9789180773287

Page 1

JORDENS PLATTOR

FANTASTISKA
UPPTÄCKTER

På vår hemsida finns arbetsmaterial till boken.

Det är kostnadsfritt att ladda ner, utan kod eller inlogg.

Art.nr 47248

ISBN 978-91-8077-328-7

Upplaga 1:1

© För den svenska utgåvan Nypon förlag 2024

Nypon förlag – en del av Studentlitteratur info@nyponochviljaforlag.se www.nyponochviljaforlag.se

Studentlitteratur AB, Lund

Titel: Fantastiska upptäckter – Jordens plattor

Originalets titel: Wonderwaar. Hoe de aarde beweegt

Författare: Jan Leyssens

Illustratör: Joachim Sneyers

First published in Belgium and the Netherlands in 2019 by Clavis Uitgeverij, Hasselt–Alkmaar–New York

Text and illustrations copyright © 2019 Clavis Uitgeverij, Hasselt–Alkmaar–New York

All rights reserved.

Översättning: Linda Skugge 2024

Faktagranskning: Ulf Söderlund

Tryckt av Adverts, Lettland 2024

FANTASTISKA UPPTÄCKTER

JORDENS PLATTOR

Jan Leyssens & Joachim Sneyers

Översättning: Linda Skugge

Till Mirte, Seppe och Hanne, som får mig att upptäcka världen på nytt varje dag.

Jan Leyssens

Världsdelar

Det finns sju världsdelar: Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika.

Sydamerika

Afrika

För många hundra år sedan upptäckte vetenskapsmannen Abraham Ortelius att världsdelarna passar ihop, som ett pussel.

Men inte förrän på 1900­talet började forskarna förstå varför.

4

Fossil

Rester eller spår av djur och växter som blivit bevarade i sten eller jord.

Kontinent

En stor landmassa som hänger ihop. Till exempel bildar Europa och Asien kontinenten Eurasien.

År 1912 undersökte vetenskapsmannen Alfred

Wegener varför det finns likadana stenar och samma sorts fossil i olika delar av världen.

Hur kunde det vara så, när det fanns stora hav mellan kontinenterna?

6

En gång i tiden satt allt land ihop i superkontinenten Pangea. För cirka 250 miljoner år sedan gick Pangea sönder. Då bildades kontinenterna Laurasien och Gondwana.

Laurasien

Gondwana

7

Alfred trodde att allt land för länge sedan satt ihop i en superkontinent. Till slut sprack den upp i mindre delar som sakta rörde sig ifrån varandra.

Han kallade detta för kontinentaldriften.

Trots att Alfred hittade många bevis kunde han inte förklara hur eller varför kontinenterna rör sig över jordens yta.

Idén var så ny att nästan ingen trodde på den.

8

Kontinentaldriften av Alfred Wegener

Laurasien Gondwana Australien
9
Antarktis

Visste du att jordens kontinenter flyttar sig?

Det är för att vår planet består av stora plattor som hela tiden rör sig.

När forskaren Marie Tharp hittade bevis för att det är så, tyckte folk att det lät konstigt. Detta kunde väl inte stämma?

Lär dig mer om hur man upptäckte att kontinenterna rör sig och bevisen för detta.

Art.nr 47248

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.