Doarpskrantsjejoktober2015web

Page 1

EASTEREIN, oktober 2015

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon oktober 2015 Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Amarins de Haan Nathalie Oliveiro Foto foarkant Willy Sybesma Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl as by Amarins: foarbuorren 7 Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterein.nl Rekkenn没mer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar tongersdei 29 oktober


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Tsjerkenijs Protestantse gemeente te Easterein

Heeft u genoten van onze Startzondag? We hopen van wel. En we zien u graag nog eens terug. Dat kan natuurlijk op zondagmorgen, maar ook bij één van de vele activiteiten door de week. U heeft als het goed is het boekje al in huis. Zondagavond 4 oktober sluit de inschrijving, dus als deze Doarpskrante bij u in de bus valt kunt u uw keus nog maken. Voor het gemak staan hier de diverse activiteiten nog eens op een rij.

Voor jouw leeftijd

Vanaf 4 jaar kun je meedoen met kindernevendienst of dansgroep, zondagskind zijn of thuis met het koffertje van Noach aan de slag. Vanaf 10 jaar is er huiscatechisatie en club. En dat loopt door tot en met de middelbare school. Vanaf 12 jaar zoeken we jou als schriftlezer, vanaf 17 jaar kun je een uitslaapdienst voorbereiden, vanaf 20 jaar ben je welkom bij de twintig-plusgroep, voor 30’ers hebben we een inspiratiemiddag en voor 40’ers (en daaromheen) onze eigen gespreksgroep 'Net te dreech’.

Voor handige handen

Dit jaar hebben we veel creatieve kringen in ons programma: u kunt dansen, zingen, bakken, moodboard maken, schilderen, vilten en koken.

Voor een goed gesprek

Bij ‘Praten met preken’ gaan we in gesprek met grote predikers uit de geschiedenis, op het groothuisbezoek en de koffieochtend over alles wat u beweegt, bij ‘Kerk kijken’ over de geschiedenis van de kerk, bij de Adventskring over ‘verwachting’, bij de Denktank over nieuwe liederen en bij de Martinikring over kerkgrenzen heen.

Voor nog meer

In het boekje staan nog meer activiteiten met datum, plaats en tijd erbij. Aanmelden en meer informatie bij: ikdoemee@kerkeasterein.nl . Welkom! ds. Riemer Praamsma


geke

GRIENE ENERZJY

kOĂ–PERAASJE eASTEREIN

Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Doarpsaginda

Snein 4 oktober

19.30

Sneintejûnsjongen, Martinitsjerke

Woansdei 8 oktober

Bern de Foareker frij, ifm studzjedei personiel

Sneon 10 oktober

Âld papier

Sneon 17 oktober

22.00

Bandjûn by Noflik Easterein: Vangrail

Moandei 19 t/m freed 23 oktober

Hjerfstfakansje

Snein 25 oktober

03.00

Snein 25 oktober

16.00

Wintertyd, de klok in oere werom (je wint-er-tijd-mee) Bluescruise Eastersnein bij Noflik Easterein mei 88 and the Off Beats

Woansdei 28 oktober

Bern de Foareker frij, ifm studzjedei personiel Ferkeap Spekulaasbrokken Sinteklazekommisje

Woansdei 28 oktober Sneon 31 oktober

20.00

Ôfslûting keatsseizoen, Noflik

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in e-mail nei doarpskrante@easterein.nl


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Huisartsenpraktijk Hoepman is wegens vakantie gesloten van 19 tot en met 23 oktober. De praktijk wordt tijdens onze afwezigheid waargenomen door: Huisartsenpraktijk J.W. Meerdink Van Sminialeane 45, 8731 BD Wommels. Telefoon: 0515-331331 (keuze 1: spoed, keuze 2 assistente, keuze 3: receptenlijn) www.meerdink.praktijkinfo.nl Bestellingen van medicijnen die kunnen wachten tot na onze afwezigheid kunt u gewoon via onze website, www.huisartseasterein.nl , of ons antwoordapparaat (0515-331488, keuze 2) bestellen. Deze bestelling kunt u dan dinsdag 27 oktober vanaf 15.30 uur afhalen bij onze apotheek. Met vriendelijke groet, J.T. Hoepman-Brouwer Huisartsenpraktijk Hoepman, www.huisartseasterein.nl Van Eijsingaleane 10, 8734 GC Easterein. Tel. 0515-331488 Fax. 0515-333421 info@huisartseasterein.nl

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Hoe is it mei... Pieta de Boer Troch Pieta de Boer

Ik zal mij even voorstellen: ik ben Pieta de Boer, dochter van Piet en Gerrie de boer en zus van Bauke de Boer. Ik woon al 40 jaar in Joure. Kindertijd Ik was een jaar of 4 toen mijn ouders verhuisden van Nijland naar Easterein. We kwamen te wonen in de Schoolstraat. Het nummer weet ik niet meer, maar het was het laatste huis vanaf de straat. Ik weet nog dat Ulbe en Sjoerd vooraan de straat woonden. Deze huizen werden afgebroken toen ik een jaar of 9 was. We verhuisden toen naar Vrijburg 20, waar mijn ouders nog altijd wonen. Mijn kleuterschooltijd heb ik als erg leuk ervaren, dat was op het Skilplein. Daar zit nu geloof ik een kapper. Er was een speeltuintje vlakbij het voetbalveld met een zandbak, een schommel en een hokje waar wat speelgoed in stond. Daar konden we spelen. Na de kleuterschool ging ik naar Skoalle mei de Bibel, de lagere school. Ook hier vond ik het leuk. Wat ik me nog heel goed kan herinneren, is wanneer de tandartsbus er weer stond. Dan werden we allemaal zenuwachtig als we werden geroepen. Je zat dan voor in de bus te wachten en hoorde het boren bij iemand die in de stoel zat. Ik krijg alweer de kriebels in mijn buik. Met een aantal klasgenoten van toen heb ik nog steeds contact. Attie de Boer-Stuiver en Mellina Kuiper zie ik zo nu en dan met verjaardagen, een belletje of we zoeken elkaar op. Herinneringen Handwerken met juffrouw Kuiper was altijd leuk, alleen was ik niet zo handig hierin. Ik ging op gymnastiek en naar de meisjesclub. Na schooltijd speelde ik met vriendinnen. We speelden veel bij elkaar en deden spelletjes op straat zoals elastiektwisten en touwtje springen, knikkeren, tollen en balspellen. ‘’Als ik nu zo aan het schrijven ben komt er van alles weer boven’’. We hadden ook een bibliotheek opgezet met Boukje Spar en Jetske Zijlstra en Boukje Okkema volgens mij. Het was een verzameling van eigen boeken en die konden worden geleend voor een dubbeltje. Ook hebben we een meisjeskoor opgericht samen met meester Hingst. Wat ik me ook nog heel goed herinner zijn de Sinterklaasfeesten in Us gebouw, met zwarte pieten. Ook al geloofden we er later niet meer in,


spannend was het wel altijd. En de dorpsfeesten waren altijd leuk. Al was er alleen maar een draaimolen en zweef, we genoten met z’n allen. Bolsward, Sneek en Joure

Na mijn lagere schooltijd ben ik naar de huishoud school in Bolsward Nijenhove gegaan. Op de fiets met een groep meiden. We fietsten dan via Hartwerd. Net voor Hidaard is er zo’n lange bocht. ‘’Wij noemden dat de ‘hurdewynbocht’ omdat we daar voor ons gevoel altijd veel wind hadden.’’ Na 3 jaar huishoud school, ben ik de opleiding INAS gaan doen in Sneek. Ik wist dat ik de zorg in wou en dat is ook gelukt. Na de INAS opleiding kwam ik bij Flecke in Joure terecht om de tweejarige opleiding ziekenverzorging te volgen. Hier heb ik een super tijd gehad. We werkten intern en dan was het tien dagen werken en vier dagen vrij. Na die twee jaar ben ik in de Flecke blijven werken. Momenteel werk ik in kleinschalig wonen in de zorgwoningen met twaalf dementerende ouderen aan de Harddraversweg in Joure. Familie In 1977 ben ik getrouwd en heb twee zoons gekregen. Ik ben toen gestopt met werken bij de Flecke. Toen de kinderen naar school gingen, werkte ik bij mensen thuis onder schooltijd. In 1996 ben ik gescheiden. Inmiddels woon ik nu alweer 17 jaar samen met mijn huidige partner Jacob Wierda. We zijn de trotse grootouders van ons prinsesje Anouk Mulder. Wij genieten erg van haar. Ik ben nog vaak in Easterein te vinden omdat mijn ouders en broer en schoonzus en nog meer familie daar zijn blijven wonen. Mijn broer(tje) heeft me over gehaald om met deze rubriek mee te doen. Ik volg zo nu en dan de site van Easterein en op Facebook ‘Easterein fan earder en no’. Wat erg leuk is.


GRIEPPRIK 2015 Binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie voor alle HART-, LONG-, SUIKER- en NIER-patienten en alle 60+-ers. Ook patiënten met een verminderde weerstand t.g.v. bestraling en/of chemotherapie en sommige middelen tegen reuma komen in aanmerking voor de griepprik. Op onderstaande data kunt U terecht voor de griepprik: Patiënten van Dr Meerdink: Op Maandag 9 november 2015 van 17u-19u. op van Sminialeane 45 te Wommels Patiënten van Dr Hoepman: Op Donderdag 12 november 2015 van 17u-18u. van Eysingaleane 10 te Oosterend Mensen in Ny Stapert en de aanleunwoningen: Op Maandag 16 november 2015 om 10:30 uur in de Multi-Functionele Ruimte van Ny Stapert.

Graag wil ik iedereen die weer met de bus op pad is geweest hartelijke bedanken voor jullie inzet. De opbrengst van de collecte KWF is dit jaar € 610,98 dit is € 100,80 meer dan vorig jaar. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie gift namens de kankerbestrijding. Pep de Boer-van Dijk


De âlde doaze

“De Foarbuorren”. It sil ûngefear 1983 west ha. De karre mei molkbussen fan Willem Overal, wêrmei hy de molke by de boeren wei helle. Neffens ús wie dit de lêste kear dat dit barde. Geslaagd

Nellie Stoffelsma voor Lerarenopleiding Engels 2 de graads.

Verhuisd

Nellie Stoffelsma Van Sibadawei 19 Easterein naar Vogelzangstraat 18. 1705 AG Heerhugowaard.


Wilhelminanijs As jim dit lêze is it alwer foarby ús optreden foar Noardewyn Live fan Omrop Fryslân op freed 25 septimber. Oare kear sille we jim mear fertelle oer dizze erfaring. Op tiisdei 12 en woansdei 13 oktober komme we wer oan de doar mei de bekende Wilhelmina-pipermintsjes. Dizze aksje hâlde we elk jier en it smyt altyd aardich wat op foar de kas. Dus hâlde jim der even rekken mei? Sneon 31 oktober hâlde wy in dûbel-konsert mei it korps fan Frjentsjer wêr’t Pieter ek dirigint fan is. Dit wurdt yn Frjentsjer hâlden, mar it soe moai wêze as der ek in soad fans út Easterein yn de seal sitte. Jim hearre der mear oer, hoe let, de lokaasje ensfh. It Krystkonsert stiet pland op snein 20 desimber, middeis om 4 oere yn de Martinitsjerke. Hjir docht in hoarn-ensemble oan mei. Fansels ha we Sinteklaas dan ek al wer ynhelle (21 nov.) mei swarte as oare geklearde Piten…….we sille it sjen. Koartsein: it is wer folop aksje. It Jeugdorkest It giet hartstikke goed mei it jeugdkorps. Der sit moandeis in moai fanatyk ploechje blazers. Se hawwe no û.o. de opdracht krige fan Joke Krist, harren dirigint, om in moaie namme te betinken foar it orkest. Dus we binne benijd. Op sneon 10 oktober wurdt der in Play-inn foar jeugdleden organisearre yn Wjelsryp. De gemeente jout hjir subsydzje foar. Prachtich moai! Hast ús hiele jeugdbesetting giet der hinne. Meielkoar oefenje, patatsje ite en dan in konsert foar heiten/memmen/pakes/beppes/freonen en oare belangstellenden. Om 18.45 oere is der ynloop mei kofje, tee e.d. en om 19.00 oere begjint it konsert yn de Mande te Wjelsryp. Fan herte wolkom, want dat wurdt grif moai. Dit wie wer even it muzikale nijs. Graach oant in oare kear. Muzykferiening Wilhelmina


RaarMaarWaar Dat is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek die we gaan openen op de eerste woensdag in oktober. Het wordt een feestelijke opening met o.a. de Zeilwagenwedstrijd, bouw je eigen zeilwagen en test hoe ver hij rijdt. s’Middags vanaf 15.00 uur zijn alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar van harte welkom in de bibliotheek van Wommels.Om half vijf sluiten we deze feestmiddag. Tijdens de Kinderboekenweek van 7 tot en met 18 oktober kun je de IJzige BiebQuiz spelen tijdens de openingstijden van de bibliotheek. En je kunt tevens de RaarMaarWaar route in de bibliotheek lopen en ontdek waarom Willy Wortel Willy Wortel heet en doe meer leuke ontdekkingen! Graag tot ziens in de Kinderboekenweek.

Frysklab komt In de herfstvakantie komt een speciale bus met de allernieuwste snufjes naar de bibliotheek in Wommels. Met aan boord o.a. een 3D printer! Hoe werkt dat nou eigenlijk. Nu te zien en uit te proberen met je eigen ogen. Daarnaast heeft de bus ook nog een lasersnijder, een vinyl snijder, een borduurmachine en een freesmachine in de bus staan. Voor iedereen gratis toegankelijk op vrijdagmorgen 23 oktober vanaf 9.00 tot 12.00 uur. Kijk op de website van de bibliotheek of op wommels.nl voor de laatste informatie.


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


Tafelrede

Troch Nathalie Oliveiro Op skoalplein stiet in tafel. En welk oar spultsje kinst hjir better dwaan as ‘’Tafel’’. Ik hie der nea fan heard, oant Daniel en Susanne my it learden. Sy diene my foar hoe’t ik smashen en spoepen moast, ek de puntentelling koene goed útlizze. Hoe’t dit spultsje ûntstien is, gjin idee, it is no ienkear sa yn de skiednis kaam. De tafel stiet yn ús kultuer symboal foar it tegearre wêzen fan famylje en freonen. We ite rûn de tafel en dogge der spultsjes oan. Mei wichtich barren spilet dit meubelstik altiten wol in rol, lyts as grut. Yn de Arthurlegende de Orde van de Ronde Tafel en de Kronieken van Narnia is de tafel opnij fan belang. Yn elts húshâlding is der oan dizze tafel wol in kear sprutsen oer flechtlingen. En soms binne sy net allinnich gespreksûnderwerp oan de tafel, yn de Veluwe wiene se gesprekspartner oan tafel. Boargers út Apeldoorn hiene harren hús iepensteld foar minsken út Syrië. Mei dizze Meat & Eat waarden sy koppeld en efkes letter sieten se meimekoar oan de itenstafel. Hollânske pot hiene de measte Apeldoornse gesinnen ferruile foar in wrâldgerjocht lykas Boboti. Dizze tafels stiene de jûn fan tsien septimber symboal foar gastfrijheid. In pear moanne ferlyn wie it flechtsjen noch ûngrypber yn Nederlân. No is de need net langer fier fuort, mar tichtby. Ek yn Fryslân. Soe Easterein ek in kear oan de beurt wêze? Wat ik oer de situaasje tink? Elts hat rjocht op in eigen miening en makket keuzes nei bêste kinnen en witten. We wy yn ús eigen libben wolle en dogge is oan ús. De wurden fan de Kening sjitte my yn it sin. Mei de troanrede helle hy oan hoe wichtich it is ús eigen belang as oertsjûging net boppe alles te stellen. It moat net de kollektive frijheid yn gefaar bringe. Yn oare wurden: tink om inoar. Mei al it praat oer de flechtlingen, op it nijs en oan de itenstafel, moatte wy der neffens my foar wake dat dizze minsken gjin kollektyf eigendom fan Nederlân wurde. It binne en bliuwe minsken. Litte we de romte fan inoar net beperke mar inoar helpe sûnder ús eigen waarden te ferliezen. Eins fyn ik dat eltsenien rjocht hat op in tafelrede. Gjin troanrede, mar in rede oan tafel. Thús. Elts fan ús, Nederlanners, Syriërs, flechteling as gjin flechteling, hat belangrike dingen te sizzen, dreamen om wier te meitsjen, ûnderwerpen om oan te wurkjen en boppe alles hawwe wy allegear hoop op in takomst.


It wurk fan Jikke Velzen Troch Anneke van Beem

Op Facebook komme der wol ris berjochten foarby die my nijsgjirrich meitsje. Sa sette Jikke der ris op, dat se it moaiste wurk fan de wrâld hat. Se is kraamfersoarchster by KraamZus. Mar neffens my net hiel lang. Hoe komt dit sa en wat hat se earst allegearre by it ein hân. Ik socht har op… Wa is Jikke Velzen? Jikke is troud mei Rene Velzen en wennet sûnt 8 jier op it Dobbelân. Se ha tegearre 2 bern: Sander en Nynke. Jikke is opgroeid yn Tsjom. Hoe seach dyn skoalkarriere derút? Jikke hat de legere skoalle yn Tsjom dien, dêrnei hat se twa jier op de mavo yn Wommels sitten. Dernei noch twa jier yn Boalsert op it vmbo. Nei in staazje by de HEMA yn Frentsjert koe se dêr oan‘t wurk en kriich in oplieding oanbean as ferkeapmeiwurker. Nei seis fantastyske jierren, wêryn at se in soad leart hie, woe se wat oars. Doe is se earst trije moanne nei Kanada west. Dêr wennet famylje en hat se rûnreizge en hjir en dêr wurke. Under oaren yn de hoareka en by de bijen. Jikke wie doe 20 jier. Se hat der in pracht tiid hân en soe it sa wer dwaan. Allinnich mei de koffer op paad nei in prachtich lân. Fersoarging Se hat sollisitearre op in faktuere foar wurkje en leare as fersoargjende I.G by Bloemkamp yn Boalswert en dêr is se foar oannaam. Dan wurde je dus yn trije jier intern oplieden. Elk jier moast Jikke nei in oare ôfdieling. Sa hat se op de ôfdieling somatyk (minsken mei CVA, spiersyktes en minsken mei oare lichamelike beheinings) en psychogeriatry (dementins) staazje rûn. Hjirnei is se werom gien nei de somatyk ôfdieling Rozemarijn. Dêr hat se hiel soad belibbe en leard. Moaie mominten en en minder moaie, mar ek der lear je in protte fan. Jikke hat der sa‘n 8 jier wurke. Nei 8 jier is se nei Frentsjer gongen te wurkjen yn de Froanacker flat. Der wenje âldere minsken faaks noch tegearre mar wer ien fan beide help nedich hat mei de fersoarging as ûndersteuning derfan. De útdaging gie der wat fan ôf en se woe wat oars. KraamZus Nei de geboorte fan Sander hiene Jikke en Rene in prachtich moaie kraam-


wike hân en fûnen dat sa bysûnder, dat Jikke de stap setten hat en de switch makke hat fan de bejaarden nei de baby‘s. Op zich is it beide fantastysk tankber wurk. By de âldere minsken fersoargje je de minsken oan it ein fan harren libben en by in berte oan it begjin. Ek no wie it wer in ynterne oplieding en nei 3 moanne by KraamZus en nei 6 kear meirûn te hawwen mei in kollega mocht Jikke sels op paad. Spannend! Mar it gong allegear goed en Jikke wist: nea wer oars. It is tige dankber wurk en it is prachtich, at je nei in wike de âlders achterlitte en dat se it fertrouwen ha dat se it libben mei harren berntsje oan kinne. Magysk Jikke: ‚‘Befallingen bin faak midden yne nacht en it is te gek, dat je bygelyks troch Ljouwert ride nei it MCL as oer is stil dykje troch it lân en de sinne komt sa stadich oan op. Elts leit noch op ien ear en je binne op wei nei in gesin wêrfan de wrâld dy dei feroarje sil. Mar, je witte noch net hoe, wat en wannear. It hat wat magysk… der is net in wike as kraamperioade itselde. Dat is fantastysk. Efter eltse foardoar sit in ferhaal.‘‘ Jikke hat ûndertusken no al by 70 ferskillende húshâldingen west yn de 4 jier dat se dit wurk docht. Der is net in wike gelyk en net in befalling itselde. It is net allinnich it skjin meitsjen en kofje skinke sa at it wol tocht wurdt. It giet om de mem en de baby en hun sûns dy hâlde we in de gaten troch kontrôles te dwaan en troch te praten en op te letten hoe de mem en de baby it docht. Natuurlik past se ek op de heit en de oare bern at dy der binne op ‚e tiid. Moaie mominten Soms hâld se der wol ris kunde oan oer. Sa is der in frou die har sa no en dan wat aziatisch itensiede leart. Froulju wer je in freonskip mei opbouwe, bûtenlânske minsken, jonge memmen, artsen, boekerijen, wenskippen, en lytse keamerkes. It leafst is se gewoan yn de doarpkes, mar op it kamp ist ek altyd gesellich!! Soms is it puur wurk, mar meastal sjocht se har wurk as in pracht hobby. We sitte sa twa oeren te praten en ik hoopje dat se yn novimber by us komt. Spitigernôch, se hat dan oare drokte en se sille ferhúzje nei de van Eysingaleane. Folle sukses mei alle drokte en bedankt!


“Bring de keatsers by it keatsen!”

Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


Dorpsbelang over wonen in Easterein. Vanuit Dorpsbelang Hâld Fasje zijn we regelmatig bezig met het thema wonen in Easterein. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse onderwerpen aan bod geweest. Het Dorps DNA is bepaald, een Dorpsvisie is opgesteld met een hoofdstuk wonen en woonomgeving, ieder jaar een overleg met Elkien over het huuraanbod en een Woonvisie is opgesteld. In alle bovenstaande onderwerpen zijn starterswoningen steeds een discussiepunt geweest. Hoe kunnen we als Dorpsbelang ervoor zorgen dat het aanbod voldoende is om te voorkomen dat jonge inwoners ons dorp gaan verlaten omdat er geen betaalbare woning beschikbaar is. Toen Doede Kooistra een oproep plaatste op Easterein.nl om samen met andere belangstellenden uit te zoeken of het mogelijk was starterswoningen te bouwen op het nog beschikbare kavel aan de Singel, waren wij enthousiast verrast. Een echt concreet initiatief over hetgeen waar we tot nu toe alleen nog maar papieren plannen hadden. Op de oproep kwam aardig wat reactie en ook Dorpsbelang heeft aangegeven wel met de gemeente mee in gesprek te willen om dit initiatief mogelijk te maken. De principe uitspraak kwam dat wanneer het plan uitgewerkt was de gemeente mee wil werken om het bestemmingsplan mogelijk te maken. Maar waarom is er nu nog niets gerealiseerd? Bij het verder uitwerken van de plannen bleek de bottleneck de grootte van het kavel te zijn. De kosten om het kavel aan te schaffen waren niet verantwoord ten opzichte van een 4 of 5 onder-een-kap starterswoningen rijtje. Navraag vanuit Dorpsbelang bij een onafhankelijke bouwer bevestigde dit. Zeker de kavelgrootte bij de hoekwoningen levert problemen op ten opzichte van de maximale prijs van een starterswoning. Helaas is deze poging niet geslaagd maar we staan er als Dorpsbelang open voor om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Het Bestuur Dorpsbelang Hâld Faesje Bij deze bericht dat de leden van Dorpsbelang Hâld Faesje met een automatische incasso eind oktober de afschrijving van de jaarlijkse contributie van € 7 kunnen verwachten.


KNALLEND IT KEATSSEIZOEN 2015 テ認SLUTE!

31 oktober 2015 20.00 OERE I

Keatsferiening Easterein organisearret yn gearwurking mei de KNKB en Noflik Easterein in spetterjend slotfeest!

Op G ON TAG GEES FER

dizze jテサn sil de KNKB ferskate jierklasseminten テコtrikke, テサ.o. it Langhenkel klassemint (sjoch foar mear ynformaasje op www.kfeasterein.nl) RESTAURANT PARTYCENTRUM NOFLIK EASTEREIN WWW.NOFLIKEASTEREIN.NL * 0515 331290 * INFO@NOFLIKEASTEREIN.NL


Hjir nijs fan de Sinteklaas-kommisje.

It is noch mar oktober, mar wy binne alwer drok dwaande mei de tariedings foar de yntocht fan Sinteklaas. Op 21 novimber sil Sinteklaas nei Easterein komme. Hoe en wat bliuwt fansels noch efkes in ferrassing. Dêroer yn de folgjende Doarpskrite mear. Mar om alfêst yn de stimming te kommen: de doarren del om spekulaasbrokken te ferkeapjen. Dus set it op de kalinder: op woansdei 28 oktober komme we by 28 oktober 21 novimber

ferkeap spekulaasbrokken yntocht Sinteklaas

Groet, Akke, Annemieke, Greet, Hieke, Talitha en Karin

Beste dorpsgenoten, Zoals jullie allen hebben gezien is er de afgelopen paar jaar veel gebeurd in ús gebou. Soms lag het een tijdje stil maar nu is dan toch echt het voorhuis af. We hebben hier een prachtig, mooie woning van weten te maken! De appartementen in de school zelf hebben ook al behoorlijk vorm gekregen, we zijn hier nog niet klaar maar wel hard op weg naar het afwerken en nog mooier maken ervan. Het voorhuis staat inmiddels te koop en ook de appartementen zullen in de verkoop komen zodra de verbouwing afgerond is. Jaap zit zaterdag 3 oktober van 11.00 u. tot 15.00 u. in ús gebou i.v.m de open huizen route. Dus ben je benieuwd of zelfs geïnteresseerd, je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen! Hartelijke groet, Jaap Hoekstra


NU UW CV-KETEL VERVANGEN IS

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014. Vraag naar de voorwaarden

GRATIS 10 JAAR COMFORTGARANTIE*

Ook toe aan een nieuwe cv-ketel? Wij adviseren u graag! Uw ATAG SelectDealer:

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Gemeente Littenseradiel - Parsebejrocht Help mei om Littenseradiel skjinner te meitsjen en win in moaie priis! De hiele moanne oktober stiet yn it teken fan ‘Samen Fryslân Schoon’. Helpe jo mei om Littenseradiel skjinner te meitsjen? Ferienings, skoallen en/of buerten kinne harren oanmelde foar de swalkôffal-himmeldei. Sy krije hjirfoar in fergoeding en boppedat makket eltse dielnimmer kâns op moaie prizen! Doch ek mei! Ferienings, skoallen en/of buerten dy’t meidwaan wolle oan de swalkôffal-himmeldei, kinne sels oanjaan op hokker dei yn oktober sy dit dwaan wolle. Oanmelde hjirfoar kin op www.samenfryslanschoon.frl. As tsjinprestaasje wurdt in fergoeding it inisjatyf ferstrekt. Foar ferienings is dit bygelyks in ekstra bydrage foar de klupkas en foar dielnimmende strjitten in bydrage oan in buertslokje of BBQ. Moaie prizen Under alle individuele dielnimmers wurde moaie prizen ferlotte. Tink oan in Vip-arranzjemint by Omrin of frijkaarten foar it swimbad, bioskoop of Natoermuseum. Mear ynformaasje Sjoch foar mear ynformaasje op www.samenfryslanschoon.frl of nim kontakt op mei frou P. Kerkstra fan de gemeente Littenseradiel fia (0515) 334484 of oer de e-mail fia p.kerkstra@littenseradiel.nl.

Wommels, 22 septimber 2015 Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Anneke Hoekstra, kommunikaasjemeiwurker fan de gemeente Littenseradiel, (0515) 33 44 92 of a.hoekstra@littenseradiel.nl. Sy is berikber op moandeis oant en mei woansdeis en freedtemoarns.

Jubileumviering De Donia’s – Wommels

Sneon 19 septimber wie der ringriden yn Wommels. De Donia’s bestiene 75 jier. Neist it ringriden wie der ek in show te sjen, fersoarge troch de eigen leden fan de klup en fansels de keuringen. Ferskate minsken út Easterein diene hjir oan mei. Prizen wiene der foar Alien Dijkstra (2e priis) en Bernou van der Velde (3e priis) yn de katogory “Bestgaande rijpony grote maat”.

1


Earste oplaadpeal Littenseradiel fan 15 septimber ôf yn gebrûk Op tiisdei 15 septimber is troch wethâlder Marja Reijndorp de earste oplaadpeal foar elektrysk reau yn de gemeente Littenseradiel offisjeel yn gebrûk nommen. De oplaadpeal is realisearre op it parkearterrein efter it gemeentehûs yn Wommels. Twa oplaadpunten De oplaadpeal beskikt oer twa oplaadpunten. Op de twa parkearplakken mei inkeld en alinne parkeard wurde troch elektryske auto’s dy’t oan de oplader ferbûn binne. Foarearst sil de tsjinstauto fan de gemeente Littenseradiel bûten wurktiden ien fan de twa oplaadpunten yn gebrûk nimme. Oerdeis wurdt romte makke foar oare e-riders (ambtners, besikers fan it gemeentehûs en oare e-riders). De wurkwize sil nei in heal jier evaluearre wurde. Oplaadpeal by eigen wenning of bedriuw Soms is der njonken iepenbiere laadpunten ek ferlet fan oplaadpunten by de eigen wenning of bedriuw. Is der gjin mooglikheid om op eigen terrein in oplaadpunt te realisearjen? Dan kinne jo in fergunning by de gemeente oanfreegje om op iepenbier terrein in laadpunt del te setten. Freegje dizze fergunning oan fia www.openbaarladen.nl. Littenseradiel en duorsumheid De gemeente Littenseradiel is sûnt april fan dit jier eigner fan in folslein elektrysk oandreaune bestelauto. De gemeente wol hjirmei it elektrysk riden fierder stimulearje en de oandacht foar duorsumheid binnen de gemeente sichtber meitsje. It brûken fan elektrysk reau draacht ommers by oan in skjinnere loft, minder útstjit fan CO2 en minder lûdsoerlêst. Mear ynformaasje Wolsto mear ynformaasje oer de (subsydzje)mooglikheden fan elektrysk ride? Nim dan kontakt op mei mefrou P. Kerkstra fan de ôfdieling Fergunnings en Hânhâlding, telefoanysk fia (0515) 334484 of per e-mail fia p.kerkstra@littenseradiel.nl. Wommels, 8 septimber 2015 Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Anneke Hoekstra, kommunikaasjemeiwurker fan de gemeente Littenseradiel, (0515) 33 44 92 of a.hoekstra@littenseradiel.nl. Sy is berikber op moandeis oant en mei woansdeis en freedtemoarns.


It Takes Two

Troch Elisabeth Breeuwsma It is sneontejûn en ik bin op in feestje fan immen dy’t Abraham sjocht. Duo It Takes Two fersoarget de muzyk. It binne Jan Jetze en Sandra, de “left overs” fan Special Treatment. Foar my in moaie gelegenheid om hjir efkes in resinsje oer te skriuwen. Feesten en partijen De Eastereiner band Special Treatment is begjin febrewaris stoppe nei 25 jier optredens. Gitarist Jan Jetze en sjongeres Sandra wiene noch net klear mei de muzyk en sa ha se besluten troch te gean as duo. Fanôf maaie ha se dan ek al aardich wat optredens hân op ferskate feesten en partijen. Jûn spylje se foar it earst foar “eigen publyk” yn Easterein en dat is best wol spannend fynt it duo. It Eastereiner publyk kin hiel meigeand wêze mar kin ek hiel kritysk, is de ûnderfining fan Jan Jetze. En dan is it fannejûn ek noch in tige mingd selskip. Neffens my hoe se harren net drok te meitsjen, mar ja, ik hoe der ek net te spyljen. Dûnsje as net At it duo begjint is it in bytsje ûnwennich. Mar, dat sil foar it publyk ek sa wêze, want sy witte net wat se ferwachtsje kinne. Dat ûngemaklike is nei it earste nûmer al oer. De dûnsflier bliuwt noch wol leech, dochs sjonge der in protte minsken mei. Leuke nûmers dus! It klinkt suver as in folsleine band, wylst ik dochs echt allinnich mar in gitaar en tamboeryn (ofsa) sjoch as ynstrumint. Jan Jetze leit letter út dat it drumstel efter in knopke sit, hiel handich, en at it mis giet dan jou we de drummer de skuld. De inkele drum sit ek efter in knopke mar bewurket Jan Jetze mei de hak fan syn foet, tige knap (mannen kinne dus wol multitaske). Sandra kin dat net seit se, mar sy kin dan wer hiel moai sjonge en lekkere kofje sette. It twastimmich sjongen giet harren bêst ôf hear. It klinkt moai en fol. Muzykkeuze Nei de twadde set sitte we efkes byinoar. It giet best, de minsken binne net folle op de dûnsflier mar dat hoecht ek net altiten. Se ha noch twa sets te gean! It Takes Two oefent eltse wike en dat giet hiel fleksibel, dat is wer in foardiel dat se mar tegearre binne. De muzykkeuze es ek tige wichtich


en lokkich halde se fan deselde soart muzyk. It is wol hiel wat oars om sa tegearre te spyljen yn plak fan mei in band. It is eltse kear wer in útdaging, want der is gjin publyk it selde. It moaiste fine se dochs wat “gouwe ouwe” muzyk te spyljen. Se ha al aardich wat boekingen stean, dat giet gewoan fia sosjaal media, mûle oant mûle reklame en se wurde soms blynwei boekt omdat minsken se noch kinne fan Special Treatment. Om 01.30 kin ik earlik sizze dat dit duo it goed foarinoar hat: wa dûnsje woe koe dûnsje, wa mei sjonge woe song mei en wa in fersykje hie koe dizze krije! Frij en blij spul. It Takes Two: der binne twa foar nedich om dit slagje te litten en dat binne Jan Jetze en Sandra! Wol jim harren boeke dan kin jim se fyne op facebook: duo it takes two of skilje: 06-41630995

verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl


Alan Herbert. Stille held fan Easterein Troch Nathalie Oliveiro

It wie oktober 2014 doe’t ik kennis makke mei Alan Herbert. Hy wennet yn de Paraplu. En doe’t we sa oan it praten wiene tidens it fraachpetear, betocht ik my dat dit miskien wol hielendal net sa tafallich is. Us gast fan dizze kear komt hielendal út Engelân. Alan is berne yn 1948 en groeide op yn West-Londen, by de rivier de Thames. ‘’Did you ever watch BBC?’’, frege hy my. ‘’Jawis!’’ Sei ik. ‘’I watched the BBC studios being build’’. Dat wie nammentlik tichtby syn hús. Nêst syn basisskoalle stie in beruchte finzenis Wormwood Scrubbs en in protte fan syn skoallegenoatsjes binne dêr letter bedarre. Alan lokkich net, hy die oare dingen. Aventoerlike dingen. Earst gong er trije jier by de Luchtmacht. ‘’Ik ging de Luchtmacht in en werd opgeleid als zeeman’’. Syn oarspronklike taak wie û.o. at der in fleantúch yn it wetter telâne kaam, dizze te rêden. Dernei gong er de ferpleging yn en waard badmeester. Om’t er it militaire libben miste, gong er yn 1972 by de marine, as militair ferpleegkundige. Syn heit wie hjir tige bliid mei, hy wie sels ek marinier en Alans healbroer ek. Yn dizze perioade reizge er op in skip yn njoggen moannen de wrâld om. Se dienen it Zilveren Jubileum, deselde rûte as de Keningin Elizabeth fan Engelân mar dan oarsom. Syn dochter wie krekt ien jier. Alan seach in protte plakken. Mumbai is him altiten bybleaun. Dêr wie in protte earmoede, lepra en der barden ferskrikkelike dingen. Foar de tweintiger wie dit doe muoilik om te ferwurkjen. Twa kear Fryslân Alan troude mei in echte friezin. Om’t sy net wenne koe yn Engelân, ferhúzen se yn 1985 nei Snits. Dit wie syn earste kear Nederlân, in tiid dy’t Alan omskriuwt as ‘dreech’. Nei syn skieding giet er werom nei Engelân, om dêr te wurkjen. Yn 2011 kriget er in tillefoantsje fan syn soan, dy’t doe yn Easterein wenne. Syn bern, Lisa (‘73), Chris (76) en Collin (82), misten him en woenen hiel graach dat er werom komme soe nei Nederlân. Itselde jier farre er mei Chris en Collin yn syn eigen boat lâns de eastkust fan Londen yn syn eigen boat nei Nederlân. By Dover soe it wynkrêft 4 oant 6 wêze, yn plak dêrfan wie it wynkrêft 5 oant 7 en 8. Nei in stoarmeftige perioade fûn Alan rêst yn Easterein, nettsjinsteande it feit dat er yn 2012 de striid oangean moast mei boarstkanker. In tige wichtich ûnderwerp om oer te praten fynt Alan: ‘’Awareness redt mensenlevens’’.


Viking Color Obstacle Run Dat er yn de Paraplu wennet, is gjin tafal. De meast ferskate aktiviteiten kleurje syn libben. Fan skerpskutte, sjitte mei in crossbow oant motorride, neat is him te gek. Lange ôfstân hurddrave fynt er prachtich. Sa hat er njoggen maratons rûn, bygelyks yn Londen en Amsterdam. Dêr komst dysels echt tsjin, sa seit Alan. It wykein fan fiif septimber lêstlyn draafde

er de Viking Color Obstacle Run, in run dy yn it teken stie fan wille, kleur, modder en it goede doel. En dêr is Alan mei grutbrocht: wat dwaan foar in oar. Sa wurke hy foar it Rode Kruis en MapoMundo. Ek makket er grutte oaljeskilderijen fan moaie loften en ûnderseeërs, de opbringst is foar veteranen mei hersenvliesontsteking. Ein septimber sil er op de motor de Ride to the Wall dwaan. Dizze fundraisingtocht ryd er mei tûzenen oaren as earbewiis foar de +16.000 Britse soldaten dy’t sneuvelen yn de oarloch. Mei syn bern rint er yn Skotlân yn de bergen ôfstannen fan 117 en sels 156 kilometer. It aventoerlike hat er net fan frjemden, syn âlders namen him al foar’t er ien jier wie mei te kampearjen. Op de tandem, mei sydspan gongen se in hiel ein troch Londen. ‘’Ik kom uit Londen, maar ik ben een plattelandsmens’’. Buckingham Palace Alan hat ek in rêstige hobby: fiskjen. Sweat- en sâltwetter fiskjen. Doe’t er


op in dei op de pier oan it fiskjen wie, seach er twa famkes boartsjen yn it wetter. Op in bepaald stuit seach er harren net mear en efkes tocht er dat sy gewoan lekker dwaande wiene. Doe duorre it him te lang. Hij warskôge it rêdingstation. Minsken raasden en wienen yn panyk. Alan wist dat de rêdingboat der yn elts gefal fiif minuten oer dwaan soe om te kommen. ‘’Zolang hadden de meisjes niet’’. Alan hat de famkes út de see lutsen en harren rêde. Ien fan de famkes, seis jier âld, wie bewusteleas rekke. ‘’I brought her back to live’’. In pear moannen letter lei der by Alan in beigekleurige slúf op de mat. Syn frou iepene him en rôp: ‘’You got an invite to Buckingham Palace!’’. Hy koe it net liuwe. Hy wie útnoadige foar in spesjale resepsje by de Kenining thús, tegearre mei oaren dy’t in bysûndere died folbrocht hiene. ‘’Er zijn mensen die vreemde dingen zeggen over de koningin, maar als je haar ontmoet: zij straalt. She is lovely’’. Op in bepaald stuit, fertelt Alan, springt der ynienen in jonge dame mei prachtige klean foar him. ‘’Hello’’, seit se fleurich, ‘’I’m Sophie, duchess of Wessex’’. Hy skrikt. Der stie er samar mei de grevinne fan Wessex. Om har echtgenoat, prins Edward moast er tige laitsje. ‘’Hij is een comedian’’. In ûnderfining om nea te ferjitten. It fraachpetear is ôfrûn en Alan sil gau nei Liam, pakesizzer nûmer fjouwer. At hy fuort is, bin ik stil fan syn ferhalen. Dizze man is net samar de ‘man fan de Paraplu’. Hy hat in soad mei makke, minder leuke dingen, aventoerlike dingen en set him yn foar de oar. Hy sil it miskien sels net sizze, mar dizze man is in held... stille held fan Easterein. ZONDAGAVONDZANG IN EASTEREIN EASTEREIN – Op zondagavond 4 oktober om 19.30 uur (OP VELER VERZOEK EEN HALF UUR EERDER) wordt in de fraaie Martinikerk te Easterein de eerste ‘Zondagavondzang’ van het nieuwe seizoen gehouden. Ook dit keer is er weer een boeiend en afwisselend programma samengesteld. Zo is er samenzang van bekende liederen, met aan het orgel Balt de Vries. Het bekende Zuidwesthoek Mannenkoor o.l.v Pieter Postma geeft haar medewerking. Het beloofd een boeiende avond te worden met welluidende mannenkoor klanken.D! NIEUW IN FRIESLAN

elen? ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr ment of zou je s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M f de Dan ben je bij ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. en ge fessionele en ze , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pro gitaar, drums, zang rd, oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l r Nu moaiol GkerritgHiintgast avoor meer informesatlaien,d.nl Bel of uziekschoolfri m t@ ri er g / 8 7 5 1 06 184 2

lfriesland.nl o o h c s k e zi u .m w ww


minions


De Fabrieksdagen 9 en 10 oktober 2015 iten Leuke activite d voor jong en ou

vr 14.30 - 19.00 uur ZA 10.00 - 17.00 uur

de fabriek - James Wattstraat 4 - Leeuwarden - www.defabriekleeuwarden.nl


Snypsnaren

troch Jan Hiemstra De snein yn Easterein De zondag is de dag des Heeren. Dat wie der yn Easterein yn de neioarlochske tiid noch wol aardich yndruid. Der waard sawat net wurke en de winkels en it kafee wiene ticht. It kafee wie fan de herfoarme tsjerke en de rjochtsinnige Eastereiner tsjerkfâden hie it in ´doorn in het oog´ west as dat sneins iepen wêze soe. De minsken hoegden op snein net nei de ´kroech´! De slutingstiid op sneontejûn wie al om tsien oere. As der dan guon sieten dan waard it kommando ´heren het is de hoogste tijd´ jûn en koe der ôfrekkene wurde. As der nei tsienen dan noch ljocht brânde stapte de plysje binnen om de slutingstiid te hanthavenjen. Op de gersdrûgerij, in bedriuw der ’t yn it simmerskoft deis en nachts wurke waard, waarden de ovens sneontejûns let útset om yn de nacht fan snein op moandei nei 24.00 oere wer opstart te wurden. Dan koe it wurk dat net beslist op snein hoegde te barren wer begjinne. De sneinswurkers Der wiene lykwols minsken dy ´t sneins oan it wurk ‘moasten’. De kij moasten molken en mjukse wurde en de molke moast nei it fabryk. Mar allinne it heechstneedsakelike waard dien. Ek de beide dûmny ´s, de kosters en de oargelisten moasten yn it spier. De kloklieder hie it op snein sels ekstra drok. It kloklieden begûn sneintemoarns al om sân oere. Dêrnei waard der om acht oere let en ferfolgens in kertier foar’t de moarnspreek begûn (en dan sels mei beide klokken), dan bongele de klok om tolve oere wer, dêrnei in kertier foar de middeispreek (ek wer mei beide klokken) en dan noch in kear jûns om seis oere. Utsliepe Sneintemoarns koe der útsliept wurde. It wie gjin fjouwer, fiif of seis, mar it waard sân of acht oere. Mar as men dan simmerdeis al om 8.45 oere nei tsjerke moast om ´t de preek om 9 oere begûn dan wie acht oere ek al wer oan de letten kant. De sneinske klean moasten ommers noch oan en dat wie foar de manlju it pak mei it wite boesgroentsje (= overhemd) en de strik. Mar ek de froulju moasten der kreas byrinne. De sneinske jurk mei de sneinske hoazen kamen út de kast en as se dan de doar útgongen mei


hoed op en mantel oan en foaral stiif yn it kesjet om slank te lykjen dan koene hja sa wol op wei nei tsjerke. Lippestift, eachskaad en it fervjen fan it hier wie noch net oan de oarder. De froulju wiene noch fan harsels moai. It iennichste wat se brûkten wie wat rûkersguod op de mouwe of by de hals, want in wat parmantich dekolletee kaam net foar. Op de preek oan Tusken 8.45 en 9.00 oere wie in drokte fan jewelste yn it doarp; herfoarmen en grifformearden gongen nei de eigen tsjerke. Guon doarpslju seagen de oare kant út as se inoar tsjinkamen, want foar de grifformearden wie de herfoarme tsjerke ´sodom en gomorra´. Foar guon herfoarmen wiene de grifformearden de ôfskieden rûzjesikers, dy ´t it altyd it beste wisten en foaral tochten dat herfoarmen nea yn de himel komme koene om ´t se te ´frijsinnich´ wiene. Nei de tsjerketsjinst koe dit ritueel him soms werhelje, mar om ´t grifformearde tsjinsten faaks wat langer duorren as de herfoarme foel it inoar moetsjen yn kristlike neisteleafde dan wol ta. Mar middeis om 13.15 oere kaam de werkânsing en werhelle it ritueel him fan de moarns. Om ´t de grifformearden wat trouwer wiene mei it ferfoljen fan harren godstsjinstige plichten kamen dy grifformearden middeis wat minder herfoarmen tsjin as moarns. Foar grifformearden dan ek noch in reden om dy herfoarmen mar sloppelingen te finen. It kofjedrinken en dêrnei Nei ´t de moarnspreek waard der thús kofjedronken en moasten de froulju mei it middeismiel oan de gong. Sneons wie dêr al it ien en oar foar reemakke, mar de puntsjen op de i moasten nei de kofje noch set wurde. De measte manlju bedarren dan op it plein by Bergsma om de lêste nijtsjes út te wikseljen. Dêr stiene dan de herfoarme, de grifformearde en de manlju dy ´t neat wiene en net nei de preek west hiene, wer allegearre troch inoar. Mar sadree de klok 12 oere liede wie it plein leech en moast men oan it miel. Der moast dêrnei hurd ôfwosken wurde en in grut tal doarpsgenoaten stie al wer yn de startblokken foar de middeispreek. De manlju dy ´t dan tsjin ´Gods gebod´ net yn de preek kamen stiene ûnder tsjerketiid, sadree de tsjerkedoarren ticht wiene, gesellich op it plein smoute ferhalen te fertellen. Dêr stie dan it wat ´lossere´ folk; minsken dy ´t Gods geboaden net altyd neffens de útlis fan de Eastereiner dominy ´s yn acht namen. As dizze ploech dan tocht dat de tsjerke sawat útkomme soe gongen se foar


in bakje tee nei hûs. De sneintemiddei Nei de tee waard der kuiere. Meastal per húshâlding mar de gruttere bern gongen der mei kammeraten of kammeraatskes op út. De dyk nei Wommels wie swart fan it folk; de âlddyk wie faaks it kearpunt, mar ek de âlddyk om kaam foar. In ´geliefd´ loopke wie de slabatten om, om fia de Streek it doarp wer yn te kommen of by Jan Heeg (no Bouma) oer it hiem fia de Hidaarderdyk wer op it doarp oan te gean. Dêrnei wie it wer itenstiid en de jûns waard lêzend, pratend nei in harkspul (hoorspel) lústerjend en somtiden troch op besite te gean trochbrocht. Sa kaam dan wer in ein oan de safolste snein yn Easterein.

Jonge toanielspilers socht! Op 7 oktober begjint it jongereintoaniel fan Fuort mar los mei de repetysjes foar it toanielstik Romke + Jeltsje. Romke + Jeltsje is it meast bekende leafdesdrama fan de hiele wrâld. It stik is humoristysk en romantysk én miskien moasto sels wol trienwetterie. Wolsto meispylje? Meld dy dan oan by Akke Veldman: akke.veldman@ ziggo.nl. Jongerein tusken de 11 en 18 jier kinne harren opjaan. Meidwaan kostet mar €10,00. Praatsto gjin Frysk? Dat is gjin probleem! Wy helpe dy wol mei de Fryske tekst en dus kinsto gewoan meidwaan. We repetearje elke woansdei fan 18.30 oant 20.00 yn ‘e toanielseal fan Noflik Easterein. De útfiering fan Romke + Jeltsje is yn febrewaris 2016. Oant 7 oktober! Akke Veldman


Oktober – Maand van de Santiago Bike Challenge Krekt foar de simmerfakânsje stapte Nathalie Oliveiro op de fyts foar it goede doel Widows Home Varanasi. Yn 25 dagen is sy tegearre mei freondin Daniëlle Paulusma nei Santiago de Compostela, Noard-Spanje riden. It wie in aventoer fol bysûndere moetings, sa no en dan drege mominten en faaks skitterjende lânskippen. De sponsortocht hat oant safier 1.774 euro opbrocht!! Der komme noch hieltyd giften binnen. Begjin dizze moanne hopet Nathalie it definitieve bedrach bekend te meitsjen. Ferfolch Nei oanlieding fan de reis nei Santiago de Compostela binne der in oantal wichtige data foar yn de aginda: Sneon 3 oktober fanôf 15.00 oere yn de Martinitsjerke – Foarljochting Widows Home Varanasi. De oprjochster fan it weduwehús, Margreet Diment-Boomsma, komt fertellen oer it wurk yn Varanasi. Se is in lytse wike yn Nederlân en komt spesjaal foar ús nei Easterein (!). Tongersdei 22 oktober Martinitsjerke – EXPOSITIE ‘’Ik heb mijn camino nog niet gevonden’’ mei keunstwurken oer de tocht nei Santiago. Ynlieding begjint om 20:00 oere. Sneon 24 en 31 oktober Martinitsjerke – EXPOSITIE ‘’Ik heb mijn camino nog niet gevonden’’. Frije ynrin tusken 13.30 en 17.00. Hâldt ek de facebookpagina yn de gaten: www.facebook.com/ santiagobikechallenge.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


Damklup DOS Easterein It giet wer oan! Fanôf tiisdei 25 septimber oansteande nimme we wer plak achter it damboerd. Dat dogge we oant en mei heal april takom jier, yn de kantine fan de Skoalleseize te Easterein. De leden fan de klub komme sawol fan Easterein as Wommels. Neist de ûnderlinge kompetysjes, wurdt yn regionaal ferbân spile tsjin damklubs út de Súdwesthoeke. Genôch fan it thússitten en fan de televyzje? Dan is dit it alternatyf! Wy kinne it jo oanrikkemandearje: Damjen is goed foar de konsintraasje en it slipet it geheugen, jo bliuwe der koartom skerp by. Jo leare mei spanning om te gean en wurde stressbestendich. It is sittend wurk, dat wurch wurde jo der net fan. Leeftiid spilet gjin rol en elk kin meidwaan op syn eigen nivo. It is in gesellich en sosjaal barren en liedt jo ôf fan de deistige soares (jo sliepe better). Yn ‘e neisit wurde jo bypraat oer alle lytse en grutte nijtsjes en jo dogge gratis advys op as jo earne mei sitte. En eintsjebeslút: jo leare ek noch damjen! No dan! Wat let jo en kom ris lâns (ferfier kin regele wurde) Priuw de sfear en spylje in partijtsje mei En beslút dan oft it jo wat taliket Ek de âldleden, dy’t earder ôfheakken fanwegen oare drokte, sjogge wy wer graach oan it boerd. Wolle jo mear witte, nim dan kontakt op mei Lolke Bouma yn Easterein (0515-331352) of Klaas Louwsma yn Wommels (0515-332129).


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46jubilaris kaarten boeken

geboortekaartjes printen

kopiĂŤren

offset drukken vouwen

trouwkaarten digitaal drukken

offset drukken

vergaren

HET VERTROUWDE ADRES VOOR AL UW familieDRUKWERK Easterein Sibadawei 20

Heerenveen Komeet 4

Bolsward De Marne 108b

www.vandereems.nl