Page 1

Nr1/2011 Febr

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Följ med till Bryssel i vår Se sista sidan

Tack för att du inte glömmer att betala medlemsavgiften!

○ ○ ○


Prata om alkohol Jag fick ett mail från Per Hazelius som arbetar med kampanjen ”Prata om alkohol”. Han undrade om jag i skolan kunde ta emot en riksdagspolitiker som ville se hur man kan arbeta med en övning från materialet ”Prata om alkohol”. En bakgrund är att jag för några år sedan rekvirerade materialet ”Prata om alkohol”, som tagits fram på uppdrag av SLNs ”fiender” Sprit och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. Sant är att materialet innehåller många bra övningar och är väldigt användbart i skolsammanhang. Det är tråkigt att det inte är nykterhetsrörelsen utan våra antagonister som lyckats ta fram det. Reklambyrån Kunskapskraft & Media, där Per Hazelius alltså arbetar, har producerat materialet och ser sedan till att på olika sätt hålla kampanjen levande genom att delta på mässor, bjuda in till fortbildningsaktiviteter och i olika sammanhang puffa för dessa frågor. Jag svarade att jag (efter en knäledsoperation) var sjukskriven nästan hela terminen och därför inte kunde ställa upp. Vidare uttryckte jag uppskattning om materialet, men

2

sa samtidigt att jag inte uppskattade deras uppdragsgivare, och att jag var aktiv inom Sveriges Lärares Nykterhetsförbund. I svaret jag fick skrev Per Hazelius bl a följande: ”Gång på gång får vi höra från olika nykteristförbund att vi gör ett bra jobb, men att det inte är rätt avsändare. Det är synd att vi inte istället kan jobba tillsammans för att komma tillrätta med ungas alkoholkonsumtion. Det är i alla fall vad branschen hoppas på…” och utryckte en förhoppning om ”att vi kan diskutera vidare om detta framöver”. Så vad vill Sprit och Vinleverantörerna och Sveriges Bryggerier? Enligt vad de säger på hemsidan vill de ”verka för en sund dryckeskultur i det samhälle som föreningens medlemmar är en naturlig del av. En sund dryckeskultur innebär för SVL bland annat att ungdomsåren ska vara befriade från alkohol”. Att ungdomsåren ska vara befriade från alkohol låter ju riktigt bra, eller hur? Kanske en ohelig allians mellan SLN och SVL vore något att satsa på? Vi har ideerna

Nytt från SLN 1/2011


och de har resurserna… Nej, går man vidare och tittar lite på vad de gjort, hittar man bl a en aktion med ”zombie-studenter” i Stockholm (verkar vara en del av ett studenttåg), studenter kraftigt låtsatsberusade på lättåtkomlig smuggelsprit. Men inte var det åtgärder mot smugglingen man ville åt, utan de alltför höga alkoholskatterna, det framgick av skyltar och flygblad som förekom i sammanhanget. Kanske ingen idealisk samarbetspartner om man vill minska alkoholskadorna i samhället... Lite oroväckande är det att upptäcka att Kunskapskraft och Media har levererat också den viktiga portalen Värdegrunden.se, där bl a organisationer som Röda Korsets ungdomsförbund, Djurens rätt, Svenska Naturskyddsföreningen, men också CANs ungdomssajt Drugsmart – och, hör och häpna, även Prata om alkohol står bakom. Det känns inte alls bra, att alkoholkapitalet har nästlat sig in och driver sina frågor i Värdegrunden.se, som åtminstone jag föreställt mig vara en neutral, högetisk och objektiv skolsatsning. Ali Jerremalm

Nytt från SLN 1/2011

Medlemsavgiften för 2011 Medlemsavgiften är oförändrad 140:- för första familjemedlemmen och 70:- för följande familjemedlemmar på samma adress. Studerande betalar 70:-. Använd gärna bifogat inbetalningskort. Vare sig du betalar med detta eller via Internet är det viktigt att du inte glömmer att ange vilka personer avgiften avser. Du är viktig i SLNs kamp för en drogfri uppväxt! Att värva nya medlemmar och sympatisörer är alltid aktuellt. Försök att värva en vän eller familjemedlem till medlem eller sympatisör. Våga fråga! SLNs plusgiro är 17 53 09 – 4.

Trisslott för ny medlem! Alla som värvar en ny medlem erhåller en trisslott så snart den nya medlemmen har betalat sin avgift. 3


Spännande dagar på Skolforum Återig af igeen hhaa r vvii hhaf aftt n nåå g ra ntensiv f anta stiska iska,, iin sivaa ddaa g ar ppåå Sk o lfo n. Sko forrum ppåå Ä Ällvsj ömä ssa san D et äärr rro olig igtt aattt ttrräff äffaa så m måång a männ isk or me d aan n kny tning ttil il isko med illl sk olan . sko Vi bjöd på alkoholfri mousserande dryck, ”Billabong”, och fick på så sätt tillfälle att prata om vikten av att det finns med ett alkoholfritt alternativ när det är fest. Många tyckte att den var en mycket bra alkoholfri dryck. Ett annat sätt att få mässbesökarna att stanna till i vår monter var den lilla frågetävlingen. Svaren fanns i montern och även då gavs tillfälle till dialog. Alla som deltog fick en bok, en mycket uppskattad ”present”. Fyra personer önskade bli medlemmar och två sympatisörer. De hälsas alla välkomna till SLN. Många utställare är goda samarbetspartners och det knöts

4

kontakter som vi kommer att utveckla. För att arbetet skall flyta bra i montern så behövs det många medarbetare. Boka redan nu in v 44 (må-o) 2011 och anmäl ditt intresse att vara med och jobba en eller flera dagar (inte bindande). Då hör jag av mig när det börjar vara dags. Din insats är värdefull! Barbro Ryberg (adress o tel. på baksidan av tidningen)

Nytt från SLN 1/2011


Nytt fr책n SLN 1/2011

5


På väg mot framtiden? Även om man främst lever i nuet är framtiden förstås något man inom varje organisation ständigt måste ha i åtanke. Det kan också vara nyttigt att blicka bakåt, och gör vi det måste vi konstatera att verksamheten sett över de senaste 50 åren gått tillbaka, och att medlemskadern krympt. Det finns förstås många tänkbara förklaringar till detta: förändringar i det allmänna samhällsklimatet, att man kanske ser läraryrket mer som ett jobb än som ett kall, nya tankar om pedagogik, det mindre lyckade experimentet med att organisationen skulle vara en yrkessektion inom IOGT-NTO, minskade ekonomiska resurser mm. SLN har inte riktigt lyckats hänga med i förändringarna. Frågan är om det är möjligt att vända utvecklingen. När organisationen bildades 1906 var lärarna i stort sett den enda yrkesgrupp som hade hand om de ungas utveckling. Idén med SLN var ju att organisera oss för att ge barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt.

6

Idag finns många fler som yrkesmässigt ägnar sig åt omvårdnaden av de unga i samhället. Vi har bl. a. alla som arbetar inom förskolan, fritidssektorn och inom det sociala området. Borde inte de också inkluderas i vår organisation? Visserligen säger vi att de är välkomna som medlemmar, och vi sätter inte några villkor för medlemskap på det sättet. Men hur välkommen känner man sig om man inte råkar vara just en lärare – att bli medlem i Lärarnas nykterhetsförbund? Om vi vill inkludera alla som arbetar yrkesmässigt med barn och ungdomar borde vi nog allvarligt överväga ett namnbyte. Det finns förstås också tendenser i samhället som innebär specialisering, att hitta sin nisch. Man kan få ett framgångsrecept om man lanserar sin egenart tydligt och klart. Så vill vi bara organisera nyktra lärare lämnar namnets tydlighet inget övrigt att önska. Det inger respekt, men känns kanske ändå lite gammalmodigt i 2000-talets Sverige. Monica Westin drog för ca 15 år sedan igång projektet Drogfri Uppväxt Vuxnas Ansvar (DUVA) i

Nytt från SLN 1/2011


Upplands Väsby. Den grundläggande idén var, som jag fattade den, att samordna samhällets resurser kring barn och unga genom att få alla anställda att träffas och synkronisera sina arbetsinsatser. Det handlade också om fortbildning och mycket annat. SLN satsade stort på projektet som sedan spreds vidare till Västra Götaland och några andra orter. Vår systerorganisation i Norge, Norsk Laereravholdslag, NLA, lät sig inspireras av vårt Drogfri Uppväxt och bytte vid 100-årsjubileet 2007 namn till ”Landslaget for Rusfri Opvekst”. Tanken var just att få fler yrkesgrupper att känna att detta var en organisation också för dem. Detta visade sig vara ett framgångsrecept. Det har varit betydligt lättare att intressera nya medlemmar och även få större gensvar från anslagsbeviljande myndigheter. Min personliga uppfattning är att vi borde följa NLA:s exempel och genom ett namnbyte visa att vi är organisationen för alla som yrkesmässigt arbetar med barn och ungdomar. Varför inte helt enkelt

Nytt från SLN 1/2011

kalla oss ”Drogfri uppväxt”? Eller kanske mer utstickande ”Rusfri uppväxt”? Eller något annat piggt som någon kreativ person kunde hitta på? Har hört förslag som ”Noll promille” t ex. Vad säger ni? Var inte blyga, kom gärna med inlägg om detta! Ska vi vara nöjda med SLN som det är, eller ska vi satsa på något nytt? Frågan lär komma upp på nästa års kongress i Stockholm. Al i JJeerrema lm

Finns det plats för en liten ruta om Jämtlands landskapsblomma? Den är ju sällsynt, det pratade vi om när vi var och tittade på den i somras under kongressen. För en tid sedan stod det i tidningen att världspopulationen är 2 500 blommande i Jämtland/ Härjedalen och lika många i Norge. Barbro Ryberg

7


De glömda barnen - konferensdag med SLN i november En del barn tar på sig hjälterollen, medan andra uppträder som syndabockar. Några barn blir tysta och en del uppträder som clowner. Så beskrev Barbro Henriksson hur barn med alkoholiserade föräldrar kan uppträda mot omvärlden. Vuxenvärldens längtan efter en känsloförändring sker ofta med alkohol och detta får mycket tråkiga följder för barnen. Mycket annat fick vi ca 15 närvarande också veta när

8

Barbro Henriksson föreläste under 6 timmar lördagen den 20 november i Stockholm. Hon har på olika sätt arbetet med De glömda barnen under 20 år och föreläser genom sitt företag Prisma Pedagogik. Vi fick även se kortfilmen ”Isblomman” och delta i några trevliga relationsövningar. Håkan Paulson

Nytt från SLN 1/2011


Sträck på dig Max! Ny barnbok av Åke Olofsson I samband med konferensdagen om De glömda barnen presenterade Åke Olofsson, eller ”broder Åke” som han ofta kallas, sin nya barnbok. Du är lika bra Lika värdefull som jag Alla mänskor duger Jante bara ljuger Du duger Det är en av sångerna i musikalen som klassen övar på. Till en början har Max svårt att ta till sig orden. Mamma har problem, hon dricker för mycket alkohol, och Max lyckas inte hjälpa henne sluta. Max skäms och tror att det är hans fel och börjar känna sig mer och mer oduglig och värdelös. Självkänslan är i botten. Max berättar ingenting, utan gör allt för att ingen ska märka något. Men ett ungt kristet par i trappuppgången ser vad som är på gång och ingriper. De två och flera andra runt omkring Max hjälper honom att börja tro på sig själv, att

Nytt från SLN 1/2011

han är viktig och värdefull. Han vågar börja hoppas på att allt ska bli bra med mamma. När klasskompisen Maja berömmer honom för hans fina insats i musikalen med orden: Sträck på dig Max! blir han varm inuti och känner sig övertygad om att också han duger. Boken om Max är Åke Olofssons tionde barnbok. Efter ett liv som lärare och redaktör för både underhållande och pedagogiska medier har han god insyn i barndomens universum – dess problem och drömmar.

9


Nytt projekt:

”Jag synar. Ett spel som lyfter fram värderingar” SLN har genom Martin Jägesten och Ali Jerremalm sökt medel för ett nytt projekt och fått 100 000 kronor från Stiftelsen Ansvar för Framtiden för att ta fram ett spel med värderingsövningar för i första hand högstadiet. ”Jag synar! Ett spel som lyfter fram värderingar” är namnet på projektet. En utgångspunkt är att de senaste alkoholvaneundersökningarna bland ungdomar visar att ytterligheterna ökar: fler ungdomar använder inte alkohol, men en ökande grupp använder alkohol ofta och mycket. Ungdomar behöver prata med varandra och ifrågasätta de värderingar och traditioner som ligger till grund för bruket.

systerorganisation i Norge, Landslaget for Rusfri Opvekst. Men det spel vi nu arbetar med kommer att få en mycket annorlunda utformning. Ungdomar som går Projektledarutbildningen på Wendelsbergs Folkhögskola har intresserat sig för utvecklandet av vårt värderingsspel och de jobbar för fullt med detta nu. Ett tack till deras lärare Sören Eriksson och Björn Lanefelt! Vi undersöker också med UNF för att se om de vill vara med på något sätt. Tanken är att spelet ska bli klart i vår, tryckas i sommar och finnas färdigt för distribution till hösten. AJ

Spelet förväntas fungera särskilt bra på sooch no-lektioner, i Livskunskap, liksom på temadagar. Vi har inspirerats av spelet ”Enig – uenig” framtaget av vår

Inspirationsspelet från Rusfri Opvekst 10

Nytt från SLN 1/2011


Viktigt att informera om alkoholfria alternativ inför studenten Jag har berättat vid flera tillfällen om de skolbesök som vi gör i åk 3 i gymnasiet, i Östersund med omnejd. Det har gjorts tillsammans med UNF. Vi vill visa att det finns goda alkoholfria alternativ när det är fest. FS beslöt vid senaste sammanträdet att undertecknad skulle åka ut och hjälpa den/de som skulle vilja göra något på sin ort. Detta innebär att vi samråder om tid och upplägg. Jag kommer sedan och är med vid genomförandet. Kostnader för drycker brukar Föreningen

Fruktdrycker kunna ersätta och övriga kostnader, min resa m.m. står SLN förbundet för. Skulle du vilja göra en insats för ungdomar på din ort? Kontakta mig så hjälps vi åt att komma igång med detta arbete. En liten insats som kan betyda mycket. Barbro Ryberg tel. 063-123843 el 076-83 71 833 barbro.ryberg@hotmail.com

Från Bäckängsgymnasiet i Borås där SLN samarbetade med UNF och MHF förra våren.

Nytt från SLN 1/2011

11


Sverige behöver demokratiseras, hävdar Gösta Vestlund En levande historiebok gästade SLN:s styrelse den 5 februari på Tollare folkhögskola. Att kalla Gösta en levande historiebok är inte en överdrift snarare är det svårt att placera in Gösta i ett specifikt fack. Vi bad Gösta ge sina synpunkter på folkbildningen och dess uppgifter och tillkortakommanden. Han har en unik förmåga att sätta in historiens komplikationer i nutida sammanhang eller tvärtom om man så önskar. Men Göstas inriktning är att medverka till att inspirera inför framtida utmaningar. Gösta har inspirerats av sitt långa livs (född 1913) olika erfarenheter; studier, yrkesliv, författarskap, läsning. Han har varit såväl elev som lärare i Sigtuna, rektor på Tollare folkhögskola,

12

Gösta nedanför porträttet av sig själv som rektor på Tollare 1956-58 folkhögskoleinspektör och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen, aktiv i många föreningar m m samt int minst hedersmedlem i SLN. Gösta ser med oro på att det saknas en bred diskussion om folkbildningen och dess uppgifter. Marknadsorienteringen inom såväl studieförbunden som folkhögskolorna bekymrar honom. Till syvende och sisdt gäller frågan om det han kallar behovet av att ”demokratisera demokratin” d v s att avprofessionalisera de politiska institutionerna. Gösta ser m a o med oro på att allt färre involverar sig i de politiska partierna och s k ”experter” (tjänstemän) tar över den politiska arenan. Sammanfattningsvis var denna dag en av livets höjdpunkter. Pa u l R eichb Reichb eichbeerg

Nytt från SLN 1/2011


Tankar om läget i Egypten

Var det folket eller var det de ”sociala medierna” som förorsakade revolutionen i Egypten och tidigare i Tunisien? Det är en fråga som allt fler ställer i den pågående debatten. Hade revolutionen kunna igångsättas utan de sociala medierna? För att en folklig revolution över huvud taget ska kunna genomföras krävs samordning och detta har de sociala medierna klart stått för. Den repressiva statsmakten har i vanliga fall en arsenal av medel för förtryck. Att mobilisera massorna kräver organisation. Dessa måste dock ha lidit under förtrycket så långt att inget alternativ egentligen stod till buds än uppror men steget från uppror till revolution är långt och steget till demokrati är längre.

Nytt från SLN 1/2011

Det första steget är taget i den just startade revolutionen men vad händer? Vem/vilka kommer att avgöra om det blir - en folkligt förankrad demokratisring - en shariastyrd teokrati, typ Iran - en militärdiktatur - eller en ny typ av västinfluerad samhällsmodell - eller något annat Massorna kommer att behöva såväl de sociala medierna som folklig mobilisering (folkbildning) för att revolutionen inte kidnappas av antidemokratiska krafter. Pa u l R eichb Reichb eichbeerg

13


Birka limpa Alla som deltog i SLN-kongressen vid Birka Folkhögskola i somras minns nog de underbara limporna. Normalt bakar Amanda 50 limpor åt gången, men för oss har hon funderat ut hur receptet ska bli lagom för tre limpor. /Barbro Ryberg

14 dl ljummet vatten 2 dl rapsolja 2 dl honung 2 dl pumpakärnor 2 dl solroskärnor 2 dl linfrö 14 dl vetemjöl 8 dl rågsikt 2 pkt torrjäst blandas med vetemjölet Lite salt Blanda samtliga ingredienser, degen ska inte vara för kompakt utan lite poröst. låt jäsa i 30 minuter. Efter 30 minuter forma 3 limpor i smorda formar. Låt brödet jäsa 15 minuter till med en bakduk på. Pensla med ljummet vatten alternativt ägg och strö över lite pumpakärnor Grädda i 175 grader i ca 35-40 minuter. Lycka till! Vi frågor kontakta Amanda Lopez, Birka folkhögskolas kök! 14 Nytt från SLN 1/2011


○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Drogforum i Göteborg Fri entré. Gratis kaffe/the och smörgås från kl 18.30 Föreläsning ca 19-20, frågestund 20-20.30. Tempelriddarordens festsal, Storgatan 3 i Göteborg.

Tisdag 22 februari Gunnar Hermansson, Narkotikapolisföreningen:

Droger på internet. Läkemedel, nya syntetiska droger, anabola steroider, klassade och oklassade växtdroger. Gunnar Hermansson, redaktör för Narkotikapolisföreningens tidning, författare och f d kriminalinspektör vid Rikskriminalens narkotikarotel.

Tisdag 22 mars Marie Clasgård, projektledare Sportfront:

Det dödliga missbruket av GHB/GBL bland ungdomar i Göteborg. Den gripande dokumentärfilmen ”Jag vill inte leva detta livet” visas. Diskussion efter filmen och information om drogen GHB/GBL. Marie Clasgård är projektledare för stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasism. Arr. SLN Göteborg-Älsvsborg i samarbete med IOGT-NTO och NBV Väst.

Nytt från SLN 1/2011

15


Följ med till Bryssel i vår! SLN genomför en studieresa till Bryssel 9 – 12 april. Bryssel står i centrum för vår tids europapolitik. På denna resa bekantar vi oss med EU:s ”huvudstad”, d v s avlägger besök på några av de institutioner där EU:s beslut fattas: Parlamentet, Kommissionen m fl. Vi besöker också NBV: s informationskontor. Vi lär också känna Bryssel som är Belgiens huvudstad med vackra parker och museer. Anmäl intresse och få ytterligare information genom att maila till paul.reichberg@folkbildning.net, eller ring 070-6738564 Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org Ordförande: Gunilla Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen 9,Ordförande: 724 60 Västerås, Aligunillazimmermann@hotmail.com Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 Kassör: alijerremalm@hotmail.com Sven-.Erik Lilja, tel o fax 0221-760004, mob 0706Gånghester, 950639, 23, 731 43 tel Köping, svilja@telia.com Kassör:Nytorpsv Agneta Fernström, o fax 018-367 367, mob 0705-221 Red: Ali8,Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. 367, Tårpilsv 753 50 Uppsala, agnetahf@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Red: Ali Jerremalm, se ovan.

16

Nytt från SLN 1/2011

Profile for Ali Jerremalm

1 - 11 Februari  

Bryssel nummer 1 2011

1 - 11 Februari  

Bryssel nummer 1 2011

Profile for slninfo
Advertisement