Page 1

Nr 3/2011 Okt

Nytt från

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund

SLN på Skolforum 31/10-2/11. Du behöver vara där! s 9 Lyckad teckningstävling bland 7:or i Salem s 6-7 Tankebanan - SLNs nya attitydspel för ungdomar s 10 Harold Holder - alkoholforskare som vill samarbeta om prevention s 2 Gunilla Zimmermann om NBV och studiecirklar s 5 Studiecirkel i Vadstena gjorde film om verksamheten på 30-talet s 4 Kursdag i Göteborg 2 november s 11 Paul Reichberg om världsläget - sista sidan


Harold Holder:

Praktiker och forskare bör samverka! Den amerikanske folkhälsoprofessorn Harold Holder har gästat Sverige. Den 28 september framträdde han på arenan i Göteborg med en föreläsning anordnad av Alkoholpolitiskt Forum Väst m. fl. organisationer. En av Holders grundläggande teser var att forskare och praktiker, utförare av prevention, måste samarbeta mer; båda parter behöver varandra. Och samhället har mycket att vinna på en dylik symbios. Ofta bedrivs förebyggande arbete ganska planlöst, framhöll Holder. En mängd olika åtgärder vidtas utan en noggrannare analys av mål och medel. Ofta har förebyggande arbete dessutom huvudsakligen inriktats mot missbrukare och deras omgivning, men forskningen visar att den största förebyggande effekten nås om insatserna riktas mot hela befolkningen, inte endast mot högriskgrupperna. Detta brukar kallas preventionsparadoxen. Effektiva insatser som Holder förespråkade är t ex åtgärder som begränsar tillgängligheten: högt pris, färre försäljningsställen, åldersgränser och tillsyn. För ökad trafiknykterhet är låga

2

promillegränser viktiga liksom effektiv tillsyn (polisen ska vara synlig, man ska veta att man kan bli kontrollerad). Utbildning av krogpersonal, en tydlig utskänkningspolicy och god tillsyn av restaurangnäringen är också viktig åtgärder. Föräldrar ska göras medvetna om vilka lagar som gäller för langning och uppmanas att hålla noggrann uppsikt över sina hemförråd och inte förse sina ungdomar med alkohol. När det gällde hasch och marijuana var Holder bekymrad. Legaliseringsförespråkarna i USA har vind i seglen. –Marijuanan kommer troligen att legaliseras under min livstid, suckade han. Åtgärder som är populära har oftast ingen effekt, medan de som har effekt oftast inte är populära, menade Holder. Därför är opinionsarbetet viktigt, inte minst att informera politiker och beslutsfattare om vad forskningen kommit fram till. Ska man exempelvis lyckas påverka ungdomar i en kommun att dricka mindre, måste man samordna resurserna och använda sig av metoder som man vet ger resultat.

Nytt från SLN 3/2011


Ungdomar i publiken framhöll att ett mål för en organisation som UNF var att påverka ungdomars attityder och normer i förhållande till droganvändning. Holder var lite tveksam till hur effektivt detta kunde anses vara, även fulla personer påverkar miljön omkring dem, menade han. Men att skapa alkoholfria miljöer ansåg han vara värdefullt och han ansåg att det var bra att nykterhetsrörelsen i Sverige har vissa ekonomiska resurser. Nykterhetsrörelsens arbete är just exempel på sådan verksamhet som skulle behöva förtydligas och utvärderas i samarbete med forskare. Visst är det värdefullt att förändra eller förstärka attityder, men försök att minska efterfrågan har sällan lyckats, sa Holder. Det är i första hand supply-sidan som måste åtgärdas och det är där man kan nå mätbara resultat, menade han. Han uppmanade alla som arbetar med prevention att bli mer medvetna om vad de gör, och att hela tiden försöka

mäta resultaten – och också komma ihåg att presentera dem i rapportform. Enheten för Socialmedicin vid Göteborgs universitet skulle gärna samarbeta om olika preventionsprojekt rörande exempelvis missbruksfrågor, riskbruk, våld mot kvinnor, våld i nära relationer, och psykisk ohälsa, framhöll alkoholforskaren Fredrik Spak, som var moderator vid föreläsningen. Föreläsningsmaterialet finns att läsa på och ladda hem från www.socmed.gu.se En sida Holder rekommenderade var www.pire.org, som arbetar under devisen ”bringing research to life”. Ali Jerremalm

Du som glömt att betala medlemsavgiften får som bilaga ett inbetalningskort. Använd det! Varje medlem är oerhört viktig för SLN.

Trisslott för ny medlem! Alla som värvar en ny medlem erhåller en trisslott så snart den nya medlemmen har betalat sin avgift.

Nytt från SLN 3/2011

3


Var välkommen envar! Vätterbygdens krets av IOGT-NTO har producerat en film som visar hur det kunde gå till på ett IOGTmöte på 1930-talet. Det hela började med att Björn Petersson i Vadstena-föreningen Gustaf Wasa fick en idé att genom en studiecirkel inom NBV läsa gamla protokoll och gå igenom rörelsens gamla ritualer och andra handlingar för att se hur det en gång var. Förutom medlemmar från den egna föreningen anmälde sig intresserade från IOGT-NTOföreningarna Framåt i Motala, Urban Hjärne i Nykyrka samt från Klockrike och Borensberg. Man sökte och fick utvecklingsbidrag från det egna förbundet. Björn Petersson fick förtroendet att leda studiecirkeln och man kom ganska snart överens om att man i teaterform ville skildra ett IOGT-möte med ritualer och regalier från år 1936. Förutom citat från historiska protokoll ville man skildra hur nykterhetsrörelsen lanserade den moderna studiecirkeln, hade egna bibliotek, egna sjukkassor, drev barnkoloniverksamhet, var aktiv inom fredsfrågan och tidigt proklamerade tesen om alla människors lika rätt

4

och värde. Man engagerade Janne Berglund från Riksbild-Mediapoolen att filma mötet där logetjänstemännen förutom regalier bar tidsenliga kläder. Filmen fick namnet Var välkommen envar! Då de medverkande inte gärna kunnat vara med vid tiden för mötet bär de i filmen fingerade namn. De flesta kallas därför ett av sina andra förnamn än det allmänt vedertagna och efternamnet är oftast enligt patronymikon-principen. Mötet med filminspelningen gästades sålunda även av John Johansson från logen Klippan i Göteborg – för Nyttets läsare mera känd som Ali Jerremalm. Denne kan även förmedla kontakten om någon läsare eller förening skulle vilja ta del av den timslånga filmen. Bo Axelsson

Lilly och Boa

Nytt från SLN 3/2011


Studiecirkeln passar alltid! På NBVs förbundsmöte i juni omvaldes jag som SLNs representant i förbundsstyrelsen för en treårsperiod. Det är ett uppdrag som jag känner mig inspirerad av eftersom jag alltid ser studiecikeln som en möjlighet till utveckling, trevlig gemenskap och meningsutbyte i god folkbildningsanda. Ingenting är omöjligt. Är vi bara tre personer i en grupp, har vi bara tid att träffas tre gånger och har vi ett gemensamt intresse, så är det bara att sätta igång. Men glöm inte att kontakta NBV-avdelningen för att rapportera cirkeln. Det är enklare än man tror. Varför inte läsa en bok tillsammans och diskutera den? Själv har jag läst ”Hundraåringen som klev ut genom ett fönster och försvann” i min litteraturcirkel. Den ger många uppslag till samtal, eftersom den förutom att vara mycket humoristisk är en exposé över hela 1900-talets världshistoria. Alltså samla några bekanta och läs den eller någon annan bok. När jag har representerat NBVförbundet på NBV-avdelningsårsmöten har jag ibland träffat SLNmedlemmar. Det gör mig alltid glad. Jag hoppas också att vi kan bli fler som ställer upp som styrelseledamöter i NBV-avdelningarna som representanter för SLN. Det är bra om vi syns i olika sammanhang och

Nytt från SLN 3/2011

visar att det finns något som heter SLN. Något som gjorde mig alldeles särskilt glad häromveckan, var när jag ledde en litterär promenad genom Västerås som inledning till en studiecirkel om ”Västerås i litteraturen”. Det visade sig att en av cirkeldeltagarna som jag inte kände sedan förut är släkt med en f d kollega och SLN-medlem i förskingringen. Jag hade då tillfälle att berätta hur mycket jag uppskattar alla trogna medlemmar som betalar sin medlemsavgift och behåller sitt engagemang, trots att de slutat sitt yrkesverksamma liv. Idag har jag varit på styrelsemöte med SAN, och vi har planerat för kommande uppsatstävling för åk 9 och gymnasiet. Det är alltid intressant att läsa ungdomarnas uppsatser och delta i juryarbetet, så jag passar på tillfället att fråga er alla om det är någon eller några som vill ställa upp på det. Jag berättar mer för den som är intresserad. Gunilla Zimmermann 021-147640, gunillazimmermann@hotmail.com

5


Teckningstävling för 7:or i Salem Under två år i följd har SLN i Stockholm haft del i en teckningstävling för åk 7 i Salems skolor. Tema för tävlingarna har varit

inställda eleverna är till alkoholen. Det framkommer tydligt att man redan i 7:an har sett baksidan av drickandet och att man önskar ta avstånd till bruket av alkohol. Några

”Coolast utan C2H5OH” och ” Spola kröken, igen”.

elever som deltagit har uttryckt att tävlingen varit bland det mest

De mest talande teckningarna har givit ett bidrag på 5000

intressanta och roligast som de gjort i skolan. Även föräldrar har hört av

kr till klasskassan i den vinnande klassen.

sig och visat sin uppskattning av denna typ av tävling.

Så gott som samtliga teckningar visar hur negativt

6

Håkan Paulsson

Nytt från SLN 3/2011


Olika bidrag till t채vlingen i Salem.

Nytt fr책n SLN 3/2011

7


Trender i Mat & Dryck På Föreningen Fruktdryckers kursdag den 20 sept. i Stockholm talade Christina Möller över temat Mat & Dryck. Trenden är att man börjar söka efter gamla recept, vill ta reda på vad man åt förr och husmanskosten är på väg tillbaka, menade Christina. Unga människor vill lära sig hur man tar reda på rester och gör sin egen matlåda. En större resursmedvetenhet kan skönjas. Idag beräknas att var 4:e matkasse slängs. Det är ute att ”slösa”. Det finns en ambition att laga bra mat till familjen men unga familjer orkar inte alltid leva upp till det. Därför är möjligheten att få Matkasse med råvarorna direkt hem till dörren helt rätt i tiden. Man räknar med att den idag tar 4% av markanden. Det märks att det är med viss stolthet man vill säga att man bakat brödet själv, odlat kryddorna själv eller gjort sylten och saften. Man vill göra något extra när man har gäster och imponerar gärna med att bjuda på mat från ett recept skapat av en stjärnkock, fått inspiration av kockar på TV eller något gammalt släktrecept.

8

Små charkuterier har startats och de har producerat många olika korvsorter av god kvalite’. Det har varit riktigt trendigt med korv. Det är inne att göra surkål, ättiksinläggningar. Många små lokala musterier startas och det görs drycker av olika bär och frukter Det är populärt att handla närproducerat och Bondens Marknad hittar du på många orter idag. Härproducerat är att ha egen odling i trädgård, på balkong eller kolonilott. Det ges ut böcker om Mat och Dryck som aldrig förr och i år har det givits ut 22 böcker om alkoholfria drycker skrivna av båda män och kvinnor. Till det goda värdskapet hör att alltid ha ett alkoholfritt alternativ. Systembolaget vill ta ett större ansvar för folkhälsan och utvecklar därför det alkoholfria sortimentet ännu mer. Kvaliteten ska hela tiden förbättras och varorna skall exponeras bättre i butikerna. Annonsering av alkoholfria drycker ska ske i bl.a. mattidningar. Även i år är det de alkoholfria dryckerna som procentuellt ökar mest på Systembolaget, konstaterade Christina Möller avslutningsvis. Barbro Ryberg

Nytt från SLN 3/2011


Du behövs på Skolforum i höst! Vi behöver vara fler som jobbar på Skolforum 31 okt – 2 nov på Älvsjömässan. Kan du hjälpa till? Ring Barbro Ryberg 063 – 12 38 43 eller 076 – 83 71 833.

Res med SLN till Indien och Bryssel Resorna har av olika skäl skjutits framåt i tiden. Skulle det passa med en Brysselresa i vår, kontakta Agneta Fernström (adress se baksidan), gäller det Indien, kontakta Barbro Ryberg (adress se baksidan).

Saxat ur den gamla skämttidningen Kasper 1923.

Nytt från SLN 3/2011

L O G I SK SSL LU TS ATS TSA Historieläraren förhörde den ofta trögtänkte Linus: ”Jag är lika gammal som Karl XII var när han dog 1718. Hur gammal är jag?” Linus blixtsnabbt: ”36 år.” ”Bra! Hur räknade du ut det så fort?” ”Lilldrängen hemma på gården är 18 år och halvidiot”. Evy Gårmark, Västerås MER HUMÖR ÄN HUMOR!

9


Tankebanan - stor satsning detta läsår Tan keb ebaanan är ett spel som stimulerar till samtal och diskussion omkring etik och livsstilsfrågor. Tankar skapas, mognar eller skalas av. Alla har chansen att visa vad man tycker och tänker men om man vill deklarera sin åsikt öppet eller inte bestämmer man själv. Huvudmålgruppen är ungdomar ebaanan kan skapa väl så högljudda diskussioner även men ryktet säger att Tan keb bland de något äldre deltagarna. En mix av omogna, mogna och övermogna tankar kanske är det bästa för att få ut mesta möjliga ur Tan keb ebaanan . ebaanan är framtaget av SLN, Sveriges Lärares NykterhetsSpelet Tan keb förbund. Idé och innehåll står SLN och elever på linjen Projektbildaren på Wendelsbergs folkhögskola för. Hela arbetet har möjliggjorts genom projektmedel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden. Just nu tillverkas 1 000 spel vid Offasons spelfabrik i Vittsjö, och det blir spel av allra högsta kvalitet. Leveransen blir klar till Skolforum-mässan i Älvsjö där vi ska sälja spel till besökarna till mässpriset 50 kr.

10

Nytt från SLN 3/2011


Kursdag i Göteborg I samarbete med rektor Siw Hallbert anordnar SLN en kursdag för ca 180 modersmålslärare om ungdomar med utländsk bakgrund och integrationsfrågor. Föreläsare: Gunilla Zimmermann och Per-Ola Lundberg. 2 nov 8.30-16, Lundby Gymnasium, Hisingen, Göteborg. Ingen kostnad för SLN-medlemmar som vill delta.

S k skolhumor, saxad från den gamla skämttidningen Strix, 1906.

SLN-krypto nr 1 Håkan Paulsson presenterar härmed SLN-Krypto nr 1. Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda riktiga ord. Inga egennamn eller förkortningar - dock förekommer en förkortning av ett viktigt nykterhetsförbund! 4=N, 8=A, (1=O) Lösningar skickas före 1 nov till Håkan Paulsson, Fiskaruddsv 38 F, 144 62 RÖNNINGE. Bokpris!

Nytt från SLN 3/2011

1 5

6

10 1

2

3

7

8

11

7

2

5

7

8

2

8

11

3

4 11

9 7

9

12

8 3

5

5

11

4 8

4

1

6 4

12

2

5

13

8

8

3

11

14 11


Världsläget? På senare år har världen allt mer kännetecknats av allt djupare kriser. Institutionerna i det kapitalistiska systemet; banker, bostadsfinansiering, börser ramlar ihop. EU-ländernas försök att ”rädda” EU ser allt mer ut som ett kaotiskt läggspel. Ett land som Grekland ser ut att gå mot konkurs - tidigare otänkbart. Det bara för några år sedan omöjliga har hänt att Kina tycks vara den enda trovärdiga bankiren med stödåtgärder från USA till Afrika och olika EU-länder. Krigen i Irak och Afghanistan tycks aldrig ta

slut. Politiska felkalkyler ser ut att inte ha något slut. Revolutionen i mellanöstern och Nordafrika leder till omfattande förändringar av inte bara berörda länder utan lika mycket världen i övrigt. Vilket slags politiskt system kommer att följa? Glöm inte Davit Isaak. Pa u l R eichb Reichb eichbeerg

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, www.slninfo.org

Ordförande: Zimmermann, 021-14 76 40, Gästgivarvägen Ordförande: AliGunilla Jerremalm, 0706-928074, Brahusvägen 7, 507 70 9,Gånghester, 724 60 Västerås, gunillazimmermann@hotmail.com alijerremalm@hotmail.com Kassör: Sven-.Erik Lilja, tel tel oo fax fax 018-367 0221-760004, mob 0705-221 0706Kassör: Agneta Fernström, 367, mob 950639, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svilja@telia.com 367, Tårpilsv 8, 753 50 Uppsala, agnetahf@hotmail.com Red: Ali Jerremalm, 031-3315153, 0706-928074, Björkkullav. SLN:s plusgiro är 17 53 09 – 4. Medlemsavgift 140 kr/år. 43, 424 70 Olofstorp, alijerremalm@hotmail.com Medlemsregister: Sven-Erik Lilja, 0221-760004, Nytorpsv 23, 731 43 Köping, svenerik.lilja@telia.com Sekreterare: Barbro Ryberg, 063-12 38 43, 0768-37 18 33, Litv 4 B, 831 41 Östersund. barbro.ryberg@hotmail.com Redigering & layout: Ali Jerremalm, se ovan.

12

Nytt från SLN 3/2011

3 - 11 Oktober  

Tredje numret 2011 Oktober

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you