Page 1

Läxboken

Mattedetektiverna a med problemlösning i fokus MATTEDETEKTIVERNA är en ny matematikserie för förskoleklass t. o. m. årskurs 3, helt anpassad till 2011-års kursplaner i matematik!

MATTEDETEKTIVERNA

Läxboken

2B

Här i Läxboken 2B hittar du läxor på tre svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 2B och innehåller mycket problemlösning. Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t. o. m. årskurs 9.

Mattedetektiverna årskurs 2 består av: 2B

2B 2A

2A

2B

2B 2A

2 grundböcker

2 lärarböcker

2 läxböcker

2A

2 deckarböcker

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-10109-2 Tryck.nr 47-10109-2

Anna Kavén A K

OMSL_Mattedet_Laxbok2A-B_CS5_2.indd 1

2011-09-22 10.36


Innehåll Till hemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 KAPITEL

1

KAPITEL

4

Läxa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Läxa 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Problemlösning 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Problemlösning 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Läxa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Läxa 11

Problemlösning 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Problemlösning 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Läxa 3

Spår 1:

10

Spår 2:

11

Spår 3:

37

Spår 2:

38

Spår 3:

39

12

Problemlösning 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

KAPITEL

Spår 1:

KAPITEL

5

Läxa 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2

Problemlösning 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Läxa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Läxa 13

Problemlösning 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Problemlösning 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Spår 1:

44

Spår 2:

45

Spår 3:

46

Läxa 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Problemlösning 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Läxa 6

Spår 1:

20

Spår 2:

21

Spår 3:

Hur du använder Läxboken 2B . . . . . . . . . . . . 48

22

Problemlösning 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

KAPITEL

3

Läxa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Problemlösning 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Läxa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Problemlösning 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Läxa 9

Spår 1:

30

Spår 2:

31

Spår 3:

32

Problemlösning 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

mattedet_Laxbok2B.indd 1

2011-09-22 11.02


Till hemmet I detta häfte får ditt barn repetera sådant han/hon arbetat med i skolan. Vissa läxor är indelade i spår 1, 2 och 3, med stigande svårighetsgrad. Läraren talar om vilket spår som är aktuellt för just ditt barn. Till varje läxa finns en sida med problemlösningsuppgifter på tre svårighetsnivåer. Börja på nivå 1 men fortsätt gärna på nivå 2 och 3. Här kan ditt barn behöva lite hjälp med att läsa texten. Det är även bra att ta hjälp av konkret material, t. ex. tändstickor eller gem, när uppgifterna känns svåra. Lycka till! Författaren

mattedet_Laxbok2B.indd 3

2011-09-22 11.02


Läxa 1 i

6–13 a 2B Till s. tivern k e t e d Matte

. Hur mycket fattas det till 1000 kr?

500 + 400 + 100 + 800 +

= 1000 = 1000 = 1000 = 1000

600 + 300 + 700 + 200 +

= 1000 = 1000 = 1000 = 1000

. I talet 3678 är entalssiffran värd 8. Vad är siffran 3 värd? Vad är siffran 7 värd?

6531 . Skriv ett 4-siffrigt tal av siffrorna i rutan. Tiotalssiffran ska vara större än hundratalssiffran och entalssiffran ska vara större än tusentalssiffran.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

Vad är siffran 6 värd?

4 mattedet_Laxbok2B.indd 4

2011-09-22 11.02


639 = 600 + 30 +

.

1 =

+6

=

+ 800 + 20 + 3

=

546 = 500 + 4823 =

KAPITEL

. Skriv det tal som ska stå istället för

8015 = 8000 +

+ 10 + 5

1593 = 1000 + 500 + 90 +

= =

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

. Byt plats på tusentalssiffran och tiotalssiffran i talet 6357.

. Byt plats på två siffror i talet så att talet blir större. 3129

MER LÄXA?

➙ PROBLEMLÖSNING 1 SID 6

5 mattedet_Laxbok2B.indd 5

2011-09-22 11.02


Problemlösning 1

1

Fyra personer ska spela tennisturnering. Alla möter alla. Hur många matcher blir det?

Fem personer ska spela tennisturnering. Alla möter alla. Hur många matcher blir det?

Sex personer ska spela tennisturnering. Alla möter alla. Hur många matcher blir det?

3

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

2

6 mattedet_Laxbok2B.indd 6

2011-09-22 11.02


KAPITEL

14–21 a 2B Till s. tivern k e t e ted i Mat

Läxa 2

. Avrunda talet till närmaste 10-tal. 32 ≈

77 ≈

91 ≈

63 ≈

51 ≈

67 ≈

17 ≈

88 ≈

19 ≈

46 ≈

35 ≈

12 ≈

1

. I Filips fotbollslag spelar det 18 killar. Det är ungefär

stycken.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

. I mattedetektivernas skola går det 164 elever. Det är ungefär

stycken.

. Eta har 45 kulor. Det är ungefär

stycken.

. Sirius har 26 gömda ben i trädgården. Det är ungefär

stycken.

7 mattedet_Laxbok2B.indd 7

2011-09-22 11.02


Uppskattning

. Vad stämmer? Gör ett överslag genom att avrunda till närmaste tiotal. Kryssa ja eller nej. NEJ

• 20 kr räcker till en kulpåse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......

• 100 kr räcker till en fotboll och en docka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......

• En docka och en kulpåse kostar mer än en leksakstelefon. . . . . .

......

• 50 kr räcker till två kulpåsar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......

119

19 kr

76 kr

11 k

43 kr

MER LÄXA?

r

kr

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

JA

➙ PROBLEMLÖSNING 2 SID 9

8 mattedet_Laxbok2B.indd 8

2011-09-22 11.02


. Hur många jordgubbar var det från början?

KAPITEL

Problemlösning 2 Visa hur du tänker!

1

När Alfa har ätit upp hälften av jordgubbarna är det 7 kvar.

1

Pi äter 3 jordgubbar, Alfa 4 och Eta 6. Sedan är det hälften av jordgubbarna kvar i kartongen.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

2

3

My äter upp hälften av jordgubbarna. Sedan äter Eta upp hälften av det som är kvar. Därefter är det 6 jordgubbar kvar i kartongen.

9 mattedet_Laxbok2B.indd 9

2011-09-22 11.02


Läxa 3

24–30 a 2B Till s. tivern k e t e ted i Mat

Spår 1

. Fortsätt talmönstret.

5 10 20 18 1 4 7

30 12 16

45 8 22

2 28

. Vilket är talet? 4 tiotal

6 ental

5 hundratal

7 hundratal, 0 tiotal och 4 ental

• Entalssiffran är 3.

• Entalssiffran är 1.

• Tiotalssiffran är 5 större än entalssiffran.

• Tiotalssiffran är 3 större än entalssiffran.

• Hundratalssiffran är dubbelt så stor som entalssiffran.

• Summan av alla tre tal är 8.

Talet är:

MER LÄXA?

Talet är:

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

. Vilket är talet?

PROBLEMLÖSNING 3 SID 13

10 mattedet_Laxbok2B.indd 10

2011-09-27 16.05


Spår 2

KAPITEL

Läxa 3

. Vilket är talet?

1

5 ental, 3 tiotal, 5 hundratal och 1 tusental: 5 ental, 6 tiotal och 7 tusental: 1 ental, 5 hundratal och 2 tusental:

. Addera. 75 + 1 hundratal och 3 ental = 61 + 1 tiotal och 4 ental =

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

138 + 2 hundratal och 5 tiotal =

. Fortsätt talmönstret.

3 6 5 10 9 Hur är mönstret uppbyggt?

MER LÄXA?

➙ PROBLEMLÖSNING 3 SID 13

11 mattedet_Laxbok2B.indd 11

2011-09-22 11.02


Läxa 3

Spår 3

. Gör färdigt mönstret.

1 2 3 5 8

21

Hur är mönstret uppbyggt?

. Gör ett likadant mönster som i uppgiften ovanför.

. Ungefär hur mycket kostar sakerna tillsammans? Avrunda till närmaste tiotal. 18

56 kr

24 kr

MER LÄXA?

5k

r

11 kr

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

Börja från ett annat tal.

➙ PROBLEMLÖSNING 3 SID 13

12 mattedet_Laxbok2B.indd 12

2011-09-22 11.02


KAPITEL

Problemlösning 3

Visa hur du tänker!

. Vilket är talet?

1

• Tiotalssiffran och entalssiffran är lika stora.

1

• Summan av de båda talen är 12. Talet är:

• Tiotalssiffran och entalssiffran är lika stora.

2

• Hundratalssiffran är 2. • Summan av alla tre tal är 8.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

Talet är:

• Tiotalssiffran är 3 större än entalssiffran. • Hundratalssiffran är 8.

3

• Summan av alla tre tal är 17. Talet är:

13 mattedet_Laxbok2B.indd 13

2011-09-27 16.07


Läxboken Här i läxboken finns läxor till varje kapitel i grundboken. Till kapitlets grundkurs finns en eller två läxor, beroende på kapitlets längd. Här gör alla elever samma läxa. Till spårsidorna däremot, finns en läxa som liksom grundboken är på tre svårighetsnivåer, spår 1, 2 och 3. Här hjälper du varje elev att hitta rätt nivå.

Kopiering förbjuden | Mattedetektiverna Läxboken 2B © | LIBER AB

Dessutom finns till samtliga läxor en sida med problemlösningsuppgifter på tre svårighetsnivåer. Dessa kan du använda om du tycker att grundkursens läxor är för lätta för några elever eller om du vill att spårsidornas läxor ska vara lite längre. Problemlösningsuppgifterna behöver alltså inte användas till alla elever utan som ett komplement där det känns lämpligt.

48 mattedet_Laxbok2B.indd 48

2011-09-22 11.02


isbn ---- ©  Anna Kavén och Liber AB redaktion • Catherine Bergman formgivning och layout • Marta Coronel, Sara Ånestrand produktion • Eva Runeberg Påhlman illustrationer • Maria Nilsson Thore omslag • Marta Coronel, Sara Ånestrand Första upplagan 

repro • Repro 8 AB, Stockholm tryck: Kina 

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopiera Kopieringen för undervisningsändamål enligt bonus-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB ,   Stockholm tfn: -   hemsida: www.liber.se kundservice tfn: -  , fax: -   e-post: kundservice.liber@liber.se

mattedet_Laxbok2B.indd 2

2011-09-22 11.02


Läxboken

Mattedetektiverna a med problemlösning i fokus MATTEDETEKTIVERNA är en ny matematikserie för förskoleklass t. o. m. årskurs 3, helt anpassad till 2011-års kursplaner i matematik!

MATTEDETEKTIVERNA

Läxboken

2B

Här i Läxboken 2B hittar du läxor på tre svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i Mattedetektiverna 2B och innehåller mycket problemlösning. Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass t. o. m. årskurs 9.

Mattedetektiverna årskurs 2 består av: 2B

2B 2A

2A

2B

2B 2A

2 grundböcker

2 lärarböcker

2 läxböcker

2A

2 deckarböcker

Läs mer på www.liber.se

Best.nr 47-10109-2 Tryck.nr 47-10109-2

Anna Kavén A K

OMSL_Mattedet_Laxbok2A-B_CS5_2.indd 1

2011-09-22 10.36

9789147101092  
9789147101092  

2B MATTEDETEKTIVERNA Anna Kavén KavénAnnaKA