Page 1

Lieber Deutsch 2.0

r Lieber Deutsch 3 2.0 är ett läromedel för elever som läser Tyska 3. Det är avsett för studerande inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och studieförbund. Lieber Deutsch 3 2.0 är en revidering av Lieber Deutsch 3. Här har vi behållit den omtyckta kärnan, moderniserat och fräschat upp texter, övningar, layout och bilder enligt lärares och elevers önskemål.

Lieber Deutsch 2.0

3

Lieber Deutsch 3 2.0 består av följande komponenter: 3 Kursbok som tryckt bok eller digital onlinebok 3 Lärarljud på cd-skiva eller nedladdningsbart 3 Elevljud på cd-skiva eller nedladdningsbart 3 Lärarhandledning 3 Facit 3 Lieber Deutsch glosträning på www.liber.se/glosmaskin Utarbetad i enlighet med GY11

Best.nr 47-11785-7 Tryck.nr 47-11785-7

3

3

Lieber Deutsch 2.0

ANNIKA KARNLAND ANDERS ODELDAHL LENA GOTTSCHALK

4711785_omslag.indd 1-3

2014-03-24 15.17


Lieber Deutsch 2.0

3

ANNIKA KARNLAND ANDERS ODELDAHL LENA GOTTSCHALK LIBER

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 1

2014-04-09 09.25


isbn 978-91-47-11785-7 © 2006 första uppl., 2014 andra uppl., Annika Karnland, Anders Odeldahl och Liber AB redaktion och projektledning Pernilla Hallqvist formgivning Eva Jerkeman bildredaktör Margareta Söderberg, Elisabeth Westlund produktion Anna Törnqvist Göpel Andra upplagan 1 repro Repro 8 AB, Stockholm tryck Kina 2014

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB Tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 2

2014-04-09 09.25


240 Bildförteckning Omslagsfoto: Peter Erik Forsberg/AGE/Look/IBL 7 9 10 11:1 11:2 11:3 12 14–15 16 20 21 22:1 22:2 22:3 24 27:1 27:2 31 33 34:1 34:2 36 38–39 40 41 43:1 43:2, 3, 4 45 46:1 46:2 48 50 53 54 56 57 58 60 61 62 66 68 70:1 70:2 72 74 74–75 75 76 77:1 77:2

Bryan Peterson/Corbis/TT Matthew Mawson/Millennium/TT Everett/IBL Brian Jackson/Thinkstock Maxime Kazim/Thinkstock Shutterstock Karl Johaentges/Look/IBL Alan Bailey/Getty Thomas Barwick/Getty Michael Berman-Wald/Alamy Oliver Lang/Afp/TT Getty James Woodson/Thinkstock moodboard/Thinkstock Brad Rickerby/Getty privat Shutterstock Shutterstock  Matthias Balk/dpa/IBL PhotoDisc Vol.89 eyewave/Thinkstock Shutterstock Bill Holden/Getty quavondo/Getty Dirk Freder/Getty Nicolas Asfouri/Epa/TT Anna Stöcher Shutterstock Robert Boesc/Anzenberger/INA Thomas Ernsting/Bilderberg/INA Markus Amon/Getty Brian Summers/Getty EpicStockMedia/Thinkstock Toni Anzenberger/INA Hannibal Hanschke/dpa/IBL MEPL/IBL MEPL/IBL Thomas Frey/dpa/IBL Andrew Fox/Corbis/TT jcamilobernal/Thinkstock Susanna Blåvarg/Johnér Susan & Neil Silverman/Fogstock/INA Shutterstock Shutterstock Shutterstock Brittany Marcoux/Getty Maskot/Folio Christian Åslund/Getty Vstock/Getty Maskot/Getty Susanne Walström/Johnér/Getty

229-240 4711785_INLAGA_5 Styckeordlista.indd 240

77:3 78 81 87 89–90 92–93 95:1 95:2 95:3 98 102 103 108 109 110 111 112 113 114 118–119 121:1 121:2 124 125:1 125:2 125:3 128 130 133 134:1 134:2 137 139:1 139:2 144–145 146 148 152 154:1 154:2 157 158:1 158:2 159 160:1 160:2 162 164 173 176 179 180 181 183

National Geographic/Alamy Lyn Holly Coorg/Getty Shutterstock Eventpress Hoensch/dpa/IBL Paola de Grenet/Millennium/TT Shutterstock PhotoDisc Vol.48 StocksnapperThinkstock Shutterstock Carola Koserowsky/Look/IBL Alexia Khruscheva/Thinkstock Cavan Images/Getty Roy Morsch/IBL Shutterstock Imagebroker/Alamy claudiodivizia/Thinkstock Shutterstock Bernd Thissen/dpa/TT tolgaesiz/Thinkstock Theo Schneider/Corbis/TT chert61/Thinkstock privat UppercutImages/Getty scyther5/Thinkstock juan moyano/Thinkstock Lalouetto/Thinkstock Jürgen Stumpe/Look/IBL Markus Scholz/argus/INA S. Steinach/dpa/Corbis/TT Ryan McVay/Thinkstock Winai_Tepsuttinun/Thinkstock Christian Reister/ImageBroker/INA Image Source/Getty Olle Lindeborg/TT Matthias Hiekel/dpa/IBL Nicole Cleary/Newspix/Alloverpress PhotoDisc OS.35 ib/J.W.Alker/INA stephankerkhofs/Thinkstock stephankerkhofs/Thinkstock Johannes Eisele/Afp/TT Jörgen True/TT siraphol/Thinkstock Fausto Giaccone/Anzenberger/INA Everett Collection/IBL Tilman Vogler/dpa/IBL Sebastian Kahnert/dpa/IBL Interfoto/IBL Rainer Eder/Visual Impact Pannoschka/Thinkstock Kay Nietfeld/dpa/IBL Pontus Lundahl/TT Transportstyrelsen Eastcott Momatiuk/Getty

2014-03-25 13.16


3

Förord Välkommen till Lieber Deutsch 3 2.0 – för dig som läser Tyska 3! Lieber Deutsch 3 2.0 är en ny upplaga. För att läsa mer om hur boken är reviderad, titta i lärarhandledningen eller på www.liber.se I bokens inledningskapitel Mach mit (s. 7–12) får du mjukstarta med dina fortsatta studier i tyska. Genom olika övningar får du lära känna dina kamrater i gruppen, repetera tyska ord och uttryck och testa dina tyskkunskaper i ett lekfullt spel. TEXTER MED ÖVNINGAR Lieber Deutsch tar på ett varierat och lekfullt sätt upp det centrala innehållet i kursen både när det gäller reception, produktion och interaktion.

I boken finns sex kapitel med texter. Efter varje text följer textfrågor och ordövningar. Du får även träna hörförståelse och öva dig i att prata och skriva tyska i många realistiska situationer. Extra träning på några vardagliga uttryck får du under rubriken IM FOKUS. I varje kapitel får du också lyssna till en sång och bekanta dig med tyskspråkig musik. Varje kapitel avslutas med PROJEKT där du får fördjupa dig inom olika tematiska områden. Flexitexter är ett avsnitt med extra texter som främst fördjupar din läsförståelse. Du kan arbeta med texterna på flera olika sätt (se s. 169). FLEXITEXTE

med övningar (se s. 184). Här finns också en frasbank, där du kan slå upp vad man säger när man uttrycker en åsikt, ger ett förslag och mycket mer. Grundläggande grammatik med frågeställningar, exempel och övningar finns i en särskild del av boken, för att du ska kunna arbeta med grammatiken i den ordning och takt som passar dig. (se s. 194)

GRAMMATIK

Ordlistan tar upp ord som du bör kunna aktivt. Den består av tre spalter, först det tyska ordet, sedan en mening med det tyska ordet utelämnat och avslutningsvis en översättning. Här har du goda möjligheter att träna upp ditt ordförråd (se s. 229). Lite ovanligare ord, som du behöver för att förstå texten, finns i textens mariginal.

STYCKEORDLISTA

ONLINEBOK Lieber Deutsch finns som tryckt bok, eller som digital onlinebok. För att läsa mer om detta, titta på www.liber.se.

Vi hoppas att du ska ha både nytta och nöje av Lieber Deutsch. Viel Spaß beim Deutschlernen! Författarna

E Ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt oss med vårt läromedel!

Att veta hur man uttrycker sig t.ex. när man köper biljetter, går på restaurang eller tar in på hotell är bra att kunna. I det här avsnittet hittar du mönsterdialoger

DEUTSCH IM ALLTAG

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 3

2014-04-09 09.25


4

Innehåll WWW – WORLD WIDE WEG

13

DAS MACHT SPASS!

37

A Das bin ich

16 22 27 33

A Meine Freizeit

40 49 51 56 60

B Ein Jahr in Deutschland C Die Cafeteria finde ich stark ... Farin Urlaub – Am Strand

B Kummerkasten Computerdeutsch C Auf die Räder!

MACH MIT!

Introduktionskapitel med repetition 7

Sportfreunde Stiller – 54, 74, 90, 2010

I N N E HÅLL

I N N E HÅLL

Berätta om sig själv, sin familj och sina intressen Berätta om ett år i Tyskland Skola, ämnen

Fritidsaktiviteter Datorer – ord och uttryck Inlinesåkning

I M FOKUS

I M FOKUS

Uttrycket um...zu Verben treffen, sich treffen Tidsuttryck – Wann?

19 26 30

21 25

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 4

Nicht nur Fußball ... Die Kummerkastentante Musikquiz

46 50 54

PROJ E KT

PROJ E KT

Mein Austausch Meine Heimat

44 52 59

HÖR E N

HÖR E N

In welchem Land? – Ein Quiz Brief aus einem Workcamp

Tidsuttryck – Wie oft? Wie lange? Göra – machen, tun Verben laufen, springen

36 36

Ungewöhnliche Sportarten Freizeit

63 64

2014-04-09 09.25


5

SO WAS WIE LIEBE Nena – Liebe ist A Wer nimmt wen? B Das erste Date Allerlei Liebe – kärleksdikter C Neben dem blauen Seepferdchen Christina Stürmer – Arzt

65

FREUNDSCHAFTEN

67 68 76 80 82 87

A Kennenlerntipps B Durch dick und dünn C Hilfe! Was soll ich tun? Annett Louisan – Die Katze

I N N E HÅLL

I N N E HÅLL

Personbeskrivningar Egenskaper Kärleksdikter

Tips om hur man kan knyta kontakter Betydelsen av vänskap Att ta ställning till ett problem

I M FOKUS

91

94 102 109 114

I M FOKUS

Verben werden, bekommen

72

HÖR E N

Als, wenn och wann Verben passieren, geschehen Wurde, würde

99 106 113

HÖR E N

Daniel Biermann

70

PROJ E KT

Wie geht es weiter? Wie enden die Geschichten? Könnt ihr mir helfen? Plötzlich war ich Luft für sie Mark und Florian

97 101 107 112

PROJ E KT

Ein „Liebesheft”

90

Etwas tun oder nicht tun – das ist die Frage

116

talövning SCHREIBEN skrivövning HÖREN hörövning material som finns i lärarhandledningen SPRECHEN

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 5

2014-04-09 09.25


6 JUGENDSZENE

117

A Jung sein heute – Lebenswerte und Lebensziele B Kaufrausch Hast du was – dann bist du was! C Auf Zimmersuche ABBA – Money, money, money

120 125 131 132 139

FILM UND FERNSEHEN

143

A Wie war‘s gestern im Kino?

146

B Vor dem Fernseher

153 159

C Der deutsche Film Mozart – Der Vogelfänger bin ich ja!

I N N E HÅLL

I N N E HÅLL

Att vara ung idag. Vad är viktigt i livet? Shoppingfällan Att söka extrajobb Boende

Film TV-program och TV-vanor Stämma träff Om tysk film

I M FOKUS

I M FOKUS

Brauchen (behöva) – bruka Es gibt Weil –deshalb

127 128 136

HÖR E N

Jugendkultur im 20. Jahrhundert Jugendliche in der Schuldenfalle Immer noch zu Hause

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 6

149 156

HÖR E N

124 129 135

PROJ E KT

Eine Umfrage Meine Wohnung

Tycka om, gilla – gefallen Handla om – es geht um, handeln von

167

Was machen wir heute Abend? Wer war Oscar?

152 163

PROJ E KT

142 142

Die Filmwelt Ein Filmmagazin zusammenstellen Eine Oscarsverleihung planen Ein Poster über Schauspieler, Schauspielerinnen und/oder Filme

167

Flexitexte

169

Deutsch im Alltag

184

Nützliche Redewendungen

192

Grammatik

194

Styckeordlista

229

2014-04-09 09.25


7 LI E B E R DE UTSCH 2.0

Mach mit! ANFANG SUCHT ENDE 1. Arbeitet zu zweit. Versucht ein passendes Ende zu den Satzanfängen zu finden. (Försök att hitta ett passande slut till början av meningarna.)

Viele Menschen in Schweden Reisen ins Ausland An heißen Sommertagen Garfield ist eine coole Katze, Für viele Deutsche ist der Elch Pippi Langstrumpf Die Harry Potter Filme Max Raabe ist Sport Nummer 1 in Deutschland

machen Spaß. ein weltbekannter Sänger aus Deutschland. die frech, faul und philosophisch ist. sind Fantasyfilme. interessieren sich für die Natur. geht nicht gern in die Schule. ist Fußball. ein Symbol für Schweden. isst man gern ein Eis.

2. a. Schreibt die Sätze auf. (Skriv meningarna.) b. Lest einander dann die fertigen Sätze abwechselnd vor. (Turas om

att läsa meningarna för varandra.)

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 7

2014-04-09 09.25


8 MACH M IT!

KURZDIALOGE

Einige Jugendliche treffen sich am ersten Tag in der Schule. 1. Hört euch die kleinen Dialoge an. A

Klaus Eva Klaus Eva Klaus

Hallo, ich bin Klaus. Und ich heiße Eva. Ich gehe in die Klasse NIB. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die Klasse SIA. Aha. Meine Freundin Fenja geht auch dahin.

B

Lutz Uta Lutz Uta

Was hast du im Sommer gemacht? Ich war mit meiner Familie in Kaprun. In Kaprun? Was hast du da gemacht? Ich bin Ski gefahren. Und ich habe gebadet. Was hast du denn gemacht?

C

Sven Fenja Sven

Was für Musik hörst du gern? Ich höre gern Rap. Toll. Ich auch.

D

Maria Ich interessiere mich für Filme. Karl Wie findest du Fantasyfilme? Maria Es geht so. Ich sehe lieber Krimis.

2. Lest die Dialoge zu zweit. Tauscht dann die Rollen. (Byt sedan roller.)

V 001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 8

2014-04-09 09.25


9 LI E B E R DE UTSCH 2.0

3. Lest die Dialoge noch einmal. Versucht diesmal eigene Antworten zu geben. (Läs dialogerna en gång till. Försök denna gång att ge egna svar.)

Beispiele Was hast du im Sommer gemacht?

Ich habe … Freunde getroffen/Bücher gelesen. gearbeitet/gefaulenzt (latat mig) /gebadet/gesegelt/gezeltet/ eine Reise gemacht. nichts Besonderes (inget särskilt) gemacht. Was für Musik hörst du gern?

Ich höre gern Pop/klassische Musik/Hip-Hop/Techno/Rap. Was für Filme siehst du gern?

Ich sehe gern Actionfilme/romantische Filme/Abenteuerfilme/ Science-Fiction-Filme/Horrorfilme/Dokumentarfilme/Komödien/ Fantasyfilme/ Krimis.

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 9

2014-04-09 09.25


10 MACH M IT!

HÖREN NEUE BEKANNTSCHAFTEN

1. Sebastian besucht eine neue Schule. Hört euch an, was er über den ersten Tag erzählt und beantwortet dann die Fragen.

a. Wie hat sich Sebastian am ersten Tag gefühlt (kände sig)? b. Wer ist Nora? c. Wo wohnt sie? d. Welche gemeinsamen Interessen haben Sebastian und Nora? e. Was macht Nora in ihrer Freizeit? 2. Karin hat am ersten Tag im neuen Job José kennen gelernt. Hört euch jetzt an, was sie über ihn erzählt. Versucht dann mit Hilfe der folgenden Fragen etwas über José zu erzählen.

a. Woher kommt er? b. Wie alt ist er? c. Was hat er im Sommer gemacht? d. Welche Interessen hat er?

Star Wars Episode V – Das Imperium schlägt zurück

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 10

2014-04-09 09.25


11 MACH M IT!

DAS IST …! 1. Arbeitet zu zweit. Macht Interviews. Schreibt dabei die Antworten auf. Die folgenden Fragen und Wendungen (uttryck) können euch helfen.

Wofür interessierst du dich? Was machst du gern/nicht so gern? Was isst/trinkst/liest/siehst du gern? Was für Musik hörst du gern? Was hast du im Sommer gemacht? Wo bist du im Sommer gewesen? Wie lange/Wann warst du dort? Welche sind deine Lieblingsschauspieler? Wohin möchtest du fahren? Wie oftt gehst du ins Kino? Warum mags magst du … nicht?

Feri Fe rien e - un en und d Fr Frei e ze ei z ittak akti tivi v tä vi äte ten n Ic Ich ch bi bin n in n … gew ewes essen en.. IIc ch wa warr in … Ic ch ha abe be mic ch er erho ho olt (k (kop oppl plat at av). Ich habe Ic habe ha e ein nen Spr p ac achk hkkur urss be b su such ch ht. Ich Ic h ha h be b Ver erwa wa and dte te/F /F Fre reun un nde besu essuc ucht ht.. Ic ch ha habe abe gef efau a le au lenz nzzt (l nzt (lat atat at a migg) /g at /geb ebad eb ad adet det e /m / ic i h geso ge so onn nt/ t/ge ge ejo jobb bb btt.. Ich Ic h ha habe Büc ü h he er ge gele lese ese sen/ n/e n/ /ei eine eine ne Rad adto tour to ur gem emac ac cht ht..

Hobbys Hobb Ho bb bbys bys su und n IInteressen nd nte nt e

Ic ch bi b n ins in ns A Au usllan and d ge geffahr fahr fa hren e /zzu Ha en Haus usse ge geb blie bl iebe be en n..

Mein großes Interesse ist …

Ich wa Ich war ar mi m t Frreund eu unden nd den zussam amme men. me n.

Ich interessiere mich nicht so sehr für … … finde ich ganz interessant/toll/doof (dum). … macht Spaß. Ich lese gern Krimis/Liebesromane/ Fantasybücher. Ich höre gern Rockmusik/klassische Musik. … gefällt mir sehr gut. … gefällt mir gar nicht.

2. Setzt euch jetzt in kleineren Gruppen zusammen und stellt eure Partner den anderen vor. (Sätt er

i mindre grupper och presentera era partner för varandra)

Essen und Trinken Ich esse gern Pasta/vegetarisch/ Fleisch (kött) /Gemüse (grönsaker) /Fisch. Ich trinke nicht gern Alkohol/Bier/Wein/ Sprudel (mineralvatten) /Limonade/Tee/ Kakao. Ich mag Süßigkeiten. Ich mag keinen Kaffee/keine Schokolade/ kein Eis.

FINDE JEMAND Welche Interessen haben deine Mitschüler?

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 11

2014-04-09 09.25


12 MACH M IT!

U-Bahnstation Görlitzer Bahnhof Kreuzberg/Berlin

LERNE DAS BUCH KENNEN 1

a. Sieh dir die Titel und die Fotos in den verschiedenen Kapiteln an. b. Wovon handeln die Kapitel?

2

a. Wähle vier bis fünf Fotos aus, die du interessant findest. Schreibe zu jedem Foto ein paar Sätze auf Deutsch. b. Vergleicht dann eure ausgewählten Fotos und was ihr geschrieben habt.

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 12

2014-04-09 09.26


WWW – WOR LD WI DE WEG

S o

13

WWW World Wide Weg

W 001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 13

E 2014-04-09 09.26


14

Intro Eine längere Zeit im Ausland – für viele Leute ist das nicht nur ein Traum. Hier hören wir, was einige junge Leute dazu sagen.

Wo waren sie oder wohin wollen sie fahren? Was haben sie gemacht oder was wollen sie machen?

selbständiger werden gut für das Berufsleben sein (vara bra för yrkeslivet) eine Fremdsprache besser lernen wegen meiner Verwandten (på grund av mina släktingar) wegen meiner Arbeit (på grund av mitt arbete) Menschen aus anderen Kulturen kennen lernen Interesse an anderen Kulturen aus Liebe Erfahrungen sammeln das Alltagsleben (vardagslivet) in einem fremden Land kennen lernen neue Freunde finden

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 14

2014-04-09 09.26


15 WWW – WOR LD WI DE WEG

Diskutiert in Kleingruppen.

Möchtest du für eine längere Zeit ins Ausland fahren? 1. Warum möchtest du ins Ausland fahren? Wohin möchtest du fahren? Vergleicht mit ein paar Freunden. 2. Hast du einen Sprachkurs besucht? Wo? Wann? Wie war es?

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 15

2014-04-09 09.26


16 WWW – WOR LD WI DE WEG

h A

YFU (Youth For Understanding) en organisation för utbyten Bewerbung ansökan um … zu för att

Das bin ich

Jens Karlsson hat in einer Broschüre der Organisation YFU über die Möglichkeit des Schüleraustausches gelesen. Da er sehr gern ein Jahr als Austauschschüler in der Schweiz verbringen möchte, schreibt er eine Bewerbung, um hoffentlich einen Platz zu bekommen.

h

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 16

2014-04-09 09.26


M

17

h

Nachname:

Karlsson

Vorname:

Jens

Alter:

16

Staatsangehörigkeit:

Schwedisch

Straße:

Gullvägen 4

Land:

Schweden

E-Mail-Adresse:

gryby4@hotmail.com

Handynummer:

0046704878109

Beruf:

Schüler

Schule:

Grybyskolan (Grybyschule)

Klasse:

SIB

Deutschkenntnisse:

Sehr gut

Familie:

Meine Familie besteht aus meiner Mutter Eva, Lehrerin von Beruf, meinem Vater Erik, Polizist, meiner kleinen Schwester Amanda und meinem Zwillingsbruder Anton.

PLZ: 123 21

Stadt: Gryby

Was motiviert dich an diesem Austausch teilzunehmen?

Y

Ich möchte die Schweiz und die schweizerische Kultur besser kennen lernen und auch am schweizerischen Alltagsleben teilnehmen. Neue Freunde kennen lernen und die Sprache fast perfekt beherrschen sind weitere Motive. Ich glaube, dass ein Jahr im Ausland eine einmalige Gelegenheit ist, eine Menge Erfahrungen zu sammeln. Beschreibe dich als Person.

Ich bin eine fröhliche und kontaktfreudige Person. Meine Freunde finden mich zuverlässig und verantwortungsvoll. Ich habe Kinder gern und passe oft auf meine kleine Schwester auf. In der Küche bin ich aber kein Star. Welche Interessen hast du?

Ich interessiere mich sehr für Sport. Ich spiele Fußball in der Mannschaft meiner Schule und trainiere zweimal in der Woche. Im Winter fahre ich Snowboard und trainiere im Fitnessstudio. Ich spiele auch Gitarre in einer Band. Wenn ich mich entspannen will, gehe ich mit meinem Hund im Wald spazieren oder ich lese ein Buch.

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 17

h

WWW – WOR LD WI DE WEG

Bewerbungsschreiben

F

Y M Bewerbungsschreiben ansökningsbrev Staatsangehörigkeit statstillhörighet PLZ (Postleitzahl) postnummer Gültigkeitsdatum giltighetsdatum, ”gäller till” weitere ytterligare Fitnessstudio gym

2014-04-09 09.26


18 WWW – WOR LD WI DE WEG

TEXTARBEIT FR AGEN ZUM TEXT

1. Was für eine Person ist Jens? Welche Behauptungen treffen für ihn zu? (Vilka påståenden stämmer in på honom?)

a. Er interessiert sich für andere Länder. b. Perfekte Sprachkenntnisse sind nicht so wichtig. c. Er lernt schnell andere Menschen kennen. d. Er kocht gern (und gut!). e. Er mag Kinder. f. Er ist fit. g. Musik interessiert ihn nicht. h. Man kann sich auf ihn verlassen (lita på). i. Er mag keine Tiere. j. Er treibt gern Sport. 2. Was weißt du über Jens Karlsson? WORTSCHATZ

1. Finde ein Wort für … (Alle Wörter kommen im Text vor.)

a. wechselseitiger Besuch von Schülern aus zwei Ländern b. Kenntnisse, die man durch die Praxis bekommt c. eine Chance, die es nur selten gibt d. elf Spieler im Fußball 2. Arbeitet zu zweit. Versucht abwechselnd folgende Wörter aus dem Text zu erklären.

a. (das) Ausland b. fröhlich c. zuverlässig d. (die) Küche e. (das) Alltagsleben 3. Finde Wörter und Ausdrücke im Text für Berufe, Interessen und Eigenschaften. Füge auch eigene Wörter hinzu, die du brauchst, um dich und deine Familie zu beschreiben. Benutze dabei ein Wörterbuch.

Berufe

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 18

Eigenschaften

Interessen

2014-04-09 09.26


19 WWW – WOR LD WI DE WEG

IM FOKUS

um … zu = för … att

Ich bin in Berlin, um einen Freund zu besuchen. Er war in Italien, um Italienisch zu lernen. Junge Leute fahren ins Ausland, um Erfahrungen zu sammeln.

1. Übersetze bitte die Sätze im Kasten (i rutan) ins Schwedische. 2. a. Bilde Sätze mit um … zu … Die Wendungen im Kasten (uttrycken i rutan) helfen dir.

a. Ich habe ein Handy, um überall telefonieren zu können. b. Ich jogge dreimal in der Woche, um … zu … c. Ich lese jeden Tag die Zeitung, … d. Ich höre jeden Morgen die Nachrichten, … e. Ich esse meistens fettarm, … f. Ich spare jeden Monat 200 Kronen, … g. Ich habe ein Smartphone, um … h. Ich fahre nächsten Sommer nach Spanien, …

gesund bleiben (etwas) kaufen können Spanisch lernen gut informiert sein überall Musik hören können Deutsch/Englisch/Französisch/lernen überall telefonieren können fit sein

b. Welche Sätze passen zu dir? Welche passen nicht? 3. Lies das Gedicht.

Warum? Da bin ich, um Wörter zu lernen. Da war ich, um Grammatik zu üben. Da bin ich gewesen, um Deutsch zu sprechen. Mann, hat das Spaß gemacht!

4. Schreibe ein neues Gedicht, in dem du auch die Frage warum? beantwortest.

Beispiel: Da bin ich, um … zu … Da war ich, um … zu … Da bin ich gewesen, um … zu … Mann, hat das Spaß gemacht!

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 19

2014-04-09 09.26


20 WWW – WOR LD WI DE WEG

Das MuseumsQuartier Wien – eines der zehn größten Kulturareale der Welt.

SCHREIBEN MEIN BEWERBUNGSSCHREIBEN

Du willst für ein Jahr als Austauschschüler/in ins Ausland fahren. Schreibe dein eigenes Bewerbungsschreiben. Vergiss nicht zu schreiben, warum du am Austausch teilnehmen willst. Text A und folgende Wörter und Ausdrücke können dir helfen: Motive

neue Freunde kennen lernen eine Sprache lernen Erfahrungen sammeln das Alltagsleben kennen lernen eine fremde Kultur kennen lernen selbständiger und selbstbewusster werden

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 20

2014-04-09 09.26


21 Ich bin … sportlich/nett/fröhlich/kontaktfreudig/hilfsbereit/zuverlässig/ tatkräftig (handlingskraftig)/optimistisch/zielstrebig (målmedveten)/ geduldig (tålmodig)/ rücksichtsvoll (hänsynsfull)/ehrlich (ärlig) usw. Meine Hobbys sind … Skifahren/Fußball/Gitarre spielen usw.

WWW – WOR LD WI DE WEG

Personenbeschreibung

Ich interessiere mich für … Sport/klassische Musik/Hip-Hop/Computerspiele usw.

SPRECHEN

(välkomspartyt) Stell dir vor: Die Austauschschüler feiern eine Party. Sie treffen sich zum ersten Mal, um sich kennen zu lernen. Du musst dich kurz auf Deutsch vorstellen. Du erzählst über dich selbst, deine Familie, deine Schule, deine Interessen und Hobbys usw. DIE BEGRÜSSUNGSPARTY

ich meine Familie meine Freizeit meine Schule mein Wohnort

Schweden Hauptstadt Einwohner Natur bekannte Autoren/Schauspieler/Politiker/Sportler

HÖREN IN WELCHEM LAND?

Sechs junge Leute sind ins Ausland gefahren. Kannst du herausfinden (lista ut), wo sie sind? Was tun sie dort?

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 21

2014-04-09 09.26


h

22 WWW – WOR LD WI DE WEG

B

Ein Jahr in Deutschland

Elina, Robert und Anna aus Schweden sind ein Jahr lang in Deutschland. Eine deutsche Zeitung macht ein Interview mit ihnen. Hört euch erst das Interview an.

Wie sind Elina, Robert und Anna aus Schweden auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu reisen? Notiere dir auch einige Unterschiede zwischen Schweden und Deutschland, die sie erwähnen.

ELINA

ROBERT

ANNA

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Jahr im Ausland zu verbringen?

Meine Deutschlehrerin hat von einem Austauschprogramm mit Deutschland erzählt. Ich fand das echt spannend.

Ich habe im Internet nachgeschaut und Berichte von anderen Austauschschülern gelesen. Ich fand das richtig toll.

Ein Freund von mir war ein Jahr in München und hat mir davon erzählt. Da war ich so begeistert, dass ich auch nach Deutschland wollte.

Warum hast du dich gerade für Deutschland entschlossen?

Ich wollte die Sprache besser lernen und auch die deutsche Kultur kennen lernen. Dafür ist es genau das Richtige, in einer deutschen Familie zu wohnen.

Ich wollte natürlich auch lernen, fließend Deutsch zu sprechen. In die USA oder nach Australien wollte ich nicht, das ist mir zu weit weg.

Ich will im Tourismus arbeiten, und dafür ist es wichtig, dass mein Deutsch nahezu perfekt ist.

erwähnen nämner Austauschprogramm utbytesprogram entschlossen beslutat

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 22

m 2014-04-09 09.26


ELINA

ROBERT

Findest du das Leben und die Leute in Deutschland anders als in Schweden?

Eigentlich nicht so sehr. Ich habe keine großen Unterschiede festgestellt. Deutsche Jugendliche sind eigentlich genau wie schwedische. In der Freizeit trifft man sich, geht in Diskos, Kneipen oder Cafés. Vielleicht ist das Leben hier hektischer, weil es so viele Menschen gibt.

Ich war überrascht, dass man so viel Bier trinkt. Vor allem kann man Bier schon mit 16 kaufen. Aber man trinkt nicht wie in Schweden. Man betrachtet Alkohol irgendwie anders, man trinkt nicht, um total besoffen zu werden. Ein Bier gehört einfach zum Essen dazu.

Ich hatte viele Vorurteile, bevor ich nach Deutschland kam: Ein Deutscher fährt Mercedes und arbeitet in einer Bank. Er ist ziemlich dick, aber nett. Er trinkt viel Bier und hört gern Wumtata-Musik. Das war aber total falsch. Meine Gastfamilie fährt Volvo. Der Vater ist nicht dick, und er trinkt sehr wenig Bier. Wenn er deutsche Volksmusik hört, stellt er das Radio sofort ab.

Hast du etwas aus Schweden vermisst?

Eigentlich nicht. Am Anfang habe ich Knäckebrot und Kalles Kaviar vermisst. Dann habe ich gesehen, dass man Knäckebrot im Supermarkt kaufen kann. Und Kalles Kaviar gibt es bei IKEA!

Mittsommer. Man feiert kaum Mittsommer hier. Dafür gibt es aber natürlich viele andere Feste, wie z.B. Karneval.

Meine Familie. Die erste Zeit habe ich jeden Tag mit meiner Familie telefoniert. Dann habe ich neue Freunde kennen gelernt und dann ging es viel besser. Jetzt gefällt es mir einfach super hier.

Was wirst du aus Deutschland vermissen?

Alle meine neuen Freunde, besonders meine Freundin Katarina, die wie eine Schwester für mich geworden ist.

Ich habe auch viele Freundschaften geschlossen. Aber wir werden bestimmt in Kontakt bleiben.

Meine neuen Freunde, und das Frühstück mit frischen Brötchen!

festgestellt konstaterat total besoffen helfull Vorurteile fördomar

001-168 4711785_INLAGA_1 Kapitlen.indd 23

Wumtata-Musik umpa-umpamusik stellt … ab stänger av einfach helt enkelt

ANNA

WWW – WOR LD WI DE WEG

R

23 2

Ich habe Freundschaften geschlossen. Jag har skaffat vänner.

2014-04-09 09.26


Lieber Deutsch 2.0

r Lieber Deutsch 3 2.0 är ett läromedel för elever som läser Tyska 3. Det är avsett för studerande inom gymnasieskolan, vuxenutbildningen och studieförbund. Lieber Deutsch 3 2.0 är en revidering av Lieber Deutsch 3. Här har vi behållit den omtyckta kärnan, moderniserat och fräschat upp texter, övningar, layout och bilder enligt lärares och elevers önskemål.

Lieber Deutsch 2.0

3

Lieber Deutsch 3 2.0 består av följande komponenter: 3 Kursbok som tryckt bok eller digital onlinebok 3 Lärarljud på cd-skiva eller nedladdningsbart 3 Elevljud på cd-skiva eller nedladdningsbart 3 Lärarhandledning 3 Facit 3 Lieber Deutsch glosträning på www.liber.se/glosmaskin Utarbetad i enlighet med GY11

Best.nr 47-11785-7 Tryck.nr 47-11785-7

3

3

Lieber Deutsch 2.0

ANNIKA KARNLAND ANDERS ODELDAHL LENA GOTTSCHALK

4711785_omslag.indd 1-3

2014-03-24 15.17

9789147117857