Doarpskrantsje juny 2020

Page 1

EASTEREIN juny 2020

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen• JPL-Persen • Plamuurpersen • Krammenpersen • Palenkrakers • Kielklemmen Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon

Nûmer 6 – Juny 2020 Redaksje: Bauke de Boer Marijke de Boer Paul David Meesters Nathalie Oliveiro Einredaksje: Amarins de Haan Foto foarside: Willy Sybesma Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Nathalie Oliveiro, Dobbelân 7 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Woansdei 24 junyDoarpsaginda Juny 03 juny

07:30-08:30

Grize kontener

10 juny

07:30-08:30

Griene kontener

13 juny

09:00-10:00

Ald papier Wilhelmina

17 juny

07:30-08:30

Grize kontener

24 juny

07:30-08:30

Griene kontener Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante

July 01 july

07:30-08:30

Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

lding fan... Ut de húshâ ? Wa binne dit


LAAT ACHTER JE WAT WAS, BEWEEG, GROEI, STRAAL! • Begeleiding en healing bij belemmerende overtuigingen, terugkerende emoties of lichamelijke klachten, depressiviteit, burn-out, het verwerken van een trauma. • Begeleiding en healing bij hulpvragen voor kinderen, zowel thuis als op school.


Minsken, minsken, wat in minsken! It is freed 8 maaie, en wy sille mei ús fjouweren kofjedrinke (fanwege de coronamaatregels) om myn jierdei te fieren. Moarns om 10 oere doch ik myn foardoar iepen en dêr steane myn 2 famkes. Ik sjoch dat it hûs en it stek foarhûs fersierd binne en dat de flagen op alle hûzen wapperje. Oan it stek in moaie poarte mei 95 derop. Geweldich! En dan komme de minsken út de huzen om my ta te sjongen of ta te sprekken. Allegear krije wy in slokje port om te toasten, en in stikje oranjekoeke. Sa wurdt it in jierdei om nea wer te ferjitten! Bedankt, alle minsken fan de van Eysingaleane, en fan it doarp, foar alle kaarten, de blommen, it sjongen en de muzyk. It wie in fantastyske ferrassing op myn jierdei. Nochris tige tige tank! Groetnis, Sikke de Jong

Beste dorpsgenoten, Op 23 december 2018 ben ik opgenomen in het ziekenhuis om pas 29 januari weer thuis te komen. Na een lange periode van herstel mag ik weer aan het werk in de kerk. Het was een spannende tijd waarin heel veel mensen aan ons gedacht hebben d.m.v kaarten, bloemen, fruitmanden en veel lekkers. Het heeft ons meer dan goed gedaan en ook tijdens Tineke haar ziekte werden we niet vergeten. Hartverwarmend en ontroerend hoeveel mensen ons hebben gesteund en bezocht deze periode. Wij willen dan iedereen hartelijke bedanken voor al u/jullie medeleven in welke vorm dan ook. Vriendelijke groet, André, Tineke, Bart + Anna, Harm en Wietse Vink


Restaurant Bergsma terug van even weggeweest!

Door Paul David Meesters

Op Pinkstermaandag 1 juni om precies 12 uur gaan Bergsma’s deuren weer open. Dan is het restaurant elf hele weken dicht geweest vanwege de coronamaatregelen. Begin maart hing sluiting van de horeca al in de lucht, maar het definitieve bericht kwam toch onverwacht. Een vriendengroep had speciaal gereserveerd om die zondagavond nog net voor de sluiting te komen eten. Maar per 18 uur moest de deur echt op slot en hun etentje viel helaas in het water. De eerste dagen waren zoals voor iedereen in Nederland wat onwerkelijk. “Maar je kon er niks aan veranderen, je moest een manier vinden om door te gaan”, vertelt Jelien Pompstra, Bergsma’s restauranthoudster. In de keuken werd geprobeerd te redden wat er te redden viel. De vriezer werd volgestouwd. Verse spullen zoals groente en fruit gingen naar de bewoners van Nij Stapert. Toch verdween een aantal ingrediënten zoals de crèmes en emulsies onvermijdelijk in het vuilnisvat. Door de overheid aangekondigde financiële steun voor de horeca kwam gelukkig snel en soepel los. Natuurlijk niet kostendekkend maar genoeg als overlevingsbasis. Jelien en haar collega’s Dirk Barneveld (chef kok) en Danny Sibma (Dirk’s rechterhand in de keuken) staken hun vrijgekomen tijd eerst maar eens in onderhoudszaken. Zo werd bij voorbeeld met de rest van Team Bergsma de verfkwast tevoorschijn gehaald. Niet veel later kwamen er al vragen naar afhaal- of bezorgmaaltijden. Daar moest Jelien wel even over denken. Kon de Bergsma kwaliteit wel waargemaakt worden in bakjes van piepschuim? Maar een Amsterdams sterrestaurant bracht haar op het idee om ‘maaltijden met instructie’ aan te bieden: de restaurantkeuken bereidt alles voor, de klant maakt de gerechten thuis af. Dat bleek ook voor Easterein en omstreken een groot succes. En de zondagse spareribs, altijd al een afhaalklassieker, waren zelfs binnen een mum van tijd helemaal uitverkocht. Om alle bestellingen op tijd bij de klanten te krijgen werden ook de dames van de bediening ingeschakeld. Zo reden er vier auto’s tegelijk rond, behalve in Easterein en Wommels ook naar aardig wat andere plaatsen, van Bolsward tot en met Winsum. Tevreden klanten stuurden vervolgens soms leuke appjes van hun thuisdiner. En daarna ontstonden ook andere nieuwe initiatieven. Zo werd er een Paasbrunch aangeboden en met Moederdag konden er speciale taartje worden


besteld. Een andere variant was er bij het kuilen rond Hemelvaart. Om nog voor de aangekondigde regen het gras van het land te hebben waren er her en der heel wat loonwerkers in touw. Voor hen regelde Bergsma maaltijden die via de loonbedrijven werden verspreid.

Gelukkig werd in de loop van mei duidelijk dat er met aanpassingen weer heropend kon worden. En dat is door Jelien en collega’s grondig voorbereid. Het restaurant mag zoals overal voorlopig maximaal 30 klanten tegelijk binnen hebben. Dat is opgelost door met twee rondes te werken: de eerste van 17.00 tot 19.30 uur, de tweede van 19.45 tot sluit. Bij reservering van een tafel wordt gevraagd naar de aard van het gezelschap. Komt men uit hetzelfde huishouden dan mag je immers gewoon bij elkaar zitten; in andere gevallen moet er voor anderhalve meter onderlinge afstand worden gezorgd. Of de klanten gezondheidsklachten hebben wordt zowel bij de reservering als op de dag zelf gecontroleerd. Ook de bediening zal een beetje anders verlopen. Tafels worden tevoren al ingedekt om de duur van contactmomenten te beperken. In de keuken worden handschoenen gedragen en alle personeel wast regelmatig de handen. Ook in desinfectiemiddelen voor de klanten is ruim voorzien. Het klinkt allemaal wat klinisch, maar Jelien vertrouwt erop dat als iedereen gewend is het gewoon weer ouderwets gezellig zal zijn.


Bergsma

Easterein

Restaurant-partycentrum Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290


Ook het terras is een beetje anders van opzet. Er zijn meer tafels die op zich weer wat verder van elkaar staan. En voor het toilet moet je in het zalengedeelte wezen. Maar gereserveerd hoeft er niet te worden. Dus wie voorbijfietst en zin heeft in een een kop koffie of een biertje met bitterballen kan gewoon terecht. Toen Jelien precies een jaar geleden op 1 juni 2019 als nieuwbakken restauranthoudster het stokje overnam van haar voorgangers Kim en Hendrik kon ze niet weten wat voor raar en ongewoon jaar ze met het restaurant tegemoet ging. Maar ze is de moed niet kwijtgeraakt, integendeel! Veel klanten die Bergsma een warm hart toedragen hebben Jelien en collega’s de afgelopen weken een hart onder de riem gestoken. Zo was er de actie met “tegoedbordjes” (waarbij men al een maaltijd in de toekomst betaalde) een groot succes. En klanten voor feesten die hun reservering naar verderop in het jaar of zelfs naar 2021 moesten doorschuiven boden soms spontaan aan om een voorschot te betalen. Die warme reacties toonden opnieuw de centrale plek die restaurant Bergsma in het dorp heeft én zal blijven houden.

Bedankt 13 mei - 50 jaar getrouwd Bedankt voor de vele bloemen, kaartjes en kadootjes. Onze kinderen en kleinkinderen hebben er een prachtige dag van gemaakt met veel verwennerij. Sara en Sanne voor het mooie zingen… kippenvel… Rudy en Grietje Orsel de Jong

Remco en Corine, kinderen van Rudy en Grietje Orsel


Hoe is it no mei…. Chris Reitsma Troch Bauke de Boer

Mijn naam is Chris Reitsma, geboren op 17 maart 1958 te Waaxens, Hennaarderadeel. Ik ben een zoon van Jacob Reitsma (Jappie Nort) en Annie Jansen. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen; Jan, Oege, Peter (overleden in 1998) en Jannie. Wij woonden eerst aan de van Eysingaleane en daarna aan de Foarbuorren. Mijn pake Chris en beppe Jantsje Jansen woonden aan de Streek in Easterein. Mijn vader werkte eerst bij melkveebedrijf de Jong als boerenarbeider en daarna bij fouragehandel Vellinga. In 1979 kreeg ‘myn heit’ werk bij de koffiefabriek van der Plaats en zijn wij naar Bolsward verhuisd. Dit is nu na diverse naamswisselingen Brandsma Koffie. Ik ben in 1981 getrouwd met Geertje en zijn we in Mildam komen wonen waar ik een baan kreeg als boerenhulp. Wij hebben drie kinderen, Tineke, Jaap Pieter en Chris jr. Ondertussen zijn wij ook trotse pake en beppe van zes kleinkinderen: Yara Mirthe (2011), Ivar (2015), Alisa (2012), Dex ( 2015), Tiemen (2016) en Jurre (2019). Bernetiid Ik heb een geweldige jeugd gehad in Easterein. Wij verveelden ons nooit, waren veel buiten. In de winter op schaatsen en ‘skotske rinne’. In de zomer zwemmen, vissen en vlot varen. Ook waren we veel in het land om eieren te zoeken en gingen we polsstok springen. We haalden ook veel kattenkwaad uit zoals in bomen klimmen en nesten uithalen. De school vond ik niks aan, mijn maat en ik bleven dan ook beide zitten in klas 1. Contacten Ik heb nog steeds contact met Hindrik Kuiper, hij is vanaf de kleuterschool mijn maat. Ook kom ik op hun boerenbedrijven om handel te doen. Verder kom ik nog bij meerdere boerenbedrijven waarvan ik de eigenaar dan nog van vroeger ken. Verder tref ik Bauke de Boer wel in het stadion van SC Heerenveen voor een praatje in de pauze. Herinneringen Ik heb veel mooie herinneringen aan Easterein, heb er een fijne jeugd gehad. Toen ik twaalf jaar was en wij naar Bolsward verhuisden, ben ik tot de laatste dag van de zomervakantie in Easterein gebleven, ik wilde niet mee maar helaas...


Feriening Ik zat in m’n lagere schoolperiode op gymnastiek en kaatsen. Geen voetbal bij SDS, dat was niet aan mij besteed. Dat kaatsen, daar ben ik in Bolsward mee door gegaan tot een jaar of 14. Waar wij als broers wel aan mee hebben gedaan dat waren de optochten in het dorp, lopend of op een versierde wagen.

Deistich libben Ik heb verscheidene jaren als boerenhulp gewerkt. Eerst veel geleerd bij Hindrik zijn ‘heit’ op de boerderij. Daarna in Bolsward werk gekregen bij een boer. Toen deze boer in maatschap ging met z’n zoon was er voor mij geen werk meer. Ik heb toen gesolliciteerd in Mildam, waar ik ongeveer zeven jaar als boerenhulp heb gewerkt. Door een auto-ongeluk kon ik dat werk niet meer doen en ben na diverse omzwervingen als zelfstandig ondernemer begonnen. Sinds 1998 heb ik samen met Geertje een handelsonderneming in agrarische producten te Joure. Ik kom dus nog steeds in aanraking met boeren en hun bedrijven. Mijn werk is mijn grootste hobby en daarnaast heb ik al jaren een volkstuin/moestuin ‘in stikje tún’. Waar ik ”de holle leech meitsje kin.” Ik volg de site www.easterein.nl niet omdat internet niet echt mijn ding is en ik drukte genoeg heb met de zaak.Vertrek van Jacqueline en Willem Feijten uit ‘Het kleine Paradijs’ Zevenendertig jaar hebben we met héél veel plezier gewoond en gewerkt op ‘Het kleine Paradijs’. Onze kinderen zijn er geboren, opgegroeid en weer uitgevlogen. Maar….we gaan het stokje per 1 oktober doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Wat hebben we veel gedaan in bijna 4 decennia! Schoolreisjes-kampen, kinderfeestjes, opvang van kinderen met gedragsproblemen, theetuin met o.a. High teas en Afternoon teas, open tuindagen, gasten ontvangen in de bijzondere overnachtingsmogelijkheden, coaching, cursussen, therapeutische werkzaamheden in onze praktijken, verhalenverteldagen, midwinterwandelingen, outdoor activiteiten etc. etc. En…voor al die activiteiten hebben we materialen gebruikt die we nu van de hand gaan doen. Er staat tot 31 augustus een sneuptent én er is een sneupkamer, die regelmatig worden aangevuld. Kom eens langs om te kijken of er iets van je gading is.

Een greep uit het aanbod:

• Serviesgoed • Kinderspeelgoed • (Buiten) spellen • Antiek, curiosa en brocante • Gordijnen, dekens • Vintage kastje(s) • Schilderijen en posters • Dekenkisten • Tuinattributen • Vlotten • Tenten • Crea-attributen etc. Bij aankomst i.v.m. RIVM regels eerst even melden! Op afspraak bereikbaar op 0515 331136 of 06 4007 1312 Wellicht tot ziens. Jacqueline en Willem Feijten


Yn en om Easterein (De Skippersbuorren) troch Jan Hiemstra

De Eastereiner haven wie de Skippersbuorren. Dêr leine de turfskippen, de beurtskippen en de skippen mei terpgrûn. Oan ‘e ein fan de 19e iuw wie it drok yn de Skippersbuorrenfeart. De Skippersbuorren as strjitte bestie noch net. Ûndersteande foto is fan nei 1902, want de skoalle en it skoalhûs steane der al op. De huzen fan wat no ’t Heechhiem 3 en 7 is, hiene frij útsicht oer it lân. Besjogge wy de foto fan rjochts nei links dan ha wy links fan de mêst fan it skip wat beammen, dêrneist folget in bûthúske (in romte foar kij) en in heaberch (heger). Dan komt it blokje fan fjouwer keamerwenten (no ’t Heechhiem 3 en 7) en dêr neist ha wy wat no ’t Heechhiem 1 is. It is net in hiel skerpe foto, mar it skoalhûs en de skoalle steane der al op. It skoalhûs waard yn 1902 boud.

Terpmodder

Lâns de wâl lizze it type skipkes, der ’t hjoed-de-dei mei skûtsjesyld wurdt. Se ha sa ‘n 20 ton ynhâld. Mei dizze skipkes waard terpmodder ferfearn, mar der kamen ek minsken mei nei it doarp foar harren hannel. De lêste dy ’t dat die, wie yn de fyftiger jierren Punter út Snits. Hy kaam mei syn ‘potskip’ en ferkocht diggelguod (= porselein en aardewerk). Hy lei dan in pear dagen tsjinoer wat no Skippersbuorren 9 is. De karre kaam dan fan it skip en waard fol laden mei hannel. Meastal bliuwde Punter in pear dagen yn Easterein, mar jûns gong er steefêst op ‘e fyts nei hûs en kaam de karre yn de skuorre fan Hendrik Kuiper sr. Nei ’t er syn rûntsje troch doarp en omkriten dien hie ferfear de keapman nei in Aoar plak om dêr syn guod te sliten.

Healwei jierren fyftich

De twadde foto komt út healwei de fyftiger jierren. Lâns de feart binne huzen en bedriuwkes delsetten. It buertsje sjocht der út sa as de minsken it no noch


kinne. Der is al wâlbeskoeiïng oanbrocht. De elektrisiteit ‘streamt’ noch troch triedden dy ’t lâns de houten peallen rinne. Oan guon dêrfan sit in lampe foar de jûnsferljochting. Neist wat rinteniershuzen steane de timmerwinkel fan Arend Leeman, it pleatske fan Hendrik Kuiper en de winkel fan Gerrits Ide Joustra oan dizze strjitte. Yn dizze tiid lizze der meastal noch trije skippen lâns de Skippersbuorren. Ien by de yngong fan it doarp. Dêr wenne âlde Ype (de Jong) yn en wat fierderop folgen de skippen fan de bruorren Muurling en fan de bruorren Joustra. Fan de twadde helte fan de fyftiger jierren ôf ferfierden de Joustra ’s net allinne turf mar ek minsken. De Eastereiners woene wolris fan it hiem en it skip waard dan klearmakke foar ‘toeristenferfier’. De earste tochten gongen fan Easterein nei Terherne. De reis gong troch de opfeart nei de Frjentsjer-terfeart en sa fierder nei Snits. Dan de stêd troch en lâns de Jousterkade nei it de Snitsermar en Terherne. Jûns waard de reis yn de omkearde rjochting ôflein.

Homme en Gerrit

Op dizze foto sjogge wy dat it skip foar in reis fuortgiet. Homme Joustra stiet mei de skonk oer it roer dat troch soan Gerrit fêsthâlden wurdt. De útwiuwers steane op ‘e wâl. De frou mei de skelk foar is frou Brouwer, mei links fan har, har man Jelle. De man rjochts fan de peal mei de pet is Tinus Leevering. Ik tink dat de jonge rjochts foaroan mei de ‘kniekousen’, Hendrik van der Eems is.De bibliotheek gaat weer open! Vanaf vrijdag 15 mei is bibliotheek Wommels weer (beperkt) open. Op maandag-, woensdag-, en vrijdagmiddag van 14.00 - 18.00 uur. Ook kan er vanaf vrijdag weer gereserveerd worden in heel Friesland. Om ervoor te zorgen dat we allemaal gezond blijven als je langskomt vragen we je aandacht voor het volgende: • • • •

Houd 1,5 meter afstand zowel binnen als buiten Kom zoveel mogelijk alleen. Leen doelgericht boeken en dvd’s Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent, griepklachten of een lichte verhoging hebt (tot 38 C°)

Je bent bij ons te gast, dus onze huisregels gelden: • Mandje verplicht, maximaal aantal klanten in de bieb • In te leveren boeken op de kar, die gaan in quarantaine Inleveren van boeken In te leveren boeken worden bij binnenkomst op de kar gelegd. De boeken gaan namelijk 72 uur in quarantaine. Na 72 uur worden de boeken door een bibliotheekmedewerker ingenomen. We hebben tijdens de openingsuren geen verblijfsfunctie: dus niet gezellig een tijdschrift lezen, niet naar het toilet, geen koffie/thee en geen internet. We hopen je binnenkort weer te zien in de bibliotheek.


De Pinne …… Paul van der Erve & Tosca Snijdelaar Troch Bauke de Boer

De herrie van de vermaledijde rolkoffertjes van toeristen die op elk uur van de dag en de nacht door onze buurt struinden, plus de sterk gestegen huurprijs van onze woning met kantoor maakten dat wij er in 2011 voor kozen ons huis vlak bij het centrum van Amsterdam te verlaten en permanent onze intrek te nemen in ons vakantiehuis aan de Duitse waddenkust.

Vertrek uit Amsterdam Deze beslissing werd ook geholpen door de bezuinigingen op cultuur van het eerste kabinet-Rutte in 2010. Ons bureau voor journalistieke producties maakte Keesings Historisch Archief (KHA, een gedrukt en digitaal medium dat belangrijke nieuwsfeiten uit alle landen van de wereld encyclopedisch beschreef), waarop o.a. 1100 openbare bibliotheken een abonnement hadden. Door de bezuinigingsronden van Rutte I moesten de bibliotheken inleveren: zij zegden collectief hun abonnement op en voor KHA viel het doek. Dit nam een hap uit onze inkomsten, maar het heeft ook gemaakt dat wij in plaats van vast te houden aan een bekend ritme en vaste levensstijl een nieuwe wereld hebben ontdekt: van Amsterdam naar het Duitse platteland, waar we ook konden werken dankzij het internet. We hebben daar heerlijk gewoond, genoten van de schone lucht – er is nauwelijks industrie – nieuwe vrienden gemaakt en de Duitse cultuur wat meer van binnenuit leren kennen.


Het vaderland lonkte Het vaderland begon echter kort geleden weer aan ons te trekken, toen onze dochter Flora besloot in de hoofdstad te gaan studeren. Ze doet klassieke talen (Latijn en oud-Grieks) aan de Universiteit van Amsterdam en werkt momenteel aan haar bachelor scriptie. We wilden graag wat dichter bij haar wonen, zodat we haar vaker konden zien. Amsterdam is echter voor gewone mensen onbetaalbaar geworden en zo lieten we ons oog vallen op zuidwest Friesland, nog maar een uur rijden naar de hoofdstad. Na een paar bezoekjes aan de streek waren we direct verkocht en toen we het mooie huis aan de Tsjerkebuorren 31 konden kopen dolgelukkig. De vogelrijkdom van de omgeving, de fraaie dorpjes met hun historische kernen en de vriendelijke nuchterheid van de Friezen spreken ons enorm aan. We voelden ons bovendien werkelijk welkom toen we met de verhuisauto aankwamen en een aantal buren op straat spontaan naar ons toekwamen en zich voorstelden. Geschiedenis schrijven We hebben beiden geschiedenis gestudeerd en schrijvend in ons onderhoud voorzien. Behalve voor het bovengenoemde KHA, deden wij jarenlang de productie van de jaarboeken van de Winkler Prins Encyclopedie en werkten wij voor tijdschriften van zeer wisselende signatuur zoals Kunstbeeld, Malmbergs Onderwijsbladen, Wordt Vervolgd (Amnesty International), Rooie Vrouwen Magazine en de TNO-krant. Inmiddels zijn we alweer een paar jaar met pensioen. Waar we ons voor de boterham voornamelijk hebben beziggehouden met de jongste geschiedenis, wijden wij ons nu voor ons plezier aan de zeer oude geschiedenis van de prehistorie. Tosca schrijft wetenschappelijke artikelen over de betekenis en functie van zogeheten Venus figurinen. Dit zijn kleine vrouwenbeeldjes die opgegraven zijn van zuidwest Europa tot aan de Oeral en die zo’n 40.000 tot 11.000 jaar oud zijn. Paul werkt aan een populairwetenschappelijk boek over de ontstaansgeschiedenis van Europa. Goed aangekomen Het is heel goed mogelijk dat je ons broedend op een volgende stap in ons onderzoek tegenkomt, terwijl we aan een van onze dagelijkse ronden met de honden bezig zijn. Want behalve onszelf moeten we hier ook nog onze oude hond Joop (16 jaar), onze hond Anna (5 jaar) – zij is een ‘geredde’ hond uit Griekenland – en onze bangelijke witte kater Bram (14 jaar) voorstellen. Na een half jaar durft Bram nog steeds niet verder dan tien meter van huis te gaan. Hij is misschien het enige lid van de familie dat terugverlangt naar onze oude woonplaats met de grote tuin. Wij niet. Wij zijn goed aangekomen in Easterein.


Fizel

D R O G I ST E R I J - PA R F U M E R I E

TERP 52, 8731 BA WOMMELS TELEFOON 0515 333 210


Ut de âlde doaze

Freed 11 febrewaris 1983


Meesters in het onderwijs Troch Karin Everhardus

Ooit was er binnen de kerkgracht - aan de rand van het water - nog een ander gebouw. Hier heeft de vroegste school van Easterein gestaan, waar schoolmeester niet alleen onderwijs gaf maar waar hij ook zijn onderkomen had. ‘t Skoalhout, zo werd het kleine bruggetje genoemd dat rechts van de pastoriebrug lag. De naam was een verwijzing naar de oudste school. Tussen deze twee bruggen in lag het schoolgebouw. Als je de kerkgracht via het Skoalhout overstak, liep het pad af naar de tegenwoordige Stittenserleane, in het verlengde ervan ligt nu Het Kleaster.

In de middeleeuwen - de tijd van het katholicisme - was de school verbonden aan de parochiekerk van Easterein. Toen de kerk nog onder invloed van het klooster van Lidlum stond, werd er lesgegeven door monniken. Eind 15e eeuw echter was de Eastereinder parochie beduidend groter, van belang en onafhankelijk geworden, toen kreeg een van de priesters de taak van onderwijzer. Het onderricht kwam vooral neer op het leren lezen, zingen (van kerkelijke liederen), godsdienst en schrijven. Schoolmeesters Na de godsdienst-omwenteling in 1580 waarmee de dorpskerk protestants werd, zal de functie van schooldienaar ofwel schoolmeester zijn geschapen.


De oudst bekende “schoelmeester tot Oesterende” is ene Jelle Sickes, die in de 80er jaren van de 16e eeuw zijn beroep uitoefende. Rond 1680 was meester Luitjen Claessen onderwijzer, maar hij had een kwalijke eigenschap.. hij was geregeld dronken. Daarom werd hem een paar keer het Heilig Avondmaal ontzegd door de kerk en werd hij vele malen berispt. Zo’n twintig jaar later werd een volgende schoolmeester (annex organist) eveneens voor dronkenschap beboet, tegelijk was hij nog wel dorpsrechter. Zoals uit bovenstaande mag blijken, was onderwijzer vaak niet het enige uitgeoefende beroep. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, moest hij wel andere - vaak kerkelijke - taken verrichten. Diverse combinaties kwamen voor, van twee en soms meer functies. Een heel scala trok voorbij in de loop der eeuwen, van koster, voorzanger, organist, klokluider, doodgraver, heggenknipper en “puistertreder”. Het laatst genoemde beroep was de benaming van degene, die tijdens het bespelen van het orgel de blaasbalgen diende aan te trappen voor de noodzakelijke luchtvoorziening. Vanaf 1690 combineerde de schoolmeester zijn taken ook vaak met het werk van dorpsrechter. Een advertentie in de Leeuwarder Courant van 1796 vroeg om sollicitanten voor de vacante functie van “school- en orgeldienst” in Easterein. Voorschreeuwen In 1728 was Oepke Pieters naast onderwijzer ook aangesteld tot voorzanger. Hij dreigde in augustus 1747 zijn bijbaan kwijt te raken vanwege zijn “kwaadaardigheid en lasteringen in zijn voorschreeuwen”. Hij zong kennelijk iets te grof en luidkeels boven de kerkgangers uit, maar beloofde beterschap en behield zo nog jaren zijn functie. Het traktement - toentertijd een gebruikelijke aanduiding voor salaris - was vaak een optelsom met de bijverdiensten erbij. Zo was het salaris van de schoolmeester in 1844 als volgt opgebouwd: fl. 140,- als organist, fl. 60,- extra als toelage van de kerk, de opbrengsten van een stuk weiland, de schoolpenningen van ca. 100 leerlingen en een vrije woning met tuin erbij. De schoolmeester annex koster had een stuk land, waar hij een deel van zijn inkomsten uit haalde. Dit perceel werd daarom ook wel ‘Skoalseize’ genoemd. Hiermee moge duidelijk zijn hoe de op het betreffende land gelegen “Skoalleseize” aan zijn naam gekomen is. Nieuw schoolgebouw Rond 1819 werd er een nieuw schoolgebouw in opdracht van de kerkvoogden gebouwd, op de hoek van de Tsjerkebuorren met het Skilplein. De school


had zijn intrek in het pand waar nu Kapsalon ‘t Knipslokaeltsje zit. Tegen de achterkant aan lag het schoolhuis - het tegenwoordige Tsjerkebuorren 27 waar de meester woonde. In de loop van de 19e eeuw kwam de school los van de Kerk. Het Nederlandse onderwijs werd een aangelegenheid van de staat en kwam onder toezicht van een inspectie. Van alleen maar ‘school’ werd het toen officieel een ‘Openbare lagere school’ genoemd. In 1840 waren er in totaal nog zo’n 70 leerlingen, maar dat bleef niet lang zo. Na veel onrust onder het streng christelijke deel van de dorpsbewoners kwam er in 1870 een “Christelijke school van hervormde signatuur” aan de andere kant van het Skilplein en werden de kerkvoogden vervangen door gelovigen die strenger in de leer waren. Het Skilplein was bij uitstek het speelterrein van de schoolkinderen in de pauzes, daarom heette het toen ook wel het Skoalplein. Twee basisscholen Nadat de Christelijke school was opgericht, begon de terugloop van het aantal leerlingen op de Openbare school. In de 80er jaren van de 19e eeuw werd de school min of meer verplicht om te zien naar een ander onderkomen. De kerkvoogden wilden namelijk graag het in hun opdracht gebouwde schoolpand gebruiken voor de Christelijke school, die fors in leerlingenaantal groeide. Zo verhuisde de Openbare school in 1884 naar de Wynserdyk, naar het pand waar nu het Theecafé (annex Woonwinkel) is. Een aantal jaren later, in 1902 kwam aan de linkerkant van de school het gebouw van de toen nog Gereformeerde Kerk. In datzelfde jaar - 1902 - waren er nog maar 30 leerlingen en kreeg de toenmalige schoolmeester - de heer Kalsbeek - de onderwijsinspectie over de vloer. Hun verslag was lovend, de meester kon de kinderen uitermate goed boeien en bezighouden waardoor de orde voorbeeldig was. De schoolopzieners waren vooral getroffen door het resultaat van zijn zanglessen. De leerlingen zongen zo zuiver en welluidend, “op eene hoogte (...) als wij in geene der andere scholen opmerkten”. Met uiteindelijk slechts 16 leerlingen, sloot op 1 april 1935 de Openbare school definitief de deuren. Dempen kerkgracht Ergens in het begin van de 20ste eeuw werd de kerkgracht deels gedempt. Hiermee verdween ‘t Skoalhout, het houten bruggetje dat naar het oude


schoolgebouw leidde. Pas in 1941 werd het enige huis binnen de kerkgracht afgebroken. De afbraak was onder meer gewenst door de te beperkte ruimte naast de woning - voor passerende lijkstoeten. Vervolgens werd het oeroude puin over de kerkgracht afgevoerd.

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan de famylje Elgersma. Fan links nei rjochts: Jildou, Anneke, Remco ❤ , Yfke en AncoKollum

Troch Nathalie Oliveiro Gûlend rin ik nei boppe, in gearkommen fan it ôfrûne oardel jier is as in fertrietbom barsten. It twadde jier dat heit fuort is, falt my sa dreech. Simpele keuzes as hokker klean, ik wit it net mear, lit stean de wichtige saken. Myn kessen fangt de withoefolle triennen op, ik bin écht net lokkich. It nijs helpt my ek beslist net dat gefoel kwyt te reitsjen. Foarige wike ferstoar de fjirtjinjierrige Romina Ashrafi út Iran. Sy waard troch har eigen heit fermoarde om’t se fuortrûn wie mei har freon. Har bestean hold plots op. Lykas dat fan George Floyd (46) út Minneapolis dy’t 25 maaie lêstlyn syn libben ferlern troch polysjegeweld. Hy wie der ynienen net mear. It fjoer fan rasisme wurdt noch hieltyd waarm holden. Sa nei it sjoernaal, al de corona liveblogs fan de NOS lêzen te hawwen en de safolste Netflix searje ha ik wol nocht oan wat oars. Strúnend op Instagram kom ik in leuk programma tsjin, de berneferzje fan De geknipte gast nammentlik Hoofdzaken van de VPRO wêryn kapper Marko Suds de hieren fan bern knipt wylst se grappige, nijsgjirrige, somtiden tige persoanlike dingen fertelle oer harren sels, altiten rjocht út it hert. Ien famke praat oer har chemokueren, hoe faak at se nei it sikehûs moat om’t se al acht jier in harsentumor hat. It giet har, sa as by de measte minsken, net om lokkich wêze, mar dat se der wêze kin foar har famylje en freonen. En dat de sykte har oerkomt? Dat makket har net, want it libben is wat it is. “En ja”, seit se, it is efkes stil, “dat ik der bin en dat ik bestean, en dat ik der ek wêze mei, dat is fijn.” De folgjende dei wurd ik wekker, myn kessen jout net om juster en is sa droech at it mar kin. De pine is der al mar mei in laits stap ik it bêd út. De moaiste skatten binne ferborgen op ûnferwachte plakken en dizze kear ha ik ien fûn yn it hert fan dat famke: Lokkich wêze is net it belangrykste yn it libben, mar dat we der binne. Datsto der bist. Dat ik der bin. Dat we bestean meie, dêr giet it om.


Grip op geld in coronatijd Vind je het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Weet jij waar je geld elke maand aan opgaat? Of wil je meer grip op je inkomsten en uitgaven? Voor veel mensen heeft de coronacrisis gevolgen voor hun inkomen. De gemeente helpt jou graag met tips en hulpmiddelen om grip te houden op je geld en geeft informatie over de ondersteuningsmogelijkheden. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij: • Via de website www.sudwestfryslan.nl Op www.sudwestfryslan.nl vind je op de pagina ‘inkomensondersteuning’ veel informatie. Misschien kom je in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ook lees je hoe je zelf een geldplan kunt maken. Met een geldplan is het makkelijker om je geldzaken op orde te houden. Ook is er speciaal voor ondernemers informatie te vinden op onze website www.sudwestfryslan.nl • Bellen met het gebiedsteam via 14 515 Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. Soms is hulp vragen lastig, maar kan het goed zijn om contact op te nemen. Ook als je het lastig vindt om via internet informatie op te zoeken. Of je kunt contact opnemen met een vrijwillige hulporganisatie. Er zijn verschillende vrijwillige organisaties in onze gemeente waar je terecht kunt voor hulp. Papierwinkel Voor het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen en hulp bij betaalregelingen kun je bij de Papierwinkel terecht. Contact: T 06 50 28 64 30 papierwinkelsneek@voorelkaardoen.nl Budgetmaatjes Budgetmaatjes ondersteunen mensen die (problematische) schulden hebben. Contact: T 058 213 00 46, info@solidairfriesland.nl of www.budgetmaatjefryslan.nl Thuisadministratie Humanitas Thuisadministratie Humanitas ondersteunt bij het op ordenen en regelen van de financiële thuisadministratie. Contact: T 06 83 11 68 47 of thuisadm@humanitas-zwf.nl


Steunpunt UGS Het Steunpunt UGS bestaat uit belangenbehartiging voor mensen met een laag inkomen. Je kunt hierbij denken aan hulp bij aanvragen van uitkeringen, regelingen, schuldhulp, bemiddeling en bezwaar. Contact: T 0516 44 12 60, secretariaat@ugs-fryslan.nl of www.ugs-fryslan.nl Stappenplan NIBUD Als je door de coronacrisis plotseling veel minder inkomen hebt, liggen geldproblemen op de loer. Op de website van het NIBUD staat een stappenplan om grip te houden op je inkomsten en uitgaven. Meer informatie over het stappenplan en hulpmaatregelen voor huishoudens staat op de website van het NIBUD (www.nibud.nl) op de pagina ‘Geldwijzer Corona’. Maak jouw eigen online geldplan! Vind je het lastig om aan het eind van de maand uit te komen? Of wil jij meer grip op je inkomsten en uitgaven? Maak dan jouw eigen geldplan op sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl De geldplannen zijn geschikt voor iedereen. Of je nu uit de geldzorgen wilt komen, beter wilt kunnen rondkomen, zo nu en dan geld tekort komt of bijna 18 wordt. Voor verschillende situaties zijn er geldplannen. De geldplannen geven adviezen, tips en belangrijke actiepunten die passen bij jouw situatie. Ook vind je er voorbeeldplannen van mensen in vergelijkbare situaties. Het invullen van de geldplannen is anoniem en gratis. Kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met het gebiedsteam van de gemeente Súdwest-Fryslân. Vul het contactformulier in op www.sudwestfryslan.nl of bel ons via 14 0515.Wilhelminanijs Wilhelmus spylje Op dizze spesjale Keningsdei sûnder aktiviteiten fan de Oranjeferiening ha wy as Wilhelmina wol fan ús hearre litten. We ha oan de oprop fan it Concertgebouworkest meidien. Om stipt 10 oere spyljen we op ferskate plakken yn de buorren twa kûpletten fan it Wilhelmus. Hieltyd mei 1,5 meter ôfstân. Mei de deadebetinking hawwe we de taptoe spile op twa plakken (by tsjerke en yn de nijbou). Nei de twa minuten stilte spilen wy it Wilhelmus mei trije muzikanten. It wie in earfolle betinking foar ús op dizze wize. Miskien ha jo ús ek wol hearre kinnen. Ald papier wurdt wer ophelle Op sneon 13 juny geane we wer fertroud mei trekker en wein troch de buorren om it âld papier op te heljen. We starte wer om 9 oere moarns. De ôfrûne twa moannen hawwe jo it massaal sels by de âld papierkontener brocht. Noch bedankt foar jim ynset! Us programma stiet ‘on hold’ Us plande optredens gean net troch. We litte sa gau mooglik wer fan ús hearre. Hâld hjir foar ús facebookpagina of Fraach & Oanbod yn de gaten.


Titel?

Troch Bauke de Boer Ik, Hester Kingma bin berne op 19-021995 op de Singel te Easterein. Ik bin in dochter fan Simon en Gerry en ha ien broer, Jelmer. Ik ha 24 jier op ´e singel 10 wenne en sûnt oktober 2019 wenje ik samen mei Erwin Hoekstra yn Snits. Basisskoalle De tiid op de legere skoalle fûn ik in prachtige tiid. We boarten in soad bûten op de bulten wat hjoed de dei de nijbou is. Mei in groep bern troch de modder en hutten bouwe. Ik wie gjin famke foar poppen en poppewein dat wie neat foar my. It koe my net mâl genôch. Ek wiene wij jûns altyd bûten te finen. We sammelen altyd yn de boarterstún fan de nijbou en dien we plysje-boefke. We fleagen mei de grutte wetterpistoalen op ‘e fyts troch de buert. Oplieding en wurk Nei de legere skoalle bin ik nei Bogerman Wommels gien en ha der vmbo theoretisch dien. Fjouwer jier letter en in diploma riker ha ik foar in oplieding yn´ e sport keazen. Mei it iepenbier ferfier gong ik nei it CIOS op it Hearrenfean. Ik ha keazen foar de rjochting Buurt Onderwijs en Sport en moast hjirom staazje rinne op de basisskoallen yn en rûn om Frjentsjer. Op dizze skoallen joech ik foaral gymnastykles oan bern mei in beheining. Yn de oplieding koe ik kieze foar ekstra kursussen om myn oplieding breder te meitsjen. Ik ha do keazen foar de wettersport, swem ABC, rekreaasje en toerisme. Dizze oplieding duorre wer fjouwer jier. Do ik klear wie wist ik net sa goed wat ik dwaan moast. Ik ha doe keazen om in jier oant wurk te gean en hie doe trije banen. Ik wurke bij de Jumbo yn Wommels efter de kassa, bij Huylckenstein yn Boalsert yn de fasiliteare tsjinst en joech swimlessen bij swimbad ´de Klomp´ yn Wommels. Tusken de bedriuwen troch wie ik ek noch in soad oant sporten.


Nei dat jier kaam ik der wol efter dat ik dochs wol fierder woe yn de sport. Ik ha der doe foar keazen om mij oan te melden foar de oplieding ALO yn Grins. Dit hie ik gau besjoen. Ik moast alle dagen seis oere fan it bêd en ik wie sân oere jûns wer thús. Dan noch leare foar de tentamens en húswurk meitsje. Nei fjouwer moanne hie ik skjin myn nocht. Ik bin doe stoppe mei de oplieding. Mar wat moast ik no?? Ik woe net wer efter de kassa bij de Jumbo dat wist ik wol. Doe ha ik kontakt opnaam mei Huylckenstein, want it like mij wol aardich om de fersoarging yn. Ik krige doe in oplieding as fersoargjende oanbean. Wêr bij ik ien dei yn de wike nei skoalle moast en foar de rest 24 oeren wurkje. Dit like mij wol wat, ik ha dizze oplieding yn in jier en trije maand helle. No folgje ik de oplieding foar ferpleegkundige. Dizze oplieding duorret twa jier. Op it momint rin ik staazje op de ôfdeling ynterne/sjirurgy van it Antonius sikehús yn Snits. Dit is in pittige ôfdeling, wer ik in soad lear. It is fansels wol in frjemde tiid yn ferbân mei de Korona, wat op it momint hiel bot spilet. Yn myn CIOS perioade bin ik begong mei swimles jaan bij swimbad de Klomp yn Wommels. Ik jou hjir de swimlessen van Bad 1 oant ´e mei diploma C. Dit doch ik no al 6 jier. Ik fyn ik prachtich om yn de soarch te wurkjen, mar ek it swimles jaan soe ik net misse wol. Hobby´s en sport Doe ik 4 jier wie bin ik op gymnastike gien yn Easterein, dit hat twa jier duorre. It die bliken dat ik hjir net foar makke wie en ha dit twa jier fol hâlden. Ik bin doe begong mei keatsen en reedriden. In de simmer wie ik te finen op it keatsfjild en yn de winter op de iisbaan yn Hearrenfean. Yn de simmer keatste ik bij de KNKB. Elke sneon en snein mei trije auto´s fol bern nei it keatsfjild. Dit wie in geweldige tiid, we fleagen troch hiel Fryslan. Doe ik wat âlder waart, hie ik gjin nocht mear om elk wykein ûnder de pannen te wêzen mei it keatsen. Ik ha der doe foar keazen om te stopjen bij de KNKB en gewoan foar de lol te keatsen mei freondinnen. Ik ride tegearre mei Marijke De Boer bij de STB fan Boalsert. Yn de winter gong we tegearre nei de iisbaan en de simmer training foar it riden bestie út fytse en skeelerje. Ik ha 13 jier op reedriden sitten, mar doe ik fallen wie op natoer iishie ik in pees ôfskuort yn myn ankel, wer oan ik opereare wurde moast. Ik bin doe stoppe mei it riden. Dernei bin ik op froulju fuotbal gong bij SDS, ik wie hjir foar al in oantal kear frege. Mar dit wie net te kombinearjen mei it reedriden. No sit ik al wer 7 jier op fuotbal. We ha in gesellich team en draaie de lêste trije jier mei boppe yn de kompetysje. Dit seizoen stiene we boppe oan we hiene 12 wedstriden fuotballe wêrfan 11 wûn en 1 gelykspul. Spitich genôch troch de korona koene we dizze kompetysje net ôfmeitsje.

Fierders bin ik yn de simmer in soad te finen op de racefiets, ik ha de Alvestêdetocht njoggen kear fytst en ien kear stept. Yn 2017 ha ik tegearre mei Gabriële en Gerry-Edou de Alvestêdetocht stept en de oare deis fytst. Ek ha ik de Slachtemarathon twa kear rûn, wêrfan ien kear mei ús mem en ien kear mei Gerry-Edou. Ik kom noch geregeld yn Easterein om´t myn âlders der wenje en ik noch lid bin bij SDS. Ek reis ik graach en stiet Súd Afrika op de planning yn oktober fan dit jier. No is it tomkjen fansels yn dizze tiid of de reis troch kin gean. Uteinlik is it myn doel ferpleechkundige te wurden op de berne ôfdieling. Fierder giet it super goed mei my en sjoch ik út nei de simmer.


Alle Eastereiners op de foto Troch Willy Sybesma Hallo Eastereiners, Zoals velen van jullie inmiddels weten ben ik al een tijd met mijn project ' Alle Eastereiners op de foto' bezig. Ivm deze rare tijd heb ik natuurlijk niets gedaan, maar het kan nu eigenlijk wel weer doorgaan. Ik doe niet meer met briefjes, ik schrijf zelf wel op wie jullie zijn. Ik moet nog een paar straten afmaken. En dan nog een paar straten beginnen. Dan staan jullie er bijna allemaal op. Van deze straten moet ik echt nog maar een paar: • • • • • • • •

De Wynserdyk De Skoalstrjitte De Andries Joustrastrjitte Het Skrok Griene Leane Sibadawei de Streek Vrijburg

Misschien als je dit leest en denkt...hee ik moet nog op de foto. Stuur me dan even een berichtje. Dan kan ik die straten afmaken. Daarna begin ik met • Meilahuzen (heb net de eerste bewonder gefotografeerd) • ‘t Kleaster • Smidslân • Stittenseraleane • Koaifinne • Dobbelân • Eeskwert • Fabrykswei En bedenk me net dat er aan de Singel ook een heel nieuw gedeelte bij is gekomen... daar kom ik ook nog langs.


En dan zijn er natuurlijk mensen ons ontvallen en er zijn bewoners bijgekomen... Ik zou het op prijs stellen als u door zou willen geven als ik een foto moet verwijderen. Of dat u net in Easterein bent komen wonen en toch ook op de foto wilt. Of dat u gezinsuitbreiding heeft gehad en met het hele gezin nog op de foto wilt. Alvast bedankt! Dan hoop ik mijn project dit jaar af te ronden. Zou mooi zijn. Fijne dag allemaal en wie weet tot ziens. Groetjes Willy, 06-48071440De koksmûtse: No-bake kersenroomtaart Door Annebeth de Jong

Ingrediënten • 250 g maria biscuit • 100 g boter • 1 zakje Banketbakkersroom • 400 of 500 ml slagroom • 1 blik kersenvlaaivulling Tip: voor de bodem kun je ook biscuitdeeg gebruiken en andere soorten koekjes. Vers fruit erop i.p.v. vlaaivulling is natuurlijk ook heel lekker! Benodigdheden: Bakpapier, mixer met garden, springvorm Ø 24 cm en een steelpan. Bereiding • Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier. • Verkruimel de koekjes in de keukenmachine of met een deegroller. Smelt de boter en meng dit door de koekjes. • Gebruik ¾ van de kruimelbodem om de springvormbodem te bedekken en bewaar de rest (¼ deel) voor later. Druk de bodem goed aan met de bolle kant van een lepel. Zet de springvorm en het rest deeg in de koelkast terwijl je verder gaat. • Doe de slagroom en de mix voor banketbakkersroom in een beslagkom en meng het geheel met een mixer op de laagste stand tot een gladde massa. • Klop het mengsel hierna met de mixer op de hoogste stand in 2 minuten tot een luchtige massa. Verdeel de roomvulling over de bodem. Zet de taart 10 minuten in de koelkast. • Verdeel hierna eerst de kersenvlaaivulling en vervolgens de resterende kruimels over de roomtaart vulling. Laat de no bake taart hierna ten minste 2,5 uur opstijven in de koelkast. Taart aansnijden Snijd met behulp van een mes de taart los van de rand. Gebruik een met warm water afgespoeld scherp mes voor het aansnijden van een taartpunt. Bron: https://bakken.nl/recept/no-bake-kersenroomtaart


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra


nieuwsgierig

kansen. Welkom bij van der Eems.

VA N D ER EEM S . N L E A S T ER EI N / HEER EN V EEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.