Page 1

Emma Klam  Janne Olsson

Om ett frö BONNIERS


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Grafisk form: Anders Wikberg Foto: Janne Olsson

Kiwiböckerna – Om ett frö ISBN 91-622-6594-6 © 2004 Emma Klam och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. JMS Mediasystem/Skogs Rulloffset Vellinge 2004


Text: Emma Klam  Bild: Janne Olsson

Om ett frö BONNIER UTBILDNING


Jag hittade några frön i en påse och blev nyfiken. Vad händer med ett frö om jag planterar det i jorden? 2


I frÜet fanns en kraft som gjorde att skalet sprack och att en rot växte fram. 3


En dag såg jag en knopp längst upp på stjälken. Jag fick stå på tå för att se den. Senare såg jag också de gula kronbladen och förstod att det snart var dags. 8


En augustimorgon hade det hänt. Solrosen hade slagit ut och lyste med sin gula färg, precis som en sol, rakt mot mig. Jag stod alldeles stilla, förundrad över hur ett litet frö kan bli en så ståtlig och vacker blomma. 9


www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-6594-6 (6594-6)

9789162265946  

Emma Klam Janne Olsson BONNIERS Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderber...