Et Læringscenter

Page 1

01

Formidling & fordybelse Et lĂŚringscenter


OVERSIGT

GRUPPEARBEJDE OG INDIVIDUEL FORDYBELSE Det første af de tre rummøbler er placeret til højre for indgangen og fungerer som et område til gruppearbejde eller individuel fordybelse. To diner-båse, en blød niche og et arbejdsbord udgør de forskellige arbejdspladser dette rummøbel indeholder. Omkring rummøblerne er rummet også organiseret således at det understøtter individuel fordybelse og arbejde i grupper. Her er der placeret borde af forskellige slags, der kan kombineres, så størrelsen af grupperne kan variere.

LÆSETÅRNET Centralt i det nye læringscenter er der placeret et læsetårn, der bryder læringscentrets centrale gangareal. Via en trappe er det muligt at kravle op i læsetårnet og fordybe sig i en opgave.

ADMINISTRATIONSØEN Det tredje rummøbel er en administrationsø, hvorfra bibliotekets personale og den lokale borgerservice har deres arbejdsplads. Bag administrationsøen er der adgang til et mødelokale, som både kan benyttes af elever og personale.


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

MULTIMEDIECENTER I det tidligere møderum, der er i det ene hjørne af biblioteket, etableres der et nyt multimediecenter med green screen, computere til medieredigering, og mulighed for en 3D print.

UFORMELLE ARBEJDSMILJØER Bag tårnet er der to områder, som angiver nogle mere uformelle arbejdsmiljøer, end området på den anden siden af gangen. En sofaopstilling giver mulighed for at arbejde eller socialisere i en afslappet atmosfære. Det andet element i området er et stort bogbjerg, hvor man kan klatre rundt og bladre i letlæsningsbøger. Bogbjerget er opbygget af scenekasser, hvoraf en del af dem fungere som bladrekasser. Bogbjerget kan også bruges til formidlingssituationer, hvor en eller flere klasser kan samles foran en præsentationsskærm og bruge bogbjerget som auditotium.ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

NICHER giver mulighed for at fordybe sig i et projekt uden at blive forstyrret af udefrakommende og øvrige aktiviteter i lokalet.


PLAN

Green screen

Multimediecenter Lounge

Læsetårnet

Projektflade

Lounge

Borgbjerget Bibliotekar


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


BOGBJERGET fungerer også som formidlingszone. Her er det muligt at samle en hel klasse til højtlæsning eller til en kort introduktion forud for en opgave.


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


PROJEKT- OG FORDYBELSESFLADER skabes i og omkring de store rummøbler, og skaber et varieret læringsmiljø med mange forskellige rum til forskellige aktiviteter


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


Design Parametre

FORMIDLING

DISKUSSION OG SAMTALE

INDIVIDUEL FORDYBELSE

Den traditionelle formidlingsundervisning er en blandt flere af de aktiviteter der er dækket ind under denne overskrift. Formidling er dog langt mere end blot dialogen mellem eksempelvis lærer og elever. Det kan også være udstilling af produkter, formidling til elever imellem, større foredrag hvor lokalområdet også er inviteret, eller et teaterstykke for elevernes forældre. Dog handler det primært om formidlingen mellem lærer og elever. Fra andre projekter er der gode erfaringer med at etablere særlige formidlingszoner, hvor eleverne er tættere på læreren, og at den auditive og visuelle kommunikation understøttes.

I undervisningsregi er der forholdsvis mange aktiviteter, der kan defineres under denne overskrift. Det kan være alt lige fra private og intime samtaler, gruppearbejde, samlinger i klassen, til større samlinger for flere klasser eller hele skolen. Fælles for dem er at to eller flere kommunikerer og interagerer med hinanden.

Denne aktivitetsform er en af de centrale læringsaktiviteter i de fleste uddannelsesinstitutioner. Evnen til at kunne fordybe sig i svært fagligt stof er central for at kunne lære nyt. Individuelle fordybelsesaktiviteter er dog andet end at sætte sig på en stol foran et bord. Nogle koncentrerer sig bedst, hvis deres krop er i bevægelse. Ikke nødvendigvis voldsom fysisk udfoldelse, men eksempelvis at vippe på stolen, eller bevæge benene.

Det der kendetegner rum for samtale og diskussion, er at de i modsætning til formidlingsrum, ikke er opbygget hierarkisk. I modsætning til formidlingsrummene, hvor man ofte sidder på rækker, sidder eller står man i diskussions- og samtalerummet med front mod hinanden, så der åbnes op for kommunikationen mellem deltagerne.

Rummene til den individuelle fordybelse, er et af de aktivitetsområder hvor der formodentlig ikke er den store skalamæssige differentiering i størrelserne af rummene. Det hænger sammen med at rummene ikke ska understøtte forskellige størrelser af grupper, men som overskriften angiver, kun er til enkeltpersoner. Dog er der stor forskel på i hvilke rum/miljøer man fordyber sig bedst. Nogen bliver meget let afledt af visuelt og auditivt støj, hvilket betyder at de har det bedst med at være afskærmede, mens andre har det fint med at sidde i et større rum og kunne følge med i hvad der sker omkring dem.


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

LÆSETÅRNET giver mulighed for at trække sig tilbage og fordybe sig med en bog. Samtidig er det muligt at overskue hele læringscenteret fra læsetårnet.


BØGER fungerer godt som et atmosfæreskabende element. De mange synlige bøger er med til at sætte scenen og skabe rum til fordybelse. Desuden har bogreoler med bøger nogle gode akustiske egenskaber.


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


FARVE-OG MATERIALEVALG er sammensat for at give læringscenteret en stærk identitet og en lang holdbarhed.


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


PRISEKSEMPLER

LÆSETÅRN (344 x 280 x 212 cm) Tårn inkl. montage

71.500 kr

Puder (14 stk med kvadrat-stof)

23.100 kr

I alt ekskl. moms

94.600 kr.

STUDIE-Ø (450 x 554 x 144 cm) Studie-ø, inkl. montage

96.800 kr

Puder

22.000 kr

I alt ekskl. moms

118.800 kr.

ADMINISTRATIONS-Ø (344 x 347 x 109 cm) Administrations-ø med hæve-sænkebord, inkl. montage

52.800 kr

I alt ekskl. moms

52.800 kr.

BOGBJERGET, SAMLET EKSEMPEL (360 x 600 x 900 cm) Podie (24 rum) x 2

6.490 kr

Podie (4 rum) x 6

16.500 kr

Podie (Hel kasse) x 29

70.180 kr

I alt ekskl. moms

93.170 kr.

BOGBJERGET, ENKELTE DELE (120 x 60 x 30 cm) 1 stk. Podie (Hel kasse)

2.420 kr

1 stk. Podie (4 rum)

2.750 kr

1 stk. Podie (8 rum)

2.860 kr

1 stk. Podie (24 rum)

3.245 kr


ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

UDNYTTELSEN AF RUMHØJDE skaber flere og bedre kvadratmeter.ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

I MULTIMEDIERUMMET kan man bl.a. optage film på green-screen og efterfølgende redigere dem på nogle store Imac computere.ET LÆRINGSCENTER // SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


SMAK architects Balticagade 10.1, Indgang G 8000 Aarhus C Telefon +45 61 77 10 55 E-mail smak@smakarchitects.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.