Page 1

Nr 1/08 Mars

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Allt om kongressen i Halland i sommar!

Välbesökt monter på Skolforum, s 8


Vi är på G! En kongress innebär bokslut och nystart. Två år har snart gått sedan vår jubileumskongress i Uppsala, och mycket har hänt sedan dess. Framförallt känns det som om SLN har blivit mer känt och respekterat som den nischorganisation vi är. Vårt arbetsområde är framförallt skolan, en av Sveriges största arbetsplatser, en arbetsplats som kommer alltmer i fokus för medborgarnas och politikernas intresse. Skolan kritiseras och svartmålas, och mer och mer ansvar läggs på lärare och övrig personal. Ett av de senaste exemplen är när skolan gjordes ansvarig för att inte ha ingripit efter att ha fått signaler om att en invandrarflicka hotats av sin äldre bror. Vad man tycks glömma bort är att skolan är en spegling av samhället, ett samhälle där det finns arbetslöshet, brister i integrationspolitiken, föräldrar som av olika anledningar inte klarar av att ta sitt ansvar och framförallt de mängder av problem som uppstår på grund av alkoholkonsumtionen. I varje klass finns statistiskt sett flera barn som lever tillsammans med en missbrukande förälder. För många av dem är skolan den enda plats där de kan känna trygghet tillsammans med vuxna de kan lite på, men problemen i hemmen kan också leda till att de blir okoncentrerade och stökiga. Hur ska man kunna begära att ett barn

2

som inte får sova på natten och som inte vågar ta hem kamrater ska klara skolgången lika bra som elever som växer upp i en trygg och stöttande miljö? I SLN har vi ambitionen att göra skolpersonal och politiker uppmärksamma på detta och att på så sätt göra en insats för att förbättra förhållandena. Några stora kampanjer har vi inte möjlighet att genomföra, utan det är varje enskild medlems insatser som spelar den största rollen. Insatsen kan vara så enkel som att vi själva uppträder som nyktra förebilder, som ansvarstagande föräldrar och far- och morföräldrar och att vi talar med våra kollegor och andra bekanta om vikten av att ge barnen en trygg uppväxt. Så småningom hoppas jag att droppen urholkar stenen. Tillsammans är vi många droppar! Gunilla Zimmermann

Nytt från SLN 1/08


SLN-Kongress 2008

Kongress i Halland 23–25 juni

Alla intresserade varmt välkomna! Den 23 – 25 juni är alla medlemmar och sympatisörer välkomna till 2008 års kongress, som äger rum på det idylliska pensionatet Frösakull utanför Halmstad. Här har du möjlighet att tillsammans med andra dra upp riktlinjerna för den kommande verksamheten under förhandlingspassen. Vi måste prioritera hur vi ska använda våra resurser, och då är det viktigt att just du utnyttjar din demokratiska rätt att ange färdriktningen. Vi är speciellt glada över att EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson, som vi lärde känna på studieresan till Bryssel, har lovat hålla högtidstalet. Hon är en entusiastisk idealist, som inte är rädd för att provocera och som har åstadkommit mycket under sin korta tid i Bryssel. Bara för att lyssna på henne lönar sig resan till Frösakull. Vi kan garantera att hon överträffar alla popstjärnor. Naturligtvis ska vi också njuta av en del av det trakten har att erbjuda i form av vacker natur och intressant kulturliv. Under en halvdagsutflykt kommer vi att besöka Mjellby Konstmuseum med visning av Halmstadsgruppens verk och friluftsmuséet Hallandsgården, där vi serveras kaffe och våffla. Därefter tar vi en promenad med guide i Halmstad och till slut besöker vi Tylösand, där vi ser S:t Olofs kapell och en konstutställning.

Nytt från SLN 1/08

3


Under de två kvällarna på Frösakull tar vi del av det lokala kulturutbudet i form av musikunderhållning och ett historiskt kulturprogram. Vi får också delta i en kunskapstävling. SLNdistriktet i Halland ansvarar på ett förtjänstfullt sätt för alla förberedelser av de lokala arrangemangen.

Kostnad

För allt detta betalar du bara 1.550:- i enkelrum och 1.284:- i dubbelrum, vilket är självkostnadspris för logi och all förtäring. SLN-förbundet står för kostnader för utflykten och kvällsprogrammen. Deltagarna svarar själva för resekostnaderna.

Tid

Kongressen inleds med lunch på måndagen kl 12.00 och avslutas med lunch på onsdagen kl 12.00. För den som vill finns möjlighet att mot pristillägg komma till Frösakull redan på söndagen eller att stanna någon dag längre.

Anmälan

Anmälan kan ske antingen genom att fylla i och sända in blanketten på motstående sida till Gunilla Zimmermann eller genom att skriva ett brev eller ett mail med samma uppgifter till gunillazimmermann@hotmail.com. Anmälan måste vara oss tillhanda senast den 23 maj. 4

Nytt från SLN 1/08


Anmälningsblankett till SLN-kongressen Sänds senast den 23 maj till Gunilla Zimmermann, Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås. Härmed anmäler jag/vi mig/oss till SLNs kongress den 23 – 25 juni. Namn: ………………………………………………………………………………………….. Adress: …………………………………………………………………………………………. Telefon: ………………………………………………………………………………………… e-postadress: ……………………………………………………………………………………. Jag/Vi önskar

Dubbelrum

Vegetarisk kost

OEnkelrum

O

O

Annan specialkost O Vilken? …………………………………..

Nytt från SLN 1/08

5


Välkommen till Halmstad – staden med tre hjärtan Att H Haa l m s t a d s h i s t o r i a rymmer hårda bataljer är svårt att tro en sommardag när svalorna flyger högt och lugnet känns totalt. Längs kusten har det utspelats vikingaslag mellan två nordiska kungar och på medeltiden var Halmstad västkustens största stad. Stadsprivilegier gavs till staden redan 1307. D anska anor anor.. Under lång tid var Halmstad danskt. De tre hjärtan i stadsvapnet fick stadens invånare i gåva av det danska kungahuset på 1500-talet för att de försvarade sig väl mot svenskarna. Grannsämjan blev sedan allt bättre. Utanför Rådhuset ser du hur Christian IV och Gustav II Adolf tar varan i hand efter legendariska festligheter 1619 (”Kungsmötet” av Edvin Öhrström). 1645 blev Halmstad svenskt. N issan. Ett stenkast från de båda kungarna letar Nissan lugnt sin väg ut till havet. Dess färd har gått förbi fotbollsarenan Örjans vall, Länsmuseet Halmstad, Stadsbiblioteket och Picassoparken. Återstår att passera gör Halmstads slott och småbåtshamnen. Kyrkklockornas klang sprids mellan husen och Storgatans uteserveringar erbjuder första parkett för att beskåda folkvimlet.

6

Halmstads SSlott, lott, S:t Nikolai kyrka, Norre Port och korsvirkeshusen är desamma som på den danske kungens 1600-tal. Idag har landshövdingen flyttat in i slottet, liksom Turistbyrån och Musik i Halland med konsertlokalen Musikgemaket. Najaden har tagit över kajplatsen efter de danska skeppen, men havet, stränderna och klipporna ligger naturligtvis där de alltid har legat. Våra tr tan i tree krönta hjär hjärtan stadsvapnet sprider glädje och en tanke om omtanke. Kanske är det därför man känner sig så välkommen hit. De sköna havsbaden längs kustbandet, folkvimlet i stan och de duktiga krögarna på restaurangerna hjälper förstås till för att man skall trivas så där riktigt ordentligt.

Utflykt under Kongressen: M jellb onstmuseum - H almjellbyy K Konstmuseum Halmstad-gr uppens museum stad-gruppens Skiftande utställningar av Halmstadgruppen samt svensk och internationell konst. Halmstadgruppen bildades i Halmstad 1929 av Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och

Nytt från SLN 1/08


Esaias Thorén under medverkan av konsthandlare Egon Östlund. Gruppen höll ihop i över 50 år. F riluftsmuseet H allandsHallandsg å rrd d e n är en lantlig idyll på Galgberget i Halmstad med en vacker utsikt över Halmstad. Ett ”Skansen i miniatyr” med ett tiotal 1700- och 1899-talsbyggnader samlade från hela Halland. Här finns väderkvarn från Morup, skolhuset från Eldsberga och Hörsåsstugan från Getinge, samt äldre kulturväxter och lantrasdjur. En våffla i serveringen sommartid är en klassiker. Vår Vårtt nya stadsbibliotek är som ett konstverk i sig. Ritat av samma arkitekter Schmidt, Hammer och Lassen från Danmark, som har ritat Svarta rubinen i Köpenhamn. Konst på stan Promenad över Österbro – därifrån kan vi se intill Nissan Axel Wallbergs ”Lyrträdet”, Ulla och Gustav Kraitz ”Förankrad farkost”, Pablo Picassos ”Kvinnohuvud” och Valter Bengtssons ”Laxen går upp”. Stora torget i Halmstad är ett stort torg med Carl Milles ”Europa och Tjuren” och Edvin Öhrströms ”Kungamötet” framför Rådhuset. ”Mötet mellan Christian IV och Gustaf II Adolf 1619.” Intill Rådhuset ligger Wärdshuset Tre hjärtan och S:t Nikolai kyrka. S:t N ikolai kyr ka, vid Stora Nikolai kyrka, torg, är en av få byggnader som klarade sig i den stora branden 1619. Kyrkan byggdes som en domkyrka redan på 1300-talet och är nästan lika

Nytt från SLN 1/08

gammal som staden. Konstnärerna Erik Olson och Einar Forseth har skapat de vackra kyrkfönsterna. P å v ä g t i l l vår buss vid Länsstyrelsens P-plats kan vi se Carl Magnus ”Råmärke” framför Halmstad Slott och Skolskeppet Najaden, en av världens minsta fullriggare. Ty l ö s a n d . Väl inbäddad i lummig grönska är det svårt att tro lofs Kapell, falurött och rikt Olofs att S:t O dekorerade med allmogemålningar, tidigare varit sockenkyrka i småländska Lidhult. Kapellet med sitt läge intill Tylösands klippor och hav är populärt ibland brudpar. Tylösand var först i Sverige med BLÅ FLAGG. Här har flaggan hissats sedan 1995. Blå F Fll a g g är en europeisk miljöutmärkelse som värnar om kusterna och de marina miljöerna. Längs vår kust vajar den blå flaggan vid flera av våra badstränder. Den garanterar att stränderna uppfyller de 27 kriterier som grundar sig på utmärkelses hörnstenar. Konst på Hotel Tylösand.

Historiskt kulturprogram under kongressen:

700 år i H almstad. En tidsresa Halmstad. genom den jubilerande residensstadens historia från en blygsam början i Övraby till 2000-talets dynamiska utveckling. Det finns ytterliggare områden att undersöka... Halmstads Turistbyrå har tel 035-13 23 20. Anneli och Lars H ammar Hammar

7


SLN gjorde succé på Skolforum i Älvsjö Vårt deltagande vid Skolforum i Älvsjö under vecka 44 i höstas blev verkligen en succé. Här fanns vi plötsligt mitt ibland våra kollegor från när och fjärran, kollegor som sökte ny information och nya impulser för sin dagliga verksamhet, och som för en gångs skull inte var så stressade av de dagliga plikterna, utan hade tid att ägna tio minuter/en kvart åt SLN. Det märktes att folk trivdes i SLN:s monter. Där var hela tiden många intresserade som bläddrade i våra skrifter och tidningar eller provsmakade den utsökta och inte alls söta alkoholfria champagne (Billabong) som Barbro Ryberg bjöd besökarna på. De som jobbade i SLN:s monter avvek på ett positivt sätt från personalen i de andra montrarna. Alla kunde se att här var det fråga om vanliga, ideellt arbetande människor med ett brinnande engagemang för uppgiften. Lennart Rundqvist hade med den äran lagt upp programmet. Hans lilla frågeformulär var smått genialiskt

8

utformat. Första frågan gällde samhällets kostnader för alkoholen, den andra vilken min bästa insats som drogförebyggare är (gott föredöme, ordna föräldracirklar med Tonårsparlören eller ordna värderingsövningar med elever – gissa om många deltagare fick myror i huvudet!). Tredje frågan var när Tonårsparlören skickas ut, den fjärde hur stor andel av tonåringarna som dricker alkohol (svaret kunde man hitta på Aftonbladets stora affisch på väggen), den femte vad det kostar att bli medlem i SLN idag. Slutligen skulle man ge den bästa motiveringen för att bli medlem i SLN. Namn, adress, epost, telefon och möjlighet att kryssa för om man ville bli medlem eller sympatisör. De allra bästa svaren belönades med fina vinster som skänkts till SLN. Tack vare Sture Hallbert hade vi från Wendelsberg fått allehanda böcker från Sober förlag som vi kunde dela ut som pris till alla som fyllde i svarsblanketten. Det blev på så sätt lätt att få folk att stanna upp och fylla i formuläret. Bara sex frågor… Vi hade också bra böcker med noveller från UNF. Det var många som tillbringade en dag eller två i SLN:s

Nytt från SLN 1/08


monter, Lennart, Gunilla, SvenErik, Barbro, Ali, Karin, Kurt –Ivan, Gun, Solveig… Vi gjorde också reklam för Barbro Henrikssons föreläsning om de Glömda barnen, ett kvällsarrangemang vi genomförde i samarbete med NBV. Vi samarbetade om montern med Föreningen Fruktdrycker, NSF,

Nytt från SLN 1/08

SAN och NBV. På så sätt kunde vi hålla kostnaderna nere, för mässavgifterna låg på över 20 000 kronor. Facit blev över två hundra svarsformulär,tolv nya medlemmar och över trettio nya sympatisörer. Gissa om vi ska boka en monter också nästa år…. AJ

9


–SLN är en bra organisation som jag vill stödja Johan Pettersson kom i kontakt med SLN på utbildningsmässan i Älvsjö i höstas och blev sympatisör. -Jag bläddrade lite i tidningar och informationsblad och kom fram till att SLN är en bra organisation som jag vill stödja, säger Johan. Johan bor i en trevlig villa i Härnösand tillsammans med Linda (de gifte sig 070707!) och varannan vecka också med de två sönerna Alexander och Rasmus på 14 och 16 år. Han arbetar till vardags som fritidsledare på en skola. På eftermiddagarna förestår han Fritidsklubben för barn i åldrarna 9 till 12 år. Tidigare på

10

dagen hjälper han till på andras lektioner eller håller egna. -Jag brukar ha fyra pass i veckan då jag undervisar om skogen och vad man ska tänka på när man vistas i en skog, säger han. Det kan t ex handla om hur man använder kniv, yxa och såg eller om konsten att göra upp eld, om att lära sig snickra fågelholkar och om vikten av samarbete. På bara 5-6 minuter är vi ute i en liten skog nära skolan. Men Johan är också utbildad äventyrspedagog. Då och då leder han övningar på s k samarbetsstationer. Det kan vara t ex scoutungdomar eller vuxna från ett företag. –Deltagarna får forcera

Nytt från SLN 1/08


Johan och Linda vid köksbordet olika hinder på låg höjd, max 1 meter ovanför marken, berättar Johan. Ju mer man hjälps åt, desto lättare klarar man de olika hindren – en lärdom som deltagarna tar med sig hem från övningen. Men Johan har fler järn i elden. En kväll i veckan spelar han bridge, är ordförande i Ångermanlands Bridgeförbund och skriver också om det ämnet i tidningen ÅBF-Info, som han ger ut själv med ett par nummer om året. Super-Gurka är ett annat kortspel som han gärna spelar med barnen på Fritids och de egna pojkarna. Dessutom samlar han (i likhet med undertecknad) på äldre

Nytt från SLN 1/08

kortlekar och jokrar, och har en välordnad och fin samling av sådana. -Tidigare brukade jag dricka onödigt mycket, berättar Johan. Men sedan i somras har jag helt ändrat vanor. Nu dricker jag nästan ingenting. Det känns bra att som förälder visa en restriktiv hållning till alkohol. SLN kan nog ha en del att ge mig som arbetar med barn och ungdomar, det är viktigt att förstå och uppmärksamma hur många barn med missbrukande föräldrar kan ha det hemma. AJ 11


Uno Sten

hedersmedlem När jag ringde till Uno och meddelade att Förbundsstyrelsen utsett honom till hedersmedlem i SLN, hade han just kommit hem från en sångstund som han ansvarat för. Efter en kort vilopaus skulle han vidare till ett årsmöte utanför sta´n. Typiskt Uno! Aktivitet och engagemang har alltid varit hans signum. Även vid uppnådda 90+! Uno - underhållar en underhållaren Sitt första offentliga scenframträdande gjorde han med ”Igelkotten och haren” vid 8 års ålder. Sedan dess har det blivit åtskilliga kabaréer, revyer och teaterstycken. Vi som var med vid senaste SLN-kongressen minns säkert teaterresan till Lövstabruk där vi fick ta del av ytterligare ett exempel på Unos produktioner. Uno – den litterär litteräree Intresserad av ord har han alltid varit.Korsordslösare, litteraturcirkelveteran, redaktör för ”Unga tankar”, var med och startade ”Accent” o s v, o s v. Tillsammans med Hugo skrev han SLN:s 90-årsskrift. Uno – SLN-ar en SLN-aren En föreningsmänniska ut i fingerspetsarna! Nykterhetsrörelsen har fått – och får alltså fortfarande –

12

en mycket stor del av hans engagemang. Under åren 1972 – 1982 var Uno anställd som instruktör och expeditionsföreståndare hos SLN. Hans rika och mångåriga erfarenheter från instruktörsarbete i skolorna kom väl till pass liksom den auktorisation som ANT-instruktör som Kungl Skolöverstyrelsen utfärdade. Många är vi som med glädje och uppskattning minns hans turnéer i SLNlandet! Vid min första kontakt med SLN var det Uno som tillsammans med sin vapendragare Hugo Svensson stod för arrangemanget. Drag-spel, sång och inspirerande anföranden. Då kunde man ju inte annat än att anmäla sitt medlemskap. U n o ! Med hedersmedlemskapet vill vi från styrelsen uttrycka vår stora uppskattning och tacksamhet för allt engagemang du ägnat/ ägnar åt vårt SLN. Vi önskar dig många goda år som hedersmedlem! Sven-Erik Lilja

Nytt från SLN 1/08


SLN:s studieresa till Bryssel Några dagar i början av november tillbringade ett tiotal SLN:are i Bryssel. Det var en fortsättning på de kurser man deltagit i med P a u l Reichberg som föreläsare. Paul hade planerat hela resan, och det kändes tydligt att han valt ut helt rätt personer för oss att möta, ett fantastiskt program. SvD:s ärrade ustavsson satte in EU i korre Rolf G Gustavsson flera större framtidssammanhang: freden, maktbalansen, miljön… Björn Gillbergs dotter Minna arbetar nära Margot Wallström för en hållbar utveckling i samarbete med marknadskrafterna. Mer energisk än sin rik SSvv ensson förpappa! Lars-E Lars-Erik klarade hur ministerrådet fungerar. Enrique Esteller Alberich arbetade

med hälsofrågor och såg klart alkoholens roll som ett hot mot god ritt SSvvensson (v), som i hälsa. Eva-B a-Britt många år arbetat i Folkkampanjen Nej till EU berättade om de framsteg hon under hårt motstånd ändå gjort brisom parlamentariker. Anna IIbrigisaic (m) kände sig mer hemma med koderna i Bryssel än i Sverige. Oheliga allianser var något hon ofta jobbade med för att bevara freden i Europa. Andr eas E ricsson Andreas Ericsson ricsson, vår lobbyist på NBV-kontoret, redogjorde för problemen med att arbeta mot alkoholkapitalet. Tänk om det funnits nykterhetsrörelser i många fler länder, då hade läget varit ett annat. Tack Paul för ett enastående program. AJ

Fylleupproret

kostnad får visa sina upplysningsfilmsnuttar i TV, vilket gjort att många människor påverkats till ett nyktrare julfirande för barnens skull. Efter EU-inträdet med höjda införselkvoter och sänkt alkoholskatt har alkoholen blivit ett så stort problem att även icke nykterister tycker att det gått för långt. Speciellt störs man av det utbredda fylleriet, och därför har massor av människor skrivit på Nykterhetens Vänners (RYs) ”Fylleuppror”, ett initiativ som väckt stor uppmärksamhet och som förhoppningsvis bidrar till ett nyktrare Finland. När ska vi samla oss till något liknande hos oss? GZ

dI början av varje år samlas or ordförandena i N or dens nykterhetsNor ordens organisationer till en träff träff.. I år hölls den i Lilleström i närheten av Oslo, och som vanligt delade vi med oss av våra erfarenheter. Vad som är påfallande är att det förebyggande arbetet uppskattas betydligt mer i alla övriga nordiska länder än i Sverige. Staten bidrar mycket generöst med bidrag, och även mindre nykterhetsorganisationers arbete uppskattas. I Finland har man just genomfört den årligen återkommande kampanjen ”Vit jul”, där man utan

Nytt från SLN 1/08

13


Vidga vyerna! När det gäller kontakterna med vår vänskola i närheten av Gorazde har mycket skett. Vi har genomfört två kurser, framställt studiematerial, gjort en resa till skolan och startat några studiecirklar. Vi har mailkontakt med personalen på skolan, och vi har inbjudit ett par av dem att delta i vår kongress. Två kurser är planerade under våren, i Gävle den 15 mars och i Skövde den 29 mars. Vi har också fått kontakt med en bosnisk lärarförening i Linköping, som vi ska inleda ett nära samarbete med. NBV stöttar på olika sätt vårt Bosnienprojekt, både ekonomiskt med bidrag till

14

framställningen av studiematerialet och personellt genom Fadila Jasarevic, ansvarig för integrationsstråket. Även lokalt är samarbetet med NBV gott. Att få kontakt med människor från andra kulturer är mycket givande, både genom att delta i arrangemang hemma och att delta i resor. Båda dessa möjligheter får du genom SLN. Ta alltså tillfället i akt och anmäl dig till någon av de båda planerade kurserna. Du är välkommen även om du inte bor i Gävle eller Skövde. Själva kursen med föreläsningar, förtäring och material är gratis, men du betalar själv din resa.

Nytt från SLN 1/08


Programmet är likadant vid båda tillfällena. Vi börjar med förmiddagskaffe med bosniskt tilltugg kl 9.30. Därefter berättar en bosnier om sina upplevelser under kriget i Bosnien och om sin anpassning till livet i Sverige. Per Ambrosiani, professor i ryska vid Umeå universitet och ordförande i Svenska slavistförbundet, berättar sedan om språksituationen i ett historiskt perspektiv och de nuvarande språkliga förhållandena

samt ger oss en enkel lektion i det bosniska språkets särdrag. Efter lunch med bosnisk mat berättar NBVs integrationskonsulent Fadila Jasarevic om sitt förhållande till islam. Dagen avslutas med att Gunilla Zimmermann berättar om studiematerialet och planerade aktiviteter och att kaffe med bosniskt tilltugg serveras. Anmäl dig snarast till Gunilla Zimmermann. När du anmält dig får du information om plats och ett detaljerat program.

Bilderna på detta uppslag togs vid Bosnienkursen i Göteborg i oktober ursen genomför des i oktober.. K Kursen genomfördes samarbete med den bosniska IOGT -NT O-för eningen där -NTO-för O-föreningen IOGT-NT och samlade öv er 50 deltagar e. över deltagare. eläsningar Mycket bra för föreläsningar och lika god mat!

Nytt från SLN 1/08

15


Från medlemsfronten Nya medlemmar SLN kan glädjas åt flera nya medlemmar och sympatisörer! I samband med Skolforum i höstas anmälde sig inte mindre än 12 nya medlemmar och 31 nya sympatisörer. Vid årsskiftet uppgick medlemsantalet till 517 och antalet sympatisörer till 33. I år har hittills en ny medlem tillkommit: Marianne Eriksson, Östersund, värvad av Thelma Olsson-Bylin. Välkomna till SLN! Årsavgiften Visserligen är vi fortfarande bara i början av året, men vi vill påminna alla de 58 procent av medlemmarna, som ännu inte betalat medlemsavgiften, att göra detta omgående! Glöm inte att ange avsändare vid inbetalningen! Plusgirot är som vanligt 17 53 09 – 4. Medlemsvär vning edlemsvärvning Att värva nya medlemmar är alltid aktuellt. Men passa på och gör det nu, för ännu pågår tävlingen! Du som värvare, liksom den du värvar, har chans att vinna en cykel. Lottdragning kommer att ske vid kongressen i sommar. Vi kan skicka den här tidningen till dig digitalt - då får du den också i färg! Skicka ett mail till alijerr emalm@hotmail.com och ange om du vill ha tidalijerremalm@hotmail.com ningen digitalt i stället för i pappersform! D u kan gå in på vår hemsida Du www .slninfo .org för att se hur det är att läsa tidningen digitalt. www.slninfo .slninfo.org Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9, Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, mob 0706-950639, Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, mob 0706-950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com

16

Nytt från SLN 1/08

SLN-nytt 1 2008  

SLN-nytt 1 2008

SLN-nytt 1 2008  

SLN-nytt 1 2008

Advertisement