Page 1

UPPTÄCK

SPRÅKET i örskolan

100 KOPIERINGSUNDERLAG

Patricia Blomkvist Upptäck språket omslag.indd 1

2018-02-23 13:11


Upptäck språket.indd 2

2018-02-27 12:19


Innehåll Inledning 4 ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP 5 1. 2. 3. 4. 5. 6A. 6B. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13A. 13B. 14A. 14B. 15. 16. 17A. 17B. 18.

Para ihop motsatsord 6 Klistra in motsatsord 8 Para ihop ord 10 Sätta ihop ord 12 Dela på ord 14 Hitta delarna av ordet i staden Hitta delarna av ordet på landet Ord som börjar på S, M, O 18 Ord som börjar på A, E, L 20 Ord som börjar på R, N, I 22 Ord som slutar med S, M, O, A Ord som slutar med E, L, R, N, I Hitta orden på stranden 28 Hitta orden på förskolan 30 Hitta orden i skogen 31 Hitta orden i köket 32 Para ihop rimord 33 Färglägg rimord 34 Klistra in rimord 36 Rita rimord 38 Hitta rimorden 39 Rim-memory 40

16 17

24 26

SKRIVFÖRBEREDANDE OCH FINMOTORIK 43 19A. 20A. 20B. 21A. 21B. 22A. 22B.

Pappersflygplan Trollsländor 46 Stjärnhimmel 47 Rymdraket 48 Hjälp fisken 49 Hjälp masken 50 Labyrint 51

44

SKRIFTSPRÅK OCH FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER 53 23. Bokstavsröra 54 24. Vilken bokstav? 56

Upptäck språket.indd 3

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33A. 33B. 34A. 34B. 35A. 35B. 36A. 36B. 37A. 37B. 38A. 38B. 39A. 39B. 40A. 40B. 41A. 41B. 42A. 42B. 43A. 43B. 44A. 44B. 45A. 45B. 46A. 46B. 47A. 47B. 48A. 48B. 49A. 49B. 50A. 50B.

Färglägg efter bokstav 58 Färglägg efter bokstav 60 Bokstavspussel 62 Para ihop föremål med bokstav 64 Bokstavsjakt versaler 66 Bokstavsjakt gemener 68 Bokstavskort versaler 70 Bokstavskort gemener 72 Aa 74 Bb 75 Cc 76 Dd 77 Ee 78 Ff 79 Gg 80 Hh 81 Ii 82 Jj 83 Kk 84 Ll 85 Mm 86 Nn 87 Oo 88 Pp 89 Qq 90 Rr 91 Ss 92 Tt 93 Uu 94 Vv 95 Ww 96 Xx 97 Yy 98 Zz 99 Åå 100 Ää 101 Öö 102 Namnskylt 103 Brevmall 104 Sagotärning – karaktärer 105 Sagotärning – platser 106 Sagotärning – saker 107 Språkspel – spelplan 108 Språkspel – uppdragskort 109

2018-02-27 12:19


Inledning Med det här materialet får du underlag för att arbeta språkutvecklande i förskolan. Tanken är att du ska kunna göra nedslag i boken och hitta övningar och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration till språkutvecklande övningar. Varje övning finns i två varianter, en lite lättare och en med mer utmaning. Övningarna kan genomföras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp. I varje del finns underlag för gemensamma språklekar där ni kan prova och utmana era nya kunskaper tillsammans i exempelvis rim-memory eller bokstavsjakt. Kopiera upp arbetsbladen, ta fram pennor, saxar, lim och samtala, diskutera, klura, fundera och lek med språket!

Ä

Upptäck språket.indd 4

2018-02-27 12:19


6A Hitta delarna av ordet i staden Syfte: Utveckla förståelse för sammansatta ord.

16

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

Upptäck språket.indd 16

Leta efter delarna till orden längst ner. Ringa in och dra streck till rätt bild.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 2018-02-27 12:20


6B Hitta delarna av ordet på landet Syfte: Utveckla förståelse för sammansatta ord.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 Upptäck språket.indd 17

Leta efter delarna till orden längst ner. Ringa in och dra streck till rätt bild.

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

17

2018-02-27 12:20


11A Ord som slutar med E, L, R, N, I Syfte: Utveckla förmåga att uppmärksamma och urskilja bokstavsljud.

26

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

Upptäck språket.indd 26

Vilka ord slutar med samma ljud? Dra streck mellan dem.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 2018-02-27 12:20


11B Ord som slutar med E, L, R, N, I Syfte: Utveckla förmåga att uppmärksamma och urskilja bokstavsljud.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 Upptäck språket.indd 27

Vilka ord slutar med samma ljud? Dra streck mellan dem.

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

27

2018-02-27 12:20


19A Pappersflygplan Syfte: Utveckla finmotorik.

44

SKRIVFÖRBEREDANDE OCH FINMOTORIK

Upptäck språket.indd 44

Följ flygplanens väg.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 2018-02-27 12:21


19B Trollsländor

Följ trollsländornas väg.

Syfte: Utveckla finmotorik.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 Upptäck språket.indd 45

SKRIVFÖRBEREDANDE OCH FINMOTORIK

45

2018-02-27 12:21


28A Para ihop föremål med bokstav

Dra streck till den bokstav som ordet börjar på.

Syfte: Utveckla förståelse för bokstäver som symboler.

NOLIS

64

SKRIFTSPRÅK OCH FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER

Upptäck språket.indd 64

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 2018-02-27 12:21


28B Para ihop föremål med bokstav

Dra streck till den bokstav som ordet börjar på.

Syfte: Utveckla förståelse för bokstäver som symboler.

D B G P F

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 Upptäck språket.indd 65

SKRIFTSPRÅK OCH FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER

65

2018-02-27 12:21


PEDAGOGSIDA

48A Brevmall Syfte: Utveckla förståelse för att kommunicera med skrift. Skriv ett brev tillsammans, eller låt barnen skriva ett brev själva.

104

SKRIFTSPRÅK OCH FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER

Upptäck språket.indd 104

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 2018-02-27 12:22


PEDAGOGSIDA

48B Sagotärning – karaktärer Syfte: Utveckla förmåga att kommunicera utifrån bilder. Klipp ut, färglägg om ni vill, vik och klistra ihop till tärningar. Kasta en tärning i taget och berätta en saga utifrån bilderna som tärningarna visar.

Kopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404 Upptäck språket.indd 105

SKRIFTSPRÅK OCH FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER

105 2018-02-27 12:22


UPPTÄCK

SPRÅKET

i örskolan 100 KOPIERINGSUNDERLAG Patricia Blomkvist

Materialet består av 100 övningar i form av kopieringsunderlag att använda för att arbeta med språk i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller få stöd och inspiration i att introducera ett nytt område inom språket. Materialet är uppdelat i tre olika delar:

Ordförråd och begrepp Skrivförberedande och finmotorik Skriftspråk och förståelse för symboler Varje övning finns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning. Till varje övning finns syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. I varje del finns underlag för gemensamma aktiviteter där barnen kan prova och utmana sina nya kunskaper tillsammans.

ISBN 978-91-27-45240-4

9 789127 452404

Upptäck språket omslag.indd 2

2018-02-23 13:11

9789127452404  
9789127452404