Page 1

LIVSVIKTIGT 2

SKOLÅR 2

Birgitta Kimber

Läromedlet LIVSVIKTIGT vänder sig till förskoleklassen och hela grundskolan, skolår 1–9, och består av följande komponenter: • Elevbok F –9 • Lärarhandledning F –9 • Översättning av elevböckerna till arabiska, persiska och serbiska. Se på vår hemsida www.gleerups.se under Livsviktigt! Birgitta Kimber

S E T Birgitta Kimber

2

S OCIA L OCH E MO T IO NELL T RÄNING


In n e h å l l

1. REGLER ..................................... 6 2. STOPPLJUS ............................. 8 3. PROBLEMLÖSAREN ................ 10 4. VEM ÄR JAG? .......................... 12 5. TRE SAKER VI ÄR LIKA PÅ .... 14 6. TRE SAKER VI ÄR OLIKA PÅ .... 16 7. FEM SAKER HOS EN BRA KOMPIS .. 18 8. KOMPISAR ................................... 20 9. MINA TACK-LAPPAR .................... 22 10. POSITIVT OM MIG ...................... 24 1 1 . INTERVJU .............................................. 26 12. KÄNSLO-HAVET ...................................... 28 13. EGENSKAPER ............................................... 30 14. LYSSNARPOSITION ......................................... 32 15. ATT LYSSNA ....................................................... 34 16. KÖRA ........................................................................ 36 17. ROLLSPEL 1 .................................................................. 38 18. RÄDSLA 1 .......................................................................... 40 19. RÄDSLA 2 ............................................................................. 42 20. SORG 1 ................................................................................... 44 2 1 . SORG 2 ...................................................................................... 46 22. HAT 1 .............................................................................................. 48 23. HAT 2 ............................................................................................... 50 24. LYCKA 1 ............................................................................................... 52


25. LYCKA 2 .............................................................................................. 54 26. FLICKORNA ..................................................................................... 56 27. LISA .............................................................................................. 58 28. MIN FRÅGA ............................................................................... 60 29. VAD HAR HÄNT? .................................................................... 62 30. MENINGAR ........................................................................ 64 31. ROLLSPEL 2 .................................................................... 66 32. SPEL ............................................................................ 68 33. KONSEKVENS .......................................................... 70 3 4 . HÖRN ................................................................. 72 35. OROLIG ........................................................ 74 36. KÄNNETECKEN ............................................ 7 6 37. TITTA! ................................................... 78 38. BUDSKAP 1 ........................................... 80 39. BUDSKAP 2 ...................................... 82 40. ANTON ......................................... 84 41. KÄNSLOLOPPAN ....................... 86 42. AVSLAPPNING ....................... 88 43. FRAMFÖR TV:N .................... 90 44. STOLT ................................. 92 45. CECILIA ........................... 94 46. LENA OCH PETER ............. 96 47. FÖRHANDLA ....................... 98 48. FAVORITÖVNING .......... 100

In n e h å l l


3

PROBLEM-

Vad har hänt?

Vilka är inblandade?

Vad känner du?

Vad vill du, vilket är ditt mål?

10


lösaren 1 Vilka lösningar finns? (alternativ)

2 Vilka konsekvenser får de? (följder)

3 Vilken lösning väljer du?

HA N T E RA KÄ N S LOR – s j ä lv känned om – S oc ial kompetens

11


7 BRA KOMPIS FEM sakEr Hos EN

18


en riktigt bra kompis

FÜr att bli vill jag lära mig det här:

S oc ial kompetens

19


10

24

POSIT IV T oM MIG


1 Var det något du blev speciellt glad över att höra? Vad?

2 Hur kändes det att få höra positiva saker om sig själv?

P o s i t i v t o m m i g

3 Hur kändes det att skriva positiva saker om kompisarna?

E M PA T I – S oc ial kompetens

25


14

32

LYSSNARposITIoN


Berätta en historia för två kompisar. Den ena kompisen intar lyssnar-position, men inte den andra. 1 Hur kändes det att berätta för den som intog lyssnarposition?

2 Hur kändes det att berätta för den som inte intog lyssnarposition?

S oc ial kompetens

l y s s n a r p o s i t i o n

33


LIVSVIKTIGT 2

SKOLÅR 2

Birgitta Kimber

Läromedlet LIVSVIKTIGT vänder sig till förskoleklassen och hela grundskolan, skolår 1–9, och består av följande komponenter: • Elevbok F –9 • Lärarhandledning F –9 • Översättning av elevböckerna till arabiska, persiska och serbiska. Se på vår hemsida www.gleerups.se under Livsviktigt! Birgitta Kimber

S E T Birgitta Kimber

2

S OCIA L OCH E MO T IO NELL T RÄNING

9789140655691  

S E SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNING SOCIAL OCH EMOTIONELL TRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONELLTRÄNING TRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONELLTRÄNINGSOCIALOCHEMOTIONE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you