Page 1

SNICKRA UTE

550

Snickra ute

2700

250

1900

07 107

I 215 bokens faktadelar får hemmasnickaren kunskap, råd och tips om bland annat grundläggning, material, lagar och bestämmelser, sammanfogning och ytbehandling.

700

Anna Jeppsson är en kreativ fotograf med stor känsla för det estetiska. Anders Jeppsson har som flitig hobbysnickare förmågan att på ett instruktivt sätt visa hur man bygger i trä. Hans-Ove Ohlsson, byggnadsingenjör och fotograf, 1300 grabbar gärna hammaren och snickrar själv. Tillsammans har de gjort denna mycket inspirerande och praktiska snickarbok.

900

175 75

580 670

900

ANNA & ANDERS JEPPSSON • HANS - OVE OHLSSON

Snickra ute är det första ”verktyg” du behöver för att förverkliga dina drömmar om en 1400 stor altan, en blomlåda, ett utekök, ett staket, en friggebod, en liten bänk, en carport eller en rad andra föremål till trädgården. Projekten presenteras med många inspirerande och beskrivande färgfoton samt tydliga sprängritningar och byggbeskrivningar. De sammanlagt 65 projekten har olika svårighetsgrad, så det spelar ingen roll om du är nybörjare eller van hobbysnickare. Här har alla möjlighet att lyckas!

Snickra ute Anna & Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson

365 340 95

www.icabokforlag.se

2907-omslag, Snickra uteGR.indd 1

09-01-19 13.20.18


Förord Vår ambition med ”Snickra ute” var att göra en bok som riktar sig till många. En bred bok med massor av snickarprojekt för uteliv, umgänge, odling, lek och förvaring i träd­ gården. Den kanske viktigaste målgruppen är förstås alla som är intresserade av att snickra – eller vill börja. Genom sin mix av små och stora objekt av olika svårighetsgrad har vi tänkt att boken ska passa både nybörjare och vana hobbysnickare. Du som aldrig har snickrat förut kanske börjar med något av de enklare projekten för att senare våga dig på allt större utmaningar. Du som är van snickare kanske i stället väljer att bygga ett förråd eller en carport, eller något mindre att ”koppla av” med, som till exempel ett smultrontorn till barnen. En annan viktig målgrupp som vi vill nå är de som har många idéer men som inte ­nödvändigtvis måste snickra och bygga allt själv. Vi har därför försökt göra en inspire­ rande bok med många fina foton som han eller hon i sin tur kan sätta i händerna på den snickarintresserade familjemedlemmen, vännen eller släktingen. Detta kan också utmynna i flera nya, spännande projekt. Med ”Snickra ute” vill vi få många att tänka: Detta kan man faktiskt bygga själv! Och hittar du inte exakt det du vill ha, kan du få inspiration och hjälp på vägen genom alla bilder och byggbeskrivningar. Lägg till och dra ifrån och ändra i ritningarna så att det passar just dina behov. Vi hoppas att vi har lyckats med vår föresats så att du bland bokens ca 65 olika projekt hittar ett eller flera som du vill snickra själv eller hittar idéer som du själv kan utveckla efter dina önskningar. Kanske finner du något du inte ens visste att du saknat! Mycket nöje! Anna och Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson


Innehåll Blomsterprakt_________________________ 7 Planteringsbord__________________________ 9 Blomlåda_ _____________________________ 12 Drivbänk_______________________________ 14 Väggspaljé_____________________________ 18 Dubbel blomlåda________________________ 20 Spira__________________________________ 22 Smultrontorn____________________________ 24 Fristående spaljé________________________ 26 Altaner, trädäck och altantak________ Generös altan_ _________________________ Pooldäck_______________________________ Däck runt stort träd______________________ Soldäck________________________________ Altantak_ ______________________________ Förråd och altan med tak_________________

30 34 38 42 46 51 54

Staket, grindar, plank och portar____ Staket och grind_________________________ Klassisk grind___________________________ Solgrind och staket______________________ Dubbelgrind____________________________ Plank med port__________________________ Stabilt plank____________________________ Vindskydd______________________________ Trädgårdens rumsavdelare________________

62 66 68 70 74 76 78 82 86

För lek och lust_______________________ 97 Balkongbord_ __________________________ 98 Fågelbord och holk_____________________ 100 Fotbollsmål____________________________ 102 Trädgårdsdusch________________________ 104 Skateboardramp_______________________ 108


Bryggor_____________________________ Brygga på stolpar______________________ Flytbrygga____________________________ Fribärande brygga_____________________ Brygga med stenkista___________________

110 114 115 116 117

Fakta Lagar och bestämmelser_________________ Grundläggning________________________ Vanliga träslag och deras egenskaper_____ Standarddimensioner___________________ Tryckimpregnerat trä____________________ Skivmaterial___________________________ Dimensionering________________________ Sammanfogning av trä__________________ Ytbehandling av trä_____________________

118 119 121 124 126 127 128 129 134

Bodar_______________________________ Cykelskjul_____________________________ Växthus_______________________________ Lekstuga______________________________ Vedskjul_______________________________ Duschbod_____________________________ Förråd med plank______________________

136 138 142 148 152 154 159

Carport______________________________ 164 Carport med bod_______________________ 166 Dubbel carport_________________________ 170 Trappor och förstukvistar___________ Trappa_ ______________________________ Litet entrétak___________________________ Liten förstukvist_________________________ Inbjudande entré_______________________

174 176 178 181 184

Trädgårdens möbler_ _______________ Trädgårdsbord_________________________ Liten bänk_____________________________ Utekök________________________________ Väggfast bänk_________________________ Trädbänk_ ____________________________ Klassiska trädgårdsmöbler_______________ Ljugarbänk____________________________

191 192 196 198 202 204 208 214


Planteringsbord Tåligt och praktiskt är viktiga egenskaper hos ett planteringsbord. Båda dessa kriterier uppfyller detta snygga planteringsbord med skivor av hållbar formplywood och hylla och krokar som gör det lättarbetat. Stativet är byggt av ohyvlad furu som målats med vit utomhusfärg. Om man placerar planteringsbordet på en lugn och avskild plats i trädgården kan man få en liten egen oas där man kan glömma tiden.

9


Gör så här Material

Ytterpanelbräda, 22 × 70 mm, ca 17 m: 4 st. à 1160 mm (A) 4 st. à 596 mm (B) 2 st. à 552 mm (C) 2 st. à 900 mm (D) 2 st. à 1250 mm (E) 1 st. à 1160 mm (F) 4 st. à 710 mm (G) 2 st. à 200 mm (H) Ytterpanelbräda, 22 × 120 mm, ca 4 m: 1 st. à 1300 mm (I) 1 st. à 1230 mm (J) 2 st. à 634 mm (K) Formplywood, 12 mm: 1 st. à 610 × 1250 mm (L) 1 st. à 595 × 1205 mm (M) Träskruv Lim för utomhusbruk Utomhusfärg Krokar

1. Såga till delarna A+B+C till de två ramarna som ska

bära bänkskivorna. Limma och skruva ihop dem. 2. Såga till frambenen D och bakbenen E. Limma och

skruva fast dem i ramarna. Lägg märke till att ramarna ska fästas 22 mm in från benens ytterkant för att sned­ stagen (G) ska få plats. 3. Såga till brädan F som förbinder bakbenen längst

upp. Limma och skruva den på plats. 4. Såga till de fyra tvärstagen G i 45° vinkel i båda

ä­ ndar­na. De ska vara ca 710 mm på längsta stället. ­Limma och skruva dem på plats. 5. Såga till två trekanter H som konsoler och limma och skruva fast dem längst upp på bakbenen. 6. Såga till hyllan I och limma och skruva fast den längst

upp. 7. Såga till delarna J och K till sargen till den övre bänk­ skivan. Fräs ur ett spår 12 mm djupt och 10 mm brett undertill i sargens gavelbitar K. Runda av övre främre hörnet på gavelbitarna K 8. Måla hela konstruktionen, även delarna K och J till

sargen. 9. Såga till bänkskivorna L och M (eller beställ dem

uppsågade på brädgården). Lacka den sågade ytan. 10. Stoppa in den undre skivan M (vinkla och för in

den från sidan). 11. Limma och skruva fast gavlarna K i skivan L.

­ nvänd tunna skruvar och förborra. Kontrollera att A ­bakre sargen J passar och limma och skruva den på plats. Lägg skivan på plats och fixera den med några skruvar. 12. Skruva fast krokar under hyllan.

10


1300 I K

H

F

J L

1160 552

1250 595 A

M

C B

1205

45°

596

640

Alla mått i mm.

1250

470

900

G

1250

610

E

D

Höjden på bordet kan ­anpassas till den som ska använda det mest.

11


Drivbänk En liten drivbänk för blommande små sticklingar eller kryddväxter. Den passar såväl den lilla trädgården som balkongen eller som ett komplement till det stora växthuset. Hyllorna är flyttbara, och när plantorna har växt sig lite större flyttar man bara ner dem en våning. I botten finns dränering­shål som gör vattningen enkel – det är bara att duscha direkt ner i lådan!

14


Material

Till en sektion: Stolpe, 70 × 70 mm, ca 3,7 m: 2 st. à 1800 mm (A) Sågat virke, 25 × 38 mm, ca 28 m: 9 st. à 1438 mm (B) 8 st. à 1810 mm (C) Till en portal med samma bredd som en sektion: Ytterpanelbräda, 22 × 95 mm, ca 5 m: 2 st. à 2400 mm (D) Regel, 45 × 45 mm, ca 5 m: 11 st. à 400 mm (E) Plintar: 2 st. Sexkantsskruvar, muttrar och brickor till plintarna Träskruv Utomhusfärg Gör spaljén så här 1. Gräv ner plintarna, se s. 119. 2. Såga till stolparna A. Snedsåga dem upptill för vatten­

avrinningens skull. 3. Loda in stolparna och skruva fast dem i plintarna. 4. Skruva upp de två lodräta listerna B som sitter mot

stolparna A. Om sektionerna är vinklade i förhållande till varandra ska listen klyvas i aktuell vinkel, se den röda ringen på ritningen. 5. Skruva upp de vågräta listerna C, snedsåga i den ände där sektionerna är vinklade mot varandra. 6. Skruva slutligen upp resten av de lodräta listerna B.

Gör portalen så här 7. Skruva upp de längsgående brädorna D. 8. Lägg upp, centrera och skruva fast de två yttre av

­reglarna E. 9. Fördela resten av reglarna E jämnt och skruva fast

dem. 10. Ytbehandla spaljén och portalen med täckfärg.

28


Alla m책tt i mm. E 400 180

c/c 230

D

1800

1438

A

c/c 195 B

C

c/c 195

c/c 230

c/c 1880

29


Generös altan En altan i marknivå kan med fördel bryta av en stor, plan gräsyta. Denna altan når man direkt från vardagsrummet i den vitputsade enplansvillan och fungerar som ett stort, extra rum. Här kan man duka för många under ljumma sommarkvällar och ändå få plats över. Och när lusten faller på kan man bjuda till dans till musiken som hörs genom den öppna altandörren.

34


Poolens konstruktion och storlek samt trädgårdens pla­ nering och nivåskillnader är avgörande för hur pool­ däcket byggs upp. Här visas principen för hur ett pool­ däck kan byggas om poolen har en stålstomme med poolduk (liner) och marken en viss nivåskillnad. Prin­ cipen kan användas även till andra pooler och mark­ förhållanden. Mängdberäkningarna görs för det ­specifika fallet.

Gör så här 1. Lägg poolduken (linern) runt regeln A och skruva

fast denna från undersidan genom stålstommen med fransk träskruv med bricka. 2. Skruva listen C i kantbrädan B med träskruv, glöm

inte att förborra, och kapa de hopskruvade brädorna i rätt längder. 3. Lägg brädan B över regeln A och skruva fast den

Material

Allt virke är tryckimpregnerat. Hyvlat virke: A = 45 × 95 mm B = 45 × 195 mm C = 45 × 70 mm F = 45 × 170 mm G1 och G2 = 45 × 120 mm Trallvirke, 28 × 120 mm (H) Betongplattor (D) Plintar (E) Sexkantsskruvar, brickor och muttrar till plintarna Syllpapp Fransk träskruv med bricka Vinkelbeslag Ankarskruv Träskruv

40

u­ nderifrån genom A men inte genom stålkanten. ­Använd fransk träskruv med bricka. 4. Placera ut betongplattorna D i rätt nivå. Se till att de

är i våg. 5. Sätt ut plintarna E, se s. 119, och montera bärlinorna F så att dess överkant kommer i samma nivå som plat­ torna D. Lägg en planka över D och F och kontrollera att de är i våg. 6. Lägg ut golvreglarna G1 och G2 och montera ihop

dem med vinkelbeslag och ankarskruv. Lägg syllpapp mellan reglarna och plattorna. 7. Skruva på trallvirket H. 8. Har poolen svängda linjer vid t. ex. en trappa, får brä­

dorna A, B och C sågas i korta bitar som anpassas till den svängda linjen, varefter de monteras på samma sätt som i den raka kanten.


B A

C H

liner

B B

stålG1 G2 stomme

principskiss vid svängd poolkant

D

G1 A

C

B H D

c/c 1800

G2 0 60 c / c c/c 2400

F

E c/c 1800

Planket ramar in poolområdet och skyddar dessutom nyfikna grannbarn från att komma för nära. Lamporna runt planket ger ett mysigt ljus när kvällen kommer.

41


Gör så här Material

Hyvlat virke, 45 × 145 mm, ca 17 m: 1 st. à 3295 mm (A) 6 st. à 2205 mm (D) Sågat virke, 75 × 75 mm, ca 5,5 m: 2 st. à 2645 mm (B) Hyvlat virke, 45 × 195 mm: 1 st. à 3295 mm (C) Hyvlat virke, 45 × 45 mm, ca 7 m: 2 st. à 3295 mm (E) Härdat glas eller, som här, trådglas: 5 st. à 630 × 2270 mm (F), beställs hos glasmästare Alumininumprofiler inkl. tätningslister: 6 st. (G), beställs hos glasmästare Plintar: 2 st. Sexkantsskruvar med brickor och mutter till plintarna Spikplugg eller annan infästning i väggen beroende på väggmaterialet Träskruv Hängränna och stuprör med beslag

1. Såga till alla delarna med alla urtag till takstommen.

Lägg ihop taket på en plan yta och prova så allt stäm­ mer. Gör urtagen så djupa att alla delar ligger i samma nivå på ovansidan. Taket lutar 4°, men bärlinan A och hammarbandet C ­lutar inte. Urtagen i takbalkarna D för A och C ska där­ för sågas i 4° vinkel. Bärreglarna E följer takets lutning. Såga urtagen genom att lägga ihop alla delar som är lika, håll ihop dem med tvingar, mät och rita noggrant och såga flera snitt med cirkelsåg. Ta bort tvingarna och hugg rent med stämjärn. 2. Ta isär och ytbehandla alla delar. 3. Fäst bärlinan A i väggen med spikplugg, expander­

bult eller vad som passar i husfasaden. 4. Sätt ut plintar till stolparna B, se s. 119. I vårt fall står

plintarna med sitt centrum 1952 mm från husväggen där bärlinan är fastskruvad. 5. Skruva fast stolparna B i plintarnas stolpfäste. Se till att de är i lod. 6. Skruva fast hammarbandet C i stolparna B. För att få

rätt lutning på taket ligger C i vårt fall med överkanten 125 mm under överkanten på A. 7. Lägg upp takbalkarna D och skruva fast dem. 8. Lägg upp bärreglarna E och skruva fast dem. 9. Lägg på glasen och fäst dem med aluminiumprofiler

och skruvar.

52


G

Alla mått i mm. F

E

A D c/c 650

c/c 650

c/c 650

D

C

86°

D

70

70

195 30

200 C

Armerat glas är dyrare än plast, men det är vackert, hållbart och lätt att hålla rent. Här nås taket från den franska balkongen på övervåningen. Glaset putsas enkelt med hjälp av en kvast, lite såpa och vatten.

A

B

53


Material till grinden

Sågat virke, 125 × 125 mm, ca 3,2 m: 2 st. à 1270 mm (A) 2 st. à 300 mm (E)

Hyvlat virke, 45 × 45 mm (M), ca 9,4 m:

Hyvlat virke, 45 × 95 mm, ca 14 m: 2 st. à 1220 mm (F) 4 st. à 1200 mm (G) 2 st. à 1150 mm (H) 2 st. à 1150 mm (I) 2 st. à 1150 mm (J) 2 st. à 100 mm (K)

Material per staketsektion

Hyvlat virke, 45 × 170 mm, ca 1 m: 2 st. à 420 mm (L)

Hyvlat virke, 95 × 95 mm: 1 st. à 1020 mm (B)

Hyvlat virke, 45 × 95 mm, ca 3 m: 2 st. à 1400 (C) Hyvlat virke, 22 × 95 mm, ca 16 m: 13 st. à 1220 (D)

Gör så här

Tänk på att ytbehandla en gång innan delarna monteras för att skydda träet i anläggningsytorna. 1. Placera ut plintarna, se s. 119. 2. Fäst stolparna A och B i plintarnas stolpbeslag,

se s. 120. Se till att stolparna kommer i lod. 3. Skruva fast vinkelbeslagen till de liggande reglarna C och skruva fast dessa. 4. Profilsåga spjälorna D i toppen med sticksåg eller

bandsåg. Snedsåga dem längst ner för vattenavrinning­ en. Fäst en spjäla på varje stolpe B och fördela resten med jämna avstånd, ca 20 mm. 5. Grindstolparnas topp E, 300 mm hög, sågas ur en bit

Övrigt

Plintar Sexkantsskruvar, brickor och muttrar till ­plintarna Hakgångjärn: 4 st. Grindlås Träplugg Vinkelbeslag Skruv Lim för utomhusbruk Utomhusfärg

11. Sätt ihop delarna G, H, I och J provisoriskt utan lim. Mät diagonalerna så att grinden blir vinkelrät. 12. Kontrollera längden på K och såga till den. 13. Mät och markera noggrant och såga spjälorna M genom att lägga dem på plats, prova och justera tills de passar. Börja med den mittersta och gör därefter de som når hörnen. Det är 18° vinkel mellan alla spjälor. Märk ut på I, G och L var spjälorna M ska fästas. 14. Plocka isär grinden och borra hålen för trä­ pluggarna. 15. Provmontera en gång till före den slutliga monte­ ringen, kanske måste något justeras.

av samma dimension som stolparna. Använd samma profil som till spjälorna D och förstora den till stolpens bredd. Såga med fogsvans eller helst bandsåg.

16. Fäst ihop delarna med lim, sätt i press och låt lim­ met torka. Använd flödigt med lim, limmet ska inte bara hålla ihop grinden, det ska också hindra vätan från att tränga in i skarvarna.

6. Limma och skruva fast listen F på grindstolparna.

17. Ytbehandla grinden och grindstolparna.

7. Såga till ståndarna G och profilsåga dem i toppen. 8. Såga till tapparna på reglarna H, I och J. Tapparnas

längd och höjd är 50 mm och bredden 20 mm. 9. Markera var hålen till tapparna ska sitta i ståndarna

G. Borra två hål med 20 mm borr för varje tapp och hugg ur hålen med ett vasst stämjärn. 10. Såga ut ”solen” L med radien 215 mm. Fäst den i J med träplugg och lim, sätt i press och låt limmet torka.

72

Montera dubbelgrinden så här 1. Skruva fast gångjärnen i listerna F. 2. Lägg en 22 mm tjock bräda mellan de två grind­ halvorna och fäst ihop dem med tvingar så att de bildar en enhet. Palla under så att de kommer i exakt rätt läge och skruva fast gångjärnen. Ta bort tvingarna och brä­ dan och öppna grindarna. 3. Montera slutligen grindlåset.


F E

A

A

B

550 D

2700

C

250

1400

Alla mått i mm.

120

H K I

100 G

1200

M 18°

695 170

L radie 215 J 420 1050 1240

Att lägga ner jobb på grindstolpens topp är mödan värd. Det ger karaktär och gör den visuella känslan komplett.

73


SNICKRA UTE

550

Snickra ute

2700

250

1900

07 107

I 215 bokens faktadelar får hemmasnickaren kunskap, råd och tips om bland annat grundläggning, material, lagar och bestämmelser, sammanfogning och ytbehandling.

700

Anna Jeppsson är en kreativ fotograf med stor känsla för det estetiska. Anders Jeppsson har som flitig hobbysnickare förmågan att på ett instruktivt sätt visa hur man bygger i trä. Hans-Ove Ohlsson, byggnadsingenjör och fotograf, 1300 grabbar gärna hammaren och snickrar själv. Tillsammans har de gjort denna mycket inspirerande och praktiska snickarbok.

900

175 75

580 670

900

ANNA & ANDERS JEPPSSON • HANS - OVE OHLSSON

Snickra ute är det första ”verktyg” du behöver för att förverkliga dina drömmar om en 1400 stor altan, en blomlåda, ett utekök, ett staket, en friggebod, en liten bänk, en carport eller en rad andra föremål till trädgården. Projekten presenteras med många inspirerande och beskrivande färgfoton samt tydliga sprängritningar och byggbeskrivningar. De sammanlagt 65 projekten har olika svårighetsgrad, så det spelar ingen roll om du är nybörjare eller van hobbysnickare. Här har alla möjlighet att lyckas!

Snickra ute Anna & Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson

365 340 95

www.icabokforlag.se

2907-omslag, Snickra uteGR.indd 1

09-01-19 13.20.18

9789153429074  

Snickra ute Anna & Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson Anna och Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson Med ”Snickra ute” vill vi få många att tän...

9789153429074  

Snickra ute Anna & Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson Anna och Anders Jeppsson Hans-Ove Ohlsson Med ”Snickra ute” vill vi få många att tän...