Doarpskrantsje Easterein maart 2015

Page 1

EASTEREIN, maart 2015

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon maart 2015 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant: Yvonne van Beem Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkenn没mer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar: tongersdei 26 maart


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Nijs út Nij Stapert Zoals u weet is de zorg volop in beweging. Om hier goed op in te kunnen spelen is het belangrijk om de ruimte hierin maximaal te benutten. Daarom biedt Zorggroep Tellens en in het bijzonder Nij Stapert én Nij Dekama een arrangement ‘Wooncomfort met Zorg’. Dit is wonen in een woonzorgcentrum, maar nog geen officiële indicatie hebben. Met het zorghotelarrangement verblijft u in een comfortabel appartement in een woonzorgcentrum waarin u in een veilige omgeving en gebruik kunt maken van goede zorg, welzijn, restaurant en faciliteiten. U heeft beschikking over een eigen appartement dat u geheel naar eigen smaak kunt inrichten. Als u wilt kunt u meedoen aan de activiteiten en gebruik maken van allerlei faciliteiten. Met een druk op de knop kunt u gedurende 24 uur per dag terugvallen op verzorgenden. Zij zullen u ondersteunen waar u dat nodig heeft. Samenvattend: Het arrangement wordt aangeboden aan senioren die in een woonzorgcentrum willen komen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een indicatie. Het arrangement Wooncomfort met Zorg wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de periode waarin u nog niet in aanmerking komt voor langdurige zorg. Open Dag Zorg & Welzijn is dit jaar op zaterdag 21 maart a.s. U bent van harte welkom in Nij Stapert vanaf 13.30 – 16.00 uur. Er is informatie over wonen, activiteiten, maaltijdservice, dagcentrum, zorg, de belbus Efkes d’r op út en vele onderwerpen meer. Mocht u in de ochtend meer tijd hebben dan kunt u een kijkje nemen in Nij Dekama in Weidum. Deze locatie is vanaf 10.00 – 13.00 uur voor al uw vragen beschikbaar. Daarnaast kunnen wij ons goed voorstellen dat u gewoon eens wilt komen kijken in Nij Stapert of Nij Dekama. Dat is tenslotte de beste manier om de sfeer te proeven en te zien hoe de woningen er uit zien. Bel gerust voor een vrijblijvende rondleiding of een oriënterend gesprek. U bent altijd van harte welkom! Met vriendelijke groet, Annagreet Krommendijk locatiemanager


De Pinne – in stikje troch ynwenners fan Easterein

Dit kear yn ‘De Pinne’: Tjep Keuken en Rajsa Frenken Troch Bauke de Boer

Wa binne Tjep en Rajsa? Wij zijn Tjep Keuken en Rajsa Frenken. Wij wonen in Easterein sinds augustus 2013. Ik woonde in Alkmaar en Rajsa in Drijber. Easterein hebben wij gekozen omdat dit dorp zo’n beetje halverwege ligt. Mijn bedrijf is gevestigd in Broek op Langedijk en Rajsa studeert bouwkunde aan de hogeschool in Groningen. Al hielendal belutsen by it ferieningslibben Het bevalt ons hier prima en allebei zijn wij betrokken bij het verenigingsleven. Ik ben lid v.d. tennisclub (heb nog amper gespeeld) en geef training aan de E1 & E2 pupillen van SDS. Van de E1 ben ik tevens de coach. Rajsa speelt in VR2 van SDS. Wij vinden het belangrijk om te sporten en door de alledaagse drukte is het fijn om een leuke hobby te hebben. It wurk Zoals eerder gezegd heb ik samen met een compagnon een eigen bedrijf. Wij zijn actief in de industriële automatisering. Wij engineeren en programmeren zelf en laten besturingspanelen door derden bouwen. Onze projekten gaan de hele wereld over. Rajsa loopt momenteel stage bij Grunstra Architecten in Bolsward.

Te plak oan it moaiste stikje fan Easterein Wij wonen, vinden wij zelf, aan het mooiste stukje van Easterein ‘de Griene Leane’. Al heel snel waren wij ingeburgerd. Wij waren hier nog maar net en


het was in het begin van de zomer in 2013 en ik zei tegen Rajsa: “Volgens mij is de kerkklok van slag. Zullen wij eens naar binnen gaan want het is Open Dag”. Zo gezegd zo gedaan. Wij kwamen in gesprek met de hulpkoster en ik meldde hem dat het uurwerk van slag was. Hij zei: “Ja, de koster is op vakantie en ik heb er niet zoveel verstand van, heb jij soms verstand van uurwerken?” Ik zei: “Ik kan er altijd even naar kijken”. Boven gekomen keek ik m’n ogen uit. Wat een vernuft. Dat men dat kon maken vroeger. Al snel wist ik hoe ik het uurwerk moest bedienen en zorgde ervoor dat de klok weer op tijd liep. Tige nei harren nocht Wij hebben het erg naar onze zin hier. De mensen zijn aardig en behulpzaam. Wij hopen hier nog vele jaren te vertoeven. Groetjes, Rajsa & Tjep Griene Leane 15

Herinnering!! Een paar weken terug heeft u een brief gekregen van onze energiecoöperatie GEKE. Wij hopen vanzelf dat u deze gelezen heeft en dit initiatief ondersteunt door over te stappen naar NLD energie, de eerste aanmeldingen stromen nu binnen, hartelijk dank hier voor. Want door over te stappen helpt u het dorp Easterein duurzamer te worden en de leefbaarheid op peil te houden. Kijk op www.geke-easterein.nl voor meer informatie. Of neem contact op met één van de bestuursleden. Wij helpen u graag op weg. Met vriendelijke groet, GEKE Jan Jetze Brouwer Gerrit Bergsma Johannes Dijkstra Grietje Bouma Jehannes Santema


Doarpsaginda Freed 6-3

19.00

Toanielútfiering Fuort mar los

Sneon 7-3

20.00

Toanielútfiering Fuort mar los

Freed 13-3

16-3 oant 20-3

Tongersdei 19-3

Noflik Easterein

Noflik Easterein

Stipersjûn vv SDS, De Skoalleseize 19:45

Sûtelaksje TV Smash

Vrouwen van nu Hinnaarderadiel

Noflik Easterein

Kleuren kiezen + combineren is heel leuk maar niet altijd even

makkelijk. Anke Nijdam, interieurarchitect, zal ons hier meer over

Sneon 21-3

vertellen.

09.30

Sneon 21-3

21.00

Snein 22-3

16.00

Woansdei 25-3

20.00

Freed 27-3 Snein 29-3

Jaarlijkse Uitvoering ODI

Sporthal De Greidhoeke Easterein Rocks V Noflik Easterein

Konsert Wilhelmina mei Gerrit

Bretler, Martinitsjerke

Foarjiersgearkomst KF Easterein De Skoalleseize

Jiergearkomst Fûgelwacht

16.00

Easterein, De Skoalleseize

Bluescruise, Eastersnein mei The little Boogie Boy Bluesband

29-3 oant 4-4

Kollekte Fonds gehandicapten

Woansdei 8-4

Jiergearkomst doarpsbelang Hâld

sport

Faesje, de Skoalleseize

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei

doarpskrante@easterein.nl


Puzzelhoekje


Tsjerkenijs

Protestantse gemeente te Easterein

‘Who Cares?’

Snein 18 jannewaris wie in tsjinst die oars as oars fan opset wie. Gjin dûmny dy in preek docht, mar in groep minsken út Ljouwert dy’t in ynspirearjende tsjinst organisearre. En se hienen ús oandacht. Troch de moaie opbou yn harren muzyk en oertinkingen waarden je oansprutsen. Dizze tsjinst spruts ek dyjinge dy’t net sa faak yn tsjerke komme oan. En dat is fansels muoilik út te lizzen. Mar, nei de tsjinst wienen der in protte minsken die seinen: ‘wat wie dit moai’. The Young Christian Singers setten in prachtige tsjinst del mei sang en sa no en dan waard der wat ferteld as útbield, dit mei in protte gefoel. It wie skitterjend om nei te lústerjen. Harren tema wie ‘who cares’, oftewol: wat kin it skele. Geandewei waard ús dúdlik makke dat in moaiere wrâld kreëarje troch om inoar te tinken en der foar inoar te wêzen. God wurket troch minsken hinne. En, troch oars nei dingen te sjen as oars mei saken om te gean, kinne we ferskil meitsje yn ús eigen libben en yn dat fan inoar. In bettere en leafdefollere wrâld begjint bij ús sels. Want God jout om ús: God cares.

Iepen hannen

Om de soarch en leafde te ûntfangen hoeve we allinnich ús earmens en hannen te iepenjen. Of is dat no krekt it swierste wat der is? Stiest iepen om te krijen as wolst graach alles sels oplosse? Yn ‘e fjirtich dagen foar Peaske wolle we oefenje te libjen mei iepen hannen. It rint allegearre wer út op ‘e Palmpeaskeoptocht (29 maart, 9.30 oere by skoalle), de stille wike en Peaske (mei de Peaskekuier om 6.15 oere fanôf skoalle). Wolkom! Catharina Jansen - Veenstra (Jeugdrie) en ds. Riemer Praamsma


geke

GRIENE ENERZJY

kOĂ–PERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Mismoedich stie hij bij de hikke of better sein wat mankelyk hij wie ûnwennich, ja ferearme hij wie syn doel kwyt hij mocht net oer de hikke komme gjin poat mear sette yn it lân syn teannen die hie hij al kromme syn eagen stienen yn de brân hij wie thús ek net te brûken frou en bern seagen it moedeleas oan mar ien treast, hij mocht stokjes sette och aaisiker, dyn maaityd is bedoarn 21 01 2014 I A M

kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


“Bring de keatsers by it keatsen!”

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Passage Nieuws Wessel Veenstra vertelt over werken bij de recherche Woensdag 18 maart om 19.45 uur in de basiskoalle De Foareker te Easterein. Op deze avond komt Dhr. Wessel Veenstra uit Franeker ons vertellen over zijn recherchewerk, in het bijzonder over pedofilie en verslavende middelen. Iedereen die hier meer over wil weten is van harte welkom deze avond. Het bestuur WERELDGEBEDSDAG Vrijdag 6 maart om 19.30 uur in de Martinikerk te Easterein. Het thema is, BEGRIJP JE MIJN LIEFDE? De viering komt uit de Bahama’s. De vrouwen van het Wereldgebedsdagcomitè van de Bahama’s nodigen u uit bij deze viering. Ruim 65 jaar geleden begonnen zij, als leden van de Presbyteriaanse Kerk uit Schotland, met de viering van de Wereldgebedsdag in de hoofdstad Nassau. Nu wordt Wereldgebedsdag gevierd door meer dan tien denominaties op bijna alle bewoonde eilanden van de Bahama’s. Gertrude Burnside woonde in 1950 die allereerste dienst op de Bahama’s bij. Zij is nu 95 jaar oud en vertelt daarover: “We waren allemaal in het wit gekleed toen we op vrijdagmiddag naar de Presbyteriaanse Kerk liepen voor de eerste viering van de Wereldgebedsdag”. Nu gaan ze gekleed in de tropische kleuren van het zand, de zee en de zon, de kleuren van alle eilanden van de Bahama’s: van Nassau tot aan de Family-eilanden. Er is een collecte na afloop van de dienst voor de voedselbank, een jeugdproject en de Aids Foundation op de Bahama’s. De viering duurt ongeveer 45 minuten en na afloop is er koffie of thee. Iedereen van harte welkom.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Keatskamp Op woansdei 6, tongersdei 7 en freed 8 maaie is it safier. KF Easterein giet foar de twadde kear op keatskamp! Yn de earste wike nei de fakânsje komme wij del op de basisskoalle. Hjir wurde de opjefte briefkes útdield. Jou dy op en belibje mei elkoar wer in gesellich, aardich en sportyf kamp! Om dit grutte evenemint te organisearjen ha wy frijwilligers nedich. Fynsto it leuk om te helpen by de aktiviteiten, trainingen of wolsto lekker foar de bern iten siere? Of bist do yn it besit fan BHV en kinsto in dei oanwêzich wêze? Dan hearre wy it graach! (foar it iten krije jim pakketten fan ús.) 0 0 0 0 0

iten klear meitsje foar tongersdei te jûn – makaroany iten klear meitsje foar freed tusken de middei - pankoeken freed nei it iten de Skoalleseize skjinmeitsje yn it besit fan BHV en kin dizze dei/dagen helpe..................... yn te setten foar trainingen of oare dingen en kin dizze dei helpe

Namme: Adres: Ik wol graach 1-2-3 pakket(ten) klearmeitsje. Ik kin wol/ net de itenspakketten ophelje by de Skoalleseize wei. Opjaan kin troch te e-maile nei keatskamp@kfeasterein.nl Foar mear ynformaasje ferwize wy jimme nei www.kfeasterein.nl of ús facebookside https://www.facebook.com/keatskamp

Marije wint SJONG Youtube priis Sjongeres Marije Brouwer út Easterein wint mei har nûmer ‘Fyn dyn eigen wei’ de SjONG YouTube-priis fan 2015. Marije har filmke (fan de audysje fan SjONG 2013) waard de ôfrûne twa jier mear as 3900 kear besjoen op YouTube. De sjongeres krijt de priis útrikt by de finale fan SjONG 2015. Dy is op sneontejûn 11 april yn Theater Sense yn Dokkum.


feefoer + keunstdonghannel Iepeningstiden loads:

Tiisdei: 7.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 Woansdeitemiddei: 13.00 - 17.00 Sneontemoarns: 8.15 - 12.00

ek foar al jo (lyts)fee… • hynders (Ynfo op ús webside) • skiep struiguod • geiten • (haksele) strie • kninen • spuonnen • hinnen • seachsel • hûnen • flaaks • katten Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’

GEBR. VELLINGA B.V. Tel. 0515-33 15 65 Sibadawei 26A, Easterein www.gebrvellinga.nl e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl


NU UW CV-KETEL VERVANGEN IS

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden

GRATIS 10 JAAR COMFORTGARANTIE*

Ook toe aan een nieuwe cv-ketel? Wij adviseren u graag! Uw ATAG SelectDealer:

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Bern en Bist

Troch Anneke van Beem It hat noch net echt winter west. Spitich. Mar wat my oanbelanget kin de maaitiid dan ek net gau genôch begjinne. Langere dagen, lekker yn ‘e tún, hobbys bûtendoar, sa as bygelyks fiskjen. Ik seach Rutger Sijbesma foarich jier faaks fytsen mei in angel en ik sil efkes heare at hij der al wer klear foar is. Hoefolle jier fiskest al? “Trije jier, doe ik 7 jier wie is it begongen”. Kinst ek fertelle hoe it begongen is? Hy wie by syn freontsje (Ruben Orsel) en dy gie wol gauris mei Simeon Sybesma op paad om te fiskjen. “En sa bin ik ris mei gongen en fyn ik it

prachtich moai wurk. We gean faaks mei us trijen op paad. Simeon is wat âlder en die helpet ús dan om b.g. de fisk fan de angel te heljen. Soms skilje we him of hij freget ús. Simeon leart ús alle kneepkes fan it fak”. En der bin se hiel bliid mei.


Snoekfiskjen is net ûngefaarlik! De spanning lûkt Rutger it meast oan it fiskjen. Soe it in grutte fisk, as in lytse fisk wêze as in dikke as in tinne, in sterke as in sloppe. It is de spanning dy’t leuk makket. Snoekfiskje is net ûngefaarlijk want de snoek hawt in hiel soad tosken. De hân moat net yn ‘e bek komme. Dus der bin spesjale techniken om der goed mei om te gean. De fisken dy’t fongen wurde, komme somtiden op ‘e foto en dan gau wer werom yn ‘e sleat. Is der ferskil yn fiskjen, en wer fiskje jim op? Je kinne wytfiskje as snoekfiskje. Wy snoekfiskje. Dit is mei in nep plugje (dat is in nep fiskje) en dan fiskje je op grutte fisken. Op b.g. snoek. Ik haw trije jier ferline myn grutste fisk (77 sm) fongen hjir efter yn ‘e feart by de nijbou. Dat is ek de feart wer we simmers yn swimme… Elts jier is der ek in fiskwedstriid oan de Skippersbuorren en Rutger hat ek al yn Wommels mei dien mei in wedstriid. Hast ek wol ris wat spannends belibbe? In kear wienen we by de brêge oan it fiskjen en myn freontsjes wienen krekt efkes nei hûs om wat op te heljen en doe kaam de polysje. Kontrôle op de fisk-akte. Ik fûn it al spannend, mar ik ha alles goed foarinoar, dus it wie goed en se gongen wer fuort. Mar it wie al tafallich, ik fiskje nea allinnich en no mar efkes en der wienen se. In jeugdvispas is o/m 14 jier. Dernei hawwe je in fergunning nedich. Mei jimme it hiele jier fiskje? Nee, dit hat te krijen mei it jongjen fan de fisken. Hokker perioade it is, dat wit ik net presys. Om Rutger kin it wol wer moai waar wurde. It is echt in bûtendoar man. Hij is gek op fiskjen, mei graach fuotbalje en keatse en op ‘e pleats helpe bij de famylje Bouma, op fakânsje bisten spotte mei syn heit en wol letter graach biolooch wurde.

TE HIER Oan de Wynserdyk Garage Boxen Hobbyromte fan 30 m² Foar ynljochtingen 06-53360461.


Toanielferiening ‘Fuort mar los’ út Easterein spilet dit jier “Familie Bruinsma yn’e bocht”. In klucht yn twa bedriuwen skreaun troch Carl Slotboom (oersetting Abele Krist). De útfieringen binne op freed 6 maart om 19:00 oere en sneon 7 maart om 20:00 oere yn de toanielseal fan Restaurant Partycentrum Noflik Easterein.Eltsenien is fan herte wolkom foar in noflike jûn. It ferhaal giet oer twa famyljes. De famylje Swaanswyk is in famylje fan goeie komôf. De by harren ynwenjende beppe hat de 1e priis wûn mei in kryptogram. De priis is in wike fakânsje. Dat blykt yn in caravan op de Veluwe te wêzen. Kampeare is foar dizze minsken dy’t in lúks libben hawwe in hiele nije erfaring en se hawwe dan ek de grutste muoite om harren oan te pasjen. Dat jildt net foar de famylje Bruinsma, dy hawwe dit wol faker by it ein hân. Mei sokke tsjinstellings kin gehakketak tusken beide famyljes dan ek net útbliuwe. In tagongskaartsje kost € 7,50 (bern €3,00). Op sneon 7 maart is der ek noch in ferlotting mei moaie prizen.

Jitske Tjalsma-Wassenaar is fanôf 19 jannewaris 2015 ferhúze nei Nij Stapert. Frou Tjalsma wenne oan Eeskwert 1, 8734 HA te Easterein Har nije adres is: Sybren de Vlasstrjitte 3, 8731 CX te Wommels / keamer 1.14 Till. 0515 33 12 84 Hjirby wol se ek foar alle donateur- , en lidmaatskippen betankje.

Sjoch ek ris op WWW.EASTEREIN.NL


As jim tútsje wolle dan gau Troch Nathalie Oliveiro

De titel fan dizze kollum ha ik net sels betocht, ik ha it earlik liend fan Geale de Vries. Yn 1980 begûn er foar Radio Fryslân in programma mei praatsjes oer it Frysk. Hy is yn petear gongen mei minsken út alle parten fan ús lytse lân en acht jier letter wie der safolle materiaal dat it moaie boekje As jim tútsje wolle dan gau der fan kaam is. Dat ús taal feroaret is in feit en it is in goede saak. Mei dat lêste soe ik it hearder absolút net iens west ha. Want, feroaring betsjut ek it ferdwinen fan geef Fryske wurden, en dat woe ik net. It hâld ek yn dat der in ûntwikkeling geande is en dat de taal in soad brûkt wurdt. Eltse taal ‘libbet’ lykas dat minsken libje. Us taal wurdt bleatsteld oan it libben wat wy hawwe, feroaret dat? Dan feroaret de taal mei. No wol ik in soart kompromis slute mei it Frysk. Bepaalde wurden meie fan my wol ferdwine, of miskien gewoan net mear sa faak brûkt wurde, mar de grammatika mei net feroarje. Ik fyn it net sa slim as der yn plak fan kaai, sleutel sein wurdt, of yn plak fan skilje, belje. Wy moat inoar ommers noch wol begripe. Wat ik net wol, en hieltyd mear hear, is dat tiidwurden omdraait wurde. Lêst wie ik mei in freondinne oan ‘e praat en we soenen wer in kear gesellich in bakje dwaan. Doe’t ik har frege of’t se nije wike sneon koe, sei se “Ik sil efkes sjen of ik kin komme”. ‘Wat is hjir no ferkeard oan?’ hear ik guon tinke. Krekt! Hollânske grammatika wurdt tapast op it Frysk. De tiidwurden binne omdraait. No hoopje ik dat jimme mei my meidwaan wolle om yn elts gefal de grammatika goed te hâlden. Wy wolle dochs net dat minsken út bygelyks Brabant, Amsterdam, Grins of Limburg sizze: “Dat Fries is toch geen echte taal? Het is eigenlijk gewoon Nederlands, maar dan anders uitgesproken”. At wy net allinnich wurden liene, mar ek de folchoarder fan de tiidwurden, dan hawwe se aansten gelyks... ‘As jimme tútsje wolle dan gau, want de boat komt der oan!’ is de útspraak fan in túnman. De dûmny wêr’t er foar wurke, hie wolris útfanhûzers en dizze hienen nochal lang wurk mei ôfskied nimmen. Syn taak wie de koffers nei de boat bringe en at de gasten net avensearre, moast er dochs wat betinke om se op ‘e tiid dêr te krijen. No ha ik gjin radio programma lykas Geale de Vries, mar at der guon binne dy’t nijsgjirrige Fryske siswizen as rymkes, Fryske famyljewurden, útdrukkings as oare taalweetjes hawwe, jimme witte my te finen!
Verzamelen geeft een fijn gevoel!

Door Amarins de Haan en Yvonne van Beem Jannie van Beem (81 jaar) is een echte verzamelaar, niet voor haar zelf maar voor allerlei verschillende mensen, stichtingen en goede doelen. Van jongs af aan is ze hier al mee bezig. “Ik vind het mooi werk en het heeft nog een doel”. Wat spaart u allemaal en voor wie? Voor een mevrouw uit Tirns spaar ik lege glazen potjes met metalen deksel. Zij gebruikt ze voor haar zelfgemaakte jam. Plastic doppen, die op frisdranken zuivelpakken zitten. Deze doppen worden omgesmolten en het geld wat dat weer oplevert gaat naar de stichting die zich inzet voor blinde geleide honden. Jannie brengt de doppen naar een mevrouw die in Bloemkamp (Bolsward) werkt. Het liefst ook nog op de fiets.... Voor fibrosakinderen, kinderen met een taaislijmziekte, is er een stel in Sneek die van alles en nog wat spaart om geld in te zamelen voor deze kinderen zodat ze leuke dingen kunnen doen. Jannie spaart hiervoor: postzegels, ansichtkaarten met postzegel, DE-punten en lege balpennen met opdruk. “Theezakjes spaar ik ook nog,” vertelt Jannie. “Het geld wat deze opbrengen komt ten goede van het kinderkankerfonds”. Als laatste maakt ze van oude (dubbele) kaarten weer nieuwe. De kaarten worden bewerkt, verknipt en opgepimpt om vervolgens ver-


stuurd of weggegeven te worden. ..”Want ik maak veel meer dan ik verstuur, ja zo gaat dat”. Jannie :”Doordat je de oorlog hebt meegemaakt leer je de waarde van dingen kennen en het brengt nog geld op voor een ziek mens dat is toch prachtig?!”.

Kleine moeite groot plezier Er zijn een aantal mensen die Jannie al heeft aangestoken met haar verzamel/recyclevirus. Onder andere in het rusthuis in Wommels, waar ze eens in de twee weken twee ochtenden de koffie schenkt. “Je raakt met de mensen in gesprek en van het één komt het ander”. Mocht je na het lezen van dit verhaal ook willen sparen dan kun je de spullen brengen op Eeskwert 13. Wanneer Jannie niet thuis is kunnen de spullen gewoon in een tas aan de voordeur worden gehangen of anders in de brievenbus worden gedaan.


Keatsferiening Easterein - Oprjochte yn 1904 Utnoeging foarjiersgearkomste KF Easterein op 25 maart 2015

Bêste minsken, Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil plakfine op woansdei 25 maart 2015 om 20.00 oere yn De Skoalleseize. Wurklist: 1. Iepening 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de neijiersgearkomste op 12 novimber 2014. It ferslach is taheakke oan de útnoeging. Bin hjir fragen oer? 4. Finansjeel ferslach: -rekken 2014 -begrutting 2015 5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid 6. Presintaasje jierferslach 2014 7. Skoft 8. Bestjoersferkiezing: Oftredend : Jikke Velzen, wedstriidsekretariaat Foardracht : gjin, wurdt yntern oplost Tuskentiids ôftredend : Skelte Anema, ponghâlder Foardracht : fakatuere 9. Stikken KNKB-gearkomste op 2 april 2015 10. Punten fan út it bestjoer, ûnder oare: -meidielings fan út de foarjiersgearkomste Federaasje Snits -ûntwikkelings sportkompleks De Skoalleseize -ôfskied kommisjeleden -fakatueres: stân fan saken 11. Wedstriidaginda 2015 12. Omfreegjen 13. Sluting Graach oant sjen op 25 maart! KF Easterein


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Gerrit Breteler te gast by Wilhelmina

Op snein 22 maart sil fanfare Wilhelmina Easterein, û.l.f. Pieter Bosma, in maitiidskonsert jaan yn de Martinitsjerke fan Easterein. It konsert begjint om 16.00. De tagongspriis is 10 euro (ynklusyf in konsumpsje). Bern oant 12 jier binne fergees. Dit konsert sil fersoarge wurde troch fanfare Wilhelmina, Gerrit Breteler, Clara Rullman en it projektkoar fan it Kultureel Sintrum De Wâldsang fan Bûtenpost.

Dirigint Pieter Bosma is sûnt aug. 2011 dirigint fan Wilhelmina. Syn widze stie yn 1981 yn de stêd Grins. Hy spile trompet en klarinet by ferskillende korpsen, mar it like him ek hiel geweldich om sels te dirigearen. Dêrfoar studearre hy Hafabra direksje oan it Artez konservatoarium fan Swolle by Alex Schillings. Yn 2010 hat hy dizze studzje as dirigint sukselfol ôfsluten. Neist Wilhelmina is Pieter Bosma op dit stuit ek dirigint fan fanfare Burdine fan St. Anne en it harmony-orkest Advendo fan Frjentsjer. Fierders hâldt hy him dwaande mei it arranzjeren/orkestrearen fan wurken foar fanfare- en harmony-orkest, wêrfan meikoarten in oantal útjûn wurde by Bronsheim Music. Gerrit Breteler: waard berne yn Enschede (1954) en ferhuze yn 1967 nei Fryslân. Hy fielde him op jonge leeftiid al oanlutsen ta de byldzjende keunst.


Syn skeppingsdrang komt ta utering yn skilderjen, muzyk, gedichten en it skriuwen fan toanielstikken. It Fryske plattelân is foar him in grutte ynspiraasjeboarne. Wy binne der dêrom ek tige grutsk op dat Gerrit Breteler oan dit konsert meiwurkje sil. Syn lieten ha meast in wat weemoedige ynslach, mei teksten dy’t der ta dogge. It meast bekende liet is miskien wol: Lit ús dêrom drinke….fan syn earste CD. Fan syn twadde CD sil dizze middei it liet Katarsis klinke mei begelieding fan Wilhelmina. Breteler wurdt op piano begelieden troch syn fêste begeliedster Clara Rullman.

Clara Rullman út Ingelum is yn 1986 ôfstudearre oan it konservatoarium fan Ljouwert foar de fakken piano, skoalmuzyk, sang en dwarsfluit. Se hâldt har dwaande mei in grut ferskaat oan muzikale aktiviteiten. U.o. projekten foar it ûnderwiis, teaterfoarstellings (Jorwert), workshops en is ek koardiriginte. It projektkoar fan it Kultureel Sintrum de Wâldsang fan Bûtenpost û.l.f. Jannie Brandsma sil ek in pear nûmers mei Breteler sjonge. Wilhelmina spilet fierders û.o. it stik Highland Village Dances fan Rob Goorhuis. Dit stik moat ek spile wurde op it konkours te Drachten op 18 april. Dus in programma mei in soad ôfwikseling sawol yn muzyk as sang en dêrtroch tige de muoite wurdich. Fan herte wolkom!


De sneupskuorre We gean iepen op 27 april !!! Dizze doarren binne no noch ticht, mar se gean, as it waar it ta lit, wer iepen op Keningsdei 27 april. Jim fine dizze lytse ‘kringloopwinkel’ op ‘e Skippersbuorren. Fanôf dan is der wer in soad te keap. Efkes in lytse opsomming: In moaie fammekast, fitrinekast, magnetron, boeken, spultsjes en puzzels, tassen, potten en pannen, kopkes en pantsjes en glêzen en noch in protte mear nijsgjirrige dingen. Genôch om even del te kommen en te sneupen. Meastal binne we der op freed- en sneontemiddei. Mar as jim tusken troch even sjen wolle, dan kinne jim ús belje. Gr. Jelle Brouwer en Folkje Visser. Tel. 0515-33 22 69/ 06-38 89 62 67 De opbringst is dizze kear foar ús muzykkorps Wilhelmina. Alles is oars… Wy tankje eltsenien foar de freonskip, ’t meilibjen yn de jierren fan ôfnimmende sûnens en de oerweldigjende oandacht by’t ôfskie fan

Tinus Hoekstra

en de tiid dernei. It docht ús tige goed. Tiny Hoekstra - Bootsma Robert & Tineke Marc Marco & Lysbeth Christian & Judy Easterein, maart 2015


Easterein Rocks V

It is hast safier! Easterein Rocks V. De lêste repetysje sit der al wer op en op snein 15 maart hawwe wy ús generale repetysje. En dan sil it heve. Back to basic It tema fan dit jier is Back to basic. Mei elkoar muzyk meitsje en in soad wille op it poadium. Dêr giet it dizze edysje om. Mar fjirder net te folle omballings. Net yn waar en wyn bûten, mar Noflik by Hindrik en Kim, wêr ea ek de earste edysje plak fûn hawt. Mar fansels binne we ek grutsk op ús fyfde edysje. Dus ek no sil it wer in geweldige happening wurde. Mei ferrassende nûmers, wêrby de seal los giet!! Easterein Rocks Junior Sa as it ek mei in echt popkonsert giet, mei in echt foarprogramma net ûntbrekke. Us Easterein Rocks Junior muzikanten meitsje de jûn foar ús kompleet. Wat in talinten al! En ek dizze bern hawwe der in protte nocht oan! Seal iepen De doar is al om 20.30 oere iepen, mar dan sille we noch net los. Sa as it mei muzikanten giet, starte we wat letter en we bouwe noch in Easterein kertierke yn. We wolle fansels sels earst ek efkes yn de stimming komme en rûntsje troch deverbeterseal dwaan. foarprogramma sil net foar 21.15 oere enIt procesmanagement starte. Kaartferkeap De kaarten binne € 10,-doeltreffend it stik en te ferkrijen yn de foarferkeap by Noflik as en pragmatisch fansels by de doar. Bern o/m www.fakwurk.nl groep 8 binne fergees. Graach oant 21 maart! De Easterein Rocks Kommisje

Altijd al willen weten wat een hashtag is? -

praktische trainingen social media voor ZZP’ers en MKB’ers beginners en gevorderden laagdrempelig en betaalbaar

www.eerstehulpbijsocialmedia.nl


Hoe is it no mei... Martin Sijbesma? Troch Bauke de Boer

Wy, Martin en Ytsje Sijbesma, wenje yn Kubaard. Martin is keunstskilder en Ytsje wurket yn de berne-opfang. Martin hat 12 jier yn Easterein wenne , fan 1976 oant 1988. Yn it hûs op Wynserdyk 6. Syn heit hat it hûs fan Ten Dam de slachter hielendal ferboud as wenhûs. Leaver tekenje as ite As bern mocht Martin graach tekenje. It wie sa sels doe hij noch yn de tafelstoel siet dat der net ite woe mar tekenje. Op skoalle foel it master Strikwerda wol op dat Martin moai tekenje koe. Sels hat der ris in 10 op in tekening krigen. Weinje yn de tsjerke Sûnt 1989 wennet Martin yn Kubaard en sûnt 1996 wennet Ytsje ek yn Kubaard.Earst haw we wenne yn in lyts húske en sûnt 1998 weinje we yn it

grifformeard tsjerkje yn Kubaard. Fan 1988 oant 1989 wenne Martin op de Hiemert bij Burchwert. Libje fan de skilderijen Skilderijen dy’t Martin makket, wurde ferkocht en der wurde ek wol skilderijen op bestelling dien. Faaks yn de foarm fan stillibbens, oldtimers


en portretten. Martin hat in aardich bestean fan syn ferkeap fan skilderijen, mar it is wol noflik dat Ytsje in fêst ynkommen hat foar de fêste lesten. De leafde foar oldtimers Alde auto’s hawwe altyd al Martin syn ynteresse hawn. Sûnt 1999 hawwe se in oldtimer yn harren besit. Dit joech in goed gefoel. No is it sa dat Martin se de lêste jierren op doek fêst leit, yn romantyske lânsskippen. De moaie tiid fan eartiids De tiid fan eartiids hat ús leafde omdat alles wat rêstiger gie. Alles wie wat lytser, tink benammen oan it prachtige winkeltsje fan Rinske Hingst. Alles wie gemoedliker, hienen je in gûne ferjitten, dan koene je dat letter wol betelje. Boppedat alles waar mei mear fakmanskap makke, as je stuollen kochten, gienen se in libben lang mei. Mar stuollen bij IKEA wei, moat je net te hurd op sitten gean, want dan sakje je der troch hinne. Wat is it dochs spitich dat alle leuke winkeltsjes út Easterein wei binne. Dit komt nea wer werom. Wy besykje troch ús guod en libbensstyl dit dochs wat werom te heljen. Kontakt! Ta beslút as je in moaie tekening, skilderij of portret hawwe wolle; wit dan Martin Sijbesma te finen op de Petronella Moensstrjitte 8 yn Kubaard. Dêrneist jout Martin op moandei te middei yn it doarpshûs skilderles, wêr ek master Strikwerda les hawn hat fan Martin. Of sjoch ris op www. martinsijbesma.nl


Aginda foar de moanne maart: 6 mrt. 7 mrt. 14 mrt. 28 mrt. 3 apr. 4 apr.

Bernedisko groep 1 o/m 6 19.00 – 20.30 Disco Party groep 7&8 19.30 – 22.00 Top 40 avond fanôf 1e klas middelbare skoalle 20.30 – 01.00 Iepen foar eltsenein 20.30 – 01.00 Bernedisko groep 1 o/m 6 19.00 – 20.30 Disco Party groep 7&8 19.30 – 22.00


D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


FerhierFertier en Ko: Mienskip, Gesellichheid en Sûkelade Troch Nathalie Oliveiro

It is as is dit fraachpetear my op it liif skreaun. Dat wist ik fan te foaren net, mar we wienen noch mar krekt begûn as wie hienen it oer sûkelade. Mar dêr letter mear oer. Hjoed bin ik op besite by de oprjochtster fan FerhierFertier en Ko: Annebeth de Jong. Tegearre mei Hendrik en dochters Eelkje en Tryntsje wennet sy op de Van Eysingaleane 16. It is my al gau dúdlik dat hoe mear ik te witten kom oer it bedriuw, hoe mear ik oer it witten kom oer de persoan der efter. Mienskip It begjint allegear yn 2012 mei it organisearje fan in Burendag. “Der wie al in skoft neat dien foar ús buert. Doe ha ik mei myn skoanheit it boerenmidgetgolf makke, it spultsje stie tafallich yn it krantsje fan de Welkoop. We ha it mei de Burendag dien en dat wie in grut sukses”, aldus Annebeth. Yntusken kinst by it bedriuw mear dan 46 spultsjes hiere, fan ‘levend tafelvoetbal’, ‘glow in de dark kegelen’, in grutte ferzje fan ‘vier op een rij’ oant de populêre ‘Limonadekoe’. Dizze lêste stiet op nûmer ien fan meast ferhierde spultsje. Op in gegeven momint wie er sels trije kear boekt op ien dei. Doe’t ik de ko seach, begriep ik wol wêrom. Hy is lekker grut, sjocht der tige leuk út en kinst maklik de yogi, limonade as molke der yn stoppe. Garandeard fertier! It boeretema komt faaks werom yn de spultsjes, wat hiel begryplik is: yn it dagelikse libben runne Hendrik en Annebeth in boerebedriuw. ‘FerhierFertier’ stiet foar plezier foar lyts en grut, ‘Ko’ stiet foar ‘wat kreatyfs derby’ en it is tagelyk in ferwizing nei it boerebedriuw. It fertier is foar Annebeth sels ek wichtich, se woe graach wat leuk der neist hawwe en geniet der dan ek tige fan om dit foar oaren dwaan te kinnen. Wol seit se ‘earst de bern, dan de pleats en dan de rest’. Mei it meitsjen fan de spultsjes krijt se faaks help fan heit en skoanheit en besiket Annebeth it sa goedkeap mooglik te hâlden: ‘Ik hâld fan lowbudget, dat fyn ik moai’. En dit foaral om it foar bygelyks jeugdklups, buertferienings en âlders mooglik te meitsjen in leuk (berne)feest te organisearjen. Fanôf €2,50 de dei kinst leuke spultsjes hiere. Ek foar famyljefeesten, bedriuwsútstapke as teambuildingsaktiviteiten kinst by FerhierFertier en


Ko teplak. De spultsjes foar (gruttere) groepen binne €20,00 euro de dei. Der wurd ynsprongen op de aktualiteit. It nijste spultsje wat krekt makke is, is ynspirearre troch de Disneyfilm Frozen en in belangryk ûnderdiel der fan is in grutte houten Olaf. Ik ha him al efkes bewûndere. Oant no ta komme boekingen net allinnich út Easterein mar ek út oare plakken, bygelyks út Walterswâlde, Aldeberkeap en Snits. Gesellichheid Ien fan de earste dingen dy’t my opfalle, is de gesellichheid. Mei in protte entûsjasme fertelt Annebeth oer de belibbenissen fan FerhierFertier en Ko. It kontakt mei minsken en harren reaksjes dogge har goed. “At ik dan sjoch hoe bliid se binne, minsken binne neat sjaggerijnich at se hjir komme. It binne altyd hiel fleurige minsken, dêr wurde je sels ek blij fan”. Sûkelade Yn febrewaris 2014 folge Annebeth in workshop sûkelade meitsje mei in freondinne. Letter yn septimber joech sy proefworkshops en 8 oktober wie it in feit: de earste echte sûkelade workshop by FerhierFertier en Ko. Ynmiddels hat se der alwer in dozyn hân en stean der nije op ‘e aginda. Derneist is se ek mei Sinteklaas op de basisskoalle west. “De bern wienen tige entûsjast”. De workshop binne foar twa oant seis persoanen en duorje sa’n twa oeren. “Faaks ast mei syn twaen bist en in workshop folgje wolst, moast by in groep ûnbekenden oanskowe. Ik woe hjir graach in alternatyf foar ha”. By FerhierFertier en Ko kinst bonbons meitsje mei ferskatenen soarten follings. Je kinne mei help fan siliconenmallen sûkeladelollys, brillen, blomkes en bygelyks letters meitsje en fansels fersiere. Foar Sinteklaas en Kryst en oare feestelike mominten hat Annebeth spesjale foarmkes, lykas krystbeamkes en sniepopkes. Tanksij smelters dy’t de sûkelade wol smelte mar net ferhitte, is it feilich foar lyts en grut. In jonkje (10) komt aanstens foar de twadde kear. De earste kear kaam er hjir foar syn jierdei, doe sei er: “Het is nog mooier dan ik had gedacht”. Mei har buorfrouwen makket Annebeth ek wolris fudge en wurde der ideeën útwiksele. Nei dit fraachpetear gean ik net allinnich nei hús mei in protte ynformaasje oer FerhierFertier en Ko, ek krij ik tips foar it meitsje fan sûkelade. No kin ik sels thús oan de slach! Wolle jo ek mear witte, spultsjes hiere as in sûkeladeworkshop boeke, sjoch op www. ferhierfertierenko.nl as mail nei ferhierfertierenko@live.nl.


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Als MRW Accountants van de partij is…

…staat u er nooit alleen voor! GORREDIJK T 0513 - 46 91 30 SNEEK T 0515 - 42 98 00 WOLVEGA T 0561 - 61 67 15

www.mrw.nl -

info@mrw.nl


jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.