__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal för årskurs 1 består av grundböckerna Lyckotal 1 A och 1 B, Lärarhandledning, Utvärdering, Elevwebb samt Lärarwebb.

1A

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 1

1A


Innehåll

3. Plus och minus upp till 10 Skriva siffrorna 6,7,8 och 9 ________ 49, 56 Dela upp talen 6, 7, 8, 9 och 10

1. Räkna till 10

__________________________ 50, 57, 62 Addera och subtrahera inom

Kombinera tal, antal och siffra ______ 4 - 6

talområdet 0 - 10

Räkna antal upp till tio ____________ 7, 19

__________ 51, 53, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 66

Använda jämförelseord för antal ____ 8 - 9

Börja med största termen i addition ____ 52

Rita dubbelt/hälften så många _____ 10 - 11

Använda subtraktion vid jämförelse __ 58, 59

Skriva siffrorna 0,1,2,3,4 och 5 ____ 12, 14, 16

Skriva talföljder ___________________ 63

Fortsätta ett mönster _______________ 13

Skriva samband mellan

Dela upp talen 2,3,4 och 5 _________ 15, 17

addition och subtraktion ____________ 67

Skriva talföljder ___________________ 18

Avbilda med förstoring ______________ 68

Bygga enligt modell ________________ 20

Lyssna och gör ____________________ 69

Lyssna och gör ____________________ 21

Problemlösning ___________________ 70

Problemlösning ___________________ 22

Arbeta tillsammans ________________ 71

Arbeta tillsammans ________________ 23

Minns du? _______________________ 72

Minns du? _______________________ 24

Skola och hem ____________________ 73

Skola och hem ____________________ 25

2. Plus och minus upp till 5

4. Geometri Känna igen geometriska kroppar ____ 75, 76

Rita en räknesaga ______ 27, 31, 34, 35, 39

Avbildning _______________________ 77

Skriva addition till bild;

Känna igen och namnge plan-

ökning, lägga samman ______________ 28

geometriska figurer __________ 78, 79, 80

Addera inom talområdet 0 - 5

Se geometriska figurer som delar

_______________________ 29, 30, 32, 33

av en helhet ___________________ 81, 82

Skriva subtraktion till bild ____________ 36

Jämföra figurers storlek _____________ 83

Subtrahera inom talområdet 0 - 5

Mäta sträckor med linjal _________ 84, 86

__________________________ 37, 38, 40

Uppskatta längd __________________ 85

Avbilda en figur ___________________ 41

Lyssna och gör ____________________ 87

Fortsätta ett mönster _______________ 42

Uppfatta tredimensionella figurer _ 88, 89, 92

Lyssna och gör ____________________ 43

Problemlösning ________________ 90, 91

Problemlösning ___________________ 44

Arbeta tillsammans ________________ 93

Arbeta tillsammans ________________ 45

Minns du? _______________________ 94

Minns du? _______________________ 46

Skola och hem ____________________ 95

Skola och hem ____________________ 47

EXTRA _____________________ 96 - 136


Räkna till 10

Hur många? Måla lika många rutor.

96 Tränar begreppsförmågan

7

Räkna antal upp till 10

1


Räkna till 10

Dela upp talet 2. Använd talknapparna.

2

1

1

Dela upp talet 3. Använd talknapparna.

3

0

2

1

2

3

och

och

och

och

och

och

0

och

Fortsätt.

0 1

0

100 Tränar begreppsförmågan

15

Dela upp talen 2 och 3

1


Räkna till 10

Lyssna och gör

Läraren läser högt. Eleverna ritar.

Rita i den ena halvan.

Rita i den andra halvan.

1. Tre streck i det gula lövet.

1. Tre prickar i det gula lövet.

2. Fem streck i det gröna lövet.

2. Fem prickar i det gröna lövet.

3. Ett streck fler än tre i det orange lövet.

3. En prick fler än tre i det orange lövet.

4. Ett streck färre än fem i det bruna lövet.

4. En prick färre än fem i det bruna lövet.

103 Tränar kommunikationsförmågan

21

1


Räkna till 10

Arbeta

tillsammans

Gömmaleken Den ena visar ett antal klossar. Täck över några. Den andra säger hur många som är gömda.

Sök 10-par Den ena visar en talknapp eller en prickknapp. Hur många fattas till 10?

104 Tränar kommunikationsförmågan

23

1


Räkna till 10

1

Leta saker hemma.

4

6

10

Tränar kommunikationsförmågan

25

SKOLA & HEM

Rita lika många saker som talet visar.


2

Plus och minus upp till 5

Räknesagor med subtraktion. Berätta till bilderna.

Berätta en räknesaga

34

Tränar kommunikationsförmågan


Plus och minus upp till 5

3 - 1 =;

3 - 2 =;

2 - 0 =;

2 - 1 =;

4 - 2 =;

4 - 0 =;

4 - 1 =;

2 - 2 =;

3 - 0 =;

5 - 1 =;

5 - 2 =;

1 - 0 =;

Måla svaret.

;

=2 - 1

;

=5 - 3

;

=3 - 2

;

=3 - 3

;

=4 - 0

;

=4 - 3

;

=5 - 2

;

=5 - 4

0

1

2

3

4-3

5-5 4-1

4-2

3-2

5-2

4-4

5-4 110

37

Subtrahera inom talområdet 0–5

2


2

Plus och minus upp till 5

PROBLEMLÖSNING

Rita rätt antal prickar i rätt färg.

2 1 5 4 3 Använda tabell

44

Tränar problemlösningsförmågan


1

EXTRA – efter s. 7

Ringa in så många som talet visar.

EXTRA

3

4

5

6

7 Lika många

96


1

EXTRA – efter s. 11

Rita hälften.

Rita dubbelt.

4

3

6

4

10

5

Rita lika.

Hälften och dubbelt. Avbildning

98


Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal för årskurs 1 består av grundböckerna Lyckotal 1 A och 1 B, Lärarhandledning, Utvärdering, Elevwebb samt Lärarwebb.

1A

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 1

1A

Profile for Smakprov Media AB

9789140675187  

MATEMATIK SKOLÅR 1 Lisen Häggblom & Siv Hartikainen 2. Plus och minus upp till 5 1. Räkna till 10 EXTRA _____________________96 - 136 Tr...

9789140675187  

MATEMATIK SKOLÅR 1 Lisen Häggblom & Siv Hartikainen 2. Plus och minus upp till 5 1. Räkna till 10 EXTRA _____________________96 - 136 Tr...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded