Personalefaciliteter - Et inspirationskatalog

Page 1

04

Personalefaciliteter

Aarhus Kommunes skoler


2


INDSHOLDSFORTEGNELSE 6 Indledning og baggrund 8 Hvem er vi? 10 Formelle arbejdspladser 20 Uformelle arbejdspladser 28 Det sociale rum 36 Rum for samarbejde 46 Rum for opbevaring 52 Specialinventar 62 Udsmykning af vĂŚgge

3


EN GODKENDT ARBEJDSPLADS ER IKKE NØDVENDIGVIS EN GOD ARBEJDSPLADS SMAK architects / plusINDRETNING

4


Formelle arbejdspladser

Rum for samarbejde

Uformelle arbejdspladser

Rum for opbevaring

Specialinventar

5

Det sociale rum

Udsmykning af vĂŚgge


INDLEDNING OG BAGGRUND Den nye reform og arbejdstidsaftale, introducerer en ny og noget anderledes arbejdskultur, end den man har været vant til tidligere. På mange skoler skal den nye arbejdskultur manifestere sig i de fysiske rammer, der dannede udgangspunkt for den tidligere arbejdskultur, hvor undervisning foregik på skolen og forberedelse i hjemmet. Det kan skabe problemer i forhold til at finde nok arbejdspladser til personalet, men ikke mindst fordi det bliver en mere langsommelig proces at omstille sig til den nye arbejdskultur i

rammer som afspejler en tidligere kultur. Vores erfaringer er, at en modernisering og opdatering af forberedelsesfaciliteterne vil betyde at den nye reform hurtigere vil blive implementeret. Fra andre projekter ved vi at de fysiske rammer er kulturbærende, og derfor er de et betydningsfuldt parameter at arbejde med når man vil introducere en ny kultur. PlusINDRETNING og SMAK architects har meget stor erfaring med både rådgivning og etablering af nye personaleforberedelsesfaciliteter. Gennem det sidste år har vi samarbejdet med flere kommuner og skoler om etablering af faciliteter, der kan 6

understøtte indholdet i den nye arbejdstidsaftale og skolereform. Derigennem har vi gjort os en lang række erfaringer, som fremtidige samarbejdspartnere vil drage stor nytte af i forbindelse med lignende projekter.

FILOSOFI

Med udgangspunkt i at mennesker er forskellige og har forskellige lærings- og arbejdspræferencer, arbejder vi med at etablere forberedelsesfaciliteter, der er differentierede i deres indretning og dermed understøtter mange forskellige typer af arbejds- og forberedelsessituationer.


7


HVEM ER VI? SMAK ARCHITECTS

SMAK architects arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur og pædagogisk praksis og beskæftiger sig primært med institutions- og undervisningsbyggeri. En kombination af mere end 10 års praktisk undervisningserfaring og teoretisk viden om indlæring giver, i sammenhæng med vores arkitektfaglige kompetencer, en faglig forståelse for begge fagområder. En forståelse som er vigtig, når man skal gennemføre bruger-inddragelsesprocesser om læringsmiljøer og efterfølgende omsætte og realisere den indsamlede viden til arkitektur. Vi mener den største hindring hen imod gode resultater ofte er kundens og arkitektens manglende evne til at tale et fælles sprog. Hos SMAK architects designer vi derfor et samarbejde i stedet for at diktere løsninger. Sammen med kunder, brugere og samarbejdspartnere

identificerer vi centrale spørgsmål og behov, så vi med en kollektiv forståelse kan vurdere et arkitektonisk forslag. Hos SMAK architets har vi stor erfaring med undervisning inden for både special-, ordblinde- og normalområdet og har derfor en god forståelse for de dagligdags udfordringer man står over for som både underviser og elev. Denne erfaring har været et betydningsfuldt grundlag for de projekter virksomheden har arbejdet med.

Med passion for møbler, indretning og design hjælper vi virksomheder, arkitekter og offentlige kunder med at skabe deres egne rum og rammer. Fascination af design og arkitektur har altid været omdrejningspunktet for plusINDRETNING – at få rum og bygning til at smelte sammen i en harmonisk helhed. Med egen produktion af designmøbler og ansættelse af arkitekter, har plusINDRETNING været på forkant med branchen.

SMAK architects fungerer som rådgivere for kommuner og større undervisningsinstitutioner i hele landet.

Hos plusINDRETNING handler det om:

plusINDERETNING

Rum og Rammer for mennesker

Kreativitet og begejstring er væsentlige drivkræfter for mennesker, der skaber spændende og innovative resultater. Hos plusINDRETNING ser vi det som vores fornemmeste opgave at skabe rum og rammer for mennesker – at skabe grobund for kreativitet og begejstring. 8

• •

At bruge de bedste materialer – hver gang. At kombinere den nyeste teknologi med godt håndværk. At skabe stemning og tilføre rummene en unik atmosfære. At tænke innovativt. At fryde øjet. At skåne øret. At tænke bæredygtigt.


Dialog og sparring

Omdrejningspunkterne for vores samarbejde med kunder og arkitekter er dialog og sparring. Dialog omkring behov og ønsker – gerne med inddragelse af virksomhedens medarbejdere i et workshopforløb. Sparring omkring muligheder, tendenser og nyheder inden for vores fagområde. plusINDRETNING har egen arkitekt og eget snedkeri, som gør det umulige muligt. Vi indgår som samarbejdspartner over for både kunder og arkitekter. Vi bidrager med vores mangeårige erfaringer og kompetencer både i idéog planlægningsfasen og ved selve udførelsen. Drevet af faglig nysgerrighed holder vi os ajour med de nyeste idéer og tendenser indenfor design, mode, møbler, materialer og arkitektur. Men vi kigger også længere end nuets krav og ønsker. Tendenser som bæredygtighed, nye gruppe arbejdsmønstre og behov for fleksibel indretning – for blot at nævne nogle få – er områder, som påvirker vores måde at indrette på.

Derfor kan vi altid yde kompetent og professionel rådgivning, der også holder på langt sigt. Vi søger forhold, der bygger på tillid. Vi ved af erfaring, at kun i et tæt og respektfuldt samarbejde kommer det fulde potentiale til udtryk.

opfylder de opstillede behov, og som samtidig indeholder forslag til stil og tone i de enkelte rum.

En plan for trivsel

Uanede muligheder

Målet er indretning, der skaber vedvarende livsglæde og trivsel. At skabe rammer der glæder og fornøjer – at skabe rum der fungerer i hverdagen – fra det enkelte kontor, til mødelokalet og kantinen. Vores indretningsforslag tager udgangspunkt i en holistisk tilgang. Vi ser ikke kun på den enkelte arbejdsstation, men også på sammenhængen: Reception, kantine, fællesrum – alle er med til at skabe det samlede billede. Møbler, lys, tekstiler og meget mere er vigtige bidragsydere til den samlede oplevelse. Baseret på en grundig dialog med kunden opsættes behov, ønsker og rammer i et plusINDRETNING Indretningsbrief. Herfra udvikler vi en plusINDRETNING Indretningsløsning, der 9

Et indretningsforslag der taler til både hjernen og hjertet. Vores indretningsløsninger sammensættes ud fra tre produkt linjer: • • •

Kendte designmøbler og alm. Kontor og kantinemøbler. Vores egen serie af designmøbler – f.eks. BLACKBOX & K2 – (designet i samarbejde med SHL design og Friis & Moltke). Skræddersyede løsninger fra egen produktion.


Formelle arbejdspladser

FORMELLE ARBEJDSPLADSER Når man spørger en lærer, pædagog eller skoleleder hvordan de definerer en arbejdsplads, vil de fleste svare; et hæve/sænke bord med tilhørende kontorstol. I debatten omkring etablering af personaleforberedelsesmiljøer, har der derfor også primært været fokus på etablering af skrivebordspladser og ikke mindst hvor mange der

er plads og/eller råd til. Når man indretter rum til formelle skrivebordsarbejdspladser, handler det ikke altid om hvor mange man kan få plads til, men i højere grad om hvordan man etablerer velfungerende arbejdspladser. Arbejdspladsernes organisering skal afspejle personalets behov i forhold til eksempelvis ro, opbevaring og lys, og samtidig give mulighed for samarbejde og dialog. Lever arbejdspladserne ikke op til personalets behov, bliver arbejdspladserne ikke brugt. Vi har 10

igennem mange projekter opbygget stor erfaring med hvordan man etablerer velfungerende skrivebordsarbejdspladser, der skaber gode rammer om en koncentreret og effektiv forberedelsessituation. På alle vores projekter evaluerer vi altid på hvordan personalefaciliteterne bliver brugt. Her viser det sig ofte, at det reelle behov for formelle skrivebordsarbejdspladser er væsentligt lavere end forventet.


11


12


13


HVILKE FACILITETER BRUGES MEST?

32% 8% Formelle arbejdspladser Uformelle arbejdspladser

19% Sociale rum

14

41% Rum for samarbejde


15


16


“ VESTERGÅRDSSKOLEN VALGTE PLUSINDRETNING OG SMAK BLANDT 4 LEVERANDØRER. VIRKSOMHEDEN VANDT, FORDI DE IKKE GJORDE, SOM VI SAGDE. SAMARBEJDET MELLEM INDRETNING OG ARKITEKT GAV NEMLIG NOGLE PERSPEKTIVER, VI IKKE SELV HAVDE TÆNKT PÅ. SAMARBEJDET VAR KOMPETENT, FLEKSIBELT OG INSPIRERENDE.” Thomas Jäger

Administrativ leder, Vestergårdsskolen, Viby

17


”Søndervangskolen er én af de i alt 5 nomineret skolebyggerier i DK til titlen ’Årets Skolebyggeri 2014’. Søndervangskolen har sammen med plusINDRETNING & SMAK architects udarbejdet det første kvalificerede indretningsbud på gode lærer- og personalefaciliteter som egentlige arbejdspladser. Proces og resultat er et særdeles eksemplarisk billede på, hvordan man kan konkretisere et specifikt rumområde efter hensigterne med folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler. I den nye folkeskolereform, hvor der er et forøget fokus på resultater, skal ledelse og medarbejdere nemlig arbejde tættere sammen, end de har gjort hidtil. Med den tilpassede bygningsstruktur har plusINDRETNING & SMAK architects med deres proces og indretningsstrategier understøttet denne kobling mellem ledelse og medarbejdere, således en samlet enhed med plads til både arbejdspladser, lærerværelse, administration og ledelse har kunnet finde sted. plusINDRETNING & SMAK Architects evne til både at lytte til vores ønsker og samtidig komme med konstruktive, faglige forslag til den praktiske realisering har været altafgørende for udkrystalliseringen af vores fantastiske rum. Opgaven er lykkedes til stor tilfredshed”

Martin Bernhard

Souschef/Viceskoleleder, Søndervangskolen, Viby

18


19


Uformelle arbejdspladser

UFORMELLE ARBEJDSPLADSER Vi oplever at mange pædagoger og lærere foretrækker at forberede sig i rammer med en mere uformel karakter, i forhold til de traditionelle og meget formelle skriveborde. Hvis man tænker tilbage på hvordan mange lærere forberedte sig før reformen, er der indlysende årsager til, at de uformelle arbejdsmiljøer er så populære. I lærernes

eget hjem er rummene, modsat arbejdspladsen, indrettede til at være personlige, hyggelige og intime. Man har selv indrettet sin arbejdsplads, uanset om den var ved spisebordet, i sofaen, i sengen eller på et arbejdsværelse. Fælles for dem var at de var præget af hjemlighed og at man følte sig godt tilpas. Med de uformelle arbejdspladser forsøger vi, i skolens rammer, at genskabe nogle af de hjemlige, hyggelige og intime arbejdspladser, der for få måneder siden dannede ramme om 20

lærernes forberedelsessituationer. De uformelle arbejdspladser kan eksempelvis være en blød lænestol eller sofa, hvor man kan læse eller sidde med sin bærbare computer på skødet. I mødesituationer kan det også være en gruppe af loungestole, der giver en mere afslappet mødeform. De uformelle arbejdsmiljøer er meget populære, specielt blandt de lærere, der læser meget i deres forberedelse.


21


22


23


“RESULTATET STÅR MÅL MED PROCESSEN: RUMMENE ER FUNKTIONELLE, SMUKKE OG MED MEGET FLEKSIBLE ANVENDELSESMULIGHEDER” Thomas Jäger

Administrativ leder, Vestergårdsskolen, Viby

24


25


26


HVIS MAN TÆNKER TILBAGE PÅ HVORDAN MANGE LÆRERE FORBEREDTE SIG FØR REFORMEN, ER DER INDLYSENDE ÅRSAGER TIL, AT DE UFORMELLE ARBEJDSMILJØER ER SÅ POPULÆRE SMAK architects / plusINDRETNING

27


Det sociale rum

DET SOCIALE RUM Med en længere arbejdsdag, er rum til sociale aktiviteter og pauser blevet endnu vigtigere. På mange skoler oplever man en meget hektisk hverdag, så derfor er der brug for at man i kortere eller længere pauser kan puste ud og slappe af - enten alene eller i selskab med sine kollegaer. På mange skoler har personalerummet varetaget disse funktioner, men efter reformen er mange

personalerum blevet ændret til at skulle varetage flere funktioner, og områderne til de sociale aktiviteter bliver nedprioriteter. Fællesskab og gode kollegiale relationer er altid blevet vægtet højt på mange skoler. Hvis man fortsat ønsker et godt fællesskab, er det vigtigt at man understøtter det med områder og rum, som fremmer denne kultur.

28


29


30


VI VALGTE ET SAMARBEJDE MED SMAK ARCHITECTS OG PLUSINDRETNING FORDI DE PRÆCIST KUNNE KOMMUNIKERE DERES TANKER BAG ARBEJDSPLADSERNE OG DE FORSKELLIGE RUM. DE VAR MEGET LYDHØRE OVER FOR VORES ØNSKER, MEN KOM OGSÅ MED LØSNINGER SOM VI IKKE SELV HAVE SET, MEN SOM VI ENDTE MED AT VÆLGE. SÅ KOMBINATIONEN AF LÆKKERT DESIGN OG PRAKTISK INDRETNING HAR MEDFØRT, AT VI I DAG HAR GODE PERSONALEFACILITETER DER ER TIDSSVARENDE, SAMTIDIG MED AT DET RÆKKER FREMAD I EN MASTERPLAN FOR SKOLENS INDRETNING. Jens Bitsch

Administrativ leder, Sødalskolen, Brabrand

31


32


33


34


FRA ANDRE PROJEKTER VED VI AT DE FYSISKE RAMMER ER KULTURBÆRENDE SMAK architects / plusINDRETNING

35


Rum for samarbejde

RUM FOR SAMARBEJDE Rum til møder og samarbejde har vist sig at være en af de vigtigste forberedelsesfaciliteter. Det skyldes blandt andet at øgede samarbejde mellem pædagoger og lærere, kræver at der er adgang til flere rum som understøtter faglig dialog og mødeaktivitet. Møder og faglig dialog kan, såvel som individuel forberedelse, have mange forskellige former. Derfor er et traditionelt

møderum med et konferencebord, ikke nok til altid at understøtte de mange dialog- og mødesituationer, som foregår på mange skoler. Der er behov for rum der fordrer kreativitet, rum til alvorlige netværksmøder, rum til intime og følsomme snakke, osv. Der kan selvfølgelig ikke etableres rum til alle typer samarbejds- og mødesituationer, men en bred repræsentation af forskellige miljøer, giver mulighed for at man kan vælge et rum der passer bedst til en given mødesituation. Rum for samarbejde og 36

møder behøver ikke kun at være rum hvor man kan lukke en dør. Det kan også være nicher og rummøbler hvor akustikken er dæmpet og bidrager til at etablere et mere privat miljø. Ofte bruger vi eksempelvis højryggede sofaer til at skabe uformelle møderum.


37


38


39


40


41


42


43


ØGET SAMARBEJDE MELLEM PÆDAGOGER OG LÆRERE KRÆVER ADGANG TIL FLERE RUM SOM UNDERSTØTTER FAGLIG DIALOG OG MØDEAKTIVITET

44


45


Rum for opbevaring

RUM FOR OPBEVARING Opbevaringssituationen, er en af de problematikker, som er genstand for nogle af de største diskussioner i forbindelse med etableringen af personaleforberedelsesfaciliteter. ”Der skal være plads nok til alle mine ting?” og ”Det skal ikke være for langt fra min arbejdsplads” er nogle af de udsagn vi altid bliver mødt med, når vi går i gang med et nyt projekt. Da opbevaringssituationen

er et emne der flyder meget, har vi derfor nøje analyseret behovet for opbevaring i forskellige forberedelsessituationer. På baggrund af analyserne har vi efterfølgende udviklet et koncept, som med succes er blevet afprøvet på flere skoler. Konceptet er bygget op omkring forskellige frekvenser i opbevaringsbehovet, og definerer hvordan opbevaringen differentieres, så alle behov imødekommes. Udover at tage hensyn til materialernes tilgængelighed, tager konceptet også hensyn til at minimere cirkulationen og støjen 46

i de arbejdsmiljøer, hvor der er behov for ro. Ofte arbejder vi med opbevaringsmøblerne som rumskabende elementer i forberedelsesmiljøerne. Det er med til at nedskalere rummene og give et mere intimt og rolig arbejdsmiljø.


47


48


49


LOGISTIKKEN OMKRING OPBEVARING AF MATERIALER ER GRUNDLAGET FOR EN VELFUNGERENDE FORBEREDELSESSITUATION

50


51


Specialinventar

SPECIALINVENTAR For at skabe de rette arbejdsmiljøer, er det ikke altid nok at arbejde med katalogvarer og fritstående møbler. Ofte er der behov for at implementere nogle møbler, som kan opfylde et mere specifikt behov og eksempelvis etablere rumligheder der understøtter forskellige arbejdspræferencer. Specielt når der er behov for at dobbeltprogrammere rum, kan der være behov

for at kombinere forskellige funktioner i et samlet møbel. I mange projekter har vi arbejdet med specialinventar, som på forskellig vis giver rummet nye anvendelsesmuligheder. På Søndervangskolen i Aarhus har vi, centralt i personalerummet, designet et loungemøbel, som både løser opbevaringsproblematikken og samtidig skaber et centralt mødested for skolens personale. Projektet blev sammen med fire andre projekter nomineret til årets skolebyggeri i 2014. PlusINDRETNING har eget snedkeri, hvilket gør det muligt at levere 52

specialinventar og katalogvarer i en samlet løsning til en konkurrencedygtig pris.


53


54


HVORFOR ETABLERE 50 ENS ARBEJDSPLADSER TIL 50 FORSKELLIGE LÆRERE? SMAK architects / plusINDRETNING

55


56


57


58


59


60


61


Udsmykning af vægge

UDSMYKNING AF VÆGGE Som supplement til indretningen af arbejdsmiljøerne, arbejder vi ofte med udsmykning af en eller flere af rummenes vægge. Udsmykningen af væggene kan variere fra traditionelle indrammede billeder til specialdesignede vægfolier. Fælles for dem alle er at de bidrager til at give rummet identitet og gøre det rart at opholde sig i. Uden udsmykning

kommer rummene hurtigt til at virke meget institutionelle og identitetsløse, hvilket direkte modarbejder vores intention og at lave nogle arbejdsmiljøer, som er hjemlige, professionelle og imødekommende i deres karakter. På flere skoler har vi kørt udsmykning af forberedelsesfaciliteternes vægge, som et sideløbende projekt med personalegruppen. Med udgangspunkt i hvordan man etablerer og respekterer forskellige arbejdskulturer i de nye forberedelsesfaciliteter, har vi tematiseret 62

forskellige udsmykningstemaer. Efter en designproces omsættes de forskellige temaer til konkrete forslag, som specialproduceres til de enkelte rum. En sidegevinst ved sådan en proces, er at personalet i højere grad tager ejerskab på projektet og at der automatisk skabes en positiv stemning omkring de nye forberedelsesfaciliteter.


63


64


65


MED UDGANGSPUNKT I HVORDAN MAN ETABLERER OG RESPEKTERER FORSKELLIGE ARBEJDSKULTURER I DE NYE FORBEREDELSESFACILITETER, DESIGNER VI FORSKELLIGE TEMAER TIL RUMMENE SMAK architects / plusINDRETNING

66


67


68

SMAK architects ApS Balticagade 10. 1sal 8000 Aarhus C Danmark

plusINDRETNING ApS Frederiksdalvej 8 DK-8940 Randers SV Danmark

www.smakarchitects.com smak@smakarchitects.com +45 51373191

http://www.plusindretning.dk info@plusindretning.dk T +45 8711 4010


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.