Page 1

FELEKEZETEK MISERENDJE Vasas, Somogy, Hird közösségi lapja

2008. január

II. évfolyam 1. szám

Kedves Olvasó! Amikor útjára indítottuk ezt a lapot, arra gondoltunk, hogy hónapról hónapra olyan újságot adjunk az Ön kezébe, amelyben megtalálja mindazt, ami itt élõként, helyi lakosként fontos lehet az Ön számára. Legyen szó közmûhálózatról, miserendrõl vagy helyi programokról – az Ön számára a Sok Hírünk Van legyen a megbízható, pontos forrás. Egyre növekvõ szerzõi körrel és kapcsolati hálóval törekszünk arra, hogy az élet legtöbb területérõl eljussanak az információk Önhöz. Ezen felül alkalmat, helyet teremtünk arra is egyházi, sport vagy civil közösségének fóruma, hírcsatornája legyen a lap, illetve lehetõséget adjon gazdasági társaságok, vállalkozások közleményeinek közzétételére. Ez utóbbi természetesen kölcsönösen elõnyös lehetõség, hiszen az újságot az így „talált” felajánlásokból tudjuk elkészíteni, sokszorosítani és terjeszteni. A hirdetmények nélkül hosszú távon a lap nem életképes. Ezért ezúton is kérjük Önt, hogy vegye igénybe a hirdetési szolgáltatásokat, abban az újságban, amely eljut minden somogyi, hirdi

és vasasi lakásba, és amelyet reméljük az elmúlt idõszak után úgy gondolja, hogy már magáénak érezhet. Fontos számunkra, hogy a tényeken kívül családi, magazin jellegû szórakozást is kínáljunk – ezért kerülnek receptek, olvasói levelek, anyakönyvi hírek oldalainkra. Reméljük a jövõben még többen küldik írásaikat szerkesztõségünkbe, hogy azok megjelenhessenek. Ha kézbe vesszük elsõ, egyetlen ív papír két oldalára nyomott hírlevelünket és a mostanában megjelent lapokat, beleolvasva a fõcímekbe, írásokba úgy érezzük, nincs miért szégyenkeznünk. A témák gazdagsága elvitathatatlan értéke lett lapunknak, és reméljük, hogy 2008-ban lesz alkalmunk és anyagi forrásunk, hogy megvalósítsuk az évzáró szerkesztõségi beszélgetések terveit, és helyet adhatunk új szerzõknek, új rovatoknak is. Ezúton kívánunk Önnek sikerekben gazdag új évet, boldogságot, családi békét és egyéni sikereket! A szerkesztõség

Számvetés – 2007. Tisztelt Választóim, tisztelt somogyi, vasasi és hirdi lakosok! Így a 2007. év zárásaként szeretném Önöket tájékoztatni arról a képviselõi munkáról, amit a választások óta sikerült elvégezni és néhány szóban arról is számot adnék, melyek azok a problémák, melyek megoldása nem teljesült. 2006. október 1-jén voltak az önkormányzati választások, mikor is a választók többsége úgy döntött, hogy bizalmukkal megtisztelnek, és Somogy-Vasas-Hird települések önkormányzati képviselõjévé választottak. A FideszKDNP frakció tagja lettem, és elmondhatom, hogy e közösségben segítõkész, képzett társakra találtam. Az önkormányzati munkában a Kommunális Bizottság tagjává választottak és több közbeszerzési eljárás tagjaként is dolgoztam. Annak ellenére, hogy a vá-

lasztásokon a választók többségi szavazatát elnyertem, a Közgyûlés kormányzó oldalának politikai döntésével csak Pécs-Somogy Településrészi Önkormányzat vezetésével bíztak meg, viszont Vasas és Hird részönkormányzatának vezetését továbbra is a terület korábbi képviselõasszonyára bízták. E két részönkormányzat munkájában részt veszek tanácskozási joggal, mint területi képviselõ. Folytatás a 3. oldalon K

Baptista imaház Somogy, Csap u. péntek 18.00 óra istentisztelet vasárnap 9.30 imaóra, 10.00 óra istentisztelet, 16.30 istentisztelet. Evangélikus Egyház Vasas, Bethlen u. minden vasárnap 10.30 Református egyház Hird, Hirdi út minden vasárnap 10.00 óra: istentisztelet Minden hónap utolsó vasárnapján – legközelebb január 27-én – 15.15kor vetítéssel egybekötött elõadás. Vallási témájú filmek, élménybeszámolók külföldi missziókról, egzotikus helyeken végzett lelkipásztori munkáról. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Katolikus egyház Január 5-én 16.30 – Somogy, 6-án (a karácsonyi idô vége, Vízkereszt ünnepe, a mise közben vízszentelés) 8.00 – Hird, 9.30 – Szabolcs, 11.00 – Vasas. 12-én 16.30 – Vasas, 13-án 8.00 – Vasas, 9.30 – Szabolcs, 11.00 – Somogy. 19-én 16.30 – Somogy, 20-án 8.00 – Hird, 9.30 – Szabolcs, 11.00 – Vasas. 26-án 16.30 – Vasas, 27-én 8.00 – Vasas, 9.30 – Szabolcs, 11.00 – Somogy. Keddenként 16.30 – Vasas, csütörtökönként 16.30 – Somogy, 18.00 – Szabolcs, péntekenként 16.30 – Hird.

INTERNETEN IS Tájékozódjon, olvassa híreinket a www.pecsvasas.extra.hu oldalon! Rendszeresen frissülõ oldalainkon naprakész közéletei, kulturális és közösségi információkat talál. Kattintson ránk!

A TARTALOMBÓL n Vasasi Szent Borbála Egyesület

2

n Erdei iskola Klastrompusztán

2

n Karácsonyi visszapillantó

3

n A vasasi evangélikus gyülekezet története

5

n Apróhirdetések

5

n Játsszon velünk! – Hol készült a felvétel?

6

n Recept rovat – Duna hullámain

6


Sok Hírünk Van S Z E R K E S Z T Ô S É G Ü N K

P O S T A L Á D Á J Á B Ó L

Vasasi Szent Borbála Egyesület A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2006ban alakult. Taglétszámunk 15 fõ, akik elkötelezettek a közös cél megvalósításában. A volt bányásztól, a kereskedõn át az egyetemi oktatóig vannak tagjaink. Célunk Vasas kulturális életének megõrzése, bõvítése: kulturális rendezvények szervezése; történelmi emlékek és hagyományok ápolása; történelmi emlékmûvek gondozása, újak felállítása; megemlékezések évfordulókról; filmvetítések; Vasas helytörténetének kutatása, az eredmények kiadása; egyesületi hírlevél készítése; hagyományõrzés, ápolás; színház, múzeum, parlament, terrorháza, egyházi emlékhelyek, templomok látogatása; közéleti aktivitásra nevelés, keresztény és polgári értékek támogatása, környezettudatos gondolkodás terjesztése, közösségi kezdeményezések felkarolása; Vasas-SomogyHird lakói kapcsolatainak ápolása, szociális konfliktusok megelõzése; helyi vállalkozók érdekeinek védelme. 2004-ben a Tegyünk Egymásért Egyesülettel közösen levetítettük Koltay Gábor Trianon címû filmjét. 2005-ben a Tegyünk Egymásért Egyesülettel közösen emlékeztünk meg

március 15-rõl, húsvéti bált szerveztünk, felállítottuk a vasasi templomkertben a Trianon emlékmûvet, felavattuk a vasasi templomkertben az 56-os kopjafát. Az 56-os Szövetség országos elnökétõl egy lyukas közepû nemzeti lobogót kapott településünk, melyet a templomban õrzünk. 2006-ban március 15-én megemlékezést tartottunk az Óvoda udvarban lévõ Petõfi szobornál, húsvéti bált szerveztünk, emlékeztünk a Trianon emlékmûnél, megemlékezést tartottunk az 56os kopjafánál. 2007-ben március 15-én megemlékezést tartottunk az Óvoda udvarban lévõ Petõfi szobornál, húsvéti bált szerveztünk. A 6-os út vasasi bejáratánál mindkét oldalon elhelyeztettünk 1–1 táblát Trianon emlékmû felirattal. Azóta több százan keresték fel a nyár óta a vasasi templomkertet. Osztálykirándulás, cserkészek, stb. Megemlékezést tartottunk a Trianon emlékmûnél. Augusztus 20-án a Tegyünk Egymásért Egyesülettel közösen a somogyi hõsök kertjében Szent István király államalapítóra emlékeztünk. Szeptember 15-én Kormorán, Szkítia együtte-

Erdei iskola Klastrompusztán A POLY-VER Utazási Iroda pályázatán nyerte a somogyi iskola az erdei iskola ezt a programot, ahová november 26–30. között látogattunk el. A Pilis-hegységben, Visegrád és Esztergom közelében található a középkori kolostor romjairól nevezetes kirándulóhely. Túravezetõvel a tanulók bejárták a hegység természeti szépségekben gazdag tájait. G. A. Hétfõn reggel 8-kor indultunk Klastrompusztára. Odaérkezésünk után bejártuk a környéket, és sok mindent megtudtunk a település múltjáról. Itt alapította Esztergomi Boldog Özséb az elsõ és egyetlen magyar szerzetesrendjét, a pálos rendet 1250 táján. Sajnos ma már csak a kolostor romjai láthatók. Kedden reggel a hosszú, fárasztó és 2

mozgalmas éjszaka után bevetettük magunkat a téli erdõ csodálatos világába Balázs vezetésével, aki egész héten tanítónk és segítõnk volt. Elsõ utunk a Feketekõ kilátóhoz vezetett, ahová igazi vadregényes tájon jutottunk, ahonnan gyönyörû kilátás nyílt a Dunakanyarra, valamint Szob településére. Onnan a Kémény szikla felé vettük az irányt. Innen láttuk Esztergomot és a szállásunkat is. Miután mindenki kigyönyörködte magát a kilátásban, felbaktattunk a Leány- és Legénybarlanghoz. Ez a barlang olyan régi, hogy már az õskori ember lakhelyéül is szolgált. Miután leküszködtük magunkat a barlangból, vissza az erdõbe, fáradtan, de jólesõ érzéssel és élményekkel telve a szállásunkra bandukoltunk.

Sorozatunkban helyi egyesületeket, alapítványokat, klubokat, köröket és baráti társaságokat mutatunk be. Elsõként egy vasasi közösség bemutatkozó levele érkezett postaládánkba, így ez alkalommal ezt a civil kezdeményezést mutatjuk be önöknek. Közlésre várjuk a további írásaikat. A szerkesztõség sekkel koncertet szerveztünk, október 27-én megemlékezést tartunk a vasasi templomkertben lévõ 56-os kopjafánál. Fõ szónokunk Wittner Mária 56os halálraítélt a forradalom lelkiismerete volt. 2008-ban szeretnénk a vasasi templomkertben felállítani egy Wass Albertemlékmûvet, születésének 100. évfordulójának tiszteletére. Az Egyesület bevétele tagdíjból, közadakozásból, szja 1%-nak felajánlásából, megnyert pályázati forrásokból, báli és koncert bevételekbõl és adományokból áll. Havi tagdíj: 200 Ft. Székhelye: 7691 Pécs-Vasas, Bethlen Gábor u. 21. Adóigazgatási szám: 18328772-1-02. Bankszámlaszám: 50300082 – 15100144. E-mail: ruzsicsicsf@chello.hu Jószerencsét! Ruzsicsics Ferenc, elnök Szerdán újabb próbatétel várt minket: a Rám-szakadék és Dobogókõ. Dömösrõl indult a túránk egy szurdokvölgyön keresztül, ahol korlátok, kapaszkodók és létrák segítették utunkat a cél állomásig a vadregényes tájon át. Dobogókõre érve gyönyörû panoráma terült elénk. Csütörtök már lazább nap volt. Visegrádon a Királyi palotát és a Fellegvárat néztük meg, és jártuk körbe. Fegyelmezettségünk jutalma bobozás volt. Esztergomban megnéztük az ország legnagyobb templomát, a bazilikát és átsétáltunk Szlovákiába a Mária-Valéria hídon. A délután az Aqua-parkban voltunk. Péntek a csomagolással és az elmúlt hét összegzésével telt, majd ebéd után hazaindultunk. Fantasztikus élmény volt számomra ez a hét. Sokat tanultam és szórakozásra is jutott idõnk, de azért hétvége felé már hiányzott a családom. Vica


Sok Hírünk Van

Karácsonyi visszapillantó Hangverseny A Vasasért Egyesület és az Egyházközség közös szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre az adventi jótékonysági hangverseny. A rendezvényen a Kontrasztok Zeneiskola növendékeinek, az Ars Regia énekegyüttesnek, az Asbsolute kürtkvartettnek és a Lenau ház vegyes karának nívós produkciói varázsoltak karácsonyi hangulatot a vasasi templomba. Szívesen hallgattuk Krumm Ádám színmûvész történetét és Kraft Ferenc versmondását. A templomkertben adventi kirakodóvásár várta az érdeklõdõket és alkalom nyílott egy kis beszélgetésre is a forralt boros sátor elõtt.

Adománygyûjtés Immár hagyomány, hogy advent negyedik vasárnapján az evangélikus templom ad otthont annak a természetbeni adománygyûjtési akciónak, amelynek kedvezményezettjei a pécsi Baldauf Szeretetotthon lakói. A hívek, lehetõségeikhez mérten, nagyon nagy szeretettel hozták adományaikat, amelyekkel egész biztos nagy örömet szereztek az otthon idõs lakóinak. Mindenkinek köszönjük figyelmes nagylelkûségét!

Ruhavásár December 3-án az Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK) a Vasasért Egyesület házában jótékonysági ruhavásárt rendezett. Sok érdeklõdõ volt, és legtöbben találtak is maguknak használható, olcsó ruhanemût. Köszönjük az EPK-nak, hogy gondoltak a vasasiakra, reméljük, máskor is lesz hasonló akciójuk. A helyet költségtérítés nélkül bocsátottuk a szervezõk rendelkezésére – örülünk, hogy ennyivel is hozzájárulhattunk annak sikeréhez. Továbbra is várjuk írásaikat, beszámolóikat. Helyhiány miatt azonban elôfordulhat, hogy azt nem a következô, hanem egy kesôbbi számban jelentetjük meg. A szerkesztõség

Idõsek karácsonya

December 18-án a Pécs-Somogy és Vasas Településrészi Önkormányzat és a Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület karácsonyi ünnepségen látta vendégül és ajándékozta meg a település nyugdíjas, idõskorú lakóit. Az iskola tanulói betlehemes játékukkal szórakoztatták a hallgatóságot. Az egyesület látványos irodalmi összeállítása különleges élményt nyújtott. Huba Csaba részönkormányzati vezetõ karácsonyi köszöntõjében a szeretet jelentõségére hívta fel a figyelmet. Az est meglepetéseként az országos hírnevet szerzett Vivat Bachus pécsi énekegyüttes bordalaival és karácsonyi dalaival igazán jó hangulatot teremtett.

Szenteste December 24-én délután a vasasi evangélikus templomban idén is volt szenetestei istentiszteletet, amelyen a hittanos gyerekek adták az ünnepi mûsort. Igazán meghitt pillanatokat élhet-

tünk át, amely megemelte mindannyiunk lelkét, hogy megbékélt, ünnepi hangulatban állhassunk este a karácsonyfa alá. Köszönjük a szereplõknek és oktatójuknak, Korcsmár Klári néninek ezt az ajándékot és fáradozásukat.

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: 18305434-1-02 A kedvezményezett neve: Vasasért Egyesület TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabványméretû borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhetõ legyen. A borítékra írja rá nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét (számát), majd ragassza le. FONTOS! Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthetõ legyen, a borítékon az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét (számát) pontosan tüntesse fel. A lezárt borítékot a 2007. évrõl szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Ha Ön egyéni vállalkozó vagy áfát fizetõ magánszemély akkor 2008. február 15-ig kell a nyilatkozatot leadni az APEH-nek. Ha az Ön 2007. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt borítékot 2008. május 21-ig – amennyiben adóhatósági bevallást választ, akkor 2008. március 12-ig – a munkáltatójának adja át, aki az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja azt az adóhivatalnak. Ebben az esetben a fentieken túl a boríték hátulját, a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezûleg írja is alá. Köszönettel: Berényi Zoltán, elnök, Vasasért Egyesület 3


Sok Hírünk Van

Képviselôi számvetés – 2007. K Folytatás az 1. oldalról Az általam vezetett Pécs-somogyi részönkormányzat 2007. márciusában kezdte meg munkáját, melynek tagjai: Dr. Dömse Boglárka, Szende Csabáné, Peti János és Papp Károly, akik segítõkész munkájukkal tevékenységemet segítették, melyet köszönök nekik. Bizonyára Önök is tudják, hogy Pécs évek óta fokozódó költségvetési hiánnyal küzd, mely az elmúlt esztendõk rossz döntéseinek is az eredménye. Ezt fokozza az Európa Kulturális Fõvárosa (EKF) cím elnyerése, hiszen a megvalósuló beruházások Uniós és kormányzati forrásai mellett a városnak önrészt kell vállalnia, illetve több esetben az elõfinanszírozást is meg kell oldania. Sajnos külvárosi területeink hatványozottabban megérzik a pénzhiányt, hiszen korábban sem kényeztette el a város vezetése e településeket. A részönkormányzatok ez évben csak a korábbi összegek felével gazdálkodhattak, így ebbõl a csökkentett forrásból nem lehetett csodákat tenni. Nos hát lássuk, mibõl gazdálkodhattunk: A terület (Vasas-Somogy-Hird) önkormányzati képviselõjeként 1 millió Ft állt rendelkezésemre. Ebbõl 802 ezer Ft összegben vásároltunk egy fûnyíró traktort több adapterrel, mellyel a terület közmunkásai hatékonyabb, gyorsabb munkát tudnak végezni a közterületek gondozásában. A fennmaradó 198 eFt összegbõl némi utánjárással és megduplázva a PVV Zrt. segítségével, elkészült a vasasi piac felújítása. A Pécs-Somogy Településrészi Önkormányzat 2007. évben 1.184.000 Ftból gazdálkodott, melyet a következõk szerint használt fel: n A részönkormányzati iroda fenntartására, mûködésre (közüzemi, telefon, takarítási költségek, irodaszer stb.) fordított összeg: 242 eFt n 11 db Pécs-somogyi civil szervezetek, egyesületek támogatása: 250 eFt n Pécs-Somogy területén a közmunkások által végzett közterület fenntartási költségek: 350 eFt n Pécs-Somogy, Sas utcai 1 db. Közvilágítási lámpatest létesítése: 90 eFt n Bányászati emlékhely balesetmentesítése (somogyi iskola mögött): 60 eFt 4

n Idõsek világnapja és karácsonyi ünnepség: 84 eFt n A részönkormányzati iroda fenntartására, mûködésre (közüzemi, telefon, takarítási költségek, irodaszer stb.) fordított összeg: 242 ezer forint. n 11 Pécs-somogyi civil szervezet, egyesület támogatása: 250 ezer forint. n Pécs-Somogy területén a közmunkások által végzett közterület fenntartási költségei: 350 ezer forint. n Pécs-Somogy, Sas utcai közvilágítási lámpatest létesítése: 90 ezer forint. n Bányászati emlékhely balesetmentesítése (somogyi iskola mögött): 60 ezer forint. n Idõsek világnapja és karácsonyi ünnepség: 84 ezer forint. Mindezeken túl a részönkormányzatnak további kiadásai is voltak: A három településen dolgozó közmunkásoknak nem volt telephelyük, ahol szerszámaikat, ruházatukat tárolni tudták, ezért tárgyalásokat kezdtem a foglalkoztató Munka Pécs-Baranyáért Kht. vezetõjével és a Pécsi Tudományegyetem képviselõjével, hogy egy háromoldalú megállapodás révén helyiséghez jussanak. Így sikerült megszerezni a Pécs-Vasas, Legény utcai épületet számukra. Azóta az épület és környéke kissé megújult, melyet jórészt a közmunkások végeztek el, de az anyagköltséget 50–50 eFt értékben a somogyi és vasasi részönkormányzat vállalta magára. A somogyi Máladó utca lakóinak régi kívánsága teljesült az év végére, mert azon az útszakaszon, ahol eddig nem volt közvilágítás, most kigyúltak a fények. Ezt a részönkormányzat 50 eFt támogatásával és a 2006. évi 207 eFt maradványösszegébõl, továbbá a Városfejlesztési Fõosztály 445 eFt-os segítségével, összesen 702 eFt összegbõl sikerült megvalósítani. Szeretnék beszámolni néhány olyan eredményrõl is, melyet területi képviselõként sikerült elérni: – A városi alapfokú iskolák átszervezése során felmerült, hogy a hirdi és somogyi iskolákat megszüntetik. Jelentõs társadalmi, szülõi összefogással sikerült elérnünk, hogy iskoláink megmaradtak. – Régi problémája oldódott meg a Hird, Harangláb utca lakóinak. A buszfordulót és környezõ házak udvarait a

termõföldekrõl lezúduló sárfolyam Pünkösd napján is, már sokadszor elöntötte. Nehezen tudtam elérni a PVV Zrt.-nél a probléma megoldását, de sikerült egy elvezetõ árkot létesíteni. – Sok panasz érkezett a hirdi patak bûzössége miatt. Remélem, sikerült ezt is mindenki számára megnyugtatóan rendezni. – A Vasason és Somogyban több áteresz tisztítása megtörtént. – A Somogy, Mázsaház utcai buszmegállónál a kiszáradt, veszélyes jegenyefákat kivágták, a többi egészségügyi metszése megtörtét. – Mindhárom településen a közmunkások segítségével és a rendszeretõ lakosság összefogásával konténeres szemétgyûjtés történt, melynek eredményeként összesen kb. 18 konténernyi szemét elszállítása történt meg. – A somogyi Bányatelepen lakossági kérésre 2 közkút felújítása megtörtént. – A somogyi Bányatelep alsó részén egy kb. 50–70 m hosszú vízelvezetõ árok létesítettek. – Somogyban, a Somogy utcában a csapadékvíz elvezetõ aknák rácsos fedele több helyen sérült, balesetveszélyes volt. Cseréjük megtörtént. Hasonlóképpen a Búzakalász utca járdájába épített aknafedelek is cserére szorultak. – A Mázsaház utcát több ízben kátyúzták, sajnos jelenlegi állapota még mindig minõsíthetetlenül rossz. – A Somogyhoz tartozó Murom településrészen konténeres szemétgyûjtés folyik, remélhetõleg a közeljövõben a kereszthez újabb konténer kihelyezésére kerül majd sor. – Jórészt Vasas és Somogy településekrõl sok igény mutatkozott a létesülõ csatornahálózatra kötéssel kapcsolatban. Az egyedi igényeket továbbítottam, és elbírálás alatt vannak. Valószínûleg sikerült elintézni, hogy a nagyobb közösségeket érintõ területek kerüljenek be az ISPA projekt III. ütemébe. (Vasas, „R” és „S” utca csatornázása és Somogy, Barát közvízellátás, Sas és Csap utcai átkötés) – Sikerült a hirdi 113-as buszjárat kétirányúvá tétele és a Somogyban a reggeli 115-ös járat megváltoztatása. – Eljárás kezdõdött több vasasi romos épület lebontása ügyében. (Iskola köz és Nevelõk útja sarkán álló, illetve


Sok Hírünk Van Szövetkezet utcai romos épületek). Több ízben felszólítást kapott a régi mozi épületének tulajdonosa is, hogy tegye rendbe ingatlanát. – Hirden a Zámor utcában létesült egy csapadékvíz elvezetõ árok, mely remények szerint megszünteti, vagy legalább csökkenti a környezõ házak vizesedését. – Mindhárom településen számos közvilágítási hiányosságot sikerült kijavítani. – Buszmegállók üvegezésének javítása többször megtörtént, de a vandalizmussal szemben a versenyt nem sikerült megnyerni. – Részt vehettem abban a közösségi összefogásban, amelynek eredményeként sikerült megalapítani a Sok Hírünk Van címû újságot, mely havi rendszerességgel jelenik meg, és mindhárom településen segíti az információáramlást, a közösségi tudat fejlesztését. A lista még folytatható lenne, hiszen az elmúlt idõszak alatt telefonon és fogadóórákon kb. 100–120 ügyben kérték segítségemet. Eredményesség tekintettében azt mondhatom, hogy a jogos igények kielégítésében kb. 65–70%-os arányban tudtam valamiféle megoldást találni. Felsorolnám azokat a területeket is, ahol eddig nem sikerült eredményt elérni: utak, támfalak és csapadékvíz elvezetõ rendszerek felújítása, a vasasi és somogyi Idõsek Klubjainak helyzete, hirdi klub létesítése, hidak felújítása, vízfolyások, patakok tisztítása, kotrása, játszóterek javítása, cseréje stb. Természetesen ezt is a végtelenségig lehetne sorolni. Némi statisztika az elfoglaltságaimról: a választások után eltelt idõszakban részt vettem 31 közgyûlésen, 32 bizottsági ülésen, 35 frakcióülésen, 11 részönkormányzati ülésen, 13 fogadóórán, 48 tanácskozáson, megbeszélésen továbbá 48 rendezvényen. Remélem, számvetésemben sikerült mindenkit kimerítõen tájékoztatni eddigi munkámról. Ezzel kapcsolatos véleményeket és észrevételeket a huba.csaba@freemail.hu e-mail címre vagy a (30)815-2653 telefonra várom. Zárásul engedjék meg, hogy a 2008. esztendõre boldog, békés, eredményes és egészségben eltöltött újesztendõt kívánjak Somogy-Vasas-Hird valamennyi lakójának. Huba Csaba képviselõ

A vasasi evangélikus gyülekezet története Egy régen lebontott harangláb állt az A utca 2-ben Küszlerék, majd Harcosék kertjében, ami az evangélikus gyülekezet tulajdonát képezte. Az 1890-es években németajkú evangélikusok telepedtek le Vasason, akik a bányászatból remélték megélhetést. Az anyagiak mellett lelki szükségletüket is szerették volna kielégíteni, gyermekeiket hitoktatatásban részesíteni. Kérelemmel fordultak a DGT (Duna Gõzhajózási Társaság) mint bányatulajdonos vezetõségéhez, hogy biztosítsanak számukra evangélikus tanítót. 1921-ben került Vasasra Weyse Keresztély Sámuel tantó, aki feleségével és a lelkes hívekkel – Isten segítségével – létrehozta a kis gyülekezetet. 1931-tõl már rendszeresen van istentisztelet, eleinte havi egy, majd két alkalommal, amit az iskolában tarthattak meg. 1938. szeptember 25-én szentelték fel a haranglábat, amelynek felirata az evangélikus egyház köszöntése és hitvallása: Erõs vár a mi Istenünk! Az egyre erõsödõ közösség 1948-ban elkülönült Pécstõl, s Maráza, Püspöklak, Máriakéménd, Szellõ községekkel

önálló lett, saját lelkésszel. Zoltay Gyula még jobban összefogta a híveket, akikben már ott volt a vágy: saját templomunk legyen. Erre azért is szükség volt, mert az iskolában már nem engedélyezték az egyházi szertartást. 1950. szeptember 8-án letették az alapkövet. Gyûjtés és rengeteg önkéntes munka eredményeként 1952-ben felszentelik az altemplomot, ma gyülekezeti terem. További megfeszített munka, sok áldozat és még több imádság eredményeként 1959-ben felszentelték a templomot. Tornyot a hatóság nem engedélyezett. S bizony 1963-t írtak a naptárak, amikor bepucolás után elmondhattuk? Kész. Addigra már Fogarassy Árpád után, Missura Tibort köszönthették, mint templomépítõ lelkészként. A történelem viharai az önállóságnak hamar véget vetettek. A gyülekezet újra Pécshez tartozik, onnan látják el az egyházi szolgálatokat, de a híveket élteti a minden vasárnap felcsendülõ harang szava s rajta a második jelmondat: Ne csüggedj el kicsiny sereg… (Gusztáv Adolf svéd király éneke) Korcsmárné Weyse Klára

APRÓHIRDETÉSEK Szolgáltatás Számítógépek javítását, karbantartását vállalom Hirden. Telefon: (70) 318-6610 Szolgáltatás Vasasi egyetemista lány, érettségire való felkészítést, illetve korrepetálást vállal magyarból és történelembõl. Bõvebb információ: (72) 267385 és (20) 770-0201. Ingatlan Somogyban a Bányatelepen tetõteres, komfortos 3 szobás sarokház

Fodrász Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok minden kedves vendégemnek! Horváthné Fajtig Anikó fodrász Somogy u. 38. Telefon: (30) 365–7952 Nyitva tartás: hétfõ, szerda, péntek 13–18 óráig kedd, szombat 8–12 óráig csütörtök szünnap

eladó. Kis udvar és melléképület van. Érdeklõdni: Tóth János, Somogy, Bányatelep 20.

A N YA K Ö N Y V I H Í R E K n Örömmel értesítjük, hogy december 18-án megszületett Forr András Erhard Stréb Mónika és Forr Bálint gyermeke.

KACATOS PRESSZÓ

Vasas, Bethlen G. u. 11. Tel.: (30) 272-1470, (72) 610-473 (a templom és a temetõ között) forró csoki, forralt bor kávé, capuccino, tea, üdítõitalok sörök, borok, pezsgõkpálinkák, likõrök, egyéb italok, pizza, szendvicsek, gesztenyepüré … Szeretettel várjuk vendégeinket! Nyitva: kedd–péntek: 15.00–22.00 szombat: 13.00–24.00 vasárnap: 13.00–20.00 hétfõ: szünnap 5


Sok Hírünk Van Játsszon velünk! Folytatjuk a nagysikerû régi fotókat bemutató képrejvény-játékunkat. Jutassa el a helyes megfejtést szerkesztõségünkhöz: e-mail: mihir2007@freemail.hu, telefon: (72) 537-033. A múltkori számunk egyetlen helyes megfejtése Huba Jánosnétól érkezett.

A képen a vasasi amatôr színjátszócsoport volt látható, akik közül a következôket fel is ismerte: 1. sor: 1. Farkas Anna, 3. Krasz Johanna, 4. Krasz János, 6. Hohn Hedvig; 2. sor: 4. Fasing Anna, 5. Szobor Etus, 6. Milovecz Júlia, 9. Farkas József; 4. sor: 2. Fasing János, 3. Mátyás Miska, 4. Zorn Antal.

VASASI GAZDABOLT KFT. Márkabolt

Megérkezett a zsákos orosz barna diószén. Kazánba, cserépkályhába, kandallóba, sparheltbe. 4200-4600 kcal/kg 35 kg/zsák

AKCIÓ

10 zsák orosz barna diószén vásárlása esetén 1 zsák ajándék! Könyök, kályhacsõ 40-80 cm, alágyújtós, koromtalanító. Fagyasztott nyers és hõkezelt kutya-macska eledelek.

A KÉSZLET EREJÉIG! (Január 7-tôl 31-ig a vasasi gazdaboltban történõ személyes vásárlás esetén értendõ.) Kutyatápok (10 kg) Dolli Macskatáp (1 kg) Prémium dog konz. (1,2kg)

E havi kérdésünk: Hol készült a felvétel?

R E C E P T n Duna hullámain Hozzávalók a tésztához 25 dkg Ráma 25 dkg cukor 35 dkg liszt 6 tojás 1 sütõpor 1 vaníliás cukor 1 ek kakaó Hozzávalók a krémhez 2 vaníliapuding 1 üveg magozott meggy 6 dl tej 25 dkg Ráma A 25 dkg Rámát a cukorral, tojásokkal

R O V AT jól kikeverjük. A sütõport belekeverjük a lisztbe és apránként a tojásos masszához adjuk. A tésztát elfelezzük az egyik felébe 1 ek kakaót teszünk. A világos tésztát vajazott nagy tepsibe (gáztepsibe) tesszük. Tetejére kenjük a kakaós masszát. Elõmelegített sütõben 180 Celsius fokon tûpróbáig sütjük. Ha kihûlt a 2 vaníliapudingot 6 dl tejjel felfõzzük és 25 dkg Rámával még melegen (de nem forrón) kikeverjük és rákenjük a tésztára. Kakaóporral meghintjük a tetejét. Nagyon kiadós és sokáig eláll. Dömse Boglárka

GALAMB- ÉS DÍSZMADÁRKIÁLLÍTÁS HIRDEN A V-257 Mecsek Galamb és Kisállattenyésztõ Egyesület, az L-1 Postagalamb Egyesület, valamint a Hirdi Galambkedvelõk Köre január 26-27-én Hirden, a Kenderfonó nagytermében bemutató Kiállítást szervez. A kiállításra nevezhetõ minden egészséges röp-, dísz- és haszongalamb, díszmadár és 6

díszbaromfi. Nevezési díj: 200Ft. A bemutatott állatokat a MGKSZ bírálói minõsítik, minden kiállító emléklapot kap! Nevezés és bõvebb információ: Szieberth Mihály (30) 916-1830, Schiffer László (30) 931-4697 és Rumbach Tibor (72) 267-315. Mindenkit szeretettel várunk!

1500 Ft 260 Ft 195 Ft

Minden héten kedden INGYEN SZÁLLÍTUNK házhoz takarmányt és pb-palackot. Térités ellenében: cement, mészhidrát stb. BANKKÁRTYA-ELFOGADÓHELY Nyitva tartás: Hétfõ–péntek 8.00–16.30 Szombat 8.00–12.00 Vasas, Bethlen G. u. 21. (72) 337-776

A vasasi, somogyi és hirdi lakosok közösségi lapja Kiadják: a helyi civil szervezetek Felelôs kiadó: a Vasasért Egyesület vezetôje Szerkesztôk: a település lakói Megjelenik: havonta A szerkesztôség elérhetôsége: • somogyi, vasasi, hirdi patika • Vasasért Egyesület (Vasas, Berze J. u. 6.) • Hird, Icike-Picike ABC mihir2007@freemail.hu sokhirunkvan@gmail.com www.pecsvasas.extra.hu A kihelyezett szerkesztôségi postaládák ürítése hetente történik.

Sok Hírünk Van - Január (2008)  

Újságunk 2008 - Januári száma