Doarpskrantsje oktober 2016

Page 1

EASTEREIN, oktober 2016

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon Redaksje Anneke van Beem Yvonne van Beem Bauke de Boer Elisabeth Breeuwsma Hinke Kuiper Nathalie Oliveiro

nรปmer

9

Foto foarkant Yvonne van Beem/fiskwedstriid Kopy doarpskrante doarpskrante@easterein.nl

as by Hinke Kuiper, Hofsleane 21

Kopy doarpswebsite info@easterein.nl Twitter @easterein_frl Facebook Fraach&oanbod&sa Advertinsje? nim dan kontakt op mei doarpskrante@easterei n.nl Rekkennรปmer: NL70RABO0349501726 u.f.f. doarpskrante Printwurk Drukkerij Van der Eems

Kopy foar it folgende krantsje graach oanleverje foar tongersdei 27 oktober

2016


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


DOARPSAGINDA Sneon

1 oktober 17.00 CoVos DS1 – S.V.M DS1

Sneon

1 oktober 19.30 7 & 8 Party (groep 7 en 8), De Tsjerne

Snein

2 oktober 19.30 Sjongtsjinst mei Edoza, Martinitsjerke

Moandei

3 oktober 08.00 Grof ôffal

Woansdei

5 oktober 18.45 Iepening keunstgersfjild, Skoalleseize

Woansdei

5 oktober

Freed

7 oktober 19.00 Bernedisko (groep 1 o/m mei 6), De Tsjerne

Sneon

8 oktober 09.00 Ald papier ophelle troch Wilhelmina

Sneon

8 oktober 14.30 SDS 1 – QVC 1, Skoalleseize

Sneon

8 oktober 20.30 Bandjûn mei Ancient Remedy, De Tsjerne

Start berneboekewike “voor altijd jong”

Woansdei

12 oktober 19.45 Rode Dominees, De Passage, Skoalleseize

Woansdei

12 oktober 20.00 Ledengearkomste CoVos, sportkafé De Greidhoeke

Tongersdei

13 oktober 19.00 Krea Kafee, Taekjes Túnhûs


DOARPSAGINDA Sneon

15 oktober 22.00 Stageline (bandjûn), Noflik Easterein

Moandei

17 oktober

Tongersdei

20 oktober 20.00 Ynrin fergadering Hâld faesje Skoalleseize

Freed

21 oktober 20.00 Opjaan workshop blomskikken, Taekjes Túnhûs

Freed

21 oktober 20.30 Efkes gesellich sitte, De Tsjerne

Sneon

22 oktober 20.30 Bandjûn, De Tsjerne

Woansdei

26 oktober 19.30 Workshop blomskikken, Taekjes Túnhûs

Woansdei

26 oktober

Tongersdei

27 oktober 19.30 Krea Kafee, Taekjes Túnhûs

Snein

30 oktober 16.00 Bluescruise, Noflik Easterein

Hjerstfakânsje (hiele wike)

Ynleverje kopij Doarpskrante

Hawwe jo ek in aktiviteit foar de doarpsaginda? Stjoer in email nei doarpskrante@easterein.nl

landrover landrover en en 4 x4 specialist 4 x4 specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


21 Septimber wie de presintaasjejûn fan Fuort Mar Los. Regisseur Sybe van der Ploeg hat twa toanielstikken útsocht dy’ t beide geskikt binne foar it kommende seizoen. De foarkar giet út nei it stik wêr’t in protte spilers yn mei dogge. De regisseur omskriuwt it stik as in útdaging en hat nijsgjirrige ideeën oer de útfiering. At dit stik trochgean kin hinget ôf fan it oantal opjeftes. Nei de presintaasje fan it stik wienen de oanwêzige spilers gelokkich entûsjast en kinne der al in grut oantal rollen ynfold wurde. Maarrrrr wy ha noch net genôch spilers, der is foaral ferlet fan manlike spilers!

Wy sykje spilers! Dêrom in oprop foar alle minsken dy’t graach noch ris spylje wolle en nocht ha om mei in leuke groep in prachtich stik del te setten. Der binne moaie roltsjes by, geskikt foar jong en âld. Underfining as noch nea op’e planken stien, elk is wolkom. Ha jo belangstelling as fragen? Nim kontakt op mei Baukje Stavinga 0613105470 info@letterfretter.nl

Wy sykje in ynstekster/regy assistinte Foar it kommende jier is der ek ferlet fan in ynstekster. Jo binne dan de rjochter hân fan de regisseur en tige belutsen by it toanielstik, de spilers binne faaks hiel wiis mei jo. Koartom in ûnmisbere taak by in toanielfoarstelling. Ha jo belangstelling as fragen? Nim dan ek kontakt op mei Baukje Stavinga op boppesteande telefoannûmer.


Kinderboekenweek 2016: Voor altijd jong! Voor altijd jong! is het thema van de Kinderboekenweek. Opa's en oma's spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ook in kinderboeken. Dat begint bij Opa en oma Pluis van Dick Bruna en de opa en oma van Madelief (Krassen in het tafelblad van Guus Kuijer). Alles draait dus om lieve, gekke, ondeugende, grappige, wijze, stokoude of juist superenergieke opa’s en oma’s! Alle bibliotheken openen de week met een heuse rollatorrace en er is een leuke quiz die in de bieb of thuis kan worden gespeeld. Op bibliothekenmarenfean.nl is precies na te lezen wat er te doen is in welke bibliotheek en wanneer. In de bibliotheken barst de Kinderboekenweek feestelijk los op woensdagmiddag 5 oktober met de rollatorrace: wie het parcours het snelst loopt en ook nog eens alle woorden onthoudt is de winnaar en wint een vette prijs! Iedereen van 4 t/m 12 jaar kan meedoen. Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten te doen die middag. Ook dit jaar is er weer een hippe Biebquiz, waaraan alle kinderen uit de groepen 6 t/m 8 mee kunnen doen. Het is de What’s oma en opa-quiz. De quiz bestaat uit sapp gesprek tussen Oma, Maartje en Opa. Maartje krijgt 10 zoekopdrachten een What waarvan de antwoorden allemaal op internet te vinden zijn. Wie alle antwoorden goed heeft, krijgt een ‘voor altijd jongbeloning’. Studenten Onderwijsassistent van de Friese Poort in Sneek verzorgen de opening in zes bibliotheken in Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. Haak maar aan is er weer op maandagmiddag 17 oktober. We haken nog steeds mee aan de grootste deken van de wereld. Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur onder het genot van een kopje koffie of thee. Workshop “De Kracht van Gedachten” verzorgd door Sinneflecht Natuurgeneeskundepraktijk Sinneflecht uit Britswert houdt een workshop in de bieb over “De Kracht van Gedachten”. Deze workshop vindt plaats op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 20.00 uur. Het idee van de workshop is om te demonstreren hoe invloedrijk onze


gedachten zijn op ons lichaam en onze leefwereld. Sinneflecht neemt je mee op een reisje van verbeeldingskracht, een avontuur van de kracht van onze gedachten. In deze workshop kun je aan de lijve de opbouwende, alsook de afbrekende kracht van gedachten ondervinden. Coderdojo (voor jeugd van 7 – 17 jaar) is er weer op vrijdagmiddag 28 oktober. Het thema is te vinden op onze website. Ook het gratis ticket is te bestellen via de website.

Mannenkoort Edoza in zondagavondzang Easterein

EASTEREIN - Zondagavond 2 oktober a.s. om 19.30 uur wordt in de fraaie Martinikerk van Easterein de eerste ‘Zondagavondzang’ van het nieuwe seizoen gehouden. Zoals gewoonlijk is er weer veel samenzang van bekende liederen met aan het orgel Balt de Vries. Als omlijsting is het Interkerkelijk Mannenkoor “Edoza” uit Sneek, o.l.v. Jan Hibma te beluisteren. EDOZA, het Interkerkelijk Mannenkoor uit Sneek met de bijzondere klank, maakt al meer dan 50 jaar deel uit van het muziekleven in Fryslân en ver daarbuiten. De faam strekt tot ver over de provinciegrenzen. Sinds 1973 is het beroemde Kerstconcert daar mede debet aan. Maar ook optredens voor radio en televisie, samen met beroemde solisten, hebben gezorgd voor grote bekendheid van het koor. Het koor heeft onlangs een tournee naar Wenen gemaakt en enige jaren geleden indrukwekkende reizen door Canada en door een deel van Oost Europa (Roemenië, Tsjechië, Polen en Hongarije). Begonnen in Sneek in 1958 met veertig leden, telt het koor nu ca. 100 zangers, die uit de hele provincie komen. Het repertoire van EDOZA is breed. Christelijke liederen vormen de basis (EDOZA betekent: Evangelie DOor ZAng) en ook Negro spirituals en koralen worden veelal gezongen. In Easterein zingt EDOZA een zeer afwisselend programma. Al met al beloofd het een prachtige avond te worden, welke u niet mag missen.


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

Deze cad vanaf nu kunt u ook online reserveren. Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


kapsalon

’t Kniplokaeltsje

Skilplein 1 8734 GW Easterein Tel.: 0515 - 33 23 20

Oant sjen!

Op freed fan 18.00 - 20.00 oere sûnder ôfspraak!

visite-afspr.kaartje.indd 1

Skilplein 1 8734 GW Easterein T (0515) 33 23 20

05-12-2013 11:04:34

Oant sjen!


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! n a r a g e g d ij lt A • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


Workshop bloemschikken in Taekjes Túnhûs Op woensdag 26 oktober is er een workshop bloemschikken in Taekjes Túnhûs (aanvang 19.30 uur). Onder leiding van Nynke Elzinga van “Bloemen en Zo” uit Slappeterp gaan we een prachtige Herfst-taart maken (zie foto).

Opgave Lijkt het jou super leuk om deze te maken? Ga dan snel naar www.taekjestunhus.wordpress.com en vul het formulier, onder het kopje ‘contact’, in. Graag je mailadres, naam en aantal personen doorgeven. Opgave voor vrijdag 21 oktober (20.00 uur). Kosten De kosten zijn 25 euro per persoon. Hiervoor krijg je alle materialen die je nodig hebt om deze mooie herfst-taart te maken. En natuurlijk koffie/thee met wat lekkers. Ook voor beginners is deze taart prima te doen! Zien wij jou op woensdag 26 oktober?


‘De Tsjerne, altyd gesellich’

Oktoberfest grut sukses! Alle yngrediïnten foar in wier oktoberfest wiene ein septimber oanwêzig yn de Tsjerne. Gesellich mei syn allen oan lange tafels, Heidi, in miks fan jong en wat âlder, in tap mei pullen, dj burgermeister, lederhosen, bratwurst, schnaps, in Dútske búksprekker en in protte wille. Super dat jim der allegearre wiene en fansels tank oan de âldjiersploech en oant takom jier! Spoektocht Ús tradisjonele Spoektocht wurdt dit jier hâlden op sneon 12 novimber. Altyd al ris in spoek wêze wollen? Binne jo in spoek? Of ha jo talint as spoek? Dan is dit jo kâns om ús te helpen mei dit grandioaze spoekspektakel? Opjefte kin sawol yndividueel as yn groepsferbân. Graach berjocht foar 15 oktober by ien fan de bestjoersleden. Live muzyk fan AR Op sneon 8 oktober spilet blues rockband Ancient Remedy yn De Tsjerne. Dit is de band wêr’t Eastereinder Gerard Duipmans op de drums spilet. Foar mear ynformaasje sjoch op www.ancientremedy.nl Programma: 1 oktober 7 oktober 8 oktober 22 oktober 29 oktober

7&8 party Groep 7 en 8 Kinderdisco Groep 1 t/m 6 Bandavond Ancient Remedy Efkes gesellich sitte Bandavond

19.30-22.00 uur 19.00-20.30 uur Vanaf 20.30 uur Vanaf 20.30 uur Vanaf 20.30 uur

En fansels op freed biljerte, darte, kaarte of gewoan efkes gesellich sitte. Oant sjen yn de Tsjerne! It bestjoer


Snypsnaren

troch Jan Hiemstra Boartsje Boartsje bern hjoed-de-dei no noch wol of net mear? Dit is in fraach fan alle tiden, want boartsjen is ‘moadegefoelich’. Boartsje sa as ús heiten en memmen, diene wy al net mear. Ek no boartsje bern, mar se dogge it oars as wy om 1950 hinne. Se hoege inoar net mear fan hûs te heljen, se hoege der net mear foar út de stoel. Sûnt de pokémon-fang goarre (= eat dat tydlik algemien yn ‘e moade is) is dit lêste lykwols net mear wier. Kompjûter en telefoan hearre derby! Boartsjen wie, is en bliuwt foar bern fan belang en dêrom dizze kear wat oer ‘ús’ boartsjen. Bûtendoar Wy boarten foaral bûten. De huzen wiene lyts: in gonkje, in keammerke mei twa bedsteden en dan noch in souderke en dat wie net de measte romte foar de faaks grutte húshâldingen. De measte memmen fûnen it dan ek wol goed dat de bern bûten wiene! Benammen it skoalplein (Skilplein) luts. De measte bern wiene der faaks al ier en betiid, want foar’t de skoalle yngong moast der boarte wurde. Dat wie ek sa yn it boartersskoft (‘speelkwartier’) en tusken de middei. De ierappels en de sûpenbrij wiene noch mar krekt efter de knopen of je sieten al wer op ‘e sprong. Mar yn de measte húshâldingen moast earst noch bibellêzen wurde en dan hopen je mar dat dat net te lang duorre. Middeis nei skoaltiid nei hûs foar in bakje tee mei in stik koeke en dan op ‘e nij der op út. Dat jilde net foar elkenien. De famkes út de grutte húshâldingen moasten thúsbliuwe om foar mem in hantaast te dwaan en de ‘boerebern’ moasten nei hûs om ’t der op de pleats altyd wol drokten wiene. It skoalplein De ‘flierbedekking’ fan it plein wie grint en as je foelen sieten de stientsjes ûnder it fel. Letter waard it hiele plein oant en mei de Skippersbuorren fluorre. De âldere learlingen wiene hear en master op it plein. Sa no en dan briek der in ‘fechtpartij’ út; altyd tusken in stel jonges. Dat wie spanning en sensaasje en je begriepen net hoe ’t master Kornelis it yn de gaten hie, mar hy wie der as in hazze by om de fjochtersbazen út inoar te heljen. Under de waranda wie it domein fan de foaral de lytse famkes. Se slingeren om de izeren stangen hinne dy ’t tusken de peallen ûnder de waranda sieten.


De skoalle dy ’t op it plak stie der ’t no de huzen Skilplein 27 en 29 steane, mei tusken dizze huzen en ’t Kniplokaeltsje it plein der ’t sa op boarte waard. De boartsjende famkes It boartsjen fan de famkes gong hiel beskieden. De muorre mei de stien School met den Bijbel der op waard brûkt om te heinderbaljen. De keunst wie om dit mei safolle mooglik ballen tagelyk te dwaan, sûnder se falle te litten. Ek hinkelje wie in favorite ‘beuzichheid’. Der waarden mei in stik kryt fakken ‘tekene’ en dêr moast dan fia bepaalde patroanen trochhinne hinkele wurde. Toudûnsje wie ek typysk foar famkes: of allinne of as in grutte ploech efterinoar oer it tou springe mei as ‘straf’ dat dejinge dy ’t op it tou sprong draaie moast. De boartsjende jonges De jonges boarten like rûch. Se kamen faaks mei in skuor yn de broek, de knopen fan de jas of de kap fan de klomp thús. ‘Slingerje’, ‘trije oere troch it midden’ en ‘fuotbalje’ wiene favoryt. SDS bestie noch net sa lang en dat hie syn ynfloed. Keatse ha ik op it skoalplein nea dien! By it ‘slingerjen’ hiene de bern inoar fêst en waarden troch in stel bearen fan jonges oer it plein skuord. De achtersten fan de slinger hiene dan muoite om net oer de kop te fleanen. By ‘trije oer troch it midden’ moasten de bern fan de iene kant nei de oare kant drave sûnder pakt te wurden. De klû wie dan om oer te bliuwen. Dêr moast striid foar levere wurde. Soms leine je op ‘e rêch yn it


grint op sa te foarkommen dat je de trije tikken dêr krigen en ôf wiene. ‘Pimel pot’ wie minder rûch, mar wol spannend. Tusken de beukerskoalle en de âld skoalle waard in fjouwerkant fak fan sa ‘n 40 by 40 sm op de strjitte tekene. Dêr waard in flinke stien yn lein dy ‘t ien fan de sterkste jonges dan in ein fuort wâdzje mocht. Ien fan de bern moast de stien ophelje en de oaren, dy ’t harren ûndertusken ferstoppe hiene, opsykje. Om wa ’t as earste sykje moast waard poft. Undertusken waarden der bern ûntdutsen dy wiene dan ‘ôf’, mar as in oar dy ’t net ûntdutsen wie kâns seach de stien op ‘e nij út de pot te skoppen dan wiene de ‘pakten’ wer ferlost. Yn feite wie it in soarte sideplakboartsjen. Hoepelje en knikkerje By it hoepeljen en knikkerjen gong it frediger ta. ‘Ynienen’ wie it wer hoepeltiid wie. Dan kamen de hoepels út it hok of makke de smid fan in stik betonizer in nijen ien. Mei in stokje en in spiker dêr heaks yn gongen je dan dravend achter de hoepel oan, dy ’t dan rôljend hâlden waard, nei skoalle. Jonges makken oeral in kompetysje fan. Der moast tusken twa bakstiennen, dy ’t hyltyd tichter by inoar lein waarden, trochstjoerd wurde. Wa ’t de hoepel dan troch it smelste gleufke wist te stjoeren hie wûn. Foar de winner stelde bakker Dantuma dan wolris in stik koeke beskikber. It knikkerjen barde op in part fan it plein. Der waard in miet lutsen en op in meter of wat fan de miet waard in rûntsje (‘it potsje’) oanjûn. Dêr moast elkenien ien knikkert yn lizze. Fan ôf de pot moast dêrnei de boster (= in grutte stiennen of izeren knikkert) nei de miet rôle wurde en wa ’t it tichtste by of op de miet lei mocht begjinne. Dan wie it de grap om de knikkerts út de pot te rôljen, in oar ûndertusken ‘dea’ te sjitten troch in oars bosters te reitsjen. Uteinlik bleau der ien oer dy ’t alle knikkerts hie en net troch de oaren rekke wie. It wiene foaral de famkes dy ’t kûltsjeknikkeren. Dan moasten de knikkerts nei in kûltsje yn de grûn rôle wurde. Simmerjûn As it dan simmer wie dan hiene de bern op sa ‘n lange simmerjûn noch lang net hun nocht fan it boartsjen. Der wie noch gjin TV. Wy diene dan ‘stabal’. De bal waard omheechsmiten, der waard de namme roppen fan ien dy ’t fange moast en al de oaren moasten tagelyk sa fier mooglik fuort sjen te kommen. Dêrnei moast der ien rekke wurde. Waarden je de earste kear rekke dan wiene je ‘mislik’, dêrnei waarden je ‘siik’, dêrnei ‘swak’ en as je foar de fjirde kear rekke waarden wiene de ‘dea’ en waarden út it spulle helle. Wa ’t de minste kwalen oprûn hie, hie wûn. En dan nei hûs, efkes waskje en op bêd om al wer oer moarn te dreamen.Fiskwedstryd fûgelwacht Easterein Wat wie it wer in prachtich moai barren op snein 25 septimber op de Skippersbuorren. Om healwei 3’en wie it startskot fan de jierlikse fiskwedstryd foar bern en folwoeksenen en telde ús 2de foarsitter sa'n 70 koppen dy’t aktyf wiene mei it fiskjen. Op de reed nei Hiemstra ta wiene se oan it snoekfiskjen mar spitigernôch, de snoek fan 112 cm, dy't dêr leit liet him hjoed net fange. Der wiene moaie prizen. Us fisk- ksperst by de fûgelwacht hie pluggen kocht mei de namme "saved gear 3D suicide duck" foar de measte fisken en in pro-spinner foar de grutste fisk. Nei oardel oere fûl fiskjen koene we de balâns opmeitsje. By de bern fan de legere skoalle wie de priis foar de measte fisk foar Ruben Orsel. Ruben wist tusken healwei 3’en en 4 oere 11 fisken út de Skippersbuorren wei te heljen. De priis foar de grutste fisk wie foar Nieka Ottens mei in fisk fan 15,5 cm. Bij de folwoeksenen, dit is de kategory fanôf de legere skoalle, gong de priis foar de grutste fisk nei Rutger Sybesma. Hij hie in fisk fan 17 cm. De priis foar de measte fisk gong nei Michel van der Laan. Hij wist in oardel oere tiid 58 fisken te fangen. Nei de fiskwedstryd wie de reade poon en de iel klear. Geert Couperus hie de rikkerstonne oan. De reade poon ha wy op toast dien en útdielt oan de neisitters. De iel gong foar in skaplik pryske oer de toanbank om de kosten fan de dei der wat út te heljen. Ek hulde oan ús oare frijwilliger Liesbet Bakker foar de “hand en spandiensten” efter de bar. Op snein 23 oktober organisearret de fûgelwacht Easterein in “dea aas wedstriid” foar elkenien dy’t wat mei fiskjen hat en foar minsken dy’t nea mei fiskjen hawwe. Opjaan kin oant 15 oktober yn 2- as 3 tallen fia gerardvanasselt@hotmail.com. Wy starte dizze snein de moarns om 10 oere en komme middeis om 15.00 wer nei Easterein mei grutte ferhalen en foto’s fan de fongen fisken. Wy gean dan oan de snert en brea mei spek en fansels in slokje. De kosten foar dizze dei binne € 15,00, dat is ynklusyf it priisjild, it brea, it spek, it bier en ….. wille. Graach oant 23 oktober. Fûgelwacht Easterein, Gerard, Klaas, Hans, Jan Rinse, Gep en Doede


Damclub DOS Easterein: It giet wer oan! Fanôf tiisdei 20 septimber oansteande nimme wy wer plak efter it damboerd. Dat dogge we oant’e mei heal april takom jier, yn de kantine fan de Skoalleseize te Easterein. De leden fan de klub komme sawol fan Easterein as Wommels. Neist de ûnderlinge kompetysjes, wurdt yn regionaal ferbân spile tsjin damklubs út de Súdwesthoeke. Genôch fan it thússitten en fan de telefyzje? Dan is dit it alternatyf! Wy kinne it jo oanrekommandearje: damjen is goed foar de konsintraasje en it slipet it geheugen, jo bliuwe der koartom skerp by. Jo leare mei spanning om te gean en wurde stressbestendich. It is sittend wurk, dat wurch wurde jo der net fan. Leeftiid spilet gjin rol en elk kin meidwaan op syn eigen nivo. It is in gesellich en sosjaal barren en liedt jo ôf fan de deistige soares (jo sliepe better). Yn ‘e neisit wurde jo bypraat oer alle lytse en grutte nijtsjes en jo dogge fergees advys op as jo earne mei sitte. En eintsjebeslút: jo leare ek noch damjen! No dan! Wat let jo en kom ris lâns (ferfier kin regele wurde). Priuw de sfear en spylje in partijtsje mei. En beslút dan as it jo wat taliket. Ek de âld-leden, dy’t earder ôfheakken fanwegen oare drokte, sjogge wy wer graach oan it boerd. Wolle jo mear witte, nim dan kontakt op mei Lolke Bouma yn Easterein (0515-331352) of Klaas Louwsma yn Wommels (0515-332129).

De Passage Eerstvolgende Passage is op woensdag 12 oktober om 19.45 in de Skoalleseize te Easterein. Deze avond komt Mevr. M.A. Harder uit Deersum. Zij is historicus met speciale belangstelling voor de Friese kerkgeschiedenis en geeft een lezing over de "rode dominees" van Friesland. Een ieder die hier meer over wil weten is van harte welkom. Met vriendelijke groet, Het bestuur


Octoberfest

Troch Anneke van Beem Op sneon 24 septimger hat de âldjiersploech yn gearwurking mei De Tsjerne in octoberfest organisearre. It wie in tige geselliche jÝn. Der hiene wol wat mear minsken by kinnen, mar it wie mear dan slagge!

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


verbeter- en procesmanagement doeltreffend en pragmatisch www.fakwurk.nl

Altijd al willen weten wat een hashtag is? -

praktische trainingen social media voor ZZP’ers en MKB’ers beginners en gevorderden laagdrempelig en betaalbaar

www.eerstehulpbijsocialmedia.nl


De Alde Doaze

Ut wat foar hรปshalding komme dizze bern?


De reunie fan de sechstigers troch Klaas Bouma 17 septimber hiene wy yn Easterein in reunie fan de kleuterskoalle. Dit wie foar alle famkes en jonges dy’t yn 1956 berne wiene. Om koart te sizzen, de 60 jierrigen. En fansels wie juffrou Anneke Bruinsma ek útnoege. Wy wiene úteinliks har earste groep op ‘har’ beukerskoalle yn Easterein. Rûn healwei fjouweren waarden wy ferwachte by Afke Arema. Kofje mei oranjekoeke stie klear. En wy koene gelyk neigean wa je noch wol werkennen en wa net mear. Mar sels yn it lêste gefal wie in lytse hint faaks foldwaande. Je hearden dan ek faaks: “do bist ek nea feroare”. Bliuwt in bytsje raar om’t der no wol 56 jier foarby is. Nei in twadde bakje kofje binne we mei syn allen nei de âlde kleuterskoalle kuiere (no it Kniplokaaltsje) foar in groepsfoto. Dizze is makke troch Halbe Overal. Tige tank der foar Halbe! It winkelsintrum fan Easterein Doe binne wy yn lytse groepkes troch Easterein kuiere. Dat bliek in pracht fan in ynspiraasje te wêzen foar in protte oantinkens. Siem Jelsma, Tom Houtsma, Teake Posthuma en myn persoan, Klaas Bouma, ha earst noch efkes stil stien de transportbedriuwen Sandstra en de Vellinga’s oan it Skilplein. Harren âlde opslach foar veevoer en de smarkelder foar de frachtauto’s. Us Gebouw wêr’t wy op de klanken fan de Radetski mars marsjearre moasten tidens de jierlikse útfiering fan de gymnastiekferiening ODI. Doe fierder fia it hûs fan Sije en Gerritsje nei it âlde winkelsintrum fan Easterein. Bakker Arema krekt oer de kypbrêge op de Streek, de Spar fan Spar de Jong, Warenhuis Kroon fan Jelle Visser, de Vivo fan Ypma, Bakker Strikwerda, Slachterij Bouma en de elektronikasaak fan Jouke Houtsma. Noch efkes it ferhaal ophelle fan de ko, dy’t útnaaide by Slachter Bouma en dy by de famylje Houtsma troch de ramen sprong en op de bank yn de keamer telâne kaam. Dêr hat Easterein dochs mar moai de Telegraaf mei helle! Yn en op it wetter by de Griene Leane Sa rûnen wy fierder de Griene Leane del. Dêr fertelde in jong frommeske (ja wy binne fansels al 60’ers) dat yn harren hûs eartiids in grientesaak sitten hie. En dan koene wy alhiel be-ame. Gerrit Sprút, wa soe Gerrit Sprút ea ferjitte kinne en dêrneist siet it winkeltsje fan Rinske Hingst. Op de Griene Leane waard ek noch efkes stil stien by de sensasjonele barrens dy’t har


him dêr ôfspiele ha: Klaas klodder mei Heit (Skilder Posthuma) en harren auto ‘yn’t wetter’, Marten en Ulco Visser mei de karre fan Warenhuis Visser ‘yn’t wetter’, Lolke Bouma mei de Puch oer de reling ‘yn’t wetter’ gelokkich troch omstanners rêden. Ek de flot gefjochten, it reed riden, de feestferljochting fan de Middenstân, it fierljeppen, alles yn en om de Griene Leane. Koart sein: it episch sintrum fan Easterein. De paraplu Wy koene it net litte om ek noch efkes troch it steechje te rinnen. Hjir wiene de ferneamde woeste disco-feestjes op de souder fan de skuorre fan de famylje De Koe. En oan it oan fan it steechje links op nei de winkel fan de famylje Posthuma. Foar yn de winkel stie de ferve en efteryn in grut assortimint fan ferskaat guod. Ut it steechje rjochts siet de grientesaak fan Hofstra. Dêr stie in automatyske ierappelskylmasjine. Wy wiene doe djip ûnder de yndruk fan dit technologyske ‘hoogstandje’. Mar noch belangriker wie dat Hofstra ‘martini-ijs’ ferkocht. En as der dan martini op it stokje stie, krigen je noch fergees in iisko. Geweldich soks en altyd o sa spannend. It sparbankboekje Efkes fierder, krekt foar de brêge, siet Slachterij Ten Dam en dêr tsjinoer Timmerman De Boer. Krekt oer de brêge siet Smid Bosgra. Dêr brânde altyd it smidsfjoer en waarden de hynders noch bûten fersjoen fan nije izers. Dat wie altyd in prachtich barren om te sjen. En dêrneist siet Kafee Bergsma. Der wiene altyd guon dy’t seine dat se dêr nea kamen. Mar neffens ús, ha de measten dêr in protte oerkes troch brocht. Under it genot fan in bierke (foar de mannen) en in Portugese Rosé (foar de froulju) binne dêr hiel wat filosofyske ferhalen hâlden. Dan rjochting Wommels, krekt oer de brêge, links, siet Bakkerij van der Brug, timmerman Veenstra en dokter Hemmes mei dêr tsjin oer de Raiffeisen-Bank. By de bank mochten wy jierliks ús sparpot leechje en dan in kadootsje útsykje. Miskien net sa effisjint as digitaal sparjen mar wol altyd fol ferwachting mei de sparpot nei de Bank. En it saldo waard kreas mei de hân bywurke yn it sparbankboekje. In bân foar it libben Fanôf it kafee rjochting de âlde molkfabryk en de âlde gersdroegerij kamen wij wer by Afke thús, wêr’t in buorrel en in hearlike BBQ op ús stie te wachtsjen. Dêr waarden fansels noch in protte oantinkens ophelle, mar ek ferhalen oer it deistiche libben. En dan realisearje je dat je net allinne op de


kleuterskoalle byinoar sitten ha, mar dat je yn je jeugd folle mear dielt ha. Wy koene net allinne inoar, mar ek de âlders, de bruorren en suskes en dat wy in ferskate dingen mei makke ha en dat skept in bân foar it libben. Dat is ek de reden dat in protte fan ús faaks mei in lichte foarm fan melankelyk en in glimke werom tinke oan ús jeugd yn Easterein. No, 56 jier letter (fanôf it momint dat wy nei de kleuterskoalle giene) hat in elk fansels de noadige ups en downs mei makke yn har as syn libben. Wy ha allegearre in rêchsekje (de ien wat swierder as de oar) en dan is it fijn om te sjen dat in elk syn wei fûn hat om hjir op har as syn wize mei om te gean. It wie in hearlike middei en jûn. Afke (Arema) en Folkje (Visser) geweldich dat jimme dit inisjatief oppakt ha en dit ‘alles’ organisearre ha. Wy ha o sa geniete kinnen. TIGE BY TIGE! En juffrou Anneke, jo ek betanke. Sa te sjen en te hearen binne de bern fan jo earste kleutergroep allegearre goed terjochte kaam yn it libben.


Boppeste rige: Klaske Vellinga, Hannie van der Heide, Siem Jelsma, Klaas Bouma, Alie Stuiver, Tom Houtsma, Afke Arema, Juffrou Anneke Bruinsma, Teake Pothuma, Folkje Visser en Hannie Tjalsma. Yn it midden op hurken: Martha Groustra en Mellina Kuiper Earste rige: Jan Reitsma, Djoke van der Brug, Lolkje Kuiper, Jelle van der Meulen en Akke Sjaarda

Kollekte KWF Begjin septimber is der wer mei de kollektebus rûn foar it KWF (Kankerbestrieding). De opbringst dit jier is € 696,04, dit is wer heger dan foarich jier. Ut namme fan de KWF (Kankerbestrieding), kollekterinners betanke en minsken betanke foar jimme gift. Groetnis Pep de Boer


Hoekstra & Hoekstra: Plezier en prestaasje der geane we foar! Troch Yvonne van Beem Yn it fuotbalseizoen 2016/2017 steane de bruorren Robert en Marco Hoekstra tegearre foar de taak om it earste alvetal te trainen, te coachen en te motivearjen. Om it beste út de mannen te heljen en der foar te soargjen dat se plezier yn it spultsje hawwe, want dat fine de Hoekstras tige wichtich. It is in moaie freedtejûn yn septimber as ik oansko by Marco Hoekstra oan de keukenstafel. Robert, syn broer, is der ek en we sille it efkes hawwe oer it trainen by SDS. Hoe is eins sa kommen? Marco: It is tink ik hast tsien jier lyn dat ik mei Robert en Durk Okkema oan de bar yn de kantine siet en dat wy it der oer hiene dat it ús wol moai like om it earste fan SDS te trainen. Ik sei dat ik de papieren wol helje soe en dan moatte wy dêr in grap fan ha. Wannear wisten wy noch net, dat seagen we wol. Robert hat ek syn trainingspapieren helle en tegearre ha wy Oefenmeester 3 dien. It begûn as in grapke mar mei in serieuze gedachte der efter. Yn de tredde helte hiene wy it der gauris efkes oer. En no binne wy frege troch SDS en sil it heve! Durk koe spitigernôch om syn sûnens no net meidraaie. Thús op’e Skippersbuorren waard der fansels ek altyd in protte oer fuotbal (SDS) praten. “It is wol spitich dat ús heit it net mear belibje mei. Hy hat jierren yn it bestjoer sitten en hy hie it moai fûn. Hy wist wol fan de plannen mar dat it der fan kommen is hat hy spitigernôch net mear mei meitsje kinnen.“

Hoe binne de taken ferdield? Robert: Marco is de haadtrainer, it oansprekpunt foar de groep. Hy traint op tiisdei en tongersdei en ik allinne


op tongersdei en sneons by de wedstriid binne we der beide. Marco is haadferantwurdlik mar hy wol benadrukke dat se it mei syn allen dogge. Dat jildt ek foar lieder Floris Hiemstra, grinsrjochter Jan Bouke Bouma en striker Foeke Reitsma. Der is wol in taakferdieling mar dêr binne tusken de bruorren net echt ôfspraken oer, it giet eins hiel natuerlik. Wat makket it trainersfak sa moai? Robert: Fan jongs ôf oan binne wy opgroeit mei it fuotballen, it is fan in hobby echt in passy wurden. It is moai wurk. Marco: De sport sprekt my oan mar ek dat je wat betsjutte kinne foar in groep en fansels as je progresje boeke is dat moai. Ek ambysjes op it trainersfak? Marco: ik soe graach in oantal jierren hjir suksesfol traine. Wy binne no ek dwaande om de jeugd út A1 trochstreame te litten. De seleksje kin noch wol wat breder op sommige plakken. It is dan moai as je dêr in oantal seizoenen mei dwaande wêze kinne. Robert is wat minder foarsichtich oer it duo trainerskip en hâldt de doar iepen foar alle mooglikheden die foarby komme kinne... Op de fraach as se beskikber binne foar Danny Blind, wurdt it antwurd nei wat innen en oanen in “ja fansels, mar dat is net realistysk“. It trainersfak is no goed te kombinearren mei ús wurk en it doel is ek nea west om der in betelle baan fan te meitsjen. Keunstgers is fantastysk! Oer it keunstgersfjild binne de mannen unanym posityf. Marco: Je kinne no oefeningen dwaan die efter de sporthal net mooglik binne. De bal rôlet better, wer troch oefeningen better út te fieren binne. En wy kinne it hiele seizoen traine yn Easterein! It


Oplossing: Famylje de Jong (Jan, Griet, Roelie en Baukje)

Oplossing âlde doaze:

Er kan er maar één de beste zijn. Al 7 jaar! Een ATAG cv-ketel zorgt voor een warm huis en royaal warm water. Dankzij betrouwbare techniek en het hoogste rendement. Nu bij ons ook verkrijgbaar met de slimme WiFi thermostaat GENIETEN VAN ATAG One! ÉN BESPAREN MET DE ZON A

ATAG One

+

XXL Een ATAG zonlichtsysteem voor: GRATIS WARM WATER LAGE ENERGIEREKENING

A

& ENERGIE BESPAREN EN! NG ONTVA vanaf: IDIE cv-ketel Er is al SU eenBS ATAG

€ 2050,-

HOGER RENDEMENT DAN SPAARREKENING MILIEUVRIENDELIJK WAARDESTIJGING WONING Uw ATAG zonspecialist: ATAG E325EC + One

/5

OILER ECONORM 200

VOORBEELD: ZONNEB

SUBSIDIE × ACTIE “GELD TERUG”

€ 890,€ 250,-

incl. installatie! € 1.140,UW VOORDE*EL Vraag naar de voorwaarden WWW.ATAGZON.NL

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG

Fabrykswei 7 • 8734 HV Easterein Telefoon 0515 -331512 • Fax 0515 - 331716 E-mail info@dejonginstallatiebedrijf.nl


is in útkomst. Robert : Tink dat it wer in stap omheech is en dat wy der mei syn allen in soad wille fan ha kinne. Kom allegearre oars gewoan ris efkes te sjen! Wat is de doelstelling foar dit seizoen? Neffens Hoekstra & Hoekstra moat in klassearring yn de top 5 mooglik wêze. Yn de winterstop wurdt der opnij besjoen hoe de flagge der dan by hinget. De tarieding wie yn elts gefal goed. SDS hat al trije bekerwedstriden wûn en treft straks 1e klasser FVC út Ljouwert. Yn de kompetysje (3e klas) ha se, op it momint fan skriuwen 1x wûn, 1x gelyk spile en 2x ferlern. De folgjende thúswedstriid is op 8 oktober om 14.30 oere tsjin QVC út Starum. It is my wol dúdlik. Fuotbal is ien fan de belangrykste bysaken yn it libben fan dizze mannen. Tinus soe grutsk op se wêze.


Hallo Easterein, Even voorstellen, wij zijn Ingrid de Boer en Wytse Hofstee. Wytse is 25 jaar en ik ben 22 jaar, na 6 jaar verkering te hebben vonden wij het tijd worden voor een eigen plekje. Na ongeveer een jaar om ons heen te hebben gekeken hebben wij in Januari 2016 het huis gekocht op Sjaardaleane nummer 3. En na een verbouwing van ongeveer 5 maanden zijn we op 15 juni definitief ingetrokken in ons huisje. De verbouwing was een hele klus, we hebben het hele huis gestript en alles weer opnieuw opgebouwd, meerdere muren zijn gesloopt, de badkamer is uitgebreid en we hebben een nieuwe keuken en wc geplaatst. Met veel hulp van familie en vrienden is het ons gelukt om er een mooi plekje van te maken! Maar het huis is nog niet helemaal af, we zijn nu bezig om er een bijkeuken aan te bouwen en als dat af is, is ons huisje helemaal klaar. Ook hebben we het plan om volgend jaar nog de hele voor- en achter tuin op te knappen. Voordat we in Easterein zijn komen te wonen, woonde ik in Bolsward en Wytse komt van Tirns. Wij hebben elkaar leren kennen in keet Hartwerd, waar we ook nog vaak te vinden zijn. Wij zijn in Easterein gaan wonen omdat we beide vielen voor dit huis en vooral voor het uitzicht dat we hebben, wie wil dat nou niet? Maar ook vooral omdat het voor ons mooi centraal ligt. Wytse werkt namelijk in Greonterp bij mechanisatie bedrijf D. Kuipers en is monteur, hij werkt hier al 5 jaar met veel plezier. Ikzelf studeer toegepaste bedrijfskunde op Stenden hogeschool in Leeuwarden en zit nu in het derde jaar, hiernaast werk ik nog bij Schuurman Schoenen in Sneek. Onze gezamenlijke hobby is kaatsen, we kaatsen elke dinsdag in Burgwerd en op woensdag in Hartwerd. Hier beleven we veel plezier aan, en doen vaak mee met de leden partijen. Wytse zijn verdere hobby’s zijn motorcross, wintersport en darten, en de mijne zijn paardrijden, (zaal)voetbal en zeilen. We wonen nu alweer enkele maanden in Easterein en het bevalt super! We hebben een prachtig mooi huisje met een super uitzicht en de buurt is erg gezellig! Daarom hebben we ons ook bij de buurtvereniging aangesloten. Wij wonen hier met veel plezier en kijken nu al uit naar de dorpsfeesten van volgend jaar!


Posthuma Skilderbedriuw Underhâldsskilderwurk oan jimme hûs. Kleuradfys en kleurûndersyk. Behang en Skilderwurk. Restauraasje en imitaasje wurk. (hout en marmerimitaasje) Isolaasje fan besteande ramen mei dûbel glês of foarsetrúten op in uniek wize.

Foar in frijbliuwende priisopjefte Skilje 0515 - 33 13 13. POSTHUMA SKILDERS EASTEREIN

VAN KRIMPEN autoschadeservice

• AUTOSCHADE HERSTEL • OLDTIMER RESTAURATIE • TUNING Autoschade Service van Krimpen Industriepark 2 8701 PN Bolsward

• SPOT REPAIR • RESTYLEN

0515-336585 06-18639018

www.autoschadevankrimpen.nl


D! NIEUW IN FRIESLAN

en leren bespelen? ill w t en m ru st in n g ee ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je ie rst uz ee M de f j Dan ben je bi ten en speelt vana er ervaren muzikan luidstechniek. licht- en ge fessionele en ze zang, bas of zelfs Je krijgt les van pro rd, gitaar, drums, oa yb ke , no Pia . graag wilt leren

! n i e r e t s a E n i s e l r a Nu moaiol GkerritgHiintgast voor meer informesatlaien,d.nl Bel of muziekschoolfri t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w


Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl, AenMv2.indd 1

28-03-14 20:05

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


It wurk fan Klaas Galema Troch Anneke van Beem

Klaas Galema wennet mei syn Antje en dochter sûnt in jier oan de Ljits. Hij hat in eigen praktyk yn Snits. Klaas in nammentlik Chiropractor. No ha de measte minsken hjir grif wol ris fan heart, mar wat docht hij dan krekt en wat is it grutte ferskil mei in fysioterapeut, wat folle bekender is bij de measte minsken. Wij dronken in kopke tee mei Klaas. Wat foar opliedingen hast dwaan moatten om Chiropractor te wurden? Earst hat Klaas de HAVO dien dernei VWO/ATHENEUM, doe hat er efkes oan de stúdzje "Werktuig Bouwkunde" preaun, mar dat wie neat foar Klaas, de hiele dei op in stoel efter in buro sitte en sa kaam hy derop om Chiropractor te wurden. It wie net hielendal frjemd, want syn omke hie ek sa'n praktyk. De oplieding ta Chiropractor dat kin net yn Nederlân en hij moast nei Wales (Engelân). Om't syn foarstúdzje goed wie mei moaie sifers koe Klaas de oplieding yn 4 jier ôfrûnje. It is in pittige oplieding, de basis kin je fergelykje mei genêskunde, neist de fakken sa as anatomy, fysiology, neurology en pathalogy moatte je ûnder oaren ek röntgenfoto's beoardiele kinne. Dernei rinne je in jier mei op in praktyk, as in soarte fan co-skappen. En doe oan de bak. Sûnt 3 jier hat Klaas him fêstige yn Snits en wurket hij ek noch 2 dagen yn Staphorst. Ik wurkje 2 dagen yn Staphorst, dit doch ik al jierren en dat befalt poerbêst. Je kin dan altyd efkes oerlizze mei je kollega's, sa fan "ik hie hjoed wat, ik ha dat sa oplost, hoe soene jimme dat dwaan. Wat tinke jimme derfan?" Wat docht in Chiropractor precies, wat hâld it krekt yn? De minsken die Klaas foaral sjocht yn syn praktyk yn Snits binne faaks minsken mei klachten oan de nekke, rêch as pine holle. Troch bepaalde techniken ta te passen kinne de klachten faaks wol ferholpen of minder wurde. Faaks begjint it behannel proces mei it begjin punt op te sykjen. Klaas sjocht faaks ek nei it bekken en as der bygelyks ek klachten by de nekke binne, sa kin je sjen, as de rêchwerfels goed bewege. Is dit net it gefal en behannelje allinnich de nekke, dan giet it faaks efkes goed, mar dan is it probleem net


oplost. Yn de praktyk yn Staphorst sjogge se wol sa,n 500 oant 600 baby's per jier. Dit binne faaks baby's dy't in protte gûle, as mei in foarkar hâlding, as dy't oerstrekke as dy't net goed drinke kinne/wolle. Mei in gemiddelde fan 4 behannelings nimt it gûlen ôf en is it foar de mem en de baby wer folle nofliker. Wat is it grutste ferskil mei in fysio en dyn wurk? Foaral de techniken en de oplieding is echt in grut ferskil. Klaas praat fol pasje oer syn fak, it is samar 21.30 oere. Ik fyn it moai dat minsken sa op har plak binne op it wurk. En der sa moai oer fertelle kinne. Jimme kinne altyd efkes googelje, oft je stramme spieren of oars wat hawwe! Klaas tige tank!

Kalmûs > Kalmoes Troch Nathalie Oliveiro “Siedder, siedzje de ikkers fol” . Dat rigeltsje learde ik op de basisskoalle as part fan in ferske. In âld ferske. Noch hieltiten wit ik hoe’t it klinke moat. Sa’t jimme earne oars yn dit boekje lêze kinne, hawwe wy as redaksje in ynspiraasjejûn hân fan de Afûk. Tige nijsgjirrich. Wy hawwe de staveringswizigingen besprutsen. Efkes letter waanden wy ús wer op skoalle, dêr›t wy diktee krigen. Doe moasten we in lyts stikje tekst skriuwe, flaters út in ferhaaltsje helje en hawwe wy as lêst in aardige kwis dien. Kalmûs is ien fan de wurden dy›t no oars skreaun wurde moat, yn plak fan kalmûs is it kalmoes. Wisten jo dat kalmoes in moerasplant is? Ik earst net. En, dat it ek yn it iten ferwurke wurde kin? Mar, net te folle hear, want dan hat it in hallusinearjend effekt en dat wol wy grif net ha. Foar de leafhawwers is der sels Kalmoes Beerenburg mei kalmoeswoartel der yn. Miskien wol lekker foar ûnder it telefyzje sjen oft as kado om it goed te meitsjen mei de frou, nei al dat bargebiten. Oft it drûch fan smaak is, gjin idee. Mar, grimmitich sille we der beslist net fan wurde. Of’t hja kalmoes ek sels siedzje kin? Safolle ferstân ha ik eins net fan planten en blommen. Wêr’t ik al efter kaam bin, is dat wat wy siedzje, wy ek rispje sille. En dan ha ik it net allinnich oer de tún.


Ynspiraasjejûn Frysk skriuwen Hinke Kuiper

Ofrûne jier hat de doarpskrante fan Easterein in priis wûn mei in stikje oer it aaisykjen. In pracht priis, dy’t kaam fan de gemeente Littenseradiel. De priis wie in jildbedrach. Wy as redaksjeleden woene dit graach omsette nei in kursus Frysk. Om’t wy net allegearre alhiel geef Frysk skriuwe. Dat der is kontakt socht mei de Afûk. Dy kamen mei in nij programma: ynspiraasjejûn Frysk skriuwen. Tiisdei wie it safier. Mefrou (juffrou) Renske Pasma fan de Afûk hat in jûn lâns west om mei ús de Fryske taal hjir en dêr wat by te skaven. Der ha nammentlik foarich jier in oantal feroaringen west yn de stavering. Der binne wat û en oe lûden feroare. Sa skriuwe je no net mear oer in spoek, mar oer in spûk en as it yn it Nederlânsk klinkt as in oe, sa as yn schoen, dan is it no yn it Frysk skoech. En sa binne der noch in oantal feroaringen west. Wy wiene fansels tige nijsgjirrich wat sa’n kursus ynhâlde soe en wiene der hielendal klear foar. Mar al healwei de jûn, fleagen de opdrachten en diktees ús al om de earen en kaam ús holle folle en foller te sitten. Dochs al mei al in pracht fan in learsume jûn.Wy binne los! De repetysjes foar it jongereintoaniel fan Fuort mar los binne begongen. Dit jier ha sich in hiel soad spilers oanmelden: 19 bern út Easterein en Itens dogge mei! Se spylje de musical 'Heksen'. Heksen is basearre op it ferneamde boek fan Roald Dahl. It ferhaal giet oer Lieke dy’t tegearre mei har pake op fakânsje giet nei hotel Noflik yn Easterein. Gerke, in gemien en ferwend jonkje, útfanhûzet dêr ek. Èn der binne in hiel soad aaklike, eange heksen dy’t allegear – nee, hast allegear – in hekel oan bern hawwe. It leafst feroarje de heksen alle bern yn mûzen! It wurdt dus gefaarlik foar Lieke en Gerke, mar gelokkich is pake der ek noch...


Set it alfĂŞst yn dyn aginda! De musical 'Heksen' troch jongereintoaniel Fuort mar los Sneon 4 febrewaris 2017 Oanfang: 19:30 Plak: Noflik Eastein


Dizze print kamen wy tsjin op it ynternet. We tinke dat Sjoerd de Vlas (pake fan Yvonne en Anneke) dizze pintekening makke hat, mar dêr binne wy net wis fan. It is it oansicht fan de brêge by Lolke en Greet Bouma fanôf de Skoallestrjitte (âldereinhúskes), efter Joustra Branje.drive

We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave. Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN / BOLSWARD