Page 1

Ta tema

Ta tema, Hälsa och sjukvård, kurs A vänder sig till elever som studerar sfi-kurs A på studieväg 1. Ta tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman man vill arbeta med. Den här bokens tema är hälsa och sjukvård. I boken får vi lära känna Samira och följa henne i flertalet vardagliga situationer som eleverna kan identifiera sig med.

Hälsa och sjukvård Kurs A

Anna Bjursén

Ta tema, Hälsa och sjukvård, kurs A är en allt-i-ett-bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan eleven själv träna alla de fyra färdigheterna – läsa, skriva, lyssna och förstå samt prata. Eleven kan enkelt hitta vidare från boken till många och varierande övningar på nätet.

Anna Bjursén är sfi-lärare med många års erfarenhet från sfi och främst från studieväg 1. Hon är även författare till Ingång, kurs A och B samt Sprint, nybörjare.

ISBN 9789151102429

9 789151 102429

51102429.1.1_omslag.indd 1

2020-01-15 09:12


Innehåll Samira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Safa har tid på BVC  . . . . . . . . . . . 19

Här är Samira . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Vad gör man på sjukhuset?. . . . . . 20

Samira tränar  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Jag kan inte komma i dag. . . . . . . 21

Samira tränar på ett gym  . . . . . . . 7

Samira går till apoteket  . . . . . . . . 22

Samira går till gymmet  . . . . . . . . . 8

Vad köper man på apoteket? . . . . 23

Kroppen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Samira ringer till vårdcentralen . . 24

Ansiktet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ringa 112, Ringa 117  . . . . . . . . . 25

Hur mår du?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Ringa 112 eller 1177?  . . . . . . . . . 26

De är …  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Skelettet och musklerna  . . . . . . . 27

Frisk och sjuk  . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hjärtat och lungorna  . . . . . . . . . . 28

De har ont i …  . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Nyttig mat och onyttig mat  . . . . . 29

Hur mår de? Var har de ont? . . . . 16

Alkohol, tobak och snus . . . . . . . . 30

Jag har tid på sjukhuset . . . . . . . . 17

Checklista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Samira har tid på MVC  . . . . . . . . 18

H ä l s a o c h s j u k vå r d

51102429.1.1_s001-32.indd 3

3

2020-01-16 07:13


Frisk och sjuk

Hon är snuvig.

Han nyser.

Han hostar.

Hon är yr.

Krya på dig!

14

TA T E M A !

51102429.1.1_s001-32.indd 14

KURS A

2020-01-16 07:13


De har ont i …

Han har ont i magen.

Han har ont i ryggen.

Hon har ont i huvudet.

Hon har ont i axeln.

Hon har ont i knäet.

Han har ont i halsen.

Hon har ont i örat.

Hon har tandvärk.

H ä l s a o c h s j u k vå r d

51102429.1.1_s001-32.indd 15

15

2020-01-16 07:14


Hur mår de? Var har de ont? Berätta om bilderna.

Krya på dig!

16

TA T E M A !

51102429.1.1_s001-32.indd 16

KURS A

2020-01-16 07:14


Jag har tid på sjukhuset Landstinget i Östergötland 2019-01-28

Alem Mohammedi vårgatan 2 591 26 Motala

Kallelse välkommen till öron-näsa-halskliniken på vårdcentralen svalan. Onsdagen 6 mars 2019 kl . 9 .15 du får träffa läkare Bo Gren. Anmälan och betalning i receptionen. Ta med legitimation. vid förhinder och frågor ring 0770-77 88 99 mån–fre 8.15–10.00 eller 13.00–14.00

H ä l s A o c H s j u K vå r d

51102429.1.1_s001-32.indd 17

17

2020-01-16 07:14


Samira har tid på MVC samira får ett sms. Hon har tid på Mvc, Mödravårdcentralen. Kvinnor kan gå till Mvc. Kvinnor kan få hjälp om de väntar barn. Kvinnor kan få hjälp om de inte vill ha barn.

du har tid till barnmorska sara på vårdcentralen svalan Fredag 26 april kl. 14.30 Östra storgatan 19 ring telefonnummer 0771-23 45 67 om du inte kan komma. välkommen! Kan ej besvaras!

18

TA T E M A !

51102429.1.1_s001-32.indd 18

Kurs A

2020-01-16 07:14


Safa har tid på BVC samira har en dotter. Hon heter safa. safa är 4 år. samira får ett brev.

Välkommen på Safas 4-årskontroll När? 16 maj klockan 15 .00 ring om ni inte kan komma! 0779-87 65 43 Hälsningar, Mari Nilsson, sjuksköterska på vårdcentralen Fiolen

små barn får gå till Bvc, Barnavårdcentralen. de mäter barnet. de väger barnet. Barnet får vaccination.

H ä l s A o c H s j u K vå r d

51102429.1.1_s001-32.indd 19

19

2020-01-16 07:14


Ta tema

Ta tema, Hälsa och sjukvård, kurs A vänder sig till elever som studerar sfi-kurs A på studieväg 1. Ta tema är en läromedelsserie där de olika delarna kan pusslas ihop utifrån vilka teman man vill arbeta med. Den här bokens tema är hälsa och sjukvård. I boken får vi lära känna Samira och följa henne i flertalet vardagliga situationer som eleverna kan identifiera sig med.

Hälsa och sjukvård Kurs A

Anna Bjursén

Ta tema, Hälsa och sjukvård, kurs A är en allt-i-ett-bok. Med hjälp av bokens många QR-koder kan eleven själv träna alla de fyra färdigheterna – läsa, skriva, lyssna och förstå samt prata. Eleven kan enkelt hitta vidare från boken till många och varierande övningar på nätet.

Anna Bjursén är sfi-lärare med många års erfarenhet från sfi och främst från studieväg 1. Hon är även författare till Ingång, kurs A och B samt Sprint, nybörjare.

ISBN 9789151102429

9 789151 102429

51102429.1.1_omslag.indd 1

2020-01-15 09:12

Profile for Smakprov Media AB

9789151102429  

9789151102429  

Profile for smakprov