Page 1

Boken om svenska för 1:an

Boken om

Ordkunskap • Läsförståelse • Språklära • Skrivning

SVENSKA

I den här arbetsboken får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. I stigande svårighetsgrad får eleverna bland annat träna ord och begrepp, lässtrategier, språkets struktur och strategier för att skriva.

för

Längst bak i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3.

1:an

I serien ingår:

Boken om svenska för 1:an Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 3:an

N PERLKVIST TIIN ST RS ER KE

ÅSA HÄGG

Det är jag som är Lovis! namn

klass

Åsa Hägg Kerstin Perlkvist Best.nr 47-11052-0 Tryck.nr 47-11052-0

BoSV1_OMS.indd 1

2014-04-16 07.44


Checka av!

Utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska i slutet av årskurs 3

Namn:

Klass:

Datum:

Hej! Här är vi!

Ganska Mycket bra Bra bra

Vad kan du? Sätt kryss.

Läsfen

kt

un Herr P

Jag kan läsa med flyt. Jag förstår vad jag läser och kan förklara vad det handlar om, samtala om några viktiga delar av innehållet, berätta om något liknande som jag själv varit med om eller hört talas om. Jag kan skriva tydligt så att jag själv och andra kan läsa. Jag kan skriva enkel text på datorn.

Pennpojken

Jag kan skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. Jag kan stava vanliga ord som jag själv ofta använder.

ete

Alf A B

Jag kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kan söka information och skriva enkel faktatext. Jag kan sätta ihop text med bild så att det blir lättare att förstå vad det handlar om. Jag kan säga något som är bra och något som kan bli bättre i mina och andras texter. Jag kan skriva om min text och förbättra den om någon har gett mig respons. Jag kan samtala om saker som jag känner till.

Faktafarmor

Jag kan ställa frågor om jag vill veta mer.

Ordaher

den

Jag kan tala om vad jag tycker och tänker. Jag kan berätta om någon händelse eller beskriva något så att andra förstår vad jag menar. Jag kan förklara för någon hur eller vad den ska göra.

Jag kan lyssna och förstå när någon berättar hur eller vad jag ska göra.

Boken om svenska för 1:an 978-91-47-11052-0 © Författarna och Liber AB

BoSV1_OMS.indd 2

Kopiering tillåten

Boken om svenska för 1:an

Kopiering tillåten

978-91-47-11052-0 © Författarna och Liber AB

2014-04-16 07.44


Boken om svenska för 1:an Åsa Hägg, Kerstin Perlkvist Liber

Vill du hjälpa mig? Är du beredd? Då kör vi!

Här är Lovis. Lovis tycker om att lösa uppdrag. INNEHÅLL

Level 1

Level 3

Ordens rike lässtrategier – ordbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Läsandets rike lässtrategier – meningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Läsandets rike lässtrategier – listor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Språkets rike språkets struktur – punkt – mellanrum – rim . . . . . . . . . 6

Språkets rike språkets struktur – alfabetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Skrivandets rike strategier för att skriva – meningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Skrivandets rike strategier för att skriva – listor – skriva på dator . . . .28

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Min utvärdering av Level 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Min utvärdering av Level 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Level 2

Level 4

Ordens rike lässtrategier – ordbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ordens rike lässtrategier – ordkunskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Läsandets rike lässtrategier – berättande text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Läsandets rike lässtrategier – faktatext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Språkets rike språkets struktur – stor och liten bokstav . . . . . . . . . . . . . 16

Språkets rike språkets struktur – alfabetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skrivandets rike strategier för att skriva – text där ord och bild samspelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Skrivandets rike strategier för att skriva – tankekarta – faktatext . . . . . 38

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Repetition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Min utvärdering av Level 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Min utvärdering av Level 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Avslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Till läraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Utvecklingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . Omslagets sista insida

BoSv1_Inlaga.indd 1

2014-04-16 07.32


level 1

Ordens rike

Var är jag?

Välkommen till Ordens rike! Jag är Ordaherden som vaktar alla ord.

1

Läs orden.

2

Rita dig själv.

och en ett jag här är ser har 3

Rita ditt hus.

jag

Hitta orden. Ringa in dem.

amochrsoenpdettiytjagöwxservzcharäphärsrqbngärlhznö 2

BoSv1_Inlaga.indd 2

kopiering förbjuden, se sista sidan

4

Här är ett hus.

Lgr 11: lässtrategier för att förstå och tolka texter, vanligt förekommande ord

2014-04-16 07.32


level 1

5

Skriv orden.

och ett här ser 6

en jag är har

Skriv en eller ett.

kopiering förbjuden, se sista sidan

Toppen! Du får bokstaven A. Snart får du veta vad du ska göra med den ...

A Lgr 11: lässtrategier för att förstå och tolka texter, vanligt förekommande ord

BoSv1_Inlaga.indd 3

3

2014-04-16 07.33


level 1

Titta! Där är en fe!

Läsandets rike

Välkommen till Läsandets rike! Jag är Läsfen. Läs många gånger! 1

Läs.

Här är en apa. Jag har en banan. Jag ser en lian och ett lejon. Här är en val. Jag har en båt. Jag ser en ö och ett träd. Här är en mus. Jag har en ost. Jag ser ett hål och en katt.

kopiering förbjuden, se sista sidan

4

BoSv1_Inlaga.indd 4

Lgr 11: lässtrategier för att förstå och tolka texter, berättande text

2014-04-16 07.33


Till läraren boken om svenska för 1:an har fyra kapitel. Varje kapitel kallas för Level, ett ord som de

flesta elever är bekanta med från dataspelsvärlden. När eleverna utvecklar sina kunskaper går de alltså upp en Level. Varje Level är i sin tur indelad i fyra riken.

Ordens rike – ordkunskap Innehåller ord och begrepp för att öka ordförrådet och ge förförståelse till texterna i Läsandets rike.

Inled med att presentera orden och diskutera vad de betyder. Låt gärna orden sitta uppe synligt i klassrummet under den tid som eleverna arbetar med varje Level.

Läsandets rike – läsförståelse Innehåller olika texttyper med läsförståelseövningar. Inled med att tillsammans med eleverna förutspå vad texten kommer att handla om. Läs sedan texten tillsammans och prata om innehållet. Upp-

muntra dem att ställa nyfikna frågor under läsandet och fundera på om det är något som de inte förstår. Avsluta den gemensamma läsningen med att sammanfatta textens innehåll.

Språkets rike – språklära Innehåller övningar om språkets struktur, t.ex. rim, stor och liten bokstav, punkt och alfabetet. Inled med att gå igenom övningarna övergripande så att eleverna får bra förförståelse.

R Vad du kan! Du får bokstaven R.

Skrivandets rike – skrivning Innehåller olika strategier för att skriva, från att skriva ord till att skriva enkla texter. Inled med att gå igenom övningarna övergripande så att eleverna får bra förförståelse.

I varje rike möter eleverna olika figurer som vägleder dem. De får också en bokstav som de ”tar med sig” till slutet av varje Level.

kopiering förbjuden, se sista sidan

Hänvisning till det centrala innehållet i Lgr 11 finns längst ner på varje uppslag.

Repetition och Utvärdering

Utvecklingsschema

Varje Level avslutas med repetition och utvärdering. Här får eleverna visa vad de kan, förstår och har lärt sig. Tillsammans med eleverna kan ni bestämma vad de behöver träna mer på och hur ni ska gå vidare.

Sist i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3. Det kan eleverna tillsammans med läraren fylla i, t.ex. inför utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen.

43

BoSv1_Inlaga.indd 43

2014-04-16 07.33


TECKNINGAR

Mia Maria Güettler

Jonas Burman

Övriga bilder Shutterstock

ISBN 978-91-47-11052-0 © 2014 Åsa Hägg, Kerstin Perlkvist och Liber AB Redaktör: Karin Örn Formgivare: Marta Coronel Produktion: Eva Runeberg Påhlman Omslag: Marta Coronel (form), Mia Maria Güettler (illustration), Jonas Burman (illustration) Illustratörer: Mia Maria Güettler, Jonas Burman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/för störing av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade med Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@lier.se

BoSv1_Inlaga.indd 44

2014-04-16 07.34


Checka av!

Utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska i slutet av årskurs 3

Namn:

Klass:

Datum:

Hej! Här är vi!

Ganska Mycket bra Bra bra

Vad kan du? Sätt kryss.

Läsfen

kt

un Herr P

Jag kan läsa med flyt. Jag förstår vad jag läser och kan förklara vad det handlar om, samtala om några viktiga delar av innehållet, berätta om något liknande som jag själv varit med om eller hört talas om. Jag kan skriva tydligt så att jag själv och andra kan läsa. Jag kan skriva enkel text på datorn.

Pennpojken

Jag kan skriva meningar med stor bokstav, punkt eller frågetecken. Jag kan stava vanliga ord som jag själv ofta använder.

ete

Alf A B

Jag kan skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Jag kan söka information och skriva enkel faktatext. Jag kan sätta ihop text med bild så att det blir lättare att förstå vad det handlar om. Jag kan säga något som är bra och något som kan bli bättre i mina och andras texter. Jag kan skriva om min text och förbättra den om någon har gett mig respons. Jag kan samtala om saker som jag känner till.

Faktafarmor

Jag kan ställa frågor om jag vill veta mer.

Ordaher

den

Jag kan tala om vad jag tycker och tänker. Jag kan berätta om någon händelse eller beskriva något så att andra förstår vad jag menar. Jag kan förklara för någon hur eller vad den ska göra.

Jag kan lyssna och förstå när någon berättar hur eller vad jag ska göra.

Boken om svenska för 1:an 978-91-47-11052-0 © Författarna och Liber AB

BoSV1_OMS.indd 2

Kopiering tillåten

Boken om svenska för 1:an

Kopiering tillåten

978-91-47-11052-0 © Författarna och Liber AB

2014-04-16 07.44


Boken om svenska för 1:an

Boken om

Ordkunskap • Läsförståelse • Språklära • Skrivning

SVENSKA

I den här arbetsboken får eleverna tillsammans med lodjuret Lovis utveckla sina kunskaper i och om svenska språket. I stigande svårighetsgrad får eleverna bland annat träna ord och begrepp, lässtrategier, språkets struktur och strategier för att skriva.

för

Längst bak i boken finns ett sammanfattande utvecklingsschema utifrån kunskapskraven i svenska för årskurs 3.

1:an

I serien ingår:

Boken om svenska för 1:an Boken om svenska för 2:an Boken om svenska för 3:an

N PERLKVIST TIIN ST RS ER KE

ÅSA HÄGG

Det är jag som är Lovis! namn

klass

Åsa Hägg Kerstin Perlkvist Best.nr 47-11052-0 Tryck.nr 47-11052-0

BoSV1_OMS.indd 1

2014-04-16 07.44

9789147110520