9789144082233

Page 1

Magic! 8 Elevpaket (Bok + digital produkt) Provläs elevpaketets samtliga delar


Magic! 8 Elevpaket (Bok + digital produkt) Magic! 8 är ett elevpaket som består av fyra delar. CLASSBOOK Classbook är tematiskt indelad med en stor variation av texttyper, såväl sakprosa som skönlitteratur, indelade i tre nivåer. Ingången till temat är utdrag ur en Penguin Reader. WORKBOOK Ett skrivvänligt förbrukningshäfte med varierade övningar på texterna, grammatik och olika språkfärdighetsmoment. WORD TRAINER Word Trainer lägger grunden till ett varierat ordförråd. Här tränas orden från texterna och hörövningarna genom våra uppskattade vikordlistor och korsord. DIGITAL DEL Den digitala delen ger många olika träningsmöjligheter och de digitala övningarna ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar.

Här kan du provläsa elevpaketets samtliga delar


9 mm

MAGIC! CLASSBOOK 8

Hela klassen kan använda Magic! som erbjuder en tydlig röd tråd att följa, men också många möjligheter till individualisering genom den digitala delen och texter på tre nivåer. Magic! 8 består av fyra komponenter: Classbook, Workbook, Word Trainer och en digital del – allt praktiskt sampackat i ett elevpaket. I Classbook finns den kod som ger eleven tillgång till den digitala delen med bland annat alla inspelade texter, hörövningar, samt olika ord- och språkfärdighetsövningar. Magic! 8 fungerar både på dator och surfplatta. Magic! är ett basläromedel i engelska som tar sitt avstamp i Lgr 11. Magic! 8 finns också som digitalt elevpaket och digitalt klasspaket.

Magic! för åk 8 Magic! 8 Elevpaket med digital del

Omfattar Classbook med digital del samt ett exemplar vardera av Magic! 8 Workbook och Magic! 8 Word Trainer. Magic! 8 Workbook (10-pack)

Tio exemplar av Magic! 8 Workbook. Magic! 8 Word Trainer (10-pack)

Tio exemplar av Magic! 8 Word Trainer. Magic! 8 Lärarmaterial med digital del

Pärm med kod till lärarens omfattande digitala material.

CLASSBOOK 8

MAGIC!

Magic! 8 Class Library

Sex stycken olika böcker med samlingsordlista Magic! 8 Class Library ordlista (5-pack)

Extra ordlistor till Class Library

Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Art.nr 32361

studentlitteratur.se

978-91-44-08223-3_05_cover.indd 1

2016-10-25 14:06


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Illustrationer Ingrid Fröhlich utom: Roger Payne  7 (stora bilden) Shutterstock  31, 36, 44, 59, 65, 68, 80, 81 Fotografier Shutterstock utom: IBL Everett Collection  14 Karin Smed-Gerdin  15 Eva Hedencrona  50

FÖRORD Dags för Magic! 8. Du får läsa om många spännande personer och lära dig en hel del om olika engelsktalande länder. I Magic! ingår en digital del – din inloggningskod finns på omslagets insida. I den digitala delen kan du läsa och lyssna på hela boken och göra dina egna anteckningar om du vill. Du kan även lyssna på hörövningarna och arbeta med grammatik, ordövningar, korsord m.m. och du kan testa dig själv då och då. I den digitala delen finns också ett avsnitt som kallas Want Even More? Där kan du läsa en text som du sedan får uppgifter till. Dessa finns bara i den digitala delen. Jag finns där och hjälper till där det behövs. Genom att arbeta med Classbook, Workbook, Word Trainer och den digitala delen kommer du att bli ännu duktigare i engelska. Lycka till! Max Magic

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares begränsade rätt att kopiera för undervisnings­ ändamål enligt Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 32361 (avser Elevpaket, inkl Magic! 8 Classbook med digital del, Magic! 8 Workbook samt Magic! 8 Word Trainer) ISBN 978-91-44-08223-3 Upplaga 2:5 © 2006, 2013 Författarna och Studentlitteratur AB Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2016

978-91-44-08223-3_05_book.indd 2

2016-10-25 14:17


QUICK GUIDE TO MAGIC! 8 Classbook Classbook har 24 kapitel plus sex något svårare kapitel kallade Want Some More? – ungefär ett kapitel i veckan. I den digitala delen hittar du sex texter för extraläsning Want Even More?. I några kapitel finns avsnitt ur engelska ungdomsböcker. Längst bak hittar du Magic Pages, med olika genrer, studieråd och grammatik. På omslagets insida finns en inloggningskod till den digitala delen. Workbook Här har du övningar till alla kapitel. Det finns olika typer av nyttiga och roliga hörövningar samt tal- och skrivuppgifter. Word Trainer Här tränar du de viktigaste orden i Magic! 8 med hjälp av vikordlistor och korsord. Här ska du även se målen för varje unit, planera och föra logg över ditt arbete. Den digitala delen Använd en dator, surfplatta eller mobiltelefon och följ instruktionerna som finns på omslagets insida. När du loggat in kan du läsa och lyssna på alla texterna i boken, öva att känna igen och skriva de nya orden, lösa ordflätor, träna grammatik och mycket mer. Jobba både med böckerna och den digitala delen så lär du dig bäst! + Easy Readers! Easy Readers är korta ungdomsböcker på enkel engelska. Det finns avsnitt ur sex sådana i Classbook. När du har läst och lyssnat på avsnitten i Classbook, varför inte läsa hela boken?

3

978-91-44-08223-3_03_book.indd 3

2015-01-02 14:34


Innehåll Unit Chapter

Handlar om … Grammatik

1 feeling good 1 Spare Time? 8 7 Forrest Gump 8

fritid och tillfälligheter

repetition

ett besök i Vita huset

has lived, had lived

2 Forrest Gump Listening 11

3 Feeling Good from A–Z 12 Beautiful People Listening 13

må-bra-tips inställning till smink

4 Bruce Lee – the Martial Arts Bruce Lee Specialist 14 Kylie in Beijing Listening 15 ett besök i Peking

Want Some More? (WSM): Bend It Like Beckham 16

fotboll, kulturskillnader

Want Even More? (WEM): Life on the Refrigerator Door 17

kommunikation mordotter

2 Body and Soul 18

5 Better Than the Film 18 Bok eller film? Notting Hill 19 ett ovanligt möte 6 Notting Hill Listening 23

ett restaurangbesök

7 Meat or Veg? 24 How to Make Mixed Fruit Smoothies 26 Kate's Good Health Café Listening 26

mat av olika slag

8 Trapped In Love 27 Three Poems 28

kärlek

WSM: Norma Jean Baker 29

Marilyn Monroe

WEM: Stargirl 30

en fantastisk tjej

3 across 9 Making Arrangements 32 Borders 31 The Interpreter 32

be going to

10 The Interpreter Listening 35

work, working

was playing, were playing

att stämma träff ett möte i Afrika en händelse på FN

can, could

11 The Girl Who Did Some Baking 36 An Interview With Adele Listening 37

myt om vår uppkomst sångerskan Adele

ate, had eaten

12 Nelson Mandela 38 South Africa Now Listening 40

fakta om Nelson Mandela och Sydafrika

WSM: Blabbermouth 41

en ny tjej i klassen

WEM: Keesha and the Rat 42

en smart protest

4

978-91-44-08223-3_01_book.indd 4

2013-05-07 15:14


Unit Chapter 4 The World at Work 43

13 Got a Job! 44 The Full Monty 45

Handlar om … Grammatik arbete och arbetslöshet

14 The Full Monty Listening 48 Let No One Steal Your Dreams 49

dansträning drömmar

fakta om Irland

15 Caitlin’s Irish Blog 50

Harry in Ireland Listening 51

16

25 Cool Things to Be When You Grow Up 52 What Is Work Worth? 54 Which Job Is It? Listening 55

adjectives

yrken

WSM: The Breadwinner 56 Att klara sig i Afghanistan WEM: Johnny Delgado, Private Detective 57 5 Milestones 58

ett ovanligt uppdrag

17 I Couldn't Live Without It! 58 Nicholas Nickleby 59

uppfinningar en otrevlig släkting

18 Nicholas Nickleby Listening 62

en internatskola

19 New York City 63 Gopal in Dubai Listening 64

New York City

20

Steve Jobs uppfinningar

A Man of Vision 65 Milestones in Science and Technology 66 Sir Walter Raleigh Listening 68

there is, there are

some, any, somebody, anybody

upptäckter

WSM: Abomination 69

möte mellan klasskamrater

6 creepy 71

WEM: Dead Man’s Close 70

berättelser från förr

21 Talking About a Holiday 72 The Talented Mr Ripley 72

ledigheter en ovanlig resa till Italien

22 The Talented Mr Ripley Listening 77

en båtresa

23 The Cat in the Shopping Bag 78 Gatecrashers Wrecked House 79

snatteri

must, should

24 Midnight 80 Who Is Guilty? Listening 81

brott och skräck

get up, hang up

WSM: The Chain 82

gäng och grupptryck

WEM: The Taming of Lilah May 84

ilska och saknad

carefully, fast

Magic PAges 85 Alphabetical Wordlist 124

978-91-44-08223-3_01_book.indd 5

5

2013-05-07 15:14


978-91-44-08223-3_01_book.indd 6

2013-05-07 15:14


1 FEELING GOOD

•••

chapter 1

Spare Time?

Forrest Gump chapter 2

Forrest Gump Listening chapter 3

Feeling Good from A-Z

Beautiful People Listening

•••

chapter 4

Bruce Lee – the Martial Arts Specialist Kylie in Beijing Listening

•••

want some more?

Bend It Like Beckham

... ... ...

De röda prickarna visar hur svår texten är. En prick = lättast, tre prickar = svårast.

7

978-91-44-08223-3_03_book.indd 7

2014-12-30 16:22


chapter

1 Spare Time?

Forrest Gump

Read the dialogue and practise more in your Workbook.

One day when Curtis had to change a wheel on the car, I helped him. ‘If you’re an idiot,’ he said angrily, ‘how do you know how to do this?’ ‘Maybe I am an idiot,’ I said, ‘but I’m not stupid.’ I was born an idiot, but I’m cleverer than most people think.

Josie: Hi Danny! What’s up? Danny: Not much, and you? Josie: Well, my soccer team’s got a game this weekend. Danny: On Saturday? Josie: We’re actually playing on both Saturday and Sunday this weekend. Danny: Wow! So will you make it to Cal’s party on Saturday? Josie Of course! I wouldn’t want to miss that. But I can only stay until … like 11. I must get an early night because of the game on Sunday. Danny: I understand. We’ve got a lot of homework for next week, haven’t we? Josie: Tell me about it! Haven’t a clue how I’m going to squeeze in all the assignments I’ve got to do. My head’s spinning just thinking about it! Danny: I know, and you take both French and German, right? Josie: Yes, but I constantly ask myself – WHY? Danny: Well, Paris is nice! Right, got to run, Josie! My bus is coming. See you tomorrow! Josie: Yes, see you. Take care! soccer team fotbollslag will you make it klarar du att komma get an early night lägga sig tidigt haven’t a clue ha ingen aning squeeze klämma assignment läxa, arbetsuppgift

Introduction We quickly realize this is true in the wonderfully warm and funny story about Forrest Gump, a good-hearted young man from Alabama in the USA. He wins a medal for being very brave in the Vietnam War and meets the President of the United States of America. He becomes a footballer, a film star, a businessman and he goes into space. And his best friend is an ape called Sue! School and football I was born an idiot – but I’m cleverer than people think. I can think things OK, but when I have to say them or write them down, sometimes they come out all wrong. When I was born, my Mom named me Forrest. My daddy died just after I was born. He worked on the ships. One day a big box of bananas fell down on my daddy and killed him. I don’t like bananas much. Only banana cake. I like that all right. change byta, ändra maybe kanske stupid dum realize inse good-hearted godhjärtad win a medal få en medalj brave modig footballer fotbollsspelare named döpte

8

978-91-44-08223-3_01_book.indd 8

2013-05-07 15:14


chapter

At first when I was growing up, I played with everybody. But then some boys hit me and my Mom didn’t want me to play with them again. I tried to play with girls, but they all ran away from me. I went to an ordinary school for a year. Then the children started laughing and running away from me. But one girl, Jenny Curran, didn’t run ordinary vanlig strange underlig grew (grow) växte inches tum (1 inch=2,54 cm) next to bredvid driver förare

1

away, and sometimes she walked home with me. She was nice. Then they put me into another kind of school, and there were some strange boys there. Some couldn’t eat or go to the toilet without help. I stayed in that school for five or six years. But when I was thirteen, I grew six inches in six months! And by the time I was sixteen, I was bigger and heavier than all the other boys in the school. One day I was walking home, and a car stopped next to me. The driver asked me my name, and I told him. ‘What school do you go to?’ he asked.

9

978-91-44-08223-3_01_book.indd 9

2013-05-07 15:14


chapter

1 I told him about the idiot school. ‘Do you ever play football?’ he asked. ‘No,’ I told him. ‘I see other people playing, but I don’t play and they never ask me to play with them.’ ‘OK,’ the man said. Three days later, the man in the car came and got me out of school. Mom was there, and they got all the things out of my desk and put them in a brown paper bag. Then they told me to say goodbye to the teacher. The man in the car took me and Mom to the new high school. There, an old man with grey hair asked me lots of questions. But I knew that they really wanted me to play football. The man in the car was a football coach called Fellers. Coach Fellers asked me to put on a football suit, then asked me to undress and dress again, twenty times, until I could do it easily. I began to play football with the high school team, and Coach Fellers helped me. And I went to lessons in the school. One teacher, Miss Henderson, was really nice. She taught me to read. And who do you think I saw in the school café? Jenny Curran! She was all grown-up now,

with pretty black hair, long legs, and a beautiful face. I went and sat with her, and she remembered me. But there was a boy in the café who started calling me names, and saying things like, ‘How’s stupid?’ Then he threw some milk at me, and I jumped out of my chair and ran away. A day or two later, after school in the afternoon, he and his friends came up to me and started pushing and hitting me. Then they ran after me across the football field. I ran away fast! I saw that Coach Fellers was watching me. He had a strange look on his face, and he came and told me to put on my football suit. That afternoon, he gave me the ball to run with. The others started running after me, and I ran as fast as I could. When they caught me, it needed eight of them to pull me down! Coach Fellers was really happy! He started jumping up and down and laughing. And after that, everybody liked me. We had our first game, and I was frightened. But they gave me the ball and I ran over the goal line two or three times. People were really kind to me after that!

coach tränare football suit fotbollskläder lesson lektion grown-up vuxen

remember komma ihåg called somebody names ung. reta någon threw (throw) kastade goal line mållinje really verkligen

Practise the words in the wordlists.

About the book

Forrest Gump is not like other children. People have even called him “idiot”. But, as he points out himself, “Maybe I am an idiot, but I’m not stupid.” No, he certainly isn't.

10

978-91-44-08223-3_01_book.indd 10

2013-05-07 15:14


chapter

2 Forrest Gump

chapter

G LISTENIN

Listen to the story and practise.

2

Listen and do the exercises in your Workbook. Use these pictures to follow and retell the story.

1

2

3

4

5

6

7

8

the White House Vita huset pretty vackert, sött army people militärer immediately omedelbart shake hands skaka hand, hälsa pleased to meet you trevligt att träffas finish sluta stomach mage waiter kypare, servitör several åtskilliga, många silent tyst suddenly plötsligt while medan, under det att hurt skadad pulled me away drog bort mig front page första sidan

Practise the words in the wordlists.

11

978-91-44-08223-3_01_book.indd 11

2013-05-07 15:14


chapter

3 Feeling Good from A–Z

Goals are necessary. If you aim too high, you can get disappointed if you don’t make it. Be realistic! Instead set a small goal and once you meet it, work on the next.

Accept who you are and take pride in yourself. How do you react if you get a compliment? Listen to the nice things people say to you and believe them. Don’t forget to compliment others! Make someone else feel good and you’ll feel pretty good yourself.

Help can be given by friends. Let them know when you’re feeling down. It will make you feel less isolated. Once they realize how you feel they might be able to cheer you up again.

Imagine yourself in a new hairstyle or hair

Be thankful. No matter how bad your day is, make a mental list of what you’ve got to be grateful for. It can be small things like having a comfortable bed, etc.

colour when you’re fed-up with your looks. Hair plays a big part in our image, so if you fancy a change, why not go for a whole new look? After all, if you don’t like it, it will grow back – eventually ...

Creativity helps you to feel better. Paint, write, or

Job hunting may seem a long way away yet.

dance when you feel a bit down. Singing a song, even if it’s in your head, releases endorphins and actually makes you feel great.

But see if there is any kind of extra job you can do in your spare time. Why not offer to walk a neighbour’s dog?

Dreams give a lot of information about your life. Have you tried to write them down as soon as you wake up? Interpreting dreams is a useful way of getting to know yourself better.

Knowledge is power. Learn some new

Early to bed may sound boring but also try to get up an hour earlier for a while. You’d be surprised at how much you can get done before everyone else gets up and gets in your way. Fitness is vital. Find some kind of exercise that you enjoy doing. Your body is your most important possession, so you need to look after it well. take pride in vara stolt över compliment komplimang no matter det spelar ingen roll grateful tacksam comfortable bekväm creativity skapande kraft release frigöra endorphin endorfin

fascinating facts every day.

Libraries are good places for books or you can download an e-book. The cheapest way to travel is through books. You can go all around the world – and to other planets, too. A nice way to exercise your mind. Messiest bedroom in town? Why not set aside a Saturday to give it a good clean out? You’ll feel so much better when it’s nice and tidy again. And you’ll probably make somebody else happy, too!

actually faktiskt interpret tolka fitness kondition vital livsviktig possession ägodel goal mål feel down känna sig deppig isolated isolerad, ensam

image h. stil (framtoning) fancy gilla eventually så småningom messiest stökigast set aside sätta av clean out städa, rensa upp tidy städad, snygg

12

978-91-44-08223-3_01_book.indd 12

2013-05-07 15:14


chapter

Negative thoughts or worries just drain your

Variety is the spice of life. Remember this old

energy. Stop worrying about things you can’t change. Work on the things you can do something about.

saying when you’re going to eat, choose a film, or buy some new clothes or …

Organize and prioritise. By doing this you will feel in control and can decide what things are the most urgent and important. Feeling prepared can help you to get rid of a lot of stress.

Positive thinking helps you to reach your goals. If you feel unsure of yourself look back at what you have already achieved. That will give you the confidence to go forward.

Quietness makes it easier to listen to your inner thoughts. Lie down, close your eyes, just listen to your body and relax.

Remember to have fun. Doing something you really enjoy means you get a chance to take a break and “recharge your batteries”.

Secretly learn some new skill, or try new things. Realizing that the world holds a lot more possibilities can help you forget your problems. There’s a well-known English saying that “a change is as good as a rest”.

Treat yourself to something extra every so often. It might be to your favourite food, a new film or just a nice hot bath. These little treats will give you the energy to face the tough times, too.

U are very important. Always keep that in mind.

Beautiful People

3

Walking for half an hour a day is a good and cheap way to exercise.

Xtra. That little x-tra can make a big difference. An x-tra smile, an x-tra hug, an x-tra kind word....

Yoga and meditation are two ways to concentrate on your body and help you to reduce stress.

Zest for life is what you hopefully have by now. There’s so much to experience and learn in life. They say “You only live once” so make the most of it! drain tömma prioritise prioritera urgent brådskande get rid of bli av med achieve uppnå confidence självförtroende recharge your batteries ladda batterierna, få ny energi skill färdighet saying ordspråk treat unna sig något, bjuda keep in mind komma ihåg variety omväxling spice krydda hug kram reduce minska zest for life livslust, aptit på livet experience uppleva

LISTENING

Teen Journal has interviewed two teenagers – Heather and Jack – about their “beauty habits”. Listen and do the exercises in your Workbook. 13

978-91-44-08223-3_01_book.indd 13

2013-05-07 15:14


chapter

4 Bruce Lee – the Martial Arts Specialist In spite of a very short life, Bruce Lee is probably the most famous martial arts film star in the world. Born: 27 November 1940 Birthplace: San Francisco, California Died: 20 July 1973 Best known as: Star of Enter the Dragon Bruce Lee (Lee Hsiao Lung), was born in San Francisco in November 1940, the son of a famous Chinese opera singer. A year later, the family moved to Hong Kong where Bruce soon became a child star in the growing film industry in the Far East. His first film was called The Birth of Mankind, while his last film – which was uncompleted at the time of his death in 1973 – was called Game of Death. At the age of 12 he was beaten up by a street gang. It was after this that he decided to take up martial arts training. He had a temper and often ended up in fights, so his parents advised him to return to the U.S. At the age of 19, Bruce left Hong Kong to study for a degree in Philosophy at the University of Seattle. It was at this time that he worked as a waiter and also began to teach some of his martial arts skills to any students who would pay. It was also at university that he met his future wife, Linda. After graduating, he got some small roles in Hollywood films. At the same time, he continued to teach martial arts and it wasn’t long before a number of major stars were begging to be students of the ‘Little Dragon’ as he was called. He regularly demonstrated his martial arts skills at exhibitions, and it was during one of these that he was spotted by a producer and signed up to do The Green Hornet series. martial arts ung. stridskonst in spite of trots famous berömd was born föddes growing växande the Far East Fjärran Östern birth födelse mankind mänskligheten

uncompleted ofullständig, inte klar, ej färdigställd beaten up nedslagen, misshandlad temper humör end up ung. hamna i advise ge råd return återvända degree ung. examen philosophy filosofi

future h. blivande graduate ta examen continue fortsätta major stora, betydande regularly regelbundet exhibition utställning during under be spotted by upptäckas av producer producent sign up skriva på (kontrakt)

14

978-91-44-08223-3_01_book.indd 14

2013-05-07 15:14


chapter

The series was fairly successful in the States – but was a really huge hit in Hong Kong. Bruce visited Hong Kong in 1968 and was totally overwhelmed by the attention he received from the people he had left. He once said on a radio program if the price was right he would love to do a movie for Chinese audiences. He returned to the States. But back in Hong Kong producers were desperate to sign Bruce up for a martial arts film, and it was Raymond Chow the head of Golden Harvest who produced The Big Boss. This film was a major success and earned 3.5 million dollars in less than three weeks! This film was followed by several other very successful movies. His last film – The Game of Death – was the first-ever co-production between the U.S. and Hong Kong film industries. Unfortunately, Bruce Lee never got to complete this film. It was completed later using a stand-in for all the un-shot scenes. On July 20th 1973, Bruce Lee died from a brain haemorrhage due to an allergic reaction to a pain killer he was taking for a headache. Doctors were stunned, as he seemed so fit and strong. Bruce Lee had two children; Shannon and Brandon. Brandon Lee met the same destiny as his father. He became an actor, but died in 1994 at the age of 29 while filming The Crow.

4

fairly ganska overwhelmed överväldigad earn h. spela in; tjäna co-production samproduktion unfortunately olyckligtvis complete avsluta un-shot h. inte filmade, inte tagna haemorrhage blödning due to på grund av allergic allergisk pain killer smärtstillande tablett headache huvudvärk stunned förstummad, chockad destiny öde

LISTENING

Kylie in Beijing Kylie is on holiday with her father in Beijing, the capital of China. They have just come back to their hotel after a day out and Kylie is skyping her mum. Listen and do the exercises in your Workbook.

15

978-91-44-08223-3_01_book.indd 15

2013-05-07 15:14


want some more?

Bend It Like Beckham by Narinder Dham

Jess’s parents want her to be a nice, conventional Indian girl. They pray she will settle down, study for law school and learn to cook. But Jess has other plans. She wants to play football like David Beckham. After all, anyone can learn to cook an aloo gobi, but not anyone can bend it like Beckham. A few weeks later, I was in the changing-rooms, getting dressed after a training session. I’d kind of got used to getting changed in front of the others now, and I didn’t feel uncomfortable sitting there in my sports bra and shorts next to Jules, while I took off my boots. ‘Is that right then, Jess?’ Charlie, the goalie, asked me as she towelled her hair dry. ‘Your parents have no idea you’ve been playing all this time?’ I shrugged. ‘Nah, they haven’t.’ Now that I felt more comfortable around the other girls, I’d let them in on my little secret. ‘Where do they think you are, then?’ Mel asked. ‘At work.’ I pulled off one of my boots. ‘They think I’ve got a summer job at HMV.’ ‘Blimey.’ Mel looked a bit startled. ‘That’s not on.’ ‘Indian girls aren’t supposed to play football,’ I explained helpfully. ‘That’s a bit backward, innit?’ Mel remarked, picking up her towel. ‘Yeah, but it ain’t just an Indian thing, is it?’ Jules cut in. ‘I mean, how many people come out to support us?’ Mel ignored her and grinned at me. ‘So, are you, like, promised to someone, then?’ ‘Nah,’ I said, looking alarmed. All the other girls in the changingroom were listening now too. ‘No way. My sister’s getting married soon, but that’s a love match.’ ‘What’s that mean?’ ‘It’s not arranged,’ I replied. ‘So, if you can choose,’ Charlie said, looking interested, ‘can you marry a white boy?’ I shook my head. ‘White, no. Black, definitely not. Muslim – ‘ I drew my finger across my throat. Mel and the others looked shocked. ‘So you’ll probably marry an Indian boy, then?’ Jules asked, packing our kit away in her sports bag.

conventional ung. vanlig aloo gobi vegetarisk rätt med blomkål och potatis changing room omklädningsrum session pass feel uncomfortable känna sig generad bra bh goalie = goalkeeper målvakt towelled torkade med handduk shrug rycka på axlarna HMV musikaffärskedja blimey! ung. jäklar! be supposed to förväntas backward ung. gammaldags innit=isn’t it remark anmärka cut in avbyta support h. heja på, stödja grin flina promised to someone bortlovad till någon alarmed förskräckt love match ung. gftermål av kärlek drew h. förde probably troligtvis kit ung. utrustning

16

978-91-44-08223-3_01_book.indd 16

2013-05-07 15:14


want some more?

‘Probably.’ Mel was shaking her head. ‘I don’t know how you put up with it.’ I shrugged. ‘It’s just my culture, that’s all,’ I said defensively. ‘Anyway, it’s better than sleeping around with boys you’re not going to end up marrying. What’s the point in that?’ They all burst out laughing. ‘That’s the best bit!’ giggled Sally, one of our defenders. ‘Yeah, you should know,’ Charlie retorted. They all laughed even harder. I turned pink, and bent over to do up my trainers. ‘When are you going to get some decent boots, Jess?’ Jules asked, as we went outside. ‘You want some Adidas ones like mine. They’re especially made for women.’ ‘They look a bit pricey,’ I said doubtfully, but I was thinking hard. If I was going to take my game seriously, I really should get some new boots. At the moment, I was still using the tatty ones Joe had given me. There must be a way I could get the money for some new ones. I headed for home, dumped my bag in the flower border as usual and went inside. Mum was sitting on the sofa. She was doing some sewing and watching a Hindi film with Amitabh Bachchan, her favourite actor. I was knackered, and dying for something to eat. ‘Mum,’ I said in my sweetest voice, ‘I’m really starving. I had to work all through my lunch hour today.’ Mum had been fussing around me ever since I started my ‘summer job’ so I was hoping she’d get up and make a meal. Instead, she just started at me. ‘Where’s Pinky?’ she asked, looking over my shoulder at the front door. ‘She went to HMV to pick you up, so you wouldn’t be late for Poli. She’s coming to measure you for the wedding suits.’ My stomach flipped over, and my heart began to pound. It was so loud. I was surprised Mum couldn’t hear it. I was desperately trying to think of an explanation which would cover me, when the front door opened. Total panic. I looked around as Pinky came in, looking pissed off. She gave me a filthy look, and I gulped. Was she going to give me away?

put up with stå ut med defensively ung. försvarande, undvikande sleep around sl. ligga med flera olika what’s the point vad är det för mening burst out brast ut giggle fnittra defender försvarare retort replikera, svara do up h. knyta trainers gymnastikskor decent anständig, vettig pricey dyr doubtfully tveksamt tatty sliten head for home sätta kurs hemåt dump ung. slänga, dumpa flower border blomrabatt knackered sl. helt slut fuss around pyssla om measure h. ta mått; mäta flip over ung. vända sig pound bulta, dunka explanation förklaring cover skydda, täcka pissed off sl. ung. sur, arg filthy h. elak gulp svälja häftigt

want even more?

Life on the Refrigerator Door by Alice Kuipers 17

978-91-44-08223-3_01_book.indd 17

2013-05-07 15:14


9 mm

MAGIC! CLASSBOOK 8

Hela klassen kan använda Magic! som erbjuder en tydlig röd tråd att följa, men också många möjligheter till individualisering genom den digitala delen och texter på tre nivåer. Magic! 8 består av fyra komponenter: Classbook, Workbook, Word Trainer och en digital del – allt praktiskt sampackat i ett elevpaket. I Classbook finns den kod som ger eleven tillgång till den digitala delen med bland annat alla inspelade texter, hörövningar, samt olika ord- och språkfärdighetsövningar. Magic! 8 fungerar både på dator och surfplatta. Magic! är ett basläromedel i engelska som tar sitt avstamp i Lgr 11. Magic! 8 finns också som digitalt elevpaket och digitalt klasspaket.

Magic! för åk 8 Magic! 8 Elevpaket med digital del

Omfattar Classbook med digital del samt ett exemplar vardera av Magic! 8 Workbook och Magic! 8 Word Trainer. Magic! 8 Workbook (10-pack)

Tio exemplar av Magic! 8 Workbook. Magic! 8 Word Trainer (10-pack)

Tio exemplar av Magic! 8 Word Trainer. Magic! 8 Lärarmaterial med digital del

Pärm med kod till lärarens omfattande digitala material.

CLASSBOOK 8

MAGIC!

Magic! 8 Class Library

Sex stycken olika böcker med samlingsordlista Magic! 8 Class Library ordlista (5-pack)

Extra ordlistor till Class Library

Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Art.nr 32361

studentlitteratur.se

978-91-44-08223-3_05_cover.indd 1

2016-10-25 14:06


Name: Class:

WO R K B OO K 8

MAGIC! Peter Watcyn-Jones · Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin

978-91-44-08266-0_03_book.indd 1

2015-01-21 13:25


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Illustrationer Ingrid Fröhlich  omslag, 16, 23 Övriga illustrationer, fotografier Shutterstock 14 Jorg Hackermann / Shutterstock Joyfull / Shutterstock 27 Nando Machado / Shutterstock 54 catwalker / Shutterstock 65 Vlad G / Shutterstock 69 Calvin Chan / Shutterstock

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångs­material och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisnings­ändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 36178 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-08266-0 Upplaga 1:5 © 2013 Författarna och Studentlitteratur AB Sättning: Blå Huset Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2016

978-91-44-08266-0_05_book.indd 2

2016-10-25 14:48


Contents

Exercises on all chapters

1 FEELING GOOD 4

4 THE WORLD AT WORK 60

1 Spare Time? 4

13 Got a Job! 60

Forrest Gump 5

2 Forrest Gump Listening 8 3 Feeling Good from A–Z 11

Beautiful People Listening 13

4 Bruce Lee – the Martial Arts Specialist 14

Kylie in Beijing Listening 18

WSM? Bend It Like Beckham 21

Magic! Class Library 22

2 BODY AND SOUL 23 5 Better Than the Film 23

Notting Hill 24

6 Notting Hill Listening 26 7 Meat or Veg? 30 How to Make Mixed Fruit Smoothies 31

Kate’s Good Health Café Listening 33

8 Trapped in Love 34

Three Poems 36

WSM? Norma Jean Baker 38

Magic! Class Library 40

3 ACROSS BORDERS 41 9 Making arrangements 41

The Interpreter 42

10 The Interpreter Listening 46 11 The Girl Who Did Some Baking 50

An Interview with Adele Listening 51

12 Nelson Mandela 54

South Africa Now Listening 56

WSM? Blabbermouth 57

Magic! Class Library 59

978-91-44-08266-0_03_book.indd 3

The Full Monty 60

14 The Full Monty Listening 62

Let No One Steal Your Dreams 64

15 Caitlin’s Irish Blog 67

Harry in Ireland Listening 68

16 25 Cool Things To Be When You Grow Up! 70

What Is Work Worth? 70

Which Job Is It? Listening 72

WSM? The Breadwinner 73

Magic! Class Library 75

5 MILESTONES 76 17 I Couldn’t Live Without It! 76

Nicholas Nickleby 77

18 Nicholas Nickleby Listening 80 19 New York City 82

Gopal in Dubai Listening 85

20 A Man of Vision 88

Milestones in Science and Technology 89

Sir Walter Raleigh Listening 91

WSM? Abomination 92

Magic! Class Library 94

6 CREEPY 95 21 Talking About a Holiday 95

The Talented Mr Ripley 96

22 The Talented Mr Ripley Listening 101 23 The Cat in the Shopping Bag 103

Gatecrashers Wrecked House 105

24 Midnight 107

Who Is Guilty? Listening 110

WSM? The Chain 114

Magic! Class Library 117

2015-01-21 13:25


1

chapter

Spare Time?

1 Warm-up: Your spare time

What do you do in your spare time? Mark with a cross (X) any of the following   that you do regularly.

1 FEELING GOOD

I regularly… collect things (e.g. stamps)

go jogging

play golf

play a musical instrument

cook

play tennis

go dancing

go fishing

read for pleasure

do Martial Arts (e.g. Kung Fu)

paint or draw

go skateboarding

surf the Internet

take photos

go skiing

help around the house

go horse riding

go to the gym

play computer games

play football

go swimming

Now find a partner. Compare your answers. Are there any other things you do regularly?

2 Write a dialogue

Work in pairs. You are going to try and write your own dialogue where two people talk about the things they do in their spare time. The words in exercise 1 can help you. Try to write a dialogue of between 10–16 lines. When you have finished, read it together. You can start like this (or choose your own opening lines). A: What do you do in your spare time, ……… (name)? B: What do I do in my spare time? Well, I like to…

3 Discuss

1 What kind of spare time activities are the most fun? Why are they such fun? 2 What do you learn from your spare time activities?

4

978-91-44-08266-0_03_book.indd 4

2015-01-21 13:25


1

chapter

Forrest Gump

1 What are you good at?

Which of the following are you good at? Look at the key and put a circle around a number 1–5. Key 1 = I’m very good at this. 2 = I’m quite good at this.

3 = I’m average at this. 4 = I’m not very good at this.

1 sport (write which one:

)

5 = I’m bad at this.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3 dancing

1 2 3 4 5

4 cooking

1 2 3 4 5

5 technical things

1 2 3 4 5

6 drawing

1 2 3 4 5

7 playing a musical instrument / singing

1 2 3 4 5

8 using computers

1 2 3 4 5

9 talking to people

1 2 3 4 5

10 making things

1 2 3 4 5

11 telling jokes

1 2 3 4 5

12 swimming

1 2 3 4 5

Now form groups of 3–4. Compare and discuss your answers. Are there any other things

1 FEELING GOOD

2 English

that you’re good at (not in the above list)?

2 Sort it out

Read the first part of the text again (down to ...until I could do it easily). Then put the sentences in the correct order 1–5. Number 1 is already done.

1

He grew six inches in six months.

He went to an ordinary school for a year.

When he was born, his Mom named him Forrest.

He was put in a school where some children needed help to eat and go to

the toilet.

Coach Fellers took him to a new high school.

5

978-91-44-08266-0_03_book.indd 5

2015-01-21 13:25


1

chapter

3 Read and answer

Read the story (from ...I began to play football...) and fill in the missing information.   The sentences are in no special order. 1 That afternoon Coach Fellers gave Forrest a

to run with.

2 After his first game, people were really

to Forrest.

3 Someone was watching the boys running after Forrest. Who? 4 He met Jenny Curran in the school

.

5 When he played his first game, Forrest ran over the goal line 6 He began to play 7 It took

times.

with the high school team. people to pull Forrest down.

8 A few days later, the boy and his friends started pushing and hitting Forrest. Then they ran after

1 FEELING GOOD

him across the

.

4 Discuss

1 Why do people start liking Forrest? What makes him popular? 2 Have you seen the film Forrest Gump? If so, what did you think of it? 3 Are students bullied in school? Why and what can you do to stop it?

Advice on learning – Konsten att lära – See the Magic! 8 Web.

Read about how to use your brain and about different learning styles.

For advice on speaking, see Classbook page 91.

6

978-91-44-08266-0_03_book.indd 6

2015-01-21 13:25


1

chapter

5 Fill in the missing words

Fill in the missing words in the sentences below. They are all found in the text.   Choose from these. brave

change coach

good-hearted

names

strange

lesson

remember

win a medal

grown-up

1 ‘What

realize

stupid

do we have next?’ ‘Maths, I think.’

2 Most athletes hope to

at the Olympic Games.

3 You have to be very

to be a soldier or a firefighter.

4 Do you know how to

a wheel on a car? thing to do!’

6 Young girls can sometimes look very   7 ‘What’s her name?’ ‘Sorry, I don’t

when they wear make-up. .’

8 On her first day at her new school, some of the children in her class called her and hit her.   9 I didn’t 10 Since Andy Murray got a new 11 The film had a very

Tom was Irish. I thought he came from London. , his tennis has improved greatly.

1 FEELING GOOD

5 ‘You threw chalk at your teacher? What a

ending. We didn’t really understand it.

12 I love my grandfather. He’s such a

person.

athlete idrottare chalk krita

6 Check yourself

How much grammar do you remember? Here’s a chance to check yourself.   Your teacher will give you more information. (See Teacher’s Material.)

7

978-91-44-08266-0_03_book.indd 7

2015-01-21 13:25


2

chapter

Forrest Gump – Listening 1 Before you listen

1 FEELING GOOD

A Match 1–10 with a–j. Use a dictionary.   1 army people

a) Nobody was ______________________________ in the accident.

2 immediately

b)

3 shake hands

c)

4 stomach

d) More than one, many.

5 waiter

e) Come here at once! Come here ______________________________!

6 hurt

f) To ______________________________ someone ______________________________ from a fire.

7 several

g) He works at a restaurant.

8 silent

h) You often do this when you meet someone.

9 pull away

i) The opposite of ‘noisy’.

10 front page

j)

8

978-91-44-08266-0_03_book.indd 8

2015-01-21 13:25


2

chapter

B Fill in the missing words. Choose from 1–10 above. 1 Geraldine

her back when she fell off her horse.

2 There was a big headline on the

of the newspaper saying

CHINA TO LAND A MAN ON THE MOON. 3 After the meal, Jack asked the 4 It took

for the bill. hours to clear the road after the accident.

5 ‘Attention please! Passengers for flight SA316 are requested to go to Gate 29 .’ For advice on listening, see Classbook page 91.

2 Listen and answer

1 The President lives at the White House. It has a big   2 Some

.

started shaking his hand and saying they were

pleased to meet him.   3 The President talked like somebody from

.

4 Forrest didn’t listen to the army man talking because he was feeling   5 The President gave him a   6 He then went and had

.

.

1 FEELING GOOD

Listen and fill in the missing information. Before you start, read through the sentences.   And check the words in the wordlist in Classbook page 11.

with the President.

7 They watched TV while he ate. True / False   8 The President showed him the place on his   9 Then Forrest pulled down his

where he was once hurt. to show the President where

he was hurt. 10 A lot of newspaper men started taking 11 That afternoon Forrest’s picture was on the

. of the newspaper.

12 Colonel Gooch was really pleased. True / False

3 Retell the story

Now retell the story using the drawings in Classbook page 11.

9

978-91-44-08266-0_03_book.indd 9

2015-01-21 13:25


2

chapter

4 Writing

Imagine you were one of the people in the audience. Write an email home telling a friend what you experienced.

1 FEELING GOOD

For advice on writing an email, see Classbook page 87.

5 Grammar: Verbs – Past tense and Perfect tense

Fill in the gaps by filling in the correct form of the verbs in brackets at the end of each sentence.   Use either the past tense (walked, saw) or the perfect tense (have walked, has seen). Need help?   See Classbook p. 110.   1 James

in three countries altogether – Spain, France and Italy. (live)

2 Peter   3 Susan

to do his homework last night. (forget) school at 16. She

a hairdresser since then. (leave, be)   4 Colin   5 I’m so tired! I   6 The dog   7 John and Simon are good friends. They

his brother for nearly two years. (not see) for nearly two days. (not sleep) the postman. (bite) each other since

they were small children. (know)   8 Mary translated for us as she   9 Mr James

Spanish. (understand) at this school for over twenty-five years before

he retired. (teach) 10 Manchester United last time they

all their games since Christmas. In fact, the was against Liverpool on December 20th. (win, lose)

10

978-91-44-08266-0_03_book.indd 10

2015-01-21 13:25


3

chapter

Feeling Good from A–Z 1 Read and answer

Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions.   1 What usually happens if you make someone else feel good?   2 Name one thing you can be grateful for.   3 What’s your most important possession?   4 What should you try and do every day?   5 What’s the cheapest way to travel?   6 What should you set aside a Saturday for?   7 What can help you get rid of a lot of stress?   8 What helps you reach your goals?   9 What can you do to ’recharge your batteries’? 10 What’s a good and cheap way to exercise?

2 Discuss

1 What did you learn from the text?   2 What other things make can you feel good or can help you to reduce stress?

1 FEELING GOOD

For advice on speaking see Classbook page 91.

3 Writing

Work in pairs. Try to think of 2–3 other pieces of advice to add to the A–Z list.   Write them down. Then find another pair and compare your ideas.

11

978-91-44-08266-0_03_book.indd 11

2015-01-21 13:25


3

chapter

4 What does it mean?

You’re now going to explain the meaning of some of the words used in the text Feeling Good From A–Z. Complete the following sentences by giving English explanations of the words in bold. Make your explanations as exact as possible. Use a dictionary if necessary. Example: To be grateful for something is to be

thankful

for it.

1 It’s vital to work hard at school. It means that it’s

.

2 If you fancy doing something, it means that you

.

3 After looking for six months, Jackie eventually found a job. This means that she found a job .

1 FEELING GOOD

4 A tidy bedroom is a bedroom where

.

5 If something is urgent, it means that you have to do it

.

6 If someone is feeling down, it means that they’re not feeling very

.

7 When you give someone a compliment, you say something

to them

.

8 To reduce stress means to

.

9 If you take pride in your work, then you want to do it

.

10 To interpret a dream means to try to

.

Advice on learning – Konsten att lära – See the Magic! 8 Web.

Read about how to plan your work and keep a logbook and other useful tips.

12

978-91-44-08266-0_03_book.indd 12

2015-01-21 13:25


3

chapter

Beautiful People – Listening 1 True or false?

Listen and mark the sentences true (T) or false (F). Before you start, read through   the sentences and check the words in the wordlist.   1 The average person in Britain spends nearly £500 a year   on beauty products and treatments.   2 Heather gets her hair cut 6 times a year.   3 Jack gets his hair cut twice a month.   4 According to Heather, you have to spend a lot on   any products to do with hair.   5 Heather often uses a hair straightener.   6 Jack likes curly hair.   8 Heather also uses eyeliner and lip gloss.   9 Heather nearly always wears a lot of make-up. 10 Jack uses a lot of hairspray before he goes on a night out. 11 Heather spends a lot of time in front of the mirror

trying to decide what to wear.

12 Heather doesn’t like fake tans.

2 Discuss

average medel, genomsnitt treatment behandling fairly ganska survey undersökning pile hög fake på låtsas tan solbränna

1 FEELING GOOD

7 Heather’s nails are blue and white today.

1 What kind of beauty products do you use?   2 Where can you buy good beauty products?   3 How important are beauty products for teenagers today? Why?   4 Who sets the make-up trends?   5 How common is it for teenage boys to use

beauty products?

13

978-91-44-08266-0_03_book.indd 13

2015-01-21 13:25


4

chapter

Bruce Lee – the Martial Arts Specialist 1 Read and remember

How much do you remember about the text? Choose the correct answer (a, b or c).   When you have finished, check by reading through the text again in Classbook page 14.   How many did you get right?   1 Bruce Lee was born in a) China b) San Francisco c) Hong Kong.   2 His father was a famous a) doctor b) opera singer c) writer.   3 The family moved to Hong Kong in a) 1941 b) 1942 c) 1943.   4 He took up martial arts training after he was beaten up by a street gang when he was a) 15 b) 10 c) 12.   5 He left Hong Kong at the age of 19 to study in America at the university of a) Los Angeles b) Seattle c) Texas.

1 FEELING GOOD

6 He met his wife, a) Linda b) Lucy c) Peggy while he was at university.   7 His nickname was ‘a) the Hong Kong Dragon b) Bruce the Dragon c) the Little Dragon’.   8 The Green Hornet series was a) never shown b) a huge hit c) fairly successful in Hong Kong.   9 The film The Big Boss earned a) between $3–£4 million b) almost $3 million c) more than $4 million in less than three weeks. 10 He died in a) 1971 b) 1972 c) 1973. 11 His last film The Game of Death a) was produced in Hollywood b) was never completed c) was completed using a stand-in. 12 Bruce Lee had a) three b) two c) five children.

14

978-91-44-08266-0_03_book.indd 14

2015-01-21 13:25


4

chapter

2 Writing

What do you think of films showing lots of fights? Write an email to one of your friends   suggesting a film that he/she should watch the evening you are spending together. For advice on writing an email, see Classbook page 87.

Fill in the missing words in the sentences. Use these words.

advise

regularly

beaten up

return

complete skill

co-production spotted

1 We leave for the Far East on the 5th and don’t   2 This film is a

stunned

overwhelmed unshot

until the 29th. between a French an Italian film company.

3 They hired a stand-in to complete Bruce Lee’s   4 Drug-taking among young people is a   5 We were all

growing

scenes in the movie.

1 FEELING GOOD

3 Fill in the gaps

problem in this country. at the Government’s plans to raise the pension age to 68.

6 ‘I need to earn some money. What would you

me to do?’ she asked her best friend.

7 To keep fit, you need to exercise

.

8 It took her nearly three years to

her second novel.

9 Even as a young child, David Beckham’s footballing 10 James was 11 Bruce Lee was 12 The young pop star was totally

was obvious. outside the nightclub by a gang of boys. by a Hollywood film producer. by all the

attention she got after her first hit single.

15

978-91-44-08266-0_03_book.indd 15

2015-01-21 13:25


4

chapter

4 Grammar: Future tense A What’s going to happen?

Look at the drawings and say what’s going to happen. Choose from these verbs.   Need help? See Classbook p. 111.

1 FEELING GOOD

bite him

drop it

fall

freeze

melt

score a goal

1 It’s going to

.

2 He’s going to

3 It’s going to

.

4 She’s going to

.

6 She’s going to

.

5 He’s going to

.

.

B Read through the following situations and then write down what you think   is going to happen. Use ‘going to’ in your answer plus one of the following verbs.   (The first one has been done.)

blow up lose

drop

sing

faint

pour down

crash fail

clear up pass

dye

sink

16

978-91-44-08266-0_03_book.indd 16

2015-01-21 13:25


4

chapter

1 She’s got up at a karaoke bar and is holding a microphone and looking at a TV screen.

She’s

going to sing

.

2 The aeroplane has smoke coming out of its engines and the pilot has lost control.

The plane’s

.

3 She’s feeling really hot in the lift as it’s so crowded. She can’t breathe or get any air.

She’s

.

4 The two cars are 200 metres from the finishing line. The Honda is very close to the Ferrari and is going faster and faster.

The Honda is

the Ferrari.

5 The sky is full of very black clouds.

It’s

.

6 England are playing France in football. The score is 4-1 to France. There is less than a minute to go. England are

.

7 It’s a relay race. One of the runners is trying to pass the baton to the next runner, but he has not grabbed it properly.

He’s

it.

8 Some soldiers are tying sticks of dynamite to a bridge.

They’re

it

.

9 The rowing boat has a hole in the bottom of it. It’s quickly filling up with water.

It’s

1 FEELING GOOD

.

10 He’s trying his driving test. He has just hit a car while trying to park.

He’s

.

11 His hair is blonde, but he wants it to be black instead. He’s at the hairdresser’s.

He’s

it.

12 The sky is not so black now and the sun is starting to come out.

It’s

.

17

978-91-44-08266-0_03_book.indd 17

2015-01-21 13:25


4

chapter

C Make questions using ‘going to’ from the following words. Number 1 is already done.   1 you/visit/ grandparents/this weekend?

Are you going to visit your grandparents this weekend

?

2 Paul/apply for/job/Manchester/that

?

3 your parents/buy/new car

?

1 FEELING GOOD

4 it/snow/tonight

?

5 Tom and Margaret/get married/soon

?

D Translate

Translate into English.   1 Patty ska besöka Australien nästa månad.

2 Vad ska du göra i sommar?

3 Jag tror inte att det kommer att regna.

18

978-91-44-08266-0_03_book.indd 18

2015-01-21 13:25


4

chapter

Kylie in Beijing – Listening 1 Listen and answer

Kylie is on holiday with her father in Beijing, the capital of China. They have just come back to   their hotel after a day out. You’re going to listen to Kylie skyping her mum. The dialogue is   divided into four parts and after each part there are some questions. You can write while   you’re listening, but you’ll be given time to answer the questions after each part.   Your answers must be in English. At the end you’ll hear everything once again without pauses. When answering questions with alternatives, choose ONE alternative only.   1 Yesterday Kylie and her father went to the

and Kylie took photos of some

.

2 Last night they saw some Chinese

* * * * *   3 Kylie and her father went to the park at

in the morning.

4 People there were doing

a) yoga b) gymnastics c) ballroom dancing d) Tai Chi

5 They got to the Forbidden City by

a) coach b) underground train c) taxi d) the number B bus

6

million people live in Beijing.

* * * * *   7 Kylie seems to be

1 FEELING GOOD

exhausted utmattad rewarding givande definitely absolut cute söt impressive imponerande emperor kejsare alleyway gränd courtyard house gårdshus slaughter slakta sceptical tvivlande haggle pruta street vendor gatuförsäljare dragon kite flygande drake arrival hall ankomsthall

a) acrobats b) clowns c) dancers d) skaters.

a) fond of skyscrapers b) afraid of China c) tired of economics d) impressed with Beijing.

8 Because ordinary people in those days thought the emperor was a God, they weren’t allowed to see his

.

9 Hutongs have been pulled down to make way for new

a) alleyways b) houses c) roads d) courtyards.

10 Kylie’s mother would like a

as a present from China.

* * * * * 11 Tomorrow they plan to visit the

which was built over

years ago. 12 One thing Kylie has already bought is

a) a watch b) a new winter jacket c) a bag d) a pair of designer trainers.

13 Her mother asks her to buy some Chinese

.

19

978-91-44-08266-0_03_book.indd 19

2015-01-21 13:25


4

chapter

2 Speaking

Find out information about one of the following cities. Write down what you find   and then present it to a group of your classmates. You can also include photos.

Abuja

Cardiff

Christchurch

Dallas

Dublin

Los Angeles

Ottawa

Oxford

Sydney

Valletta

Edinburgh

Harare

Hong Kong

Honolulu

Johannesburg

3 Useful words: Travel

1 FEELING GOOD

A Match the Swedish words on the left with the correct English words on the right.   1 ankomst

a) destination

2 avresa, avgång

b) excursion

3 bagage

c) arrival

4 bilfärja

d) passport

5 campingplats

e) return

6 enkel (biljett)

f) visa

7 flygplats

g) tour guide

8 husvagn

h) departure

9 kryssning

i) camping site

10 pass

j) suitcase

11 resebyrå

k) camp, go camping

12 reseledare

l) car ferry

13 resmål

m) airport

14 resväska

n) travel agent

15 tull

o) youth hostel

16 tur och retur (biljett)

p) caravan

17 tälta

q) single

18 utflykt

r) customs

19 vandrarhem

s) cruise

20 visum

t) luggage

B Group talking – Role cards

Role cards

Work in small groups. Your teacher will give you more information.

20

978-91-44-08266-0_03_book.indd 20

2015-01-21 13:25


want some more?

Bend It Like Beckham 1 Act it out

Work in groups of five. Act out the dialogue. Your teacher will give you a copy of the script.

2 Find the words

Fill in the missing words, all taken from the text. Some letters are already given.   1 ‘What position do you play in your football team?’ ‘I was a d

I’m the g

l

d

r, but now

e. I actually saved a penalty last week!’

2 It’s getting late. We’d better   3 The hotel bed was really

e n

4 The headteacher asked us to

for h m

x

o

e. t

l

l

. I just couldn’t sleep.

n why we were late for school.

5 As the clown slipped on a banana and fell, the children b b

b

s

out laughing.

y stay in and watch TV.’

t in learning Latin at school? It’s a dead language!

8 ‘Which soccer team do you s

p

t?’ ‘Arsenal, of course!’

9 As the snake crawled towards her, Samantha’s heart began to p 10 ‘According to my mother, Indian girls aren’t s

p

s

d loudly.

d to play football’ Jess said

to Charlie.

1 FEELING GOOD

6 ‘What are you going to do tonight?’ ‘Oh, I’ll p   7 What’s the p

f

3 Discuss

What do you think is going to happen next? What will her sister say?

4 Writing

Pretend you are the girl in the text (or a boy in the same situation)   and write about your day in a diary.

WEM?

Want Even More? Go to Magic! 8 Web, Life on the Refrigerator Door.

21

978-91-44-08266-0_03_book.indd 21

2015-01-21 13:25


Magic! Class Library

Questions on Forrest Gump Read the whole book. Then test yourself by answering these questions. A Who are these people? Match them up.

1 Jenny Curran

a) the person who gave him a harmonica

2 Coach Fellers

b) Jenny’s boyfriend

3 Coach Bryant

c) Forrest and Jenny’s son

4 Bubba

d) a childhood friend

5 Doyle

e) Forrest’s pet ape

6 Mr Chi

f) the university football coach

7 Rudolph

g) an old man he played chess with

8 Mr Tribble

h) a man who sold shrimps at a fish market in Danang

9 Sue

i) a soldier with him in Vietnam

10 Forrest Jr

j) the person who started him playing football

B Why does Forrest have to leave town?

a) Because he gets a football scholarship to a university.

b) Because of something that happens when he takes Jenny Curran to the cinema.

c) Because he gets into a fight with someone.

C He joins the army and is sent to

. (which country?)

D Who did he meet in the jungle?

a) Bubba b) a big ape c) Jenny Curran

E Why is he invited to the White House? F In the book, which of the following is Forrest good at?

a) playing football b) schoolwork c) chess d) acting

e) boxing f) the shrimp business

G Who is Forrest Gump? Describe his personality.

22

978-91-44-08266-0_03_book.indd 22

2015-01-21 13:25


5

chapter

Better Than the Film 1 Read the dialogue

Fill in the missing words in the dialogue below, then read it in pairs. Choose from these.

at the moment

point

interesting

better

enjoyed

joking

left out

preferred

true

instance opinion

A: That was a good film. I really

it.

B: Yes, I agree. But I

the book.

A: Oh, I disagree. The book was too long and a bit boring in parts. B: I didn’t think so. But the film’s only two hours long, so they

a lot of things that were in the book. , films are always

than the original books. B: That’s rubbish! I can think of lots of really bad films made from books. A: For example? B: Er… er… I can’t think of one

, but I’m sure there are lots!

A: And I can think of lots of films that were better than the book. The War of the Worlds, for B: You’re

. ! It was nothing like the book!

A: You may be right, but that’s what made it more B: I don’t agree. Films should be

2 BODY AND SOUL

A: Probably the boring bits! In my

. to the book.

A: So what about the Harry Potter films then? You liked those, didn’t you? B: Yes. But that’s my

. They were true to the book.

2 Writing

Use the dialogue as a guide, work with your partner and write one of your own. Think of other films based on books and work out ways of comparing them, talking about their good and bad points. When you’ve written the dialogue, read it together. For advice on discussions, see Useful Phrases in Classbook page 90.

23

978-91-44-08266-0_03_book.indd 23

2015-01-21 13:25


Art.nr 36178 (avser 10-pack)

studentlitteratur.se

978-91-44-08266-0_05_book.indd 120

2016-10-25 14:48


Name: Class:

MAGIC! 8 WOR D T R A INER

Peter Watcyn-Jones · Eva Hedencrona · Karin Smed-Gerdin

978-91-44-08267-7_03_book.indd 1

2015-01-07 12:57


Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00 studentlitteratur.se

Förord I Word Trainer lägger du grunden till ett varierat ordförråd. Med hjälp av vikordlistor kan du öva de viktigaste orden i Classbook. Hur vikordlistorna fungerar kan du läsa om på nästa sida. Olika nivåer – ”Levels” I varje Unit finns texter av olika svårighetsgrad , eller , och dessa är markerade med där tre svarta prickar (röda i Classbook) står för de svåraste texterna.

••• •••

•••

Orden övas i korsord I häftet finns två korsord i slutet av varje Unit. medan det andra Det första övar ord från Level och Level . tar upp ord från Level

•••

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångs­material och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopierings­avtal, överhuvud­ taget inte kopieras för undervisnings­ändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildnings­anordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access.

•••

•••

Mål – planera – föra logg Sist i Word Trainer hittar du Planners. Dessa ger en översikt av Classbook, Workbook, Word Trainer och den digitala delen. Här kan du se målen för varje unit, planera och föra logg över ditt arbete. Du kan pricka av vilka moment du har gjort och på så sätt få en uppfattning om hur det går med dina studier och vad du har arbetat med i Magic! 8.

Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bok­ utgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljö­anpassade, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 36180 (avser 10-pack) ISBN 978-91-44-08267-7 Upplaga 1:5 © 2013 Författarna och Studentlitteratur AB Illustrationer Ingrid Fröhlich Form efter en design av Catharina Ekström Printed by Pozkal/BESTingraphics, Poland 2016

978-91-44-08267-7_05_book.indd 2

2016-10-25 15:04


Gör så här! Jobba med ordlistorna i tre steg: 1 Översätt de engelska ord som står i fetstil och skriv det svenska ordet på raden intill. Till din hjälp står de svenska orden i bokstavsordning i den grå rutan längst ner på sidan. 2 Kontrollera dina svar så här: • Vik högersidan längs mittlinjen. • Vik över sidan så att kolumn B hamnar bredvid kolumn B. När du har gjort rätt ser du att det är samma mönster längst upp och längst ner. • Vik nu samma sida en gång till så att A nu hamnar bredvid A. 3 Skriv de engelska orden på facitsidan där du ska översätta från svenska till engelska. Kolla sedan att du har skrivit rätt.

Innehåll Unit 1 Feeling Good Vikordlistor

4

Crossword Level 1

12

•••

Crossword Levels 2 & 3

•••/•••

13

Unit 2 Body and Soul Vikordlistor

14

Crossword Level 1

22

•••

Crossword Levels 2 & 3

•••/•••

23

Unit 3 Across Borders Vikordlistor

24

Crossword Level 1

32

•••

Crossword Levels 2 & 3

•••/•••

33

Unit 4 The World at Work Vikordlistor

34

Crossword Level 1

42

•••

Crossword Levels 2 & 3

•••/•••

43

Unit 5 Milestones Vikordlistor

44

Crossword Level 1

52

•••

Crossword Levels 2 & 3 Unit 6 Creepy Vikordlistor Crossword Level 1

•••

Crossword Levels 2 & 3

•••/•••

53 54

•••/•••

62 63

Magic! Planners

65

Key to Crosswords

72

Good luck! Max Magic

978-91-44-08267-7_03_book.indd 3

2015-01-07 12:57


UNIT 1 •••

FORREST GUMP – READING

FORREST GUMP – READING/LISTENING

1 change your mind

21 they called her names

2 Maybe she’s Irish?

22 he threw the ball

3 a stupid man

23 cross the goal line

4 realize you’re wrong

24 It’s really good!

5 a good-hearted boy

25 visit the White House

6 hope to win a medal

26 a pretty face

7 a brave soldier

27 see the army people

8 a good footballer

28 Come here immediately!

9 they named her Millie

29 shake hands with me

10 an ordinary name

30 Pleased to meet you.

11 a strange man

31 finish at 5.30

12 he grew six inches

32 a bad stomach

13 he grew six inches

33 work as a waiter

14 Tom stood next to me.

34 wait several hours

15 a fast driver

35 the flat was silent

16 a football coach

36 suddenly feel ill

17 wear a football suit

37 read while you wait

18 the first lesson

38 Are you hurt?

19 she looks grown-up

39 he pulled me away

20 Remember me?

40 on the front page Välj de rätta översättningarna i den grå rutan och skriv dem bredvid de engelska orden.

bredvid byta, ändra dum döpte fotbollskläder fotbollsspelare få en medalj förare godhjärtad inse

4 978-91-44-08267-7_03_book.indd 4

kanske komma ihåg lektion modig tränare tum (1 inch = 2.54 cm) underlig vanlig vuxen växte

A

drog bort mig första sidan glad att träffa kastade kypare, servitör mage militärer mållinje omedelbart plötsligt

ung. retade henne skadad skaka hand, hälsa sluta tyst under det att, medan vackert; sött verkligen Vita huset åtskilliga, många

B 2015-01-07 12:57


UNIT 1 •••

FEELING GOOD FROM A–Z

FEELING GOOD FROM A–Z Vik sidan längs mittlinjen och vänd blad. Då ser du de rätta svaren.

1 take pride in your work

21 set aside a time

2 give a compliment

22 clean out your room

3 no matter how you feel…

23 a tidy place

4 grateful for his help

24 drain your energy

5 a comfortable bed

25 prioritise your tasks

6 encourage creativity

26 an urgent message

7 release the prisoner

27 get rid of rubbish

8 release endorphins

28 achieve your goal

9 he’s actually French

29 full of confidence

10 interpret a dream

30 recharge your batteries

11 keen on fitness

31 learn a new skill

12 vital for health

32 a favourite saying

13 my favourite possession

33 treat yourself

14 have a goal in life

34 keep in mind the time

15 occasionally feel down

35 variety is the spice of life

16 become isolated

36 variety is the spice of life

17 create an image

37 Give me a hug!

18 fancy a change

38 try to reduce stress

19 eventually learn English

39 have a zest for life

20 Messiest bedroom?

40 a new experience

bekväm det spelar ingen roll egendom, ägodel endorfiner faktiskt frigöra gilla isolerad, ensam komplimang kondition

känna sig deppig livsviktig mål skapande kraft h. stil (framtoning) stökigast så småningom tacksam tolka vara stolt över

C 978-91-44-08267-7_03_book.indd 5

bli av med brådskande färdighet komma ihåg kram krydda ladda batterierna, få ny energi livslust, aptit på livet minska omväxling

ordspråk prioritera självförtroende städa, rensa upp städad, snygg sätta av tömma unna sig något, bjuda uppleva uppnå

D

5 2015-01-07 12:57


FORREST GUMP – READING/LISTENING

FORREST GUMP – READING

21 ung. retade henne

1 byta, ändra

22 kastade

2 kanske

33 mållinje

3 dum

24 verkligen

4 inse

25 Vita huset

5 godhjärtad

26 vackert; sött

6 få en medalj

27 militärer

7 modig

28 omedelbart

8 fotbollsspelare

29 skaka hand, hälsa

9 döpte

30 glad att träffa

10 vanlig

31 sluta

11 underlig

32 mage

12 växte

33 kypare, servitör

13 tum (1 inch = 2.54 cm)

34 åtskilliga, många

14 bredvid

35 tyst

15 förare

36 plötsligt

16 tränare

37 under det att, medan

17 fotbollskläder

38 skadad

18 lektion

39 drog bort mig

19 vuxen

40 första sidan

20 komma ihåg

Öva igen! Försök att skriva den rätta engelska översättningen.

6 978-91-44-08267-7_03_book.indd 6

B

A 2015-01-07 12:57


FEELING GOOD FROM A-Z

FEELING GOOD FROM A-Z

21 sätta av

1 vara stolt över

22 städa, rensa upp

2 komplimang

23 städad, snygg

3 det spelar ingen roll

24 tömma

4 tacksam

25 prioritera

5 bekväm

26 brådskande

6 skapande kraft

27 bli av med

7 frigöra

28 uppnå

8 endorfiner

29 självförtroende

9 faktiskt

30 ladda batterierna, få ny energi

10 tolka

31 färdighet

11 kondition

32 ordspråk

12 livsviktig

33 unna sig något, bjuda

13 egendom, ägodel

34 komma ihåg

14 mål

35 omväxling

15 känna sig deppig

36 krydda

16 isolerad, ensam

37 kram

17 h. stil (framtoning)

38 minska

18 gilla

39 livslust, aptit på livet

19 så småningom

40 uppleva

20 stökigast

D 978-91-44-08267-7_03_book.indd 7

C

7 2015-01-07 12:57


Art.nr 36180 (Avser 10-pack)

studentlitteratur.se

978-91-44-08267-7_05_book.indd 80

2016-10-25 15:02


Digital del Prova paketets digitala del genom att klicka på bilden.

Alla texter inlästa

Övningar med tydlig koppling till kunskapskraven Övningarna ger eleven direkt återkoppling