Page 1


Libers

övningar i tyska muntlig kommunikation Kerstin B. Rydén

Steg 3–5


Libers ISBN 978-91-21-95434-8

Redaktör: Pernilla Hallqvist Formgivare: Eva Jerkeman och Bånges Grafiska Form AB Illustrationer: Staffan Schultz Produktion: Björn Trygg

Första upplagan 1

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liberab@liber.se

muntlig kommunikation

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrätts­organisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet.

övningar i tyska

© 2007 Kerstin B. Rydén och Liber AB

Steg 3–5


Övningar i språkfärdigheter Detta material ingår i en serie med kopieringsunderlag, i olika färdigheter i franska, spanska, italienska och tyska. Övningarna kan man lätta plocka fram när man behöver ett material som eleverna kan arbeta med på egen hand, då man får tid över, vikarierar, arbetar i grupp eller helt enkelt vill variera undervisningen. Materialet ligger tryckt som pdf-fil på en cd-rom. Det är bara att skriva ut den aktuella övningen. Kopieringen är fri på din skola!

Läromedel som ingår i serien

Tyska

ITalIenska

Hörförståelse för steg 1–2 Hörförståelse för steg 3–5 Muntlig kommunikation för steg 3–5 Grammatik för steg 3–5 (OBS! Tryckt häfte på 104 sidor, ej som pdf-fil på cd-rom)

Hörförståelse för steg 1–2 Muntlig kommunikation för steg 1-2

Franska

Grammatik för steg 1–3 Hörförståelse för steg 1–2 Hörförståelse för steg 3–5 Muntlig kommunikation för steg 3–5 Écoute – interaktiv cd-rom med hörförståelse, läsförståelse, uttal och grammatik för steg 3–5 Oscar – interaktiv cd-rom med grammatik och uttal för steg 1–7

spanska

ryska

Hörförståelse för steg 1–2 Hörförståelse för steg 3–5 Muntlig kommunikation för steg 1–2 Övningar inför steg 3 Övningar i film för steg 1–5

Grammatik, översättning och ordförståelse för steg 1–2

Vad Tycker du?

Vi vill gärna veta vad du tycker. Vilka övningar behövs? I vilken färdighet? Vad saknas i sortimentet? Hör av dig till oss på Liber, Skolförlaget, främmande språk, tfn 08-690 92 00.
Förord Välkommen Välkommen till Libers övningar i tyska – muntlig kommunikation. Materialet innehåller 41 övningar, avsedda för elever som studerar tyska på steg 3–5 enligt Skolverkets kursplaner 2000. Syftet med övningarna är att eleverna ska få möjlighet att använda och utveckla sina kunskaper i tyska i kommunikativa situationer av olika typer och att arbetet ska vara roligt och underhållande. Innehållsförteckningen I innehållsförteckningen står övningarnas rubriker och på vilken sida i materialet du hittar dem. Här finns också angivet hur många elever varje övning är avsedd för. De flesta är parövningar, men det finns också ett antal övningar för grupper på 3 eller fler elever. Svårighetsgraden är markerad med ¨ för övningar som är tänkta för steg 3, ¨¨ för steg 3–4 och ¨¨¨ för steg 4–5. Svårighetsgraden är naturligtvis bara en rekommendation, och du väljer själv den svårighetsgrad som passar din klass

Övningstyper Materialet innehåller stor variation och flexibilitet. Här är en indelning i olika övningstyper i frekvensordning med numren på tillämpliga övningar. I många fall passar övningarna in på flera kategorier, men här anges huvudkategorin. Här finns träning på … • att beskriva, förklara och repetera ord och begrepp (2, 4, 6, 7, 10, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33). • intervjuer och samtal (1, 15, 21, 22, 28, 32). • att beskriva sig själv och andra (5, 11, 17, 20). • att beskriva eller jämföra bilder (3, 16, 23). • att motivera och förklara (8, 18, 38, 39). • att presentera ett ämne (31, 34, 35). • att diskutera och argumentera (9, 37). • att jämföra texter (13, 36). • kroppsspråk (14). • satskonstruktion (19). Vissa övningar kan användas som spel, lek eller tävling, t.ex. 6, 7, 10, 12, 25, 26, 27, 31.

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

eller dina individuella elever.
Att arbeta med övningarna Övningarna är fristående och kan användas oberoende av vilken läromedel du använder. De tar olika tid att genomföra, mellan 20–40 minuter, beroende dels på övningstypen, dels elevernas språkliga nivå. Samtliga övningarna är självgående. Varje övning inleds med klara och tydliga instruktioner på svenska, riktade direkt till eleven/eleverna. Varje övning är också försedd med generösa ordlistor. Ett fåtal övningar kan kräva en viss förberedelsetid för eleverna. De kan behöva tänka igenom vad de ska säga och hur de ska formulera sig. Låt eleverna själva bestämma om och hur många minuter de behöver förbereda sig. Diskussion efter övningar Det kan vara en god idé att göra det till en vana att regelbundet följa upp en muntlig övning med frågor om hur det gick. Man kan t.ex. ställa eleverna följande frågor: Vad gick bra? Vad var svårt? Vad kunde ni ha gjort bättre? Vad skulle ni behöva träna mer på för att nå bättre resultat? Ordinlärning? Strategier? Dessa frågor kan också eleverna själva diskutera med varandra, så att de blir medvetna om sin inlärning och hur de kan förbättra sig. Att lära sig tyska är roligt. Med Libers övningar i tyska – muntlig kommunikation blir det ännu roligare!

Kerstin B. Rydén Ett stort tack till Robert Sjöberg och Åsa Möller för goda idéer.

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Lycka till!
Sida

Övning nr

Rubrik

Antal elever

Svårighetsgrad

7 8 9 11 12 13 17 21 22 23 25 27 28 32 34 36 38 39 41 42 43 45 47 49 50 52 54 56 58 60 62 63 65 66 70 74 76 78 79 81 84

1 2 3 A+B 4 5 6 A+B 7 A+B 8 9 10 A+B 11 A+B 12 13 A+B 14 A+B 15 A+B 16 A+B 17 18 A+B 19 20 21 22 23 A+B 24 25 A+B 26 A+B 27 A+B 28 A+B 29 A+B 30 A+B 31 32 33 34 A+B 35 A+B 36 A+B 37 38 39 40 A+B+C 41 A+B+C

Wer in der Klasse … ? Wörterjagd Naive Kunst Thema Stadt Das Porträt Schiffe versenken 1 Schiffe versenken 2 Das Beste von allem Geburtstag Käsekasten Berufe raten Mit dem Alphabet um die Welt Anzeigen Theater ohne Worte Eine neue Identität Bildbeschreibung Claudia, Christian und ich Aller guten Dinge sind drei Sätze bauen Eine Pause beim Deutschkurs Auf Hamburg Hauptbahnhof Ein Zimmer mieten Unterschiede finden Besuch vom Mars Ein halbes Kreuzworträtsel – Sport Ein halbes Kreuzworträtsel – Verben Ein halbes Kreuzworträtsel – Substantive Ein Ferientag Typisch Schwedisch Falsche Freunde Wer gewinnt? Ein Interview für die Schülerzeitung Genau so ist es! Heute in der Zeitung 1 Heute in der Zeitung 2 Poesiekiste Für – gegen Das ist aber eine Überraschung! Peinlich! Die Bremer Stadtmusikanten Hänsel und Gretel

Helklass 2 2 2 3–4 2 2 2 2–4 3 2 2 2 2 2 2 2 3–5 3–4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3–5 2 3–4 2 2 2 4 3–4 2–4 3–5 3–5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨

Svårighetsgrad: ¨ lättare övningar anpassade för steg 3 ¨¨ något svårare övningar lämpliga för steg 3–4 ¨¨¨ mer avancerade övningar avsedda för steg 4–5

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Innehåll
1 Wer in der Klasse … ?

Helklass

Alla behöver det här bladet + en penna. Gå runt i klassen och intervjua varandra. Ställ en eller ett par frågor till varje person och gå sedan vidare. Fråga Kannst du …/Spielst du …/Hast du …? osv. Om personen svarar ”ja” skriver du hans/hennes namn på skrivraden. Hur många namn får du med?

1. … hat ein Haustier?

________________________________________

2. … spielt Eishockey?

________________________________________

3. … trinkt Orangensaft zum Frühstück?

________________________________________

4. … ist in Deutschland gewesen?

________________________________________

5. … mag Hardrock?

________________________________________

6. … kann drei Städte in Österreich nennen?

________________________________________

7. … kann erklären, was eine Hieroglyphe ist?

________________________________________

8. … kann vier Tiere auf Deutsch aufzählen?

________________________________________

9. … kommt nicht aus Schweden?

________________________________________

10. … sieht jeden Tag mindestens zwei Stunden fern?

________________________________________

11. … hat ein rotes Fahrrad?

________________________________________

12. … kann 1000 Meter schwimmen?

________________________________________

13. … hat zwei Cousins/Cousinen?

________________________________________

14. … liest ein Buch pro Monat?

________________________________________

15. … kann vier Getränke (drycker) auf Deutsch nennen?

________________________________________

16. … weiß, was der Gegensatz (motsats) von hässlich ist?

________________________________________

17. … spielt ein Instrument?

________________________________________

18. … wohnt in einem gelben Haus?

________________________________________

19. … mag nicht Pizza?

________________________________________

20. … kann vier deutsche Automarken nennen?

________________________________________

21. … ist Mitglied in einem Verein?

________________________________________

22. … interessiert sich für Astronomie?

________________________________________

23. … kann das Alphabet auf Deutsch in 20 Sekunden sagen?

________________________________________

24. … schickt mehr als 10 SMS pro Tag?

________________________________________

25. … hat im Sommer Geburtstag?

________________________________________

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Wer …
2 Wörterjagd

2 personer

Hitta två tyska ord som svar på varje uppgift.

Extra uppgift Säg något om de ord ni föreslår.

Exempel: Tomaten sind rot. Es gibt aber auch grüne und gelbe Tomaten. Man verwendet sie oft, wenn man einen Salat macht. Ich mag Tomaten. Nennen Sie zwei Dinge, die … 1. … rot sind. 2. … mehr als 10 000 Euro kosten. 3. … vier Beine haben. 4. … man im Badezimmer finden kann. 5. … aus Plastik sind. 6. … viereckig sind. 7. … sehr langsam sind. 8. … ohne Elektrizität nicht funktionieren. 9. … man im Fernsehen sehen kann. 10. … man essen kann. 12. … größer als ein Auto sind. 13. … man im Supermarkt kaufen kann. 14. … viele Menschen in ihrer Freizeit machen. 15. … ein Journalist schreiben kann. 16. … gut schmecken. 17. … man oft hört. 18. … wichtig in der Küche sind. 19. … furchtbar gefährlich (farliga) sind. 20. … man an den Füßen trägt. 21. … man in Deutschland sehen kann, aber nicht in Schweden. 22. … man in Australien sehen kann. 23. … man braucht, wenn man krank ist. 24. … im Garten wachsen. 25. … man im Sommer macht. 26. … man auf der Reise mitbringt. 27. … sehr billig sind. 28. … ungewöhnlich (ovanligt) schnell sind. 28. … man jeden Tag braucht.

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

11. … sehr schwer sind.

29. … es am Strand gibt. 30. … man beim Wintersport braucht.
3 a Naive Kunst

2 personer

1(2)

• Du är A. Beskriv din bild för B så detaljerat som möjligt. B tecknar bilden efter din beskrivning. • Jämför den färdigtecknade bilden med originalet. Vad blev rätt och vad blev fel? Jämför på tyska!

Användbara uttryck

moln skorsten rök träd fågel

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

links rechts oben unten neben in der Mitte die Wolke der Schornstein der Rauch der Baum -e+ der Vogel -+
3 b Naive Kunst

2 personer

2(2)

• Du är B. Beskriv din bild för A så detaljerat som möjligt. A tecknar bilden efter din beskrivning. • Jämför den färdigtecknade bilden med originalet. Vad blev rätt och vad blev fel? Jämför på tyska!

Användbara uttryck

moln skorsten rök träd

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

links rechts oben unten neben in der Mitte die Wolke der Schornstein der Rauch der Baum -e+

10


4 Thema Stadt

2 personer

A väljer ett av ord och beskriver det för B på tyska. B gissar vilket ord det är. Byt roller.

Exempel: A Hier kauft man Medikamente. B Meinst du die Apotheke? A Stimmt!

Restaurant

Einwohner Auto

e

Fußgängerzon

Kirche Supermarkt

bahn

Straßen

Marktplatz

Schule

Schloss

Apotheke

Geschäft

Kaufhaus

Bahn

hof

Krankenhaus

Hafen

Theater

Post Kino

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Stadtplan

11


5 Das Porträt

3–4 personer

• Var och en i gruppen berättar om en person, som han/hon tycker om. Det kan vara en vän, en släkting, en filmstjärna, en musiker, en person i en bok, en historisk person, etc. • Använd rubrikerna i tankekartan. Försök få med så många detaljer som möjligt. • Hjälp varandra genom att ställa frågor.

Variant • Var och en berättar om sig själv.

Alter Zuhause Träume

Adresse

Zukunft Schule

Lieblingsessen Job

Das Porträt

Persönlichkeit

Familie Haustiere

Interessen

Kleider

Sport Freizeit

Musik

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Aussehen

12


6 a Schiffe versenken 1

2 personer

1(4)

Poängberäkning: Om du gissar på en ruta med bokstav i får du 1 pluspoäng. Om du gissar på en tom ruta får du 1 minuspoäng. Anteckna poängen medan ni spelar. Vem får flest poäng? Du är A. Du har två brickor. a) På bricka 1 ska du hitta två djur, två tal, två yrken, två färger och två tyska städer. Fyra ord står vågrätt, tre ord står lodrätt, tre ord står diagonalt.

Fråga så här: A: Gibt es einen Buchstaben in B3? B: Nein./Ja, da steht ein S. Fortsätt tills du har hittat alla ord. b) Titta nu på bricka 2. Där står de ord som B kommer att fråga dig om.

Extraövning Hitta på meningar eller en liten berättelse med orden i rutorna.

1 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

1

13


6 a Schiffe versenken 1

2(4)

2 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 S

A

L

Z

B

U

R

G

R

3

O F

5

A

6

H

7

R

8

R

9

A

10

D

J

U

L

I

W

T I

T

I

S

C

H

E

M A

N

Ä P

Z

U

G

T

U

H

R F

Z E

S L

L

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

4

12

L

B

2

11

K

14


6 b Schiffe versenken 1

2 personer

3(4)

Poängberäkning: Om du gissar på en ruta med bokstav i får du 1 pluspoäng. Om du gissar på en tom ruta får du 1 minuspoäng. Anteckna poängen medan ni spelar. Vem får flest poäng? Du är B. Du har två brickor. a) På bricka 1 står de ord som A kommer att fråga dig om. b) På bricka 2 ska du hitta två saker att äta, två städer i Österrike, två månader, två fordon och två möbler. Fem ord står vågrätt, tre ord står lodrätt, två ord står diagonalt.

Fråga så här: B: Gibt es einen Buchstaben in B3? A: Nein./Ja, da steht ein S. Fortsätt tills du har hittat alla ord. Gissa gärna när du tror att du vet vilket ord det är.

Extraövning Hitta på meningar eller en liten berättelse med orden i rutorna.

1

A

B

C

D

Z

E

H

N

E

2 3

K

4

A

5

M

6

E

7

L

A

R

Z

H

I

J

K

L

S

C

H

W

A

R

Z

T

A

M T

H

R A

Ü Z

O M

9

O

C

H

C

T

H D

U K

N E

B

10

12

G

K

8

11

F

E R

R

N E

G

I

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

1

15


A

11

12

B C D E F G H I J K

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

6 b Schiffe versenken 1 4(4)

2 L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16


7 a Schiffe versenken 2

2 personer

1(4)

Poängberäkning: Om du gissar på en ruta med bokstav i får du 1 pluspoäng. Om du gissar på en tom ruta får du 1 minuspoäng. Anteckna poängen medan ni spelar. Vem får flest poäng? Du är A. Du har två brickor. a) På bricka 1 ska du hitta två spel, två adjektiv, två länder, två årstider och två kroppsdelar. Tre ord står vågrätt, tre ord står lodrätt, fyra ord står diagonalt.

Fråga så här: A: Gibt es einen Buchstaben in B3? B: Nein./Ja, da steht ein S. Fortsätt tills du har hittat alla ord. b) Titta nu på bricka 2. Där står de ord som B kommer att fråga dig om.

Extraövning Hitta på meningar eller en liten berättelse med orden i rutorna.

1 A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

1

17


7 a Schiffe versenken 2

2(4)

2

1

B

C

D

E

B

2

A

3

U

4

M

5

F

G

H

H

A

O

B

S

E

E

L

T

E

L

L

E

R

B

L

U

S

E

12

O

K

M M

T

E

N

N

I

S

E N

L

G

L

O

10 11

K

E

8 9

J

G

6 7

I

L S

G

F E

R

N A S

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

A

18


7 b Schiffe versenken 2

2 personer

3(4)

Poängberäkning: Om du gissar på en ruta med bokstav i får du 1 pluspoäng. Om du gissar på en tom ruta får du 1 minuspoäng. Anteckna poängen medan ni spelar. Vem får flest poäng? Du är B. Du har två brickor. a) På bricka 1 står de ord som A kommer att fråga dig om. b) På bricka 2 ska du hitta två klädesplagg, två växter, två verb, två sporter och två saker i köket. Tre ord står vågrätt, fyra ord står lodrätt, tre ord står diagonalt.

Fråga så här: B: Gibt es einen Buchstaben in B3? A: Nein./Ja, da steht ein S. Fortsätt tills du har hittat alla ord. Gissa gärna när du tror att du vet vilket ord det är.

Extraövning Hitta på meningar eller en liten berättelse med orden i rutorna.

1 B

C

D

E

F

G

1 2

H

I

J

K

S F

R

3

O

H

H

J

4

K

5

A

6

R

7

T

8

E

9

N

O C

E A

H H

R P

R Ö

B A

W

N S

N I

S

L

C

T H

A

C

H

H

A

N

N

10

U

11

S

12

A

T E R

D

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

A

19


A

12

B C D E F G H I J K

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

7 b Schiffe versenken 2 4(4)

2 L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20


8 Das Beste von allem

2 personer

Vad tycker du bäst om? Vad är viktigt för dig? Motivera också varför! a) Intervjua varandra med hjälp av frågorna. b) Arbeta med ett annat par. Presentera varandra utifrån de svar ni har fått på frågorna.

Exempel: Anna will Journalistin werden. In den Ferien fährt sie am liebsten nach Griechenland. Dort mag sie die Sonne, das Meer und das Essen. 1. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? 2. Was ist deine Lieblingsfarbe? 3. Was ist dein Lieblingstier? 4. Wie heißt deine Lieblingsband? 5. Wer ist der beste Musiker? Die beste Musikerin? 6. Was ist dein Lieblingssport? 7. Wie heißt deine Lieblingsstadt?

9. Wie heißt dein Lieblingsfilmstar? 10. Welcher Film ist dein Lieblingsfilm? 11. Welche Bücher gefallen dir am besten? 12. Welche Zeitschriften liest du gern? 13. Welche Fernsehprogramme siehst du am liebsten? 14. Was isst du am liebsten? 15. Was machst du gern in deiner Freizeit? 16. Wohin fährst du am liebsten in den Ferien? 17. Was machst du, um fit zu bleiben? 18. Wer ist dein Idol? 19. Wie sieht ein perfekter Tag aus? 20. Welche sind deine besten Eigenschaften? 21. Welche Eigenschaften findest du bei deinen Freunden am wichtigsten? 22. Was ist das Wichtigste im Leben?

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

8. Welcher Wochentag ist der beste Tag?

21


9 Geburtstag

2–4 personer

a) Vad ger ni de olika personerna i födelsedagspresent? Och varför? Välj bland personerna och presenterna här nedan.

Exempel: Fråga varandra: Was gibst du deiner Oma? Svara t.ex. så här: Ich gebe meiner Oma einen Krimi, denn sie findet Krimis sehr spannend. b) Vad ger ni inte till personerna? Varför inte?

Exempel: Fråga varandra: Was gibst du deiner Oma nie? Svara t.ex. så här: Ich gebe meiner Oma nie eine Flasche Wein. Sie trinkt nämlich nie Wein, sie trinkt nur Kaffee. OBS! Den man ger något åt står i dativ (indirekt objekt): Ich gebe meiner Mutter/meinem Vater/meinen Eltern/dem Mann/der Frau/den Kindern/dir/ihm/ihr/ihnen/euch … Det man ger står i ackusativ (direkt objekt):

Personen

Geschenke

meine Oma

100 Euro

ein Porsche (m.)

mein Opa

ein Regenschirm (m.)

eine Badewanne

meine Mutter

eine Kinokarte

ein Tag im Zoo

mein Vater

ein rotes T-Shirt (n.)

ein Krimi (m.)

meine Eltern

eine Dose Sardinen

eine Wurst

meine Freundin

eine CD mit Rammstein

Schokolade

mein Freund

eine Halskette (halsband)

ein italienisches Buch

meine Schwester

eine Seife (tvål)

ein Zug (m.)

mein Bruder

blaue Socken

ein Theaterbesuch (m.)

Tante Lottie

ein Liebesroman (m.)

ein Kilo Tomaten (n.)

Onkel Klaus

ein Wintermantel (m.)

ein DVD-Film (m.)

meine Lehrerin

eine Flasche Wein

Briefpapier

mein Lehrer

ein Spielzeugauto (n.)

eine Dose Aprikosen

mein Hund

ein Computer

Ohrringe

meine Katze

ein Wecker (m.)

eine Reise um die Welt

Christian

Gummistiefel (gummistövlar) ein Seidenschlips (m.)

Eva

ein Drucker (skrivare) (m.)

eine Zirkuskarte

Maria und Hans

ein Puzzle (n.)

eine Sonnenbrille

die Kinder

ein Buch mit Sudokus (n.)

ein Kugelschreiber (m.)

die Königin

ein Fallschirm (m.)

Brötchen

der König

ein Yorkshireterrier (m.)

Rosen

ich

eine Leiter (stege)

ein Segelboot (n.)

er

Kaugummi (tuggummi)

eine Zeitschrift

sie

gelbe Schuhe

ein Spaten (spade) (m.)

libers övningar i tyska muntlig kommunikation steg 3–5 • kopiering tillåten © liber ab

Ich gebe … einen Krimi/eine Tasche/ein Buch.

22


9789121954348  

muntLig kommunikation Libers Steg 3–5 Kerstin B. Rydén Libers ISBN 978-91-21-95434-8 © 2007 Kerstin B. Rydén och Liber AB Steg 3–5 Första up...