Doarpskrantsje Easterein juny 2015

Page 1

EASTEREIN, juny 2015

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon juny 2015 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant: Jan Jetze Brouwer Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl RekkennĂťmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

.. er in Easterein 964 mensen wonen .. de veiling van SDS voor het kunstgrasveld meer dan â‚Ź9000,heeft opgeleverd .. je vroeger tol moest betalen om over de brug bij Slagerij Bouma te mogen ..de band Wiegel Wjukelmasine 12 september op het Greidhoeke festival komt spelen ..de kolibrie de enige vogel is die achteruit kan vliegen .. het doarpsbelang de tsjerkeried inhaalde op de (solex)fiets in Nijemirdum!? Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar: tongersdei 25 juny


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Ik jou dy alles...en aaien! Troch Nathalie Oliveiro

Maaie is alwer foarby. En, at jimme dit lêze, bin ik ûnderweis nei Paris. No't ik dit skriuw, kin ik my dat hielendal noch net foarstelle, mar wat liket my dat moai om aanst troch de stêd fan de leafde te fytsen. It docht my grif tinken oan de film Girl on a Bicycle (2013). Noch efkes en dan bin ik dy 'girl'... Doar te freegjen. Doar te jaan. Doar nee te hearren. Doar te dwaan. Spesjaal foar jimme it earste gedichtsje fan myn Spanje aventoer. It is in gearfetting fan de ôfrûne perioade. Wat fyn ik dat freegjen ing en mei nammen as it foar mysels is. Halbe Klijnstra út Kubaard sei tsjin my: 'no, dan kinsto dêr moai yn groeie'. En gelyk hie der. Troch te freegjen, joust in stikje fan dysels. De tariedingen ha my tiid, swit en somtiden triennen koste. It fytse, minsken

benaderje, earbellen meitsje, it snelportretteare. No en dan ha ik ek nee heard. En dêr ha ik respekt foar. Hoe better ast nee hearre kinst, hoe frijer ast bist. It dwaan, tsja dat sil no wol moatte. Gewoan gean op it fytske. Krekt foar de Ruth musical wie ik efkes nei Ljouwert om myn âld balletlearares wat spul te bringen. Belangrike dingen. Doe't ik kaam, wie sy sa bliid dat sy sei: Ik jou dy alles... en aaien! Farske aaien fan de buorkerij, en se wiene hearlik! Freegje, jaan, nee hearre en dwaan. Mar, foaral jaan. Wat kin in minske dêr bliid fan wurde. En at jimme ien ding ûnthâlde fan dit stikje: doar te freegjen! 'Paris, wat bisto moai', hoopje ik no te tinken. Soe ik hjir de leafde fine? As miskien yn Santiago de Compostela. As dat sa is, ha ik fan Kenny B al efkes ôfsjoen (as better sein ôflústere) wat ik dan sjonge kin...


Spannende zaken; politieverhalen in boeken Juni is weer de maand van het spannende boek in de bibliotheek.Want als er ĂŠĂŠn genre populair is in de bibliotheek dan is het wel de misdaadroman. Hoe graag duiken we niet in de huid van van rechercheurs als Baantjer, Morse of Wallander? Ook de vakantietijd breekt weer aan om al die spannende boeken te lezen. En om al uw vragen te beantwoorden over hoe u uw huis veilig achter kunt laten kun t u terecht bij het in loop spreekuur van de wijkagent in de bibliotheek van Wommels op vrijdag 19 juni vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur . Natuurlijk kunt u ook andere vragen stellen. Voor de kinderen ook een mooi moment om even langs te komen. Wordt u deze maand lid van de bibliotheek dan maakt u kans op een gratis woonscan van experts voor het verkrijgen van de door de politie af te geven certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een gratis veiligheidcheck voor uw huis is te verkrijgen in de bibliotheek van Wommels. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op www.bibliotheekwommels.nl.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


geke

GRIENE ENERZJY

kOĂ–PERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Doarpsaginda Snein 7-6

12.00

Eastereinder motortoertocht

17 o/m 19 juny tongersdei 18 juny

Skoallekamp groep 7 en 8 Skoallereiske groep 1 o/m 6

Freed 19-6

Inloopspreekuur van wijkagent Hoekstra. Hoe veilig is mijn huis? Bibliotheek Wommels

Sneon 20-6

20.00

Skilpleinkonsert Wilhelmina

Woansdei 24-6

Start doarpsfeesten

Freed 26-6

doarpsfeesten

Tongersdei 25-6

doarpsfeesten

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei

doarpskrante@easterein.nl

Facebook pagina mei âlde foto’s fan Easterein

Ald-ynwenster fan Easterein mefrou Emma Mulder – Bergstra hat in Facebookside oanmakke dêr’t elkenien âlde foto’s fan Easterein op sette kin. Ek efkes sjen? Of in moaie foto der op sette? Gean dan nei https://www.facebook.com/groups/1652079335037346/?ref=bookmarks


De Pinne

Dit kear oer Bouke en Willeke fan de Tsjerkebuorren

troch Bauke de Boer

Tsjerkebuorren 19 Wij zijn Bouke en Willeke en wonen op Tsjerkebuorren 19. In april 2010 zijn we in Easterein komen wonen. We hadden al veel huizen bekeken in Friesland en dit huis werd het. Er moest natuurlijk nog wel het een en ander gebeuren….. Fan de Bossche bollen nei de sûkerbôle Bouke is een echte Brabander. Hij is opgegroeid in Berlicum en later is hij van Den Bosch naar Amsterdam verhuisd. Zijn moeder was een echte Friezin, geboren en getogen in Franeker. Daar gaan we graag naar toe. Het is een gezellig stadje. Ik ben geboren en opgegroeid in Heerjansdam, in de provincie Zuid-Holland. Voor studie ben ik naar Eindhoven verhuisd en daar ben ik lang blijven hangen. Met Bouke heb ik 1 jaartje in Amsterdam gewoond. Bouke woonde daar toen al een jaar of tien. Mei de hannen wurkje Bouke is officieel graficus, maar is daarmee gestopt toen het vak veel met de computer in aanraking kwam. Met zijn handen werk verrichten en mooie dingen maken, is wat hij wil doen. Zo maakt hij kasten en tafels op maat, doet hij verbouwingen in huis en werkt hij veel in musea waarbij hij de zalen inricht en de kunst ophangt en installeert. En natuurlijk het verbouwen van onze woning, want Tsjerkebuorren 19 heeft inmiddels een behoorlijke make-over gehad.


Wurkje yn Amsterdam, nifelje yn Easterein Ik werk op dit moment als logopedist voor de GGD Amsterdam. Nog steeds ga ik een paar keer week op en neer naar deze stad. Het voordeel is dat ik vaak thuis kan werken en flexibele werktijden heb. De rust om in te wonen vind ik hier heerlijk, want het is hier prachtig. En de dynamiek in mijn werk is uitdagend. Maar ik zit ook veel in de werkplaats achter mijn naaimachine. Ik maak van alles, van wat er in me op komt. Ik hou van mooie stoffen en combineer oud & nieuw. Nu ben ik vooral tassen aan het maken. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Kijk maar eens op mijn website www.maakjethuis.nl. En dan zie je ook dat we een B&B hebben. Deze staat ook op de website. Groeten van Bouke en Willeke

CBS "De Foareker" Skoallestrjitte 19 8734 GL Easterein (0515) 33 22 75

Uitnodiging tot bezichtiging van de school Beste dorpsgenoten, Het is u zeker niet ontgaan dat onze school is verbouwd. Op donderdag 11 juni 2015 staat de officiĂŤle opening gepland. Wellicht bent u ook benieuwd naar de aanpassingen. We bieden u daarom de mogelijkheid om tussen 17.00 en 18.00 uur op donderdag 11 juni de school te bezichtigen. Met een hartelijke groet Het team van cbs De Foareker.


Wedstriidagenda keatsferiening Easterein (fersie 10-4-2015-1) Datum

April Moandei 27 april

Partij

Stiper(s)

Keningspartij

Oranjeferiening Oranje & Hei

Maaie KEATSKAMP 2015 6-7-8 maaie Tongersdei 14 maaie

Vellinga Werkschoenen Kledin Coop Tolsma Witteveen & Brouwer partij Witteveen & Brouwer

Woansdei 20 maaie

Kniplokaeltsje partij

Kapsalon ‘t Kniplokaeltsje

Snein 24 maaie 1e pinksterdei

Pearke keatsen

Snein 31 maaie Snein 31 maaie Juny

KNKB Welpen jongens KNKB Welpen famkes

Murk’s Slagerij bouw-tekenburo wietse b ligt Noflik Easterein Couperus Hydrauliek B.V Couperus Hydrauliek B.V

Woansdei 10 juny

Jeugdleden

Altac

Sneon 13 juny

Posthuma partij

Posthuma skildersbedriuw

Snein 21 juny

Alder / bern partij

B. Sandstra Mesthandel Trans Fakwurk

KNKB Famkes

Couperus Hydrauliek B.V

Okkema partij

Leanbedriuw Okkema

Himelfeartsdei

July Sneon 4 july 4-7 oant 16-8 skoallefakânsje Snein 5 july

Wedstriidaginda 2015


Soart

Kategory

Oanfang

itelân

Leden KF Easterein en Oranjeferiening (fanôf de basisskoalle)

manlju A / B /C t.i.l. froulju A /B t.i.l.

10:00 10:00

ng

Leden KF Easterein

kabouters / welpen / pupillen skoaljeugd manlju t.i.l. froulju t.i.l. sêfte bal kabouters / welpen / pupillen skoaljeugd / jonges / famkes

12:00 12:00 13:30 17:00

thart

sport

Leden KF Easterein Jeugdleden KF Easterein Iepen partij foar kabouters Leden KF Easterein

man / frou top / A / B / C

12:00

KNKB KNKB

welpen jonges A+B welpen famkes t.i.l

11:00 11:00

Jeugdleden KF Easterein

kabouters / welpen / pupillen skoaljeugd manlju t.i.l. froulju t.i.l. kabouters / welpen / pupillen skoaljeugd

13:30 17.00 12:00

KNKB

famkes A+B + herk.

10:00

Alle federaasjes fan Fryslân

manlju A / B / C ff froulju A ff froulju B t.i.l.

12:00

Leden KF Easterein Jeugdleden KF Easterein

13:30 13.30


Freed 10 july Woansdei 22 july

Federaasje jeugd KNKB Jong Feinte Partij

Autoschadeservice van Krimp It Dielsh没s Jong Feinte Stipers

Snein 9 augustus Sneon 15 augustus

KNKB Senioaren Bos partij

Grafische Groep vd Eems Bos mechanisatie

Sneon 22 augustus

Nachtkeatsen senioaren

MRW Accountants

Snein 30 augustus

De Jong partij

Installatiebedrijf de Jong

Freed 4 septimber

Nachtkeatsen Jeugd

MRW Accountants

Snein 6 septimber

Stipersdei

Stipers KF Easterein

Freed 11 septimber

Slotmiddei /j没n

Sporthuis A.P van der Feer

Desimber Snein 13 desimber

Ledenpartij sealkeatsen

A.Hak Noord-Oost B.V

Augustus

Septimber

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl

Wedstriidaginda 2015


pen

Federaasje Snits eo. KNKB

t.i.l. junioaren ôfdieling

14:00 10:00

KNKB Jeugdleden KF Easterein

senioaren ûnbeperkt f.f. kabouters / welpen / pupillen skoaljeugd manlju / jonges 3x t.i.l. froulju / famkes 3x t.i.l. manlju t.i.l. froulju t.i.l.

11:00 10:00 10:00 21:00 21:00 12:00 12:00

Leden KF Easterein Leden KF Easterein

Jeugdleden KF Easterein Stipers + HB + FSK KF Easterein Jeugdleden Leden KF Easterein

kabouters / welpen / pupillen 19:00 skoaljeugd manlju / froulju 3x t.i.l. 12:00 sêfte bal ynfo fia útnoeging 16:00 20:00 manlju / froulju / jeugd 13:00 3x t.i.l.(maks. 24 dielnimmers)

De collecte-opbrengst van het longfond heeft dit jaar in Easterein €374,32 opgebracht. Namens alle collectanten hartelijk dank voor uw gift. Antje van Schepen

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


IT WURK FAN ANTJE STENEKES Troch Anneke van Beem

Yn dizze nije rubryk gean ik de boer op om te sjen fan wat foar wurk de Eastereiners hawwe. Wer gean se moarns betiid hinne, wat dogge se… As earste sil ik nei Antje Stenekes. Sy wennet tegearre mei Rene al wer sa’n 8 jier op It Kleaster. Ik ha heard dat Antsje yn in bakkerij wurket en dat we der ek bestelle kinne as partikulier. As ik binnen kom stiet it gebak al klear…… Wat foar wurk dochst? Antje wurket op it arbeidscentrum yn Snits, op de ôfdieling bakkerij. Yn it arbeidscentrum wurkje minsken mei in lichaamlike en/of psychyske beheining. Elke meiwurker hat in eigen plan en der wurd per meiwurker sjoen, wat geskikt is. Der binne ferskate ôfdielingen, mar Antsje wurket fiif dagen yn de bakkerij. Se begelied de minsken yn it arbeidsproses. Fan de daai (deeg) rôljen oant apels skile en de taart wer út ‘e oven helje. Ek wurde der koekjes makke en cake. In inkelde kear wurdt Bakker Posthuma wol ris ynskeakele foar tips en trúks. Der hat ek ris in bakker fan Posthuma del west en dat wie fansels hielendal te gek. Ik freegje mij dan no ôf, oft Antsje folleard bakker is, mar dat is fansels net sa. Se is der foarnamelik foar de meiwurkers en hun problematyk. Se hat dan ek net foar bakker leart, mar hat earst SPW dien en letter SPEHA. Foar alles is in oplossing Der wurdt yn it arbeidscentrum altyd nei in oplossing socht sadat it foar de meiwurkers goed te begripen is. Kin je net goed telle en der moat tweintich skroefkes útsocht wurde, dan is der in bak mei tweintich fakjes en dogge je oeral ien yn en dan kloppet it ek wer. Moat der fjirtich komme doch je yn elke bak twa. Dit bard dan sa by de montaazje groep. Sa wurdt oeral in oplossing foar socht. Der bard in soad! De bakkerij bestiet út twa aparte romten, ien foar de tariedingen en de oare foar de opmaak. Antsje har wurk bestiet út it helpen fan it bakproses, mar it wichtichst is dat se goed mei de meiwurkers omgiet en begelied. Elk hat in eigen plan en elk hat begelieding nedich op syn of har nivo. Yn it arbeidscentrum binne fiif ôfdielingen wêrûnder ek montaazje, wurksumheden mei skroefkes en moerkes foar bg de Karwei. Mar ek mailing wurk foar druk-


kerijen. Der is ek in Fluff ôfdieling. Fluff is keunstsnie. Dêr pakke se snietekkens yn – dit binne eins wite tekkens dy’t op snie lykje en wurde bygelyks brûkt foar it ynrjochtsjen fan etalaazjes - en dat giet it hele jier troch. Dit dogge se dan foar in bedriuw PH yn Snits. Ek is der in ‘groenlijn’. Dêr meitsje se alderhande blomstikken foar partikulier en bedriuwen. Bygelyks foar de ynrjochting fan kantoaren en restaurants. De produkten wurde ek oan blommesaken ferkocht, dêr’t se it wer troch ferkeapje oan partikulieren. Op fersyk kinne der ek kado’s makke wurde. Mar ek bg krystpakketten. De taarten en de cakes en alles wat se meitsje, kin ferkocht wurde oan partikulier as oan de hoareka. Ek dogge se in soad catering: sop en broadsjes, mar ek in snackje op freed, ferkeapje se oan de bedriuwen yn de buert. Je kin it sa gek hast net betinke of it arbeidscentrum leveret it. Jo kinne sels ek bestelle Sjoch dan efkes op harren facebooksite. Jo kinne ek altyd by Antsje sels bestelle en sy kin it eventueel dan ek foar jo meinimme. Ek kinne jo altyd efkes lâns wippe oan de Westereems 6 yn Snits. As skilje op tillefoannûmer 088 – 166 36 49. Antsje hat it nei har sin op har wurk. Se is fulltime yn de bakkerij te finen mei sa’n tolve meiwurkers per dei . Betanke foar de gesellige jûn en de taart smakke poerbêst!


BERNEHOEKJE

troch Elisabeth Breeuwsma


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Fotopuzzel: Herkenne jim de plakken op de foto’s? Efteryn it boekje fine jim de antwurden.

foto 1

foto 3

foto 4


foto 5 foto 6

foto 7

foto 8


Tsjerkenijs

Protestantse gemeente te Easterein

Greidhoekesnein

Eens in de twee jaar vieren we de zondag met alle dorpen in de Greidhoeke samen. Deze keer beginnen we overal met een kort ochtendgebed in de eigen kerk, waarna ieder op stap gaat naar een activiteit speciaal voor zijn of haar leeftijdsgroep, ergens in de Greidhoeke. Zo kunnen leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten, het gesprek aangaan en elkaar inspireren. En tegen de middag komt ieder dan bij elkaar in Easterein voor een maaltijd en een korte slotviering. Het programma als geheel staat op de website (www.kerkeasterein.nl). Het belooft een kleurrijke zondag te worden, waar voor ieder iets te vinden is: een mooie gelegenheid om de kerk weer van een andere kant te leren kennen. U bent van harte welkom!

Tentdienst

Het begint al een echte traditie te worden: de tentdienst ter afsluiting van het Dorpsfeest. Ook dit jaar kunt u er weer terecht. Als het feestgedruis voorbij is komt er zondagmorgen een heel andere sfeer op het feestterrein. Feest is het nog steeds, maar dan het feest van de opstanding. De geest uit de fles is daarin teruggekeerd en die andere Geest van boven mag naar binnen. Tenminste: daar vragen we om. Samen met ‘Wilhelmina’ zingen we ons lied en Betty Posthumus uit Lemmer houdt een goed verhaal. Het begint allemaal om half elf en na afloop is er koffie, thee en fris. Jong en oud zijn van harte welkom!

Nepal

Van verschillende kanten wordt u gevraagd een bijdrage te geven voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal. Tijdens de tentdienst zullen we daar ook voor collecteren. Kunt u daar niet bij zijn, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op NL71RABO0349506655 t.n.v. diaconie Easterein o.v.v. aardbeving Nepal. ds. Riemer Praamsma


“Bring de keatsers by it keatsen!”

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Flotte Fryske boeken lêze?

Humor * Spannend * Rûch * Romantysk

Dan moatst by Hilda Talsma wêze!

www.hildatalsma.nl Skriuwster fan de Frisum-trilogy; De twadde hûd, Flammen en it Geloksbern. Har nije boek hjit BREKBER .

‘As Hilda op ‘e tekst is, dan fljochst yn it ferhaal mei!’

Hier had uw advertentie kunnen staan!!! neem contact op met de redactie


feefoer + keunstdonghannel Iepeningstiden loads:

Tiisdei: 7.30 - 12.00 en 13.00 - 15.00 Woansdeitemiddei: 13.00 - 17.00 Sneontemoarns: 8.15 - 12.00

ek foar al jo (lyts)fee… • hynders (Ynfo op ús webside) • skiep struiguod • geiten • (haksele) strie • kninen • spuonnen • hinnen • seachsel • hûnen • flaaks • katten Foer fan Vellinga:

‘Dát giet de goede kant út!’

GEBR. VELLINGA B.V. Tel. 0515-33 15 65 Sibadawei 26A, Easterein www.gebrvellinga.nl e-mail: gebr.vellinga@hetnet.nl


Hoe is it no mei…

Dizze kear yn ‘Hoe is it no mei’; Bernlef Kornelis Troch Bauke de Boer Miedum, maaie 2015 Wa is Bernlef Kornelis? Myn namme is Bernlef Kornelis. Berne op 21 oktober 1944. Us heit wie destiids haad fan ‘e legere skoalle en de húshâlding bestie doe út 5 jonges en 2 famkes , wêrfan ik op myn suske Clara nei de jongste wie. Hofkesjongen mei Balt de Vries Yn Easterein haw ik in prachtige jeugd hân. Mei al dy strjitsjes en steechjes koest dy mei ’t boartsjen en kattekwea oeral ferstopje. Yn ‘e buorren wie ‘k gauris oant fuotbaljen mei Fedde en Durk Ypma en foaral letter wie Balt de Vries myn grutte maat. Balt hie in soad fantasy. Mei him wie’k faak oant hofkesjongen. Foaral yn’t hôf fan Rienk van der Valk, want dêr hongen fan dy hearlike prommen. Wilhelmina troch de buorren As jonkje fan in jier as trije wit ik noch dat it muzykkorps Wilhelmina troch de buorren kaam. Dit fûn ik doe it aldermoaiste wat der doe bestie. Húsketûntjeleger Molle Eisma rûn foarop mei it faandel! Wilhelmina, paadfinery en knapenferiening Yn klasse 5 binne we letter mei in hiel stel by it jeuchdkorps kommen. Ik wie sa fûl as in foarke om de bêste te wêzen. Mefrou Klarenbeek rjochtte op in bepaald stuit de paadfinery op. Dêr sieten we mei 36 jonges op. Op sneon te middeis waard der gauris in foksejacht holden Dat wie doe hiel spannend. Har soannen Pier en Max sieten yn it reade en it grize nêst .Op 12-jierrige leeftiid gongen wy allegearre by de knapenferiening en letter op sneon te jûns by de jongelingsferiening. Op sneon te jûn, want dan waarden we fan it ‘slechte pad’ ôfholden, sa hjitte dat doe. Vergroot uw levenskansen, leer dansen De measte jeugd fan Easterein mocht net nei’t dûnsjen, mar myn âlders seagen dêr gjin kwea yn. Myn heit wie oarspronklik fan Menniste ôfkomst en myn mem fûn, dat alles wat har as grifformeard famke eartiids ferbean wie, dat hja har bern dêr net mei straffe moast. Ik learde it dûnsjen by Heeringa yn Snits ûnder it motto ‘Vergroot uw levenskansen, leer dansen’. Doe’t ik


Heeringa frege as hy eventueel ek dûnsles jaan woe yn Easterein sei er, dat soks bêst koe, mar dan moasten der njoggen steltsjes wêze. De gearkomste is by ús yn ‘e keamer holden, en der kamen sa’n 22 persoanen op ôf. It gie oan! It jier derop waard der ek dûnsles oan trouden jûn. Dit hie ta gefolch, dat der nei it doarpsfeest in band kaam en der waard dûnse. Wat in foarútgong. Wei fan trompettist Maurice André Yn ‘e kweekskoalletiid hie’k fjouwer diploma’s helle foar it trompetspyljen by Henk Bakker. Ik woe folle betûfter wurde op dit ynstrumint. Yn dy tiid wiene in soad muzikanten wyld fan de Ingelse Brassbands. Yn Ljouwert en Snits hiene we wolris in konsert fan sa’n fabryksband heard en stiene dan fersteld fan harren technyk en klank. Sa reizge (liftte) ik yn oktober gauris nei Londen om dy giganten yn ‘e Royal Alberthall te hearen. Op ‘e radio hearde ik doe ris Maurice André spyljen. De alderbêste trompettist dy’t der ea west hie. Dat liet my doe net mear los. Sa bin ik doe ris yn oktober op ‘e weromreis fan Ostende ôf trochreizge nei it konservatoarium yn Parys. Dêr trof ik de grutte master. Hy seach myn liftersattributen en frege oft ik spesjaal foar him kommen wie. Ja dus. We krigen in klik en as hy yn it konsertgebou yn Amsterdam spile, bleau hy er altyd op my wachtsjen yn restaurant Kuypers dernjonken. Dan dronken we in pilske en ieten wat. Ik frege him dan fansels it himd fan’t gat en hy koe dat wurdearje. Hy wie hiel iepen en siet fol grapkes. Ik haw him njoggen kear opsocht. Fan dizze trompettist haw’k hast alle opnames : 130 c.d.’s en 180 L.P.’s. In pear jier lyn is er op 78-jierrige leeftiid stoarn.


NU UW CV-KETEL VERVANGEN IS

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden

GRATIS 10 JAAR COMFORTGARANTIE*

Ook toe aan een nieuwe cv-ketel? Wij adviseren u graag! Uw ATAG SelectDealer:

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Voorgoed Ongeschikt Nei de kweekskoalle moast ik yn tsjinst. Dat seach ik beslist net sitten. Nei’t ik fjirtjin dagen te let oankaam, waard it trompetspyljen my nachts ek nochris ferbean. Doe haw ik fjirtjin dagen net iten. ‘Voorgoed Ongeschikt’ kaam der út ‘e bus. Dêr gie it no krekt om!!! Wrâldkampioenskip Dakblazen Trije wike letter hie’k in tydlike betrekking as skoalmaster yn Grins. In heal jier letter in fêste yn Oentsjerk. It wenplak waard de binnenstêd fan Ljouwert. It like my sûn om wenjen en wurkjen skieden te hâlden. Mei in konkoers yn Ljouwert, wêr’t ik mei de jeugdfanfare Sneek en Omstreken spile hellen we in dikke earste priis. Nei de tiid nei Bellevue op ‘e Nijstêd oan’t bier fansels. Doe betochten Yme van de Meer út Blauhûs en ik, dat der yn dy tiid fan stunten in muzikale stunt úthelle wurde moast op in plat dak. Dat waard doe op 24 juny 1972 it Wrâldkampioenskip Dakblazen. Non stop, 195 minuten. In rekôr. Dit soe ien kear, mar it sukses wie sa grut, dat we de oare jûns ek op it Blauhúster túnfeest spylje moasten. De oanfragen rôlen binnen, wy hiene in soad sukses en sa hawwe we ûnder de namme Blauhúster Dakkapel 40 jier oeral spile. Fan St.Maarten (4 x) oan’t Japan en Canada ta. Gemiddeld sa’n 35 optredens it jier. 16.000 minsken oan it sjongen krije! Dochs is ien fan myn moaiste oantinkens it Wrâldkampioenskip reedriden foar dames yn Thialf yn 1973, wêr’t Atsje Keulen-Deelstra Wrâldkampioene waard. We hiene 16.000 minsken oant sjongen. Soks hiene we noch net earder meimakke. In fromminske yn in blau minirokje Op woansdeis gong ik altyd nei Snits om te repetearjen en bleau dêr dan by myn mem. De tongersdei betiid gie de reis dan wer nei Oentsjerk ta. Sa stie der op in tongersdei te moarn betiid foar Wytgaard in hiel aardich jong fromminske yn in blau minirokje te liften. Hja moast nei de kleuterkweek ta yn Ljouwert. Ik naam har mei en doe’t hja sa’n tsien minuten letter útstapte hie’k sterk it idee dat ik myn takomstige frou metten hie. Dat wie ek sa. Beitske Marije Roorda. We binne ûndertusken al wer sa’n 40 jier byinoar. Earst hawwe wy even yn ‘e stêd wenne mar yn 1977 kaam der in pleatske frij oan ‘e Dokkumer Ie tusken Lekkum en Wyns. It wennet hjir prachtich en lekker frij. Us beide bern, Clara en Ysbrand binne ûndertusken ek al wer op harren sels.


Polonaise troch de skoalle Doe’t ik op 62-jierrige leeftiid (doe yn Tytsjerk) út it wurk koe wie de Dakkapel derby. We ha nei ôfrin in polonaise holden troch de hiele skoalle mei de âlders de efteroan. Soks ferjitte je nea wer. Muzyk is syn libben Om net yn in ‘gat’ te fallen haw ik doe û.o. it farbewiis A en B helle, kursussen filosofy en muzyk folge en oan mantelsoarch dien. Nei’t de Dakkapel ophold haw ik my wer mear talein op dwersfluitspyljen. Doe’t Thijs van Leer syn earste L.P. Introspection yn ‘e 70-ger jierren útkaam (mei it nûmer Erbarme dich, fan Bach) wie’k ferkocht en ha doe in dwersfluit kocht en sân jier les hân fan in Frysk Orkestlid. Sûnt twa jier sit ik no ek by Harmonie 2002. In 50plus harmony-orkest mei hast 60 leden dat elke moandei te middei oefent yn ‘e Wjukken yn Mantgum. De leden komme oeral wei, fan Rottefalle oant Balk ta. Ek âld doarps- en korpsgenoat Jan Hiemstra (Jan fan Piters-Jantsje) sit derby. Yn ’t skoft hawwe wy it wol gauris oer Easterein en Wilhelmina. Koartsein: it gesellichste korps yn it aldermoaiste doarp fan Fryslân. Sa no en dan trede wy op yn in rêsthûs of op in festival en it is altyd hiel sfearfol.

Bernlef Kornelis Wynserbinnepaed 13 9082 BA Miedum bernlefkornelis@kpnmail.nl

Wurdearring foar it plakje thús De tiid om yn in ‘gat’ te fallen hat em noch net foardien. Sterker noch: der is tiid te koart, mar myn eardere ûnrêst is fuort. Ik kin my no nofliker deljaan en dat moat mar moai sa bliuwe. Foaral nei ús 16-daagse groepsreis troch Cuba wurdearje wy ús libben, lân en wenplak mear as ea te foaren.


Gep Bakker hellet syn alvestêdebrevet! troch Yvonne van Beem

“Aan sporters, die de Elfstedentocht onder auspiciën van de officiële organisaties hebben geschaatst, gefietst en gelopen wordt een brevet uitgereikt. Het brevet is een indrukwekkend document, dat voor het eerst werd uitgereikt in 1987. Sedertdien zijn er jaarlijks tientallen sporters verrast met een brevet. Totaal zijn nu 1435 brevetten uitgereikt (sinds 1987)”. Op redens, op ‘e fyts en no te foet En Gep kin syn brevet ek oanfreegje omdat hy fan 12 o/m 16 maaie de alvestêdetocht rûn hat. Op redens en op de fyts hie hy de Fryske stêden alris oandien. It rinnen stie altyd noch op syn aksjelist mar it kaam der mar net fan. Dit jier hat er him opjûn sadat der wol meidwaan moast. De tarieding wie in hiel ochheden. As dochs net? It oefenjen bestie út wat kilometers troch it lân (ûndertusken aaisykje..) en in pear kear in rûntsje Snits. De tocht is him 100% meifallen, hielendal gjin blierren as oare ûngemakken. It gong eins hartstikke best! Earlik sein fûn hy it rinnen noch leuker as it fytsen, ûntspannender en je sjogge folle mear. As in hazze oer de dyk Út betroubare bron haw we fernommen dat Gep al lang oan de kofje siet mar dat de supporters noch by de finish op him stoenen te wachtsjen... sa hurd gong er.


D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


Keningsdei 2015 Ek no starten we wer mei ús tradisjonele kuiertocht, foarôfgeand oan Keningsdag, op snein 26 april 2015. Wol wie der wat oars as oars. De dielnimmers koene kieze út trije ôfstannen sadat jong en âld dielnimme koe. En derneist wie it tiidstip wat earder, dit kear wie de start tusken 16.30 en 17.30 oere. Dit diene we sadat ek de jongere bern meidwaan koene. De kuiertocht telde 68 kuierders. It waar wie sa sa, it wie best wol kâld en it reinde sa no en dan in bytsje. De trije rûntsjes dy’t útset wiene, De Pôle, Skrok om en eft. dan ek noch de Ald Dyk der efteroan. De start en finish wie yn De Tsjerne, sy hiene ek wer fersnaperingen foar ús klear stean, top. Elkenien koe noch gesellich neisitten en krige as tank foar it meidwaan neist in drankje ek in oranje opfouwbare hoed. Keningsdei waard wer iepene troch it korps wêrnei op it sportfjild elk syn guod útstalle koe foar de frijmerk. Ek wie it wer it begjin fan it keatsseizoen. Hjirûnder de priiswinners op in rychje. A-klasse, froulju 1e Martine Tiemersma, Gerry-Edou Mollema B-klasse, froulju 1e Mattie Dijkstra, Selma de Boer, Lisa de Jong A-klasse, manlju 1e Danny Roos, Hans Kooistra, Robert Sybesma B-klasse, manlju 1e Hendrikus Tacoma, Jorrit Veldman, Thom Veldman Yn de Skoalleseize waard wer klaverjast. Nei trije beammen wie de winner bekend. De 1e priis wie foar Abe Stegenga. By de jeu de boules gongen nei it goaien fan de ballen mei de priis nei hûs: frou Rypma De bern fan groep 1 en 2 diene spultsjes op it sportfjild. De oare bern diene voetbalgolf troch de buorren. Bij de start krigen se allegearre in lichte fuotbal, dy’ t se ek hâlde mochten en se koene los. Yn totaal wiene der tsiin spultsjes en krigen se túskentroch ek wat te drinken. Nei sa’n trije oeren kamen de bern wer op Skoalleseize werom en krigen se in lekker ijsko. It waar wie best oké, mei wol in fris wyntsje mar ek sinneskyn. Sa’n 85 bern ha fanatyk meidien oan alle spultsjes. De measte punten hie team 6 mei team-


lieder Akke Veldman: Gjelt Kempe, Janneke Overal, Sander Velzen, Jesper Paauw en Tess Hoepman. Fansels koe der nei ôfrin fan al dizze aktiviteiten in drankje dronken wurde yn de Skoalleseize! It wie wer in tige slagge Keningsdei!

Binne jimme al in feestwein oan it meitsjen? De doarpsfeesten komme alwer hurd tichteby. Wy binne al drok mei de tariedingen oan de slach. Binne jimme ek alwer drok dwaande mei in feestwein? Mei de buertferiening as in oare ploech minsken... ? Wy hoopje natuerlik fan wol. It tema fan de optocht is Warner Bros. Tink hjirby oan tekenfilms, films, stripfigueren, filmstjerren, videogames, ensfh. De feesten binne fan ôf woansdeitejûn 24 juny oant ‘e mei freed 26 juny. De optocht is wer twa kear op jûn, op woansdei en tongersdei. It feestprogramma ferspriede wy begjin juny wer hûs-oan-hûs. Wisten jo dat....de foto’s fan Keningsdei te sjen binne op www.oranjeenheitelan.nl. Groetnis, Oranjeferiening Oranje & Heitelân

O

ra

nje

â e n H e it el

n


Richtlijnen intekenlijst Dorpsfeesten 2015 Oranjevereniging Oranje en Heitelân Ook deze dorpsfeesten starten we op woensdagavond met de optocht. Daarna is er muziek in de tent tot max 0.00 uur. Wat wij vragen is een vrijwillige bijdrage, rekening houdend met onderstaande activiteiten. Inwonende jeugd vanaf 18 jaar met een eigen inkomen kan zelf op de lijst intekenen, zodat Easterein zijn feestprogramma grotendeels hier mee kan bekostigen. De volgende zaken worden geregeld c.q. zijn nagenoeg gratis, te weten: · Huur tent, vergunningen ed. · Drie muziekavonden in de tent. Bij niet intekenen op de lijst: € 10,p.p/avond. · Matinee met muziek · Prijzen voor de activiteiten (kaatsen, volleybal, jeu de boules, spelletjes) · Spelletjes voor de basisschool-jeugd · Draaimolen, consumptiebonnen en prijzen/attenties kinderspelen · Startgeld optocht: bij het meedoen aan de optocht krijg je zogenaamd startgeld. De categorie (lopende nummers, kleine wagens en grote wagens) bepaalt de hoogte van het bedrag. Het bedrag wordt opgeteld bij de prijs die je ontvangt door de beoordeling van de jury. · Vaak is het vooral voor nieuwe inwoners moeilijk te bepalen wat nu een redelijk bedrag is. Dat is vaak afhankelijk hoe iedereen het feest beleeft en/of uit hoeveel leden een gezin bestaat. Het behoort ook tot de charme van dit ‘lijstlopen’; ieder geeft wat hij/zij er voor over heeft. Bovenstaand staat wat je er dit jaar allemaal voor ‘krijgt’. NB Er mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dit betekent dat wij met het lijstlopen voor drie avonden verschillende kleuren polsbandjes aan de jongeren tot 20 jaar uit delen. Alle jongeren tot 20 jaar moeten daarom bandjes dragen. Het is voor het barpersoneel dan in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet alcohol mag kopen. Wij hoeven dan niet als een ‘politieagent’ op te treden. Zo heeft iedereen leuke feesten !!!


Doch it foar dyn doarp Wilt u ook duurzame energie tegen een aantrekkelijke prijs, en goedkoper uit zijn dan de gemiddelde jaarkosten van de 2 grootste energie leveranciers van Nederland gebasseerd op contracten voor onbepaalde tijd met variabele tarieven, en u kiest voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas?

Stap dan nu over naar NLD energie en verdien € 75,voor Easterein. NLD € 1722.36 * Essent € 1729.90 * Nuon € 1735.96 * Bron: Gaslicht.com mei 2015. * Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De voorbeeldberekening is enkel een indicatief overzicht op basis van 3000 kwh stroom en 1500m2 gas verbruik per jaar. Heeft u hulp nodig of vragen stuur een mail naar info@geke.nl of vraag 1 van onderstaande bestuursleden en wij helpen u met het overstappen naar NLD energie. Jan Jetze Brouwer 06-41630995 Gerrit Bergsma 06-22649636 Johannes Dijkstra 06-53291193 Grietje Bouma-Jukema 06-23758603 Jehannes Santema 06-21669472 Er is voor u geen enkel risico. U krijgt gewoon stroom en gas zoals u gewend bent, de factuur komt alleen van een andere leverancier (NLD Energie). NLD is een volwaardig energie bedrijf met alle door de overheid gestelde eisen en vergunningen. U zult als consument nooit zonder stroom of gas komen te zitten mocht NLD bijvoorbeeld failliet gaan.


Greidelûden It is al wer in skoftsje lyn, dat de Greidelûden songen ha: Dat wie foar de krystdagen mei Gerrit Breteler yn Hieslum. It wie in hiel moai optreden. Meikoart geane we wer fuort te sjongen.

Snein 7 juny yn Makkum

Op 7 juny sjonge we yn de meniste tsjerke yn Makkum. Ferline jier ha we dêr ek al songen. We ha trije repetysjes nedich. Om’t der inkelde froulju net kinne, hawwe we in berop dien op Akke Veldman en Peb de Boer, dy’t harren debút meitsje sille. We hoopje der wer wat speciaals fan te meitsjen!

Mei freonlike groetnis Greidelûd


VERLENGING B-VELD EN VERBOUWING KLEEDBOXEN SKOALLESEIZE EASTEREIN Antea heeft het B-veld vergroot en gerenoveerd, het graszaad zit er in, dus nu mogen de zon en de regen aan het werk! Het nieuwe dak van de kleedboxen zit er op! Bouwbedrijf Bootsma maakt er iets moois van! Installatie bedrijf de Jong is nu druk bezig met de installatie van de nieuwe douches. Er hebben al meerdere vrijwilligers meegeholpen de afgelopen zaterdagen, fantastisch! Na het klussen even nazitten in de kantine is dan ook echt verdiend!! Vanaf week 30 zijn er schilders nodig, dus iedereen die een kwast kan vasthouden graag melden bij Hille Meyer. ( hillemeyer@ziggo.nl of bel Hille Meyer op 06-44912295).Met z’n allen maken we er iets moois van!


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


De biste én berne buorkerij fan it Skrok Troch Elisabeth, Anneke en Jannieke Op nei it Skrok

Op in moaie freed te middei stappe Anneke, Jannieke en ik op de fyts om in besite te bringen oan de bistenbuorkerij fan de famylje Dykstra op it Skrok. Sa komme we der ûnderweis ek efter dat je wol kondysje ha moatte as je elke dei Skrok op en del fytse. En oars krigest dat wol…… Fianne mei ek yn de krante Talitha hat de kofje klear en Fianne sit al mei smart op ús te wachtsjen want se wol hiel graach yn de ‘krante’. Op it paad frege Anneke al as der ek in hûn is, mar die komme we net tsjin en sit efkes opsluten yn in hynsteboks, want die hoecht der net by seit Talitha en dat fine wy hielendal net slim….. De hûn en de hoanne… Yn it kampke neist de pleats gean we sitten, tusken de bisten, bern en boartersguod. Eins is dit gewoan de berne-bistenbuorkerij fan it Skrok. Tige gesellich! Trije hoannen rinne gebroederlik oeral tusken troch en pikke hjir en dêr ek sa’n lekker koekje mei. De 4e hoanne is der net mear, dat is ek in stikje reden werom dat de hûn der efkes net by is….. It hinnehok moat hast al klear wêze fynt Talitha want de hoannen fergalje de hiele tún. “ Mar it kin hjir noch wol efkes duorje foar’t klear is…..” Knus yn it hinnehok Meane hoe se ek net te dwaan want dat dogge Timmie en Tommie, de wouterkes by Jan en Monique wei. En dizze binne ek echt sa ‘mak als een lammetje’ al binne se ek wolris brutaal. Sille se samar ek in koekje snippe! Fianne treedt op en Timmie en Tommie bedarje yn it hok ( wat foar de hinnen bedoeld is mar noch net klear is… ;-) ) En efkes letter sitte Timmie, Tommie,


Fianne, Sanne Frouk én Bauke Jan mei har allen yn it hokje, gesellich!! Bistenopfang it Skrok De wouterkes krije ‘noch mar’ trije flessen molke per dei, dat ha der fansels wol wat mear west. Mar dêr jouwe se by de Dykstra’s neat om. “It ritme fan de lytse bern siet der dochs noch yn”, alris Talitha. Tsja, dat is by Jan en Monique al wat langer lyn, dêrom dat dy se wol kwyt woene. It moat no hast mar in kear bart wêze fynt Talitha, want alles kin wol nei it Skrok sa liket it wol. Mar der moat ek altyd mar wer op past wurde. It liket de ark fan Noach wol De geit fan 14 is krekt stoarn (âlderdom) en de kavia’s fan it Nordwin binne nei de fakânsje ek net werom kommen op skoalle (hertoanfal), soks bart ek yn de bistewrâld. Hintsjes binne der ek, mar dy sitte yn in hynsteboks (net by de hûn) en meie dêr pas wei at it hinnehok klear is (…) en twa hoannen fuort binne. Vlekje de knyn kryt babyknyntsjes, dus de manlike knyn sit efkes yn in oar hok en katten binne der ek genôch, al binne de measten wyld. Mar bisten yn de hûs? Dat bart perfoast net, alles bliuwt búten as yn it bûthús. Hynders en ponnys binne harre grutte hobby In grutte hobby fan de measten fan it húshâlding binne de hynders, wol in stik as trije en safolle ponnys binne der ek wol. We ha ek noch in primeur, want fannacht is der in fôltsje berne. En ek dan moat der wer ien út bêd, mar dat stelt faaks net safolle foar, seit Talitha. Se kinne alles folgje op de monitor neist harren bêd en pas as it nedich is gean se der út. De hynder en it fôltsje is Tymen syn hannel. Dit fôltsje is fan de Lita- stam en de namme moat begjinne mei in K. Hat immen in idee? Ik sis… ‘Kalita’…. ;-) Wat in gesellige middei Wat ha wy in gesellige middei op it Skrok hân! En Jannieke? Sy wol hiel graach wer is nei dizze boarterstún!!


Nijs fan Jeu de Boules vereniging Deun By Koningsdag 2015 werd een feestelijke middag met veel speelplezier. Winnaars waren Griet Rijpma (1), Ymie Veninga (2), Greet de Boer (3), Afke Wiersma (4/5) en Ultsje Bouma (4/5). Zoals u ziet hebben de dames de overhand gehad. Welke heren kunnen onze club komen versterken? Voorlopig gaan we nog door met het spelen op donderdagavond. Aanvang 19.00 uur. Data komende periode 4/6; 18/6; 2/7 en 16/7. Belangstelling? Kom gerust sfeer snuiven. De contributie van onze vereniging bedraagt â‚Ź 20,00 per seizoen. Hiervoor kunt u elke dinsdagmiddag meespelen en om de veertiendagen op donderdagavond. Op dinsdag starten we om 14.00 uur. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. H. Panneman

Oplossing fotopuzzel 1. Bushokje (Sibadawei) 2. Huis van fam Visser (op de hoek van de Griene Leane en de Skoallestrjitte) 3. Boom bij kerk aan de kant van de Streek 4. Aan de achterkant van de bejaardenhuisjes aan de Skoallestrjitte 5. Lijnenspel op het muli-functioneel terrein. 6. Balkon van Ăšs Gebou 7. Boothok aan de Stittenserleane (tussen de pastorie en de huizen) 8. Haan op hok van Durkje van der Eems


Als MRW Accountants van de partij is…

…staat u er nooit alleen voor! GORREDIJK T 0513 - 46 91 30 SNEEK T 0515 - 42 98 00 WOLVEGA T 0561 - 61 67 15

www.mrw.nl -

info@mrw.nl


jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.