Håndværk og design

Page 1

02

Makerspaces

Søndervangskolen


INDLEDNING OG BAGGRUND 3 INDLEDNING OG BAGGRUND 4 DESIGNPROCESSEN 5 MAKERSPACES 6 FUNKTIONSMILJØER 8 SPECIALDESIGNET OPBEVARING 10 PLAN, 1:150 12 OVERSIGT - REJST PLAN


INDLEDNING OG BAGGRUND

INDLEDNING OG BAGGRUND I ”Håndværk og Design” erstattes de klassiske fag håndarbejde og sløjd. Det er ikke en sammenlægning af de to, men et nyt fag, med træk tilbage til håndværksmæssige kompetencer og materialer fra de tidligere fag. Dette kræver naturligt nye fysiske rammer, der understøtter fagets identitet, organisering og pædagogiske/ didaktiske principper. På Søndervangskolen placeres faget Håndværk og Design i et lokalefællesskab med faget billedkunst i et nyt kreativt center – ’Makerspaces’. Området måler samlet 340 m2 og indeholder en lang række faciliteter som understøtter fagenes mål. Projektet er tegnet af SMAK architects på baggrund af en indledende workshop med skolen og repræsentanter for fagene. Designet of faciliteterne tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes Designmanual for Håndværk og Design, med tilføjelse af nye rum og funktioner.

MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


DESIGNPROCESSEN

DESIGNPROCESSEN

1

FORSTÅ 2

5

EVALUER

UDVÆLG

3

4

FABRIKER

IDÉGENERER


MAKERSPACES

MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

MAKERSPACES – RUM FOR HÅNDVÆRKS- OG DESIGNPROCESSER I sløjd og håndarbejde har man tidligere arbejdet meget med mesterlærer. Men med introduktionen af design i faget er det nødvendigt, at man gentænker måden man strukturerer undervisningsforløb på. Hvis eleverne skal have det maksimale undervisningsudbytte af faget, er det vigtigt ikke at falde tilbage i gamle vaner og arbejdsprocesser. Der skal tænkes mindre i gamle opdelinger (sløjd/håndarbejde, bløde/hårde materialer) og mere i processer (Idéudvikling, idéafprøvning, idérealisering, evaluering). Det gode forløb indeholder altid både metode og færdigheder, og bør altid være struktureret omkring designprocessen. “Kendetegnet for faget er udfordringen og glæden ved at fordybe sig i håndværks- og designprocesser, at omsætte ideer og forarbejde materialer til produkter med funktionel, æstetisk og kommunikativ værdi for eleverne selv og for andre.” Fra Vejledning for faget håndværk og design

udsmykkes, så den passer sammen med hynden. Slutteligt præsenterer eleverne deres arbejde for hinanden eller laver en udstilling. Overstående forløb er opbygget efter mesterlæreprincippet: 1. 2.

Læreren demonstrerer de nødvendige færdigheder Eleven kopierer lærerens fremgangsmåde

Designprocessen er ikke en integreret del af undervisningsforløbet og eleven får ikke lov til først at reflektere over, hvilket udtryk de gerne vil give deres taburet og hvorfor. I den designorienterede proces vil forløbet se sådan ud: • Forstå Oplæg af læreren omkring taburetter og stole generelt.

Designprocessen opdeles i fire faser: forstå, udvælg, idégenerer, fabriker og evaluér. Metode og praktiske færdigheder knytter sig i forskellig grad til de forskellige faser.

• Udvælg Eleverne skal analysere forskellige stole: er stolen velegnet til sit formål? Er den god/dårlig at sidde på?

I et forløb kan eleverne f.eks. blive bedt om at lave en taburet med hynde. Traditionelt set vil denne opgave blive grebet an ved, at læreren holder et oplæg om, hvordan taburetten fremstilles: opmåling, saveteknik og samlinger, hvorefter eleverne fremstiller taburetten efter en skabelon. Bagefter introduceres, hvordan hynden laves. Eleverne vælger materiale til hynden og producerer den. Taburetten kan herefter

• Idégenerer Eleverne bliver bedt om at skitsere en taburet de gerne vil lave. Alt efter klassetrin kan der opstilles flere eller færre krav til udformning (f.eks. kan en valgfagsklasse selv bestemme formen, mens en 4. klasse kan skitsere på forskellige overfladebehandlinger).

• Fabriker Læreren demonstrerer de nødvendige færdigheder for at udføre taburetten. Herefter tilpasser eleverne lærerens fremgangsmåde og begynder at fabrikere. • Evaluer Eleverne udstiller og/eller præsentere deres taburetter for hinanden, hvorefter processen og resultatet evalueres. Det gode håndværk & design forløb kan således deles op i følgende faser, som knytter sig til den overordnede designproces: 3. 4. 5. 6. 7.

Forstå Udvælg (Analyser) Idégenerer (Skitsere) Fabriker (Produktudførelse) Evaluér

I løbet af processen kan der introduceres deloplæg, opgaver og introduktioner og vejledning i både metode og færdigheder. Alt efter forløbets læringsmål kan der lægges større eller mindre vægt på forskellige faser.


Lærerbase

Formidling (1-2 årgange)

Forstå

Adgang til IT Skitseringsværksted Støjfrie fordybelsesrum Pin-Up

Skitseringsværksted Støjfrie fordybelsesrum Pin-Up

Idégenerer

Adgang til IT

Udvælg

FUNKTIONSMILJØER

For at få et mere nuanceret overblik over de forskellige faser i designprocessen, er det væsentligt at se på, hvilke arbejdsmetoder, der benyttes i en given situation.

Skemaet herover beskriver de funktionsmiljøer som knytter sig til de enkelte designfaser, samt funktioner som knytter sig til opbevaring. Udeværksted

Maskin-station

Male- og vådrum

Mock-up rum

Ikke-støvet værksted

Støvet værksted

Metal værksted

Fabriker

Udstilling

Pin-Up

Formidling (1-2 årgange)

Evaluér

Redskabsenheder

Materiale opbevaring

Opbevaring, elevarbejder

Opbevaring, depoter

Opbevaring

FUNKTIONSMILJØER


MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


SPECIALDESIGNET OPBEVARING

OPBEVARING

Oppbevaringsenhed på hjul

Standard opbevaringskasse

Stationær skabsenhed

Specialenheder

Værkstedsbord

Værktøjstavler


MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

SPECIALDESIGNET OPBEVARING Det nye fag stiller nogle særlige krav til opbevaring af materialer og værktøjer. SMAK architects har designet en opbevaringsserie som understøtter fagets krav. Jo mere tid faglærerne skal bruge på at finde materialer og værktøjer til eleverne, jo mindre tid er der til vejledning af eleverne. Det er derfor vigtigt at eleverne nemt kan finde det de behøver til en given opgave. Opbevaringsserien består af forskellige typer kasser som med en farve definerer hvilket funktionsområde det knytter sig til. Har eleven behov for at sy noget til sit projekt, kan eleven finde en prædefineret sykasse som indeholder det eleven har behov for i forbindelse med opgaven. Her har værktøj og materialer sin faste plads, så oprydningsarbejdet også lettes. Fra et fjerndepot sørger faglærerne for at holde opbevaringsenhederne opdaterede med eksempelvis nye limstifter osv.


PLAN, 1:150


MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

Facadeforslag


OVERSIGT - REJST PLAN

PROJEKTFLADE STØVET

PROJEKTFLADE IKKE-STØVET

PRÆSENTATION AF ELEVARBEJDER


MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS

PROJEKTFLADE MOCK UP

SPRAYRUM TRÆDEPOT/ VÆRKSTED

2 KERAMIKOVNE

TØRRERUM

OPBEVARING ELEVARBEJDER

MOCK-UP VÅDZONE

FORMIDLINGSZONEMAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTSMAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTSMAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


Glaspartier mellem lokalerne skaber et godt OVERBLIK, og adskiller det støvede område fra de øvrige lokaler


MAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTSMAKERSPACES // HÅNDVÆRK & DESIGN PÅ SØNDERVANGSKOLEN // SMAK ARCHITECTS


SMAK architects Balticagade 10.1, Indgang G 8000 Aarhus C Telefon +45 61 77 10 55 E-mail smak@smakarchitects.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.