Page 1

Sofia Thelander, Chris Sutcliffe

@

WORKBOOK Year

5


Unit 1 Homes ........................................................................... 4

Unit 7 New York .............................................................. 58

Our House ............................................................................ 5 Match the Kitchen............................................................. 8 A House Fit for a Queen ....................................... 10

What a Wonderful Town ......................................... 59 New York, Here I Come! ......................................... 63 Guide to the Best of NY ........................................ 65

Unit 2 Fashion .................................................................... 12

Unit 8 Communication............................................ 68

How Much Does it Cost? .................................... 13 Fashion Then ........................................................................ 17 Fashion Now ........................................................................ 19

Keeping in Touch .............................................................. 69 My Page ...................................................................................... 73 Monday Morning E-mails......................................... 76

Unit 3 London ....................................................................... 20

Unit 9 Music .......................................................................... 78

A Walk in London........................................................... 21 At the Zoo ............................................................................. 25 A Busy Day............................................................................. 27

I Want my Money Back! ........................................... 79 Amira............................................................................................ 82 Silver Dreams ...................................................................... 84

Unit 4 Movies ....................................................................... 30

Unit 10 Festivals ............................................................ 86

I’m Not Scared ................................................................. 31 Making Movies .................................................................... 34 The Darkness is Here ................................................ 36

Valentine’s Day Blues .................................................. 87 Let’s Celebrate................................................................... 91 Around the World in Festivals. ........................ 94

Unit 5 Ireland ....................................................................... 38

Unit 11 Christmas ........................................................ 96

Donna from Dublin ..................................................... 39 Uncle Michael’s Magic................................................. 43 Uncle Michael’s Story ................................................. 46

Christmas Is For Everyone ................................... 96 The First Day of Christmas ................................. 96 Old Tom Bawcock .......................................................... 96

Unit 6 Space .......................................................................... 48 The First Cat in Space ............................................. 49 Astronauts .............................................................................. 52 Holiday Guide to the Planets ............................. 55


Homes

Mål för Unit 1 Detta ska du ha lärt dig när du har arbetat med övningarna i unit 1:

Jag kan beskriva hur det ser ut hemma hos mig eller hos någon annan.

Jag förstår när någon beskriver för mig hur det ser ut i ett hem.

Jag förstår och kan läsa minst en av texterna i unit 1.

Jag vet när man ska använda a eller an framför ett substantiv.

= Om jag kan skriva ordet/meningen färglägger jag pennan. = Om jag kan säga det på engelska färglägger jag pratbubblan. = Om jag kan läsa och förstå vad jag läser färglägger jag boken. = Om jag förstår vad någon säger på engelska/hörövningen färglägger jag örat. =Om jag förstår grammatiken och kan använda mig av den färglägger jag glödlampan.

4 four


1

Homes

Homes

Homes

our house talk about it! You can also write. 1. Where do Adam and Kate live? 2. What rooms do they have downstairs? 3. What rooms do they have upstairs? 4. What does the kitchen look like? 5. What do they have in the utility room? 6. What does Kate’s room look like? 7. What does Adam have in his bedroom?

2

Glossary Draw a line from the right word to the right picture. Dra en linje från det rätta ordet till den rätta bilden.

bedrooM woodeN tabLe MicrowaVe kettLe sheLVes firepLace cUrtaiN

chest of drawers cooker dishwasher washiNG MachiNe cUpboard carpet wardrobe

5 five


Homes

3

Grammar check An används när ett substantivs första bokstav låter som en vokal Ex. an apple, an orange. Bokstaven i orden gör att orden blir lättare att säga tillsammans. Prova själv genom att säga a apple och an apple.

A/an = en eller ett Engelska vokaler: E I A O U A används i engelskan när ett substantivs första bokstav låter som en konsonant. Exempel: a book, a cat, a girl.

Write a or an in front of the nouns. Skriv a eller an framför substantiven.

4

fireplace

orange

armchair

second

kitchen

oven

bedroom

alarm clock

Listening activity Adam is telling Vijay about his room. Put a mark in front of the furniture that Adam has in his room. Adam berättar för Vijay om sitt rum. Sätt ett kryss i rutan för de möbler som finns i Adams rum.

6 six

bed

carpet

desk

chest of drawers

firepLace

wardrobe


Homes

describe your own room

Homes

5A

Beskriv ditt rum. Think about! There is används när det bara finns en av något There are används när det finns flera av något Exempel: In my room there is a bed and a carpet. There are three lamps and four flowers. I have blue curtains and white walls.

5B

pair up Talk to a friend and compare your rooms. What colours do you have in your rooms and do you have the same furniture? Prata med en kompis på engelska och jämför era rum. Vilka färger har ni i era rum och har ni samma sorts möbler?

curtains armchair

sofa computer

bookcase lamp

7 seven


Homes

1

Match the kitchen talk about it! You can also write. 1. What is Kate’s and Adam’s street called? 2. How many people live at number 5? 3. Who lives at number 3? 4. What kitchen has yellow blinds? 5. Whose kitchen is the last kitchen?

2

Glossary Fill in the blanks. Try to do it on your own at first and when you are ready you can look at pages 8-9 in your textbook to see if you have the right answers. 1.

(para ihop) the kitchens.

2. They have a

(lillebror).

3. They are

(båda) very old.

4. He is an

(konstnär).

5. The first kitchen is very

(prydligt) and

6. There are some blue cups and

(tefat) on a shelf and some

(kakor) in a 7. In the

(plåtburk).

(kylskåp) there is a

8. On the floor there is a 9. There are yellow

(välstädat).

(skål) of

(tillbringare) of cream. (färsk) fish.

(persienner) at the windows and a large vase with sun-

flowers on the top of the microwave. 10. There are clothes on the floor by the washing machine and lots of (penslar) in the

8 eight

(diskho).


Homes

12. There are many colourful

(teckningar) on the

(väggarna).

13. There are green plates and orange bowls and lots of 14. In the fridge there are

(burk) of mashed carrots.

write the ordinal numbers under the houses

first second third

4

(muggar).

(plastlådor) of ice cream,

(mjölkkartonger) and a

3

Homes

(högljudd).

11. The music is very

fourth fifth sixth

seventh eighth ninth

tenth eleventh twelfth

read and draw 1. Draw three shelves. On the top shelf two blue cups and two white saucers, on the second shelf a pink tin and a green bowl and on the third shelf a vase with red roses.

2. An open fridge and inside you can find: a fish, a carton of milk, cheese, three apples, some eggs, four sausages, a jug of cream, a pizza, a jar of mashed carrots and a tub of ice cream.

9 nine


Homes

1

a house fit for a Queen talk about it! You can also write. 1. Where can you find Queen Mary’s Doll’s House? 2. How old is it? 3. What replicas can you find in the doll’s house? 4. Why do you think they built it? 5. Why did the people who built it make everything work, like the toilets, lights and lifts?

2

Glossary Write the words in English. slott

pyttesmå

berömd

himmelsäng

turistattraktion

bibliotek

nästan

författare

bygga

fungerar

byggt

hiss

dockskåp

slå av och på

i skala

farfarsklocka

kopior

hall

till exempel

ringer (slår) varje timme

det bästa i sitt slag passande

10 ten


Homes

describe your dream house or dream doll’s house

Homes

3A

Where is it? How many rooms does it have? What does it look like on the outside and on the inside? Maybe it’s a fantasy house, in a tree, in space or under the sea? My dream house:

3B

pair up Draw a picture of your dream house and tell a friend about it. Use the text you made in the previous exercise.

11 eleven


Mot målen i engelska! Happy är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för skolår 3-6. Happy Year 3-6 sätter fokus på • målinriktad inlärningsgång • språklig kompetens • individualisering Materialet är uppdelat i texter och övningar i A–C delar och kompletteras av en webb med interaktiva övningar som ger ytterligare ett sätt att träna och befästa engelskkunskaperna.

Happy 3-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet finns självtest till varje unit som bygger på målen, diagnoser efter var tredje unit och övningar för de elever som behöver ytterligare träning.

Happy Year 5 består av: Textbook, Workbook, CD till Text- och Workbook, Teacher’s Guide, lärarwebb och elevwebb. Happy finns också för skolår 7–9. Sofia Thelander

Chris Sutcliffe

är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon har arbetat som lärare i fem år och har tidigare granskat och utprovat Happy skolår 4. Hon kommer från Ljungby men bor och jobbar i Stockholm.

har skrivit fem böcker i Happy-serien. Han har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.

ISBN 978-91-40-67317-6

9

7 8 9 1 4 0

6 7 3 1 7 6

9789140673176  

WORKBOOK Year 5 Sofia Thelander, Chris Sutcliffe Unit 5 Ireland ....................................................................... 38 U...