Page 1

Nr 2/2012 Maj

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Vi ses väl på Tollare efter midsommar?

Anmälan senast 15 maj!

○ ○ ○


Framtidsfrågor på kongressen Kä d le mm a r ! Kärr a me med lem Nu är det inte många veckor kvar till SLN-kongressen på Tollare, den första där alla närvarande och registrerade medlemmar har rösträtt! Det är viktiga framtidsdiskussioner som stundar. Vilka är våra viktiga uppgifter i framtiden? Vilket namn är det bästa att verka under? Under kongressen får vi besök av Tollare-läraren Espen Björdal som ska tala om framtidsfrågor. Förbundsstyrelsen tycker också att vi bör diskutera dessa ödesfrågor vidare i smågrupper inför beslut om verksamhetsplanen för det kommande året. Från Göteborg-Älvsborgs distrikt har inkommit en motion med förslag om ändring av namnet ppv till Nät ver ket Ru Russfr frii U Up pvää xt . Så här skriver ett enigt distriktsmöte: ”Det viktigaste skälet till att ett namnbyte behövs är att vårt s y f te , som det är formulerat i stadgarna, är vid idaare än vårt nuvarande namn. Ur Stadgarnas §1: ’Förbundets främsta målsättning är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger – fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Denna målsättning uppnås genom att SLN verkar

2

för att politiska beslut fattas som leder till att barn tillförsäkras en uppväxt fri från alkohol och andra droger, genom sitt arbete förmedlar kunskap till dem som i sin yrkesutövning ansvarar för barn och ungdomar.’ Vårt förbund är inte bara till för lärare, utan för alla som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdom. Det nuvarande namnet är då för smalt. Ordet nät verk betyder enligt ordboken ett ”system av inbördes förbundna enheter vilket liknar ett nät”. Det är ett modernt ord som har framtidspotential. Ett nätverk är något man är delaktig i, där man både ger och tar. Det låter inte så formellt och är en lämplig beteckning att använda på internet. Att ersätta ordet ”förbund” med ”nätverk” behöver i nuet inte innebära några förändringar i organisationsstrukturen. Ru ppv Russfr frii uup pvää xt fokuserar på det som är c entr um i vårt arbete: barnens uppväxt.” I förbundsstyrelsen råder delade meningar om motionen. Hur vill du se SLN i framtiden? Kom till Tollare och påverka! Ali Jerremalm, förbundsordförande

Nytt från SLN 2/2012


Vi ses väl på kongress i vacker skärgårdsmiljö på Tollare folkhögskola? Kongressen börjar med lunch måndag den 25 juni kl 12 och slutar med lunch onsdag den 27 juni. Hela programmet på nästa uppslag. För att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta och utöva sina demokratiska rättigheter samt få möjlighet att umgås med andra SLN:are erbjuds deltagande till kraftigt subventionerat pris: 1800 kr per person, och då är allt inräknat: resa, boende, måltider, program. Anmälningsblankett fanns i förra numret av Nytt från SLN,

Nytt från SLN 2/2012

och senast den 15 maj vill Agneta Fernström ha din anmälan. Kontaktuppgifter finns också på tidningens sista sida. Välkommen med din anmälan!

Kd-politikern Maria Fäldt håller öppningstalet på kongressen. 3


SLN-kongress på Tollare Folkhögskola 25-27 juni 2012

Program Måndag Förmiddag. Registrering av deltagare 12.00 13.00

15.00 17.00 19.00

20.00

4

Lunch Kongressen öppnas med högtidstal av Maria Fäldt, kommunalråd och ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund. Förhandlingar Paus för eftermiddagskaffe Middag Kvällsprogram med NGR-kursen: IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt talar, och därefter spelas Tankebanan. Ulla Lingesjö, NBV, medverkar. Kvällsfikapaus i Herrgården

Nytt från SLN 2/2012


Tisdag 07.30 08.30 09.30 10.00 10.45 11.30 12.30

20.30

Frukost Förhandlingar Paus för förmiddagskaffe Espen Bjørdal om framtidsfrågor Förhandlingar Lunch Utflykt till Tom Tit med bil och matsäck Besöket varar kl 13.30 – 16.30 Middag Kvällsprogram! Mats Höjer underhåller och därefter program med NGR. Kvällsfikapaus i Herrgården

Onsdag 07.30 08.30 10.00 10.30 12.00

Frukost Förhandlingar Paus för förmiddagskaffe Förhandlingar och avslutning Lunch och hemresa

17.30 19.30

Nytt från SLN 2/2012

5


Israel: Förtrycket av palestinier fortsätter Muren byggs vidare Här följer en rapport från ett besök i Israel/Palestina mars 2012. ”Kom och se” var uppmaningen från våra kristna syskon i det heliga landet. Tillsammans med dem har vi deltagit i konferensen ”Kom och se”, lokalt organiserad av den ekumeniska organisationen Sabeel. Vi var ungefär 90 personer från olika samfund och församlingar, representerande olika åldrar och bakgrunder. Gemensamt ville vi se,

Carola Lilja 6

och tillsammans med både palestinier och israeler har vi sett, hört och delat. Vi såg barnens utspridda leksaker efter att deras hem rivits. Vi hörde om den gravida kvinnans skräck att checkpointen mellan henne och sjukhuset skulle vara stängd när barnet skulle komma. Vi sörjer med våra kristna syskon som av murar och taggtråd hindras att be vid sina heliga platser. Några i gruppen mötte kvinnan som tillbringat 64 av sina 100 levnadsår i flyktingläger och fortfarande sparar nyckeln från hemmet hon fördrevs

Sven-Erik Lilja

Nytt från SLN 2/2012


ifrån. Själva besökte vi ett gammalt par som bott i lägret sedan 1949, med den begränsade frihet som det innebär. För dem har det dock gått relativt bra eftersom några av deras barn lyckats flytta utomlands och fått möjlighet att bidra till deras uppehälle. Vi har hört hur barn och ungdomar arresteras, ofta godtyckligt. Vi har hört hur två folk på den ockuperade västbanken lever med olika möjligheter, med olika rättigheter och under olika lagar, där palestinier får se hur bosättare som ofta tagit över deras mark har tillgång till vatten, vägar, rörelsefrihet och rättssäkerhet. Samma rättigheter som de själva förnekas.

Nytt från SLN 2/2012

Vi hörde hur beduiner inte kan/får fortsätta leva på det sätt de gjort under alla år bakåt i tiden utan tvingas flytta till ”vanliga” samhällen med allt vad det innebär av svårigheter t ex med att försöka att hitta nya försörjningsmöjligheter. Några i gruppen besökte en beduinfamilj som fått sina bostäder nedmejade av bulldozrar vid tre tillfällen. Men vi har också hört hur israeler precis som palestinierna delar fruktan för våldet i konflikten. Vi har hört båda folkens rättmätiga drömmar om en egen stat med fred och självbestämmande. Vi fylls av hopp när vi möter både israeler och palestinier, judar,

7


kristna och muslimer som arbetar för fred och försoning, som gemensamt fördömer ockupation, diskriminering och som vill bygga sina samhällen baserade på ickevåld, respekt och människors lika värde. Trots att Israels mur inne på ockuperad mark har förklarats illegal så fortsätter man utbyggnaden av muren som skiljer palestinier från palestinier, som skiljer människor från sjukhus, bönder från sina fält, barn från sina skolor och familjer från varandra. Muren skapar ingen säkerhet utan blir istället ett redskap som förlänger konflikten och ringar in jordbruksmark och vattenresurser. Det är dags för omvärlden att stödja de israeler och palestinier som arbetar för fred och försoning. De som ser människan bakom

uniformen, de som vill riva murar istället för att bygga dem. Vi vill dela orden från den palestinska kvinnan som varnade för att den som slutar se människan hos sin förtryckare förlorar sin egen medmänsklighet. Vi vill dela deras gemensamma uppmaning. Låt detta land vara till för alla! Car o la ooch ch SSvven-Erik L ilja Lilja

Till SLN:s nya material Tankebanan, har Ulla Lingesjö på NBV-förbundet gjort en

studieplan. Den första cirkeln har genomförts i Östersund med 7 deltagare från 55+ till 85 år. Forts nästa sida!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8

Nytt från SLN 2/2012


Östersund först ut med cirkel på Tankebanan! Kanske tänker man att frågor gjorda för gymnasieungdomar och högstadieelever inte kan passa för vuxna? Men ack, så fel tänkt! Frågorna ledde till bra och intressanta diskussioner med både skratt och allvar. Det visade sig vara svårt att gissa hur många som var för eller emot ett påstående. Det bidrog också till att man kom igång bra med uppföljningen av frågorna. Alla tyckte upplägget och frågorna var bra. Materialet räcker

Nytt från SLN 2/2012

till fler än 3 träffar. Vi hade 3 studietimmar vid varje tillfälle och tiden gick väldigt fort, ett tecken på att det var givande träffar. Starta en studiecirkel Du med! Rekvirera spelet från Agneta Fernström (adress och telefon finner du på baksidan av tidningen). Spelet kostar bara 100kr. Hälsningar från SLN:are i Jämtland , gm Barbro Ryberg

9


Från Föreningen Fruktdryckers Vårsalong Magdalena Ribbing inledde med att prata om måltidsetikett och påpekade att ett gott bordsskick var viktigt för framgång i livet. Seden att skåla är gammal, redan vikingarna höjde sitt horn mot gudarna och hoppades på deras välvilja. När de satt runt bordet och skickade runt mjödet fick de inte ta för mycket, det skulle räcka ”laget om”. Så fick vi det typiskt svenska ordet ”lagom”. Hon påpekade vikten av att alltid ha med alkoholfria drycker. Det finns så många skäl idag till att inte dricka alkohol och därför måste dessa drycker finnas med på ett naturligt sätt. Magdalena berättade att det serverades mycket alkoholfritt t.ex. på Nobelfesten. Christina Möller, ordf. i Gastronomiska Akademiens Vänner, pratade om dryckestrender och det visade sig att vatten på flaska var på nedåtgående. Försäljning av läsk har legat på samma nivå de senaste 5 åren, men borde minska då det är en stor sockerbomb och därmed en hälsorisk. Intresset för alkoholfria drycker med vuxensmak är stort. Dagligvaruhandeln ökar sitt utbud. Dryckerna har bättre kvalité, mindre

10

socker och bra kolsyra. Populära smaker är äpple, persika och blåbär och drycken skall vara klar. Det helt alkoholfria ölet är på frammarsch. Märta Kuylenstierna från Systembolaget berättade att försäljningen av de alkoholfria dryckerna fortsätter att öka. Ifjol ökade de med 26% och första kvartalet i år med 35%. Butikerna håller på att ändra exponeringen av det alkoholfria sortimentet. De kommer att finnas på fler platser, bl.a. på hyllornas gavlar och vid kassorna, detta för att locka till köp. Systembolaget jobbar med ”Det goda värdskapet” och vill med denna förändring visa att det gäller att ta hand om alla gäster på ett bra sätt. Ökningen tros också bero på den hälsotrend som märks i samhället idag. Man introducerar ständigt nya drycker, en del är tillfälliga/ säsongsbetonade, andra kommer för att ingå i sortimentet. I vår kommer många nya äppelmuster från Sverige och Frankrike, flera av dem gjorda på endast en äppelsort t.ex. Ingrid Marie, Signe Tillisch och Gravensteiner. Vi kan glädjas åt att det idag finns så många alkoholfria drycker med vuxen smak. B arb rbrro R Ryy b erg

Nytt från SLN 2/2012


Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda riktiga ord. Ledning: 3=S, 18=L, 2=N. Tre ord som ingår i kryptot: a Tråkigt tillstånd för den som druckit alkohol. (vågrätt) b Last som före detta rökare brukar övergå till. (lodrätt) c Känsla hos den som gjort bort sig. (lodrätt) Lösning skickas senast den sista maj till: Håkan Paulson Fiskaruddsvägen 38 F, 144 62 Rönninge. Bokpriser!

V innare i SSL L N-kr ypt on ypto nrr 2: Karl-Erik Jonsson, Mjällom Evy Lindblom, Östersund

Nytt från SLN 2/2012

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SLN-krypto nr 3

-Det är alldeles förskräckligt sådana ord du begagnar! Har du lärt dig dem i skolan? -Läjt mej i skolan? ! De mej som läj di andja pojkajna! Knut Stangenberg i Söndags-Nisse nr 25, 1899.

11


Ett moraliskt dilemma Vi medborgare konfronteras ständigt med att ta ställning i svåra vardagssituationer. Ska vi t ex tillåta vapenexport? Som nu i den aktuella frågan om stöd till vapenproduktion i Saudiarabien - ett land som begår brott mot de mänskliga rättigheterna såväl mot den egna befolkningen som mot grannländerna. Orsakerna till detta stöd sägs bero på att denna vapenexport skulle gynna vår egen produktion av vapen. Är detta acceptabelt? Sverige, liksom allt fler andra länder, ökar sina ekonomiska relationer med Kina som regelbundet begår brott mot de mänskliga

rättigheterna. Medborgare avrättas och förtrycket hårdnar över såväl medborgare i allmänhet som Tibet i synnerhet. Är detta acceptabelt? Via våra pensionsfonder äger vi aktier i olika bolag t ex Telia Sonera som investerar i länder, t ex Vitryssland, där bolagets teknik används till att förtrycka landets befolkning. Är detta acceptabelt? Hur är det som man brukar säga: pengar luktar inte illa. Paul Reichberg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 140 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

12

Nytt från SLN 2/2012

2 - 12 Maj  

Andra numret av SLN Nytt 2012, bla Framtidsfrågor på Kongress.

2 - 12 Maj  

Andra numret av SLN Nytt 2012, bla Framtidsfrågor på Kongress.

Advertisement