Doarpskrantsje Easterein jannewaris 2019

Page 1

EASTEREIN, jannewaris 2019

DOARPSKRANTSJE


Jong Feinte boekje 2013_Layout 1 22-07-13 10:07 Pagina C2

Couperus Hydrauliek uw specialist voor hydraulische systemen, aandrijftechniek en machinebouw. Kwaliteit staat bij ons voorop. Onze uitstekende dienstverlening, de persoonlijke aandacht voor elke klant en het meedenken in een oplossing in de technieken die afhankelijk zijn van oliedruk, zijn daarvoor het bewijs. Wij zijn dan ook snel in staat om op een vakkundige manier storingen te verhelpen, reparaties uit te voeren of nieuwe machines voor u te ontwikkelen. Wij leveren onder andere de aggregaten en machines voor bijvoorbeeld de kunststofindustrie, destructiebedrijven, papierverwerkende industrie, landbouw en de scheepvaart. Daarnaast bouwt Couperus Hydrauliek ook eigen machines. Zo hebben wij ervaring met het bouwen van: • Miniheistellingen • Plamuurpersen • Palenkrakers

• JPL-Persen • Krammenpersen • Kielklemmen

Door de steeds strenger wordende regelgeving omtrent veiligheid en milieu, leveren wij CE gekeurde systemen en machines. Dit geeft u dus de zekerheid dat u een goed product koopt bij een deskundige en betrouwbare leverancier.

Couperus Hydrauliek BV | Fabrykswei 9 | 8734 HV te Easterein info@couperushydrauliek.nl | T 0515-332288 | F 0515-331640


Kolofon

Nûmer 1, 2019 – Jannewaris 2019

Redaksje: Bauke de Boer, Paul David Meesters, Nathalie Oliveiro en Gerben van Snits. Kopij Doarpskrantsje: doarpskrante@easterein.nlas by Gerben van Snits, Skilplein 15 Webside Easterein.nl: info@easterein.nl Twitter: @easterein_frl/ Facebook: Fraach&oanbod&sa Advertinsje? Mail nei doarspskrante@easterein.nl Rekkennûmer: NL70 RABO 0349 5017 26 û.f.f. Doarpskrante Printwurk: Drukkerij Van der Eems Foto foarside: Willy Sybesma Kolofon: Gerben van Snits Kopijdatum: 23 jannewaris De redaksje fan de Doarpskrante is net oanspraaklik foar de ynhâld of strekking fan de stikken. De redaksje behâldt har it rjocht foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- of beeldmateriaal jouwe jo tastemming foar it fermannichfâldigjen hjirfan.


Doarpsaginda

Jannewaris 30 septimber

9.00 oere 16.00

Startsnein Martinitsjerke Easterein Bluescruise Tuinzaal Noflik Easterein

Oktober 5 oktober

Kinderdisco groep 1 t/m 6

6 oktober

Kinderdisco groep 7 t/m 8

9 jannewaris

Griene container

10 jannewaris 19.15 oere

Crea Café Teakjes túnhûs

12 jannewaris

Ald papier Wilhelmina

13 jannewaris 14.30 oere

Klaverjassen De Tsjerne

15 jannewaris 14.00 oere

60+: “The Monday Notes” út it Hearrenfean De Skoalleseize

16 jannewaris

Grize container

23 jannewaris

Griene container

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.

Lêste ynleverdatum kopij Doarpskrantsje 24 jannewaris 19.00 oere

Crea Café Teakjes túnhûs

26 jannewaris 20.30 oere

Teatergroep Fjoer spilet “It pronkje fan Ierlân” Noflik Easterein

27 jannewaris 16.00 oere

Bluescruise Easterein mei “The Blues Busters” Noflik Easterein

30 jannewaris

Grize container

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije. Ha jo ek wat foar de doarpsagina? Mail it dan nei doarpskrante@ easterein.nl.


Boekje 2013_Layout 1 19-04-13 12:58 Pagina 15

BIBLIOTHEEK WOMMELS Ferdivedaasje op freed: vrijdag 4 januari komt Henneke Nauta vertellen over Sacred Dance en haar keuze om daar mee aan de slag te gaan. Als er ruimte is en behoefte dan kan er ook een dans gedaan worden. De volgende Ferdivedaasje is dan op 1 februari met jongenscoach Jan Stenekes. Van 16.00 – 17.00 uur en de koffie is gratis. Tabletcafé: op maandag 7 en maandag 28 januari is er weer tabletcafé van 14.00 – 15.00 uur. Voor al je vragen over tablet, mobiel of laptop. Gratis inloop. Creatief café is er weer op 21 januari. Iedereen is daarbij van harte welkom. Neem je eigen handwerk mee. Meer informatie is altijd te vinden op onze website in de agenda www.bibliotheekwommels.nl


#GOALS 2019 DIT JIER DOCH IK...

MEAR

&

MINDER

fan dit

fan dit

……………………

…………………...

…………………....

……………….......

…………………....

…………………...

…………………....

…………………...

……………………

…………………...

…………………....

……………….......

…………………....

…………………...

…………………....

…………………...

……………………

…………………...

…………………....

……………….......

…………………....

…………………...

…………………....

…………………...

Skuorje dizze side út it boekje en hingje it op ‘e kuolkastAllegear bedankt. Minke en fam. Sandstra

Zit jij in groep 6, 7 of 8 van de basisschool, ben jij enthousiast, vrolijk, hou jij van dansen, acteren en zingen op een groot podium dan zijn wij op zoek naar jou!! Voor de kindermusical “Fortissimo en het magische avontuur” zijn wij op zoek naar 40 talentvolle kinderen uit de gemeente Súdwest Fryslân! 5 Kan jij in de periode van 11 januari tot eind april wekelijks op vrijdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00 uur repeteren in Nijland o.l.v. zangcoach Joke Krist en dans docent Manon van der Meer? Ben jij beschikbaar op zaterdag 20 april en zondag 28 april?

Geef je dan op en doe mee aan de auditie!!! De audities zijn op zaterdag 5 januari (ronde 1) en 12 januari (ronde 2) van 10:00 uur tot 12:00 uur in De Mande in Nijland. De kosten om mee te doen aan de voorstelling zijn 40 euro per persoon. Je krijgt hiervoor 12 weken professioneel les in zingen, dansen en acteren. De auditie´s zijn gratis! Voor de ouders die willen wachten is er koffie, thee of anders in ”De Mande” verkrijgbaar. Wij hopen jullie te mogen begroeten op zaterdag 5 januari. Je kan je opgeven via de mail: wendypostma@ziggo.nl Of stuur een appje naar: 0627175228 Vermeld hierbij jouw naam, telefoonnummer, hoe oud jij bent en waar je woont.

Team Fortissimo!!


6

@defabriek058 facebook.com/defabriek058


Ut de âlde doaze: Winter ‘54-’55


Wy sille jimme net ferklappe wat ús opsje A,B,C en D wiene, sa kin wy oar jier swierder ark meinimme yn’e bus. ?

D! NIEUW IN FRIESLAN

elen ent willen leren besp m ru st in n ee g aa gr rument of zou je aan het juiste adres! De middei instjeugd eende Speel jij almei nt dat je and op de plaat setten! ieslmei t instrume hehele chooúsl Frder ks ie uz De jeugd! Wat hawwe wy De middei takeerste les op M de f j na bi va je lt n ee sp be Dan zikanten en geluidstechniek. en zeer ervaren mu

! Sjoch ek ris op n i e r e t s a E n i s e l r ookerritgHiintgast avoor meer informatie, nl Nuwww.easterein.nl nd. Bel of mail G muziekschoolfriesla t@ ri er g / 8 7 5 1 2 06 184

ken Jeen hout slepe enle nei ôfrinmsin ‘jeugd fjoerwurksjo’!! Dit wie leuk jongens sione lfs licht- en , bas of ze krijgt les van profes gitaar, dru , zang rd, oa yb ke , no Pia . en ler en famkes!! Oar jier dogge we de sjo in oerke letter sadat it donker is en lt wi ag gra komme we mei in potsje mear…miskien wol 2!! De Tsjerne Nei de fjoerwurksjo wie it beregesellich yn de Tsjerne wer elk in pilske drinke koe mei syn allen op it nije jier. By dizze winskje wy jimme in sûn en lokkich nijjier!! Groetnis De Aldjiersploech

olfriesland.nl o h c s k e zi u .m w w w kapsalon kapsalon

Kniplokaeltsje ’t’t Kniplokaeltsje

Skilplein11 Skilplein 8734GW GW Easterein Easterein 8734 Tel.:0515 0515- -33 3323 2320 20 Tel.:

Oant sjen! sjen! Oant

Op freed freed fan fan Op 18.00 -- 20.00 20.00 oere oere 18.00 sûnder ôfspraak! ôfspraak! sûnder

visite-afspr.kaartje.indd 11 visite-afspr.kaartje.indd

Skilplein 11 Skilplein 8734 GW GW Easterein Easterein 8734 (0515) 33 33 23 23 20 20 TT (0515)

05-12-2013 11:04:34 11:04:34 05-12-2013

Oant sjen! sjen! Oant


Winsket elkenien in

Siebo Boersma oer RONJA DE ROVERSDOCHTER

Hoi, ik ben Siebo en ik doe dit jaar voor de 4 e keer mee aan het jongerein toniel in Easterein. Dit jaar spelen we het stuk Ronja de roversdochter. We zijn al druk aan het repeteren en we hebben nu het hele stuk al uitgezet. Het verhaal Ronja groeit op in een roversfamilie (Matisrovers) . hun burcht ligt aan een diepe kloof, met aan de andere kant de burcht van de Bjorkarovers. Op een dag ontmoet Ronja Birk de zoon van de andere Bjorkarovers. In tegenstelling tot hun vaders raken zij bevriend en verklaren zich zelfs broer en zus. Omdat hun families dan niets meer met hen te maken willen hebben, vluchten ze weg het bos in. Ze beleven een heerlijke zomer, maar het leven in het bos is niet zonder gevaren want het blijft niet voor eeuwig zomer. Als je meer wilt wegen van het verhaal dan moet je komen kijken Ik mag dit jaar de rol van Bjirk de roverszoon spelen. Bjirk is de zoon van van Bjork & Undis ( BjorkaRovers )die een hele roversbende hebben, Bjirk is een


moedige jonge die voor niks bang is en daardoor Ronja kan beschermen voor al het kwaad.

Hiltje Jellema oer RONJA DE ROVERSDOCHTER

Ik sil myself earst even foarstelle, ik bin Hiltje Jellema en ik bin 14 jier. Ek dit jier dogge we wer een leuk tonielstiek. Dit jier is dat Ronja de rĂ´versdochter. Ik spylje Lovis, de mem van Ronja, it stik spylje is super leuk. We ha in soad wille , mar gean fansels ek goed bezig mei it stik. Myn personage is besoarge en net te leaf, se seit wer it op stiet en hoe it sit. It is in super leuk stik dus jim matte seker komme sjen. It stik is op 29 en 30 Maart. We hope jim dan te sjen. Groetnis Hiltje


Yn bedriuw - Rijschool Cnossen Troch Gerben van Snits “Een kleinschalige rijschool, waar de leerling centraal staat,” is de pakkende earste rigel op ‘e webside fan Rijschool Cnossen. Lolke Cnossen fan ‘e Tsjerkebuorren is dejinge dy’t de lessen fersoarget en hy is yn maart de rydskoalle begûn. De earste Eastereiner is al by him slagge foar it rydbewiis. Lolke is opgroeid yn Folsgeare, hat yn Boalsert wenne en kaam fjouwer jier lyn út Snits nei Easterein. “Foar myn hobby, it sleuteljen oan âlde auto’s, socht ik in lyts húske mei in grutte skuorre en in tún. Dat fûn ik yn it komolkershúske. It hat my al in protte tiid kosse om it by de tiid te krijen, mar it biedt genôch mooglikheden.” It begjin Lolke begûn syn wurkpaad by de Luchtmacht. Hjir mocht er lesjaan yn it riden fan in trekker mei in F-16. Letter waard er bussjauffeur en trucker en kamen de banen as planner en logistyk manager yn byld. “It binnen sitte wie neat foar my en likegoed as foarhinne fûn ik it it moaiste at ik nije meiwurkers begeliede mocht yn it wurk, dat ik myn kennis oerdrage koe. Sadwaande ha ik in jier lyn de oplieding ta rydynstrukteur dien en bin ik begûn mei de rydskoalle.” Lolke rydt yn in Fiat Punto, in lytse en behendige auto. De earste lessen fine plak op it plattelân en at de studint de auto ûnder kontrôle hat, geane de lessen nei Snits en Ljouwert. Takomst Dit jier wol Lolke noch in stap fierder gean. “Lesride foar it rydbewiis is faak foar minsken fan in jier as 17, 18. Troch no te gean foar it ynstrukteursdiploma foar de oanhanger (B-E), kom ik dan ek âldere minsken tsjin. It praat is hiel oars en je hawwe mear ôfwikseling. Faaks kinne minsken dan yn ien lesdei ôfride. Hjir wol ik my graach yn spesjalisearje, al freget it dat ik in folle gruttere klantenkring opbouwe moat.” In grutte pick-up en oanhanger stiene al klear efter de skuorre, de reklame moat der noch op. “Mond-tot-mondreklame, oars ha ik no al net mear nedich. It lesjaan befalt my bêst en it rint goed!”


landrover landrover en en 4 4 x4 x4 specialist specialist

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50 www.elephantoffroad.nl
Rektifikaasje Mei it gearstallen fan it lĂŞste nĂťmer fan it Doarpskrantsje is net de ferbettere fersje opnommen fan it artikel oer Leanbedriuw Okkema. Us ekskuses hjirfoar!


Laat er geen gras over groeien...

En kom voor al uw tuin- en parkmachines naar Bos. Of het nu gaat om een nieuwe grasmaaier, kettingzaag of hogedrukreiniger. Onze ervaren medewerkers helpen u de juiste machine te kiezen, nieuw of tweedehands. Na aanschaf kunt u dankzij onze ‘Parts Center’ rekenen op onze servicemonteurs voor vakkundig onderhoud.

deerd! Altijd gegaran • de sterkste merken • deskundig advies • de beste service EASTEREIN / HARICH / SNEEK / TIJNJE |

149291-2-BOS-Adv-A5staand.indd 1

bosmech.nl

voor voor de de beste beste prestatie. prestatie. 01-04-14 13:46


In lyts leske Frysk: oe/û Troch Gerben van Snits

De rigel dy’t in pear jier lyn feroare is en wêr’t in soad oer praat is, is dizze… Einlik is de rigel hiel simpel. Harkje goed nei it lûd: is it in ienlûd of in twalûd? In ienlûd wurdt skreaun mei in û en in twalûd mei in oe. Bygelyks: Kuit kût Huis hûs (ek wol: hús) Beugel bûgel Gulden gûne Gouverneur gûverneur Fonds fûns Avond jûn Computer kompjûter Douane dûane Uur oere Vandaag hjoed Zuurkool soerkoal Toren toer Over oer In útsûndering op ‘e rigel is dat at in wurd yn it Nederlânsk mei oe skrean wurdt, dit ek yn it Frysk bardt. Bygelyks: Toen doe Goed goed Ik sloeg ik sloech Boek boek Stoel stoel (meartal: stuollen) Woedend poerlilk/poerrazend Foar in r wurdt altyd in twalûd skreaun: Journaal sjoernaal Coureur koereur Tournooi toernooi


Darttoernooi: 2 februari Op 2 febrewaris is wer it jierlikse darttoernoai ien de Tsjerne. De jeugd start om 13:00 (ienrin fanôf 12.30). De folwoeksenen begjinne om 17.00 (ienrin fanôf 16.30) mei it pylkje goaien. Opjefte by: Jesse Eringa: 06-40815659 Peter Stuiver: 06-17446764 Marco Rijpkema: 06-13680866 Danny Roos: 06-36036611 Opjaan foar 1 febrewaris Supporters en belangstellenden die dy’t sjen wolle en/of efkes in hapke en in drankje dwaan wolle yn de Tsjerne binne fan herte wolkom! It maximale oantal is 32. Let op: FOL = FOL!

Op 18 jannewaris is de Tsjerne fan of iepen foar de jeugd. Wost graach efkes in pylkje goaie? Oefenje foar it toernoai? Kom lâns!

Fanôf septimber ha wy in rookferbod ien de Tsjerne. Bûten mei der noch wol rookt wurde. Fanôf oktober kist ek pinne ien de Tsjerne.


Doch it foar dyn doarp! Stap oer: Sjoch op: www.geke-easterein.nl

Openingstijden: Woensdag, donderdag en vrijdag tot 20.00 uur geopend.

Dinsdag:

8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Woensdag 8.30 - 13.00 uur Donderdag 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur

U kunt ook online reserveren.

Woensdagavond van 17.00 - 20.00 uur knippen zonder afspraak.

Bruidskapsels en verdere behandelingen op afspraak. U kunt hier ook terecht voor uw ORIFLAME PRODUCTEN.

HOTTINGAWEI 4 8771 ST Nijland. Telefoon: 0515 - 569099

Wilma.indd 1

23-05-14 21:35

0515 - 333873 Terp 27 Wommels www.metzstyle.nl


Snypsnaren troch Jan Hiemstra Wat wie soks lekker as je op in kâlde jannewarisdei efkes troch de (no noch besteande) griene doarren fan Foarbuorren 1, de smidterij, stapten. Dan kamen je yn in romte der ’t it fjoer brânde. ‘Baas’ (= eigner) Dekker en soan Jan (en noch wer letter Jaap Bosgra) wiene dêr dan oan it wurk. It fjurke brânde yn ‘e midden fan de smidterij. Sa no en dan lôge it op as der oan it toutsje nêst de ôfsûchkape lutsen waard. Dan waar der lucht troch it fjoer jage en waard it fjurke in hels fjoer. Soks seagen je en rûkten je, want je snúfden dan de rook fan brânende stienkoal en gleonhjit wurdend izer yn. Bewurkjen fan izer Kaam it stik izer dan readgleon út it fjoer dan koe it bewurke wurde. Soks barde op in ambyld, in stevich stik izer op in stevige ûndergrûn. Dy bewurking koe sa lang as it izer hjit genôch wie. Dan waarden der allegearre saken fan makke sa as krammen foar it lizzen fan perken, ûnderdielen fan haaiweinen en oar boere-ark, hoefizers, beslach foar doarren, pinnen en neam mar op. Dat bewurkjen fan izer kaam der nochal op oan en dêrom wiene smidten en smidsfeinten meastal baas (= stevige) keardels. Mei swiere hammers sloegen se it gleone izer yn it model ûnderwylst de fonken alle kanten útspatten. Boere-ark Boeren wiene yn de tiid fan hynder en wein de bêste klanten fan de smid. Ien fan de spektakulêrste putsjes wie it oanbringen fan in izeren hoep om in houten tsjil fan in haaiwein. Sa’n tsjin waard makke troch weinmakker Jappie Reitsma, dy ‘t syn bedriuw oan wat no Van Eysingaleane 17 is, hie. Dy hoep wie noadich om ’t it houten tsjil oars net stevich genôch wie en te hurd sliet. Natuerlik moast de izeren rûnte strak om it tsjil sitte, want oars rekke er ûnder it riden los. Dêr hie de smid in keunstke foar. De bân waard earst wat oan de krappe kant makke, kaam dêrnei yn it fjoer, waard dan readgleon en sette troch de waarmte út. It houten tsjil lei bûten klear op it plak dat der no noch is: de betonnen rûnte flak foar de smidterij. Yn it midden fan dy rûnte siet it gat foar de as fan it tsjil, sadat it plat op it beton lei. Wie de hoep gleon genôch dan gong er nei bûten en waard mei in grutte foarhammer om it houten ramt hufd en skroeide as it ware fêst. De kombinaasje fan skroeiend hout en rûnspattende fonken wie in grut spektakel. De bewurking mocht net te lang duorje en sa gau as mooglik waard tsjil mei hoep nêst de brêge yn de grieneleanefeart rôle. Dan moast it tsjil barde mei in izeren stange mei heak


opfiske wurde. Dat wie ek net altyd like maklik, foaral as it by it rôljen yn de feart nochal fier trochskeat. Beslaan Miskien noch wol spektakulêrder wie it beslaan fan de hynders dy ‘t de boeren foar it wurk hiene. Nei de winter moasten se wer goed op izers stean om it wurk oan te kinnen, want se rûnen net allinne op it gers, mar ek op reed en dyk. De ‘neilen’ (de hoeven) moasten net te folle slite, want dan rûnen de bisten op it ‘libben’, waarden mank en koene net brûkt wurde. De measte hynders dy ‘t beslein waarden, stiene fêstmakke oan in izeren ring yn de muorre. Dat wiene foaral de wat âldere bisten dy ‘t it beslaan wol wend wiene. De smid pakte se dan by de poat, dy poat kaam ûnder de earm, it âlde hoefizer waard losmakke en de poat bekappe (de neilen waarden knipt). Dêrnei socht de smid in izer út, út de winterdeis oanleine foarried. Meastal waard it dan noch op maat makke troch earst yn it fjoer te hâlden en dêrnei op it izeren pinne op in houten stok tsjin de hoef oan te drukken. Dat skroeien fan it hoarn (= hoef van hoorn) rûk ik no wer! Nei ’t it izer yn in bak wetter ôfkuolle wie, waard it ûnder de hoef fêstsetten. Dit die de smid mei de fjouwerkante izeren hoefspikers, dy ’t er skean troch de hoeven sloech sûnder it hynder sear te dwaan. Doarpssmidden De smid bestie net allinne fan de boeren, mar elkenien yn it doarp hie him sa no en dan noadich. Dêrom wie der yn sawat alle doarpen in smid. Op de Hidaardersyl wie dat Jappie Sandstra, yn Rien Folkert Draaisma, yn Itens Freerk Winkler, yn Kûbaart Binnema en yn Wommels wiene it de bruorren Van Wieren. Sa ’n smid wie foar in doarp ûnmisber, want ek alles wat mei de kachels te krijen hie kaam fan de smid. De pipen dy ’t fan kachel nei skoarstienmantel rûnen makke de smid mei ‘help fan’ in apparaat troch út in flakke plaat stoart in moaie rûne piip te ‘toverjen’. Yn guon gefallen sa as yn skoalle en âld skoalle, wie it de smid dy ’t de kachel yn de hjerst sette en yn de maitiid wer opburch. Soks moast deskundich barre, want koaledampfergiftiging wie yn dy tiid in grutte pleach. Wat mear? Om op in lytser doarp dochs in bestean te hawwen, wiene guon smidten der fytsmakker by. Dat wie yn Easterein net it gefal, mar foar de smid wiene der noch genôch oar putsjes om de kost mei te fertsjinjen. Winterdeis waarden


de reden troch him slipe en yn de tiid dat it gers groeide de messen fan de meanmasinen. De ‘moderne tiid’ wie ek al by de smid te ferkrijen yn de foarm fan flessen Shell butagas. Soks waard brûkt om it iten op te sieden yn pleats fan de petroaljestellen. Oan de kant fan de foarbuorren wie de doar fan in lyts winkeltsje en dêr koene je telâne foar BK-pannen en Herder knyften (= messen). Doe ’t de gaskachels harren entree diene feroare der foar de smid hiel wat. De smid moast ynstallateur wurde en dat wie net altyd like maklik. In ein fan it lietsje waard dat it boerewurk ferdwûn en de smid net hielendal op de nije tiid berekkene wie en ek ferdwûn.

Ut de hûshâlding fan…. Wa binne dit?


INSTALLATIEBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

DE JONG DE JONG INSTALLATIEBEDRIJF wooncomfort VoorVoor meermeer wooncomfort van van kelder tot dak kelder tot dak

DE JONGINSTALLATIEBED Voor meer wooncomfort van kelder tot dak

DE JON

Fabrykswei 7 Easterein Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512

T. 0515 - 331 512

Uw totaal installateur Fabrykswei 7 Easterein Uw totaal installateur Voor meer wooncomfort T. 0515 - 331 512 www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

www.dejonginstallatiebedrijf.nl van kelder tot dak info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl

Fabrykswei 7 Easterein T. 0515 - 331 512 Uw totaal installateur www.dejonginstallatiebedrijf.nl info@dejonginstallatiebedrijf.nl


Klaverjassen No eltse twadde snein fan ‘e moanne 16 desimber, 13 jannewaris, 10 febrewaris, 10 maart en 14 april

14.30-17.00 De Tsjerne Easterein

Wist net hoe it moat mar wost it wol leare? Gjin probleem! Kom gerust


Oranjeferiening “Oranje en Heitelân” noeget jimme fan herte út foar de

LEDEGEARKOMSTE op

woansdei 6 febrewaris 2019

jûns om 20:00 oere yn “De Skoalleseize” 1. Iepening troch de foarsitter 2. Notulen fan de foarige ledegearkomste 3. Jierferslach oer 2018 4. Finansjeel ferslach oer 2018 + Begrutting 2019 5. Ferslach kaskommisje (René Velzen + Elisabeth Breeuwsma) + beneaming nije kaskommisje

SKOFT 6. Bestjoersmutaasjes:

ôftredend:

Abe Jan Stegenga

Tineke Meijer

foardroegen: Johannes Huitema Frida Buijsman

7. Tiid foar

a. Bier

b. AVG (Privacywet)

c. Programma Keningsdei 27 april 2019

d. Programma doarpsfeesten 27 en 28 juny 2019 + Thema 8. Rûnfraach 9. Sluting Oant sjen! Groetnis, de Oranjeferiening

Jan Jetze, Christian, Klaas, Jelte, Abe-Jan, Vera, Ruurd, Tineke en Hieke


Libbensferhalen skriuwe/Levensverhalen schrijven Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat fêst te lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. We binne stjerlike wêzens en it fielt goed as ús ferhalen der skylk noch binne. Elkenien wit fan it belang fan fotoalbums, plakboeken, deiboeken of libbensboeken. As in minske loslitte moat - syn sûnens, syn plannen en idealen, syn leafsten, it libben - giet er op syk nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It libbensferhaal wurdt fan libbensbelang. Rûnom út de provinsje komme minsken dêrom nei Ljouwert, om de kursus Levensverhalen schrijven/Libbensferhalen skriuwe te folgjen. De earste les sitte der acht yndividuën yn it lokaal by Tresoar, nei ôfrin fan de kursus geane dy útinoar as freonen. Dat leit foar de hân: der is yntins skreaun en praat oer it eigen libben. Der binne grinzen ferlein, der is opbouwende krityk ynkassearre, der is in protte lake, mar der binne ek triennen floeid en der is treaste. De moeting mei elkoar, it heard en sjoen wurde, is fan essensjeel belang yn de acht byienkomsten. It fertellen, it skriuwen en werskriuwen (yn it Nederlânsk of it Frysk), it reflektearjen op hichte- en djiptepunten, dêr giet it om. In soad âlderen knappe op fan prate en skriuwe oer it ferline. Se krije better grip op it deistich libben en erfare de dagen wer as sinfol. Yn de rin fan de lessen docht ek bliken dat neat ûnbetrouberder is as it ûnthâld en dat der dêrom mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it eigen ‘gelyk’. Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe, earst fanút de Basisedukaasje, en de lêste 10 jier as zzp-er by Tresoar. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling hat, kom ik nei de minsken ta. Yn it kafee fan Winsum binne der nei de begjinners- en trochsetterskursus fjouwer kear jiers ‘weromkom-moarnen’, foar wa’t noch graach in stok(je) achter de doar hâldt foar it skriuwen. Op myn webside stiet mear ynformaasje: www.margaclaus.nl Ein jannewaris begjin ik wer mei in nije groep. Der is noch plak!


It bestjoer fan de Tsjerne winsket jimme Woonwinkel , A&M Lifestyle voor een leuk kadootje , brocante of voor een aanvulling op uw servies, bv., Emma Bridgewater of Burleigh servies, maar ook voor jams , chutneys of thee ook verkopen wij wenskaarten en ook nog postzegels, Kom gerust een keertje langs, kijk op de website, of like ons op facebook,

open woensdag t/m zaterdag middag, ‘s zomers ook dinsdagmiddag open. tel. 0515-332279, www.amlifestyle.nl,

• Badkamer & toilet - renovaties & tegelwerk • Kozijnen, Deuren & beglazing (kunstof & hout) • Gevelbekleding & dakgoten (kunstof & hout) • Dakwerk, dakkapellen & zonwering • Aanbouw, verbouw & timmerwerkzaamheden • Verkoop bouwmaterialen

06-46117123 • WWW.VDWERFBOUWSERVICE.NL

BOUWEN & V E R B O U W E N


Noflik Easterein

Sibadawei 2, 8734 HE Easterein Telefoon: 0515 - 331290 - Restaurant-partycentrum -

Noflik Langwar

Buorren 31, 8525 EC Langwar Telefoon: 0513 - 499169


De Pinne… Kees Westerbeek Het is twaalf uur, de kerkklok luidt in de “achtertuin”. Buiten is het somber weer maar niet koud, het miezert. De takken van de hoge bomen rond het kerkhof zijn eindelijk leeg, waterdruppels vallen op het paadje rond de dodenakker, een eenzame poes op het pad kijkt nat en gelaten om zich heen, houdt het plotseling voor gezien, geen muis gespot, en schiet vervolgens weg onder een heg. Ergens al een knal van vervroegd vuurwerk, daarna stilte. Easterein, zondagmorgen 23 december. Hoe anders was de eerste ontmoeting met dit dorpje, in de zomer van 2017. De weg van Wommels naar Easterein, een tunnel van groen, geflankeerd door weilanden, met gezapig grazend vee, tevreden starend richting horizon. De kerktoren kwam in zicht, lage huizen, een dorpsstraat, een oude herberg op het eind. Geen vervuiling door industrie, geen bedrijfspanden, niets van dat alles. Naar rechts, naar links, om de kerk heen, de auto geparkeerd en een paar passen later zagen wij, achter een dikke haag met een poortje, het bord “te koop” op het huis van Joke. Vriendin/partner Theodora Plas, beeldend kunstenaar uit Den Haag, vond het huis als eerste en het plaatje klopte met de werkelijkheid: stilte op een paar herrie-zoekende kraaien na, hoog in de bomen, volop in het groen. De eerste ontmoeting met Easterein was een feit. Het huis bekeken, de plek opgenomen, de rust geabsorbeerd. Een paar maanden later werd het huis gekocht, verbouwingsplan ontworpen en uitgetekend, vergunning aangevraagd en de aannemer zette wellustig zijn klauwen in het huis toen september naderde. De verbouwing duurde veel te lang, zo’n negen maanden. Met ook veel last en reuring voor de naaste buren en de bewoners aan het Skilplein, waarvoor ik bij deze mijn excuses aanbied….Prettige buren overigens, altijd even een hand opgestoken, altijd een “hoi” of een praatje, over de kraaien bijvoorbeeld…. Het huis is klaar, beetje veranderd, een kleine galerie-ruimte gecreëerd, (galerie “Het voetlicht” komt eraan), de tuin wat aangepast, oude geeltjes gebed in groen. De bewoner van nummer 23 is tevens de ontwerper van deze verbouwing. Hij doet dit al bijna 50 jaar: bedenken, ontwerpen, tekenen, laten uitvoeren: Kees Westerbeek Interieurarchitect BNI, Rietveld Academie Amsterdam, eigen bureau sinds 1972. Zo’n 650 werken gerealiseerd. Sinds een aantal jaren weer éénpitter, die het ontwerpen niet laten kan. Na gewoond te hebben op verschillende plaatsen rond Amsterdam werd nummer 23 ook het 23ste huis. Eindelijk rust?


Dat valt te bezien want na het eerste varende zomerhuisje, de Flark, dat door de HISWA meteen genomineerd werd voor de titel Motorboot van het jaar 2004, in 2003 ontworpen en gebouwd te hebben, word er weer hard gewerkt aan een nieuwe serie Flarken, aangepast aan deze tijd. Zelfde concept, nieuwe architectuur, zonnepanelen, elektrisch varend, drijvend of op het land. Zo werd en wordt de hobby van varen/zeilen en bouwen verenigd. Opnieuw ontwikkeld, maar nu in Easterein.


Hoe is it mei… Pieter Hofstra Mijn

Pieter Hofstra. Ik heb gewoond in de Andries Joustrastrjitte het hoekhuis. De straat is vernoemd naar A. Joustra die in de oorlog is gesneuveld volgens mij. naam is

op nummer

Ik

1,

heb best wel mooie herinneringen

Oosterend. Het De lagere school was vlakbij huis. Vergeleken met nu een dorp met heel veel winkels. Wat is dat toch enorm veranderd. Ik vind niet ten goede want het dorp is volgens mij minder levendig. Wij speelden altijd erg veel op het schoolplein. Tikkertje, rolschaatsen, tollen, knikkeren, polsstok springen in het land van omke Bauke. Wat aan mijn jeugd in

was toen een klein dorp.

stonden daar altijd veel bloemen in het land, boterbloemen, pinksterbloemen, zuring.

Het

lijkt vergeleken met

hoe de jeugd nu de vrije tijd besteedt, wel eeuwen geleden.

Altijd zijn ze bezig met de smartphone, de ipad en vlg mij Nee dan vond ik mijn jeugd veel leuker. Hoogtepunt vond ik eierzoeken met meester Jouke van der Zee. Ook dat is enorm veranderd. Er is geen weidevogel meer over behalve in wat ‘reservaten’ zoals bij Murk in de Sudhoeke en bij Skrok. Als je zulke zaken overweegt dan vraag ik mij wel eens af of we er nu zoveel ‘rijker’ op zijn geworden, de beleving van de natuur is m.i. armer geworden. Het was op zich een ‘eenvoudige’ en overzichtelijke omgeving waarin wij opgroeiden: een echt dorpje. Ja en dat was dan ook je leven, veel van wat er buiten het dorp plaats vond, daar hield je je niet echt mee bezig. Met de achterbuurman Riemer Haagsma was ik veel weg op de race fiets, dat was toen de grote hobby. Zelf heb ik nog gevoetbald bij SDS. Het mooiste vond ik de school voetbal toernooien. Ja en als we dan hadden gewonnen van in het bijzonder Wommels dan waren we erg blij en trots. Wouter Hylkema was t snelt, die moest de doelpunten maken. Ik stond in de achterhoede. Ook nog jaren bij het muziek korps gespeeld. Het was in de tijd dat we de schuiftrombone introduceerden. Ypma speelde op de trombone met ventielen en meester Hingst en ikzelf op de schuiftrombone. Voor Wybenga was het een zware klus om ons dit te leren.… Na de MAVO in Wommels en de HAVO bij t Bogerman in Sneek ging ik naar allemaal onzin.


de politieschool.

Dat

Oosterend. Ik Oosterend en mis dat ook niet. Je gaat dan toch je eigen leven leiden. Ik heb gewerkt in Raalte en Goor bij de politie. Dat ligt in Overijssel. Daarna terug naar Friesland, het beloofde land trekt dan zeker toch weer... Wat ik miste wat het zeilen dat was toen een grote hobby van mij geworden. Waar ik toen werkte was alleen het Twente kanaal daar heb je niks aan als je wilt zeilen. De enige plek die vacant was in Friesland, was in Nijland. Dat was wennen want daar was niet veel te doen. Gelukkig gingen we samenwerken met Sneek, daar is altijd werk aan de winkel. Ik heb van alles gedaan bij de politie, dat was echt een leerzame tijd. Het is echt niet altijd even gemakkelijk maar wel vaak dankbaar werk. Je leert met alle lagen van de bevolking om te gaan. Ik kan wel een boek vol schrijven wat we allemaal hebben beleefd bij de politie. Ik ben in die tijd ook getrouwd en we kregen twee kinderen. Dat is echt genieten. Rond mijn veertigste ben ik weggegaan bij de politie. Ik heb gewerkt bij de provincie Noord-Holland in Haarlem, bij Meurs in Woerden, bij de gemeente Tynaarlo in Drenthe en bij de gemeente Den Helder. Daar is altijd wat te doen, wat een levendige gemeente ook politiek gezien, bijzonder. Sinds kort werk ik bij een dienst die alle milieutaken voor gemeenten en provincie uitvoert. Deze dienst heet de FUMO en ik mag daar directeur zijn sinds 1 november jl. Vakanties vieren we vaak op Terschelling daar zijn we elk jaar wel een paar keer. Een mooi eiland met... veel weidevogels, ja daar zijn ze nog en daar geniet ik van. Groet. was ook het moment dat ik vertrok uit

heb eigenlijk geen contacten meer in

Ut de húshâlding fan OPLOSSING Dizze kear in foto út de húshâlding fan famylje Van der Eems. Fan lofts nei rjochts: Cor, Mennald, Rindert en Durk-Jorrit.

Sjoch ek ris op www.easterein.nl


“Met drummen kom je uit je comfortzone”

De hobby van … Simeon Sijbesma Door Paul David Meesters Wie langs de boerderij aan het eind van de Streek loopt, kan tegenwoordig vrijwel dagelijks het onmiskenbare geluid van een drumstel horen. Simeon, met zijn twintig jaar de oudste zoon van het gezin Sijbesma, is daar verantwoordelijk voor. Het drummen heeft hem sinds kort helemaal in zijn greep, het is zijn lust en zijn leven. Hoe dat zo is gekomen vertelt hij graag.

In zijn familie speelt muziek een belangrijke rol. Mem Sandra en zusje Lisa spelen piano, heit Laas mondharmonica en gitaar. Dan is er zijn oom Auke Bloemhof, onder kenners ook wel de blues goeroe genoemd, plus een stuk of wat muzikale neven. Als klein jongetje maakte Simeon met zijn mem al wel eens muziek op potten en pannen. Hij zal zes of zeven jaar zijn geweest toen hij een eigen drumstel kreeg. Daarop speelde hij


nogal onregelmatig, zoals dat op die leeftijd gaat. Rond zijn tiende jaar sloot hij zich aan bij de brassband die vanuit het korps werd georganiseerd en liep hij met een trommel mee in de fanfare. Maar toen de middelbare school begon, viel de muziek voor langere tijd stil. Schoolleven en huiswerk eisten Simeons aandacht op. Een aantal jaar verderop pakte hij de draad toch weer op. Hendrik - een vriend die piano speelde – begeleidde hij op een zelfgebouwde cajon (een van oorsprong Zuidamerikaanse handtrommel). En ook met Jelger, een andere vriend/gitarist, ging hij samenspelen. Van Jelgers vader kreeg hij een mooie bekkenset voor zijn drumstel. En daardoor geïnspireerd nam Simeon afgelopen voorjaar van de ene op de andere dag het besluit om het nu echt serieus aan te gaan pakken. Op Google zocht hij naar “drumles in Sneek” en zo kwam hij terecht bij drumleraar Anne-Symen Abma. Dat was een gouden greep. Anne-Symen blijkt een prima docent om het drummen echt degelijk onder de knie te krijgen. Daarbij kan Simeon het ook nog eens goed met hem vinden. Anne-Symen woont tegenwoordig overigens ook in Easterein; met zijn band ‘Lester Blackfield’ is hij behoorlijk succesvol: dit jaar wonnen ze de Kleine Prijs van Friesland. Als Simeon begint te vertellen over de techniek van het drummen moet je goed opletten. Crash bekkens, base drum, snare drum; rudiments, grooves, fills…: een hele onbekende wereld gaat voor je open. Eên van de dingen waar hij vooral van doordrongen is geraakt, is dat discipline én tijd investeren onmisbaar zijn om verder te komen. Inmiddels zorgt hij dat hij - uitzonderingen daar gelaten - elke dag een uur tot anderhalf uur achter zijn drumstel zit. Wel een beetje uitkienen met het tijdstip, want zijn broertje moet ook op tijd kunnen slapen. Wat muziek luisteren betreft staat Simeon voor veel richtingen open: van hard core tot reggae, en van blues tot rock. En Simeons drumontwikkeling gaat snel, want gestimuleerd door Anne-Symen is hij nu ook met optredens begonnen. Eerst was dat op de voorspeelavond van Anne-Symen’s leerlingen, maar snel daarna kon hij ook ervaring opdoen in meespelen met een bandje. Voor die optredens had hij tevoren wel flinke podiumvrees, maar hij zette door en kon daar later trots op zijn. Inmiddels is hij met drie andere muzikanten (zangeres, basgitarist en gitarist) begonnen met het repeteren van een aantal covers. Als ze zo’n 10 tot 15 nummers aan repertoire hebben, kunnen


er optredens gepland worden. De band is trouwens nog op zoek naar een naam. Samen repeteren is spannend, want je moet elkaar muzikaal leren kennen. En een drummer neemt letterlijk en figuurlijk een heel centrale plaats in een band in. Als drummer leg je de basis onder de muziek, andere muzikanten richten zich op jou, en met hen moet je ook echt zien sámen te spelen. Bij het drummen gebruik je handen, je voeten en je hoofd allemaal tegelijk. Wat Simeon betreft een mooi contrast met het denkwerk dat hij voor zijn schoolopleiding moet verrichten. Komend jaar doet hij eindexamen MBO-4 werktuigbouwkunde. Hoe hij daarna verder wil gaan is nog helemaal open. Misschien wil hij van de muziek wel meer dan een hobby maken. Hij voelt zich ondertussen zo thuis in zijn nieuwe passie, dat hij het pad dat hij nu is ingeslagen graag verder wil volgen. Dat pad laat hem ook kennismaken met andere mensen en een nieuwe wereld. Hoe dat verder zal gaan weet Simeon natuurlijk nog niet. En juist die onvoorspelbaarheid trekt hem ook aan: “met drummen kom je uit je comfortzone”.Yn Easterein stiet in hús… Troch Gerben van Snits Fan de Tsjerkebuorren ôf rinne ferskate strjitten yn strielen nei de landerijen om it doarp hinne. Ien fan dizze strjitsjes is De Streek. In pittoresk strjitsje mei âlde huzen en in pleats oan it ein. De âlde gieltsjes yn de midden dogge noch tinke oan it hynstepaad dat oant 1918 hjir lein hat, oarspronklik in meter breed. No wat smeller, mar mei reade strjitstiennen der neist. It liket dat de tiid jierrenlang stilstien hat. Oan de lofter side stiene trije wat nijere huzen, al is dat ek betreklik. It blokje rigelwentsjes is bout yn 1900. At ik by ien fan dizze wentsjes oanskilje, wurd ik wolkom hjitten troch Nieske Hoekstra en harren sân moannen âlde hûn Olaf. … en yn dat hús dêr wennet… “Frysk of Nederlânsk,” is de earste fraach dy’t Nieske stelt. Nieske en har freon Robin hawwe it hús yn april 2018 kocht en hawwe fjouwer moanne hurd wurke om it ynterieur oan harren smaak oan te passen. In nije koken en toilet en de trep nij, boppe wie ek in puntsje. “Al gau wiene der trije minske fan de trep knoffele!” In nije deeglike trep is no de opgong nei de sliepkeamers. Nieske en Robin wenje sûnt maaie yn Easterein. Robin kommet fan Skearnegoutum en Nieske fan Reahús. Belangryk foar beiden wie dat se net te fier fan de famylje en fan it wurk kamen te wenjen en Easterein wie net hielendal ûnbekend. Mei it kuierjen mei Olaf komme sy wol yn de kunde mei de minsken. Wat hâldt jo yn it diestich libben dwaande? Nieske harren mem hat in oantal kursussen Frysk dien, om har Frysk nei in heger nivo te tillen. De stavering fan de namme Nieske is net neffens de Fryske noarm. “Neffens de offisjele stavering moat Nieske mei in ‘y’ skreaun wurde. Om’t dy namme nea sa skreaun wurdt, hawwe sy dat ek mar net dien.” De leafde foar taal hat Nieske dus al betiid meikrigen en ferwûnderlik is it net dat sy no


in oplieding docht foar dosint Nederlânsk en Frysk. “Ik haw in jier fulltime yn in callcenter wurke. Om dat myn libben lang te dwaan, sjoch ik net sitten. It is sûnde om net in oplieding te dwaan. Nêst de oplieding wurkje ik noch wol yn in callcenter.” Op skoalle haw ik in pear dosinten meimakke dy’t taallessen joegen op in statyske manier. Ik leau dat d’r mear út te heljen is! Taal moat leuk wêze en dan leare je der ek in protte mear fan. Ik sjoch it as in útdaging om les te jaan op sa’n manier dat bern motivearre reitsje om te leare.” Sa fier is it noch net. Nieske moat noch twa jier nei skoalle en ynkoarten sil sy har earste staazje rinne by minsken dy’t it Nederlânsk noch net machtich binne. “It vmbo lûkt my no noch it meast. Dy bern bringe harren eigen ferhaal mei en ik wol harren ek graach helpe harren paad yn it libben te finen as klassebegelieder.” Ik hâld Nieske mei myn ûnferwachte besite wol fan har húswurk ôf en har freon skillet noch efkes of’t er ek boadskippen meinimme moat. Sy skeakelet samar oer nei it Nederlânsk. “Robin is monteur en wurket no yn Heech yn de jachtbou. Alle boaten wurde op bestelling makke foar klanten mei in aardige bûssint. Ek ús kening hat dêr syn boat wei.” Wat betsjut Easterein foar jo? It is dúdlik dat Nieske it drok hat mei har fulltime stúdzje dosint Nederlânsk, parttime studzje Frysk en harren wurk. Gelokkich hat sy noch tiid om te tennissen yn Skearnegoutum (“lêsten hawwe wy wûn fan Easterein!”) en troch it lân te rinne mei Olaf. Oer redaksjewurk foar de Doarpskrante hie sy al neitocht en sy moat foar de stúdzje ek stikken publisearre. De tiid om te skriuwen is der noch net, mar de útnûging om ris by in oerlis oan te skowen leit…
nieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. Welkom bij van der Eems.

VANDEREEMS.NL EASTEREIN / HEERENVEEN


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.