Tri/PikoPress/Argenpress/Scanpix 99(1)

Coex Thomas/AFP Photo/Scanpix 136

Martin Lee/Rex Features/IBL 38

Tuson Diego/AFP/Scanpix 19(2)

Copson Alan/AGE/Scanpix 21(3)

Marttila Tuomas/Lehtikuva/Scanpix 37

Vanäs Hedberg Margareta 113(1-2), 115(1-4)

Couderc Jean-Pierre/Roger-Viollet/IBL 174

Metropolitan Museum of Art New York/The Art

Welsh Ken/AGE/Scanpix 80

172(2)

Dahlstrand Melker/Scanpix 173

Archive 172(1)

Westend61/Masterfile/Scanpix 90

Dallet J.D./AGE/Scanpix 21(1)

Meyer Martin/Zefa/Corbis/Scanpix 143

Victoria and Albert Museum/IBL 29

del Pozo Marcelo/Reuters/Scanpix 177

Nilsson Daniel/SvD/Scanpix 185(3)

Wikipedia 64, 175

Dominguez Edgar/EPA/Scanpix 139

Normandin Albert/Masterfile/Scanpix 41

www.chufadevalencia.org 62, 63

Estevez Alberto/AP/Scanpix 19(1)

Notimex/ACE/AFP/Scanpix 178


paso dos är ett läromedel i spanska

Alegría

Alegría

Margareta Vanäs Hedberg  Antonio Gallego Sylvia Vaccia Izami

för gymnasiet och vuxenutbildningen. Alegría, paso dos • har ett ungdomligt tilltal • lägger fokus på ordinlärning och kommunikation

Vanäs Hedberg  Gallego  Vaccia VacciaIzami Izami

• har en lugn progression av grammatikinlärning • har kultur- och musikinslag • ger serviceglosor vid texterna • kompletteras med en interaktiv webb med bokens ljudfiler, film och extra övningar kopplade till mål. Alegría paso dos omfattar: Allt-i-ett-bok Elevfacit Lärarhandledning (pdf-fil på cd-rom) Lärar-cd (bokens ljudfiler) Alegría paso dos, Plus, Interaktiv webb Best.nr 47-09206-2 47-08289-6 47-08289-6 Tryck.nr 47-09206-2

a í r Aleg Pa so d o s

9789147092062  
9789147092062  

Margareta Vanäs Hedberg Antonio Gallego Sylvia Vaccia Izami Paso dos Första upplagan 1 Repro Repro 8 AB, Stockholm Tryck Kina 2010 Redaktör...