Page 1

Nr 1/2012 Mars

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Kongress i sommar på Tollare folkhögskola Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Inbetalningskortet fanns längst ned på ett brev bilagt Nytt från SLN nr 3/11. Om du inte hittar inbetalningskortet är plusgirokontot 17 53 09 – 4, och avgiften 140 kr (70 för studerande och familjemedlem). Var snäll och kontrollera om betalningen har blivit gjord, och om inte, betala - det betyder allt för om vi ska kunna fortsätta verka.


Myter om cannabis Cannabis är den mest använda narkotikan, och den klart vanligaste drogen bland ungdomar. De som själva röker cannabis argumenterar förstås för att drogen ska släppas fri. Men det är också många andra debattörer, ofta sådana som tillhör samhällets elit, som förespråkar en legalisering - senast författaren Birgitta Stenberg i en DNintervju. Och nu kan man läsa att hälften av USA:s befolkning tycker att drogen borde kunna förklaras laglig. Men hur oskyldigt är egentligen hasch och marijuana?

redovisas här, men det finns mycket mer att ta till sig. Något forskarna kommit fram till på senare år är att unga hjärnor skadas mer av cannabis än vuxnas. Hjärnan är inte färdigbildad förrän vid ca 23-25 års ålder. Cannabis hämmar utvecklingen till vuxenhjärna.

Pelle Olsson, sjuksköterska, journalist och författare, gör i en skrift, som RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle) nyligen givit ut, upp med ett antal vanliga myter om cannabis. För det första slår han fast att det finns vetenskapliga sanningar om cannabis som är odiskutabla.

Cannabis påverkar hjärnan på många sätt. Ett är själva ruset som man upplever i olika faser. Någon egentlig baksmälla slipper man, men viss abstinens som en stigande ångest kan upplevas några dygn senare. För dem som röker cannabis mer regelbundet försämras flera intellektuella eller kognitiva funktioner som språklig förmåga, logisk analytisk förmåga, tankeflexibilitet, minnet, förmåga att skapa en helhetsbild, förmåga att orientera sig i tid och rum, bildminne. För dem som redan är rikt begåvade och inte ”röker på” så ofta, behöver försämringarna inte alltid vara så märkbara, men de finns där.

Det är viktigt att vi alla är insatta i vilka fakta som gäller, för det behöver göras många sakliga inlägg i en debatt som ofta grundas på felaktiga antaganden. Några fakta

Omkring 10 procent av användarna drabbas av psykoser, obehagliga tillstånd som kan försvinna men också komma tillbaka och 1 procent drabbas av schizofreni,

2

Nytt från SLN 1/2012


Pelle Olsson föreläser

stämmer att cannabis som munspray kan ha vissa lindrande effekter på MS, och är i sådan form godkänt som läkemedel också i Sverige. Men cannabis för rökning är inte godkänt som läkemedel i något land.

Alkohol är mer skadligt, säger legaliseringsanhängarna. Det stämmer i vissa avseenden, men cannabis är i andra avseenden en farligare drog. Den är t ex farligare för unga upp till 20. Den stannar kvar längre i kroppen. En person som röker oftare än var 6:e vecka visar brister i omdöme och koncentrationsförmåga och kan inte arbeta i trafiken eller ha andra yrken som kräver skärpa och vakenhet. Bara för att vi har en legal drog (som skapar stora problem), måste vi inte lägga till ytterligare en, och få ännu mer problem.

Det är skillnad på bruk och missbruk, bruk borde vara tillåtet, menar förespråkarna för legalisering. Men lagstiftningen finns ju p.g.a. de sammantagna problemen med missbruket, vilket är en följd av bruket. Ju fler brukare desto större problem. Skadeverkningarna kommer smygande men med tiden blir de betydande. Allt fler människor runtom i världen söker vård för sitt cannabisberoende. Det är heller inget ”misstag” att cannabis i FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961 klassas som narkotika. Det var ett starkt önskemål från staterna i Nordafrika som sedan länge hade fått brottas med de beroendeproblem ett utbrett cannabisbruk skapar i ett samhälle.

Friheten anges ofta som argument: ”Staten ska inte lägga sig i vad människor gör med sina egna kroppar”. Men anhöriga skadas av en person som ofta röker cannabis. Ingen människa lever isolerad utan har skyldigheter mot sina medmänniskor, konstaterar Pelle Olsson.

Slutligen kan man med Pelle Olsson slå fast att orsaken till att det finns ett förbud mot narkotika är att det är skadligt och att en legalisering skulle öka användningen. Tack och lov är världens regeringar än så länge överens om att cannabis ska vara förbjudet.

en mycket allvarlig sjukdom. Barn, vilkas mödrar har rökt cannabis under graviditeten, utvecklas sämre jämfört med andra barn.

Cannabis är ett viktigt läkemedel, sägs det i debatten. Det

Nytt från SLN 1/2012

Ali Jerremalm

3


Välkommen till kongress i sommar i Stockholm! Den här gången är det Stockholms SLN-distrikt som inbjuder till traditionell kongress i vacker skärgårdsmiljö på Tollare folkhögskola. Kongressen börjar med lunch måndag den 25 juni kl 12 och slutar med lunch onsdag den 27 juni. Ankomst och registrering måndag förmiddag. Efter lunch öppnar förhandlingarna och på kvällen blir det ett kulturprogram. På tisdag förmiddag fortsätter förhandlingarna och på eftermiddagen gör vi en utflykt till Tom Tits experiment i Södertälje. På kvällen: kulturprogram tillsammans med NGR-kursen (Nordiska Godtemplarrådets sommarkurs). Onsdag förmiddag har vi det sista förhandlingspasset och kongressen avslutas så med lunch.

4

Lilly och Boa

Nytt från SLN 1/2012


Rolf Bromme sjunger för själen

Nytt för i år är att alla närvarande medlemmar har rösträtt. Distrikten kan utse egna ombud som man betalar för, men förbundet ersätter inte deltagaravgifter. Det är ändå väldigt prisvärt att delta i kongressen. För deltagande i hela kongressen inklusive måltider, program, utflykt, boende i enkel- eller dubbelrum, betalar man endast 1 800 kr/ person. Om man inte kan delta i hela kongressen eller inte behöver boende kan man betala per dag: måndag 200 kr, tisdag 400 kr (inkl utflykt till Tom Tit), onsdag 200 kr. Förbundet ersätter resekostnader för billigaste färdsätt för dem som anmält sig i tid och betalat hela kongressavgiften. Samåkning förutsätts där så är möjligt. Anmälan (se bifogat blad) ska se na st de n 15 m aj sändas till sen den maj Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 753 50 UPPSALA.

Nytt från SLN 1/2012

Vi kan vara stolta över att ha en mycket framstående basbarytonsångare i våra led, nämligen Rolf Bromme. Hans senaste CD heter ”Sånger för själen” och innehåller en rad klassiska pärlor. Skicklig ackompanjatör är Anouchka Mukherje, piano. Det är verkligen en lisa för själen att lyssna till den här skivan. De flesta sångerna framfördes vid en konsert på Älvsjö Godtemplargård förra våren. Men den konserten har kompletterats med fler inspelningar. I texthäftet till skivan berättar Rolf Bromme om sin sångarbakgrund, och den är verkligen imponerande. Han har medverkat i flera framstående körer och framträtt på berömda scener världen över. Han har också ständigt sett till att utveckla sin röst genom att ta lektioner hos skickliga sångpedagoger. Skivan kan rekvireras från www. nosag.se och kostar då 180 kr. /AJ

5


Håkan och Radhika – en kärlekssaga Låt oss presentera Radhika och Håkan Paulsson, ett äkta par som båda är ledamöter i SLN:s förbundsstyrelse. Deras kärlekssaga är intimt förknippad med SLN. Radhika arbetar som biträdande rektor på Karsby International School i Norsborg, Botkyrka kommun. I samband med en bilolycka fick hon en whiplash-skada och är f n halvtidssjukskriven. För fem år sedan lyckades hon skaffa medel från EU så att hennes skola som först i landet kunde utrusta alla klassrum med s k smart boards, interaktiva skrivtavlor genom vilka man också kan surfa på nätet. Hon har byggt upp tvåspråkighetsklassen som läser både på engelska och svenska. -Vi har nästan 50 elever från andra kommuner som går på vår skola pga möjligheterna att delvis läsa på engelska, berättar hon. Många av dem kommer från Asien, men också från olika afrikanska länder. Radhika växte upp i Indien. Hennes pappa var ordförande i indiska IOGT och Radhika

6

blev lärare och rektor på en skola som IOGT startade där. Skolan växte snabbt från 20 till 120 elever. Lars Spjuth, som arbetade internationellt inom försäkringsbolaget Ansvar, ordnade 1978 en SLN-resa till Indien för 29 svenska lärare, som givetvis också besökte IOGT-skolan där Radhika var rektor. Hon fick frågan om hon ville komma till Sverige och föreläsa om Indien, och tackade ja. 1979 kuskade hon land och rike runt och besökte många svenska skolor. Hon

Radhika på SLN-kongressen 2004.

Nytt från SLN 1/2012


Bröllopsfoto från 1980! deltog i insamlingen av pengar till det som skulle bli SLN-A-skolan i Pedda Amberpet, där hennes pappa blev rektor. På sin turné genom Sverige kom hon också till Södertälje och gick en kväll på en lärarfest som ordnades på den skola hon för tillfället besökte, Västergårdsgymnasiet. På just den skolan arbetade Håkan, lärare i konstruktionsteknik och energi. Håkans föräldrar tillhörde Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och Håkan växte upp i kyrkan och fick tidigt ta hand om barn- och ungdomsgrupper där. Nykterhet var ju en självklar sak i frikyrkan på den tiden när Håkan var ung, och han försökte undvika lärarfester, där det ofta dracks för mycket alkohol. Men den här gången hade han tagit fel på datum och råkat säga ”att han hade en ungdomsgrupp att ta hand om, synd att

Nytt från SLN 1/2012

det inte var nästa fredag för då hade det gått bra”. Det visade sig att festen var just nästa fredag och då kunde ju Håkan för skams skull inte låta bli att gå! Under pappersmuggarna med välkomstdrinkarna (inga problem att få en alkoholfri drink) fanns en liten figur, och det gällde att hitta sin bordsdam som då hade en mugg med samma figur, i detta fall en anka! Givetvis var det Radhika som hade ankan under sin mugg. Tala om Guds försyn… Håkan hade besökt Indien på sommarlovet och rest runt i landet så de hade mycket att tala om. Hon ville gärna komma till Filadelfia och se hur en kristen gudstjänst i Sverige kunde gå till. Sedan gick hon dit också på egen hand och blev frälst under en gudstjänst. Radhikas familj var förstås hinduer och tillhörde den näst högsta kasten, krigarkasten, men hon hade fått gå i katolsk skola och därför lärt sig en del om kristendomen. Hon och Håkan träffades igen när hon i princip skulle åka tillbaka hem. Men då bestämde de sig för att gifta sig i stället! De gifte sig 1980 och har fått fyra barn, tre pojkar och en flicka. Den äldsta sonen gifte sig nyligen – i bergrummet för den nya Citybanan som nu byggs under Stockholm. Han är civilingenjör och arbetar med tunnelprojektet. Dottern ska gifta sig i sommar. Alla

7


barnen har vuxit upp i Pingstkyrkan i Tumba som Håkan och Radhika tillhör och är aktiva i olika kyrkor. Håkan är också aktiv lokalpolitiker inom kristdemokraterna, ordförande i lokalavdelningen. Han är ledamot av kommunfullmäktige i Salems kommun och ersättare i kommunstyrelsen. Dessutom sitter han i kyrkofullmäktige och kyrkorådet för Svenska Kyrkan i Salem. Håkan finns också med i byggnadsutskottet och har givetvis ritat taket för det nya församlingshemmet. –Trots att jag är upptagen med söndagsskola varje söndag i Pingstkyrkan är jag den i kyrkorådet som besöker flest gudstjänster i Svenska Kyrkan, säger Håkan. Om jag ville skulle jag kunna fylla all min tid med kyrkliga uppdrag. SLN ligger också Håkan varmt om hjärtat. –Det är

8

viktigt att nykterhetsrörelsen får en framskjuten roll i samhället. Det är förvånande att alkoholen får ta så stor plats i vårt tekniska samhälle. Alla behöver ständigt vara skärpta och inte låta sina hjärnor sövas ner. En viktig orsak till att bli lärare var just att jag på det sättet skulle få en plattform för att tala med ungdomar om nykterhet. Som nykter lärare kunde jag vara ett föredöme. Lärarrollen är viktig! Håkan anser att det är sorgligt att alkoholbruket också kommit in även i frikyrkorna. – Jag tar upp hur viktigt det är att ta avstånd från alkohol, men många i församlingen vill inte alls lyssna till det, säger Håkan. -En gång skulle jag vara kyrkvärd i Svenska kyrkan och hjälpa till att servera nattvardsvin. Men när jag såg att det var 17% alkohol i vinet vägrade jag och har sedan dess inte ställt upp som kyrkvärd. Håkan har kunnat konstatera att även präster kan få alkoholproblem. –Nu har vi alkoholfritt nattvardsvin i vår kyrka, påpekar Håkan. -Det bästa med SLN är att vi är nyktra, tycker Radhika. Tänk vilket trevligt bröllop vår son och hans fru hade ordnat. Ingen alkohol, bara bubbelvatten och mangolassi (mangojuice med youghurt och is)! Så ska det vara för att det ska bli en lyckad fest! /AJ

Nytt från SLN 1/2012


Använd SLN-spelet till en studiecirkel! Spelet Tankebanan ger möjlighet att diskutera etik- och livsstilsfrågor. Frågorna är framtagna av ungdomar för ungdomar, men tänk om detta är frågor, som berör oss hela livet. Tänk om det är eviga frågor, som alltid är viktiga att ta ställning till. Det kan dessutom vara intressant för vuxna att veta vilka frågor, som engagerar ungdomar. Att tillsammans i en studiegrupp fundera över frågorna i spelet och olika värderingar kan ge nya perspektiv, som man själv inte tänkt på. Det är ju i gemenskapen med andra som du kan tänka högt och få

Nytt från SLN 1/2012

nya aspekter på vad som är värdefullt i livet. Studieplanen utgår från spelets frågor under tre träffar, där man också försöker hitta vilka områden i livet, som berörs i spelet. Lycka till att finna den röda tråden i spelet och i livet! Ulla Lingesjö ie ci n ssttud D et hhäär äärr een udie ieci cirr kel En studiecirkel består av deltagare, som bestämt sig för att fördjupa sina kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter. Denna form av lärande har vanligtvis ingen lärare, som förväntas vara expert, utan en ledare. Bestäm dag och tid när det passar att träffas. Ta kontakt med närmaste NBV-kontor, se

9


www.nbv.se så får ni hjälp att komma igång. Ni kan också få hjälp med andra praktiska frågor. Den här studieplanen bygger på att gruppen träffas tre gånger om vardera tre studietimmar. För den som vill ha en längre studiecirkel går det självklart bra att diskutera fler frågor, som är intressanta för gruppen. Målsättningen med gruppen sätter ni själva upp. Målet skulle kunna vara att ni blir medvetna om vilka livsstilsfrågor, som engagerar ungdomar och vilka frågor ni själva engageras av. Genom att arrangera studiecirkeln tillsammans med NBV

(Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) kan ni få stöd och hjälp med exempelvis lokaler, studiebesök, kontakter och material. Cirkelledaren ansvarar under hela cirkeln för kontakten med NBV och för att registrera och rapportera närvaro. Cirkelledaren ansvarar också för att planera och leda träffarna. För att gruppen ska fungera, är det viktigt att låta en i taget tala och att lyssna på varandra. Cirkelledaren har ett särskilt ansvar för att detta fungerar. Se också till att ni ordnar en trevlig fikastund varje träff.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Den här historien, som stod att läsa i Strix år 1900 kallt, har varken med skola eller nykterhet att göra, men den är lite kul ändå: ”Kyrkoherden Hæbrén är den lycklige ägaren af en guldplomberad löstand. En vacker dag sitter denna ej på sin vanliga plats i främre delen af hans öfverkäk. En dam, som iakttagit detta, frågar vänligt: -Hvarför förefinnes ej i dag kyrkoherdens vackra tand med guldplomben? Kyrkoh.: -Nej, jag hafver tyvärr förlorat densamma. Ett par dagar senare sitter den på sin gamla plats. Damen: -Jag ser till min glädje, att kyrkoherden återfunnit sin gamla tand. Kyrkoh.: -Ja, Gud ske lof. Jag hade, sanningen att säga, svalt den.”

10

Nytt från SLN 1/2012


SLN-krypto nr 2 Varje siffra motsvarar en bok-stav. Bilda riktiga ord. Förkortningar kan förekomma, liksom ord i bestämd form. Ledning: Utgå från tre ord som ingår i kryptot. a Kemisk förening i drycker som vi vill reducera (horisontellt). b Nykterhetsförbund för alla som arbetar med barn och ungdomar (förkortning).

c Förnamn på ordförande i detta förbund. Lösning skickas till: Håkan Paulson Fiskaruddsvägen 38 F, 144 62 Rönninge. Bokpriser!

V innare i SSL LN-kr ypt on ypto nrr 1: Bo Axelsson, Borensberg, Ruth Ekers, Ludvika, Kerstin Taflin, Skanör.

Sång - Fröken, kan vi inte få sjunga den där låten om kläderna som åt upp folk? - Vilken mennar du? frågade fröken - Jo den där ”Helgdagsrock åt far, Söndagskjol åt mor och två par strumpor åt lille bror.”

Nytt från SLN 1/2012

11


EU i kris Land efter land i EU ser ut att falla samman. En del menar att hela EU håller på att falla samman. Problemen i EU omtalas som en finanskris och visst är det så. Men problemen är mer grundläggande. I och med att EMU (Ekonomisk och monetär union, inkl. euron) infördes började problemen komma upp till ytan. För att EMU skall kunna fungera förutsätts det att medlemsländerna har en hyfsat likartad struktur, d v s inte allt för avvikande BNP (eller BNI). Medlemsländerna bör alltså ha inte allt för avvikande ekonomisk styrka för att klara av inte allt för olikartade offentliga finanser inkl. skatter. Ländernas offent-liga utgifter måste vara baserade på de egna förutsättningarna. Detta borde man ha kunnat förutse från början.

Tyvärr var det verklighetsfrämmande visioner som styrde makthavarna på sin tid att ta med alla EU-länderna i EMU. I dag ser vi hur några EU-länder känner sig tvingade att ta på sig det politiska ansvaret för att de nationella ekonomierna råkat i obalans. Man försöker lappa ihop EMU och därmed EU med olika s k finanspakter. IMF får rycka in som överrock och t o m diktaturen Kina erbjuder en akut utryckning. Man säger att om inte dessa insatser ger resultat är hela världsekonomin i gungning. Paul Reichberg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@gmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 140 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

12

Nytt från SLN 1/2012

1- 12 Mars  

Första numret 2012, Kongress på Tollare Folkhögskola.

1- 12 Mars  

Första numret 2012, Kongress på Tollare Folkhögskola.

Advertisement