Page 1

Nr 2/2011 Juni

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

Följ med SLN till EU:s Bryssel SLN tänker arrangera en resa till Bryssel i höst. Vi besöker EU:s institutioner där beslut fattas som berör alla medborgare i EU. Som medborgare i EU är det viktigt att vi håller oss kunniga om hur EU fungerar. Staden Bryssel är en spännande multikulturell stad med många historiska begivenheter. Tidpunkten är inte bestämd än men vi vill gärna höra om intresse finns. Före resan kommer vi att ha en kortare kurs om EU:s arbetsformer. Priset kommer att ligga på c:a 4.500:- och tidslängden är fyra dagar. Antingen torsdagsöndag eller lördag-tisdag. Om du är intresserad, gör en intresseanmälan till paul.reichberg@folkbildning.net eller 070-6738564.


Förslaget om Gårdsförsäljning ett hot mot folkhälsan SLN har lämnat följande remissvar på utredningen om Gårdsbutiker: Utredningen lägger förslag om att införa licensierade butiker över hela landet från såväl svenska som utländska producenter – alltså något helt annat än vad rubriken Gårdsförsäljning ger sken av. Även om vissa restriktioner härvidlag skulle gälla, innebär etableringarna att Systembolagets monopol i praktiken upphör, och att Systembolagets detaljhandelsmonopol med största sannolikhet kommer att ifrågasättas av EU-domstolen. Därmed riskerar en grundbult i den framgångsrika svenska alkoholpolitiken att gå förlorad. Följden blir ökad alkoholkonsumtion och ökade alkoholskador. Ska privata vinstintressen verkligen prioriteras framför en god folkhälsa? En enig svensk riksdag har så sent som förra året uttalat att man 2

Opinion

vill slå vakt om en restriktiv alkoholpolitik och att detaljhandelsmonopolet är ett viktigt inslag i denna politik. Utredningen påstår utan att stödja sig på forskning att dess förslag inte skulle få några negativa konsekvenser för folkhälsan. Utredningen väljer därmed också att negligera konsekvensbeskrivningar som gjorts av Statens Folkhälsoinstitut och Stockholms Universitet. Rapporter från dessa instanser visar på allvarliga konsekvenser för folkhälsan om förslaget skulle genomföras. Utredningens förslag innebär sammanfattningsvis ett allvarligt hot mot detaljhandelsmonopolet och därmed mot folkhälsan. Ett sådant förslag vill vi inte se genomfört. Ali Jerremalm förbundsordförande SLN

Nytt från SLN 2/2011


Mänsklig rättighet? Häromdagen råkade jag höra ett inslag i Studio Ett som trotsar all beskrivning. En ung nybliven mamma nekades ett andra glas vin när hon satt i en bar och ammade sitt barn. Hon kände sig förföljd och diskriminerad. ”Man ska väl inte behöva avstå från umgängesliv bara för att man råkat skaffa barn.” Bartendern kritiserades för sitt förmynderi, och Carl Jan Granqvist ironiserade i vanlig ordning och gavs stort utrymme. Lyckligtvis fick också UNFs vice ordförande Linda Engström komma till tals, vilket hon gjorde med stor kunskap och saklighet. Jag beundrar henne för att hon inte förföll till samma låga debattnivå som CJG. Att hon hänvisade till aktuell forskning både om alkoholens fysiska och

psykiska effekter på barnet, hur även små barn upplever att föräldrar druckit och det olämpliga överhuvudtaget att ha med sig barn i en sådan miljö är självklart för en så välskolad nykterhetsdebattör som Linda. Heder åt henne och alla andra duktiga ungdomar som tagit ställning och står för det. Varför Studio Ett tagit upp frågan framgick inte. Programledarna var som vanligt neutrala. Men jag tar mig för pannan och undrar vart vi är på väg. Gunilla Zimmermann

Trisslott för ny medlem! Alla som värvar en ny medlem erhåller en trisslott så snart den nya medlemmen har betalat sin avgift. Frams id an visar bilder från provsmakning av alkoholfria drycker som SLN amsid idan genomfört i några gymnasieskolor inför skolavslutningarna. Vi har samarbetat med UNF, MHF och Föreningen Fruktdrycker. Jacqueline Broère från UNF testar MHF:s alkoholglasögon på Bäckängsgymnasiet i Borås.

Nytt från SLN 2/2011

Opinion

3


Ska det vara lagligt att bjuda barn på alkohol? På DN:s insändarsida berättar en mamma att hon polisanmält en medelålders man för langning eftersom han bjudit hennes barn på alkohol. Men polisen i Stockholm går inte vidare med något åtal. De tolkar alkohollagen som att man måste ta betalt för att det ska kunna betraktas som langning och att det är lagligt att bjuda minderåriga på alkohol. Om mannen hade lurat eller tvingat barnen att dricka alkohol hade det varit olagligt, men nu hade han bara bjudit barnen på alkohol gratis. Vilket syfte han haft med detta är oklart. Polisen lägger skulden på mamman och anser att hon borde ta bättre hand om sina barn, så att de inte känner att de behöver dricka.

I den nya alkohollagen står: ”Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år. Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt att det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.” Det är uppenbart att det här finns en lucka i lagen. Det borde självklart vara olagligt att bjuda någon under 18 år på alkoholhaltiga drycker. Vilken riksdagsman lägger en motion om detta? /AJ

Drevet värre än drogerna? Ola Lindholm, programledare för bl. a. barnprogram i SVT, har befunnits ha haft rester av kokain i blodet och därför åtalats för ringa narkotikabrott. Han har efter detta inte fått några nya uppdrag inom SVT. Leder man barnprogram blir man ofrånkomligen också en förebild för dem som tittar, och om man använder kokain är man ingen

4

Opinion

bra förebild för barn. Föreningen Bris har troligen av samma skäl valt en ny styrelse utan Ola Lindholm. Visst gjorde Expressen ett misstag genom att innan testet var klart publicera Olas namn i tidningen, men sedan provet visat positivt är det rimligt att anse att publiceringen hade ett allmänintresse. Forts nästa sida

Nytt från SLN 2/2011


Drevet värre än drogerna?

Boy George nykter och lycklig

Forts fr föreg sida

Boy George har varit i Sverige och blivit intervjuad av Hanna Fahl i DN. På frågan om vilken period i livet han räknar som den lyckligaste, svarar han: ”Nu. Absolut nu. Så mycket har förändrats i mitt liv. Jag är nykter nu, och det gör en gigantisk skillnad. Jag har fått en ny syn på mitt jobb och på livet. Om man kan vara lycklig i de vardagliga sakerna, som att gå upp och dricka kaffe på morgonen, så blir allt annat bonus och något helt speciellt. /- - -/ Mediebilden är att jag alltid knarkade, men så var det inte. Jag hade två perioder av beroende, men resten av tiden var jag inte alls väck i huvudet! Men det har överskuggat så mycket. Folk glömmer att jag var nykter långa perioder, och att jag inte alltid var olycklig.” Hoppas att många unga läser en sådan här intervju, och vi kan hjälpa till att sprida budskapet genom att citera det i skolan! /AJ

Knarkliberalerna inom media har dock skyndat till Olas försvar och vill bagatellisera händelsen. I en ledarkommentar menar man att det är allvarligare att Ola verkar ljuga än att han tagit kokain. Jonas Thente i DN skriver under rubriken ”Drevet värre än drogerna” att han hade velat säga till sin lilla upprörda dotter: ”Pappa har också knarkat. Det är ingenting jag nödvändigtvis är stolt över, men den det är mänskligt på gott och ont. Om alldeles för få år kommer du att bli vuxen. En av de saker du då kommer att göra är att knarka.” Suck! Med en sådan inställning hos en förälder blir det kanske så, men man får hoppas att dottern fattar klokare beslut än sin pappa. Man måste absolut inte testa droger för att förstå att det är något man bör välja bort i sitt liv. /AJ

17 procent av Sthlms 9:or har använt narkotika Enligt Stockholmsenkäten, som görs vartannat år, har alltfler ungdomar börjat använda canabis. Bland pojkarna på Södermalm är det var fjärde som använt narkotika. Orsaker är ökad tillgänglighet och en allmän liberalisering i synen på cannabis: drogen används flitigt i amerikanska filmer och tv-serier, det förekommer mycket desinformation på internet, det råder stor okunskap om drogens skadeverkningar bland ungdomar och även stor okunskap bland föräldrar om att tillgängligheten har ökat. Mer och bättre information till föräldrar är något man nu satsar på i Stockholm, liksom en bättre öppenvård för ungdomar som använder narkotika.

Nytt från SLN 2/2011

Opinion

5


–Orimlig arbetsbörda för rektorer Martin Jägesten Ålde lderr : 56 Arb et etee : Rektor på Fiskebäckskolan i Göteborg rbet Fam ilj ilj:: Hustrun Anne-Marie och två vuxna söner: Björn, 28 och Joakim, 24, ett barnbarn på ingående. B or : Radhus i Torslanda, och är stolt ägare till en ny, svart Volvo S80. S ena st llää sta bbo o k : Hinner inte läsa så mycket, men förra sommaren läste jag en intressant bok: romanen Dumskallarnas sammansvärjning av John Kennedy Toole. Aktiv ii:: SLN, Rotary och Vänsterpartiet mm. ”Har varit aktiv i stadsdelsnämnden i två mandatperioder, men nu hinner jag inte detta”. Martin berättar att han just hamnat i tidningarna, eftersom en pedofil den senaste tiden har hållit till invid skolområdet. GP, GT, Aftonbladet och TV4 vill veta mer. Föräldrarna är nöjda med att att vi sett till att öka tillsynen av skolområdet och att de har fått info om situationen. Så länge det inte är jag som gjort något fel kan mitt ego njuta lite av uppmärksamheten i media! Martin är utbildad 4-9-lärare i SO-ämnen, men har en fritidsledarutbildning på Wendelsbergs folkhögskola i botten. Han har prövat på

6

många olika yrken: har kört buss, sålt hälsokost och kondomer, jobbat som socialsekreterare och behandlingsassistent på ungdomshem, varit instruktör/konsulent i IOGT-NTO och Förbundet mot Droger och jobbat som lärare på Nya Påvelundsskolan i några år. Hur kom det sig att du blev rektor? -Jag gillar detta med helhet. Jag var fackligt aktiv som lärare, och är intresserad av att alla delarna och verksamheterna fungerar bra ihop.

Nytt från SLN 2/2011


Som rektor är man en möjliggörare. Man gör inte allt själv men kan nyttja människor som vill utveckla och göra förändringar. På Fiskebäcksskolan är vi två rektorer, en kollega som har hand om åk 1-5, och jag som har hand om åk 6-9. Det roligaste med jobbet är när man når de mål som man har satt upp i skolan. När läsåret är slut och man har nått målet, det är skönt! Men är det inte ett väldigt slitsamt arbete? -Jo, arbetstiderna och mängden arbetsuppgifter är orimliga. Staten lägger på oss för många uppgifter. All administration och att svara på mail tar mycket tid. Det är så mycket dokumentation i skolan idag. Till viss del är den nödvändig, men arbetet kunde förenklas. Inte sällan kommer elever och är ledsna för att ha blivit trackade på facebook. Jag försöker överlåta åt

Nytt från SLN 2/2011

klassföreståndare att lösa det problemet. Vilken är skolans viktigaste uppgift idag? - Att fostra och ge eleverna en beredskap att kunna möta framtiden. Vad tyckte du om tvserien Klass 9A? Rena skiten, jag tittade inte på den. Tycker inte om att man anlitar superpedagoger. Det hade gått bra med vem som helst. Det stora är att eleverna uppmärksammas och får vara med i tv, då har de fått den uppmärksamhet och intresse som de kunde fått av vilken duktig pedagog som helst. Är du aktiv i några organisationer? -Jag är ju vice förbundsordförande i SLN. Jag är också revisor för IOGT-NTO-distriktets sommar-

7


hem Sillvik och kassör i Biskopsgårdens IOGT-NTO-förening, samt kassör i Förbundet mot Droger. Förbundet mot Droger driver inte längre någon egen verksahet, men fördelar bidrag till verksamheter som främjar nykterhet bland ungdom. Martin är också aktiv i Rotary. Den gamle revolutionären har hamnat i själva Långedragsföreningen där ”hermelinerna” finns! Något som är bra med Rotary är att man byter plats varje år, tycker Martin. Detta år är jag sekreterare, året därpå president. Alla får chans att sitta på olika poster. Varför behövs en organisation som SLN? Egentligen borde den vidgas till att omfatta alla som jobbar med ungdomar och som vill ta konsekvenserna av att man är emot alkohol: Socialarbetare, fritidsledare, kulturarbetare, idrottsledare, och alla

8

yrkesgrupper i skolan. Vi måste vidga oss så att vi får med fler yrkesgrupper. Ett alternativ är att uppgå i en större nykterhetsrörelse och bli en del av den. Namnbyte och byte av verksamhetsinriktning, inte bara inrikta oss på lärare. Men syftet är ju klart: att värna om ungdomar i skolåldern. Ibland får Martin frågan om hur han lyckas förena engagemanget inom Vänsterpartiet med nykterhetsarbetet. Martins svar är självklart: Alkoholens största skada är passiviseringen. Det är viktigt att motarbeta den passivisering som drogerna orsakar. Vad ska du göra i sommar? I sommar ska jag och min fru resa till Wales med bil. Vi tar nog båten från Danmark och bilar sedan hem landvägen. AJ

Nytt från SLN 2/2011


Du behövs på Skolforum i höst!

Res med SLN till Indien över nyår

Du har väl bokat in Skolforum 31 okt – 2 nov på Älvsjömässan i Stockholm? Vi behöver vara många i montern. Man kan delta en eller flera dagar. Frågor och anmälan till Barbro Ryberg, barbro.ryberg@hotmail.com Eller telefon 076-83 71 833.

SLN planerar en resa till INDIEN över nyår 2011/12. Vill du följa med? Anmäl ditt intresse(ej bindande) så får du information och prel. program när detta är klart. Anmäl: Namn, adress ,telefon och epost om du har till Barbro.ryberg@hotmail.com eller Barbro Ryberg, Litsvägen 4B, 83141 Östersund. Frågor? Ring Barbro 076 – 83 71 833. /Radhika och Barbro

Oerhörd efterfrågan på alkoholfritt Alkoholfritt är ju sedan flera år den varugrupp på Systemet som ökar mest. Nu har det kommit flera nyheter inför sommaren, bland dem drinkklassikern PiHa Colada (75 cl för 59 kr), samt Beo från Carlsbergs, en fruktdryck i två smaker baserad på malt och naturliga fruktjuicer (33 cl för 9:90). Om detta rapporteras på ett positivt sätt i DN den 15 maj under rubriken ”Trend & Folk”. Systemets presschef uppger enligt

Nytt från SLN 2/2011

DN 2011-05-15

DN att man där ”ser en oerhörd efterfrågan på alkoholfria drycker”. AJ 9


Uppsatstävlingen avgjord

SLN-pris till elev i nian För tredje året i rad har SLN varit medarrangör till SANs uppsatstävling för elever i år 9 och gymnasiet. Många ungdomar hittar till tävlingen via Drugsmarts hemsida, medan det i andra fall är svensklärarna som tar initiativet och låter eleverna skriva på lektionstid. Eleverna kunde välja mellan tolv ämnen. I år kom det in 200 uppsatser för de tio jurymedlemmarna, som arbetade två och två, att bedöma. För SLNs räkning deltog jag och Friedrich Weigel. Vi läste ca 40 uppsatser, som vi diskuterade och bland vilka vi valde ut ett antal som gick vidare till det intensiva jurysammanträdet den 28 april. Då läste alla i juryn alla uppsatser som valts ut av grupperna, argumenterade och röstade fram pristagarna, fem mindre penningpriser för år 9eleverna och tre större för gymnasiet. Det populäraste ämnet är varje år ”Meningen med livet”. De allra flesta elever gav sin uppsats en annan rubrik men hade den givna som underrubrik, men i alltför många fall skrev de om helt andra saker än vad som angivits i tävlingsreglerna. Jag undrar i mitt stilla sinne om man inte längre är så noga med att

10

förmana eleverna att hålla sig till ämnet. En trend som verkar ha brutits är att skriva ”berättelser ur livet”, som verkar mer eller mindre trovärdiga. I år var glädjande många argumenterande och resonerande. En ständigt återkommande diskussion i juryn gäller förhållandet mellan innehåll och form. Visst kan man vara kritisk mot att eleverna inte klarar av kongruensböjning eller meningsbyggnad och att de skriver sammansatt ord som två, men det är fel som även vuxna gör. För min del är jag i stället imponerad av de ofta väldigt mogna resonemang ungdomarna för. Förutom de allmänna priserna delades ett CAN-pris, ett SLN-pris och ett hederspris ut. Hederspriset gick till Oskar Isaksson, som är särskoleelev och hade skrivit en mycket insiktsfull uppsats på det svåra ämnet ”Naturkatastrofer – myt eller verklighet?”. SLN-priset gick till Gabriella Rossi på Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm för en uppsats på temat ”Att växa upp i missbruksmiljö”. Hennes uppsats kan ni läsa på nästa sida. Gunilla Zimmermann

Nytt från SLN 2/2011


Att springa för någon annans liv

H

on sprang. Varje dag sprang hon, alltid samma sträcka och alltid lika fort. Hon kunde antagligen springa vägen från skolan och hem med förbundna ögon. Hon visste var alla gupp fanns, alla små gropar och exakt var hon skulle svänga. Sträckan var ganska kort, ändå kändes den så oerhört lång. Tillräckligt lång för att hennes värsta mardröm skulle kunna bli verklighet. Varje dag när hon sprang hem passerade hon en fotbollsplan. Det var alltid några killar där ute och spelade. De brukade ropa efter henne. Varför springer du som en galning? Var brinner det? De brukade skratta och dra något dåligt skämt om att hon antagligen hade damp eller något liknande. Hon brukade inte bry sig. De kunde ju omöjligt veta, omöjligt veta att hon sprang för att hålla sin mamma vid liv. Hon hade inte alltid behövt springa. Inte förrän den 25 mars 2008. Det var dagen då hennes pappa hade lämnat hennes mamma, det var också den dagen hon hittade sin mamma medvetslös i köket. Omringad av flaskor. Visst hade hon märkt att hennes mamma börjat dricka mer under det året, men det var inget hon reflekterade så mycket över. Hon antog att det var normalt för vuxna när de kände sig nere. Det var inte förrän hennes mamma hade börjat somna i soffan ibland, omöjlig att väcka. Även då hade hon viftat bort det med att hon antagligen bara var utmattad efter en lång och slitsam dag på jobbet. Nuförtiden när hon tänkte tillbaka på sitt unga naiva jag blev

Nytt från SLN 2/2011

hennes blick tom. Hur kunde hon ha varit så blind? Första gången läkarna nämnde ordet alkoholist höll hon för sina öron. Hon vill inte höra, ville inte veta. Hennes mamma var ingen alkoholist. Inte hennes fina lilla mamma. Alkoholist. Ju längre tiden gick desto mer började det ordet användas. Alkoholist. Till och med hon själv började använda det ordet. Ja men det är ju sant, det är det du har blivit! Hade hon skrikit. Ett jävla fyllo. De båda grät. Nuförtiden grät hon sällan, aldrig närmare bestämt. Hon visste inte vad det berodde på, hade hennes tårar tagit slut? Eller var det helt enkelt så att hon slutat känna. Inte slutat känna helt, men vissa saker. Smärta, ilska, besvikelse. De tre känslorna som hade dominerat hennes liv under en så lång tid var nu spårlöst borta. Avstängda och för alltid så hårt nedtryckta att den dagen började hon känna igen. Det var den dagen hon skulle börja leva igen. Hon älskade fortfarande sin mamma. Som barn slutar man aldrig att älska sin mamma. Det finns ett band djupare än något annat. Därför sprang hon. Därför skulle hon för alltid fortsätta springa. Några månader senare var hon åter på väg från skolan. När hon passerade fotbollsplanen var det ingen av pojkarna som skrek, de stod bara tysta och tittade efter henne. Hon sprang inte. Gabriella Rossi, klass 9A, Viktor Rydbergs Samskola, Djursholm

11


Krig Nu pågår krig i många arabländer och dessutom har den ökände Usama Bin-Laden fallit offer för den amerikanska urladdningen i Pakistan. Även vårt Sverige deltar i kriget i Libyen på samma sätt som Sverige deltar i militära operationer i bl a Afghanistan. Ett ekonomiskt krig äger rum på global nivå där Kina allt mer spelar en dominerande roll. De tidigare svenska kronjuvelerna Volvo och SAAB har hamnat eller håller på att hamna i Kinas händer. De militära krigen liksom det ekonomiska kriget äger rum i länder som aldrig haft demokratiska institutioner. Det betyder att folken i dessa länder enbart fått spela underordnade roller i ett globalt kapitalistiskt drama.

Vilken roll spelar EU och därmed Sverige i detta? Vi riskerar att hamna på efterkälken eftersom Europa till stor del försöker upprätthålla de värderingar som föddes i den franska revolutionen 1798: frihet, jämlikhet, broderskap. Vi kan och skall ständigt kämpa för att utveckla dessa värderingar men i stora delar av världen (arabländerna, Kina m fl) finns varken frihet, jämlikhet eller broderskap. Den råa kapitalismen i stora delar av världen påminner om Europa för hundra år sedan. Pa u l R eichb Reichb eichbeerg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@hotmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 140 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

12

Nytt från SLN 2/2011

2 - 11 Juni  

Andra numret av SLN Nytt 2011

2 - 11 Juni  

Andra numret av SLN Nytt 2011

Advertisement