__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Språkvägen har en arbetsgång som är tydlig och strukturerad och som återkommer i alla 20 kapitel. Språkvägen • har tankekartor med bilder som inleder varje kapitel

Språkvägen

Språkvägen – för sfi kurs C

Språkvägen – för sfi kurs C

• har olika textgenrer

• har inspelade texter på den cd som medföljer boken. Lärarmaterialet innehåller metodiska tips, många extra övningar för kopiering och uttalträning, dessutom tankekartsbilderna och andra färgbilder att samtala kring. Bilderna kan även skrivas ut eller visas på interaktiv skrivtavla/projektor.

– för sfi kurs C

• har temaordlistor, grammatik och beskrivning av olika texttyper

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist

523-1145-5

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist


Språkvägen – för sfi kurs C

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist


Till eleven

Välkommen till Språkvägen C! När du lär dig ett nytt språk är det bra att lyssna på språket först. Sedan talar du, för att till sist skriva och läsa. Precis så arbetar du med den här boken. Du arbetar på samma sätt med varje kapitel. Utgångspunkten är alltid en längre text med tillhörande övningar där du ska lyssna, tala, skriva och läsa. Det finns också kompletterande grammatikövningar till varje kapitel. Alla texter i Språkvägen C är tagna ur verkligheten och de handlar om allt från kärlek till klädbibliotek. Vi hoppas att du tycker de är intressanta och att de ger dig glädje på vägen till ditt nya språk. Lycka till! Caroline och Ulrika

2

3


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 03 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Omslag: Miber Bildredaktör: Miber Ljudproducent: Sound Appeal Cd-kopiering: Trudani AB, Bollnäs Bildkällor:

Språkvägen ISBN 978-91-523-2053-2 © 2013 Ulrika Ekblad, Caroline Söderqvist och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Livonia Print Riga 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INNEHÅLL

Oprah Winfrey ............................................. 6 Vintertrötthet ........................................... 16 Mamma till 75 barn .............................. 26 Astrid Lindgren ........................................ 34 Berlinmuren ............................................... 46 Flykten ......................................................... 52 Duktig storasyster ................................... 60 Zlatan ........................................................... 72 En kärlekssaga ........................................... 82 Bussresan ..................................................... 88 Bo i kollektiv ............................................... 96 Resa till Amerika ................................... 106 Ida reser västerut .................................. 114 Hemligheten med ett långt liv ......... 122 Klädbibliotek ............................................ 132 Familjen Medelsvensson ...................... 142 Olof Palme ................................................ 152 Att soffsurfa ............................................ 160 Uttal ........................................................... 168 Minigrammatik ...................................... 174 Exempeltexter ........................................ 194

4

5


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 03 Redaktör: Susanne Risberg Grafisk form: Miber Omslag: Miber Bildredaktör: Miber Ljudproducent: Sound Appeal Cd-kopiering: Trudani AB, Bollnäs Bildkällor:

Språkvägen ISBN 978-91-523-2053-2 © 2013 Ulrika Ekblad, Caroline Söderqvist och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Livonia Print Riga 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INNEHÅLL

Oprah Winfrey ............................................. 6 Vintertrötthet ........................................... 16 Mamma till 75 barn .............................. 26 Astrid Lindgren ........................................ 34 Berlinmuren ............................................... 46 Flykten ......................................................... 52 Duktig storasyster ................................... 60 Zlatan ........................................................... 72 En kärlekssaga ........................................... 82 Bussresan ..................................................... 88 Bo i kollektiv ............................................... 96 Resa till Amerika ................................... 106 Ida reser västerut .................................. 114 Hemligheten med ett långt liv ......... 122 Klädbibliotek ............................................ 132 Familjen Medelsvensson ...................... 142 Olof Palme ................................................ 152 Att soffsurfa ............................................ 160 Uttal ........................................................... 168 Minigrammatik ...................................... 174 Exempeltexter ........................................ 194

4

5


Oprah Winfrey A Lyssna

Lyssna på din lärare som berättar om Oprah Winfrey.

B Prata Svara på frågorna. 1 När och var föddes Oprah? 2 Varför bodde hon inte hos sina föräldrar när hon var liten? 3 Hur bodde hennes farmor och farfar? 4 Hur var hennes farfar? 5 Hur var hennes farmor? 6 Varför var Oprahs farmor viktig för henne? 7 När lärde Oprah sig att läsa och skriva? 8 Vad stod det på lappen som Oprah skrev till sin dagisfröken? 9 Vad jobbar hon med? 10 Vad handlar Oprahs program om? 11 Varför är en del kritiska till Oprah?

Berätta om Oprah Winfrey med hjälp av tankekartan.

6

Kapitel 1

7


Oprah Winfrey A Lyssna

Lyssna på din lärare som berättar om Oprah Winfrey.

B Prata Svara på frågorna. 1 När och var föddes Oprah? 2 Varför bodde hon inte hos sina föräldrar när hon var liten? 3 Hur bodde hennes farmor och farfar? 4 Hur var hennes farfar? 5 Hur var hennes farmor? 6 Varför var Oprahs farmor viktig för henne? 7 När lärde Oprah sig att läsa och skriva? 8 Vad stod det på lappen som Oprah skrev till sin dagisfröken? 9 Vad jobbar hon med? 10 Vad handlar Oprahs program om? 11 Varför är en del kritiska till Oprah?

Berätta om Oprah Winfrey med hjälp av tankekartan.

6

Kapitel 1

7


C Samtala Berätta för varandra. 1 Har du sett något av Oprahs program? Vad handlade det om? 2 Oprah bodde hos sin farmor och farfar när hon var liten. Har du bra kontakt med dina mor- och farföräldrar? 3 Ett av Oprahs minnen från sin barndom är när hennes farmor hämtar vatten. Vilket är ditt första minne från din barndom? 4 Oprahs farmor gav henne bra självförtroende. Hur kan man få bra självförtroende? 5 Oprah beundrar sin farmor. Vilken person beundrar du? Varför? 6 Oprah lärde sig att läsa och skriva när hon var tre år. När lärde du dig att läsa och skriva? Hur lärde du dig? 7 Oprah skrev på en lapp Jag passar inte in här. Vad tror du att hon ville säga med det? 8 Oprah kan alltid säga vad hon tycker. Brukar du alltid säga vad du tycker? Finns det situationer när man inte borde säga vad man tycker? 9 Oprah är duktig på att prata inför människor. Det är hennes talang. Vad har du för talang? 10 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att titta på teve?

2

Oprah Winfrey Oprah Winfrey föddes år 1954 i staten Mississippi i USA. Oprahs föräldrar heter Vernita Lee och Vernon Winfrey. De var aldrig gifta med varandra. Båda var unga och fattiga. De hade inte pengar att uppfostra ett barn. När Oprah föddes fick hon bo hos sin farmor och farfar på landet. Farföräldrarna bodde i ett enkelt hus. Det fanns varken rinnande vatten eller toalett inomhus. Ett av Oprahs minnen är när hon står vid familjens brunn och pumpar vatten. Sedan bär hon själv in hinkarna i köket. Farföräldrarna var stränga mot Oprah. Hennes farfar jagade henne med sin käpp för att slå henne när hon var olydig. Men hon fick också mycket kärlek. Hennes farmor älskade Oprah. Farmodern lagade god mat som Oprah älskade

8

Kapitel 1

Kapitel 1

9


C Samtala Berätta för varandra. 1 Har du sett något av Oprahs program? Vad handlade det om? 2 Oprah bodde hos sin farmor och farfar när hon var liten. Har du bra kontakt med dina mor- och farföräldrar? 3 Ett av Oprahs minnen från sin barndom är när hennes farmor hämtar vatten. Vilket är ditt första minne från din barndom? 4 Oprahs farmor gav henne bra självförtroende. Hur kan man få bra självförtroende? 5 Oprah beundrar sin farmor. Vilken person beundrar du? Varför? 6 Oprah lärde sig att läsa och skriva när hon var tre år. När lärde du dig att läsa och skriva? Hur lärde du dig? 7 Oprah skrev på en lapp Jag passar inte in här. Vad tror du att hon ville säga med det? 8 Oprah kan alltid säga vad hon tycker. Brukar du alltid säga vad du tycker? Finns det situationer när man inte borde säga vad man tycker? 9 Oprah är duktig på att prata inför människor. Det är hennes talang. Vad har du för talang? 10 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att titta på teve?

2

Oprah Winfrey Oprah Winfrey föddes år 1954 i staten Mississippi i USA. Oprahs föräldrar heter Vernita Lee och Vernon Winfrey. De var aldrig gifta med varandra. Båda var unga och fattiga. De hade inte pengar att uppfostra ett barn. När Oprah föddes fick hon bo hos sin farmor och farfar på landet. Farföräldrarna bodde i ett enkelt hus. Det fanns varken rinnande vatten eller toalett inomhus. Ett av Oprahs minnen är när hon står vid familjens brunn och pumpar vatten. Sedan bär hon själv in hinkarna i köket. Farföräldrarna var stränga mot Oprah. Hennes farfar jagade henne med sin käpp för att slå henne när hon var olydig. Men hon fick också mycket kärlek. Hennes farmor älskade Oprah. Farmodern lagade god mat som Oprah älskade

8

Kapitel 1

Kapitel 1

9


att äta. På kvällarna satt farmodern och Oprah

Oprah Winfreys program handlar om små och

ofta tillsammans på husets veranda.

stora saker. Ingenting skrämmer henne. Oprah

Farmodern kliade Oprahs huvud och masserade hennes hårbotten med olja. Oprah tyckte att det var en underbar vana. Hon trivdes med sin farmor. Farfars hårda regler och farmors ömma händer formade hennes personlighet för all framtid. Oprah har sagt att hennes farmor är den person som har betytt mest för henne i livet. Det var farmodern som gav henne självförtroende. Oprah lärde sig fort att prata. När hon var tre år kunde hon läsa och skriva. Hon hade det tråkigt på daghemmet. En dag gav hon en av dagisfröknarna en lapp. På lappen stod det:

talar om homosexuell kärlek, om dödsstraff och om kvinnomisshandel. Oprah säger vad hon tycker. Hon verkar aldrig rädd för att ställa besvärliga frågor. Oprah kan vara rolig och allvarlig på samma gång. Hon visar sina gäster respekt och hon bjuder också på sig själv. Men alla tycker inte om Oprah Winfrey. En del tycker att hon är en smart affärskvinna som utnyttjar andra människors känslor för att tjäna pengar. Oprah tjänar miljoner dollar på sina program. Hon säljer programmen till många länder. Länderna betalar mycket pengar för att visa hennes program.

Jag tror inte att jag passar in här. Idag är Oprah Winfrey en av världens mest

Ur Sapho till Madonna, LL-förlaget, 2002

berömda programledare. Miljoner människor över hela världen ser på hennes program.

10

Kapitel 1

Kapitel 1

11


att äta. På kvällarna satt farmodern och Oprah

Oprah Winfreys program handlar om små och

ofta tillsammans på husets veranda.

stora saker. Ingenting skrämmer henne. Oprah

Farmodern kliade Oprahs huvud och masserade hennes hårbotten med olja. Oprah tyckte att det var en underbar vana. Hon trivdes med sin farmor. Farfars hårda regler och farmors ömma händer formade hennes personlighet för all framtid. Oprah har sagt att hennes farmor är den person som har betytt mest för henne i livet. Det var farmodern som gav henne självförtroende. Oprah lärde sig fort att prata. När hon var tre år kunde hon läsa och skriva. Hon hade det tråkigt på daghemmet. En dag gav hon en av dagisfröknarna en lapp. På lappen stod det:

talar om homosexuell kärlek, om dödsstraff och om kvinnomisshandel. Oprah säger vad hon tycker. Hon verkar aldrig rädd för att ställa besvärliga frågor. Oprah kan vara rolig och allvarlig på samma gång. Hon visar sina gäster respekt och hon bjuder också på sig själv. Men alla tycker inte om Oprah Winfrey. En del tycker att hon är en smart affärskvinna som utnyttjar andra människors känslor för att tjäna pengar. Oprah tjänar miljoner dollar på sina program. Hon säljer programmen till många länder. Länderna betalar mycket pengar för att visa hennes program.

Jag tror inte att jag passar in här. Idag är Oprah Winfrey en av världens mest

Ur Sapho till Madonna, LL-förlaget, 2002

berömda programledare. Miljoner människor över hela världen ser på hennes program.

10

Kapitel 1

Kapitel 1

11


D Skriva Ta hjälp av tankekartan och skriv en text om Oprah. En tv-kanal ska starta en talkshow och vill ha tittarnas hjälp. Skriv ett brev till tv-kanalen. yy Skriv vad du vill att de ska prata om och varför?

Tänk på att börja och avsluta brevet på ett passande sätt.

Formellt brev s. 200.

Skriv och berätta om en person som du beundrar. Berätta yy vem personen är yy varför du beundrar personen.

Personbeskrivning s. 194.

12

Kapitel 1

Kapitel 1

13


D Skriva Ta hjälp av tankekartan och skriv en text om Oprah. En tv-kanal ska starta en talkshow och vill ha tittarnas hjälp. Skriv ett brev till tv-kanalen. yy Skriv vad du vill att de ska prata om och varför?

Tänk på att börja och avsluta brevet på ett passande sätt.

Formellt brev s. 200.

Skriv och berätta om en person som du beundrar. Berätta yy vem personen är yy varför du beundrar personen.

Personbeskrivning s. 194.

12

Kapitel 1

Kapitel 1

13


E Läsa

Titta i tv-tablån och svara på frågorna.

Tabellen visar barns och ungdomars tv-tittande. Titta i tabellen och svara på frågorna. Pojkar och flickor 10–18 år Procent 100%

Tittar inte på tv 17

18

80% Mindre än 1 timme 60%

51

50

1–2 timmar

18.00 Rapport (T) [51372] 18.10 Regionala nyheter [2838440] 18.15 Go'kväll (T) Magasin. Del 27 av 86. Johanna Westman lagar mat i studion. Arkitekturreportage från Söderfors bruk i Gästrikland. Programledare: Inger Ljung Olsson. [9827876] 19.00 Kulturnyheterna (T) [66681] 19.15 Regionala nyheter [4017643] 19.30 Rapport (T) [549] 20.00 Grammis 2013 (T) Svensk musikgala. Sveriges musikelit uppmärksammar och premierar de artister, musiker, producenter och kreatörer som utmärkte sig förra året. Programledare: Timo Räisänen, Kalle Moraeus. Även 21/2. [1357865]

40% 3–4 timmar 20%

0%

26

24

4

5

Pojkar

Flickor

5 timmar eller mer

Källa: Barn-ULF

1 Hur många procent av flickorna tittar på teve 3–4 timmar per dag? 2 Hur länge tittar majoriteten av pojkarna på tv per dag? 3 Är det stor eller liten skillnad mellan pojkars och flickors tv-tittande?

14

Kapitel 1

21.55 Panik i byn Belgisk animerad komediserie. Del 20 av 20. Teaterpjäsen. [1472865] 22.00 Himmel & jord (T) UR. Livsåskådningsserie. Del 1 av 4. Varför finns religion? Tröst, gemenskap, kärlek, makt – religion har många funktioner. Även Kunskapskanalen 22/2 [643]

4 Vad heter programledarna i Grammis 2013? 5 När kan man se reprisen av Grammis 2013? 6 När kan man se en rolig serie? 7 När kan man se lokala nyheter?

Kapitel 1

15


E Läsa

Titta i tv-tablån och svara på frågorna.

Tabellen visar barns och ungdomars tv-tittande. Titta i tabellen och svara på frågorna. Pojkar och flickor 10–18 år Procent 100%

Tittar inte på tv 17

18

80% Mindre än 1 timme 60%

51

50

1–2 timmar

18.00 Rapport (T) [51372] 18.10 Regionala nyheter [2838440] 18.15 Go'kväll (T) Magasin. Del 27 av 86. Johanna Westman lagar mat i studion. Arkitekturreportage från Söderfors bruk i Gästrikland. Programledare: Inger Ljung Olsson. [9827876] 19.00 Kulturnyheterna (T) [66681] 19.15 Regionala nyheter [4017643] 19.30 Rapport (T) [549] 20.00 Grammis 2013 (T) Svensk musikgala. Sveriges musikelit uppmärksammar och premierar de artister, musiker, producenter och kreatörer som utmärkte sig förra året. Programledare: Timo Räisänen, Kalle Moraeus. Även 21/2. [1357865]

40% 3–4 timmar 20%

0%

26

24

4

5

Pojkar

Flickor

5 timmar eller mer

Källa: Barn-ULF

1 Hur många procent av flickorna tittar på teve 3–4 timmar per dag? 2 Hur länge tittar majoriteten av pojkarna på tv per dag? 3 Är det stor eller liten skillnad mellan pojkars och flickors tv-tittande?

14

Kapitel 1

21.55 Panik i byn Belgisk animerad komediserie. Del 20 av 20. Teaterpjäsen. [1472865] 22.00 Himmel & jord (T) UR. Livsåskådningsserie. Del 1 av 4. Varför finns religion? Tröst, gemenskap, kärlek, makt – religion har många funktioner. Även Kunskapskanalen 22/2 [643]

4 Vad heter programledarna i Grammis 2013? 5 När kan man se reprisen av Grammis 2013? 6 När kan man se en rolig serie? 7 När kan man se lokala nyheter?

Kapitel 1

15


Språkvägen har en arbetsgång som är tydlig och strukturerad och som återkommer i alla 20 kapitel. Språkvägen • har tankekartor med bilder som inleder varje kapitel

Språkvägen

Språkvägen – för sfi kurs C

Språkvägen – för sfi kurs C

• har olika textgenrer

• har inspelade texter på den cd som medföljer boken. Lärarmaterialet innehåller metodiska tips, många extra övningar för kopiering och uttalträning, dessutom tankekartsbilderna och andra färgbilder att samtala kring. Bilderna kan även skrivas ut eller visas på interaktiv skrivtavla/projektor.

– för sfi kurs C

• har temaordlistor, grammatik och beskrivning av olika texttyper

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist

523-1145-5

Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist

Profile for Smakprov Media AB

9789152320532  

9789152320532  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded