Doarpskrantsje juny 2019

Page 1

EASTEREIN juny 2019

DOARPSKRANTSJE


Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw.

Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen• JPL-Persen • Plamuurpersen • Krammenpersen • Palenkrakers • Kielklemmen Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon

Nûmer 6 – Juny 2019 Foar jim’ leit alwer it boekje fan de simmermoanne. In roerige moanne foar de eksamenkandidaten: Tolve juny krije se de resultaten! Fanfare Wilhelmina bestiet dizze moanne 120 jier. Om dit te fieren, fierderop in nijsgjirrich fraachpetear mei de foarsitter. Ek komme de twa jongste leden oan it wurd. Wy slute dizze moanne ôf mei in feest, 27 en 28 juny, om efkes by ús mienskip stil te stean, want: wat ha wy in moai doarp! In protte lêswille tawinske!

Foarside: It âldste en jongste lid fan Fanfare Wilhelmina: Wil Wijtsma en Hessel Santema

Redaksje: Kopij Doarpskrantsje: Webside Easterein.nl: Facebook: Advertinsje? Rekkennûmer: Printwurk: Foto foarside: Opmaak: Kopijdatum:

Bauke de Boer, Paul David Meesters, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits doarpskrante@easterein.nl as by Gerben van Snits, Skilplein 15 info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Fraach&oanbod&sa en Easterein fan earder en no Mail nei doarpskrante@easterein.nl NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante Drukkerij Van der Eems Willy Sybesma Froukje Dijkstra 26 juny

De redaksje fan de Doarpskrante is net oanspraaklik foar de ynhâld of strekking fan de stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- of beeldmateriaal jouwe jo tastemming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.


Doarpsaginda Juny 5 juny

Grize container

7 juny

19.00 oere

Tennis met een kennis SMASH tennisbaan

9 juny

12.00 oere

Pearkekeatsen De Skoalleseize

10 juny

Pinksterfakânsje De Foareker

12 juny

Griene container

15 juny

2e edysje Swit en Rin Sportfjild Itens

16 juny

Heitedei 12.00 oere

19 juny 22 juny

Grize container 10.00 oere

24 juny

KNKB Froulju De Skoalleseize Studzjedei personiel, bern frij De Foareker

19.00 oere 26 juny

Okkemapartij De Skoalleseize

Skilpleinkonsert Wilhelmina en Wilhelmini’s Skilplein Griene container Lêste ynleverdei kopij Doarpskrantsje

27 en 28 juny

Doarpsfeesten


July 1 o/m 6 july 1 july

34e SMASH-toernooi Tennisbanen 18.30 oere

3 july 4 july 6 july

10-minutengesprekken De Foareker Grize container

18.30 oere

10.00 oere 14.00 oere

10-minutengesprekken De Foareker Bring de keatsers by it keatsen - Federaasjepartij jeugd - KNKB haadklasse De Skoalleseize

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl

Bedankje Stipepunt Dat it boekje no fiif jier draait, is in grut feest en at wy as redaksje dan ek nochris as ferrassing en bedankje foar alle ynset in hearlike taart oanbean krije fan Stipepunt Easterein dan kin de gearkomste net mear stikken. Tige dank Johanna, Greet, Folkje en Cary! Wy ha der fan genoaten!


Fizel

D R O G I ST E R I J - PA R F U M E R I E

TERP 52, 8731 BA WOMMELS TELEFOON 0515 333 210


Ynsammeling Voedselbank Bolsward Tongersdei 16 maaie krigen wy in ôfladen auto fol mei ynsammele produkten foar de fiedselbank “BOLSWARD e.a.”. Krektlyk as de foargeande jierren: it wie wer geweldich. Rom 35 dikke kratten mei iten. En in hiele protte kûpkes bûter! Spul om mei skjin te meitsjen, te dûsen, ensfh. Wy wolle jimme tige tank sizze foar jimme ynset foar de minsken dy’t it tige krap hawwe, ús greate tank oan alle meiwurkers oan dizze aksje. Mei freonlike groetnis, Fiedselbank Bolsward e.o. Lolke Dijkstra

fan... Ut de húshâlding Wa binne dit?


“Wilhelmina is een hele flexibele oude dame”: Interview met voorzitter Rindert van der Eems Door Nathalie Oliveiro en Paul David Meesters Fanfare Wilhelmina is aan haar 120-e seizoen bezig: Op zich al genoeg reden om in het Doarpskrantsje de schijnwerpers op het muziekkorps te richten. Daarbij zijn er een hoop ontwikkelingen te melden, dus hoog tijd voor een gesprek met de energieke voorzitter Rindert van der Eems. Zijn eigen muziekgeschiedenis begon rond 1983 toen hij negen jaar oud trompet ging spelen bij het jeugdkorps. Dat jeugdkorps was destijds een samenwerkingsverband van de fanfares van Easterein en Bolsward en de harmonie van Wommels. Het telde gemiddeld zo’n zestig leden. Rindert had de smaak te pakken en kon al een paar jaar later bij Wilhelmina zelf aanschuiven. Rond zijn dertiende jaar startte hij naast de trompet ook met het slagwerk. Dat werd een nog grotere passie dan de trompet. Zijn dagen werden meer en meer opgebouwd rond oefenen, repetities en uitvoeringen: “Mijn leven was muziek”. Op de zolder van drukkerij van der Eems had hij zijn drumstel staan, met een lamp die aanging om hem te laten weten dat het avondeten klaar stond. Naast het korps begon hij met vier muziekvrienden ook de band Sebeare, genoemd naar het water dat voor de drukkerij loopt en waar vier van de vijf bandleden aan woonden. De heren treden inmiddels wat minder op, maar waren onlangs nog op het jaarlijkse Aaipop festival in Nijland te horen. Tussen zijn 30e en 40e jaar kwam de muziek tijdelijk op de tweede plaats door Rinderts studie bedrijfskunde in Groningen. Maar inmiddels is hij alweer een paar jaar volop ondergedompeld in de muziek. Naast Wilhelmina speelt hij ook bij koperensemble Koperguod en helpt hij desgevraagd als slagwerker andere orkesten. Zijn trompet haalt hij soms thuis nog wel tevoorschijn, met zijn kinderen. Zijn oudste dochter Famke speelt trompet bij Wilhelmina, haar zus Mette blaast daar op de alt- en sopraansax. Zoon Jurre maakt de muzikale rij compleet: hij speelt trompet bij de Wilhelmini’s, het jeugdkorps van Easterein. Sinds vorig jaar heeft Rindert het voorzittersstokje bij Wilhelmina overgenomen van Siep Stoffelsma. Er vond toen een grotere bestuurswisseling plaats, van het oude bestuur ging alleen Tina de Boer als secretaris door. In de nieuwe bestuursopzet zijn er nu vijf bestuursleden en drie commissies. De muziekcommissie onder leiding van Petra Zijlstra houdt zich bezig met repertoirekeuze, planning van concerten en alles wat daarbij komt kijken. De jeugdcommissie -


aangevoerd door Tineke Meijer - richt zich op de jongste leden, de kweekvijver van de fanfare. En de financiële commissie, met penningmeester Wilma Overal, zorgt dat alle plannen financieel ook haalbaar zijn. En onderschat niet wat er allemaal aan kosten bij komt kijken om een fanfare op dit niveau in de lucht te houden. Naast de ledencontributies moeten daarvoor een hoop andere bronnen, van subsidies tot sponsoren, worden aangeboord. De grootste gebeurtenis van het afgelopen seizoen was de dirigentwisseling. Na acht heel succesvolle jaren vertrok ‘stokjeszwaaier’ Pieter Bosma naar een nieuwe uitdaging. In de zoektocht naar een nieuwe dirigent werd een nieuwe opzet gekozen. De twee kandidaten die uiteindelijk in aanmerking kwamen om Pieter op te volgen, kregen beiden de opdracht om in een tijdsbestek van zes repetities een pittig repertoire (met onder meer muziek uit Les Misérables) in te studeren en daarmee een uitvoering te houden. De nog jonge Wilbert Zwier was samen met de zeer ervaren Anne van den Berg in de race om deze mooie fanfare te gaan dirigeren. Die procedure vroeg niet alleen het nodige van beide kandidaten, maar ook van het korps dat dezelfde stukken op twee verschillende wijzen moest laten klinken. Beide uitvoeringen waren een groot succes. Begin maart trad Wilhelmina onder leiding van Wilbert op voor een meer dan enthousiaste volle zaal in de Gasthuiskerk van Bolsward, samen met het koperensemble Koperguod van Andries Kramer. En ruim twee weken later werd hetzelfde programma met Anne op de bok uitgevoerd op het Femuza muziekfestival in IJlst. De afkorting Femuza staat voor de Federatie voor Muziek- en Zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslan. Wilhelmina sloot hierbij voor het eerst aan, nu Easterein door de gemeentelijke herindeling onderdeel is geworden van Súdwest-Fryslan. Er waren ditmaal 14 deelnemers op het Femuza festival… en Wilhelmina haalde bij haar debuut meteen de eerste prijs binnen! Dat leverde bovendien een nieuw optreden op, want de winnaar speelt op vrijdag 21 juni bij het Galaconcert in Theater Sneek. Daags na de uitvoeringen koos het korps in een besloten stemming Anne van den Berg tot haar nieuwe dirigent. Wilhelmina is meer dan verguld met Anne die een hoop ervaring en eerdere muzikale successen meebrengt naar het dorp. Op zijn beurt ziet de nieuwe dirigent veel veerkracht in het orkest, hij vindt het een hele kneedbare muzikantengroep. En dat hij daar wat voor over heeft blijkt ook uit zijn reistijd, want het is elke maandag 100 kilometer rijden vanuit zijn woonplaats Hattem naar de repetitieavond in de Skoalleseize. Naast Wilhelmina dirigeert Anne nog twee fanfares, en de gerenommeerde brassbands Soli uit Leeuwarden en Pro Rege uit Heerenveen. Elke doordeweekseavond staat er zo een repetitie op zijn programma. Anne heeft vooral ook oog voor de jeugd: voor de toekomst en duurzaamheid van de fanfare natuurlijk een heel belangrijk aspect. Genoeg veranderingen dus bij Wilhelmina, maar zoals Rindert het verwoordt: “het is een hele flexibele oude dame”. Dus pak uw agenda erbij en noteer: naast het galaconcert in theater Sneek op 21 juni zal de fanfare op maandagavond 8 juli als vanouds het seizoen afsluiten met een uitvoering om 19.30 uur op het Skilplein. Twee dagen daarvoor, op zaterdag 6 juli rond 19.30 uur, wordt er nog een campingconcert gehouden in Gaastmeer: ook daar is iedereen meer dan welkom. Dan staat er verder nog een nieuwe editie van ‘Easterein Rocks’ gepland voor zaterdag 9 november, waar het korps – net als tien jaar geleden – zal optreden met een groot aantal andere muzikanten uit Easterein. En het nieuwe seizoen zal er ongetwijfeld nog veel meer moois te horen zijn van de fanfare, in en buiten het dorp. Want ondanks de grote successen (tot en met een eerste prijs op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 2005) blijft de binding met het dorp voorop staan. En met Rindert heeft Wilhelmina een bruisende nieuwe voorzitter, die op de achtergrond nu al in de weer is met de voorbereidingen voor het 125-jarig jubileum dat meer dan groots gevierd belooft te worden!

Anekdote “As korps is wille hiel belangryk, mar by konkoersen en wedstriden litte wy sjen wat we kinne. Sa ek jierren ferlyn yn Kerkrade. De earste dei krigen oare korpsen hiele hege punten, it wie hast net mooglik om dêr boppe te kommen. Dochs hawwe wy wûn! Dat is Wilhelmina!” Afke Stoffelsma


Nije bestjoersleden Doarpsbelang Tongersdei 11 april lêstlyn wie de jiergearkomste fan Doarpsbelang Hâld Faesje. Bestjoersleden Talitha Dijkstra en Grietje Bouma hawwe it stokje oerdroegen oan Catharina Veenstra en Sjoukje van der Eems.

Catharina stelt harsels efkes foar: Myn namme is Catharina Jansen-Veenstra. Ik wenje mei Andries, Auke Andries en Wytze Jorrit oan de Van Eysingaleane 7. Sûnt 1929 wennet de famylje Veenstra op dit adres, dus dat jout ús in soad bining mei it plak en mei it doarp. Oant 2008 siet hjir in boubedriuw. Hjir ha wy no in B&B / fakânsjewenning: Elfstedenstate. Trije keamers mei eigen badkamer en in wenkeamer. De B&B hat in eigen yngong. Fierder hâld ik my Freelance dwaande mei Marketing en Commmunicatie Projekten, faaks op it gebied fan Toerisme en Rekreaasje. Dit doch ik yn ‘e tiid at de bern nei skoalle binne. Hâld Faesje EASTEREIN Sûnt 2016 ha ik my ynsetten foar it Farwegen / Hekkel projekt tegearre mei Hidaard en Hartwert. Dat wurdt dit jier ofrûne mei it oanlizzen fan de steigers en de bebording lâns de Route. Ik gean graach oan de slach mei oare saken foar of yn it doarp.Yn bedriuw Troch Gerben van Snits In kuier troch de landerijen oer smelle fytspaadsjes bringt my by ‘Het kleine Paradijs’ yn Meilahúzen. Ferskûle tusken it grien wenje hjirre Willem en Jacqueline Feijten. Fan de dyk ôf is it hûs net te sjen, in paadsje by in âlde klimtoer del, links in beamhut op sa’n tweintich treden heech, in paadsje tusken de beamtûken troch. Rjochts in ossebloedread skildere kapeltsje, in gersfjild mei in sirkel fan oan inoar knope wylgen en in teehúske mei sicht oer de feart yn de rjochting fan Easterein. By de doar wurd ik wolkom hjitten troch Willem, yn in lichte rook fan wijreek. Yn it nijste part fan it hûs, mei útsicht rjochting Hidaard, sitte wy oan de stamtafel. Boeken oer de Islam, Boeddhisme en Kristendom lizze op in steapeltsje, de tee stiet al te trekken yn de teemûtse. It mei wol it nijste part fan it hûs wêze, yn alle romtes lizze âlderwetske tegels yn prachtige patroanen. Willem: “We hebben nooit veel geld gehad, maar bij kringloopwinkels en rommelmarkten hebben we veel bij elkaar gezocht. Jacqueline heeft er echt kijk op wat bij elkaar past.” In begjin Willem en Jacqueline hawwe begjin jierren tachtich it wurk en hûs opsein en oer de wrâld reizgje. Dat koe fansels net sûnder ein en de fraach kaam wêr’t se wenje woene. In grutte tún en romte steane heech op it ferlanglistje. De rêst


fûn sy yn in lyts húske tusken Reahûs en Easterein, wêr’t doetiids noch gjin dyk hinne rûn. Willem wurke as fysioterapeut yn Bloemkamp, Jacqueline as verpleegkundige op de gynekology yn Harns. “Al het geld kwam in de grond,” jout Jacqueline oan. “Ik ben gek op tuinieren en wilde dat graag delen. Zo zijn we begonnen met Open Tuindagen en dat sloeg erg aan. Later een theetuin erbij, een theehuisje, een hut voor overnachtingen…” Willem: “Stap voor stap is het gegroeid, steeds een stapje verder, passend bij onze levensfase. Toen we kinderen kregen, gingen we hier ook wat voor kinderen doen. Kinderen met gedragsproblemen een weekend weg of vakantie geven. Onze eigen interesse in homeopathie en natuurgeneeskunde groeide uit tot een eigen praktijk. Een boshut is een schrijvershut geworden, mijn droom om een vlot te bouwen is uitgekomen.” In nije faze Jacqueline: “Inmiddels hebben we de eerste kleinkinderen, worden we wat ouder en zijn we te toegekomen aan de fase om af te bouwen. Toch hebben we nog geregeld gasten en komen er regelmatig jongeren een paar weken meehelpen. Deze backpackers van over de hele wereld krijgen kost en inwoning en draaien mee in een Nederlands gezin. Wij leren van hen en zij van ons en van elkaar. Meestal zijn er twee tegelijk en ondernemen zij in de omgeving samen activiteiten.”Doe’t de earste gasten desennia werom yn de tún kamen, seine sy al dat it in lyts paradys lyk wie. Dêr komt de namme ek wei. In kuier troch de tún, mei syn hoekjes en ferskate karakters, lit sjen dat de tún dizze namme ear oan docht. Alde fruitbeammen, in grientetún, in roazehage, in hutsje, ferrassend ferskûle yn it strewelje. Net in auto te hearen. Jacqueline: “Het is nu echt een retraiteplek. Een kind mag, maar dan wel ouder dan twaalf jaar. Wij zijn de kleine kinderen ontgroeid. Mensen komen nu voor hun rust. Om te schrijven, de wereld even te ontvluchten, tot zichzelf te komen. Veel mensen hebben een rugzakje en als het nodig is, heb ik een luisterend oor.” Sfear In kuier mei Willem troch de tún en de ferskate sliepplakken lit de hân fan Jacqueline sjen. De leafde dy’t yn de ynrjochting sit, fan tegeltsjes en houtwurk oant lampekapkes en kleadtsjes. Alles past by inoar en jout sfear. Foar de gasten dy’t moarn komme sille, stiet in fleske wyn mei in pear glêzen en wat snobbersguod al klear op in taffeltsje. Willem docht de skimerlampkes efkes oan om te sjen of alles noch wurket. “De boomhutten en het kappelletje zijn goed geïsoleerd, voorzien van stroom en water. Alleen sanitair zit in een apart gebouwtje. Op een paar elektrische pitjes kun je een eenvoudige maaltijd klaarmaken en zelfs met hout stoken is mogelijk in het kappelletje.” Wylst de sinne sakket op dizze moaie jûn, rin ik werom nei Easterein. In merkel mei pykjes flecht yn it rijt, in ein skrikt op. Ticht by hûs hear ik wer in auto. De rêst is foarby, it lytse paradys leit efter my.

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje de Haan: Wietske en Feite
De Pinne: Mathijs Koopman In 2007 ben ik samen met mijn toenmalige vrouw in Friesland komen wonen vanuit Gelderland. We hadden een mooie woonboerderij gevonden in Kubaard die nog wat aandacht nodig had. In 8 jaar tijd hebben we langzaam de boerderij opgeknapt tot een mooi woonobject. Naast ons werk in de randstad hebben we een B&B gecreëerd, ‘klavertje5”. We verhuurden deze aan gezinnen of stellen. Hiernaast nam ik deel aan het sociale leven en zat ik diverse ‘commissies’ in Kubaard.

In 2015 viel helaas het doek voor onze relatie en zijn we uit elkaar te gaan. Ons huis werd na enige tijd verkocht en ik ging weer op zoek naar mijn droomplek. Ik had besloten om in Friesland te blijven, ondanks dat mijn werk, als IT consultant, in de randstad was. Mijn zoektocht naar balans tussen werkprivé-sociaal leven en mijn leven weer oppakken was gestart.


Maarten is in Friesland geboren en doet veel aan judo. Hij is dit jaar Fries kampioen geworden! Maarten gaat in Wommels naar school. Tom is in Gelderland geboren, hij zit op het RSG in Sneek. Tom vindt het leuk om te koken, knutselen en te ontwerpen. Hij staat graag in de keuken als onze privé kok ;-). Beiden hebben hun vrienden gevonden in deze omgeving en in Easterein en zijn blij met de plek waar we wonen. Ze houden ook van gamen op de Xbox. Zelf ben ik ooit als fysiotherapeut begonnen, maar had een paar jaar na mijn studie gekozen om de switch te maken naar IT. Mensen helpen knaagde nog aan me en ik had besloten om na mijn scheiding me om te scholen tot coach en zelf een persoonlijk ontwikkeltraject te ondergaan. Tijdens mijn opleiding en trainingen kwam ik veel lichaamswerk en ‘familie opstellingen’ tegen wat me heel erg aansprak. Deze ervaring heeft mezelf veel goed gedaan en wil dit ook graag gaan overdragen aan andere mensen als coach en/of trainer. Parallel hieraan kwam ik in Easterein de boerderij tegen met 3 appartementen met achterstallig onderhoud. Dit paste precies in het budget én mijn plan, de plek én het plan voelde goed. Ik had al eerder een B&B gehad dus dat kende ik. In januari vorig jaar januari heb ik de knoop doorgehakt en de boerderij tegenover de kerk gekocht. Het was wel spannend de eerste maanden wat ik tegenkwam en of het lukte om vergunning rond te krijgen. Daarbij was ik nog niet klaar met mijn opleiding (om trainingen/coaching te kunnen geven) en werkte in Amsterdam en Utrecht. In maart 2019 was de vergunning eindelijk rond en kon ik aan de slag. Inmiddels heb ik heel wat liters verf en aanpassingen aan de woning gedaan. Het is nu bijna klaar voor verhuur! In juni verwacht ik de eerste gasten, in het najaar heb ik mijn eerste workshops ingepland en ben nu langzaam mijn coachingspraktijk aan het opbouwen. Dit najaar of begin volgend jaar is de tuin aan de beurt. Tevens komen er 5 parkeerplekken voor mijn gasten op eigen erf. Heel langzaam kan ik dan mijn IT werk in de randstad afbouwen en is er meer tijd voor ‘thuis zijn’ in Easterein. Bovenal kan ik er dan nog meer voor mijn kinderen zijn. Groeten, Mathijs Koopman

Ps. Mijn bedrijfsnaam is ThuisZijn.com geworden. Ik sta altijd open voor contact en een kopje koffie op de Griene Leane 1Fuort mar los siket nije spilers!! Foar it nije winterskoft siket Fuort Mar Los nije spilers. Hoechst gjin ûnderfining te ha, ast entûsjast bist is genôch! It is learsum en it jout foldwaaning om mei in ploech in leuk stik op’e planken te setten! En it is gesellich! Yn it earstoan wurdt der 1 x yn’e wike in repetysje pland, yn in letter stadium wurdt dat 2 x. As bestjoer fan Fuort Mar Los soenen wy it prachtich fine as nije spilers harren opjouwe. Dusssss...twivelje net en jou dy op! Dit kin troch kontakt op te nimmen mei ien fan it bestjoer of in mail te stjoeren nei info@letterfretter.nl Bestjoer toanielferiening ‘Fuort mar los’, Peter de Weerdt, Sjierkje Plantinga, Jan Rinse Blanksma, Baukje Stavinga, Antje Stenekes


Wêr wie dit? De antwurden fan de foarige kear Troch Anke Blanksma


Wêr is dit?

Troch Anke Blanksma


Bern en Wilhelmina: Jeugdtoppers Hessel en Tjitske Troch Nathalie Oliveiro

“Mei-elkoar spylje, dat klinkt altyd wol hiel cool” De jeugd is de takomst! Dêrom in lyts fraachpetear mei de twa jongste, mar oeh sa wichtige, leden fan Fanfare Wilhelmina.

© Willy Sybesma

Hessel Santema (11) en Tjitske Joustra (12) sitte yn groep acht en beide bespylje se de bugel. Doe’t Tjitske op les gong hat sy de bugel tawiisd krigen, dat befoel super, se is net mear feroare fan ynstrumint. Hessel hat de bugel útsocht omdat hy dêr yn groep 5 yn de Blazersklas by meester Andries ek al op spile: “Ik fyn it gewoan in moai ynstrumint mei in moaie klank”. Dat se entûsjaste muzikanten binne, dat is sa te sjen. En at se dan ek nochris fertelle hoe fanatyk der oefene wurdt, is der gjin twifel mear mooglik. Tjitske oefent 6 kear yn ‘e wike, Hessel besiket alle dagen efkes te oefenjen, dat slagget net altiid. Op moandei hat er muzykles en spilet er by it jeugdkorps en it ‘grutte’ korps. Soms oefent er mei syn mem, Tjitske wolris mei in korpslid.


Beide leden spylje sa’n trije jier bij it jeugdkorps, sûnt jannewaris ek by Wilhelmina. Wat wie it momint dat jimme tochten: “Dat wol ik ek!”? Hessel: “Ik fûn dat by it grutte korps wol hiele moaie muzyk spile waard en dat wol ik ek graach leare”. Tjitske: “Neidat ik op skoalle 6 wiken muzykles hân hie. Ik fûn it leuk en woe der graach mei troch gean”. Wat fynst it leukste stik om te dwaan? Tjitske: “Liquido fan Narcotic, omdat ik dêr in grutte rol yn spylje, en útdaging ha.” Hessel: “Ik fyn Innocent Condemned dat wy no spylje it moaiste stik, want der sit echt in ferhaal yn datst werom hearre kinst yn de muzyk.” Wat is dyn moaiste momint as oantinken by Wilhelmina? Hessel: “Ik sit noch net sa lang by it grutte korps, dus myn moaiste momint is no it konsert yn Boalsert. Dit wie yn in grutte tsjerke mei in soad publyk.” Tjitske: “It earst konsert dat ik meispylje mocht.” Besikest wolris popferskes te spyljen? Tjitske: “Ja, mar dat fyn ik wol muoilik omdat it net op papier stiet.” Hessel: “Ja, ik ha it ferske Happier fan Marshmellow hielendal útsocht en yn noaten op skreaun. Mei it jeugdkorps spylje wy no Liquido fan Narcotic. Fierder ha ik in boek mei muzyk út de film Pirates of the Carribean en dêr spylje ik ek graach út. “ Tjitske en Hessel ha der nocht yn! Tjitske sjocht no it meast út nei it gala konsert en Hessel nei it kampingkonsert op kamping Gouden Plakje: “Dêr meie wy nei it konsert ek sliepen bliuwe yn tintsjes.” Wolle jim’ noch wat kwyt? Tjitske: “Wilhelmina is in leuk korps, der wurde ek in soad grapkes makke, en de dirigint belûkt ús der ek by en de oaren ek.” Hessel: “It grutte korps hat in hiele leuke dirigint, Anne van den Berg. Hy is hiel aardich, fertelt grappige ferhalen en is posityf. It jeugdkorps hat ek in superleuke diriginte, nammentlik Joke Krist. Wy hawwe mei har altyd in hiel soad wille. Je moatte wol oefenje foar it spyljen by it korps, mar dat is altiid wol sa. As’t al goed spylje kinst of as’t it noch wat better leare wolst, dan is it wol hiel fijn om mei in groep minsken muzyk te meitsjen. Want mei-elkoar spylje, dan klinkt it altyd wol hiel cool.


Ut de âlde doaze


Richtlijnen intekenlijst Dorpsfeesten Oranjevereniging Oranje en Heitelân Op 27 en 28 juni worden de dorpsfeesten georganiseerd. Om alle activiteiten te kunnen organiseren vragen wij u om een vrijwillige bijdrage zodat Easterein zijn feestprogramma grotendeels hiermee kan bekostigen. De bijdrage is per huishouding. Voor inwonende jeugd vanaf 18 jaar met een eigen inkomen geldt dat hij/zij zelf op de lijst kan intekenen. Wat wordt gedaan met het intekengeld? • Huur tent, vergunningen ed. • Twee muziekavonden in de tent (bij niet intekenen op de lijst: € 10,- p.p./avond) • Matinee met muziek • Prijzen voor de activiteiten (kaatsen, volleybal, jeu de boules, spelletjes) • Spelletjes voor de basisschool-jeugd • Draaimolen, consumptiebonnen en prijzen/attenties kinderspelen. • Startgeld optocht: bij het meedoen aan de optocht krijg je zogenaamd startgeld. De categorie (lopende nummers, kleine wagens en grote wagens) bepaalt de hoogte van het bedrag. Het bedrag wordt opgeteld bij de prijs die je ontvangt door de beoordeling van de jury. Vaak is het vooral voor nieuwe inwoners moeilijk te bepalen wat nu een redelijk bedrag is. Dat is vaak afhankelijk hoe iedereen het feest beleeft en/of uit hoeveel leden een gezin bestaat. Het behoort ook tot de charme van dit “lijstlopen”; ieder geeft wat hij/zij er voor over heeft. Bovenstaand staat wat je er dit jaar allemaal voor ‘krijgt’. Oranje en Heitelân, Jan Jetze, Johannes, Christian, Jelte, Klaas, Ruurd, Hieke, Frida en Vera NB: Er mag geen alcohol geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dus ook geen alcoholvrij bier zoals Radler 0.0%. Dit betekent dat wij met het lijstlopen voor twee avonden verschillende kleuren polsbandjes aan de jongeren tot 20 jaar uit delen. Alle jongeren tot 20 jaar moeten daarom bandjes dragen. Het is voor het barpersoneel dan in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet alcohol mag kopen. Wij hoeven dan niet als een ‘politieagent’ op te treden. Zo heeft iedereen leuke feesten!!!


D! NIEUW IN FRIESLAN

? willen leren bespelen t en m ru st in n ee g ment of zou je graa s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je Dan ben je bij Muzie en zeer ervaren muzikanten en speelt vanaenf gedeluieedsrsttechniek. ofessionele , bas of zelfs lichtJe krijgt les van pr gitaar, drums, zang , rd oa yb ke , no graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e l Nu ookerritgHiintgast avoorr meer informatie, l Bel of mail G schoolfriesland.n ek zi u m t@ ri er g / 06 184 21 578

lfriesland.nl o o h c s k ie z u .m w ww


Snypsnaren: Sa Begjinne Wy Troch Jan Hiemstra Hiene je yn Easterein yn de nei-oarlochske jierren in pûn sûker noadich dan koene je te kust en te keur. Tsjallings Lip (Lip de frou fan Tjalling Sietsma sa ‘t de frou fan in Eastereiner man neamd waard) hie in winkeltsje oan hûs (no in part fan ’t Heechhiem 2); by Harke en Jehanna en fan 1949 ôf Hindrik de ‘Spar’ koene je oan De Streek 10 telâne; tsjinoer harren hie Ulbe Willemke Zandstra har winkeltsje. Wennen je op de Pôle (begjin Skoallestrjitte) dan wie dêr Rinze van Dijk en wat fierder de Griene Leane del kamen je op nr 13 by Anne Hingst. Dan wiene je der noch lang net. Lâns de Foarbuorren fan de kant fan it ‘plein’ ôf hiene je earst frou Kuipers op nr 17, in eintsje fierder op nr 5 Jan Wybrandy en oan de linkerkant by it brechje op nr 2 Jan en Ymkje Vellinga. Om it tsjerhôf hinne op Tsjerkebuorren 23 kaam dan noch de winkel fan Tiede en Alie Ypma. De winkelgrutte Op goed 800 ynwenners wiene der acht ‘krudenierswinkels’. De oarsaak hjirfan lei foar de oarloch. Doe mocht elk in winkeltsje begjinne. De tiid wie min en foar hiel wat minsken waard soks in byfertsjinste. Se krigen wat klanten út de famylje en fan goedkunde; alles wat ferkocht waard smiet in pear sinten op. Nei de oarloch waard dit oars. De klanten waarden sinniger en der kaam in wet dy ’t fereaske dat allinne noch mar mei Middenstansdiploma en Branchediploma in winkel begûn wurde mocht. Foar sa ‘n diploma moast leard wurde en dat paste net elkenien. Wa ’t in winkel hie mei de komst fan de nije wet, mocht der mei trochgean. It gefolch waard dat ferskate winkels in stille dea stoaren. It assortimint Yn de measte winkeltsjes waard ferkocht wat de minsken yn it deistige libben noadich hiene sa as kofje en tee, margarine, sâlt en sûker, moal, earten en beantsjes, moster, jittik (=azijn), sjerp (=stroop), ‘ranja’, pipermuntsjes en wat oar snobbersguod. Neist de ‘basisprodukten’ wie net yn alle winkels itselde te krijen. Guon sa as Tsjallings Lip hiene peteroalje en kouskes; Anne Hingst ferkocht boere-ark en tou. As bern gongen wy nei frou Kuipers foar kaugom mei plaatsje fan fuotballers en filmstjerren. Foar klompen koene je telâne by Tiede Alie, Jan Vellinga en Hindrik de Spar. It droege guod De winkelman mocht lang net alles ferkeapje. It gong om de ‘droege’ itenswaren. Foar bôle moasten je nei de bakker, foar fleis nei de slachter en foar griente nei


de grienteman. Dizze beroppen koene aparte fêstigingseasken. Tabak mocht allinne mei in tabaksfergunning ferkocht wurde. Dit koe by Jan Vellinga, by Tiede Ypma dy ‘t him út kûlantens ôfstien hie oan de invalide ex-post Rinze Zijlstra en yn it kafee der ’t ek in fergunning foar de ferkeap fan sterke drank wie. Yn feite wiene der mar twa húshâldingen dy ’t folslein fan de winkel-ferkeapen libben, de ‘echte’ winkellju Tiede en Alie Ypma, en Hendrik en Kee de Jong. Letter kaam Jehannes Strikwerda der by dy ’t neist bakker winkelman waard. Om boadskippen Hiene de húsfroulju wat nedich dan gongen se mei de tas oan de earm en de beurs der yn om it boadskipke. Guon hiene de beurs net by harren, mar it winkelboekje fan de winkel der ’t se hinnegiene. De oankeap waard opskreaun en ien kear yn de wike tagelyk mei de ‘grutte’ boadskippen op freeds of sneons, ôfrekkene. De froulju stiene dan foar de toanbank en de winkelman of –frou derefter. Om de beurt waarden se holpen. Tal fan produkten waarden út in fak of in sek skept (sûker, peulfruchten) en ôfwoegen. Foarferpakte produkten kamen net sa faak foar. Sels it fleske rûkersguod (eaudecologne), waard út in grutte flesse byfuld. Ynkeapkombinaasjes De klanten woene mear en dêrom sleaten Hindrik de Jong en Tiede Ypma har by in ynkeapkombinaasje oansleaten; it waarden Hindrik de ‘Spar’en Tiede ‘Vivo’. Dizze winkels kamen mei oanbiedingen en makken reklame. Se fersprieden ‘briefkes’ lâns de doarren en pleatsen advertinsjes yn it Eastereiner Zakenkompas. Troch harren by in kombinaasje oan te sluten koene se lúkser guod en in grutter ferskaat ferkeapje. Der waard fan alles útfûn om de klant te binen. By de klant bûten it doarp waard oan it begjin fan de wike it boekje mei de bestellingen ophelle om dy tsjin de ein fan de wike ôf te leverjen. Ek de ‘gratis’ segeltsjes, dy ’t tsjin jild omwiksele wurde koene, wiene favoryt. Hiel wat minsken ha harren earste waskmasine mei folle kaarten Sparsegels byinoar garre! Om ‘t de minsken net in soad wend wiene, wie it organisearjen fan in jierliks reiske troch de Spar of in teaterfoarstelling foar de bern troch de Vivo in gouden greep. Wat ha tal fan minsken der fan genoaten! Nei de klant De winkelman gong der mei de koer foar op de fyts op út. Doe ’t de tiden better en de bestellingen grutter waarden, skaften De Jong in Lelijk Eend en Ypma in Lloyd oan. Jan Vellinga levere de boadskippen by syn klanten, de boeren dy feefoer besteld hiene, mei de frachtauto ôf. De koer mei boadskippen koe der wol efkes by! By ’t hjerst waard soks faaks in probleem om ’t de reden te drekkich


wiene. De measte pleatsen leine lykwols oan in feart en dêrom hiene de Vellinga ’s in boatsje oantúgd om it feefoer oer it wetter op de pleatsen te bringen. Dan stie der yn it boatsje in koer mei boadskippen. Dat boatsje wie faaks swier beladen en it waard dan foar Tseard Winia, de feint fan de Vellinga ‘s, in toer om it driuwende te hâlden. Foaral net te hurd farre fanwegen de golfslach. Ien kear seach ik it misgean. It boatsje kaam ûnder it platte brechje nei De Streek wei en moast dêrnei direkt in skerpe bocht nij rjochts nimme. Troch de snelheid sloegen de golven yn ien kear oer de râne en alles strûpte ûnder; de pakjes fermiselly en de sekken moal driuwend yn it wetter! Foar al dy Eastereiners dy ’t hjoed-de-dei harren deistige ynkeapen dogge sil dit in hast net te begripen ferhaal wêze. Ek foar it boadskipjen jildt de siswize ‘tiden hawwe tiden’.

De bibliotheek: voor iedereen – ook als je geen lid bent Boeken achterlaten op je vakantiebestemming? Haal ze bij ons tijdens de grote zomerverkoop. De hele maand juni verkoop van boeken en tijdschriften. Iedereen is welkom tijdens openingsuren. Kleine prijsjes per boek of stapel of een hele plastic tas voor € 5,00 euro. Voorlezen en zwemmen: Kom op vrijdag 28 juni om 14.30 uur luisteren naar een nat verhaal in de bibliotheek. Daarna ga je met korting zwemmen bij zwembad de Klomp. Of als je een abonnement hebt dan krijg je een ijsje bij de kiosk. Voor kinderen t/m 6 jaar. Boeken wat langer mee dan 3 weken buiten de zomervakantie om? Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.Beste Eastereiners, Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, telefoontjes, kaarten en bloemen tijdens het ziekbed, 50-jarige trouwdag en het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve mem en Beppe Roelie Reinhoudt Dragstra. Familie Reinhoudt

Bedankt It lêste healjier wie in drege tiid mei 3 operaasjes wêrfan de 3de hiel swier wie. Wat is it dan moai dat dér safolle minsken binne dy't meilibje en neist jin steane. Wij binne tankber dat it no goed giet. Bêste minsken O sa betanke foar it kommen, de blommen, kaarten, fruit, sûkelade, ensfh. It hat ús goed dien! "Wie getekend wordt door verdriet, kan niet Zonder liefde Zonder vriendschap" Groetnis Riemer en Eke!

Fonds Gehandicapten Sport Yn de 1ste wike fan april ha wy wer doar oan doar west foar it Fonds Gehandicapten Sport. Meielkoar is der € 539,10 yn de blauwe bus dien!! Wat it moaie opbringst foar dit goeie doel. Allegear TIGE TANK. Baukje Overal-Hempenius


Yn Easterein stiet in hús… Troch Gerben van Snits Ast hast it doarp út bist rjochting Itens stiet links in grut wyt hûs mei de namme Nij Hoekens. It is bout in 1996, in eintsje bûten it doarp mei rom sicht nei Wommels en Itens en sûnder direkte buorlju. De tiid hat net stilstien en it doarp komt tichter nei Nij Hoekens. Bouwer en eigener Haye Stoffelsma is berne in Hoekens, doedestiids ûnder Easterein, tsjintwurdich falt it ûnder Reahûs. … en yn dat hûs dêr wenje… Haye Stoffelsma (67) is eigner fan hannelsûndernimming Stoffelsma, foar agraryske artikels, molkemasines, oalje, ensafuorthinne. Oan tafel sit ik mei syn frou Afke (62), dochter fan bakker Arema. “Haye docht it no wat rêstiger oan, mar foarhinne wie der altyd oan it wurk. Wy hawwe fiif bern en mei syn allen op fakânsje siet der net yn. Ik gong allinnich mei de bern nei in camping en de wykeins kaam Haye del. De bern binne no it hûs út. De soannen wenje yn Easterein en omkriten, de dochters yn Utert en Heerhugowaard. De âldste soan wennet yn it doarp en knapt yn syn frije tiid âld lânbouark op yn ús loads en ferkeapet it hjirre.” Wat hâldt jimme yn it deistich libben dwaande? Doe’t ik binnen kaam, begûn Afke der daliks oer: ynkoarten sil sy wer in pear wike nei Spanje. “Doe’t de bern út ‘e hûs wiene, koe ik altyd thúsbliuwe as allinnich op fakânsje. Ik haw der nea spyt fan hân en bin no in pear kear yn it jier der lekker op út. Der komt wolris ien fan ‘e bern en wykein del, mar ik fermeitsje my wol.” In belangryk part fan it libben en de leafde fan Afke leit by it korps. Mear as fjirtich jier is sy al in trou en fanatyk lid. “It is altyd hiel gesellich, mar it giet ek om de muzyk. Beide binne tige wichtich, at it allinnich om de muzyk gong,


dan wurke it net. Op de repetysjes komt faak net alles der út, mar at der serieus spile wurde moat, stiicht elkenien boppe himsels út. No hawwe wy wer in nije, ynspirearjende, dirigint. Dat sil wer in learsume tiid wurde. Sa no en dan is de sjeu in bytsje minder, mar dat duorret nea lang. Alle bern hawwe op it korps sitten en foaral ús dochter yn Utert is gek fan ‘e muzyk. Fan dat sy njoggen is, woe se mar ien ding: muzyk meitsje. En dêr hat sy har wurk fan makke!” Wat betsjut Easterein foar jimme? As bakkersdochter moast Afke wolris bestellings besoargje en sa kaam sy yn de kunde mei de measte minsken fan it doarp. Doe’t ús mem ferstoar, ik wie noch mar 22, fregen de minsken hoe oft it gong mei ús en mei heit. Elkenien libbe mei.” Ek letter, doe’t de bern nei skoalle gongen of wannear’t se de boadskippen yn ‘e hûs helle. “Eefkes boadskipje siet der net by. Faaks eefkes in praatsje mei de ien as oar. It groetsje op strjitte is no wol minder wurden, ek trochdat we no bûten it doarp wenje en net sa folle mei it doarp dogge, al sil ik de doarpsfeesten nea oerslaan. It doarp wurdt grutter, yn de lytse doarpen wer’t de jongste soannen wenje, groetsje je elkenien noch en kenne je elkenien noch.” Tsjintwurdich geniet Afke fan de frijheid, dat je dwaan kinne wat je wolle en wannear. Oppasse op ien fan ‘e fjouwer bernsbern is gjin ferplichting en foar in ferfklus kinne alle bern harren mem wol ree fine. “Fervje fyn ik moai wurk!” No’t Haye wat minder wurket, binne der ek mear mominten om tegearre te genietsjen fan de boat. Der is altyd wol wat te dwaan! Krekt foar’t ik fuortgean soe, komt dochter Miriam út Utert del. De leafde fan Afke foar de musyk komt ta in hichtepunt by Miriam. Nei it konservatorium en sels in master spilet sy no by it Philharmonisch Orkest yn Rotterdam, hat in baan by de Marechaussee en jout les. “Mem is hiel soarchsum nei alle fiif bern, sy is altyd by de bern te finen en ferdielt har oandacht oer alle bern. Graach wol sy mei ien fan de dochters te winkeljen, sy hâldt fan de stêd. Einliks is it in stadse frou yn in it doarp.” Afke follet oan: “Ik hâld fan de levendigheid en geselligens fan de stêd. Wat wit sil ik ea noch ris yn de stêd te wenjen komme.”Alle Eastereiners op 'e foto: De Foarbuorren
ÿÊÙ Ä ¯Å§Ü⨠¿ ƺáżĈůăáĞ njǐ ķƁŅħ ǍNjnjǔ È× È Ös«

WARMING UP KM -IDSRUN » KM -IDSRUN » KM » KM » 5+66' MUSYK

23*$9( ::: 0,-1,16&+5,-9,1* 1/ 632579(/' +($5('<. ,7(16

Ç


PERSBERICHT Tweede editie Swit&Sit Rin in Itens Zaterdag 15 juni 2018 wordt de 2e editie van de Swit&Sit Rin georganiseerd worden. 3 thema͛s staan hierbij centraal: Mienskip, bewegen en gezelligheid. Toen vier enthousiaste amateur- hardlopers in Itens onafhankelijk van elkaar opperden dat een hardloopevenement eigenlijk ook in de mooie ͞Greidhoeke͟ georganiseerd zou moet worden, was het idee snel geboren: de Swit & Sit- rin in Itens. Een hardloopevenement waarbij Mienskip, bewegen voor jong & oud en gezelligheid de dragende krachten zijn. Earst switte, dan sitte. Vorig jaar was de eerste editie, nu dit succesvol bleek, tijd voor een vervolg op 15 juni aanstaande. Het concept is verder uitgewerkt en na een succesvolle eerste editie met ruim 100 deelnemers wordt op zaterdag 15 juni 2019 de tweede Swit & Sit- rin georganiseerd, vanaf het sportveld in Itens. Voor jong en oud is het hardloopevenement: 1 & 2 kilometer voor basisschooljeugd, 5 & 10 kilometer voor volwassenen. Het evenement wordt nadrukkelijk mét de mienskip (de lokale dorpsgemeenschap) georganiseerd. Uit de organisatie van diverse evenementen in het verleden, zoals de Slachtemarathon en de Lytse Doarpenrintocht, is gebleken dat de kracht van de Mienskip in de 4 doarpen ongekend is. Zo wordt een beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers in bijvoorbeeld de verkeersveiligheid, de catering, de organisatie en de logistiek rond het parkeren en de aankleding van de route. Maar ook lokale bedrijven en verenigingen spelen, al dan niet in natura, een rol van betekenis. Zo sponsort de kaatsvereniging K.f. Itens eo. de ontvangst- en finishtent en heeft het lokale vormgevingskantoor ͚Merk aan de winkel͛ kosteloos het prachtige logo ontworpen. Gezelligheid komt ook in het evenement aan bod. Het is een evenement, waarbij er na inspanning tijd gemaakt moet worden voor ontspanning en ontmoeting. Daarom: Earst switte, dan sitte. Natuurlijk loopt niet iedereen hard, maar uitgangspunt voor dit evenement is om de drempel om te gaan hardlopen te verlagen. Juist door te gaan hardlopen met de mensen uit je omgeving, ontmoet je elkaar en zorgen we voor verbinding. In de periode voorafgaand aan de Swit& Sit-rin is een trainingsschema verstrekt aan de beginnende hardloper en er wordt ook wekelijks getraind om tot een verantwoorde loop te komen. De gezelligheid is er ook in de start- en finishtent op 15 juni. Alle inwoners, familie en vrienden worden uitgenodigd om de deelnemers te supporteren, ƐĂŵĞŶ ƚĞ ŬŽŵĞŶ ͚ƐŝƚƚĞŶ͛ ĞŶ aanwezig te zijn bij dit unieke evenement. Dit jaar is er nog meer ruimte voor vertier in de tent en zal heƚ ͞DŝĞŶƐŬŝƉ͟- gevoel nog meer aandacht krijgen. Het evenement wordt georganiseerd voor jong en oud en iedereen kan meedoen. Opgeven kan via www.mijninschrijving.nl of via switsitrin@gmail.com. Deze informatie is niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Brouwer, Monsamabuorren 12, 8844 KT Hinnaard, tel: 0611213174 of switsitrin@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/switensitrin/In lyts leske Frysk: De stavering fan twalûden (part 1) Troch Gerben van Snits In twalûd is in fêste kombinaasje fan twa lûden yn ien wurdlid dy’t soepel yn elkoar oergeane. Bygelyks: bear oere

keatse goed

roas hiel

noas giel

flues freon

puer gleon

Foar in -r komt altyd in twalûd, foar oare letters goed nei de úspraak harkje. Bygelyks: Twalûden: oere Gjin twalûd: hoeke

goed doar boek

nuet wearde nút

wiet koel wyt

soer

Tink derom: as in wurd mei oe stavere wurdt, is net te sjen oft it om in twalûd giet of net. By de oare twalûden is dat al oan de stavering te sjen. In twalûd kriget yn in wurd altyd de klam. Bygelyks: strukturearje Amearika sabeare (net doen alsof) feriening temperatuer

laboratoarium poalsirkel ferbliuw tillefoan

In twalûd kin ferdwine as de klam ferdwynt. Bygelyks: Amearika kategoarysk struktuer kultuer

Amerikaan kategory struktureel kulturen

Amerikaansk

De oere kear fierder mei twalûden en it bysûndere ferskynsel fan ‘brekking’.

Boarne: Skriuw mar Frysk, module 1 (Afûk)


Henny Ik was, als ik het me goed herinner, 18 jaar toen ik Easterein als woonplaats inruilde voor een studentenhuis in Leeuwarden. Na een paar verhuizingen in Leeuwarden, woon ik nu al ruim 10 jaar in mijn huidige appartement in Leeuwarden. In mijn vrije tijd reis ik graag, ik heb inmiddels al heel wat van de wereld gezien! Na de basisschool ben ik de HAVO gaan doen aan de RSG in Sneek. In 2002 ben ik begonnen met de HBO-Verpleegkunde opleiding op de NHL, met een specialisatie in de psychiatrie. Na een half jaar werkervaring te hebben opgedaan in de reguliere psychiatrie heb ik mijn plek gevonden in de forensische psychiatrie. Tussendoor nog een kort uitstapje gedaan naar de jeugddetentie, maar de psychiatrie, en dan met name de forensische psychiatrie bleef roepen. Inmiddels nu 12 jaar verder werk ik nog steeds in dit werkveld, alleen niet meer als verpleegkundige maar als kwaliteitsmedewerker. Als kwaliteitsmedewerker zorg ik er voor dat de processen achter de schermen, dus niet in de directe patiëntenzorg, op een goede manier worden uitgevoerd. Toen Limke bijna 3 was ben ik geboren. Ook ik herinner me Easterein als een rustig dorp, waar iedereen je kent en waar je veilig op straat kon spelen. Tijdens mijn tijd in Easterein heb ik op zangles gezeten en zat ik bij het koor ‘de Stichtse Cantorij’ onder leiding van Rixt Zijlstra. Ook was ik vrij actief aan het kaatsen en deed ik vrijwel iedere wedstrijd mee. Net als Limke kijk ik terug op een fijne tijd in Easterein, een veilige plek om op te groeien. En omdat heit en mem daar nog wonen komen we ook nog regelmatig terug in het dorp waar het allemaal begon.


Hoe is it mei…. Limke en Henny Bouma De famkes van de slachter, zo zullen we ongetwijfeld ‘vroeger’ bekend hebben gestaan in Easterein. En dat zijn we natuurlijk nog steeds, al spreken de meeste mensen ons nu aan met Limke of Henny. Limke Toen ik een jaar of 20 was, dat zal denk ik in 2002 geweest zijn, ben ik vanuit Easterein verhuisd naar Leeuwarden. Inmiddels woon ik daar weer, na ook een paar jaar in Bolsward te hebben gewoond. Ik woon samen met Bas en onze dochter Myrthe, die vijf is. Na de basisschool in Easterein ben ik naar de MAVO in Wommels gegaan en van daaruit naar de Friese Poort in Sneek waar ik de opleiding sociaal pedagogisch werk gedaan heb. Hard werken en je best doen is ons van huis uit meegegeven en vandaar was het ook een logische stap om na het MBO ook nog een HBO opleiding te doen. Dat werd pedagogiek op de NHL. Na mijn opleiding heb ik zo’n 15 jaar gewerkt in de 24 uurs zorg, voornamelijk op behandelgroepen voor kinderen met de meest uiteenlopende problematiek. Maar met een gezin is de regelmaat ook wel heel prettig en dat maakt dat ik nu werk ik bij Jeugdhulp Friesland met gezinnen in een complexe scheiding, in de volksmond ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd. In mijn kindertijd, ik ben ‘van 1982’ was Easterein een rustig en veilig dorp. Ik sloot op jonge leeftijd vriendschap met Willemke Brouwer en ik mag haar nog steeds mijn vriendin noemen. Andere contacten uit Easterein heb ik niet meer hoewel ik vroeger met veel van mijn klasgenoten regelmatig in café Bergsma kwam. Ik heb lange tijd bij het korps bugel gespeeld. In mijn basisschooltijd was ik ook lid van de gymnastiek vereniging en heb ik gekaatst. Ik kijk terug op een mooie tijd in Easterein, het was, en is waarschijnlijk nog steeds, een veilige, rustige plek om te mogen wonen. Maar ik ben het met mijn dochter eens, want zoals Myrthe een keertje antwoordde op de vraag of ze ook wel in Easterein zou willen wonen – nee, ik woon toch liever in Nederland ☺De koksmûtse: Monchou Door Annebeth de Jong Dit keer een recept uit het kookboekje van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, die op 5 februari 1987 hun 55 jarig jubileum vierden. Een tijdje geleden kreeg ik dit boekje, monchoutaart is nog altijd ‘hip’, erg leuk om in glaasjes of weckpotjes te serveren! Ingrediënten • 1 pak bastogne koeken • 125 gram (room)boter • 2 pakjes monchou • 110 gram basterd suiker • Beetje citroensap • Blikje kersenvlaaivulling • ¼ liter slagroom Bereiding Koekjes verkruimelen, roomboter smelten en door de kruimels roeren, in vorm/glaasjes doen. De monchou zacht roeren met de suiker en citroensap. De slagroom stijf kloppen en voorzichtig door de monchou roeren, op de koekkruimels doen en in de koelkast enige uren laten opstijven. Voor serveren de kersenvlaaivulling erop en eventueel een toefje slagroom.


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstranieuwsgierig

kansen. Welkom bij van der Eems.

VA N D ER EEM S . N L E A S T ER EI N / HEER EN V EEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.