Page 1

SCHENK MAGAZINE Jaar 3 | nummer 6 | december 2017

ONDERWEG Ridders van de Weg

Helden van de weg Leo Simpelaar rijdt

met hulpgoederen naar Albanië Nieuwjaarsbijeenkomst met

“The Triolettes”


HET EERSTE WOORD “Na een relatief rustige start in 2017 begon vanaf maart, door nieuwe opdrachten en het aantrekken van de economie, een drukke periode. In tegenstelling tot andere jaren zette die lijn zich in de vakantieperiode voort, met als gevolg een hogere werkdruk op de planning en achter het stuur.

Investeren in verdere groei en duurzame inzetbaarheid Deze druk op de operatie hebben we in alle landen gevoeld. Achteraf moeten we stellen dat de eind 2016 opgestelde vakantieplanning niet voldoende opgewassen was tegen de hogere volumes en de daarmee samenhangende werkdruk. Toen dat voelbaar werd, waren de mogelijkheden om bij te sturen erg beperkt, immers op dat moment was het zomerverlof al voorzichtig begonnen. We erkennen dat de druk het afgelopen jaar groter was dan voorzien en we werken op meerdere fronten aan versteviging van ons personeelsbestand en de organisatie.

2 | ONDERWEG 06 2017

We zijn gestart om in alle landen extra chauffeurs aan te nemen voor alle disciplines om de capaciteit te verhogen en de werkdruk te verlagen. Ook op de planning, in de werkplaats en op andere afdelingen passen we waar nodig de capaciteit aan. Deze en andere maatregelen zullen ertoe leiden dat we in 2018 beter gesteld staan om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren om zo onze opdrachtgevers goed te bedienen. Langs deze weg bedanken we iedereen uitdrukkelijk voor al het extra werk dat is verricht. Alle inspanningen worden enorm door ons gewaardeerd!

Duurzame inzetbaarheid Daarnaast hebben we in Nederland verder geĂŻnvesteerd in duurzame inzetbaarheid door het uit laten voeren van een PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) onderzoek waarop veel bruikbare feedback is gekomen. Hieruit leren we wat we kunnen doen om ongezonde stress te voorkomen en zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. We hebben dit onderwerp hoog op de agenda gezet voor de gezondheid van onze medewerkers. De Ondernemingsraad is actief bij dit belangrijke onderwerp betrokken.


INHOUDSOPGAVE 04 Kennismaken met het managementteam 08 Positieve ontwikkelingen 09 Belgische en Luxemburgse Ridders van de Weg 10 Onderkenning van gevaren 11 Nieuwe wegen voor het werven van chauffeurs 12 Bezoek door de Oberbürgermeister 12 Positieve feedback tijdens de tweede chauffeursworkshop 13 Leo Simpelaar rijdt met hulpgoederen naar Albanië 14 Het bijzondere verhaal van Johan Huiskamp 15 Schenk neemt verantwoordelijkheid in re-integratieprojecten 16 PSA-onderzoek om burn-out te voorkomen 17 Nieuwjaarsbijeenkomst met “The Triolettes” 18 InSite is het interne communicatiemiddel geworden 19 In Memoriam 20 Verrassend afscheid voor Jan Scherpenkate en Piet Pols 21 Ridders helden van de Weg 22 Oplossingspercentage van near miss meldingen is in drie jaar meer dan verdubbeld 23 Jubilarissen

Nieuwe locatie Vanwege de verdere groei in 2017 hebben we met het oog op de toekomst op Nieuwland Parc in Alblasserdam een nieuwe locatie aangekocht, grenzend aan onze huidige (P2) locatie met daarop een grote werkplaats en kantoorruimtes. De huidige werkplaatsactiviteiten zullen over ruim één jaar na heden verplaatst worden naar de nieuwe locatie. In aansluiting daarop zijn we voornemens een nieuwe professionele wasplaats te voorzien op de huidige werkplaats locatie in Papendrecht. Dit alles krijgt eind 2018 / begin 2019 zijn beslag, in Nieuwland Parc hebben we dan

de beschikking over 19.000 m² extra ruimte met voldoende parkeergelegenheid. Naast de gebruikelijke vervanging van het materieel, investeren we in Nederland in extra brandstofopleggers. Tevens wordt de vloot voor chemie en intermodal uitgebreid met extra eenheden om de groei op te vangen. Daar hoort veel aandacht voor ICT bij om de processen goed te blijven beheersen. Ons doel is en blijft om onze opdrachtgevers te bedienen met een uitstekende service.

Om dit te bereiken is een basis voorwaarde dat Schenk een aantrekkelijke werkgever is voor haar medewerkers. Daar werken we ook hard aan door goede afspraken te maken en deze na te komen. Met dit statement wensen wij u alvast fijne kerstdagen en een gezond en veilig 2018 toe. Hopelijk tot ziens tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 13 januari 2018!”

Arjan en Harry Schenk

ONDERWEG 06 2017 | 3


COLLEGA AAN HET WOORD

Kennismaken met het managementteam

Paul van de Reijt 4 | ONDERWEG 06 2017


Wat is je functie? “Ik ben General Manager Intermodal. Het betekent dat ik verantwoordelijk ben voor Schenk Intermodal, een aparte BV binnen ons bedrijf.”

“Versteviging van de basis om verdere groei te waarborgen” Hoe lang ben je in dienst? “Sinds 1 juni 2017. Hiervoor werkte ik 15 jaar bij GCA in Moerdijk, een bedrijf dat o.a. tankcontainervervoer verzorgt in de Chemiesector. Eerst als Transport Manager en de laatste tien jaar als Algemeen Directeur. Daarvoor heb ik nog drie jaar gewerkt in de tankcontainerleasing. Vrijwel direct nadat ik hier begon, zijn we verhuisd naar Nieuwland Parc, locatie P3, waar de werkplaats al langer was gevestigd. Dat valt mooi samen.” Wat houdt je functie in? “Het houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de aansturing van het team van Schenk Intermodal BV, planning, administratie en facturatie. Schenk Intermodal is inmiddels een serieus bedrijf geworden en het is mijn rol om sturing te geven aan het proces om verdere groei in de toekomst te waarborgen. Ik hoop ook bij te dragen aan de verdere commerciële ontwikkeling.” Hoe ervaar je het werken bij Schenk? “Al die jaren heb ik Schenk van buitenaf bekeken en vond het een mooi bedrijf, nu bekijk ik het van binnenuit en vind ik dat nog steeds. Op IT-gebied is het goed ontwikkeld, de systemen werken goed in de praktijk en ook de managementinformatie is efficiënt. Ik heb de introductietraining voor nieuwe medewerkers gevolgd, dat is indrukwekkend. De aandacht die gegeven wordt, de trainingen en opleidingen

maken het aantrekkelijk. Er is sprake van een professionele aanpak, begeleiding en ondersteuning van alle werknemers en dat wordt gewaardeerd door zowel personeel als klanten. Wat is er anders dan je gewend was? “Wat heel goed is, zijn de korte lijnen met de directie. Dat maakt ons besluit- en slagvaardig. De workflow en de processen verlopen hier anders, maar dat is juist interessant. In deze periode leer ik veel van Anton de Vries met wie ik het kantoor deel, maar zeker ook van andere collega’s binnen Schenk. Anton en ik kennen elkaar al jaren en we vullen elkaar goed aan. In hoeverre ben je zichtbaar voor de chauffeurs? “Nog niet zo. Ik maak langzamerhand wel kennis met de chauffeurs van Schenk die ook voor Intermodal rijden. Dat is een relatief kleine groep van 20, maar het contact met hen is belangrijk. Zij bepalen uiteindelijk of de klant onze dienst waardeert of niet.” Volg je opleidingen? “Ik ben ook Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen. Net als bij de chauffeurs betekent het voor mij herhalingscursussen volgen. Ik houd de veranderingen in de regelgeving scherp in de gaten net als de gebeurtenissen in de wereld, belangrijk omdat we internationaal werken. Ik heb ook al een cursus cryogene gassen gevolgd, dat is de enige productgroep waar ik nog niet eerder mee heb gewerkt.” Hoe zie je de toekomst in jouw segment? “De groei gaat door. Anton kan zich nu meer concentreren op de commercie, wat meer aanwas tot gevolg heeft. Daarnaast heb ik ook een uitgebreid netwerk in alle delen van de wereld. Intermodal heeft een groen karakter en dit sluit goed aan bij de duurzaamheidswensen van onze klanten. We hebben bovendien ervaren en ambitieuze mensen op onze afdeling en samen kunnen we onze flexibele dienstverlening verder uitbreiden. Schenk Intermodal is ‘big enough to cope, small enough to care !’ ”

In de zomereditie van Onderweg kondigden we een interview aan met Arjo Kreeft, de nieuwe Operational Manager Cryogene gassen. Belofte maakt schuld, maar dat stellen we nog even uit naar 2018.

ONDERWEG 06 2017 | 5


Wat is je functie? “Officieel ben ik Business Developer Intermodal. Dat was tot voor kort een dubbelfunctie waarbij ik zowel commercieel als operationeel actief was. Met de komst van Paul van de Reijt als General Manager kan ik mij meer toeleggen op de commerciële kant, zowel vanuit kantoor als op locatie.” Hoe lang ben je in dienst? “Op 1 februari 2018 is dat tien jaar. Ik ben toen aangenomen om intermodaal op te zetten en uit te bouwen. In mijn eentje welgeteld acht tankcontainers. Na een half jaar kwam Pascal van Arendonk erbij en konden we samen een serieus begin maken met het verder uitbouwen.”

“Onze Schenk chauffeurs zijn niet de eersten de besten” Hoe verliep het daarna? “In het begin was het pionieren, we deden alles zelf. Ook de administratie; ik zat regelmatig in het weekend op kantoor facturen te maken. In de loop van de jaren werd de functie steeds breder; we werken nu met 400 eigen tankcontainers en daarnaast een grote leasevloot. In al die tijd hebben we ons netwerk steeds verder uitgebouwd. Uiteindelijk kwamen we op het punt dat het duidelijk werd dat mijn takenpakket voor één persoon te omvangrijk werd. Uiteraard is het ook niet goed dat heel veel van de specifieke kennis bij één persoon aanwezig is. Het werk werd te veel om alle aspecten de aandacht te kunnen geven die ze verdienen, maar ook indachtig de continuïteit is het verstandig om te verdelen. Ik kende Paul van de Reijt al een flink aantal jaren en ik heb hem daarom

6 | ONDERWEG 06 2017

ook bij onze directie aanbevolen als goede kandidaat om ons team te versterken. Ik ben erg blij dat hij het geworden is, eigenlijk is hij nu dus naast Arjan en Harry mijn baas.” Ben je trots op wat Schenk Intermodal is geworden? “Nou trots, jazeker. Schenk heeft er veel geld in geïnvesteerd en ondertussen deden wij dit werk dat buiten de normale disciplines (binnen Schenk) viel. Van buitenaf zie je dat niet, maar wat wij doen is complexer en bewerkelijker. Je bent afhankelijk van agenten die de transporten in het land van vertrek en land van aankomst begeleiden, dat vereist nogal wat van onze planning, het is een heel verschil met de werkzaamheden van de collega planners van de verschillende wegtransportafdelingen. Daarnaast is het fijn dat we nu onze eigen locatie hebben op Nieuwland Parc, een fysiek eigen omgeving en herkenbaar als aparte business unit. Je zit ook dicht op je materiaal/middelen. Dat geldt ook voor Pascal. Hij heeft na al die jaren planning te kennen gegeven zich meer te willen richten op de gespecialiseerde techniek van ons materiaal/middelen, alsmede de laad- en lostechnieken en benodigdheden bij onze opdrachtgevers en hun klanten. Dat doet hij nu als fleet-supervisor en het bevalt hem goed.” In hoeverre ben je zichtbaar voor de chauffeurs? “Beperkt. Wij werken met een groep van circa 20 Schenk chauffeurs die voor ons rijden. Ik wil overigens gelijk wel een lans breken voor ze, want ze zijn niet de eersten de besten. Er wordt wel eens geroepen ‘elke chauffeur kan wel even een containertje ophalen’ maar zo makkelijk is het niet. Je moet de weg kennen op een terminal, want je hebt wel een speciale pas, maar bent op jezelf aangewezen. De bediening van de tankcontainers is vaak anders dan tankwagens, je moet controleren op schades bij het uithalen van de containers op de terminals en dan zijn er nog de afwijkende documenten en procedures. Hier moet je echt verstand van hebben, ik heb veel waardering voor ze.”


Volg je opleidingen? “Niet in de vorm van een gerichte cursus, wel in de vorm van nauwkeurig bijhouden waar onze tankcontainers aan moeten voldoen volgens de wet- en regelgeving. Daarnaast het volgen van de geopolitieke en economische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het onderzoeken wat de gevolgen zijn van de Brexit voor onze branche. Ik doe dit vak nu 40 jaar, dus ik weet dat bijhouden van dit soort zaken enorm belangrijk is.” Hoe zie je de toekomst in jouw segment? “We zijn toonaangevend binnen Europa op bepaalde vakgebieden. Als het gaat om het vervoer van gas en cryogene gassen voor diverse productgroepen staan we op nummer 1. Met de huidige opzet hebben we alle kansen om onze positie verder te verstevigen en uit te bouwen. Dat kan uiteraard niet zonder onze plannings- en administratieafdeling. Zij werken als één team en verzorgen hiermee “door-to-door” afwikkeling van de goederenstromen van onze opdrachtgevers transport, dat is intensief en gespecialiseerd werk. Het is goed dat Paul erbij is gekomen, zo kan ik ook nog jaren bijdragen aan die verdere groei.”

COLLEGA AAN HET WOORD

Kennismaken met het managementteam

Anton de Vries ONDERWEG 06 2017 | 7


INTERNATIONAAL

Rudy Wille:

“Positieve ontwikkelingen” Area Manager België/Luxemburg Rudy Wille kan vanuit Antwerpen positief nieuws melden. Hij begint met een vervolg op waar de Belgische inbreng in de vorige Onderweg over ging. De aanleiding was toen wat minder mooi. Namelijk dat het contract voor Q8 onverwacht per 31 maart 2017 tot een einde kwam. Het positieve was dat Schenk voor een ieder die dat wilde in de chauffeursgroep een alternatief kon bieden. Het artikel van Hans van Schaik, één van die chauffeurs, maakte grote indruk. “Daarmee was het verhaal nog niet ten einde”, vertelt Rudy Wille. “Als extra service voor de overgang naar de nieuwe vervoerder en uit respect voor de opdrachtgever hebben we nog tot eind september 2017 een groep van zeven chauffeurs en drie auto’s uit de Q8-groep laten doorrijden. Daarna was de toekomst voor die zeven chauffeurs verzekerd maar niet in benzineland zoals we het plegen te noemen. Het is heel knap dat zij mede door deze zekerheid zo veel inzet hebben getoond, ze hebben collectief een goede prestatie geleverd.” Het leven is niet altijd rechtvaardig, maar in dit geval loopt het goed af. Voor opdrachtgever Total konden twee extra auto’s ingezet worden en via planbureau Bottomline kon de derde auto definitief worden ingezet voor een opdrachtgever. “Daarmee zijn niet alleen de auto’s maar is vooral de bemanning bewaard gebleven, waarmee dit hoofdstuk met een goed gevoel kan worden afgesloten.” Total “Toen we vervolgens ook nog eens twee van onze Schenk voertuigen van de kleuren van Total mochten voorzien, hebben we dat als een positief signaal opgevat. Dat is toch te danken aan de inzet van de Totalploeg, dat mag best eens gezegd worden”, aldus Rudy. Over Luxemburg valt dit keer weinig te vertellen, maar geen nieuws is in dit geval goed nieuws. “In de volgende Onderweg hoop ik met nieuws over Luxemburg te komen, maar daar valt nu nog niets over te zeggen.” Dus gaan we nog een keer terug naar België. Voor het eerst is daar met ingang van 30 oktober 2017 een buitenlands contract gesloten met het Engelse bedrijf Stonewin. Dat behelst een contract op afroepbasis voor de bevoorrading van NATO-sites. “Een uitdagende opdracht, maar ook eervol dat we dit mogen doen”, besluit Rudy Wille.

8 | ONDERWEG 06 2017


Van links naar rechts: oud voetbal international België Jan Ceulemans, gouden ridder België Marc s’Jegers met partner

ONDERSCHEIDINGEN

Belgische en Luxemburgse

Ridders van de Weg

De Belgische en Luxemburgse Schenk chauffeurs weten steeds vaker de weg naar het podium te vinden op het moment dat de Ridders van de Weg bekend worden gemaakt. Dit gebeurde op 21 oktober 2017 in de Wild Gallery in Vorst (B). Een feestelijke gebeurtenis want met totaal 183 Ridders was er sprake van een record aantal ridders. Schenk Luxemburg wist met 11 zilveren (5 jaar schadevrij) en 9 bronzen (3 jaar schadevrij) Ridders van de Weg indruk te maken. Op de groepsfoto is duidelijk te zien dat de

Luxemburgse delegatieleden het prima naar hun zin hadden met in hun midden de bekende Vlaamse presentatrice Anne de Baetzelier. De Belgen kwamen met 5 Bronzen en 3 Zilveren Ridders ook niet slecht uit de bus. Daarbovenop drie Gouden Ridders voor 10 jaar schadevrij rijden: William De Groot, Paul Maurien en Marc s’Jegers. Laatstgenoemde, hier op de foto met partner en oudvoetbalinternational Jan Ceulemans, werd hierna ook nog eens geïnterviewd door Radio 2. Schenk is trots op haar Belgische en Luxemburgse Ridders.

De Luxemburgse delegatie op het feest met in het midden de Vlaamse presentatrice Anne de Baetzelier

ONDERWEG 05 2017 | 9


Onderkenning van gevaren INTERNATIONAAL Samen met Westfa Autogas GmbH organiseerde Schenk Duitsland een Safety Day welke geheel in het teken stond van het onderwerp ‘onderkenning van gevaren’ voor de chauffeurs.

Behendigheidswedstrijd voor chauffeur

De internationaal rijdende chauffeurs verzamelden zich al op de avond voor de Safety Day, tijdens een gemeenschappelijk diner werden al ervaringen gedeeld over veiligheidsaspecten in het verkeer en het werk. De Safety Day zelf was – naast algemene instructies over veilig werken – opgedeeld in drie delen, zodat de deelnemers in kleine groepen de onderwerpen konden doorlopen. Moeilijke lossingssituaties en specifieke klantregelingen werden aan de hand van een map met instructies en praktijkvoorbeelden uitgelegd. Het tweede onderwerp was een intensieve instructie over de Volvovoertuigen, waarbij handige tips uit de praktijk voor het zuinig en defensief rijden werden gegeven. Het laatste deel ging over de werking van de zintuigen en bewustzijn met betrekking tot de veiligheid.

Complimenten voor een geslaagd evenement! Duimen omhoog voor een succesvol evenement

Afgesloten werd het programma met een chauffeurswedstrijd. Naast het testen van de kennis van de onderwerpen die op de Safety Day waren behandeld moesten de chauffeurs een behendigheidsparcours rijden. Hierbij ging het erom om na een draai met de tapkast van de tankwagen op 10 cm. afstand van de pylonen tot stilstand te komen. Het beste resultaat bereikte Holger Krause met 15 cm.; gevolgd door Jan Weißhuhn met 19 cm. en Marco Hünninger met 21 cm.

10 | ONDERWEG 06 2017


Nieuwe wegen voor het werven

van chauffeurs... INTERNATIONAAL Schenk Duitsland slaat nieuwe wegen in om actief tegen het tekort aan chauffeurs in te gaan, want een gebruikelijke personeelsadvertentie brengt in tijden van volledige werkgelegenheid en van tekort aan chauffeurs steeds minder vaak het gewenste resultaat. Westfalen AG hield eerder in 2017 een workshop over dit onderwerp, wat gevolgd is door een intensieve brainstorm over mogelijke nieuwe wervingsinitiatieven die met succes ingezet konden worden. … in het tankstation Voor het beroepsprofiel van de chauffeurs van gevaarlijke stoffen vonden aan het tankstation van Westfalen in Herne (D) verschillende informatiebijeenkomsten plaats. Onder het genot van een kop koffie en een hapje kwamen enkele medewerkers van Schenk met vrachtwagenchauffeurs in gesprek die daar kwamen tanken. Dit leidde tot vervolggesprekken in het hoofdkantoor in Gelsenkirchen en uiteindelijk tot twee nieuwe Schenk collega’s. … bij het Job-Speed-Dating In november 2017 maakte Schenk Duitsland haar opwachting op de zogenoemde Job-Speed-Dating in het Ruhrgebied. De onderwijsinstelling TÜV Nord, de regionale arbeidsbureaus en het Jobcenter hadden werkzoekenden en beschikbare vacatures bij regionale werkgevers gematcht. Het doel van Job-Speed-Dating was het om binnen 10 minuten de belangrijkste informatie van de sollicitant te verkrijgen en de sollicitanten natuurlijk een eerste indruk over ons bedrijf te geven. Bij het Job-Speed-Dating in Duisburg (D) werd voor dit doel een oude hal uit de tijd van de

Danilo Smoczynski, Manager QHSSE Duitsland en Carsten Jahn, Afdeling Techniek, in gesprek met een chauffeur (passant)

mijnbouw voorbereid in het Landschaftspark Nord waar meer dan 700 sollicitanten op afkwamen. Schenk Duitsland was als enige transportbedrijf vertegenwoordigd! Enkele sollicitanten waren zo overtuigend dat zij voor een vervolggesprek werden uitgenodigd en op een indienstneming kunnen rekenen. … met de Arbeitsagentur (arbeidsbureau) Naast het intensiveren van de samenwerking met rijscholen en opleidingsinstellingen loopt op dit moment een project samen met de Arbeitsagentur Gelsenkirchen (in Nederland het UWV). Hier worden geselecteerde personen op geschiktheid voor beroepschauffeur getest. Indien geschikt dan volgen ze een omscholingstraject waarbij rekening gehouden wordt met de voor ons geldende eisen. … met de actie “chauffeurs werven chauffeurs” Het meest geslaagde instrument is tot nu toe de actie „chauffeurs werven chauffeurs”. De chauffeur vult op de kleine informatiekaart zijn naam in en de kandidaat dient deze kaart samen met zijn sollicitatie in. De Schenkchauffeur ontvangt hiervoor een beloning. Belangrijker nog is dat de chauffeur zijn eigen werk en het bedrijf Schenk het best kan promoten. Dit heeft intussen geleid tot diverse nieuwe aanstellingen. Het intensiever gebruiken van de sociale media en de beroepsopleiding tot chauffeur, zijn nog andere zaken die intern besproken zijn en tot meer aanstellingen hebben geleid.

Frank Weicht, Operations Manager Duitsland, in gesprek met een sollicitant

ONDERWEG 06 2017 | 11


INTERNATIONAAL

Van links naar rechts: Harry Schenk, Manfred Guder, Dr. Christopher Schmitt en Oberbürgermeister Frank Baranowski

Bezoek door de

Oberbürgermeister De Oberbürgermeister van de stad Gelsenkirchen (D), Frank Baranowski, bezocht samen met Dr. Christopher Schmitt, bestuurder voor de Handelsbevordering, ons hoofdkantoor in Gelsenkirchen (D). Na een rondgang door het kantoorgedeelte, waarbij hij onder de indruk was van de inrichting van onze werkplekken, werd uitleg over de activiteiten van Schenk Duitsland gegeven. De focus was gericht op de samenwerking met het stadsbestuur, andere stedelijke instellingen zoals ook op het onderwerp dieselrijverbod en mobiliteit. Wij hebben gedurende de discussie de wens geuit dat er voor het afgeven van

kentekenbewijzen of het overschrijven bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer afspraken voor zakelijke klanten zouden moeten zijn om wachttijden te verkorten. Dit is tot nu toe alleen voor privéklanten in Gelsenkirchen (D) mogelijk. De heer Dr. Schmitt stelde een logistiek vakforum voor om een platform voor het uitwisselen van ideeën met betrekking tot logistieke vraagstukken te initiëren. In dit forum zouden wij in de toekomst onze kennis kunnen inbrengen. In het geheel een informatief en aangenaam gesprek en een vriendelijke kennismaking.

INTERNATIONAAL

Positieve feedback tijdens de tweede chauffeursworkshop… Op 24 november jl. vond in Gelsenkirchen (D) onder de leiding van Harry Schenk onze tweede chauffeursworkshop van 2017 plaats. De workshop stond in het teken van: status quo van de taken uit de workshop van 13 mei 2017. Zo kon bijvoorbeeld een positieve ontwikkeling van het ATX-project (boordcomputer) worden getoond, nieuwe communicatiestructuren en successen van nieuwe maatregelen voor wat betreft het werven van chauffeurs

12 | ONDERWEG 06 2017

(bijvoorbeeld acties bij tankstations, TÜV-Nord, WeGeBau, Job-Speed-Dating) en de publieksvoorlichting. Bovendien werden uit de chauffeursgroep ook weer extra ideeën in het plan van aanpak opgenomen die bijdragen tot het nog efficiënter maken van de Schenk Duitsland organisatie om ook in de toekomst aan de gestaag stijgende eisen van klanten te kunnen voldoen.


Leo Simpelaar rijdt

met hulpgoederen naar Albanië Tankwagenchauffeur Leo Simpelaar werkt in het dagelijks leven voor Schenk in de distributie van smeerolie, maar soms zit hij ook in zijn vrije tijd achter het stuur van een vrachtwagen. De lading bestaat dan uit iets heel anders, het zijn hulpgoederen die hij namens de Stichting Hoop voor Albanië aflevert. Schenk sponsorde deze reis in de vorm van het betalen van de brandstof. Leo doet hier verslag van zijn laatste reis:

“Op dinsdag 17 oktober jl. vertrok ik in de vrachtwagen van de stichting Hoop voor Albanië vol met hulpgoederen vanuit Nieuwkoop. Na het in ontvangst nemen van de documenten en het nuttigen van een kop koffie kon de reis beginnen. Het rijden in een DAF met een Tautliner was wel wennen als je altijd met een tankauto rijdt. Bij Venlo reed ik Nederland uit via Koblenz, Frankfurt, in Würzburg deed ik de overnachting bij Autohof Geiselwind, de volgende dag via Neurenberg naar Oostenrijk en via de Brennerpas Italië in. Een prachtig route met een zonnetje en een blauwe lucht, het was net vakantie. Met open armen ontvangen Ik volgde de Autostrada Adriatica richting het zuiden tot dichtbij Bari, dat zijn heel wat kilometers. Het is donderdagmiddag als ik in Bari arriveer, op de TIR-parking kon ik mijn boardingpass ophalen bij de ferrydienst en daar werd mij verteld dat om 19.00 uur de boarding zou gaan beginnen. Na de gebruikelijk douane- en politiecontroles stond ik dan eindelijk op

de boot. De hutsleutel opgehaald (een vierpersoonshut voor mij alleen), heerlijk gedoucht, wat gegeten en dan naar bed. Aan de andere kant van het water in Durrës (Albanië) ook weer de nodige douanehandelingen, wat allemaal voor mij gedaan werd. Na het verzegelen van de vracht door naar de TIR-parking in Tirana waar de vracht werd vrijgegeven. In het begin van de middag kon ik dan richting het depot van Hoop voor Albanië rijden waar ik met open armen werd ontvangen door de lokale vrijwilligers van de stichting. De vrachtwagen achteruit tegen de loods gereden waar gelijk drie man de trailer ingingen om uit te laden. Intussen ging ik met de loodsbeheerster wat eten en drinken in de keuken. Op het eind van de middag werd ik opgehaald door de coördinator om naar het guesthouse in Tirana te gaan waar ik het weekend zou doorbrengen.

Goed gevoel In het weekend had ik de gelegenheid om Tirana te bekijken en wat projecten te bezoeken. Zo ben ik deze keer in een dagopvang voor kinderen en tieners uit de armste wijken geweest. Hier werd mij verteld dat het volledige interieur uit Nederland komt. Ook ben ik zo’n wijk ingegaan en dan besef je waar je vandaan komt en waarom je hier naartoe rijdt. Zondagmiddag nam ik afscheid en begon de terugreis. Ik heb op drie plaatsen een teruglading opgehaald voor Nederland, die vrachten bestonden voornamelijk uit pasta’s en tomatensaus of -puree. De terugreis verliep voorspoedig, zodat ik vrijdagmorgen kon lossen. Eenmaal in Nieuwkoop dacht ik met een goed gevoel terug aan deze bijzondere en waardevolle reis. Namens Hoop voor Albanië wil ik Harry en Arjan bedanken voor het ondersteunen van deze reis met diesel. Het was fijn dat wegtransportplanner John de Rade twee weken vakantie voor mij kon inplannen om deze reis te kunnen maken.”

SCHENKVARIA

ONDERWEG 06 2017 | 13


COLLEGA AAN HET WOORD

Het bijzondere verhaal van

Johan Huiskamp 27 maart 2015 is een datum voor Johan Huiskamp om nooit meer te vergeten. Het is de avond van de verjaardag van zijn zoon, Johan staat bovenaan de trap op de bovenverdieping. Plotseling voelt hij een klap in zijn linkerbeen. Hij laat zich achterover vallen en kan vanaf dat moment niet meer staan. Johan is tot die bewuste dag een tevreden chauffeur bij Transportbedrijf Van Wijngaarden in Papendrecht. Laden en lossen van de veelal bouw gerelateerde lading vereist het nodige klauterwerk, maar dat is voor hem geen probleem. Het is goed mis. In het ziekenhuis wordt een spontane, volledige quadricepsruptuur geconstateerd. Het wil zeggen dat alle spieren vanaf de pees bij de knie spontaan zijn afgescheurd. Heel uitzonderlijk. Een operatie zou betekenen 12 weken in het gips en 12 weken in een brace. Een halfjaar niet bewegen is eigenlijk niet te doen, zodoende wordt amputatie geopperd. Toch weet Johan een chirurg te vinden die hem wil opereren. Daarna kan het wachten beginnen. Johan: “Het moeilijkste vond ik het afhankelijk zijn, alles moeten vragen omdat je zelf niks kan. Ik ben mijn vrouw en kinderen veel dank verschuldigd.” Opnieuw een domper Toen het tijd werd voor therapie kwam de volgende domper. “Ik kon mijn been nog steeds niet bewegen. Opnieuw volgde een operatie; de pees bleek te zijn vergaan waardoor het hechtingsproces niet is gelukt. Door het dubbelvouwen van die pees en opnieuw aanhechten kreeg ik een tweede kans. Maar wel weer drie maanden niet bewegen…” Deze poging was succesvol, eindelijk kon de therapie beginnen en nu kan Johan weer lopen.

14 | ONDERWEG 06 2017

“Het been blijft zwak en ik moet elke beweging aansturen vanuit mijn hersenen.” Johan is er handig in geworden, maar terug naar het werk bij Van Wijngaarden was onmogelijk. Tijdens een therapeutisch rondje fietst Johan langs Schenk en dat brengt hem op een idee. Hij is aan het solliciteren binnen een re-integratietraject, kent Hans Mulder van Schenk nog en neemt contact op. De eigenaar van Van Wijngaarden en Arjan Schenk kennen elkaar ook. Het contact was gelegd en zo kwam het dossier via een re-integratiebureau terecht op het bureau van HR-manager John van den Akker. Distributie flessengas Johan kan vanaf 23 januari 2017 voor twee maanden op proef aan de slag voor de distributie van flessengas voor Air Products op de route Botlek-Geleen. “Het is een kwestie van de trailer aanpikken, lossen en laden wordt allemaal geregeld. Rijden met de automaat is geen probleem, dus het ging best goed. Vooral omdat de jongens van de planning altijd rekening houden met mijn handicap, daar ben ik ze heel dankbaar voor.” Er volgde een halfjaarcontract en vanaf 27 september jl. een jaarcontract. Natuurlijk hoopt hij op een vast dienstverband, om die kans te vergroten heeft hij op 10 november 2017 zijn ADR basis en tank certificaat behaald. Van zijn handicap komt hij niet meer af, maar hij weet hoe het anders had kunnen aflopen. “Ik ben van het ene in het andere familiebedrijf terechtgekomen en kan nu weer meedoen in een bedrijf waar ze rekening met mij houden. Daar ben ik blij om.”


Schenk neemt verantwoordelijkheid in

re-integratieprojecten ORGANISATIE “In het najaar van 2016 klopte een re-integratiebureau bij mij aan met het bijzondere verhaal van Johan Huiskamp”, vertelt HR-Manager John van den Akker. “Schenk is een bedrijf dat al lang in deze regio is gevestigd en daarin ook een sociaalmaatschappelijke functie vervult. Vandaar dat we een luisterend oor hadden. Alleen al de manier waarop Johan contact had gelegd was bijzonder. Via Hans Mulder en indirect ook via Arjan Schenk. Van Wijngaarden Transport is gevestigd aan de Geulstraat in Papendrecht, vlakbij waar Schenk vroeger was gevestigd, dat schept ook al een band. Pure pech Dat is niet het enige, Schenk werkt al ruim 90 jaar in het transport over de weg in deze regio en heeft een hart voor de transportbranche. Vandaar dat het verhaal van Johan Huiskamp een kans bood voor ons om te zorgen dat een chauffeur die pure pech heeft gehad en daardoor arbeidsongeschikt dreigde te worden, niet aan de kant hoeft te blijven staan. We nemen verantwoordelijkheid in reintegratieprojecten, intern en extern. Voor Johan was het werk bij Van Wijngaarden Transport in Papendrecht geen optie meer, het herstel van zijn linkerbeen is beperkt. Rijden kan hij nog goed, maar laden en lossen bij zijn vorige werkgever was voor hem fysiek te zwaar.

Proefplaatsing Omdat de distributie van flessengas voor Air Products ook tot onze werkzaamheden behoort, hebben we extra mogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs die nog wel goed kunnen rijden, maar niet meer in staat zijn zware los- en laadactiviteiten te verrichten. Voor wat betreft Johan zijn we eerst begonnen met een proefplaatsing op detacheringsbasis gedurende twee maanden. Zo kun je als bedrijf maar ook als persoon proefondervindelijk ervaren of de functie passend is. Toen dat goed was verlopen hebben we hem een contract voor een half jaar aangeboden. Nu de werkzaamheden nog steeds goed verlopen hebben we zijn contract weer verlengd met een jaarcontract. Inmiddels heeft hij ook zijn ADR basis en tank certificaat behaald en hebben we hem leren kennen als een nuchtere doorzetter. Als dit zo doorgaat willen we hem in 2018 graag een dienstverband voor onbepaalde tijd aanbieden. Natuurlijk zullen dit soort reintegratieprojecten niet altijd zo succesvol kunnen verlopen, maar voor wat betreft Johan zijn we blij dat we een waardevol mens voor de transportbranche in de regio hebben kunnen behouden.”

ONDERWEG 06 2017 | 15


DUURZAME INZETBAARHEID

PSA-onderzoek

om burn-out te voorkomen

Ervaren stress

Herstel behoefte

Distress

Burn out

50% werknemers heeft klachten

Voorfase, nog geen zichtbare symptomen

Stress gebonden klachten

Langdurige uitval

Als er iets is wat niemand wil, dan is het wel een burn-out. Het is een optelsom van lichamelijke en psychische klachten waardoor het niet meer mogelijk is goed te functioneren. Een burn-out ontstaat door een te lange periode bloot staan aan extreme stress. Het gevolg is uitval op het werk, thuis zitten en een lange herstelperiode. Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Het werk kan een oorzaak zijn; een te grote belasting door de werkgever, lastige klanten of opdrachtgevers, ploegendienst en files bijvoorbeeld. Maar ook de thuissituatie kan een oorzaak zijn; chronisch slaaptekort door jonge kinderen, een (aanstaande) scheiding, financiële zorgen of naasten die ziek worden of overlijden. Een combinatie van thuis en zakelijk is helemaal een opmaat naar die situatie die niemand wil. HR-manager John van den Akker: “Helaas is op de hele arbeidsmarkt dit onderwerp een grote oorzaak van arbeidsongeschiktheid geworden. Schenk heeft daarom in samenwerking met Vodemol en Vitide, organisaties die al sinds 2012 Preventief Medisch Onderzoeken (PMO) voor Schenk uitvoeren, een preventief PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) onderzoek verricht waaraan ruim 500 medewerkers van Schenk hebben deelgenomen. Het onderzoek is ontwikkeld in samenwerking met het Coronel Instituut Arbeid en Gezondheid, een afdeling van AMC (Academisch Medisch Centrum) Amsterdam. De reden dat Schenk dit onderzoek liet uitvoeren mag duidelijk zijn, in het eerste woord is het al reeds benoemd. De medewerkers die risico lopen te behoeden voor burn-out.” Stress “Er zijn vier fases te definiëren in de psychische toestand van een medewerker: stress, herstelbehoefte, distress en burn-out. Stress ervaart iedereen en dat is niet ongezond. Het houdt je waakzaam en oplettend. De tweede fase waarin een medewerker kan

16 | ONDERWEG 06 2017

verkeren is die van herstelbehoefte. Zo lang er genoeg momenten zijn om lichamelijk en geestelijk te herstellen, is er niets aan de hand. Is dat niet het geval, dan ontstaan er lichamelijke en soms ook psychische klachten. Dit kan verergeren naar de derde fase, disstress. Distress is hetzelfde als het verschil tussen order en disorder. Je raakt ontregeld en stress-gerelateerde klachten beperken het functioneren. Dat gaat gepaard met een gevoel van onmacht. Dit is het laatste moment om er nog wat aan te doen, doe je niks dan is er een verhoogde kans op een burn-out en val je uit, voor privé maar ook voor werk. Duurzame inzetbaarheid Door een preventieve meting in de vorm van digitale vragenlijsten heeft Schenk dit PSA-onderzoek aangeboden met, indien nodig, een consult bij de bedrijfsarts of een psycholoog. Het onderzoek en het vervolgtraject valt onder het medisch beroepsgeheim, Schenk krijgt dus niet de individuele dossiers te zien. Bij een uitslag waarbij de werkomstandigheden een rol spelen neemt Schenk de kosten voor het consult op zich, terwijl de betrokkenen in alle gevallen anoniem blijven. Het doel is tweeledig; Schenk streeft naar vermindering van uitval door een burn-out en wil zelf leren om werk gerelateerde stresselementen weg te nemen. Dit kan door beleid aan te passen, waarbij we vaak de opdrachtgevers nodig hebben om zaken veranderd/geregeld te krijgen. We hebben ons als werkgever in deze dus zeer kwetsbaar opgesteld. Oog voor de problemen hebben, zonder er iemand persoonlijk op aan te kijken. In de loop van december 2017 zullen de resultaten op bedrijfsniveau gepresenteerd worden aan de directie en het managementteam. Daarna ligt de bal bij zowel Schenk als de medewerker om PSA terug te dringen. Dit onderwerp is helemaal in het verlengde van duurzame inzetbaarheid waar we ons voor inzetten en heeft alles te maken met aan de toekomst denken, zowel door werkgever als werknemer.”


NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Nieuwjaarsbijeenkomst met

“The Triolettes” De Nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 13 januari 2018 in het Van der Valk Hotel in Houten. Deze keer zal de Nieuwjaarsbijeenkomst een iets ander karakter hebben dan de voorgaande jaren. Harry en Arjan Schenk zullen zoals gebruikelijk het jaaroverzicht van 2017 en de toekomstplannen toelichten, waarna er uiteraard gelegenheid is tot het stellen van vragen. De bijeenkomst zal worden opgeluisterd door “The Triolettes”. Voor sommigen onder u bekend van het TVM evenement Ridders van de Weg; voor anderen een verrassing. Natuurlijk is er tijdens deze bijeenkomst ruime gelegenheid om onder het genot van een hapje, waarbij de saté niet zal ontbreken, en een drankje bij te praten of kennis te maken met collega’s. Een hoge opkomst zou een fantastische start van 2018 zijn. Twijfel niet en kom langs!

ONDERWEG 06 2017 | 17


InSite

COMMUNICATIE

is het interne communicatiemiddel geworden InSite is sinds de introductie in juli 2017 een steeds belangrijker communicatiemiddel geworden binnen Schenk. Er staan inmiddels meerdere nieuwe documenten op die van belang zijn. Ook de laatste stand van zaken omtrent het inpassen van de regels van de nieuwe CAO zien we terug. Nieuw is dat InSite wordt aangewend om aan te geven hoeveel PKB (Persoonlijk Keuze Budget) er voor 2018 aangevraagd gaat worden. Zie voor uitleg het kader hieronder. Een andere nieuwe toepassing is dat je via InSite je kunt opgeven voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 13 januari 2018. Vroeger kregen degenen die zich al hadden aangemeld onnodig een reminder, dat is nu voorbij.

OVERZICHT DOCUMENTEN OP INSITE • • • • • • • • • • •

Chauffeurshandboek Handleiding boordcomputers Reiskostendeclaratie; hoe en wat? Shell stations in Nederland Truckwash locaties Personeelsinformatie Organigram Ziekteverzuimreglement Voorbeeld loonstrook Euromaster NL CAO Beroepsgoederenvervoer

NIEUWE CAO In de nieuwe CAO bestaat het recht voor 55-plussers om te verzoeken om geen ploegendienst, overuren of nachtelijk werk te verrichten. Werkgever en werknemer zullen in onderling overleg bepalen of hieraan uitvoering kan worden gegeven. Ook is er nu de gelegenheid voor iedereen om een urenmaximum op te geven op basis van het aantal maximaal werkuren per jaar.

PKB Per 1 januari 2018 wordt het Persoonlijk Keuze Budget (PKB) ingevoerd. Twee bovenwettelijke vakantiedagen, de leeftijds- of diensttijdafhankelijke vakantiedagen worden opgenomen in het PKB. Dit geldelijk gemaakte potje kan desgewenst aangewend worden voor scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht), vrije tijd of geld. Er kan tot een maximum van 18 dagen in het PKB opgebouwd worden voor vrije tijd. De wettelijke 20 vakantiedagen blijven normaal beschikbaar om op te nemen, plus twee bovenwettelijke dagen en de 3,5 ATV-dagen. De aanvraag van een PKB vindt plaats in januari via InSite. De werknemer kan per betalingsperiode keuzes maken met het tot dan toe opgebouwde budget in de vorm van geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Niet gebruikte dagen uit het PKB worden aan het einde van het kalenderjaar volledig uitbetaald.

18 | ONDERWEG 06 2017


IN MEMORIAM Marco Meems

Sinds 2015 Tankwagenchauffeur industrieel gas bij Schenk

Jan Houke

Sinds 2012 Tankwagenchauffeur smeerolie bij Schenk

Gerard Reijm

Sinds 2007 Tankwagenchauffeur motorbrandstoffen bij Schenk

44 jaar- Tankwagenchauffeur

49 jaar - Tankwagenchauffeur

58 jaar - Tankwagenchauffeur

Adrie van Pouderoijen

Sinds 1999 Tankwagenchauffeur motorbrandstoffen bij Schenk

66 jaar - Tankwagenchauffeur

Ron Baron

Sinds 1995 Tankwagenchauffeur industrieel gas bij Schenk

55 jaar - Tankwagenchauffeur

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van een aantal van onze zeer gewaardeerde collega’s. Allen waren het zeer betrokken tankwagenchauffeurs die altijd klaar stonden voor Schenk om het werk met veel plezier uit te voeren. Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd en missen in hen fijne collega’s. Wij wensen de families veel sterkte voor de toekomst. Namens directie en personeel Schenk Papendrecht BV, Harry en Arjan Schenk

ONDERWEG 06 2017 | 19


SCHENKVARIA

Op 8 december 2017 kregen deze twee chauffeurs samen met hun collega’s een officieel afscheid vanwege hun pensionering. Eerder werden ze op hun laatste werkdag verrast.

Verrassend afscheid

voor Jan Scherpenkate en Piet Pols

Jan Scherpenkate Hij was 44 jaar in het transport werkzaam, waarvan 40 jaar als tankwagenchauffeur. Op 29 augustus 2017 was Jans laatste werkdag en die ging niet onopgemerkt voorbij. Zo trof hij op het dashboard een fles wijn aan met een kaart van een collega. Dat gebeurt ook niet elke dag. In de weken daarvoor hadden vele klanten en collega’s hem al gebeld, dat geeft aan hoe betrokken Jan altijd is geweest bij het bedrijf, zijn collega’s op standplaats Zwolle en de maatschappijen waarvoor hij heeft gewerkt. Bij de laatste lossing werd hij verrast door Operationeel Manager Frits van Hintum en Operational Supervisor Frank Keurntjes om hem te bedanken voor de bewezen diensten. Toen het rolluik van de tapkast van de oplegger voor de laatste keer naar beneden ging en hij zijn handschoenen weglegde wilde hij zijn veiligheidsbril teruggeven aan Frank. Frank nam de bril niet aan met de woorden: “Bewaar hem zelf maar want je weet maar nooit…” Jan Scherpekate en Frits van Hintum

Jan Scherpenkate en Piet Pols, dank voor de jarenlange fijne samenwerking! Piet Pols Op vrijdag 27 oktober 2017 was het de laatste werkdag voor Piet. Wat hij niet wist, was dat zijn collega Albert Pierik eerder contact had gelegd met zijn familie om deze bijzondere dag extra kleur te geven. Hij had ook met de planning van Q8 geregeld dat Piet de laatste rit in Zwolle kon lossen. Albert had uitgerekend dat hij op tijd bij het Tango tankstation zou arriveren. Even leek het mis te gaan; Piet was voor een afgebroken wielbout langs de garage gereden, maar kwam toch nog op tijd aan. Frans Mazee van Q8 stond hem op te wachten, waarna ook nog Albert Pierik en Frank Keurntjes hem de hand kwamen schudden en hem een attentie aanboden. Piet was verrast en onder de indruk. Dat gevoel in het kwadraat kreeg hij toen één van zijn kleinkinderen kwam aangelopen, gevolgd door zijn vrouw, twee zonen, schoondochter en nog meer kleinkinderen. Hij genoot zichtbaar van dit kostbare moment. v.l.n.r.: Albert Pierik, Piet Pols, echtgenote, schoondochter, zonen en kleinkinderen

20 | ONDERWEG 06 2017


ONDERSCHEIDINGEN

RIDDERS van de Weg HELDEN Het is elk jaar weer een festijn in Hart van Holland in Nijkerk, zo ook op 30 september 2017. De Nederlandse Ridders van de Weg worden door organisator TVM beloond voor jarenlang schadevrij rijden. Het zijn helden van de weg en die waren er natuurlijk ook weer van Schenk. De cijfers: met 54 ridders was het minder dan vorig jaar. Met name de 17 Bronzen Ridders voor drie jaar schadevrij rijden steken wat schril af tegen de 55 van vorig jaar. Gelukkig houden de 22 Zilveren Ridders met vijf schadevrije jaren (vorig jaar 20) en de 15 Gouden Ridders met tien schadevrije jaren (vorig jaar 18) de boel behoorlijk in balans. Een opvallende Gouden Ridder was dit jaar Bart Stoeken, hij is trainer voor de chauffeurs van Cryogene gassen en voegt net als zijn collega-ridders duidelijk de daad bij het woord. Bij Schenk bestaat grote trots voor alle chauffeurs die tot ridder zijn geslagen, vandaar dat Harry en Arjan Schenk, Maarten Maasland, John van den Akker en Operational Supervisors Cor van der Beek en Frank Keurntjes erbij waren. Rintje Ritsma en Nicolette van Dam zorgden ook dit jaar voor de uitreiking van zilveren en gouden oorkondes en de bijbehorende beeldjes. Jammer was dat een relatief groot deel van de Schenk-ridders er niet bij konden zijn om het zelf mee te maken, degenen die er wel waren hebben dubbel en dwars genoten van de feestelijke dag. Er waren zelfs chauffeurs die een dag eerder kwamen en er een nachtje uit van maakten met partner. Hoe dan ook, de ridders hebben het allemaal dubbel en dwars verdiend!

Gouden ridders

Zilveren ridders

Bronzen ridders

Jan Beukers

Onno Bakker

Kees de Baat

Gerrit Bouwheer

Dirk Boer

Bart den Boer

Leo Haanskorf

Willem van der Borgh

Rene de Bruyn

Hans Hermsen

Cor Bremmert

Maurits de Gruijter

Marcel Karssies

Norbert de Bruin

Willem van der Kaaij

John van Loon

Ronald de Bruyn

Krzysztof Kaj

Hugo Merckx

Marcel Buddenberg

Huib Klink

Joop te Molder

Ron van Dijk

Dirk de Lange

Piet Pors

Georges Dorka

Andre Meerhoff

John Siep

Martin Geluk

Hans Rouwen

Bart Stoeken

Wout Hak

Freek Rutte

Rob Timmerman.

Peter van der Hart

Don ter Steege

Ton Valent

Peter Hensen

JosĂŠ Torres Vuijk

Edwin Welvaart

Robert van der Hoogt

Joop Verbaas

Aad Wentink

Danny Marree

Alain van der Vloet

Otto Mooi

Edwin de Vos

Marc Nijssen

Willem van der Waal

Frank van Pouderoijen Rob Steenhuisen Ruud Stroomberg Perry de Wilde Paul Zwarts

Volgend jaar is de vijftigste uitreiking, dat belooft een nog groter spektakel te worden.

ONDERWEG 06 2017 | 21


KWALITEIT & VEILIGHEID

Oplossingspercentage van

near miss meldingen is in drie jaar meer dan verdubbeld Het is druk op de afdeling QHSSE. Gelukkig niet omdat er meer incidenten plaatsvinden, maar omdat er in de afgelopen periode veel nieuwe chauffeurs bij zijn gekomen. “Het aantal nieuwe chauffeurs is aanzienlijk. Dat komt enerzijds door de groei van het bedrijf en anderzijds doordat meerdere chauffeurs met pensioen zijn gegaan. Al die nieuwe chauffeurs moeten kennismaken met onze specifieke werkwijze en dat betekent voor ons meer werk aan de winkel”, aldus Ewout. “Ondanks de groei is er sprake van een verminderd aantal incidenten, dat is positief. Op het gebied van milieuincidenten boeken we tot op heden een prima resultaat. Dat geldt ook voor de verkeersschades. Defensief rijden werpt hier zijn vruchten af. Je ziet het ook aan wat de ervaren Ridders van de Weg zeggen; “altijd rustig blijven in het verkeer.” Dat is een gouden advies. Wel is er een waarneming van stijging in schades die worden veroorzaakt door derden, maar dat valt onze chauffeurs niet aan te rekenen. Dat is de tol die we moeten betalen voor

22 | ONDERWEG 06 2017

het steeds drukker wordende verkeer. Het aantal contaminaties is beperkt gebleven, we doen er alles aan om dit nog verder te verminderen. Manoeuvreerschades vertonen helaas wel een stijgende lijn. Afleiding, routinematig handelen, inschattingsfouten of onoplettendheid liggen eraan ten grondslag. Er valt hier echt nog wat te winnen. Daarnaast levert het vertraging en extra kosten op die ten koste gaan van onze winstmarge, dat blijft zonde. Uitlezen gegevens Voertuig- en chauffeursgegevens dienen op tijd uitgelezen te worden vanuit de tachograaf. Nagenoeg alle Schenkchauffeurs doen dat, complimenten daarvoor. Voor wat betreft overtredingen gaat het voornamelijk om onvoldoende rust volgens de regels die daarvoor gelden. Doorgaans zijn het kleine overschrijdingen, maar de regels zijn nu eenmaal streng. In samenspraak met de planning houden we rekening met marges om de vertragingen in het drukke verkeer in te calculeren.  Op die manier moet het mogelijk zijn deze overtredingen te minimaliseren.

Near Miss meldingen Near Miss meldingen, bijvoorbeeld over onveilige situaties op laad- of losplekken of onveilige verkeerssituaties zijn en blijven belangrijk. Ze leveren een significante bijdrage aan de veiligheid van collega’s. Ook hier zijn complimenten voor onze chauffeurs weer op zijn plaats, eind september hadden we er al 1.238 binnen; keurig! Om die situaties op te lossen zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van anderen, maar we werken er hard aan. Was het oplossingspercentage in 2015 nog 30%, in 2016 steeg dat naar 57% en voor 2017 denken we uit te komen op circa 65%. Vanzelfsprekend willen we tot een nog hoger percentage komen. We investeren erin om het proces te automatiseren waardoor het makkelijker wordt om meldingen in te dienen en foto’s te uploaden. Zo maken we het met en voor elkaar steeds veiliger. Alles overziend blijft er altijd ruimte voor verbetering, maar ik denk dat we mogen zeggen dat we het goed doen.”


SCHENKVARIA

Vele Jubilarissen Willem Verwaal

Joost Mans

Arie Geurts

Arno Carnas

Evert Hammer

Arie Kortleve

“Op vrijdag 8 december jl. zijn 23 jubilarissen in het zonnetje gezet gedurende de jaarlijkse viering in het Van der Valkhotel te Houten. Na het succes van 2016 op deze locatie met toen een relatief kleine groep hebben we weer gekozen voor deze locatie met in totaal 23 jubilarissen en meer dan 100 aanwezigen”, laat John van den Akker weten. “Naast de jubilarissen waren partners en kinderen met partner aanwezig, zodat de bijeenkomst ook een familiair karakter kreeg. Van onze klanten BP, Shell aviation en Bottom Line waren er vertegenwoordigers aanwezig, naast Schenk waren alle jubilarissen erg gesteld op die belangstelling. In totaal waren er 11 collega’s aanwezig die 25 jaar in dienst zijn en 1

collega die zelf 40 jaar in dienst is. Daarbuiten waren er 11 collega’s aanwezig die eerder dit jaar met AOW of pensioen zijn gegaan of zeer binnenkort gaan. Naast een woord van dank door Arjan Schenk kregen de jubilarissen (allemaal chauffeurs) vanuit de planning een persoonlijk schrijven van de collega’s op kantoor dat erg in de smaak viel. Aan het einde van de viering keerde iedereen weer huiswaarts in de ondertussen besneeuwde witte wereld met een mooi bloemstuk met de traditionele tankwagenminiatuur.”

Piet van Haarlem

Fred Makkinje

Bertil Overink

Dirk ter Haar

Frans Daalmeijer

Jan Hak

Ton Valent

Willem de Jong

Jan van Dinteren

Jos Meijdam

Kees van Aert

Lex Haveman

Piet Pols

Tom Melching

40 jaar dienstverband Harm Meijering

Wim van Hoevelaken

Marie Uittenbogaard

ONDERWEG 06 2017 | 23


SCHENKVARIA

Jubilarissen 1 juli 2017 - 1 januari 2018 12,5 jaar dienstverband 2017 Lecomte, A. (Lex) Motorbrandstoffen Siep, J.H.M. (John) Bitumen Wijninga, M.A. (Marco) Motorbrandstoffen Duijn, W.A. van (Willem) Motorbrandstoffen Lorijn, H.G. de (Henk) Motorbrandstoffen Genderen, C.F. van (Chris) Bitumen Stanisci, G.M. (Marco) Motorbrandstoffen Vos, P.W. de (Paul) Motorbrandstoffen Heuvel, B.M. van den (Bas) Smeerolie Verdaasdonk, H.A.J. (Henk) Industriele gassen Eck, W.J. van (Willem) ICT manager Chapel - Kooiman, M.L. (Marlous) Administratief medewerkster ritadministratie

25 jaar dienstverband 2017 Carnas, A.J. (Arno) Bakker, F. (Frank) Hammer, E. (Evert) Kortleve, A. (Arie) Verwaal, W.H.G. (Willem) Mans, J. (Joost) Geurts, A.T.J. (Arie) Haarlem, P. van (Piet)

Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Medewerker Intermodaal Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen LPG

40 jaar dienstverband 2017 Meijering, H. (Harm)

Motorbrandstoffen

Vervroegd Ouderdomspensioen 2017 Melching, T.A.L. (Tom)

Schenk Tanktransport GmbH Am Stadthafen 12-18 D-45881 Gelsenkirchen Tel +49 209 88001-100 Fax +49 209 88001-199 info_de@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport nv Schomhoeveweg 13 B-2030 Antwerpen Tel +32 3 206 90 90 Fax +32 3 206 90 99 info_be@schenk-tanktransport.eu

Schenk Luxembourg SA Zone Industielle 23 L-8287 Kehlen Tel +352 30 98 51-1 Fax +352 30 52 82 info_lu@schenk-tanktransport.eu

Motorbrandstoffen

AOW Gerechtigd 2017 65 jr + 9 maanden Beyer, E.M. (Ernst) Valent, A.F. (Ton) Scherpenkate, J. (Jan) Jong, J. de (Jan) Pols, P.G. (Piet) Uittenbogaard, M.A. (Maarie) Hermans, A.W. (Ton) Makkinje, F. (Fred) Herman, F.A. (Frans) Beek, A. van (Aad)

Schenk Papendrecht bv Burg. Keijzerweg 6 NL-3352 AR Papendrecht Tel +31 78 644 21 50 Fax +31 78 644 21 55 info_nl@schenk-tanktransport.eu

Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen Smeerolie Motorbrandstoffen Flessengas Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen

www.schenk-tanktransport.eu

Bedankt voor uw bijdrage en inzet gedurende het afgelopen jaar!

Wij wensen u een voorspoedig 2018

Schenk magazine - Onderweg 6  
Schenk magazine - Onderweg 6  
Advertisement