Page 1

Ord, ord, ord Ord, ord, ord innehåller 15 konkreta och forskningsbaserade övningar med fokus på att öka elevers kunskap och medvetenhet om ord. Genom övningarna får både lärare och elever strategier att arbeta med ordkunskap. Övningarna tar upp ämnen som synonymer, tankekartor, homonymer, beskrivningar samt abstrakta och konkreta begrepp. En tydlig översikt visar vilket centralt innehåll i läroplanen Lgr 11 som varje övning behandlar. Kopieringsunderlag och ordkort för ett strukturerat och laborativt arbetssätt medföljer.

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

kall snabb

Ulrika Wolff är fil dr och universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

vettig

sval

ljummen

varm

kvick

rapp alert

förnuftig

klok genialisk

Ulrika Wolff ISBN 978-91-27-42627-6

9 789127 426276


A.

Synonymer

Lista ord på tavlan tillsammans i klassen

uppmuntra till att genast sätta igång och

eller gruppen. Utgå t.ex. från ordet pojke

skriva det som faller en in.

och låt eleverna föreslå ord som betyder ungefär samma sak som pojke. Skriv enbart

Alla läser sedan, i tur och ordning, själva

upp deras egna förslag, dvs. bidra inte med

upp sin beskrivning av det givna ordet. Dis-

något eget. Ni kommer att få fram en rad

kutera likheter och skillnader i beskrivning-

olika synonymer, såsom gosse, kille eller

arna och varför vi kanske ser olika på ordet.

påg. Vilka synonymer som blir aktuella kommer att variera med exempelvis elevernas ålder och var de bor. Vid nästa moment behöver varje elev ha papper och penna. Instruktionen är att eleverna under tre minuter ska skriva en beskrivning av något av orden som listades i förra momentet, t.ex. en gosse. Informera om att ingen ska läsa det de skriver, utan det ska vara deras egna minnesanteckningar. Avsikten med den korta tiden är att undvika känslan av höga krav och att

Arbeta med de andra synonymerna på samma sätt. Diskutera efteråt vad en synonym är. Resonera om att det är ett ord som betyder samma sak som ett annat ord men ändå inte. Utvidga gärna diskussionen till ett samtal om att det är viktigt vilka ord vi använder, när och i vilka sammanhang. Det kan leda till en vidare diskussion om hur man kan använda språket och varför det är viktigt hur vi formulerar oss.

Exempel på ord att arbeta med:

pojke

äta flicka

barn

skola åka

mat dö

prata tycka om hälsa cykel

hus

gå rädd

7


B.

Schema för ordkunskapsträning

Det kan vara bra att vrida och vända på ord

kan se olika ut beroende vad för slags ord

för att hitta dess potentiella betydelse. Om

som ska bearbetas. Orden kan även varie-

man kan ett ord, och sedan lär sig ett nytt

ras beroende på hur gamla eleverna är, var

ord med liknande betydelse, kommer också

de bor osv. Låt det bli en inarbetad struk-

det ord man ursprungligen kunde nyanse-

tur som eleverna sedan kan arbeta med

ras. Det kan även vara så att man tror att

mer självständigt eller i grupp. Schemat

man förstår innebörden av ett ord tills man

kan med fördel användas i flera av skolans

ska förklara det för någon annan.

ämnen.

Skapa ett schema för att bearbeta ord. Det

Kopieringsunderlag Hurdan är en

rövare

Hurdan är en ?

rövare

inte ?

Övning B Schema

Vad är det för skillnad på en

rövare

rövare

rövare

och en

tjuv

Vad tänker du på när du hör ordet

Vilka likheter är det mellan en och en ?

tjuv

?

Exempelord:

8

Substantiv

Adjektiv

Verb

rövare - tjuv blomma - växt palats - slott revolution - krig saga - berättelse regent - kung förfader - släkting val - omröstning farsot - sjukdom vätska – dryck

disträ munter seriös harmonisk nedstämd avundsjuk pinsam pedantisk charmerande bräcklig

tvivla anhålla syna förneka raljera anspela vidhålla skönja flanera diskutera

?


Ord, ord, ord Ord, ord, ord innehåller 15 konkreta och forskningsbaserade övningar med fokus på att öka elevers kunskap och medvetenhet om ord. Genom övningarna får både lärare och elever strategier att arbeta med ordkunskap. Övningarna tar upp ämnen som synonymer, tankekartor, homonymer, beskrivningar samt abstrakta och konkreta begrepp. En tydlig översikt visar vilket centralt innehåll i läroplanen Lgr 11 som varje övning behandlar. Kopieringsunderlag och ordkort för ett strukturerat och laborativt arbetssätt medföljer.

Arbeta aktivt och strukturerat med ordförståelse

kall snabb

Ulrika Wolff är fil dr och universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

vettig

sval

ljummen

varm

kvick

rapp alert

förnuftig

klok genialisk

Ulrika Wolff ISBN 978-91-27-42627-6

9 789127 426276

9789127426276  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you