Page 1

nivå 1, ingår i serien Jag läser. Till materialet finns brevidläsningshäften på flera olika nivåer. Här kan man läsa mer om Emma, Larry och de andra figurerna i huset på Alvägen. Böckerna kan användas som ett komplement till Jag läser A men kan även läsas separat.

NIVÅ 1

• 8 sidor • enbart bild eller ett ord per sida • gemener och versaler

JAG LÄS E R

KAP TEN SVÄRDS BOK

Kapten Svärds bok

Best.nr 47-08332-9 Tryck.nr 47-08332-9

A

Text Martin Widmark

LI B E R

Bild Kristina Grundström


Kapten Svärds bok ingår i serien Jag läser A–D. Jag läser A, år 1: • Huset på Alvägen – läslära • Bild/text och ljud-DAISY • Arbetsbok • Lärarbok • Bredvidläsningshäften: Här bor vi!, nivå 1 Kapten Svärds bok, nivå 1 Emmas och Larrys bok, nivå 2 Sulans bok, nivå 2 Ben och Koko räknar, nivå 3 Vera 8 år, nivå 3

ISBN 978-91-47-08332-9 ©2009 Martin Widmark och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Formgivning: Toula van Rooij Teckningar: Kristina Grundström Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Tryck: Elanders Ungern 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Förslag till frågor: • Vem handlar boken om? • Titta på sidan 4. På piratens mössa står det FF. Vad tror du att det betyder? • Vad tror du att alla piraterna på sidan 5 tittar på? • Hitta på ett namn till kapten Svärds papegoja. • Vad hittar kapten Svärd i kistan? Vad tror du händer sedan?


KAPTEN kapten 1


FLAGGA flagga 2


KULA kula 3


PIRAT pirat 4


Kapten Svärds bok ingår i serien Jag läser A–D. Jag läser A, år 1: • Huset på Alvägen – läslära • Bild/text och ljud-DAISY • Arbetsbok • Lärarbok • Bredvidläsningshäften: Här bor vi!, nivå 1 Kapten Svärds bok, nivå 1 Emmas och Larrys bok, nivå 2 Sulans bok, nivå 2 Ben och Koko räknar, nivå 3 Vera 8 år, nivå 3

ISBN 978-91-47-08332-9 ©2009 Martin Widmark och Liber AB Redaktör: Malin Wedsberg Formgivning: Toula van Rooij Teckningar: Kristina Grundström Produktion: Bertil Stålenmark Första upplagan 1 Tryck: Elanders Ungern 2009

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Förslag till frågor: • Vem handlar boken om? • Titta på sidan 4. På piratens mössa står det FF. Vad tror du att det betyder? • Vad tror du att alla piraterna på sidan 5 tittar på? • Hitta på ett namn till kapten Svärds papegoja. • Vad hittar kapten Svärd i kistan? Vad tror du händer sedan?


nivå 1, ingår i serien Jag läser. Till materialet finns brevidläsningshäften på flera olika nivåer. Här kan man läsa mer om Emma, Larry och de andra figurerna i huset på Alvägen. Böckerna kan användas som ett komplement till Jag läser A men kan även läsas separat.

NIVÅ 1

• 8 sidor • enbart bild eller ett ord per sida • gemener och versaler

JAG LÄS E R

KAP TEN SVÄRDS BOK

Kapten Svärds bok

Best.nr 47-08332-9 Tryck.nr 47-08332-9

A

Text Martin Widmark

LI B E R

Bild Kristina Grundström

9789147083329  

A Kapten Kapten Svärds bok Svärds bok LIBER Text Martin Widmark Bild Kristina Grundström Kapten Svärds bok Tryck: Elanders Ungern 2009 ISBN...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you