Page 1

forts från främre pärmen forts från främre pärmen Kap Lönsamhetsberäkning Kap 1313 Lönsamhetsberäkning

Bedöm rörliga och fasta kostnader 13:1–2 Bedöm rörliga och fasta kostnader 13:1–2 Beräkna nollpunkten – en produkt 13:3–7 Beräkna nollpunkten – en produkt 13:3–7 Beräkna nollpunkten – flera produkter 13:8–13 Beräkna nollpunkten – flera produkter 13:8–13 Förstå den ekonomiska situationen Förstå den ekonomiska situationen förför ettett tjänsteföretag 13:14 tjänsteföretag 13:14 Fördjupa 13:12 Fördjupa 13:12 Integrera 13:13 Integrera 13:13 Följ upp 13:14 Följ upp 13:14

Kap Investeringskalkyl Kap 1414 Investeringskalkyl

Fundera 17:1 Fundera 17:1 Följ upp 17:3–4, Följ upp 17:3–4, 6, 6, 14,14, 1919 Integrera/Fältuppgift 17:5, Projektuppgift Integrera/Fältuppgift 17:5, 16,16, Projektuppgift Internet 17:9, Internet 17:9, 15,15, 1818

Kap Den taktiska marknadsföringen Kap 1818 Den taktiska marknadsföringen

Lär om taktik i praktiken 18:1, Lär om taktik i praktiken 18:1, 44 Studera målgrupper 18:2 Studera målgrupper 18:2 Hitta målgrupper 18:3 Hitta målgrupper 18:3 Mediaval kampanj 18:5 Mediaval förför kampanj 18:5 Lär om mediaval i praktiken 18:6 Lär om mediaval i praktiken 18:6 Undersök köpprocessen 18:7–8 Undersök köpprocessen 18:7–8 Utforma annons 18:9 Utforma enen annons 18:9 Utforma kampanj 18:10, Utforma enen kampanj 18:10, 1414 Utveckla marknadsmix 18:11 Utveckla marknadsmix 18:11 Analysera marknadsmix 18:12 Analysera marknadsmix 18:12 Utveckla verksamhet 18:13 Utveckla verksamhet 18:13 Analysera budskap i film 18:15, Analysera budskap i film 18:15, 1717 Analysera reklamfilmer 18:16 Analysera reklamfilmer 18:16 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts

Block Bokföring bokslut Block 5:5: Bokföring && bokslut Kap Bokföringsrutiner Kap 2121 Bokföringsrutiner

Lär dig om redovisningsarbete 21:1 Lär dig om redovisningsarbete 21:1 Förstå vad verifikationer visar 21:2 Förstå vad verifikationer visar 21:2 Kontera affärshändelser 21:3–4, 12, 14, Kontera affärshändelser 21:3–4, 9,9, 12, 14, 1717 Träna datorbokföring 21:5, Träna påpå datorbokföring 21:5, 1313 Kontering verifikationer 21:6 Kontering avav verifikationer 21:6 Gör momsdeklaration 21:7–8 Gör momsdeklaration 21:7–8 Kontera löner 21:10–11 Kontera löner 21:10–11 Bokför dator och gör skattedeklaration Bokför påpå dator och gör skattedeklaration 21:15 21:15 Lär om reskontra 21:16 Lär om reskontra 21:16 Följ upp 21:1, Följ upp 21:1, 1616 Dator 21:5, Dator 21:5, 13,13, 1515 Integrera 21:15 Integrera 21:15 Fördjupa 21:17 Fördjupa 21:17

Kap Bokslut med periodisering Kap 2222 Bokslut med periodisering

Uppgsift1.indd sov̈ersik1t_framsida_cover.indd 1 omslag

2009-07-01 09.18.24

PROBLEMBOK MED DVD

S M Å F Ö R E TA G A N D E B

/A-B

Jan-Olof Andersson

ENTREPRENÖRSKAP

Marie Asserlind Cege Ekström

E2000 Combi – för kurser och utbildningar inom ekonomi och företagande med betoning på entreprenörskap.

Jöran Enqvist

E2000 Combi B lämpar sig för alla som läser Företagsekonomi B, alternativt A–B, och/eller Småföretagande B, alternativt A–B, på gymnasiet och komvux. Combi B lämpar sig således för den som läser både A- och B-kursen eller som vill ha en kortare repetition av A-kursen för att sedan inrikta sig på B-kursen. E2000 Combi passar också utmärkt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande såväl på gymnasiet och komvux som inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och annan vuxenutbildning. E2000 Combi inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Materialet ger bra inblick i verklighetens småföretag samt rikligt med tillämpningar inom ekonomi och företagande. Exempel, aktuella företagsreportage, uppgifter, praktikfall och projektupplägg samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi spetsad med entreprenörskap.

Anna Hjalmarsson Per Hörberg Rolf Jansson Louise Kruse

Bakom E2000 Combi ligger det framgångsrika E2000-konceptet med bl a • Inspirerande och samverkande layout med fyrfärg, figurer och foton • Lättfattlig och informativ text • Intresseväckande exempel och företagsreportage inom en mängd aktuella branscher • Fylliga sammanfattningar som stöd för inlärning och prov

• Rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad som ger en gedigen inlärning • Även användning av webben • Praktikfall som sätter kunskaperna i sitt sammanhang • Projekt som utvecklar nytänkande och social kompetens samt förstärker kunskaper och färdigheter

E2000 Combi B består av faktabok, problembok med dvd, lösningsbok och lärarhandledning med cd. Dessutom kan studerande hämta en elevlicens för Visma ekonomiprogram Administration 500 via Libers hemsida, gå in på E2000 Combi. Författargruppen till E2000 Combi B har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare, Marie Asserlind är lärare och utbildningskonsult inom marknadsföring, Cege Ekström är konsult och lärare i inom bla kvalificerad yrkesutbildning (KY), Jöran Enqvist är gymnasielärare och lärarutbildare, Anna Hjalmarsson är lärare i ekonomiska ämnen och redaktör för tidningen Handel & Ekonomi, Per Hörberg är internationell miljöhandläggare och journalist, Rolf Jansson är företagsledare och konsult inom Cordovan-gruppen och Louise Kruse är ekonom, journalist och egen företagare.

PROBLEMBOK MED DVD

Omför och avskriv 22:1–2 Omför och avskriv 22:1–2 Gör bokslut med 1 periodisering 22:3, Gör bokslut med 1 periodisering 22:3, 99 Beräkna lagervärde 22:4 Beräkna lagervärde 22:4 Studera inventering 22:5 Studera inventering 22:5 Beräkna lagervärde 22:6 Beräkna lagervärde 22:6 Fördjupa 14:10, Fördjupa 14:10, 1414 Omför lagerökning/-minskning 22:7–8 Omför lagerökning/-minskning 22:7–8 Följ upp 14:12–13 Följ upp 18:1, 15–17 Följ upp 14:12–13 Följ upp 18:1, 4, 4, 6, 6, 15–17 Gör bokslut med 2 periodiseringar 22:10–11 Gör bokslut med 2 periodiseringar 22:10–11 Integrera 14:13–14 Fundera/Diskutera 18:2 Integrera 14:13–14 Fundera/Diskutera 18:2 Omför interimsfordran 22:12–13 Omför interimsfordran 22:12–13 Praktikfall 14:14 Integrera 18:9, Projektuppgift Praktikfall 14:14 Integrera 18:9, 13,13, 16,16, Projektuppgift Gör bokslut med 3 periodiseringar 22:14 Gör bokslut med 3 periodiseringar 22:14 Företagskontakt – Företagsintervju block Företagskontakt – Företagsintervju block 3 3 Omför interimsskuld 22:15–16 Omför interimsskuld 22:15–16 Kap Mer om media och mediaval Kap 1919 Mer om media och mediaval Gör bokslut med 4 periodiseringar 22:17 Gör bokslut med 4 periodiseringar 22:17 Mediaval 19:1 Mediaval 19:1 Block Marknadsföring Block 4:4: Marknadsföring Gör bokslut med 5 periodiseringar 22:18– Gör bokslut med 5 periodiseringar 22:18– Lär om kommunikationseffekt i praktiken 19:2 Lär om kommunikationseffekt i praktiken 19:2 1919 Kap Marknadsplanering Analysera marknadsföring 19:3 Kap 1515 Marknadsplanering Analysera marknadsföring 19:3 Bokför dator 22:20–21 Bokför påpå dator 22:20–21 Göra nulägesanalys 15:1–2, 17–18 Analysera budskap i film 19:4, 12, 14–15 Göra nulägesanalys 15:1–2, 4,4, 17–18 Analysera budskap i film 19:4, 12, 14–15 Följ upp 22:5 Förstå segmentering 15:3 Följ upp 22:5 Undersöka sökmotoroptimering 19:5 Förstå segmentering 15:3 Undersöka sökmotoroptimering 19:5 Dator 22:20–21 Dator 22:20–21 Göra konkurrentanalys 15:4, Analysera kundlojalitet 19:6 Göra konkurrentanalys 15:4, 6,6, 1919 Analysera kundlojalitet 19:6 Hitta analysmetod 15:5 Lär om mediaval i praktiken 19:7, Hitta analysmetod 15:5 Lär om mediaval i praktiken 19:7, 1313 Kap Ekonomiska rapporter Kap 2323 Ekonomiska rapporter Göra SWOT-analys 15:7–9 Planera webbshop 19:8 Göra enen SWOT-analys 15:7–9 Planera enen webbshop 19:8 Läsa resultaträkning och balansräkning Läsa avav resultaträkning och balansräkning Göra marknadsplan 15:10–11 Träna taktisk marknadsföring 19:9 Göra marknadsplan 15:10–11 Träna påpå taktisk marknadsföring 19:9 23:1 23:1 Marknadsplanering i praktiken 15:12 Granska sponsring 19:10 Marknadsplanering i praktiken 15:12 Granska sponsring 19:10 Skriv resultaträkning och balansräkning Skriv utut resultaträkning och balansräkning Välja strategi 15:13–14, Granska utställare mässa 19:11 Välja strategi 15:13–14, 1616 Granska utställare påpå mässa 19:11 23:2–3 23:2–3 Analysera budskap i film 15:15, Analysera B2B 19:16 Analysera budskap i film 15:15, 2121 Analysera B2B 19:16 Utläs revisionsberättelse 23:4 Utläs enen revisionsberättelse 23:4 Analysera strategival 15:20 Lär om kundkontakter i praktiken 19:17 Analysera strategival 15:20 Lär om kundkontakter i praktiken 19:17 Lär om årsredovisning i praktiken 23:5 Lär om årsredovisning i praktiken 23:5 Utforma affärsidé 15:22 Analysera säljsamtal 19:18 Utforma affärsidé 15:22 Analysera säljsamtal 19:18 Fyll i blankett förenklat årsbokslut23:6 23:6 Fyll i blankett förför förenklat årsbokslut Projektuppgift block Planera säljsamtal 19:19 Projektuppgift block 44 Planera ettett säljsamtal 19:19 Avläs miljönyckeltal från årsredovisning 23:7 Avläs miljönyckeltal från årsredovisning 23:7 Anordna konferens 19:20 Fältuppgift 15:7–8, 17–19 Anordna enen konferens 19:20 Fältuppgift 15:7–8, 17–19 Följ upp 23:5 Följ upp 23:5 Integrera 15:10, Projektuppgift Integrera 15:10, Projektuppgift Analysera kundrelationer 19:21 Analysera kundrelationer 19:21 Fördjupa 15:11 Fördjupa 15:11 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts Kap Uppföljning och nyckeltal Kap 2424 Uppföljning och nyckeltal Följ upp 15:12, Följ upp 15:12, 15,15, 2121 Följ upp 19:2, 7–8, 12–15, Följ upp 19:2, 4, 4, 7–8, 12–15, 17,17, 2121 Tolka färdiga nyckeltal 24:1, Tolka färdiga nyckeltal 24:1, 99 Internet 19:3, 5–6, Internet 19:3, 5–6, 2020 Räkna fram nyckeltal 24:2–3 Räkna fram nyckeltal 24:2–3 Kap Marknadsundersökningar Kap 1616 Marknadsundersökningar Integrera 19:8–9, 20–21, Projektuppgift Integrera 19:8–9, 20–21, Projektuppgift Beräkna och analysera nyckeltal 24:4–5, Beräkna och analysera nyckeltal 24:4–5, 77 Använda undersökningsmetoder 16:1 Använda undersökningsmetoder 16:1 Fältuppgift 19:10–11 Fältuppgift 19:10–11 Lär hur nyckeltal används i praktiken 24:6 Lär hur nyckeltal används i praktiken 24:6 Använda personlig intervju 16:2 Använda personlig intervju 16:2 Diskutera 19:18 Diskutera 19:18 Gör resultaträkning och balansräkning, Gör resultaträkning och balansräkning, Välja undersökningsmetod 16:3–4 Välja undersökningsmetod 16:3–4 beräkna nyckeltal och analysera 24:8 Kap Marknadens spelregler beräkna nyckeltal och analysera 24:8 Kap 2020 Marknadens spelregler Analys urval 16:5 Analys avav urval 16:5 Från bokföring analys 24:10 Analysera MFL 20:1, Från bokföring tilltill analys 24:10 MFL 20:1, 3,3, 1010 Analys undersökningsmetod 16:6, Analys avav undersökningsmetod 16:6, 9,9, 1111 Analysera Företagsintervju block Analysera policies företag 20:2 Företagsintervju block 55 Analysera policies påpå företag 20:2 Formulera frågor 16:7–8 Formulera frågor 16:7–8 Brott mot MFL 20:4 Följ upp 24:6 Brott mot MFL 20:4 Följ upp 24:6 Planera undersökning 16:10, 12–14 Planera enen undersökning 16:10, 12–14 Fältuppgift/Internet 24:7 Fältuppgift/Internet 24:7 Analysera distansoch hemförsäljningsdistansoch hemförsäljnings­ Planera och genomföra marknadsunder- Analysera Planera och genomföra enen marknadsunderIntegrera 24:8, Integrera 24:8, 1010 lagen 20:5 lagen 20:5 sökning 16:15, sökning 16:15, 1717 Fundera/Diskutera 24:9 Fundera/Diskutera 24:9 Analysera marknadsföringsregler 20:6 Analysera marknadsföringsregler 20:6 Lära om marknadsundersökning i praktiLära om marknadsundersökning i praktiPraktikfall/Fördjupa 24:10 Praktikfall/Fördjupa 24:10 Studera rättsfall 20:7 Studera rättsfall 20:7 ken 16:16 ken 16:16 Företagskontakt – Företagsintervju block Företagskontakt – Företagsintervju block 5 5 Analysera könsdiskriminerande reklam Analysera könsdiskriminerande reklam Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts 20:8–9 20:8–9 Fundera/Diskutera 16:7, Fundera/Diskutera 16:7, 9 9 Räkna med ekonomi Räkna med ekonomi –– Analysera reklam 20:10 Integrera 16:14, Projektuppgift Analysera reklam 20:10 Integrera 16:14, Projektuppgift Handelsräkning Fältuppgift 16:15, Handelsräkning Fältuppgift 16:15, 1717 Analysera konkurrenslagen 20:11 Analysera konkurrenslagen 20:11 Följ upp 16:16 Följ upp 16:16 Lär om marknadsföra med miljöarguLär om attatt marknadsföra med miljöarguHuvudräkning Huvudräkning 11 ment 20:12 ment 20:12 Omvandla sorter 2–6 Omvandla sorter 2–6 Kap Att bygga långsiktiga kundrelationer Kap 1717 Att bygga långsiktiga kundrelationer Analysera och bedöma rättsfall 20:13–15 Analysera och bedöma rättsfall 20:13–15 Jämförpris Jämförpris 77 Analysera kundlojalitet 17:1–2 Analysera kundlojalitet 17:1–2 Företagsintervju block Företagsintervju block 44 Hur mycket ska kunden betala? Hur mycket ska kunden betala? 88 Lär om kundrelationer i praktiken 17:3, Lär om kundrelationer i praktiken 17:3, 4,4, Extra projektuppgift block Extra projektuppgift block 44 Procenträkning vanligt i ekonomi 9–45 Procenträkning ärär vanligt i ekonomi 9–45 6,6, 1414 Fältuppgift 20:1–2 Fältuppgift 20:1–2 Räkna med genomsnitt 46–49 Räkna med genomsnitt 46–49 Undersök kundlojalitet 17:5 Undersök kundlojalitet 17:5 Diskutera 20:6 Diskutera 20:6 Räkna med valutor 50–56 Räkna med valutor 50–56 Analysera varumärken 17:7–8, Analysera varumärken 17:7–8, 1313 Internet 20:8–9, Internet 20:8–9, 1313 Förändringar i marknadsföring 17:9 Förändringar i marknadsföring 17:9 Följ upp 20:12–13 Följ upp 20:12–13 Förslag relationsmarknadsföring 17:10–12 Företagskontakt Förslag påpå relationsmarknadsföring 17:10–12 Företagskontakt – Företagsintervju block – Företagsintervju block 4 4 Integrera, Projektuppgift Lär mer om märkning 17:15 Integrera, Projektuppgift Lär mer om märkning 17:15 Undersök märkning 17:16 Undersök märkning 17:16

F Ö R E TA G S E K O N O M I B /A-B

Combi B

Beräkna pay-off-tid 14:1–2 Beräkna pay-off-tid 14:1–2 Träna tabellanvändning 14:3 Träna tabellanvändning 14:3 Beräkna pay-off-tid och nuvärde 14:4 Beräkna pay-off-tid och nuvärde 14:4 Beräkna nuvärde 14:5–6 Beräkna nuvärde 14:5–6 Beräkna årlig kapitalkostnad 14:7–8 Beräkna årlig kapitalkostnad 14:7–8 Jämför leasing och köp 14:9–10 Jämför leasing och köp 14:9–10 Beräkna leasingavgift 14:11 Beräkna leasingavgift 14:11 Förstå kalkylering vid större projekt 14:12 Förstå kalkylering vid större projekt 14:12 Analysera intervju 14:13 Analysera intervju 14:13 Analysera med hjälp bidragsredovisning Analysera med hjälp avav bidragsredovisning 14:14 14:14 Företagsintervju block Företagsintervju block 33

Analys märkning 17:17 Analys avav märkning 17:17 Analys kvalitetspolicy 17:18 Analys avav kvalitetspolicy 17:18 Analysera intervju 17:19 Analysera intervju 17:19 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts

PROBLEMBOK MED DVD

Combi B

F Ö R E TA G S E K O N O M I B /A-B Best.nr 47-08906-2

Tryck.nr 47-08906-2-00

S M Å F Ö R E TA G A N D E B /A-B ENTREPRENÖRSKAP

09-07-07 15.18.25


E 2000 Combi B Problembok med dvd ISBN 978-91-47-08906-2 © 2009 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Karin Landmér Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Layout och sättning: Daniel Sjöfors, Blå Huset Bildredaktör: Ewa Hansson Rosdahl Figurer: Daniel Sjöfors, Blå Huset Upplaga 1:1 Tryck: Elanders 2009

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25  86  00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 2

09-07-02 14.34.12


Så här fungerar   är avsedd för kurser och utbildningar inom ekonomi och småföretagande med betoning på entreprenörskap. Genom sitt breda upplägg täcker E2000 Combi B både kurserna Företagsekonomi B, alternativt A–B, och Småföretagande B, alternativt A–B, i gymnasiet och på komvux/vuxenutbildningen. Den lämpar sig således även för alla som läser både A- och B-kursen, eller som vill ha en kortare repetition av A-kursen för att sedan inrikta sig på B-kursen. På gymnasiet är den vidare lämpad för bl a arbetsformen Ung Företagsamhet – på såväl yrkesinriktade som studieförberedande program. Den passar även inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och på entreprenörsinriktade kurser hos företag, branschorganisationer och studieförbund.   fungerar också mycket bra för självstudier och distansstudier. Inte minst är Problembokens uppgifter och allmänna upplägg väl anpassade för självständigt arbete. Här kan Lösningsboken också vara ett bra stöd, utöver det kortfacit som ingår i själva Problemboken.   är gjord utifrån en ambition att skapa aktiv inlärning, med fokus på ekonomi spetsad med entreprenörskap. Materialet är lämpligt för en verklighetsanknuten pedagogik då det lyfter fram och stimulerar till kreativt nytänkande som förutsättning för företagande.   Problembok innehåller rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad, vilket ger en stegvis förstärkt inlärning. Den problemorienterade pedagogiken finns också med i olika praktikfall som sätter kunskaperna i sitt sammanhang. Ett antal mer omfattande och övergripande uppgifter förstärker kunskaper och färdigheter, bl  a genom aktiv användning av webben, men utvecklar också nytänkande och social kompetens. Varje block har en projektuppgift som löper genom samtliga kapitel där man systematiskt får träna upp sina färdigheter och sin entreprenörsanda till ett helhetstänkande. Detta förstärks också i uppgifter där man återkommande besöker ett lokalt företag och intervjuar en entreprenör för att skapa sig en bild av hur företaget fungerar.   Problembok har ett naturligt samspel med E2000 Combi Faktabok, som förutom sin textbas även ger annat stöd för ett elevaktivt arbetssätt. Faktabokens praktiska checklistor och ”Entreprenörens ordlista” kommer väl till pass. Många av de reportage och intervjuer som finns i Faktaboken följs upp med uppgifter i Problemboken. Varje uppgifts syfte finns angivet i marginalen, vilket underlättar kopplingen mellan teori och praktik. Uppgifterna är också markerade efter olika kategorier, vilket underlättar planeringen av olika slags aktiviteter. Dessa är Fundera, Diskutera, Förklara, Följ upp, Företagskontakt, Integrera, Praktikfall, Fältuppgift och Dator. Samma stöd ger en uppgiftsöversikt på pärmens insidor, sorterad efter både innehåll och de olika kategorierna.   Problembok inbjuder till en naturlig användning av datorn som hjälpmedel. Uppgifter kopplade till användning av Internet och bokföringsprogram är självklara inslag. Elevlicens till Vismas (Spcs) ekonomiprogram Administration 500 kan hämtas via Libers hemsida www.liber.se (sök på bokens titel). (Kontakta Visma för utbildningsversioner i de fall programmet önskas användas vid genomförande av utbildningar.) Naturligtvis kan även alternativa bokföringsprogram användas. Det datoriserade företagsspelet E2000 Företagsspel (Liber) kan också användas, och avsnittet ”Räkna med ekonomi” finns även i vidareutvecklad form som E2000 Handelsräkning CD (Liber). För ytterligare träning i bokföring/kontering och bokslut kan cd:n WinKonto (Liber) och boken E2000 Praktikfall i bokföring och bokslut (Liber) användas, liksom häftet E2000 Datorredovisning Visma Spcs Administration (Liber).   Problembok stödjer också elevaktiva arbetssätt genom bokens bifogade dvd med olika inslag kopplade till bokens övningar. Där finns repeti-

F örord •

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 3

3

09-07-02 14.34.13


tionsfrågor och självrättande rätt-eller-fel-frågor för samtliga kapitel. På dvd:n finns även filmade intervjuer med företagare i olika branscher samt ett antal informations- och reklamfilmer, alla kopplade till övningar i Problemboken. Självrättande konterings- och bokslutsuppgifter från Problembokens kapitel 6 och 21–24 ger bra övningsmöjligheter i individuell studietakt. Avsnittet ”Räkna med ekonomi – Handelsräkning” finns också som självrättande övningar på dvd:n, att användas efter individuella behov. Dessutom finns blanketter och dokument för budgetar, företagsregistrering, affärsplan m m som är praktiska att ha till hands. Författargruppen till E2000 Combi B har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare, Marie Asserlind är lärare och utbildningskonsult inom marknadsföring, Cege Ekström är konsult och lärare inom bl a kvalificerad yrkesutbildning (KY), Jöran Enqvist är gymnasielärare och lärarutbildare, Anna Hjalmarsson är lärare i ekonomiska ämnen och redaktör för tidningen Handel & Ekonomi, Per Hörberg är internationell miljöhandläggare och journalist, Rolf Jansson är företagsledare och konsult inom Cordovan-gruppen och Louise Kruse är ekonom, journalist och egen företagare. Ola Stålebrink, AVIA, har gjort de interaktiva övningarna på dvd:n. Louise Kruse och Kristian Karlsen svarar för de filmade intervjuerna med olika företagare.

Lycka till med dina studier! Författare & Redaktion

Kategorier Fundera / Diskutera/ Förklara Följ upp Företagskontakt Integrera Praktikfall Fältuppgift Fördjupa

Här kan personliga åsikter och värderingar framföras och diskuteras. Bearbetning och uppföljning av reportage, exempel, intervjuer m m i Faktaboken eller av filmer från den medföljande dvd:n. Uppgifter som innebär kontakter utanför skolan med företag eller företagare. Information och kunskap hämtas från flera olika kapitel i boken (och även från andra källor). Större, verklighetsbaserade uppgifter som kräver lite längre tid. Uppgifter som kräver informationsinhämtning eller observationer från fältet. Mer omfattande uppgifter som går lite djupare.

Dator

Avser övningar som kan göras med hjälp av bokföringsprogram.

www

Uppgifter som kan/ska lösas med hjälp av information som hämtas från Internet. Uppgifter som kan/ska lösas med hjälp av innehållet på medföljande dvd.

Dvd-skivans innehåll Problembokens Repetitions- och Rätt-eller-fel-frågor (samtliga kapitel) Blanketter Budgetblanketter (kap 2) Affärsplansmall (kap 1–5) Registreringsblankett för enskild firma (kap 1) Skatte- och avgiftsanmälan (kap 1) Förenklat årsbokslut (kap 6 och 23) Anställningsavtal (kap 11) Filmade intervjuer med företagare i olika branscher Hela Hälsan (uppgift 2:18), ca 15 min Sofies Trädgårdar (uppgift 6:19), ca 9 min Frö med Posten (uppgift 8:14), ca 11 min Friggahuset Lagerförsäljning (uppgift 10:8), ca 7 min Lerums Grävcentral (uppgift 14:13), ca 6 min Svensk Fastighetsförmedling (uppgift 17:19), ca 12 min Filmer från olika företag och organisationer Waste need not be wasted (Ecoera), ca 2 min (uppgift 1:5) Vi handlar – vem betalar?, ca 10 min (uppgift 5:9) Platsansökan med videopresentation, ca 40 sek (uppgift 8:13) Ekologin visar vägen / Ekologisk mjölk, en naturlig utveckling (Arla), ca 1 min + 30 sek (uppgift 15:15) Kossorna springer ut i vårsolen (Arla), ca 30 sek (uppgift 15:21)

4

En ekologisk upplevelse (Arla), 40 sek (uppgift 18:15) Digital marknadsföring – hur ser framtiden ut? (Webbdagarna/Internetworld), ca 4 min (uppgift 18:17) Alternativa jobbcoachen, ca 2 min (uppgift 19:4) Vittnesmål från Newsdesk, ca 4 min (uppgift 19:12) Ahlgrens bilar (Leaf), 30 sek + 30 sek (uppgift 19:14) Tips för bättre affärer på nätet (Webbdagarna/Internetworld), ca 2,5 min (uppgift 19:15) Presentation av näthandelsföretaget Katshing, ca 2 min (uppgift 19:21) Reklamfilmer (uppgift 18:16) Bregott (Småstjärnorna) (Arla), ca 30 sek Orka … (Arla), ca 20 sek Levi’s, ca 60 sek Silva, ca 70 sek Volvo, ca 30 sek Självrättande konterings- och bokslutsövningar samt nyckeltalsanalys (till kapitlen 6 och 21–24) Självrättande räkneövningar (till Räkna med ekonomi – Handelsräkning) De uppgifter i Problemboken som anknyter till dvd:n är markerade med en dvd-symbol.

• Förord

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 4

09-07-06 12.56.16


Innehåll

Block 1: Grunder & repetition 7

Block 2: Organisation och ledarskap 97

1 Eget företag 8

7 Organisation 98

2 Lönar sig företaget? 22

8 Personal & rekrytering 110

3 Försäljningspriset är avgörande 38

9 Ledarskap 120

4 Vägen till marknaden 48

10 Nätverk 130

5 Miljö och etik i företagandet 60

11 Arbetsrätt & arbetsledning 136

6 Kortfattat om bokföring och bokslut 78

På omslagets insidor finns en total uppgiftsöversikt.

Innehåll •

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 5

5

09-07-02 14.34.44


Block 3: Kalkylering 147

19 Mer om media och mediaval 226 12 Bidragskalkylering 148

20 Marknadens spelregler 238 13 Lönsamhetsberäkning 158 Block 5: Bokföring & bokslut 255

14 Investeringskalkyl 168 21 Bokföringsrutiner 256 Block 4: Marknadsföring 179

22 Bokslut med periodisering 284 15 Marknadsplanering 180

23 Ekonomiska rapporter 304 16 Marknadsundersökningar 192

24 Uppföljning och nyckeltal 314 17 Att bygga långsiktiga kundrelationer 202

18 Den taktiska marknadsföringen 214

Räkna med ekonomi – Handelsräkning 330 Bilagor 339 Kortfacit • Formelsamling • Räntetabeller • Årsredovisningslagen (utdrag) • Kopieringsunderlag: Dagbok och konteringsrutor • Bruksanvisning DVD • BAS-kontoplan (bakpärmens insida) Dvd finns på bakpärmens insida

6

• Innehå l l

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 6

09-07-02 14.35.18


1

Block 1: Grunder & repetition

kapitel 1. Eget företag 2. Lönar sig företaget? 3. Försäljningspriset är avgörande 4. Vägen till marknaden 5. Miljö och etik i företagandet 6. Kortfattat om bokföring och bokslut

Innehåll •

E2000_Combi_B_problembok_kap_0.indd 7

7

09-07-02 14.35.34


Eget företag

innehåll Repetera

1:10

Franchisingavtal med Statoil

Rätt eller fel?

1:11

Var kan man köpa böcker?

1:1 IKEA:s affärsidé

1:12

Affärsplan för dataspel

1:2 Vilken är affärsidén?

1:13

Barnomsorg i hemmen

1:3 Hitta affärsidé på nätet

1:14

Förklara företagsformer

1:4 H&M – att vara steget före kunden

1:15

Välja företagsform 1

1:5 Ecoera informerar

1:16

Välja företagsform 2

1:6 Vad är Virgin?

1:17

Företagsform för hemservice

1:7 Berits Naturdagis

1:18

Registrera företaget

1:8 Gratistidning som affärsmodell

1:19

Dalblads Nutrition – från start till fart

1:9 Vad är franchising?

Projekt – Utveckla produkt med miljöprofil

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 8

09-07-02 15.42.14


Repetera

1

1. Vad är det som gör att man vill starta eget företag?

11. Var kan man få hjälp med att utforma en affärsplan?

2. Vilka frågor bör man ställa sig innan man startar eget?

12. En affärsplan är ett verktyg med både intern och extern användning. Hur då?

3. Vilka fyra grundstenar ska en bra affärsidé innehålla?

13. Vilka är företagets viktigaste intressenter?

4. Hemglass har sedan fyrtio år tillbaka sålt glass från egna bilar. Hur har man på senare tid utvecklat sitt koncept? 5. Vad är det som gör en affärsidé bra? 6. När man formulerar sin affärsidé är det bra om man har klart för sig hur man ska tjäna pengar. Vad kallas den modell man gör för att tydliggöra detta? 7. Ett alternativ till att själv tänka ut en affärsidé är att hyra någon annans affärsidé. Detta kallas franchising. Ge exempel på två välkända franchisingföretag.

14. Vad är en NGO? Ge ett exempel. 15. Vad är det som skiljer handelsbolag från aktiebolag som företagsform? 16. Vilket ansvar har en enskild näringsidkare? 17. Vad menas med en juridisk person? 18. Vilka verksamheter passar bra som ekonomisk förening? 19. Inom vilket geografiskt område är ett firmanamn skyddat genom registrering?

8. Ge exempel på produkter som med fördel kan säljas över nätet. 9. Vad ska beskrivas i en affärsplan? 10. Hur ofta bör man förnya sin affärsplan?

Rätt eller fel? Ange om följande påståenden är korrekta eller felaktiga A.

En bra affärsidé söker tillfredsställa ett kundbehov hos alla kundgrupper.

B.

I en bra affärsidé bygger en produktidé på resurser och kunnande utanför företaget.

C.

Företagets lokaler är en av punkterna som bör ingå i affärsplanen.

M. För att få starta ett aktiebolag måste ägarna satsa minst 500 000 kr.

D.

En affärsplan gäller enbart det närmaste året.

E.

Kunder ingår inte bland företagets intressenter.

N. Aktieägare har vanligen inget personligt ansvar för bolagets skulder.

F.

Enskild näringsidkare är inte en juridisk företagsform.

G. Enskild näringsidkare kan inte bli personligen ansvarig för företagets ekonomi. H. Vinsten för enskild näringsidkare beskattas privat hos ägaren. I.

J.

Handelsbolag är inte en juridisk person.

K.

Solidariskt ansvar i ett handelsbolag innebär att ansvaret delas lika mellan ägarna.

L.

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag.

O. Man måste vara minst tre medlemmar för att få starta en ekonomisk förening. P.

Ekonomisk förening är en kooperativ verksamhet.

Q. Med firma menas företagets adress. R.

Nystartade företag registreras hos tingsrätten.

En juridisk företagsform är alltid en juridisk person.

1 . E g e t f öretag •

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 9

9

09-07-02 15.42.18


www Följ upp

1:1

Analysera affärsidé

IKEA:s affärsidé Läs faktabokens exempel 2 och svara på följande frågor: A Hur lyder IKEA:s affärsidé? B Vad är kundbehov, kundgrupp, produktidé och resurser i IKEA:s affärsidé?

www

1:2

Analysera affärsidé

Vilken är affärsidén? 7-Eleven är ett välkänt franchisingföretag inom dagligvaruhandeln. A Försök att formulera företagets affärsidé uppdelad i de fyra delarna – kundbehov, kundgrupp, produktidé och resurser. Du hittar information om företaget på www.7eleven.se. B Vilka är 7-Elevens konkurrenter? Ge två exempel. C Vilka är 7-Elevens övriga intressenter?

www

1:3

Analysera affärsidé

Hitta affärsidé på nätet Leta upp en affärsidé på nätet eller i en tidning. A Skriv ner affärsidén och var du hittade den, dvs källan. B Vad är kundbehovet? C Vilken är kundgruppen? D Vilken produktidé rör det sig om? E Hur ska företaget lyckas med affärsidén, dvs med hjälp av vilka resurser ska de lyckas genomföra idén? F Redovisa för klassen.

Följ upp

1:4

Analysera affärsidé

H&M – att vara steget före kunden Läs igenom reportaget om H&M:s affärsidé i faktaboken och besvara nedanstående frågor: A I reportaget citeras en affärstidning som menar att H&M säljer modekläder billigt, mycket och snabbt. Tycker du att det är en bra beskrivning av H&M:s affärsidé?

10

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 10

09-07-02 15.42.31


B Vilka kundbehov tillfredsställer H&M enligt reportaget? C Vilka anges som H&M:s viktigaste resurser?

1

D Vad menas med att H&M ska vara trendsättare? E Vilka delar ingår i H&M:s framgångsrecept enligt reportaget?

1:5

Följ upp

Analysera budskap i film

Ecoera informerar Webbsidan Climatesolver (www.wwf.se/climatesolver) drivs i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Där presenterar sig en rad företag i förnybar energibranschen, bland andra det svenska företaget Ecoera. Ecoeras affärsidé är att öka möjligheterna att använda olika sorters rest-biomassa (växtmaterial) för tillverkning av biobränsle för att ersätta olja som energikälla och minska utsläppen av växthusgasen koldioxid. I den s k BIOAGRO-metoden ingår ett nytt sätt att tillverka bränslepellets och bränna dem i olika energianläggningar. Titta på den korta informationsfilmen (på engelska) ”Waste need not be wasted” som ligger på problembokens dvd-skiva (ca 2 min). Besvara därefter följande frågor: A Av vilka råvaror gör man vanligtvis träpellets? B På vilket sätt innebär Ecoeras metod ett nytänkande, när det gäller råvaror till träpellets? C Vad gör man vanligtvis med jordbruksavfall i dag? D Hur skulle växthuseffekten påverkas om man använde BIOAGROmetoden på 10 % av jordbruksavfallet i Kina, Europa och USA? E Hur skulle oljeanvändningen i USA påverkas, om man tog vara på allt jordbruksavfall där med Ecoeras metod? F Vad tror du syftet är med filmen och hemsidan?

www

1:6

Analysera hemsida

Vad är Virgin? Besök hemsidan www.virgin.com A Beskriv vilka olika branscher som ryms under varumärket Virgin. B Vem är upphovsmannen till företaget? C Vilken var hans första verksamhet? D Ibland kallas sådana här personer för superentreprenörer. Ge exempel på fler människor som man brukar kalla superentreprenörer.

Integrera/ Praktikfall

1:7

Bedöm affärsidé

På bokens dvd-skiva finns en dokumentmall som kan användas vid utformning av affärsplan.

Berits Naturdagis Berit Nilsson har precis blivit mormor. Hon älskar att umgås med sin lilla dotterdotter. När Sanna, som flickan heter, är hos sin mormor brukar hon få följa med upp till hennes jättelika trädgårdsland. Där samsas såväl stora träd som morötter och dahlior i ett och samma land. Sanna stortrivs i landet. Berit, som jobbat på kommunkontoret under större delen av sitt yrkesverksamma liv, börjar vid 55 års ålder känna att det kan vara sista chansen för att sadla om. Hon utgår nu ifrån vad hon tycker är roligt – trädgårdslandet och sitt barnbarn – och börjar fantisera om ett naturdagis där barn kan vara i landet under en stor del av dagen. Naturdagiset som hon drömmer om ska fungera ungefär som ett ”ur-och-skur”-dagis. Detta betyder att barnen ska kunna vara i landet under förmiddagen och sysselsätta sig med olika göromål.

1 . E g e t f öretag •

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 11

11

09-07-02 15.42.38


Berit tänker sig begränsade öppettider, så att man kan lämna barnen kl 8:30 och hämta dem 13:30. Frukost och lunch serveras inomhus, i en angränsande stuga som har vatten, el och avlopp. Barnen får ibland också sova utomhus i anslutning till såväl stugan som trädgårdslandet. Berits svärdotter, Lisa, har snart läst klart sina kurser i förskolepedagogik och skulle nog kunna vara intresserad av att arbeta i verksamheten. På sikt kanske även fler personer behöver anställas. A Har Berit tillräckligt med kunskap? B Vem kan tänkas vara intresserad av att lämna in barn på en sådan förskola? C Hur ska Berit få reda på om det finns behov av en sådan verksamhet? D Ge tips på hur Berit kan minska sina risker i företagandet i början. E Anser du att Berits Naturdagis är en bra affärsidé? F Formulera Berits affärsidé. G Vilka är dagisets fyra viktigaste intressenter? H Gör ett utkast till affärsplan för Berits Naturdagis.

Fundera

1:8

Analysera affärsmodell

Gratistidning som affärsmodell Tidningen Metro delas ut gratis. A Vilken är Metros affärsmodell? B Finns det några nackdelar med denna affärsmodell? C Ge exempel på någon liknande affärsmodell.

Fundera

1:9

Granska affärsmodell

Vad är franchising? A Förklara kortfattat vad som menas med franchising. B Vilka fördelar och nackdelar finns det med franchising? C Ge två exempel på företag som drivs som franchising, ett som finns i många länder och ett som är enbart svenskt.

Följ upp

1:10

Granska affärsmodell

Franchisingavtal med Statoil Läs igenom reportaget ”Svenska Statoil – ett mönster att följa” i faktaboken och besvara följande frågor: A Vilken är affärsidén bakom Statoils bensinstationer? B Varför styr Statoil utbudet av varor i butiken? C Vilken erfarenhet hade Hans när han tog över stationen? D Vad menas med att Hans har franchisingavtal med Statoil? E I vilken företagsform driver Hans företaget?

12

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 12

09-07-02 15.42.44


www

1:11

Analysera bokhandel på nätet

Var kan man köpa böcker?

1

A Vilka näthandelsbutiker säljer böcker? Gör en undersökning på webben. B Finns det någon prisjämförelsesajt speciellt för böcker? Vilken? C Vilka fördelar finns det med att driva en nätbutik, jämfört med en konventionell butik?

www

1:12

Granska affärsplan

Affärsplan för dataspel Netbaby är ett företag som erbjuder online-spel för underhållning och utveckling. Netbaby har skapat en virtuell värld för användaren med väldesignade och unika dataspel och andra interaktiva applikationer. Programmen är gratis för privatanvändare och finns på webbplatsen netbabyworld.com. Spelkaraktärerna och annat innehåll erbjuds mot licens till externa partners som producerar och marknadsför produkter med anknytning till Netbabys produkter. Licenstagarna är såväl underhållningsföretag som telekomoperatörer, vilka söker efter enkelt men roligt innehåll till sina medlemmar. Bl a Cartoon Network, en av USA:s största barnunderhållningskanaler, är kund till Netbaby och beställer onlinespel till sin hemsida på www.netbabyworld.com/ games/ A Vilka målgrupper vänder sig Netbaby till, dvs vilka ska använda spelen? B Vilka behov fyller Netbaby för användarna? C Hur får Netbaby inkomster till sin verksamhet? D Nämn minst fyra delar som bör ingå i Netbabys affärsplan.

1:13 Beskriv affärsidé och företagsform

Barnomsorg i hemmen Jenny och Miryam ska starta Barnverket som hjälper privatpersoner med barnomsorg i deras hem. De planerar att ha åtta anställda som passar barn när föräldrarna är på sitt arbete. Jenny har arbetat inom barnomsorgen i många år och Miryam har under de senaste åren arbetet på IKEA:s barnpassning. De anställda är hämtade från olika förskolor som Jenny haft kontakt med. Företaget ska ta lån på 300 000 kr för investeringar i en bil, lekutrustning och kontorsinventarier. Dessutom har företaget ansvar för skatter och sociala avgifter för de anställda. Själva satsar de 50 000 kr var i eget kapital. A Beskriv deras affärsidé, uppdelad på de fyra punkterna. B Vilken företagsform är lämplig för dem enligt din uppfattning?

1 . E g e t f öretag •

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 13

13

09-07-02 15.42.51


Förklara

1:14

Förstå företagsformer

Förklara företagsformer Förklara kortfattat följande: A Vad menas med en ideell förening? B Ange två viktiga skillnader mellan en enskild näringsidkare och ett aktiebolag. C Vilken är skillnaden mellan kommanditbolag och handelsbolag?

1:15 Välja passande företagsform

Välja företagsform 1 Välj lämplig företagsform i följande fall och motivera svaret: A Jojje ska ta över en befintlig frisörverksamhet med tre anställda. Priset är 500 000 kr för inredning och utrustning. Han kan satsa 50 000 kr i egna pengar. Resten måste han låna. B Peter och Jocke är snickare och ska starta ett byggföretag tillsammans. De har köpt verktyg och en begagnad mindre lastbil för sammanlagt 80 000 kr och betalat allt kontant. C Femton butiksägare har gemensam marknadsföring och ordnar gemensamma events, vilka sköts av en inhyrd konsult. D Leila arbetar extra genom att sälja kläder till släkt och vänner.

1:16 Välja passande företagsform

Välja företagsform 2 Välj lämplig företagsform i följande fall och motivera svaret: A Lenita ska starta en egen coffee-shop med två anställda. Investeringen är 400 000 kr för lokal och utrustning. Hon kan satsa 100 000 kr själv men måste låna resten av banken. B Sofia installerar kaffeautomater på kontor och får betalt per installation av leverantören. Hon är inte anställd utan är egen företagare med egna verktyg. C Marek och Dennis är grafiska formgivare åt reklambyråer och bokförlag och ska starta en egen konsultverksamhet. De har köpt möbler, datorer och programvaror för sammanlagt 90 000 kr, vilket de har betalat kontant. D Tio massörer ska tillsammans anlita en frilanssäljare som ska sälja deras tjänster till företag.

1:17 Jämför företagsformer

Företagsform för hemservice Ivan Wazz och Maria Lindberg ska starta serviceföretaget HomeLine som hjälper hushåll med städning och trädgårdsarbete i hemmet. De planerar att ha tio anställda som arbetar i kundernas hem när dessa är på sina jobb. Tanken är att det ska bli enkelt och bekvämt för kunden. Personalen jobbar två och två för att det ska bli effektivare och de använder egen utrustning. Ivan har arbetat inom hotellbranschen i många år och Maria har jobbat i storkök. Företaget ska ta lån på 400 000 kr för investeringar i bilar och utrustning. Dessutom har företaget ansvar för skatter och sociala avgifter för de anställda. De satsar 100 000 kr var i eget kapital. A Vilken företagsform tycker du att de i första hand ska välja? B Finns det någon annan möjlig företagsform för dem? C Nämn en nackdel med alternativ A respektive alternativ B.

14

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 14

09-07-02 15.42.55


1:18 Registrera företag

Karolina Maria Cesko 19840418-9287 Viktoriagatan 15 506 34 Borås (Västra Götalands Län) Tel 070-409 73 88 E-post: cesko55@hotmail.com

Registrera företaget Karolina Cesko ska starta en webbutik med försäljning av trendiga damväskor som hon köper in från Asien. Hon har redan under studietiden till marknadsförare smugit igång verksamheten genom försäljning över Blocket och Tradera. Nu har hon egen webbsida men fortfarande driver hon företaget i bostaden. Hon annonserar på andra webbsidor av typ modesajter och på Google och säljer till kunder i hela Norden. Företaget ska i första hand heta HandyGirl, i andra hand Saccer, beroende på vilket som går att registrera. Du ska hjälpa Karolina att fylla i registreringshandlingar för enskild näringsidkare till Bolagsverket och Skatteverket med hjälp av följande data: Beräknad momspliktig försäljning: Beräknat överskott (vinst) för verksamheten: Utgående moms: Ingående moms:

1

800 000 kr 240 000 kr 200 000 kr 140 000 kr

A Fyll i första sidan av blanketten Nyregistrering – Enskild näringsidkare. Karolina har betalt 1 000 kr i avgift den 10 januari till plusgirokontot. Hon behöver ingen revisor.

1 . E g e t f öretag •

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 15

15

09-07-02 15.43.01


B Fyll i blanketten Skatte- och avgiftsanmälan för att söka F-skatt. Karolina har inte haft några andra inkomster eller avdrag detta år. Hon ska redovisa moms en gång om året, ska bokföra fakturorna när de kommer och har inga anställda. Tillstånd krävs inte för verksamheten.

16

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 16

09-07-02 15.43.14


1

1 . E g e t f รถretag โ€ข

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 17

17

09-07-02 15.43.26


Följ upp

1:19

Analysera företagsstart

Dalblads Nutrition – från start till fart Läs igenom reportaget om Dalblads Nutrition nedan och besvara följande frågor:

A Vilken är företagets produktidé?

F Vilken är företagsformen?

B Vilket kundbehov uppfyller Dalblads Nutrition?

G Vilka är företagets ägare?

C Vilka kundgrupper riktar man sig mot?

H Vilken roll har företagets styrelseordförande?

D Vilka är de viktigaste resurserna?

I

Hur ser företagets framtid ut?

E Hur säljer man sina produkter?

Reportage

Affärsidén som började med ett intresse och köparna bestod mest av kompiskretsen.

Försäljningen tog fart Första året var omsättningen endast till drygt 200 000 kr. Men Martin och familjen trodde på idén och investeringar gjordes. Redan andra året ökade omsättningen till miljonbelopp. – Vi har ingen försäljning till konsument utan använder oss av grossister som i sin tur tillsammans har ungefär 500 återförsäljare. Ca 25 produkter finns i sortimentet som toppas av storsäljarna Swede Bars och Whey class.

Fyra delägare

Martin Dalblad, delägare och företagare.

Affärsidén är lika enkel som genial, Dalblads Nutrition tillverkar kosttillskott som smakar gott. Mottot är att det ska vara gott, skoj och seriöst. Varumärkets färger går i blått och gult. Helhetstänkandet präglar organisationen, alla kunder är lika viktiga.

Starten I slutet av 1990-talet lämnade Martin Dalblad jobbet som lastbilschaufför för att åka till USA och studera. Han började träna och blev intresserad av kosttillskott, men tyckte inte att något av dem smakade särskilt gott. Han återvände till Sverige med idén om att starta tillverkning av tillskott. I Martins fars företag, Dalblads Bakery machines, fanns kunskap om tillverkningsprocesser och möjlighet att låna resurser. – Vi köpte in proteinpulver, aromer och provade oss fram, berättar Martin. I början gick försäljningen trögt

18

Martin äger hälften av företaget, mamma Pia och pappa Gunnar har 25 % vardera. Bolaget är ett aktiebolag och har en styrelse. Styrelsens ordförande äger ingen del i företaget, utan är vald på grund av sin kompetens inom företagande. Idag har företaget nio anställda och tar även hjälp av konsulter vid behov. Rekryteringen sker oftast genom rekommendationer och kontakter.

Tillverkning Produkterna tillverkas på anläggningen i Stenkullen. Fabriken byggdes 2001 och är nyligen ytterligare tillbygd och omfattar totalt 1 600 kvadratmeter med lager, labb och kontor. Produktionen är helautomatisk och uppfyller alla hygieniska krav på livsmedelstillverkning. Dalblads Nutrition är med i Svenska Hälsokostrådet, som är en etisk nämnd vars uppgift är att ha egenkontroll inom branschen. – Det är väldigt viktigt för våra kunder att känna trygghet. Alla former av otillåtna medel är bannlysta, berättar Martin.

Behövs kosttillskott? Kroppen behöver kosttillskott för återhämtning, menar Martin och han betonar särskilt att det bara är ett tillskott, alltså inget som ersätter vanlig kost. – Det är inget ”hokus pokus”, tillskotten tillför vitaminer och protein som kanske inte finns i tillräcklig mängd i maten. Produkterna innehåller inga knepiga saker förutom sötningsmedel. Just sötningsmedel är flitigt omdebatterat i media. Att använda druvsocker istället för Aspartam som sötningsmedel är problematiskt, eftersom det då behövs i snitt 10 % mer för att smaken ska bli bra. Dilemmat är då att kolhydrathalten stiger – det gäller att hitta en balans, konstaterar Martin. Det är allmänt känt att många äter alldeles för mycket kolhydrater och inte rör på sig tillräckligt.

Nya marknader – export Visionen är att växa ytterligare och man letar nya marknader även utanför Europas gränser. – Kina är en intressant och växande marknad, om än något hårt kontrollerad. Vi säljer även en del till Tyskland och övriga Europa. Frågan är hur mycket man vågar satsa – och hur mycket man har råd att satsa.

Bästsäljaren bland företagets produkter.

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 18

09-07-02 15.43.31


Projektuppgift block 1 Integrera

1

Utveckla produkt med miljöprofil

Utveckla affärsidé

I faktaboken hittar ni en hel del av den information som ni behöver för att lösa projektuppgifterna, men ni kan också behöva söka information från andra källor.

Detta är en projektuppgift som löper över blockets samtliga kapitel. Projektuppgiften är upplagd så att ni arbetar er framåt bit för bit utifrån anvisningar i varje kapitel i blocket, för att slutligen få fram en helhet. Ni jobbar i grupper om 3–5 personer och fördelar arbetsuppgifterna inom gruppen.

Projektuppgiften för block 1 är att utveckla en produkt, dvs en vara eller en tjänst. Men det ska inte vara vilken produkt som helst, den ska ha en miljöprofil. Det innebär att den ska ha minst en av följande egenskaper:

• En •

produkt som faktiskt förbättrar miljön. T ex ett filter eller annan utrustning för luft- eller vattenrening. En produkt som ger köparen samma nytta som en ”vanlig” produkt, men som orsakar mindre påverkan på miljön. T ex mat som framställs utan kemiska bekämpningsmedel.

1. Välj en produkt att utveckla På bokens dvd-skiva finns en dokumentmall som kan användas vid utformning av affärsplan.

Börja med att tänka ut något som det finns behov av. Tänk sedan ut en produkt som du tycker skulle tillgodose detta behov. Det är också viktigt att du tror att det kan finnas en plats på marknaden för produkten. Det kan antingen vara en helt ny produkt, som du ”uppfinner” – eller en befintlig, som du utvecklar. Egenskaper som gör den nya varan/tjänsten mindre miljöbelastande kan t ex vara: • Den har längre hållbarhet och användningstid. • Den kan återanvändas och/eller återvinnas. • Det går åt mindre material vid tillverkningen. • Det uppstår mindre mängder avfall i produktionen och vid användningen. • Varan/tjänsten ger minskad användning av energi eller kemikalier. • Varan/tjänsten ger minskade transporter etc.

1 . E g e t f öretag •

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 19

19

09-07-02 15.43.39


Tips om hur man minskar miljöpåverkan hittar ni t ex på www.miljomataren.konsumentverket.se under ”Många bäckar små” eller genom att söka efter t ex ”miljöanpassning” i en sökmotor. I listan nedan får ni några tips på idéer som kan vara möjliga att utveckla.

Några förslag på produktidéer att utveckla Cykel-guiden. Ett alternativ till taxibilar och stora turistbussar. Cykelbud är en etablerad verksamhet i många tätorter. Nu kommer det kombinerade taxi- och turistguideföretaget. Du och dina vänner erbjuder turer med specialbyggd cykeltaxi, guidade på flera språk.

Smooth Runner. Ett extremt tystgående och drivmedelsbesparande bildäck från Taiwan saknar agentur och återförsäljare i Sverige. Gentle gardening. Vem vill ha avgassprutande maskiner bland sina bärbuskar och trädgårdsland? Ditt företag erbjuder skonsam trädgårdsskötsel – med handredskap och eldrivna redskap, som du laddar med miljömärkt el.

20

Hemma-macken. Det finns s k alkylatbensin som är mycket mindre miljö- och hälsoskadlig än vanlig bensin. Men den säljer dåligt, eftersom den kostar betydligt mer – trots att skatten på den är lägre än på vanlig bensin. Det högre priset beror på att alkylatbensinen nu nästan enbart säljs i små kvantiteter på 5-litersdunk. Ert företag levererar alkylatbensin i 360-litersfat till företag och andra storkonsumenter. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller för transporter och förvaring av lättantändligt gods. Miljövärme Allt-i-ett. Bergvärme har blivit en stor succé i Sverige. Men få känner till att i princip alla byggnader som ligger nära ett vattendrag skulle kunna få sitt behov av värme och kylning tillgodosett från vattnet. Allt som behövs är en slang, en vattenpump och en värmepump/värmeväxlare. Varför utnyttjas då inte denna möjlighet? Kanske för att ingen har sett möjligheten att erbjuda hela tjänsten, ”allt-i-ett”: komplett utrustning och installation hos kunden. Fler produkter med miljöprofil. Om ni har svårt att komma på egna idéer till varor/ tjänster med miljöprofil, kan ni hämta inspiration från t ex Svenska Uppfinnareföreningens sida ”Uppfinnarnas Showroom”: www.invent.se/page.asp?pageid=2371 (enkelt och blandat innehåll) eller från miljötekniktävlingen ”Vinnande idéer” på: www. miljoforum.n.se/2006/inbjudan_07.htm (lite mer avancerat).

• 1. Ege t f ö r e t a g

E2000_Combi_B_problembok_Kap_1.indd 20

09-07-02 15.43.44


Bruksanvisning DVD DVD:n får ses som ett frivilligt komplement för den som

Innehåll

har lust och möjlighet att arbeta direkt på dator med

Dvd:n innehåller olika uppgiftstyper, flertalet med feedback-funktioner i form av rättning och presentation av rätt lösning. Nedan följer en beskrivning av de olika uppgiftstyperna.

vissa övningar, antingen i skolan eller hemma. Detta gäller Repetera och Rätt eller fel? (alla kapitel) samt Kontering (kap 6 och 21–22), Bokslut (kap 6 och 22–23), Nyckeltal (kap 24) och Räkna med ekonomi – Handelsräkning. Beträffande filmerna krävs dock DVD:n.

Starta programmet Avsluta gärna alla andra program och eventuella skärmsläckare. Sätt in dvd:n i dvd-enheten. Om din dvd-enhet har stöd för automatisk uppspelning, visas startfönstret automatiskt när du satt in skivan. Finns skivan redan i dvd-enheten, kan du starta om genom att ta ut dvd:n och sedan mata in den igen.

Om programmet inte startar Startar inte skivan eller din dvd-enhet inte stödjer automatisk uppstart, gör enligt följande: Välj Start-knappen och alternativet Kör.

Välj därefter knappen Bläddra… i fönstret som dyker upp väljer du dvd-enheten.

Repetera Denna del av dvd:n innehåller instuderingsfrågorna i början av varje kapitel. Frågorna ger ett mått på dina faktakunskaper. När du funderat och givit ditt svar så presenteras ett ”rätt svar”-förslag.

Rätt eller fel? Här får du möjlighet att befästa dina faktakunskaper ytterligare. Besvara frågorna genom att klicka på rätt alternativ. Om du svarar fel presenteras rätt alternativ som grönfärgat och felaktigt som rödfärgat. Svarar du rätt visas nästa fråga.

Filmer Flimerna (som används i uppgifterna enligt rutan på s 352) kan spelas upp i såväl en dvd-spelare som exempelvis Windows Media Player eller VLC Media Player. Om du saknar mediaspelare, ladda hem en sådan från nätet.

Blanketter Ett antal blanketter finns i ifyllbara versioner på dvdskivan. Budgetblankettfilen (med privatbudget, resultatbudget och likviditetsbudget) finns i två versioner, med och utan formler inskrivna i förväg. Avsnittet om affärsplan består av totalt 13 A4-sidor.

När du valt dvd-enhet dyker en programfil upp med namnet E2000CombiB. Välj denna och tryck på Öppna-knappen. Du är nu tillbaka i Kör-fönstret och där trycker du på OK-knappen. Programmet ska nu starta.

350 Bru k s a n v i s n i n g 350 •• Bruk sanvisning

E2000_Combi_B_problembok_kap_25.indd 350

Bokföring och bokslut Bokföringsdelen och bokslutstablåerna är självrättande och ger dig besked om huruvida din lösning är rätt eller fel, bokslutstablån markerar i sin rättning felen och ger dig ytterligare chanser att nå den rätta lösningen.

DVD DVD

09-07-03 10.34.48


Kontering I konteringsövningarna presenteras uppgiften som ska lösas i övre delen av fönstret. Du har en konteringsruta som ska fyllas i och du hittar de konton som du har tillgång till i kontoplanen. Du har två försök på dig att lösa konteringen, därefter presenteras den rätta lösningen. För att kontrollera om uppgiften lösts på rätt sätt väljer du knappen Rätta kontering. Tips! Du kan dubbelklicka på kontoplanens konton för att flytta över ett konto till konteringen.

Rapporter, uppföljning och nyckeltal Du kan skriva in siffrorna från boksluten i de Excelmallar som finns till dessa uppgifter. På så vis får du enkelt fram ekonomiska rapporter och nyckeltal. För att lösa dessa uppgifter måste du ha Problemboken tillgänglig. Excel-mallarna är inte självrättande, utan lösningarna måste kontrolleras mot kortfacit i Problemboken eller mot den separata Lösningsboken.

Räkna med ekonomi – Handelsräkning I detta avsnitt finns möjlighet att testa kunskaper i ”ekonomi-matte”. Datorn presenterar ett svar. Det finns ytterligare möjlighet att träna i avsnittet Bonusuppgifter.

Resultat På startsidan på dvd:n hittar du dina Resultat. Klicka på knappen Resultat och markera därefter den uppgift som du vill se resultatet för.

Bokslut För att lösa bokslutstablåerna måste du ha Problemboken tillgänglig. I boken hittar du förutsättningarna för omföringarna för tablån. När du gjort samtliga omföringar trycker du på knappen Summera och resultatet räknas fram. Omför resultat och tryck på knappen Rätta uppgiften. Programmet rättar då raderna. Korrekta rader märks med en grön punkt och felaktiga med röd punkt.

B ru k s a n v i s n i n g D VD • B ru k s a n v i s n i n g D VD •

E2000_Combi_B_problembok_kap_25.indd 351

351 351

09-07-03 10.34.56


Dvd-skivans innehåll Problembokens Repetitions- och Rätt-eller-fel-frågor (samtliga kapitel) Blanketter Budgetblanketter (kap 2) Affärsplansmall (kap 1–5) Registreringsblankett för enskild firma (kap 1) Skatte- och avgiftsanmälan (kap 1) Förenklat årsbokslut (kap 6 och 23) Anställningsavtal (kap 11) Filmade intervjuer med företagare i olika branscher Hela Hälsan (uppgift 2:18), ca 15 min Sofies Trädgårdar (uppgift 6:19), ca 9 min Frö med Posten (uppgift 8:14), ca 11 min Friggahuset Lagerförsäljning (uppgift 10:8), ca 7 min Lerums Grävcentral (uppgift 14:13), ca 6 min Svensk Fastighetsförmedling (uppgift 17:19), ca 12 min Filmer från olika företag och organisationer Waste need not be wasted (Ecoera), ca 2 min (uppgift 1:5) Vi handlar – vem betalar?, ca 10 min (uppgift 5:9) Platsansökan med videopresentation, ca 40 sek (uppgift 8:13) Ekologin visar vägen / Ekologisk mjölk, en naturlig utveckling (Arla), ca 1 min + 30 sek (uppgift 15:15) Kossorna springer ut i vårsolen (Arla), ca 30 sek (uppgift 15:21)

En ekologisk upplevelse (Arla), 40 sek (uppgift 18:15) Digital marknadsföring – hur ser framtiden ut? (Webbdagarna/Internetworld), ca 4 min (uppgift 18:17) Alternativa jobbcoachen, ca 2 min (uppgift 19:4) Vittnesmål från Newsdesk, ca 4 min (uppgift 19:12) Ahlgrens bilar (Leaf), 30 sek + 30 sek (uppgift 19:14) Tips för bättre affärer på nätet (Webbdagarna/Internetworld), ca 2,5 min (uppgift 19:15) Presentation av näthandelsföretaget Katshing, ca 2 min (uppgift 19:21) Reklamfilmer (uppgift 18:16) Bregott (Småstjärnorna) (Arla), ca 30 sek Orka … (Arla), ca 20 sek Levi’s, ca 60 sek Silva, ca 70 sek Volvo, ca 30 sek Självrättande konterings- och bokslutsövningar samt nyckeltalsanalys (till kapitlen 6 och 21–24) Självrättande räkneövningar (till Räkna med ekonomi – Handelsräkning) De uppgifter i Problemboken som anknyter till dvd:n är markerade med en dvd-symbol.

Bruksanvisning DVD se föregående uppslag

Bildförteckning AbleStock s. 41:2, 76, 123:3 Arla s. 186:1, 188:1, 223:2–3, 224:1 Centrum för näringslivshistoria / LRF s. 207:2 Dubee, Kaarina s. 68:2 Ekström, Cege s. 122:2, 288:2–3 Fancy s. 93, 106, 107 Fair Trade Center s. 65:2 Forsman & Bodenfors, Lasse Kärkkäinen s. 228:2 Frödinge s. 50 Gröna Lunds Tivoli s. 318, 319:1 Hjalmarsson, Anna s. 58:3 HM s. 103:2 HM, Peter Gehrke s. 10:2 Hälsö Fisk, Svante Wedin s. 73:1 Hästens sängar s. 219:2 IBL / Age s. 192 Ikea s. 10:1 Ingram s. 54:2, 76, 94, 95, 124:2, 127:1 iStock Photo s. 40:1, 296, 306 Jakobsdal, Kristian Berlin s. 186:3 JDG Media s. 224:5, 233 Johansson, Simon s. 91 Jupiterimages s. 11, 12:1, 13, 14:2, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31:2, 32:1, 34:3, 35, 36, 37, 39, 40:2, 41:1, 42:3, 43, 44, 45:1, 47, 49, 51:2, 53:1, 56:1, 59, 62, 63:3, 64, 68:1, 71, 72:1, 75, 77, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 96:3, 99, 100, 101, 102:1, 103:1, 104, 105, 108:1, 111, 112, 113, 114, 115:2, 118:2, 119, 125, 126:1–2, 127, 128, 131, 132, 135, 137, 138, 139:2–3, 140, 141:1, 142:2, 143:2, 144:1, 146, 149, 150:2, 151:2, 152:2, 154, 155, 156, 157:1, 162:1, 163, 164:2, 165, 167:2,

E2000_Combi_B_problembok_kap_25.indd 352

170:1, 172:2, 176:1, 180, 193, 194:2, 195, 196:1, 198, 200:1, 204:2, 209:1, 210:1, 221:1, 243, 247, 248:1, 251:2, 257, 258:2, 259, 260, 261, 262, 263:2, 264, 265, 267, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281:3, 282, 289:2, 292, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 308, 309:1, 311, 312, 317:2, 328, 333, 336 Kalmar Cykeltaxi s. 20 Karlsen, Kristian s. 34:1–2, 96:1–2, 117:2, 118:1 Katshing s. 236:2 Klimatskyddsbyrån s. 210:2 Kraft & Kultur s. 246 Kruse, Louise s. 9, 18, 33:2, 45:2, 46, 90:2, 116:1, 133:2, 134, 174, 204:3, 212:3, 219:1, 234:2, 258:1 Krögerström, Lars s. 157:2 Landmér, Karin s. 52, 116:2, 126:3, 151:1, 160:2, 161:2, 270, 271, 332, 334 Levi’s s. 224:2 Liber Kartor s. 283 Löfbergs Lila s. 223:1 Matton s. 32:2, 33:1, 57, 65:1, 69, 74, 90:1, 109, 117:1, 121, 124:1, 139:1, 141:2, 142:1, 143:1, 152:1, 159, 161:1, 162:2, 164:1, 169, 170:2, 171:1, 172:1, 173, 181, 182:2, 183, 184, 185, 186:2, 188:2, 189:1, 190, 191, 194:1, 197, 199:1, 201, 203, 204:1, 209:2, 212:1-2, 213, 215, 216, 218, 220:1, 221:2, 222, 225, 227, 228:1, 229:1, 231, 234:1, 235, 236:1, 237, 239, 240, 241, 242, 245:1, 248:2, 249, 251:1, 285, 286, 287, 289:1, 290:2, 293, 294,

295, 305, 307, 309:2, 315, 316, 317:1, 320, 321, 323, 324, 326, 327 Naturskyddsföreningen s. 245:2 New Wave Mode s. 281:1, 319:2–3 New Wave Mode, Per Aronsson s. 281:2 Newsdesk s. 232 Nordström, Lasse s. 58:1–2, 230:2 Offesson, Andreas s. 8, 10:3, 12:2, 14:1, 15, 22, 31:1, 38, 42:1–2, 48, 53:2, 54:1, 56:2, 60, 61, 66, 78, 80, 81, 82, 83, 98, 102:2, 108:2, 110, 119, 120, 123:1–2, 127:2, 129, 130, 133:1, 136, 146, 148, 150:1, 153, 158, 160:1, 166:2, 167:1, 168, 171:2, 175, 176:2, 187, 189:2, 196:2, 199:2, 202, 207:1, 214, 220:2, 226, 229:2, 238, 256, 263:1, 266, 284, 288:1, 290:1, 291, 300, 304, 314 PhotoDisc s. 330 Phovoir s. 177 Scandic, Karl Sabor s. 63:1 Scandic, Magnus Mårding s. 63:2 Scanpix / EPA / Matthew Cavanaugh s. 122:1 Scanpix / SvD / Lars Pehrson s. 72:2 Silva s. 224:3 Sjöfors, Daniel s. 166:1 Statoil s. 51:1 Sterner, Johan s. 115:1 Sveriges Television s. 70 The Body Shop s. 182:1, 335 The House of Fair Trade, Mikael Kårelind s. 67 Toledo, Mario s. 230:1 2Entertain s. 200:2 Volvo s. 224:4 Yrkesfiskarna, EB Larsson s. 73:2

09-07-06 12.55.45


forts från främre pärmen forts från främre pärmen Kap Lönsamhetsberäkning Kap 1313 Lönsamhetsberäkning

Bedöm rörliga och fasta kostnader 13:1–2 Bedöm rörliga och fasta kostnader 13:1–2 Beräkna nollpunkten – en produkt 13:3–7 Beräkna nollpunkten – en produkt 13:3–7 Beräkna nollpunkten – flera produkter 13:8–13 Beräkna nollpunkten – flera produkter 13:8–13 Förstå den ekonomiska situationen Förstå den ekonomiska situationen förför ettett tjänsteföretag 13:14 tjänsteföretag 13:14 Fördjupa 13:12 Fördjupa 13:12 Integrera 13:13 Integrera 13:13 Följ upp 13:14 Följ upp 13:14

Kap Investeringskalkyl Kap 1414 Investeringskalkyl

Fundera 17:1 Fundera 17:1 Följ upp 17:3–4, Följ upp 17:3–4, 6, 6, 14,14, 1919 Integrera/Fältuppgift 17:5, Projektuppgift Integrera/Fältuppgift 17:5, 16,16, Projektuppgift Internet 17:9, Internet 17:9, 15,15, 1818

Kap Den taktiska marknadsföringen Kap 1818 Den taktiska marknadsföringen

Lär om taktik i praktiken 18:1, Lär om taktik i praktiken 18:1, 44 Studera målgrupper 18:2 Studera målgrupper 18:2 Hitta målgrupper 18:3 Hitta målgrupper 18:3 Mediaval kampanj 18:5 Mediaval förför kampanj 18:5 Lär om mediaval i praktiken 18:6 Lär om mediaval i praktiken 18:6 Undersök köpprocessen 18:7–8 Undersök köpprocessen 18:7–8 Utforma annons 18:9 Utforma enen annons 18:9 Utforma kampanj 18:10, Utforma enen kampanj 18:10, 1414 Utveckla marknadsmix 18:11 Utveckla marknadsmix 18:11 Analysera marknadsmix 18:12 Analysera marknadsmix 18:12 Utveckla verksamhet 18:13 Utveckla verksamhet 18:13 Analysera budskap i film 18:15, Analysera budskap i film 18:15, 1717 Analysera reklamfilmer 18:16 Analysera reklamfilmer 18:16 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts

Block Bokföring bokslut Block 5:5: Bokföring && bokslut Kap Bokföringsrutiner Kap 2121 Bokföringsrutiner

Lär dig om redovisningsarbete 21:1 Lär dig om redovisningsarbete 21:1 Förstå vad verifikationer visar 21:2 Förstå vad verifikationer visar 21:2 Kontera affärshändelser 21:3–4, 12, 14, Kontera affärshändelser 21:3–4, 9,9, 12, 14, 1717 Träna datorbokföring 21:5, Träna påpå datorbokföring 21:5, 1313 Kontering verifikationer 21:6 Kontering avav verifikationer 21:6 Gör momsdeklaration 21:7–8 Gör momsdeklaration 21:7–8 Kontera löner 21:10–11 Kontera löner 21:10–11 Bokför dator och gör skattedeklaration Bokför påpå dator och gör skattedeklaration 21:15 21:15 Lär om reskontra 21:16 Lär om reskontra 21:16 Följ upp 21:1, Följ upp 21:1, 1616 Dator 21:5, Dator 21:5, 13,13, 1515 Integrera 21:15 Integrera 21:15 Fördjupa 21:17 Fördjupa 21:17

Kap Bokslut med periodisering Kap 2222 Bokslut med periodisering

Uppgsift1.indd sov̈ersik1t_framsida_cover.indd 1 omslag

2009-07-01 09.18.24

PROBLEMBOK MED DVD

S M Å F Ö R E TA G A N D E B

/A-B

Jan-Olof Andersson

ENTREPRENÖRSKAP

Marie Asserlind Cege Ekström

E2000 Combi – för kurser och utbildningar inom ekonomi och företagande med betoning på entreprenörskap.

Jöran Enqvist

E2000 Combi B lämpar sig för alla som läser Företagsekonomi B, alternativt A–B, och/eller Småföretagande B, alternativt A–B, på gymnasiet och komvux. Combi B lämpar sig således för den som läser både A- och B-kursen eller som vill ha en kortare repetition av A-kursen för att sedan inrikta sig på B-kursen. E2000 Combi passar också utmärkt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande såväl på gymnasiet och komvux som inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och annan vuxenutbildning. E2000 Combi inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Materialet ger bra inblick i verklighetens småföretag samt rikligt med tillämpningar inom ekonomi och företagande. Exempel, aktuella företagsreportage, uppgifter, praktikfall och projektupplägg samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi spetsad med entreprenörskap.

Anna Hjalmarsson Per Hörberg Rolf Jansson Louise Kruse

Bakom E2000 Combi ligger det framgångsrika E2000-konceptet med bl a • Inspirerande och samverkande layout med fyrfärg, figurer och foton • Lättfattlig och informativ text • Intresseväckande exempel och företagsreportage inom en mängd aktuella branscher • Fylliga sammanfattningar som stöd för inlärning och prov

• Rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad som ger en gedigen inlärning • Även användning av webben • Praktikfall som sätter kunskaperna i sitt sammanhang • Projekt som utvecklar nytänkande och social kompetens samt förstärker kunskaper och färdigheter

E2000 Combi B består av faktabok, problembok med dvd, lösningsbok och lärarhandledning med cd. Dessutom kan studerande hämta en elevlicens för Visma ekonomiprogram Administration 500 via Libers hemsida, gå in på E2000 Combi. Författargruppen till E2000 Combi B har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare, Marie Asserlind är lärare och utbildningskonsult inom marknadsföring, Cege Ekström är konsult och lärare i inom bla kvalificerad yrkesutbildning (KY), Jöran Enqvist är gymnasielärare och lärarutbildare, Anna Hjalmarsson är lärare i ekonomiska ämnen och redaktör för tidningen Handel & Ekonomi, Per Hörberg är internationell miljöhandläggare och journalist, Rolf Jansson är företagsledare och konsult inom Cordovan-gruppen och Louise Kruse är ekonom, journalist och egen företagare.

PROBLEMBOK MED DVD

Omför och avskriv 22:1–2 Omför och avskriv 22:1–2 Gör bokslut med 1 periodisering 22:3, Gör bokslut med 1 periodisering 22:3, 99 Beräkna lagervärde 22:4 Beräkna lagervärde 22:4 Studera inventering 22:5 Studera inventering 22:5 Beräkna lagervärde 22:6 Beräkna lagervärde 22:6 Fördjupa 14:10, Fördjupa 14:10, 1414 Omför lagerökning/-minskning 22:7–8 Omför lagerökning/-minskning 22:7–8 Följ upp 14:12–13 Följ upp 18:1, 15–17 Följ upp 14:12–13 Följ upp 18:1, 4, 4, 6, 6, 15–17 Gör bokslut med 2 periodiseringar 22:10–11 Gör bokslut med 2 periodiseringar 22:10–11 Integrera 14:13–14 Fundera/Diskutera 18:2 Integrera 14:13–14 Fundera/Diskutera 18:2 Omför interimsfordran 22:12–13 Omför interimsfordran 22:12–13 Praktikfall 14:14 Integrera 18:9, Projektuppgift Praktikfall 14:14 Integrera 18:9, 13,13, 16,16, Projektuppgift Gör bokslut med 3 periodiseringar 22:14 Gör bokslut med 3 periodiseringar 22:14 Företagskontakt – Företagsintervju block Företagskontakt – Företagsintervju block 3 3 Omför interimsskuld 22:15–16 Omför interimsskuld 22:15–16 Kap Mer om media och mediaval Kap 1919 Mer om media och mediaval Gör bokslut med 4 periodiseringar 22:17 Gör bokslut med 4 periodiseringar 22:17 Mediaval 19:1 Mediaval 19:1 Block Marknadsföring Block 4:4: Marknadsföring Gör bokslut med 5 periodiseringar 22:18– Gör bokslut med 5 periodiseringar 22:18– Lär om kommunikationseffekt i praktiken 19:2 Lär om kommunikationseffekt i praktiken 19:2 1919 Kap Marknadsplanering Analysera marknadsföring 19:3 Kap 1515 Marknadsplanering Analysera marknadsföring 19:3 Bokför dator 22:20–21 Bokför påpå dator 22:20–21 Göra nulägesanalys 15:1–2, 17–18 Analysera budskap i film 19:4, 12, 14–15 Göra nulägesanalys 15:1–2, 4,4, 17–18 Analysera budskap i film 19:4, 12, 14–15 Följ upp 22:5 Förstå segmentering 15:3 Följ upp 22:5 Undersöka sökmotoroptimering 19:5 Förstå segmentering 15:3 Undersöka sökmotoroptimering 19:5 Dator 22:20–21 Dator 22:20–21 Göra konkurrentanalys 15:4, Analysera kundlojalitet 19:6 Göra konkurrentanalys 15:4, 6,6, 1919 Analysera kundlojalitet 19:6 Hitta analysmetod 15:5 Lär om mediaval i praktiken 19:7, Hitta analysmetod 15:5 Lär om mediaval i praktiken 19:7, 1313 Kap Ekonomiska rapporter Kap 2323 Ekonomiska rapporter Göra SWOT-analys 15:7–9 Planera webbshop 19:8 Göra enen SWOT-analys 15:7–9 Planera enen webbshop 19:8 Läsa resultaträkning och balansräkning Läsa avav resultaträkning och balansräkning Göra marknadsplan 15:10–11 Träna taktisk marknadsföring 19:9 Göra marknadsplan 15:10–11 Träna påpå taktisk marknadsföring 19:9 23:1 23:1 Marknadsplanering i praktiken 15:12 Granska sponsring 19:10 Marknadsplanering i praktiken 15:12 Granska sponsring 19:10 Skriv resultaträkning och balansräkning Skriv utut resultaträkning och balansräkning Välja strategi 15:13–14, Granska utställare mässa 19:11 Välja strategi 15:13–14, 1616 Granska utställare påpå mässa 19:11 23:2–3 23:2–3 Analysera budskap i film 15:15, Analysera B2B 19:16 Analysera budskap i film 15:15, 2121 Analysera B2B 19:16 Utläs revisionsberättelse 23:4 Utläs enen revisionsberättelse 23:4 Analysera strategival 15:20 Lär om kundkontakter i praktiken 19:17 Analysera strategival 15:20 Lär om kundkontakter i praktiken 19:17 Lär om årsredovisning i praktiken 23:5 Lär om årsredovisning i praktiken 23:5 Utforma affärsidé 15:22 Analysera säljsamtal 19:18 Utforma affärsidé 15:22 Analysera säljsamtal 19:18 Fyll i blankett förenklat årsbokslut23:6 23:6 Fyll i blankett förför förenklat årsbokslut Projektuppgift block Planera säljsamtal 19:19 Projektuppgift block 44 Planera ettett säljsamtal 19:19 Avläs miljönyckeltal från årsredovisning 23:7 Avläs miljönyckeltal från årsredovisning 23:7 Anordna konferens 19:20 Fältuppgift 15:7–8, 17–19 Anordna enen konferens 19:20 Fältuppgift 15:7–8, 17–19 Följ upp 23:5 Följ upp 23:5 Integrera 15:10, Projektuppgift Integrera 15:10, Projektuppgift Analysera kundrelationer 19:21 Analysera kundrelationer 19:21 Fördjupa 15:11 Fördjupa 15:11 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts Kap Uppföljning och nyckeltal Kap 2424 Uppföljning och nyckeltal Följ upp 15:12, Följ upp 15:12, 15,15, 2121 Följ upp 19:2, 7–8, 12–15, Följ upp 19:2, 4, 4, 7–8, 12–15, 17,17, 2121 Tolka färdiga nyckeltal 24:1, Tolka färdiga nyckeltal 24:1, 99 Internet 19:3, 5–6, Internet 19:3, 5–6, 2020 Räkna fram nyckeltal 24:2–3 Räkna fram nyckeltal 24:2–3 Kap Marknadsundersökningar Kap 1616 Marknadsundersökningar Integrera 19:8–9, 20–21, Projektuppgift Integrera 19:8–9, 20–21, Projektuppgift Beräkna och analysera nyckeltal 24:4–5, Beräkna och analysera nyckeltal 24:4–5, 77 Använda undersökningsmetoder 16:1 Använda undersökningsmetoder 16:1 Fältuppgift 19:10–11 Fältuppgift 19:10–11 Lär hur nyckeltal används i praktiken 24:6 Lär hur nyckeltal används i praktiken 24:6 Använda personlig intervju 16:2 Använda personlig intervju 16:2 Diskutera 19:18 Diskutera 19:18 Gör resultaträkning och balansräkning, Gör resultaträkning och balansräkning, Välja undersökningsmetod 16:3–4 Välja undersökningsmetod 16:3–4 beräkna nyckeltal och analysera 24:8 Kap Marknadens spelregler beräkna nyckeltal och analysera 24:8 Kap 2020 Marknadens spelregler Analys urval 16:5 Analys avav urval 16:5 Från bokföring analys 24:10 Analysera MFL 20:1, Från bokföring tilltill analys 24:10 MFL 20:1, 3,3, 1010 Analys undersökningsmetod 16:6, Analys avav undersökningsmetod 16:6, 9,9, 1111 Analysera Företagsintervju block Analysera policies företag 20:2 Företagsintervju block 55 Analysera policies påpå företag 20:2 Formulera frågor 16:7–8 Formulera frågor 16:7–8 Brott mot MFL 20:4 Följ upp 24:6 Brott mot MFL 20:4 Följ upp 24:6 Planera undersökning 16:10, 12–14 Planera enen undersökning 16:10, 12–14 Fältuppgift/Internet 24:7 Fältuppgift/Internet 24:7 Analysera distansoch hemförsäljningsdistansoch hemförsäljnings­ Planera och genomföra marknadsunder- Analysera Planera och genomföra enen marknadsunderIntegrera 24:8, Integrera 24:8, 1010 lagen 20:5 lagen 20:5 sökning 16:15, sökning 16:15, 1717 Fundera/Diskutera 24:9 Fundera/Diskutera 24:9 Analysera marknadsföringsregler 20:6 Analysera marknadsföringsregler 20:6 Lära om marknadsundersökning i praktiLära om marknadsundersökning i praktiPraktikfall/Fördjupa 24:10 Praktikfall/Fördjupa 24:10 Studera rättsfall 20:7 Studera rättsfall 20:7 ken 16:16 ken 16:16 Företagskontakt – Företagsintervju block Företagskontakt – Företagsintervju block 5 5 Analysera könsdiskriminerande reklam Analysera könsdiskriminerande reklam Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts 20:8–9 20:8–9 Fundera/Diskutera 16:7, Fundera/Diskutera 16:7, 9 9 Räkna med ekonomi Räkna med ekonomi –– Analysera reklam 20:10 Integrera 16:14, Projektuppgift Analysera reklam 20:10 Integrera 16:14, Projektuppgift Handelsräkning Fältuppgift 16:15, Handelsräkning Fältuppgift 16:15, 1717 Analysera konkurrenslagen 20:11 Analysera konkurrenslagen 20:11 Följ upp 16:16 Följ upp 16:16 Lär om marknadsföra med miljöarguLär om attatt marknadsföra med miljöarguHuvudräkning Huvudräkning 11 ment 20:12 ment 20:12 Omvandla sorter 2–6 Omvandla sorter 2–6 Kap Att bygga långsiktiga kundrelationer Kap 1717 Att bygga långsiktiga kundrelationer Analysera och bedöma rättsfall 20:13–15 Analysera och bedöma rättsfall 20:13–15 Jämförpris Jämförpris 77 Analysera kundlojalitet 17:1–2 Analysera kundlojalitet 17:1–2 Företagsintervju block Företagsintervju block 44 Hur mycket ska kunden betala? Hur mycket ska kunden betala? 88 Lär om kundrelationer i praktiken 17:3, Lär om kundrelationer i praktiken 17:3, 4,4, Extra projektuppgift block Extra projektuppgift block 44 Procenträkning vanligt i ekonomi 9–45 Procenträkning ärär vanligt i ekonomi 9–45 6,6, 1414 Fältuppgift 20:1–2 Fältuppgift 20:1–2 Räkna med genomsnitt 46–49 Räkna med genomsnitt 46–49 Undersök kundlojalitet 17:5 Undersök kundlojalitet 17:5 Diskutera 20:6 Diskutera 20:6 Räkna med valutor 50–56 Räkna med valutor 50–56 Analysera varumärken 17:7–8, Analysera varumärken 17:7–8, 1313 Internet 20:8–9, Internet 20:8–9, 1313 Förändringar i marknadsföring 17:9 Förändringar i marknadsföring 17:9 Följ upp 20:12–13 Följ upp 20:12–13 Förslag relationsmarknadsföring 17:10–12 Företagskontakt Förslag påpå relationsmarknadsföring 17:10–12 Företagskontakt – Företagsintervju block – Företagsintervju block 4 4 Integrera, Projektuppgift Lär mer om märkning 17:15 Integrera, Projektuppgift Lär mer om märkning 17:15 Undersök märkning 17:16 Undersök märkning 17:16

F Ö R E TA G S E K O N O M I B /A-B

Combi B

Beräkna pay-off-tid 14:1–2 Beräkna pay-off-tid 14:1–2 Träna tabellanvändning 14:3 Träna tabellanvändning 14:3 Beräkna pay-off-tid och nuvärde 14:4 Beräkna pay-off-tid och nuvärde 14:4 Beräkna nuvärde 14:5–6 Beräkna nuvärde 14:5–6 Beräkna årlig kapitalkostnad 14:7–8 Beräkna årlig kapitalkostnad 14:7–8 Jämför leasing och köp 14:9–10 Jämför leasing och köp 14:9–10 Beräkna leasingavgift 14:11 Beräkna leasingavgift 14:11 Förstå kalkylering vid större projekt 14:12 Förstå kalkylering vid större projekt 14:12 Analysera intervju 14:13 Analysera intervju 14:13 Analysera med hjälp bidragsredovisning Analysera med hjälp avav bidragsredovisning 14:14 14:14 Företagsintervju block Företagsintervju block 33

Analys märkning 17:17 Analys avav märkning 17:17 Analys kvalitetspolicy 17:18 Analys avav kvalitetspolicy 17:18 Analysera intervju 17:19 Analysera intervju 17:19 Projektuppgift block forts Projektuppgift block 4,4, forts

PROBLEMBOK MED DVD

Combi B

F Ö R E TA G S E K O N O M I B /A-B Best.nr 47-08906-2

Tryck.nr 47-08906-2-00

S M Å F Ö R E TA G A N D E B /A-B ENTREPRENÖRSKAP

09-07-07 15.18.25

9789147089062  

PROBLEMBOK MED DVD FÖRETAGSEKONOMI B /A-B SMÅFÖRETAGANDE B /A-B ENTREPRENÖRSKAP Jan-Olof Andersson Marie Asserlind Cege Ekström Jöran Enqvis...

9789147089062  

PROBLEMBOK MED DVD FÖRETAGSEKONOMI B /A-B SMÅFÖRETAGANDE B /A-B ENTREPRENÖRSKAP Jan-Olof Andersson Marie Asserlind Cege Ekström Jöran Enqvis...