Doarpskrantsje Easterein jannewaris 2022

Page 1

DOARPSKRANTSJE EASTEREIN jannewaris 2022Kolofon

Nûmer 1 – Jannewaris 2022 Redaksje: Bauke de Boer Helga Develing Klaas de Jager

Op de omslach: Wat in kadootsje op twadde krystdei! Der koe reedriden wurde by de fûgelhutte op it Skrok.

Einredaksje: Mattie Dijkstra Foto foarside: Froukje Dijkstra Opmaak: Froukje Dijkstra Printwurk: Drukkerij Van der Eems Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nl as by Mattie Dijkstra, Wynserdyk 10c Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarpskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.

Kopijdatum: Moandei 24 jannewaris


SPECIALIST OP HET GEBIED VAN TUINEN PARKMACHINES Onze ervaren medewerkers adviseren u graag over de machines die het beste passen bij uw specifieke situatie. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar we bieden ook tweedehands machines aan.

Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

ONZE MERKEN:

mechanisatie SIBADAWEI 24 8734 HE EASTEREIN 0515-332125 WWW.BOSMECH.NL

BOSSHOP LANDBOUW TUIN & PARK INDUSTRIE WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9 8571 GB HARICH 0514-602922 WWW.BOSMECH.NL


­­­­­Doarpsaginda Jannewaris 05 jannewaris 12 jannewaris 19 jannewaris 22 jannewaris 24 jannewaris 26 jannewaris 29 jannewaris

Febrewaris 02 febrewaris

07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30 18:00

Krystbeammen wurde ophelle Grize kontener Griene kontener CoVos D1 - vc Sneek DS 5, De Greidhoeke

hiele dei 07:00-08:30 12:30 14:30 18:00

Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante Grize kontener SDS Vr. 1 - MKV Vr. 1, De Skoalleseize SDS 1 - Willemsoord 1, De Skoalleseize CoVos HS 1 - De Plakkers HS 1, De Greidhoeke

07:00-08:30

Griene kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nlSlúfke By de foarige edysje fan it doarpskrantsje ha jim in slúfke krigen. Dizze soe yn jannewaris ophelle wurde. Dit om de kosten fan it doarpskrantsje te dekken. No wurdt it wat dreech om by de doarren lâns te gean yn dizze tiid. Dêrom hjir in QR-koade wêr’t jim ek mei betelje kinne as jim dat ynscanne mei jim mobyl en ynternetbankieren. As je leaver in bedrach oermeitsje wolle kin dat nei it rekkennûmer fan it doarpsbelang: NL70 RABO 0349 5017 26 (u.f.f. doarpskrante). Jim meie it slúfke fansels ek bringe by: Bauke de Boer, Andries Joustrastrjitte 10 as Klaas de Jager, Eeskwert 25. Foar wa’t dit net slagget…. Klaas en Bauke gean heal jannewaris in slach troch de buorren en as jim dan it slúfke foar it rút sette komme de mannen oan de doar. We rekkenje op jim stipe. Alfest tige tank! De redaksje... âlding fan Ut de húsh ? it d Wa binne

Waar vind je een AED in Easterein? Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Ook in Easterein zijn een aantal te vinden: • Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar • Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar • Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren • Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren

De cursief gedrukte AED’s staan geregistreerd bij HartslagNu.nl


Ferwûndering

Troch Helga Develing Elke maand ga ik als nieuwbakken Fryslân bewoner op zoek naar antwoorden. Ik zie hier dingen die ik als Westers stadsmens niet ken of niet begrijp. Dingen die me verwonderen en nieuwsgierig maken. Deze maand was het dan eindelijk zo ver… ik mocht meekijken met het melken. Al maanden geleden werd me aangeboden eens mee te gaan melken. ‘Maar dan wil ik ook zelf mogen melken, met de hand.’ Met de hand zou lastig worden, maar zelf melken moest wel lukken. Dus stapte ik op een koude vrijdagmiddag in oude kleren, kaplaarzen en zette een muts op. Op naar de melkput. Andries Op die bewuste vrijdagmiddag werd ik opgehaald door Andries, de aanstichter van dit alles. Het was zijn idee om een keer te komen kijken naar het melken. In de auto temperde hij mijn enthousiasme een beetje: ik moest me er nu ook weer niet te veel van voorstellen. Maar dat deed ik wel, en ik werd niet teleurgesteld. Ik had een enerverende middag. Boerderij Bouma Op de boerderij aangekomen kreeg ik eerst een tour. Onder andere door de stallen. Heerlijk rook dat: gedroogd gras en koe. De koeien stonden rustig gras naar binnen te werken. Ik dacht dat dat hét voer was voor de winter, maar ik leerde dat er van alles door het gras wordt gehusseld, zodat het meer voedingsstoffen bevat én dat Bix een belangrijk deel is van de winterse voedselinname van koeien. Ik had afgelopen zomer al gezien dat de koeien van deze boerderij een halsband met een soort chip om hebben, waarvan ik dacht dat was om de stal in te kunnen. Zoals katten met een chip door hun eigen kattenluik kunnen. Ik weet nu dat de Bix voor elke koe wordt afgemeten, zodat ze precies de hoeveelheid krijgen die goed voor ze is. Daar is die halsband voor. In een andere stal stonden kalveren. Eén van hen was net die dag geboren. Ze stond nog wankel op de poten. Ik aaide een paar kalfjes over de kop. Direct kwam er een grote tong naar buiten en zag ik het kalfje zoeken naar een speen. Wat prachtig! Voor mij was de middag al geslaagd. En dat was al het tweede nieuwe voor mij vandaag: ik dacht dat kalveren alleen in het voorjaar werden geboren. Niets is minder waar, kalveren komen het jaar rond ter wereld weet ik nu.


De carrousel Langs nog wat koeien, die ik ook aaide, dat durf ik niet als ze vrij rondlopen, maar wel nu ze achter een hek staan, kwamen we bij de plek waar het om draaide. Letterlijk. De melkcarrousel. Wat een imposante plek! Zoveel koeienlijven om je heen, die daar veelal rustig staan te draaien. En na even wennen vond ik de geur ook aangenaam. Het heeft iets intiems, de geluiden en die geur samen. En wat zijn koeien groot! Zeker als ze ook nog eens hoger staan dan jijzelf. Daarom blijf ik liefst op afstand als ik ze ‘s zomers buiten tegenkom.

In de carrousel stond Dietmer, die het avondmelken doet op deze boerderij. Eerst mocht ik de kunst afkijken. Andries vertelde me hoe het melken in zijn werk gaat, wat ik van de schermpjes bij elke koe kon aflezen, hoe het zit met koeien die ‘droog moeten gaan staan’. En over de koeien. Mooi om te zien met hoeveel warmte deze mannen over de koeien praten en ze behandelen. Al moest het soms ook met wat hardere hand. Toen er een nieuwe koe nieuwsgierig de verkeerde kant de carrousel op wilde lopen waren er wat tikken nodig om haar weer op het goede spoor te zetten. Melken Na een tijdje kijken mocht ik dan zelf aan de slag. Ik kreeg instructies hoe een melkstel aan de uier te hangen. Ik leerde hoe ik met mijn wijsvinger de spenen in


U kunt ook reserveren via l e.n www.metzstyl

Terp 27 8731 AX Wommels tel. 0515 333 873 www.metzstyle.nl

Maandag 8.30-12.30 13.30-16.00 uur* Dinsdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Woensdag 8.30-12.30 13.30-18.00 uur Donderdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-12.30 13.30-20.00 uur Zaterdag 8.00-12.30 uur * onder voorbehoud

Deze cadeaubon is 1 jaar geldig.


de ‘zuigers’ kon brengen. Het voelde een beetje alsof je iets in de stofzuigerslang stopt, met eenzelfde soort zuigend geluid soms. Toen ik dat beheerste, mocht ik ook de spenen van de koeien die ik ging melken schoonmaken. Wat voelen die stevig aan, die spenen. En eerst voel je de korsten van de drek er nog op, maar dan, door het schoonmaken, gaan de spenen anders aanvoelen. Ook de warmte van de uiers verraste me. Terwijl me dat niet had moeten verbazen, want ik weet dat melk warm is als het uit de uier komt. Ondertussen kreeg ik ook nog meer weetjes mee. Dat een koe met een groen bandje om de poot 3 spenen heeft, bijvoorbeeld. Even dacht ik ook echt maar 3 spenen, maar er zijn er maar 3 die melk geven. Gelukkig komt dat ook weer goed, weet ik nu. Of dat koeien heel verschillende hoeveelheden melk geven. Ik zag een koe een halve liter geven en een ander 27 liter. Dat een koe droog gaat als ze moet gaan kalven. Dat biest botergeel en donkerrood kan zijn. En, heel belangrijk, dat je afstand moet houden van de koeien bij het melken. Een schop zit in een klein hoekje. Gelukkig lette Andries goed op en maande mij tot afstand of suste de koe als ze onrustig werd.. Supermiddag Het lijkt misschien heel nietszeggend, kijken naar het melken en het zelf ook een paar keer mogen doen. Maar dit stadsmens heeft een fantastische middag gehad! Het was een ‘complete experience’: de geur van koeienlijven en koeienstront, het geloei van de koeien, het geluid van de vacuümpomp, het voelen van de koeien en de almaar ronddraaiende carrousel. Als een kleuter die voor het eerst op schoolreisje gaat, zo heb ik genoten van die middag. Mijn dank is groot!

Ferwûndering Toen ik afgelopen weekend aan het hardlopen was zag ik dat de ijsbaan in Rien er klaar voor is. Nou ja, bijna. Het water moet nog wel bevriezen natuurlijk. Maar hoe kan het eigenlijk, dacht ik, dat het water daar blijft staan? En, met het verlangen naar een bevroren ijsbaan, lichtjes, koek en zopie en het geluid van het krassen van de schaatsen dat ik al bijna kan horen, neem ik me voor dat ik me daar wel eens in kan gaan verdiepen: de ijsbaan.


Winner advertinsjepuzzel Troch Klaas de Jager

“Wat binne we oan it sykjen west om de goede advertinsje te finen wêr’t de stikjes útkamen”. We wiene efkes by de winneres op besite om te freegjen hoe it gien wie. Hja fertelde dat it krek sa gong as earder, de nûmers dysto net wist waarden frege oan de bern of oan de buorfrou. Op de fraach of hja de puzzel mei har man dien hie wie har antwurd; “nee, hy sei dat moast sels mar dwaan”. Lokkich seach hy dat der twa op de efterkant fan it bledsje stiene wat ik út it krantsje knipt hie. Op har ynlevere oplossing wie wol te sjen dat net alles yn 1 kear goed wie, want hjir en dêr hie hja efkes de Tipp-Ex brûkt. Ut de 20 goeie oplossingen is Hiekje Meijer fan de Wynserdyk as winner út de bus kommen. Op tongersdeitejûn 16 desimber binne wy nei de famylje Postma op Skrok west, wêr’t de troch de famylje oanbeande priis útrikt is. Under it genot fan in bakje kofje en in hearlik eigenmakke bonbon fertelde Hiekje dat hja earder, doe’t hja krekt yn Easterein wennen, ek in priis mei de puzzel wûn hie. Doe wie de priis ƒ 7,50 dy’t hja by Posthuma bestede koe.

Op de foto de grutske winneres mei de fam. Postma.

landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl


Ut de âlde doaze... Troch Bauke de Boer

De âld smidderij wurdt hjir ferboud yn 1983 ta wenhûs troch Siep en Nel. Yn 1989 binne se emigreare nei Kanada. Op de foto: Siep Bergsma.

De mooiste kleurplaat Troch Klaas de Jager

De mooiste kleurplaat is gemaakt door Elin Terpstra. Elin is de dochter van Tjerk en Gabriële en woont op Dobbelan 5 in Easterein. Naast het kleuren mag Elin graag knutselen, verven, knippen en plakken. Ook vindt ze het prachtig om met heit en mem en haar broerke te dansen op muziek van kinderen voor kinderen. Elke ochtend en avond een blokje wandelen door Easterein met Banzai de hond, en mag de pop dan ook nog mee in haar eigen kinderenwagen dan is het helemaal feest. Op de tv zijn Paw patrol, Chase en Skye haar favorieten. Elin was verbaasd en blij toen Klaas aan de deur stond met de gewonnen prijs.


Yn en om Easterein (winterwille) Troch Jan Hiemstra

1 Jannewaris 1963 rjochting westen.

Wat kin der moaier as winter wêze! Gjin winter sizze al dy minsken dy’t der net fan hâlde en der allinne mar lêst fan ha. Mar wat ha ik yn de earste helte fan febrewaris 2021 genoaten fan de pear winterske dagen werby der wer op it bûtenwetter riden wurde koe. Ik moat it tajaan, it wie te koart en it iis wie min, mar der kaam by my in gefoel werom doe’t ik yn jannewaris 1963 de Eastereiner toer beklommen hie en stikem de lûken dêr’t de flagge troch op de toer kaam der ôfhelle. Dat hat in pear prachtige plaatsjes oplevere dêr’t ik no noch mei wille nei sjoch. It is wol dúdlik hokker kanten fan it doarp dit binne. It is nei it westen rjochting Wommels en it is nei it easten rjochting Meilahuzen,


de pôle seine wy meastal. Yn beide gefallen is it fergelykjen mei de sitewaasje krapoan 60 jier letter nijsgjirrich. Ik soe sizze: sykje de ferskillen en ha it der dan efkes oer. Lit de minsken dy ’t dit noch meimakke ha harren ferhaal dwaan oan de minsken fan no. De foto nei it oasten mei de Skippersbuorrenfeart derop ha ik earder alris brûkt foar de searje Snypsnaren, mar ûndertusken binne der safolle nije Eastereiners dat dit kinne moat! 1963 waard it jier fan de dreechste Alvestêdentocht ea. Fan de 9294 dielnimmers oan de toertocht kamen der mar 69 oer de finish. As je goed sjogge falt it op dat der Eastereiners miskyn wol foar de ‘tocht’ oan it trainen binne! De baan leit der troch en de minsken binne ûnderweis nei de Frjentsjerterfeart om dan rjochts ôf rjochting Snits en links ôf oer Rien, Littens en healwei Wommels ôf te slaan om oer de Sebeare wer yn Easterein te kommen.

2 Jannewaris 1963 rjochting easten.


D! NIEUW IN FRIESLAN

en? t willen leren bespel en m ru st in n ee g aa ment of zou je gr s! Speel jij al een instrukschool Friesland aan het juiste adre e les op het instrument dat je f de eerst n en speelt vana Dan ben je bij Muzie ren muzikante hniek. ionele en zeer erva licht- en geluidstec ss ofe pr n va les zang, bas of zelfs s, Je krijgt um dr r, aa git , no, keyboard graag wilt leren. Pia

! n i e r e t s a E n i s e Nu ookerritgHiintgast avoorrlmeer informatie, l Bel of mail G hoolfriesland.n sc ek zi u m t@ ri er g 06 184 21 578 /

esland.nl ri lf o o h c s k ie z u www.m MSF Adv A6_oblong.indd 1

02-12-13 21:29


Hoe is it no mei... Yvonne Ringma Troch Bauke de Boer

Hallo Eastereiners, Bauke de Boer heeft mij gevraagd of ik iets wilde schrijven voor de doarpskrante over onze jaren in Easterein en daarna in Hylpen. Natuurlijk wil ik dat... Wij zijn in de strenge winter van 1979 op de Tjerkebuorren komen wonen. Omdat we toen even het dorp niet uitkonden, hebben we veel mensen leren kennen in het café en in de winkels. Verder mogen de talloze dorpsfeesten niet worden vergeten, hartstikke leuk! Onze hond Lieuwe heeft zelfs 1x meegedaan op de wagen van Kooifinne. Ik ben een tijdje peuterjuf geweest. In de winters heb ik workshops gegeven bij ons thuis… ook erg gezellig. We hebben nog een kleine 5 jaar op de Griene Leane gewoond. Johan had al die jaren zijn atelier in Sneek. Toen dat zou worden afgebroken. Moesten we op zoek naar een ander onderkomen. We hebben nu een atelier in Hindeloopen, waar we achter wonen, dus wonen/werken we op 1 plek sinds 2000 en dat bevalt ons goed. Ik ben hier een tijdje peuterjuf geweest en daardoor heb ik mensen leren kennen en het Hylpers leren begrijpen. Dat lijkt dus helemaal niet op Fries. In de winter ben ik aan het biljarten, heb ik meegedaan aan Fries toneel en aan de Playback shows. Wie had dat gedacht. Zomers is het atelier elke dag open en zijn we daar te vinden. We houden van de dijk, het IJsselmeer, de haven, de natuur en de terrasjes. Er is veel te beleven o.a. de Nieuwjaarsduik en de vele diverse elfstedentochten. Ik zou zeggen: kom e ens naar Hindeloopen. Groetjes, Yvonne Ringma en Johan Mulder


Midwinter Rinne

Troch Helga Develing Elk nadeel heeft een voordeel, om met de legendarische Johan Cruijff te spreken. Toen ik een voorpret wilde schrijven voor het Doarpskrantsje van december was er weinig voorpret te beleven en bedacht ik de Midwinter Rinne. Vandaag, 19 december, heb ik mijn eerste Midwinter Rinne gelopen. Alsof het zo heeft moeten zijn viel de Midwinter Rinne precies in het weekend dat Nederland opnieuw op slot ging. Het Corona-proof mini-evenement was een van de weinige dingen dat gewoon door kon gaan. Iedereen liep op het tijdstip dat hem of haar het best paste en daardoor kon het prima alleen, met z’n tweeën of met alleen gezinsleden. Geen massale start, geen supporters. Het weer Toen ik de Midwinter Rinne bedacht hoopte ik op een koude, zonnige winterdag. Zo’n dag waarop je met muts en handschoenen gaat lopen, maar wel kunt genieten van de zon, die ook in december aangenaam kan aanvoelen. Jammer genoeg was het een grauw en grijs weekend. Wel zacht, maar grijs. Dat grijze paste overigens wel goed bij mijn stemming. Wat was ik teleurgesteld over de nieuwe lockdown: de onverwachte sluiting van ook het middelbaar onderwijs (mijn werkplek), de beperkingen met betrekking tot bezoek, het sluiten van winkels, musea en restaurants. Ja, het weer paste goed bij de somberte van het moment. De Rinne Ik ging voor de 10 kilometer: eerst door de polder naar de vogelkijkhut, dan een stukje langs de weg van Wommels naar Easterein en dan al snel weer de polder in. Dan langs het dorp, langs het Kleine Paradijs en weer terug naar Easterein. Zodra ik het eerste pad insloeg dat de polder inloopt werd ik al minder somber. Wat geniet ik elke keer weer van de stilte en de weidsheid van de omgeving hier. Ik werd met elke stap een beetje blijer. Bij de vogelkijkhut aangekomen voelde ik me alweer een stuk beter en deerde het grauwe weer me helemaal niet meer. Ook alle maatregelen werden naar de achtergrond verdreven. Ik had weer oog voor overvliegende ganzen, schapen, paardjes, meerkoeten en een heel grote roek op een hek. Toen ik weer bijna in Easterein was liet ik, niet


expres, ik had hem niet gezien, een aalscholver schrikken die vervolgens vanuit het water op vloog en van me wegvluchtte. Super mooi gezicht, zo’n vliegende aalscholver.

Onderweg genieten van de weidsheid en de stilte van de omgeving.

Deelnemers ‘Is er veel animo?’, werd me de week ervoor met enige regelmaat gevraagd. Eigenlijk kon ik dat niet goed inschatten, omdat je je niet hoefde op te geven. Maar ik had wel van een aantal mensen gehoord dat ze het een leuk idee vonden en zouden gaan meedoen. Er waren 3 afstanden: ongeveer 3,5, 6,5 en 10 kilometer. Voor elk wat wils. Je kon wandelen of hardlopen, dat mocht alletwee. Idee was dat iedereen die dat zou willen op de een of andere manier mee kon doen. Gezond, buiten bezig zijn, voor jong en oud, fit en minder fit. En jong en oud deed mee. Er was bijvoorbeeld een oma, die haar kleinkinderen kwam inschrijven. Als je een medaille wilde moest je namelijk wél inschrijven. Ik heb haar met de kleinkinderen zien lopen zaterdag. Alle routes kwamen langs ons huis en ik heb best een aantal wandelaars en hardlopers voorbij zien komen. En toen ik zondag zelf liep, leek het me ook drukker dan op andere zondagochtenden. Wat mij betreft was de Midwinter Rinne geslaagd!Salon Agnes Mijn naam is Agnes Krol Stienstra. Ik woon al 9 jaar in Easterein. Eerst op de Andriesjoustrastrjitte, in 2015 heb ik mijn diploma schoonheidsspecialiste behaald. Daarna gelijk al ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Boven op de slaapkamer ben ik begonnen met een stoel en wat producten van school destijds. In 2018 heb ik samen met mijn gezin een huis gekocht op de Singel, en daar hadden we toen de mogelijkheid om een salon te bouwen, de keuze die we gemaakt hebben is om de garage door 2 te splitsen, met als resultaat voorste gedeelte salon met eigen ingang zodat privé en zakelijk gescheiden blijft. Naast mijn werk in de zorg, wil ik mijn salon in de toekomst verder uitbouwen met meerdere behandelingen. De klanten komen gemiddeld eens in 6 weken in de salon. Voor een gezichtsbehandelingen met diepte reiniging en meestal ook de wenkbrauwen en wimpers te verven. Voor mij is het ook belangrijk dat de producten en behandelingen betaalbaar zijn. En dat de producten veilig zijn voor ieder huidtype. Het vak schoonheidsspecialiste is divers en je kunt je altijd bijscholen en verdere cursussen volgen, en dat maakt het vak altijd interessant. Nu we helaas nog steeds in een lockdown van het corona virus zitten maakt het wel moeilijker om nieuwe klanten te mogen ontvangen in mijn salon. In de toekomst hoop ik dat ik mijn vak schoonheidsspecialiste kan blijven uitoefenen.


Janke Abma - vd Valk

Mattie Dijkstra

Bauke de Boer syn krysttoer


Nynke v/d Eems gie as krystfrou troch it doarp, de bern fûnen it geweldich!

De krystfrou yn Easterein en oare moaie winterplaatsjes ...

Twadde krystdei, reedride op it Skrok! Sjoch ek de omslachfoto...Omrop Fryslân

Troch klaas de Jager Op freed 10 desimber fytste ik troch Easterein. Ik bleaun efkes op Vrijburg stean om te sjen hoe grut de hut al wurden wie, ik stie der allinich mar it duorre net sa lang as der kamen een protte bern oan draven. Wat soe der oan de hân wêze tocht ik, en doe seach ik op de hoeke fan de Skoallestritte en Vrijburg een jonkje mei een kroade oankommen, nêst him rûn in man mei een grutte kamera yn de hannen, en der achter ride de auto fan omrop fryslan. Ik kryg te hearren dat ze foar HEA filmjen gongen. Op de foto wurdt 1 fan de bouwers interviewt, as jimme witte wolle wat der fertelt, sjoch dan yn jannewaris nei HEA. Wannear is noch net by ús bekind as dit boekje útkomt.


Van de Foareker Sinteklaas It wie wol spannend dit jier. Soe Sinteklaas wol komme yn dizze coronatiid? Ja hear! Op freed 3 desimber kaam Sinteklaas mei syn Pyt yn de auto nei de Foareker. Wat hiene wy in moai Sinterklaasfeest mei inoar!

By de beukers en groep 3/4 brocht de sint in besite yn it boarterslokaal. De bern koene der efkes mei Sinteklaas prate, stikjes dwaan en ferskes sjonge. Yn groep 5/6 en groep 7/8 hiene de bern surprizes en gedichten makke. In pear bern koene der net by wêze, om’t hja yn quarantaine sieten troch corona. Dat wie fansels tige spitich. Lokkich koene se fia Teams op de laptop dochs oanwêzich wêze. Hja koene sjen en heare wat der yn de klasse barde en op dizze wize meidwaan.

Sinteklaasfeest yn groep 7/8.


Beamplant 10-daagse Op freed 10 desimber ha de bern mei in meiwurker fan de gemeente in beam plante by skoalle. Alle skoallen fan de gemeente ha it oanbod krigen om op dizze wize de omjouwing te fergrienen. By de Foareker is, rekkening hâldend mei wat der om hinnen leit, keazen foar in elzenbeam. Inkele bern út groep 7/8 ha holpen om de beam yn de grûn te setten. De oare bern seagen ta troch it rút. Krystfeest op de Foareker De krystfiering wie dit jier hiel oars dan wy betocht hiene. Gjin fiering mei âlders. Eltse groep hie in eigen fiering. Op freed 17 desimber hiene we in krystdei. Der waard knutsele, in krystfilm sjoen en eltse groep hie in krystlunch yn it eigen lokaal. Foar dizze lunch hiene de bern û.o. lytse pizza’s bakt. It wie in tige gesellige en slagge dei.

In ympressie út groep 5/6.De Pinne

Troch klaas de Jager Even voorstellen... Mijn naam is Laura bij de Weg, en ik woon sinds april 2020 met mijn vriend Xander Steuper op ’t Kleaster 8. Ik ben in 1997 geboren in Sneek, waar ik samen met mijn ouders en mijn zusje tot mijn 20e heb gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar Ysbrechtum, daar is het gevoel voor het dorpsleven ontstaan. Ik ben werkzaam bij thuiszorg zuidwest Friesland als verpleegkundige in team Bolsward West, hier werk ik sinds het behalen van mijn diploma mbo verpleegkundige in 2018. Ik ben in mijn vrije tijd graag creatief bezig met het maken van decoratie in huis tot het bedenken van leuke ideeën voor mijn moeder, die sinds kort haar eigen pedicure praktijk aan huis heeft. Mijn naam is Xander Steuper, ik ben in 1995 geboren in Sneek, hier heb ik tot mijn 24 ste gewoond. Ik ben werkzaam bij Welcom bij Boorsma, een telecomwinkel. Een grote hobby van mij is het ontwikkelen van software voor het aansturen van backoffices. Wij wonen met veel plezier samen in onze eerste woning en genieten erg van onze grote tuin, in de toekomst willen we hier en daar nog wat verbouwen om het helemaal ons eigen plekje te maken. Tot ziens in het dorpsleven, Groeten van Xander en Laura


Voorpret

Troch Helga Develing Wij kozen ervoor in Easterein te gaan wonen, omdat het zo’n actief dorp is. Veel verenigingen en veel te doen. Even konden we genieten van alles wat het dorp te bieden heeft. Maar opnieuw gooit Corona roet in het eten. Het afgelopen jaar was niet het meest sprankelende jaar: opnieuw lockdowns en quarantaines. Gelukkig waren er ook mooie momenten. Daar wil ik maar vooral aan terugdenken. En, zoals ik dat vaak doe in december, werp ik ook een blik vooruit. In willekeurige volgorde. Buurtborrel Toen wij 2 december 2019 de sleutel van ons huis kregen, hadden we een plan klaar om op redelijk korte termijn onze nieuwe buren te leren kennen. Zo zouden we, als we een beetje gesetteld waren, een grote buurtborrel te geven. Door de lockdown kon dat niet doorgaan. Steeds als we voorzichtig een nieuwe datum planden was er iets dat roet in het eten gooide. Wellicht dat we in 2022 dan toch eindelijk een buurtborrel kunnen organiseren. Ik zie het voor me: groepjes mensen in de zon, geklets en gelach, tuinfakkels en lampjes in de perenboom. Skoalleseize Een ander van onze hierboven genoemde voornemens was vrijwilligerswerk te gaan doen voor SDS. Inmiddels hebben we een paar keer bardiensten gedaan bij voetbal- en kaatswedstrijden. Zo hebben we een aantal mensen leren kennen. We hopen komend jaar veel vaker op de Skoalleseize te vinden te kunnen zijn. Niet alleen voor bardiensten en voetbal kijken, maar het plan is om zelf ook te gaan kaatsen. Of dat in ieder geval eens te proberen. Doarspkrantsje Waar ik heel veel plezier aan beleef is het schrijven voor ons Doarpskrantsje. Wat heb ik leuke dingen gedaan afgelopen jaar daarvoor! Wat ook heel leuk is dat mensen me aanspreken over wat ze hebben gelezen. Zo kreeg ik een heel oud boekje te leen over uleborden, omdat ik daar een stukje over had geschreven. Komend jaar hoop ik maandelijks weer van alles te mogen beleven. Waaronder het zoeken naar kievitseieren. En, opperde mijn zusje, je moet schapenscheren ook een keer van dichtbij meemaken. En op een skûtsje silen.


Dorpsfeest Nog altijd heb ik geen dorpsfeest mogen meemaken. Het ging steeds niet door en toen er wel een soort van dorpsfeest was, was ik niet in Easterein. Komend jaar hoop ik dan toch echt dat feest, waar ik al zó veel over gehoord heb, zelf te mogen ervaren. Ondergaan is misschien een beter woord… Midsimmer Dûk Geboren uit het verlangen om íets te kunnen doen in een tijd waarin niets doorging, de Midsimmer Dûk. Slechts een handjevol deelnemers, er waren zelfs meer toeschouwers dan deelnemers, maar het was leuk om te doen en ook in 2022 ben ik van plan een dûk te nemen. Blues Cruise Wat is het heerlijk om op een druilerige zondagmiddag naar Bergsma te lopen en daar te genieten van livemuziek. De eerste zondagen die we meemaakten, voor de eerst lockdown, was het er heel druk. De laatste keer was het een stuk rustiger. Maar de muziek is prima. En de aanwezigen genieten stuk voor stuk, ieder op geheel eigen wijze, van de live-muziek. De Greidhoeke Pas één keer ben ik in sporthal De Greidhoeke geweest. Maar ik weet dat Dieuwke en Hans allerlei ideeën hadden en verheugde me daar al op. Jammer genoeg kon er niets van doorgaan. Maar… wat in het vat zit verzuurt niet, dus ik hoop op een gezellig en sportief jaar. Zo, laat 2022 maar komen. Wat er ook gebeurt, ik heb alvast wat lichtpuntjes in het vooruitzicht!

Ut de húshâlding fan... Oplossing Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Bonnema: Laas, Jannie en Lammert


SUCCESSVOL AFVALLEN DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. Dé manier waarop het wel lukt. Begeleiding

Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en ervaringsdeskundige coaches in Wommels & Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders kunt denken, waardoor je anders kunt doen, betere keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald? Wij bieden je minimaal één jaar gratis nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie! Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag naar de mogelijkheden van onze begeleiding. www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19


Max max max super max max max Wat een seizoen wie dit yn de F1 mei de klimax yn de lêste race en yn it lêste rûntsje. Oanstutsen troch soan Bauke mei it F1 firus, ha we yn maart kaarten besteld foar de race yn Zandvoort. Doe noch mei it idee dat der noch hûnderttûzenen minsken wiene dy’t dit dwaan soene. En ek noch it corona firus fansels dat der noch wie. Mar tot ús ferrassing en opluchting krigen we toch de kaartsjes foar de race. Neidat we ek noch in húske boekt hiene foar dit wykein, binne we mei syn beiden yn septimber dy kant út setten. Twa fytsen efter op de auto op nei Zandvoort. De fytsen wiene foar de lêste kilometers, want mei de auto kaamst net fierder. Mei prachtich waar en noch santichtûzen oranje gekleurde minsken krigen we it wykein fan ús libben. Ien grutte oranje see fan minsken, it like wol dat der gjin oare riders mei diene, it wie allinich mar max max en max………..machtig! Mei as toetje dat der ek noch wûn, wat in feest wie dat! En omdat der ek noch wrâldkampioen wurden is, moast fansels de flagge yn stok. Max max max super max max max. Marco en Bauke Reijnhoudt


Spulwike 50 jier: stjoer dyn bydrage yn foar it Spulwikejubileumboek! Wat yn de simmer fan 1972 op in fjildsje yn Jorwert begûn as in wike mei aktiviteiten en spultsjes foar bern fan âlders dy’t gjin fakânsje betelje koene, bestiet hast fyftich jier letter, nei twa gemeentlike weryndielings (yn 1984 en yn 2018) noch hieltyd, en is útgroeid ta in wike dêr’t alle jierren sa’n 650 bern oan meidogge. Mei “basiskampeminten” yn de doarpen Easterwierrum, Easterlittens en Weidum, en aktiviteiten yn de doarpen dêr om hinne, yn wat oant 2018 de gemeente Littenseradiel wie. Yn dy fyftich jier is der in soad feroare, mar wat altyd itselde bleaun is, is de wille dy’t de bern en de lieding fan de Spulwike mei elkoar belibje. Oar jier, yn 2022, bestiet de Spulwike 50 jier! Wy witte fansels net hoe’t it komt mei de koroanapandemy, mar sa’n jubileum meie jo hoe dan ek net ûngemurken foarby gean litte fansels; sa’n jubileum fertsjinnet in moai jubileumboek! Dêr wurdt oan wurke troch in eindredaksje, besteane út minsken dy’t yn it mear of minder resinte ferline aktyf by de Spulwike behelle west hawwe, te witten: Trienke Poelstra, Jelle Wierenga, Jansien Kamstra, Klaas Siderius, Boukje Kamphorst en Tsjerk Bottema. Wy roppe elkenien op syn of har oantinkens oan de Spulwike, as bern, lieding, âlder, materiaalman of -frou, pankoekmem of -heit, of alles tagelyk, mei ús te dielen. Dat kin yn ferskillende foarmen. Dyn bydrage kin de foarm hawwe fan: - In kolumn (rjochtline maksimaal 350 wurden) - In anekdoate (rjochtline maksimaal 750 wurden) - In fraachpetear (rjochtline maksimaal 1500 wurden) - In gedicht (gjin beheinings) - Foto’s mei byskrift (allegearre wolkom, mar tink om resolúsje en byldkwaliteit) - Argyfstikken oer de Spulwike, út kranten en oare media (by foarkar digitalisearre)


Jou yn dyn bydrage oan yn hokker tiidrak dyn oantinken spilet, of út hokker Spulwikejier dyn foto’s komme. It jubileumboek beslacht fiif desennia: de jierren santich, tachtich, njoggentich, nul én tsien oant en mei ienentweintich. Fan elke fiif jier fan dy desennia wol wy graach moaie ferhalen by elkoar bringe.

Hast in geweldich idee foar in bydrage, mar fielst dy wat beheind troch de hjirboppe neamde tekstsjenres? Gjin punt; yn oerlis mei de redaksje is der in soad mooglik. Bist sels net sa’n skriuwer, mar sitst wol fol mei ferhalen oer de Spulwike? Gjin punt, de einredaksje komt graach by dy del om dyn ferhaal op te tekenjen. Alle bydragen dy’t wy binnen krije, krije sowieso in plakje op de webside. In seleksje fan ferhalen en foto’s nimme wy graach yn it jubileumboek op. Set dyn bydrage op de mail nei: spulwikejubileumboek@gmail.com. Stjoer dyn bydrage yn foar 1 maart 2022. Wy binne benijd nei dyn ferhaal! Hertlike groetnis fan de einredaksje fan it Spulwike Jubileumboek, Boukje, Klaas, Jansien, Jelle, Trienke en Tsjerk.


De Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl

Depeter@verkeersschoolgruttepier.nl Friese rijschool (examengebied Leeuwarden en Sneek) die jou De Friese (examengebied Leeuwarden en Sneek) opleidt totrijschool een veilige vastberaden bestuurder, autodieenjou motor. opleidt tot een veilige vastberaden bestuurder, auto en motor. www.verkeersschoolgruttepier.nl • peter@verkeersschoolgruttepier.nl www.verkeersschoolgruttepier.nl peter@verkeersschoolgruttepier.nl

Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De geschiedenis, de cultuur en de Beleef natuurals beleven vanaf jeprachtige motor inroutes combinatie met een goed motorrijder door Friesland. De verhaal! www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de•natuur beleven vanaf je

Pier staat voor “Leren (&) Genieten” motor Grutte in combinatie met een goed verhaal! Tel: 0629373700

www.motortoursgruttepier.nl Beleef als motorrijder prachtige routes door Friesland. De info@motortoursgruttepier.nl geschiedenis, de cultuur en de natuur beleven vanaf je motor in combinatie met een goed verhaal!

Grutte Pier staat voor www.motortoursgruttepier.nl info@motortoursgruttepier.nl Tel: 0629373700

“Leren (&) Genieten”

Grutte Pier staat voor “Leren (&) Genieten”

Tel: 0629373700


Blombollen oan de Wynserdyk Doarpsbelang hie fan de gemeente Sud West Fryslân in oantal blombollen krigen. De gemeente bestiet tsien jier mar troch de corona koene se der net grut by stil stean en ha se alle doarpen 500 blombollen skonken. Doarpsbelang hie betocht dat it yn it foarjier wol moai stean soe as der op ’e hoeke fan Wynserdyk/Sjaardaleane in perk mei kleurige blommen komme te stean en ha de buurtferiening fan de Wynserdyk de bollen brocht. Sa kamen der sneon 11 desimber moarns om 8.30 oere in pear manlju en froulju fan de Wynserdyk byelkoar en Pier hie de kraan mei, die moast letter de beam op it einehokje sette mei Okkema. Pier skrabe in lyts laagje grûn fuort en de bollen kamen te plak. De puntsjes nei boppe en de grûn der wer oerhinne. It wie samar klear en no is it wachtsjen op it foarjier en sille we sjen hoe fleurich it wurde sil. Der komme noch wat stokjes omhinne want de meanmasine moat de groei net tsjinhâlde fansels. Tige tank Gemeente SúdWest Fryslân en Doarpsbelang! Buurtferiening Wynserdyk


Koyvenne

Troch Karin Everhardus Vroeger leefde de mens van wat de omgeving hem bood, in de vorm van landbouw, visserij en jacht. Niet alleen op lopend wild, ook op eenden werd eeuwenlang gejaagd. Eenden werden in kooien gevangen. Niet zoals we die nu kennen maar in een andere, oude betekenis: vangplaats voor waterwild. Een eendenkooi, bestaande uit een vijver of ‘kooiplas’ waar een aantal vangpijpen op uit kwamen, het geheel omringd door een ‘kooibos’. Op deze manier gingen de eenden zowel letterlijk als figuurlijk de pijp uit...

17e eeuwse gravure van een eendenkooi.

Alhoewel de meeste kooien verdwenen zijn, blijft de eendenjacht een nog steeds erkende jachtmethode in Nederland. Zuidoostelijk De naam van een Eastereiner straat - eind zeventiger jaren uit de grond opgetrokken - grijpt terug op deze oude traditie. Maar de zuidoostelijk gelegen straat is tevens een verwijzing naar een plek ten zuidoosten van het dorp, “op een half uur gaans”. Eens lag daar een terp met enkele boerderijen ofwel sate’s, wat andere bebouwing en kavels grasland. In het veld waren in de vorige eeuw nog overblijfselen van een voormalige eendenkooi zichtbaar, waarnaar het gebied vernoemd zal zijn: ‘Koyvenne’. Een andere gebruikte spellingsvariant zal een stuk bekender klinken: de Koaifinne.


Het tweede deel van de straatnaam is finne of fenne. Het vroegere boerenland was opgedeeld in drie soorten weiland, elk met een eigen bestemming. Op de ‘jister’, een omheind stuk land dat dicht bij het boerenerf lag, werden de koeien gemolken. De miede, dat was het hooiweiland en de fenne diende als veeweide, daar graasden de koeien. Tot in de 12e eeuw waren de mieden en fennen in gemeenschappelijk bezit. Buurtschap De oudst bekende vermelding van de naam is van 1450, toen woonde hier ene Jelle Ceyfen of Kooyfenne. Hij was één van de kerkvoogden van Easterein en was ook rechter. Hij woonde waarschijnlijk op de Koyvenne State, waarnaar hij zich genoemd heeft. Deze state heeft ooit bestaan, maar hoe lang geleden dat is onbekend. Een kerkvoogd en zeker een rechter, zal het meestal wel wat rianter qua woonruimte hebben gehad dan de gemiddelde dorpsbewoner... Vanaf begin 16e eeuw is de benaming in oude kadastrale geschriften terug te vinden, werd op diverse wijze gespeld. Duidelijk was het, dat er “op Koifen onder Easterein” meerdere sate’s lagen. Tezamen vormden zij het “Coyfenstera buijren”. Op een oude plattegrond uit 1664 is de bebouwing van Koyvenne goed te zien. Denk er wel aan dat de kaart ‘op zijn zij’ staat, het noorden is naar links toe. Uiterst links - net van de kaart af - ligt Oosterend, alleen de naam is zichtbaar. Schuin daarboven bevindt zich de oude buurtschap. Er waren hoog en laag gelegen mieden en de terp zelf zou zeer hoog zijn geweest. In 1856 werd hier voor het eerst de schep in gezet, en op een novemberdag van datzelfde jaar werd in de Leeuwarder Courant de uitgegraven aarde te koop aangeboden. Dit gebeurde nog wel vaker in de loop van de 19e eeuw, via advertenties in de krant. Zelfs in 1919 werd er nog aarde van deze terp verkocht!


Hier mag wel uit blijken, dat het een fors exemplaar moet zijn geweest. Zathe Een grote boerderij met veel land, dat was de Hania zaete, ook wel ‘Koijfenne’ genoemd. Een sate waar niet alleen vee gehouden werd maar ook “bonen, haver en crodde” werd verbouwd. Tot de inventaris behoorden ondermeer een “roodferffde spijne, een slootpraeke, eenige dompen en een klingh”. Aangrenzend lag de ‘Oepkema zaete’. Deze stond midden 16e eeuw ook bekend als de - wat prozaïsch klinkende - ‘Sinne zaete’, een verwijzing naar (de voornaam van) de toenmalige bewoner. Begin vorige eeuw woonde hier ene Jarig de Wolf, hij was de eerste boer met een automobiel, B-1286. Maar om een ritje te kunnen maken, moesten ze eerst op de fiets het land uitrijden, naar het dichtbij gelegen Reahus. Met veel interesse zagen de inwoners - elke keer weer - de auto het ‘hynstepaad’ naast de herberg afrijden, komend vanaf een houten hok achter de bakkerij waar de automobiel zijn vaste parkeerplek had. Tegenwoordig hoort deze boerderij bij Reahus, het adres is Bongapaed 7. Op 18 februari 1978 werd voor het eerst een aankondiging gedaan over de geplande huizenbouw aan de Koaifinne, in de Leeuwarder Courant. Te zien en te lezen in bijgevoegde advertentie. Smid Ten zuiden van de Koaifinne, ligt een straat die eveneens naar een karakteristiek stuk land vernoemd is. Het gaat hier om het Smidslân, in de uiterste ‘zuidpunt’ van Easterein. De naam lijkt te verwijzen naar land van of bij een smederij. Niet van een smid in het dorp, maar van daar buiten. Hierbij is het goed om te beseffen dat Easterein - vroeger Oosterend genoemd - in een ver verleden een uitgestrekt grondgebied had, het grootste zelfs van alle Friese dorpsgemeenten. Zo lag het dorp een tijdlang in ‘Oosterenderadeel’(!).


Schuin onder Hidaard, daar lag een dijkhuisje dat rond 1610 bekend stond als “Smidts Huis”. Het aangrenzende stuk land zou heel goed ernaar vernoemd kunnen zijn. Het huis op deze plek valt tegenwoordig onder Hidaard, met als adres Doniadyk nr. 5. Streek Ten noorden van de Koaifinne - boven de ‘bouw’ of moestuinen - ligt De Streek. Een naam die eveneens naar land verwijst, met hier als betekenis: een strook land of grond; smal gebied. Het straatje ligt met zijn lange zijden tussen twee waterlopen in, de Oosterendervaart en de Wijnservaart (langs de ‘bouw’). Polle Westelijk gelegen van De Streek lag de in de volksmond bekende ‘Pôle’. De betekenis van polle of pôle: meest door water omgeven stuk grond of erf waarop zich vaak enkele eenvoudige woningen bevinden. Waarschijnlijk zal hier sprake zijn van de ‘Wopkepôle’, voormalig land van de De Gavere’s. Dit was een geslacht van boeren met aan de westkant van de Wynserdyk een boerderij en landerijen, de (meeste) grond aan de oostzijde ervan was ook in hun bezit. Het noordoostelijk gelegen stuk van de Pôle werd daarmee heel toepasselijk de “Pôlehoeke” genoemd. Ofwel het tegenwoordige noordelijke deel van de Skoallestrjitte, bóven de afslag naar de Vrijburg. Nog steeds draagt het huis op de linkerhoek van de Skoallestrjitte met de Griene Leane - een voormalige boerderij - een herinnering aan de oude benaming van het gebied. Deze is op een houten naambordje tegen een witte muur te zien, en ook op onderstaande afbeelding. Dan is er nog de zuidoostelijk gelegen wandelroute die in Easterein begint en er ook eindigt, de ‘Pôle om’. Als je deze route weer eens neemt of gaat ontdekken, dan weet je tenminste waar je eigenlijk omheen loopt!De koksmûtse: Winterse stol Troch Annebeth de Jong

Ingrediënten • 375 gram tarwebloem • 10 gram gist • 50 gram kristalsuiker • 160 ml volle melk • 1 ei • ½ theelepel koekkruiden

• • • • •

75 gram ongezouten roomboter snufje zout poedersuiker rozijnen zonnebloemolie

Benodigdheden • Mixer met deeghaak • Bakplaat met bakpapier • Schaaltje water Bereidingswijze • Doe de bloem, gist, suiker, melk, ei, koekkruiden en zout in een kom en meng alles goed door elkaar. • Kneed het tot een stevig deeg. Voeg daarna de boter in stukjes toe en blijf kneden tot het soepel aanvoelt. Kneed dan de rozijnen erdoor. • Leg de deegbal in een bak die licht ingevet is met zonnebloemolie (of op bakplaat met bakpapier). Draai de bal even rond, zodat er een dun laagje olie op komt. Leg er een theedoek over en laat 60 minuten rijzen (op een warme plaats). • Bak het brood in 35 tot 40 minuten op 180 graden. Zet ook een schaaltje water in de oven. Zo droogt je brood niet uit. • Laat het baksel even afkoelen. Bestrijk het met wat boter en doe er flink veel poedersuiker op. Snijden en smullen maar! Tips Ik gebruikte 1 zakje gist van 7 gram (i.p.v. 10 gram) en voegde nog wat parelsuiker toe aan het deeg. En 1 theelepel koekkruiden, i.p.v. ½ theelepel. Bron: Winterboek Meiden (eigen foto)


Bernehoekje

Troch Froukje Dijkstra“Duurzaamheid zit in ons hart”

Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij drukwerk CO2 neutraal!

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.