Schenk magazine - Onderweg 9

Page 1

SCHENK MAGAZINE Jaar 5 | nummer 09 | juli 2019

onderweg In 2019 bouwen we verder aan de toekomst

Schenk Intermodal Steeds verdere reizen

Sporten als verzuimpreventie Koop een weerstands­band!


06 Dankzij app meer collega’s op InSite 08 Zo activeer je de pocket app 09 Nieuwe trekkers en nieuwe opleggers bij Westfalen AG

HR-afdeling Gelsenkirchen (D) uitgebreid

10 HR Casemanager Neeltje van Roosmalen ‘Blijf vooral nergens mee lopen’ 12 Schenk’ers manoeuvreren steeds beter 14 Supplier Award voor Intermodal 15 Gezamenlijk ontbijt techneuten

INHOUDSOPGAVE

04 Steeds verdere reizen voor Schenk Intermodal

In 2019 bou verder aan d

16 Oplevering ‘nieuwe’ hoofdkantoor eind juli 2019 18 Sporten als verzuimpreventie Koop een weerstands­band! 20 Noodgedwongen verzuim ‘Doe wat je kunt doen’ 21 ‘Een opsteker voor onze mensen’ 22 De drijfveren van de Ondernemingsraad 24 Nieuw bij Schenk: ICT Servicedesk 26 Safety first - Safety Day evenementen gedurende het 1e kwartaal! 27 WDR-reportage: onze noodoefening

In Memoriam Martin Hinterwäller

28 Andrea Havel ‘Hier heb ik het gevoel van welbehagen’ 30 Wat doe jij met € 1.000,31 13 nieuwe chauffeurs voor Linde-cryoservices 32 Jubilarissen

02 | ONDERWEG 09 2019

‘Beste medewerkers, In het voorwoord van de vorige uitgave van de Onderweg (december 2018) benoemden we een aantal plannen die we in petto hadden voor 2019. Ambitieuze plannen, waarvan we inmiddels constateren dat we door een bijzonder goede onderlinge samenwerking, hard werken en met gezond verstand de plannen ook dusdanig realiseren zoals ze destijds bedacht zijn. Gestaag en met een duidelijke positieve trend zien we het ziekteverzuim dalen. Verlaging van het ziekteverzuim was een belangrijk punt van aandacht (en zorg) in 2018 en is ook in 2019 een speerpunt in ons beleid. Door blijvend veel aandacht te besteden aan de gezondheid van onze medewerkers en door het verzuim kort op te volgen, boeken we goede resultaten. We hebben onze doelstelling nog niet bereikt, er is dus nog veel werk te verrichten, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we zullen slagen in een structurele verlaging van de verzuimcijfers. We zien deze trend in alle landen waar we actief zijn. Mede als gevolg van een lager verzuim verwachten we de komende zomermaanden meer robuust te zijn georganiseerd tijdens de vakantiepiek. Dat neemt niet weg dat het vakantiehoogseizoen qua bezetting van de wagens een serieuze uitdaging blijft. Maar met lagere verzuimcijfers staan we er in ieder geval beter voor dan in het afgelopen jaar. Dat is goed nieuws! Eind juli oplevering kantoor Verder kondigden we in 2018 de verbouwing aan van het kantoor in Papendrecht (NL), de verhuizing van de werkplaats vanuit Papendrecht naar de locatie Nieuwland te Alblasserdam (NL) en we kondigden de op handen zijnde aanleg van een parkeerterrein in Antwerpen (B) aan, waar we activiteiten van Schenk en Thys gaan combineren. Inmiddels een paar maanden later, is de verbouwing van het kantoor in volle gang. De planning die de aannemer heeft gemaakt wordt stipt gevolgd, met als resultaat dat het geheel gerenoveerde pand met alle


HET EERSTE WOORD

uwen we de toekomst nieuwe werkplekken einde juli 2019 wordt opgeleverd. We zien hier samen met onze Nederlandse kantoorcollega’s enorm naar uit. 11 juni ingebruikname nieuwe werkplaats De dag voor Hemelvaart is de locatie van Iveco Schouten te Alblasserdam (NL) officieel ons eigendom geworden. Na overleg met Schouten mochten we al eerder beginnen met de verbouwing van onze nieuwe werkplaats en bijbehorende kantoren. Het gevolg hiervan is dat de nieuwe werkplaats al na Pinksteren, per 11 juni jl., in gebruik kon worden genomen. Een fantastisch resultaat voor iedereen die hierbij betrokken is geweest. Vooral dank aan het werkplaatspersoneel dat de verhuizing grotendeels zelf heeft uitgevoerd. Verderop in deze Onderweg treffen jullie enkele foto’s aan van de verbouwing en de nieuwe werkplaats. Op de jaarvergadering in Houten hebben we aangekondigd een personeelsdag te organiseren op onze eigen locaties na de zomervakantie. Helaas bleek dit niet mogelijk en hebben we dit doorgeschoven naar volgend voorjaar. Dit valt dan mooi samen met het 95-jarig bestaan van ons bedrijf. Ook nieuw kantoor in Antwerpen Tenslotte kunnen we jullie concreet informeren over de locatie in Antwerpen (B). Het kantoor aan de Schomhoeveweg wordt momenteel verbouwd om de huisvesting van Tanktransport Thys mogelijk te maken. Per medio juli 2019 zullen de kantoormedewerkers van Thys hun intrek nemen in de vernieuwde kantoorruimte op de tweede etage. De aanleg van het benodigde parkeerterrein, truckwash en de werkplaats van Thys start direct na de zomermaanden, volgens planning in september 2019. Al met al erg belangrijke ontwikkelingen om in de toekomst de stabiliteit en de continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen. Met goede huisvesting en voldoende ruimte om te kunnen blijven ondernemen, verstevigen we de basis voor onze toekomst.

‘We zien succes in alle afdelingen van het bedrijf.’ Niet meegaan in iedere hype We gebruiken met opzet de woorden ‘stabiliteit en continuïteit van ons bedrijf’. Uiteraard kunnen we onze ogen niet sluiten voor berichtgeving in de media over actuele kwesties zoals bijvoorbeeld Brexit, de handelsoorlog tussen China en Amerika, de positieve of negatieve invloed van de EU en nog vele andere zaken. Maar wij kunnen niet meegaan in iedere hype die daarover ontstaat. Onze koers bepalen wij op basis van nuchter nadenken, het vertrouwen dat we krijgen van de opdrachtgevers en de kansen die we daarbij kunnen creëren voor de toekomst van het bedrijf. Succes in alle Schenk-afdelingen We stellen vast dat er volop kansen zijn. Uiteraard helpt het huidige economisch klimaat daarbij. Maar ook door goed te luisteren naar medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers leren we hoe we die kansen kunnen omzetten in succes. We zien succes in alle afdelingen van het bedrijf. De motorbrandstoffen activiteiten zijn stabiel, de smeerolie, bitumen en chemie activiteiten zijn groeiende en de activiteiten van onze cryo-afdeling (luchtgas en LNG) alsmede Schenk Intermodal groeien zelfs hard. Tenslotte zien we ook een belangrijke groei bij de afdeling onderhoud, doordat derde partijen in toenemende mate werk uitbesteden aan onze technische afdeling. De belangrijkste uitdaging die we hebben om de groei aan te kunnen, is het aantrekken van gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Wij zijn trots en dankbaar op iedereen die meewerkt aan de stabiliteit en continuïteit van Schenk! Geniet van de zomermaanden en de daarbij behorende vakantie! Voor nu veel leesplezier gewenst met de nieuwe uitgave van de Onderweg. Met persoonlijke groet, Arjan & Harry Schenk

ONDERWEG 09 2019 | 03


Steeds verdere reizen voor

Schenk Intermodal De Schenk-afdeling Intermodal groeit. En vanwege de actuele duurzaamheidstrend lonkt de toekomst ook nog eens veelbelovend. De hoogste tijd om bij te praten met Paul van de Reijt, General Manager bij Schenk Intermodal. Paul en zijn collega’s zijn gehuisvest op het bedrijventerrein Nieuwland Parc in Alblasserdam (NL), ook wel bekend als P3. Naast hun kantoor staan de kenmerkende witte Intermodal-tanks fraai aan de meanderende rivier de Noord geparkeerd. Terwijl het water hier onafgebroken tegen de kade klotst, zijn in de verte de vele historische panden van de stad Dordrecht te zien, met de ietwat scheve toren van de Grote Kerk als sierlijk middelpunt. Enorme CO2 besparing Op zo’n lange geschiedenis als deze kerk kan de afdeling Intermodal niet

04 | ONDERWEG 09 2019

terugkijken, toch biedt Schenk intussen alweer ruim tien jaar intermodale vervoersoplossingen aan. Met speciaal tankcontainer-equipment laden we vloeistoffen en industriële en cryogene gassen, waarna deze verder vervoerd worden per spoor, weg of over zee. Transport via meerdere modaliteiten dus. Paul: ‘We transporteren bijvoorbeeld veelvuldig koelgassen voor de automotive industrie, die dit voor airco’s gebruiken.’ Elk jaar levert Intermodal percentueel gezien een grotere bijdrage aan Schenk en naar verwachting zal deze trend alleen maar doorzetten. ‘Het intermodale vervoer levert een enorme CO2 besparing op. Dit past naadloos in de huidige zoektocht naar duurzaamheid’, stipt Paul als één van de redenen voor de groeitrend aan. ‘Bij afstanden langer dan 500 kilometer beginnen organisaties

steeds vaker aan intermodaal vervoer te denken. Daarnaast speelt het actuele chauffeurstekort ook een rol in onze groei.’ LNG naar Afrika en Rusland 2019 begon wederom veelbelovend: in het eerste kwartaal realiseerde Intermodal reeds een flinke omzetverhoging. Onder meer dankzij een aantal nieuwe en grote projecten in LNG naar landen in Afrika en Rusland. ‘Landen waar we tot voor kort nooit kwamen, maar nu bevoorraden wij deze LNG-producenten met verschillende producten. Verder gaan we binnenkort LNG leveren in Engeland, Ierland en Noorwegen. Ja, LNG is écht een groeiproduct voor ons.’ Tevens zijn er interessante ontwikkelingen met diverse gassen, waarbij producenten steeds duurzamere blends bedenken. ‘Deze ontwikkelingen vragen om meer specifiek equipment en aangepaste losmethodes.’


ACTUALITEIT AFDELING INTERMODAL • 25 eigen chauffeurs, naast gebruikmaking van charters • 15 kantoorfuncties • 2 monteurs

Toename werkplaatsactiviteiten Om de groei daadwerkelijk te bewerkstelligen en in goede banen te leiden, investeert Schenk flink in de tankcontainervloot en het bijbehorende equipment. ‘Hierbij is het goed om te vermelden dat ook onze werkplaatsactiviteiten toenemen’, aldus de General Manager, die sinds 2017 de scepter zwaait bij Intermodal. De verhuizing van de Schenk-werkplaats vanuit Papendrecht (NL) naar het voormalige pand van onze overburen Iveco Schouten is voor ons ook nog eens gunstig, omdat direct achter dit pand dat nu eigendom van Schenk is ook de

containers van ons staan opgeslagen. Het totaal heet vanaf heden P2. Daarnaast zullen de fakkelactiviteiten ook plaats gaan vinden op deze locatie, waardoor we veel minder op en neer hoeven te rijden voor het purgen met stikstof en/of repareren. De verhuizing maakt het er voor onze afdeling alleen maar beter op!’ Brexit een gevaar? Het is overduidelijk, Paul is positief gestemd over de huidige ontwikkelingen en heeft vertrouwen in de toekomst. Maar zelfs bij Schenk Intermodal schijnt de zon niet altijd, wat kunnen we bijvoorbeeld verwachten van de voorlopig uitgestelde

‘Chauffeurs leveren knap staaltje werk!’ Paul van de Reijt, General Manager Intermodal

Brexit? ‘Een harde Brexit zal zeer zeker consequenties hebben voor onze activiteiten naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland.’ Multi-inzetbare chauffeurs Terwijl een wit passagiersschip voorbijglijdt over de Noord, richting het pittoreske Dordrecht, zet de General Manager tot slot z’n chauffeurs in het zonnetje. ‘Onze chauffeurs leveren een knap staaltje werk. Ze transporteren niet alleen cryogene gassen of LNG, maar ook industriële gassen en vloeistoffen. Ze moeten multi-inzetbaar zijn, door de diverse eisen van iedere opdrachtgever. We trainen hen om met zes verschillende producten te kunnen werken, besteden veel aandacht aan deze opleidingen, maar voor onze mannen betreft het vaak kortdurende projecten. Na een paar ritten, moeten ze soms alweer iets anders vervoeren. De moeilijkheidsgraad is dus hoog.’ Om zichzelf na een korte stilte glimlachend aan te vullen: ‘Je kunt het ook uitdagend noemen natuurlijk.’

ONDERWEG 09 2019 | 05


AUTOMATISERING

Dankzij app meer collega’s op InSite In april 2019 lanceerde Schenk de AFAS pocket app. ‘Alle collega’s kunnen nu via hun smartphone op elk gewenst moment en op iedere locatie bij hun InSite-gegevens’, aldus ICT systeem- en applicatiebeheerder Robbert de Boer. ‘Zeker chauffeurs kunnen niet zomaar achter hun computer kruipen, voor hen is de pocket app écht een uitkomst. Niet voor niets installeerde en gebruikte een meerderheid van onze mensen de app vanaf april.’ Als applicatiebeheerder sleutelde Robbert intussen alweer heel wat uurtjes aan InSite en de pocket app. Vaak in samenspraak met HR-manager John van den Akker, die z’n verlanglijst met nieuwe wensen voor InSite regelmatig door brieft. Met hen neemt de Onderweg-redactie de actuele stand van zaken door. ‘Willen gerichter communiceren’ John is positief verrast door de vlucht die InSite de afgelopen maanden nam: ‘Steeds meer collega’s gaan op InSite. De toegankelijke app levert hier natuurlijk een stevige bijdrage aan, want die is helemaal gemaakt om InSite te lezen op de smartphone. Dat gaat veel sneller en makkelijker dan door in te loggen op de

06 | ONDERWEG 09 2019

computer.’ Een belangrijke ontwikkeling ook, stelt de HR-manager: ‘We kunnen nu veel beter informatie overbrengen naar onze collega’s. Chauffeursvergaderingen zijn er tenslotte maar enkele keren per jaar, maar via de app kan 24/7 informatie aangeboden worden en bepaald eenieder zelf wanneer hij of zij het leest.’ Hierbij schuilt wel het gevaar dat de hoeveelheid informatie dat aangeboden wordt (te) veel wordt, plaatst Robbert een kanttekening. ‘We willen gerichter gaan communiceren, met de pocket app is dat mogelijk. Daarmee kunnen we bepaalde berichten bijvoorbeeld alleen naar specifieke afdelingen sturen, zonder anderen hiermee te vermoeien. Momenteel is dit nog niet rond, maar we werken hieraan.’ Bescherming gegevens Hoewel veel Schenkers de pocket app gingen gebruiken, vond een deel de installatie van de app wel lastig. Robbert: ‘Vooral de twee-factorauthenticatie zorgde voor de nodige problemen. Daarvoor moet je op je telefoon een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning geven, voordat je de app kunt gebruiken. Op je computer is het nóg iets ingewikkelder, want dan

krijg je een pincode via je smartphone, die je dan vervolgens op je computer in moet voeren.’ Hoe hinderlijk dit ook is, leverancier AFAS beschermt met deze authenticatie de persoonlijke gegevens van iedereen optimaal en waarborgt zo de veiligheid en privacy. ‘In InSite staan loonstroken en dergelijke, die wil je goed beveiligd hebben.’ Telefonische helpdesk In april jl. was de ICT ’er hierdoor wel druk met het beantwoorden van vragen over hoe de app te installeren. Ofschoon door deze vragenrondes bepaalde werkzaamheden bleven liggen, bracht het hem niet uit z’n evenwicht. Z’n ogen twinkelen nog even olijk vanachter zijn hippe, zwarte bril. En terwijl hij zijn eigen smartphone over de vergadertafel rustig richting de redacteur schuift, legt hij ook aan hem op kalme toon uit hoe hij de app kan installeren (zie p8). ‘De instructies zijn in principe duidelijk, maar sommige collega’s vinden het fijn om telefonisch bij de hand genomen te worden, dan gaat het voor hen sneller.’ Anderen benaderen Robbert per mail, via insite@schenk-tanktransport.eu. ‘Dat is ook een prima weg. Geef wel graag duidelijk aan waar het niet goed gaat, dan kan ik je sneller helpen.’ De ICT-


Robbert de Boer en John van den Akker

afdeling brengt momenteel de meest gestelde InSite-vragen in kaart, zodat naast Robbert ook zijn collega’s van de nieuwe ICT Servicedesk dit op kunnen lossen. Toekomstmuziek Tegelijk met de introductie van de pocket app rolde de ICT-afdeling ook een ander initiatief uit: medewerkers kunnen voortaan hun verlof aanvragen via InSite en de app. ‘Een andere enorme verbetering is de mogelijkheid om documenten, zoals jaarcontracten, digitaal te ondertekenen. Tot dusver moest een door de directie ondertekend jaarcontract per post naar een collega en die stuurde dit dan ondertekend terug. Dat kan binnenkort allemaal via InSite. Dit scheelt tijd, geld en bomen, daar is de digitale snelweg gewoon voor!’ aldus John enthousiast. ‘Schenk heeft een speciale certificering voor deze digitale krabbels, zodat het ook juridisch klopt.’ De HR-specialist, tot dusver bevlogen sprekend over InSite, laat even een stilte vallen. Vraag hem naar InSite en hij verandert in een heuse spraakwaterval. En dan te weten dat er nog meer ICT-lanceringen op de agenda staan.

‘Digitale declaraties sneller terug te betalen’ Robbert de Boer, ICT systeem- en applicatiebeheerder ‘Robbert en z’n collega’s werken hard aan de mogelijkheid om zelf gegevens te kunnen wijzigen in InSite, zoals je adres bij een verhuizing. Na de wijziging gaat er automatisch een bericht naar onze HR-afdeling. Dit maakt het hele proces sneller en betrouwbaarder. Nu gaat dit nog via een telefoontje, een e-mailtje, et cetera.’ Dit laatste geldt ook voor digitale declaraties. Robbert: ‘We zijn ermee bezig om ook dit digitaal mogelijk te maken. In de toekomst maakt onze chauffeur dan een foto van het bonnetje, stuurt deze direct in via InSite, zodat onze administratie het snel kan verwerken. En, misschien nog wel belangrijker, hierdoor zijn de declaraties ook sneller terug te betalen...’ Dankzij de app zijn de mogelijkheden voor een vlotter proces legio. ‘De weekstaten zorgen eveneens voor een enorme papierstroom. We buigen ons daarom over een digitale oplossing via de pocket app.’

Gebruik InSite noodzaak Al met al wordt InSite steeds aantrekkelijker en gemakkelijker. John: ‘Gelukkig maar, want de noodzaak om mee te lezen via InSite groeit ook. Uitnodigingen voor toolbox bijeenkomsten bijvoorbeeld versturen we voortaan alleen nog via deze weg.’ Voor sommige collega’s is dit lastig. Als HR-manager heeft John hiervoor zeker begrip, maar tegelijk stipt hij aan dat het belangrijk is dat collega’s hun best doen om met InSite te leren werken. ‘Of we het leuk vinden of niet, vandaag de dag moet je er voor zorgen dat je niet achterblijft met betrekking tot de digitale mogelijkheden. Dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer. .’ Zo eindigt dit zo opgewekte artikel scherp. Een mineur als slotakkoord. Gelukkig komt John met nóg een akkoord: ‘Juist daarom ben ik zó blij, dat dankzij de app, nog meer mensen InSite zijn gaan gebruiken!’

ONDERWEG 09 2019 | 07


Zo activeer je de

pocket app

01

Download en installeer de pocket app op je smartphone.

02

Kies voor Anders aanmelden

03

Voer e-mailadres + omgevingssleutel in (VDF7NR).

04

Je ontvangt dan per mail een persoonlijke activeringscode.

05

Vul deze in en kies daarna een eigen pincode voor de app.

06

De app is gebruiksklaar!

E-mailadres voor vragen: insite@schenk-tanktransport.eu

08 | ONDERWEG 09 2019


INTERNATIONAAL

Nieuwe trekkers en nieuwe opleggers bij Westfalen AG Met Westfalen AG is per 1 januari jl. ons vervoerscontract betreffende de bevoorrading van tankstations vernieuwd voor een periode van vijf jaar. In dit verband zijn alle trekkers vervangen door nieuwe Scania type R trucks en zijn 5 nieuwe Schrader opleggers in gebruik genomen, de overige krijgen een revisie en face lift. Alle opleggers zullen van nieuwe Westfalen reclame voorzien worden. Zodra hier beelden van zijn, zullen we deze tonen. Individuele wensen Een gedeelte van onze Westfalen-vloot voor de distributie van industriĂŤle gassen werd eveneens van nieuwe trekkers en een motorwagen (Actros MP 4 en Scania) voorzien. Zeer belangrijk was daarbij voor ons dat wij onze collega-chauffeurs sterk bij de configuratie betrokken hebben. Zodoende konden wij rekening houden met de individuele wensen tijdens de bestelfase van de trekkers. Wij wensen al onze collega-chauffeurs veel plezier en een goede en veilige rit met het nieuwe materieel!

HR-afdeling

Gelsenkirchen (D) uitgebreid INTERNATIONAAL In 2018 en begin 2019 was er op onze HR-afdeling in Gelsenkirchen volop beweging. Allereerst was er de implementatie van een softwaresysteem voor het beheren van alle binnenkomende sollicitaties. Hierdoor was de werving van personeel veel beter te managen. Verder is het positief te noemen dat ondanks de krappe arbeidsmarkt de vacatures over de hele Schenk groep Duitsland goed ingevuld kunnen worden. Binding en begeleiding Sinds mei van dit jaar bestaat onze HR-afdeling in Duitsland dankzij de start van een HR-assistente Laura Just uit twee personen. We hebben hierdoor vooral een permanente bezetting om vragen te beantwoorden van personeel, tevens zijn we ook goed voorbereid op alle toekomstige ontwikkelingen. Een aantal projecten, in het bijzonder betreffende de binding en begeleiding van medewerkers o.a. tijdens en na terugkeer ziekteverlof, staan op de agenda van 2019 en zijn gaande.

ONDERWEG 09 2019 | 09


HR Casemanager Neeltje van Roosmalen

‘Blijf vooral nergens mee lopen’ Begin dit jaar startte HR Casemanager Neeltje van Roosmalen haar belmarathon naar alle niet-zieke chauffeurs van de afdeling Motorbrandstoffen (MBS). ‘Juist de collega’s die weinig tot nooit ziek zijn en hun werk goed doen, spraken we nooit.’ ‘Ga je met plezier naar je werk?’ ‘Verwacht je je werk de komende jaren te kunnen blijven doen?’ Dit soort vragen stelt Neeltje aan de MBS-chauffeurs tijdens haar inzetbaarheidsgesprekken.

Manager bij MBS) en de planners’, zegt Neeltje. ‘Soms is iets heel simpel op te lossen, bijvoorbeeld wanneer het een versleten stoel betreft. Ik neem daarvoor dan contact op met onze werkplaats. Chauffeurs weten niet altijd waar ze voor zo’n klacht moeten zijn.’ Een andere keer zit de chauffeur met een complexer probleem. Bijvoorbeeld wanneer hij via via heeft gehoord dat zijn vrachtauto eruit gaat of verplaatst wordt en hij daar als hoofdkostwinner wakker van ligt. ‘Vrijwel altijd kan Rob hem kort na mijn gesprek dan geruststellen.’

Een paar telefoontjes per dag

Prettig om gehoord te worden

‘Ik ben als HR Casemanager veel bezig met zieke collega’s. Wanneer ik dan een ziekmelding doorgaf aan de planners, bleek dat de planners al eens signalen hadden opgevangen waaruit bleek dat het met een collega niet goed ging. Terwijl onze HR-afdeling nergens van wist. Toen borrelde het idee bij mij op, om alle niet-zieken te bellen over hoe het gaat’, ontvouwt Neeltje haar beweegredenen tegenover de Onderweg-redactie. ‘Het betreft veelal collega’s die alleen de depots bezoeken en niet of nauwelijks ons hoofdkantoor. Ze komen daardoor weinig in beeld, je belt immers niet zomaar als er niets aan de hand is. Neeltje startte haar belronde bij de MBS-chauffeurs. Ze belt gemiddeld drie tot vijf collega’s per dag. Met een kleine 400 chauffeurs voor de boeg, vergt dit telefonische verkeer wel wat tijd. Vanwege de enthousiaste reacties maalt ze daar evenwel niet om. Wat de antwoorden zoal zijn? ‘Je merkt dat chauffeurs niet gewend zijn om dergelijke vragen te krijgen, ze moeten er soms even over nadenken. Zeker over de vraag of ze met plezier naar hun werk gaan. Soms reageren ze ad rem met: “Dit is mijn droombaan!” Een andere keer is het even stil en dan hoor ik vervolgens: “Nu je het vraagt, eerlijk gezegd niet.” Het maakt een hoop los en het geeft ons veel informatie.’

‘Het aantal zieken is sinds mijn start met dit project fors afgenomen’. Of ze met haar belsessies het MBS-ziekteverzuim al terug heeft gedrongen, weet de HR-specialist niet. ‘Dat is lastig meetbaar. Het aantal zieken is met 35% afgenomen bij de MBS. Een serieuze afname dus, maar we ondernemen meerdere acties qua verzuimpreventie. De toekomst moet uitwijzen wat het daadwerkelijke resultaat is.’ De chauffeurs zijn hoe dan ook positief. ‘Ik heb geen enkele negatieve reactie gekregen’, vertelt Neeltje. ‘Ze worden echt gehoord en kunnen verzoeken indienen.’ Rob Looijmans is eveneens blij met het bel-initiatief. ‘Het initiatief van Neeltje is gericht op preventie en voorkomen is beter dan genezen.’ Een nuttig bijeffect van Neeltje d’r telefoontjes is dat de planners en Operational Supervisors nu vaker van tevoren aangeven dat iemand niet zo lekker in z’n vel zit. ‘Ook dit is verzuimpreventie. Juist door te focussen op deze onderwerpen omtrent duurzame inzetbaarheid, kunnen we het verzuim omlaag brengen.’ Ze kan zich dan ook goed voorstellen, dat in de toekomst deze gesprekken opvolging krijgen.

Snel oplossen ‘Als Schenk vinden we het belangrijk dat onze mensen met plezier naar hun werk gaan. Als tijdens de telefoongesprekken blijkt dat dit niet zo is, probeer ik dit zo snel mogelijk op te lossen, vaak in samenspraak met Rob Looijmans (Operationeel

10 | ONDERWEG 09 2019

De balans na deze inzetbaarheidsgesprekken is ronduit positief. ‘Collega’s ervaren dat ze voor veel in de lucht kunnen komen. Dat we het graag gezamenlijk oppakken voor het een probleem wordt. Blijf er dus vooral niet mee lopen of van wakker liggen!’ aldus de HR Casemanager. En terwijl haar op de tafel liggende smartphone zoemt vanwege een inkomende oproep, besluit ze het interview met een swingend slotakkoord: ‘Het is belangrijk dat je je werk leuk vindt, dat bevordert Schenk graag!’


DUURZAME INZETBAARHEID

‘Belangrijk dat je je werk leuk vindt’ Neeltje van Roosmalen, HR Casemanager

ONDERWEG 09 2019 | 11


Schenk’ers

manoeuvreren steeds beter ‘Schade aan vrachtauto’s is niet iets dat gewoon bij ons werk hoort’, stelt QHSSE Manager Ewout Mol. Meer hierover (en over tal van andere zaken) in dit artikel. Praten met Ewout Mol is een aangename tijdsbesteding. De vriendelijke blik, ontspannen verteltrant en liefde voor z’n vak maken zo’n ontmoeting tot een comfortabele. Tegelijkertijd is hij, zoals een manager betaamd, immer goed voorbereid: tijdens de interviews liggen standaard velletjes met aantekeningen en tabellen voor hem. Uit hoofde van z’n functie kan hij immers nooit helemaal tevreden zijn. Ondanks dat, is hij tijdens het interview op een mooie voorjaarsochtend opgetogen over de goede ontwikkelingen. ‘Het eerste kwartaal zijn er minder incidenten geweest. Dat is positief. Nu moeten we dit vasthouden, dan gaat het écht goed!’ 30% minder manoeuvreerschades De grote winst zit ‘m in de daling van het aantal manoeuvreerschades - terwijl de overige schades stabiel bleven. Ewout: ‘De achterliggende maanden hebben we met onze afdeling werk gemaakt van de manoeuvreerschades, door bij een schadegeval direct het gesprek aan te gaan met de desbetreffende chauffeur. Niet door met ons vingertje te heffen, maar door te vragen: “Hoe komt dit nu? Kunnen we voorkomen dat het opnieuw gebeurt?” Zo proberen we preventief te werken. Belangrijk is dat we allemaal beseffen dat schades niet bij het werk horen.’ In de laatste Kersteditie van Onderweg passeerde deze schadesoort ook de revue. Ewout stipte daarin de kosten van

12 | ONDERWEG 09 2019

een gemiddelde manoeuvreerschade aan (€ 2.000,-) en attendeerde de lezer op het belang van de GOAL-methode (Get Out And Look) bij het achteruitrijden. ‘Of het door Onderweg komt weet ik niet, maar vorig jaar ontstond 70 procent van de manoeuvreerkosten tijdens het achteruitrijden en het afgelopen kwartaal lag dit percentage op 50 procent.’ Om bij de concrete cijfers te blijven, in vergelijking met het eerste kwart van 2018 noteerde Schenk dit jaar 30% minder manoeuvreerschades. Omgerekend scheelt dit Schenk een slordige € 56.000,-. ‘Daar help je het bedrijf dus écht mee!’ zegt Ewout glimlachend. Geen gevarenkaart? € 1.200,De QHSSE-afdeling besteedde de afgelopen maanden ook tijd aan interne ADR-controles, omdat Schenk sinds dit jaar niet meer over een ILT-convenant beschikt. ‘Dit betekent dat onze chauffeurs gewoon weer ILT-controles krijgen. Met interne controles proberen we onze chauffeurs meer bewust te maken van de boetebedragen en vooral ook van de geldende wetgeving.’ Helaas zijn de eerste boetes intussen al wel uitgedeeld. ‘Bij het ontbreken van schriftelijke instructies betaalt zowel Schenk als de werknemer € 1.200,-. Echt zonde van het geld, want dit is zó onnodig. Schenk stelt als werkgever die instructies ter beschikking, onze mensen weten dat ze die aan boord moeten hebben en dagelijks de aanwezigheid ervan moeten controleren, je kunt je afvragen wat een werkgever in deze gevallen moet denken van het werknemersgedeelte’, aldus Ewout kritisch.

Introductie én nascholing Code 95 Maar er is gelukkig ook vrolijker nieuws. ‘Na de zomervakantie gaan we onze introductiedagen opnieuw inrichten en we gaan dit doen met een CCVcertificering. Dit betekent dat de tweede introductiedag meetelt voor de nascholingsverplichting Code 95.’ De introductiedagen vinden dan plaats in de nieuwe trainingsruimtes op het bedrijventerrein Nieuwland Parc in Alblasserdam (NL). ‘Ik vind het lovenswaardig dat Schenk investeert in het opleiden van haar mensen, want ik zou als chauffeur wel willen werken bij een bedrijf waar je goede opleidingen krijgt.’

‘Scheelt Schenk een slordige € 56.000,-’ Ewout Mol, QHSSE Manager NK Veiligste Chauffeur 2019 In dit verband heeft de kwaliteitsmanager als uitsmijter nog interessant nieuws. ‘Verzekeraar TVM heeft naast de Ridders van de Weg nu ook de verkiezing NK Veiligste Chauffeur. In de media en via Facebook is hierover reeds geadverteerd, de sluitingsdatum voor 2019 was in juni jl. In september wordt bekend wie het wordt, hopelijk één van onze chauffeurs, die zeer zeker een hele goede kans maken op deze titel...!’


KWALITEIT & VEILIGHEID SCHENK IN KWARTAAL 1 • 12 miljoen kilometer • 85 bekeuringen • 90% voor snelheidsovertredingen (1-5 km)

Hélène Hendriks ambassadrice TVM Awards

ONDERWEG 09 2019 | 13


Eastman Supplier Award

ONDERSCHEIDINGEN

voor Intermodal Op 27 maart 2019 ontving Schenk Intermodal de prestigieuze Eastman Supplier Award van het Amerikaanse chemieconcern Eastman. ‘Terwijl we nog maar kort hun leverancier zijn’, aldus een verraste General Manager Paul van der Reijt.

Eastman produceert chemicaliën, vezels en plastic materialen. Jaarlijks reiken ze Supplier Awards uit aan de zich in hun ogen onderscheidende leveranciers. Op de website vermeldt het concern dat ze de awards uitreiken om de relaties met hun leveranciers te verstevigen, teneinde producten van de hoogste kwaliteit te kunnen blijven bieden. Echter, deze award ontvangt een leverancier niet zomaar. De site verhaalt dat Eastman de Supplier Award in het leven riep om superieure leveranciers te herkennen. Leveranciers die verwachtingen overtreffen. Fabriek verbrand Ronkende woorden uit Amerika. Ze verrasten de doorgaans zo nuchtere General Manager Intermodal: ‘We zijn nog maar kort hun leverancier en we krijgen direct zo’n onderscheiding. Terwijl ze met wel 25 andere vervoerders werken.’ Toch heeft hij er wel een verklaring voor. ‘Voor Eastman vervoeren we harsen op 200 graden Celsius, maar de fabriek in Middelburg waar wij dit normaliter laden, had een brand gehad. Daarom moesten wij met acht chauffeurs met spoed naar Spanje om de harsen op te halen. Dit deden we met een speciaal generatorchassis om het product op temperatuur te houden. Zo hielden we de fabriek draaiende.’ Het bleef niet ongezien in Amerika.

Paul van de Reijt (tweede van rechts omringt door afgevaardigden van de Eastman Chemical company)

Special recognition award: SCHENK

‘Superieure leveranciers herkennen’

➢ Only started collaborating as from February 2018. ➢ On Feb. 8th there was a fire in the melter area of the M iddelburg site. ➢ Schenk arranged multiple extremely urgent specialized transports in order to assure business continuity for the EMN M iddelburg site and helped to keep impact to a minimum. ➢Schenk representatives: ➢Paul van de Reijt

14 | ONDERWEG 09 2019


SCHENKVARIA

Gezamenlijk ontbijt techneuten Op woensdag 2 januari jl. startte de werkplaats goed met een gezamenlijk ontbijt. Grillmaster Paul Palmer bereidde de ‘bacon, sàusages and eggs’ voor. Een mooie geslaagde start van het nieuwe jaar, waarbij wij ook dit jaar vanuit de techniek graag weer onze dienstverlening op hoog niveau aanbieden!

www.eastman.com

ONDERWEG 09 2019 | 15


SCHENKVARIA

Oplevering ‘nieuwe’

hoofdkantoor eind juli 2019 De verbouwing van ons hoofdkantoor in Papendrecht (NL) startte in januari 2019. Bij het ter perse gaan van deze Onderweg was de verbouwing nog niet afgerond, wel verloopt deze volgens planning. De verwachte oplevering is eind juli 2019. 16 | ONDERWEG 09 2019


‘Schenk groeit en uiteindelijk ook op kantoor liepen we hierdoor tegen grenzen aan, de kantoren raakten overvol. Met de verbouwing creëren we 800 m2 extra kantoor- en vergaderruimte. Vanaf augustus 2019 zijn er dus weer voldoende werkplekken, ruimere plekken bovendien. Tevens is er nog ruimte voor groei, mocht die ons ten deel vallen’, aldus HR-manager John van den Akker.

Blikvanger langs A15 ‘Buiten de krapte op kantoor was een opfrisbeurt voor ons pand welkom. Ons gebouw is 28 jaar oud. Aluminium kozijnen gaan gemiddeld zo’n 25 jaar mee, die waren echt aan vervanging toe. Het gebouw was er gewoon aan toe. Zo valt alles mooi samen.’ Vanaf augustus 2019 zullen bezoekers het overigens niet als een opfrisbeurt ervaren, eerder als een facelift. Naast de kozijnen is ook de gevel grondig onderhanden genomen en staken schilders het pand in de Schenk-huisstijlkleuren. John: ‘Ons pand is nu een heuse blikvanger langs de A15. Op allerlei vlakken kan ons dit wat opleveren. Commercieel gezien natuurlijk, maar ook op sollicitanten komt dit beter over.’ Wat de extra kantoren betreft, die komen op de plaats waar voorheen de showroom was. De eerste en tweede verdieping van het hoofdkantoor blijven nagenoeg intact. ‘Wel is dit een ideaal moment om de afdelingen logischer te plaatsen. Zo komt de afdeling Planning naast het Wagenparkbeheer en onze HR-afdeling bij elkaar en in de nabijheid van de Salarisadministratie.’

Nieuwe werkplaats en leslokalen Naast deze interne verhuizingen, verhuist de Schenk-werkplaats vanuit Papendrecht (NL) naar het voormalige pand van onze ‘overburen’ Iveco Schouten, op bedrijventerrein Nieuwland Parc in Alblasserdam (NL) (P2). ‘In deze nieuwe, moderne en grotere werkplaats zijn we nog beter op onze taken ingericht, bovendien zit deze werkplaats vlakbij Schenk Cryolution (P3). De oldtimers uit de showroom zullen straks een mooi plekje krijgen in de voormalige werkplaats aan de Burgemeester Keijzerweg, direct naast het kantoor. Zo wordt de Schenk-historie nostalgisch bewaard.

Een nóg warmer welkom Voor aanstaande hoofdkantoorbezoekers is het goed om te weten, dat er in het ‘nieuwe’ hoofdkantoor voortaan twee receptionisten aan de receptiebalie zullen zitten, zodat er te allen tijde iemand is die u vriendelijk welkom kan heten.

ONDERWEG 09 2019 | 17


CHAUFFEUR AAN HET WOORD Wie ben je? ‘Kees de Jong, 57 jaar, getrouwd en woonachting in Dordrecht (NL).’

Hoe lang bij Schenk? ‘Vanaf februari 2018.’

Hoe bevalt het? ‘Het voelde direct als een warm bad. Ik ben trots op Schenk! Geregeld hoor ik van een klant als deze de oplegger wil controleren: “Is die van Schenk? O, dan is het in orde.”’

18 | ONDERWEG 09 2019


Sporten als verzuimpreventie

Koop een weerstands­band! Chemie-chauffeur Kees de Jong traint dagelijks met een aan z’n truck bevestigde weerstandsband. Nadat hij z’n wagen langs de Franse snelweg heeft geparkeerd, bespreken we telefonisch het waarom van z’n work-outs. ‘Als ik ’s avonds de auto op een veilige plek parkeer, trek ik daarna direct m’n trainingspak en sportschoenen aan en ga wandelen of hardlopen. Niet om straks de marathon te lopen, maar om fit te zijn en sneller te herstellen van de mankementjes en rammeltjes die bij het ouder worden horen. Je beperkt zo ook je ziekteverzuim.’

‘Alle spieren weer lekker los’ Naast deze wandelanekdote deelt Kees nog een tip, misschien wel z’n belangrijkste. ‘Ik heb de goedkoopste sportschool gevonden die er is! Daarvoor kocht ik een weerstandsband, bevestig deze aan m’n truck en doe daar allerlei oefeningen mee.’ Als Kees hier eenmaal over begint, weet hij van geen ophouden. ‘Je kunt zó verschrikkelijk veel spiergroepen oefenen! Als chauffeur zit je de hele dag stil, je wordt stram, maar na die oefeningen zijn alle spieren weer lekker los. Je bent ook alerter in het verkeer. Koop zo’n band!’

Volg Kees’ work-outs! facebook.com/kees.dejong.58173

ONDERWEG 09 2019 | 19


CHAUFFEUR AAN HET WOORD Wie ben je? ‘Gerard de Kreek, 59 jaar. Ik woon in Numansdorp (NL) en ben vader van drie kinderen.’

Noodgedwongen verzuim ‘Doe wat je kunt doen’ Motorbrandstoffen-chauffeur Gerard de Kreek is op dit moment herstellende van een zware ingreep welke in 2018 heeft plaatsgevonden. Nadat hij vorig jaar weer kort ging werken, kreeg hij een nieuwe en langdurige terugval. ‘Ik trigger mezelf om beter te worden, want ik wil weer de vrachtauto op! Al zal die wekker om 4.00 uur wel wennen zijn.’ Na z’n ingreep moest Gerard z’n conditie weer helemaal opbouwen. En daar werkt hij hard aan. ‘Ik probeer in huis veel trap te lopen, ga naar de sportschool en fiets apart naar de groenteman en supermarkt. Binnenkort mag ik ook weer buikspieroefeningen doen, waar ik erg naar uitkijk.’

20 | ONDERWEG 09 2019

Hoe lang bij Schenk? ‘Acht jaar, waarvan ik helaas de laatste anderhalf jaar thuis zit.’

Hoe bevalt het? ‘Prima! Schenk geeft je waar je recht op hebt.’

Support vanuit Schenk In deze moeilijke periode voelt hij support vanuit Schenk. ‘Ik ontvang alleen maar positieve reacties. Schenk heeft me nooit druk opgelegd. Ze zeggen: “Doe wat je kunt doen, dan is het goed.”’ Geregeld belt HR Casemanager Neeltje van Roosmalen met Gerard. Dit najaar hoopt hij weer op de truck te stappen. ‘Neeltje remt mij wel een beetje af. “We willen dat je werkt, maar pas als je er klaar voor bent”, zegt ze. Ze kennen mijn voorgeschiedenis en werkmentaliteit. Bij terugkomst ligt er daarom een speciaal re-integratieprogramma voor me klaar.’


INTERNATIONAAL

‘Een opsteker voor onze mensen’

Goed nieuws vanuit België: na een tender mag Schenk de komende vijf jaar drie extra Total-voertuigen bemannen. ‘Voor Luxemburg blijft het aantal Total-voertuigen hetzelfde, maar verbetert de bezetting en dus het volume’, vertelt Area Manager BeLux Rudy Wille. Inzet gewaardeerd ‘In het geval van Total zijn het eigenlijk meer contractbesprekingen die om de vijf jaar plaatsvinden. Wel moeten we daarvoor meerdere rondes doorkomen. Het is dus zeker een mooie opsteker voor al onze mensen, van de chauffeurs tot en met de planners en directie. Onze inzet wordt blijkbaar gewaardeerd, want de prijs is één ding, maar de kwaliteit speelt bij dergelijke besprekingen ook mee.’ Verdubbeling kantoorruimte Het humeur op de Antwerpse burelen van Schenk is sowieso goedgeluimd, daar de opfrisbeurt van de kantoren volgens planning verloopt. Rudy: ‘Vermoedelijk verhuizen we half juli/ eind juli 2019 naar onze nieuwe uitvalsbasis. De kantooractiviteiten van Tanktransport Thys integreren dan

ook fysiek in ons nieuwe Belgische hoofdkantoor. We krijgen de gehele bovenverdieping van ons huidige kantoorpand ter beschikking en verdubbelen hiermee in één klap ons kantooroppervlak tot 800 m2. Ook kunnen we nu gebruikmaken van drie vergaderzalen.’ 3 nieuwe LNG-trekkers Over drie gesproken, voor de derde keer in dit artikel komt er een ‘drie’ aan bod: in België komen er namelijk ook drie nieuwe Schenk LNG-trekkers. ‘Deze rijden op LNG en transporteren dit.’ Bereikbaarheid verbeterd In Luxemburg nam Schenk in mei 2019 een nieuwe telefooncentrale in gebruik. ‘Deze centrale bivakkeert in de cloud, waardoor onze bereikbaarheid enorm verbeterd is. Al onze lokale medewerkers ontvingen tevens nieuwe telefoontoestellen.’ Waar er in de laatste Onderweg (december 2018) in België nog sprake was van gevaar voor eventuele droogleggingen vanwege de lage waterstanden, is dat nu in het geheel niet meer aan de orde. De problemen door de stakingen van gele hesjes zijn eveneens opgelost.

ONDERWEG 09 2019 | 21


De drijfveren de Ondernem Gerard Reijken Chemie-chauffeur te Antwerpen (B)

Jan Cevaal Air Productschauffeur te Gent (B)

‘Het geeft meerwaarde aan ons werk’, stellen de zeven Schenk Ondernemingsraad-leden over hun raadswerk. Allemaal doen ze het graag én graag nog lang. Een verslag van hun drijfveren. Voorzitter Lex Lecomte: ‘Medezeggenschap is een wettelijk recht waar, zeker in de transportbranche, veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. Je kunt namelijk invloed uitoefenen op het bedrijfsbeleid! Via de Ondernemingsraad (OR) bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste taken van een OR is het bewaken dat de cao wordt nageleefd. Gelukkig hebben wij daar weinig werk aan, daar wij een directie hebben die daar zeer goed mee omgaat. In de taakomschrijving van een OR-lid staat dat je je werk moet doen, zonder daarbij het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. Dat maakt dat je weleens akkoord moet gaan met zaken die niet altijd in het voordeel van de werknemers zijn. Dat maakt het al met al niet makkelijk, maar wel ontzettend interessant om te doen en ook mooi om te merken dat je als persoon groeit en je OR-collega’s eveneens ziet groeien.’

22 | ONDERWEG 09 2019

Lex Lecomte voorzitter OR, Superspringer Motorbrandstoffen voor alle maatschappijen

Martin Versteeg Total-chauffeur te Amsterdam (NL)

Herman de Baare Nippon Gaseschauffeur te Terneuzen (NL)

Gerard Reijken: ‘Van de zijlijn schreeuwen en niks doen is voor mij geen optie. Daarom probeer ik de geluiden van m’n collega’s in de OR om te zetten naar oplossingen. Tijdens onze bijeenkomsten met het managementteam en de directie kunnen we vrijuit spreken en zo vinden we vaak oplossingen waar alle partijen zich in kunnen vinden.’ Herman de Baare: ‘Ik stelde me verkiesbaar voor het OR om misstanden en tekortkomingen aan te kaarten en waar mogelijk te verbeteren. Dit om de veiligheid, het werkplezier en de onderlinge werksfeer te bevorderen.’ Jan Cevaal: ‘Intussen zetel ik al meer dan tien jaar in de OR. Het verbrede mijn horizon enorm! Het is mooi dat de directie en de OR constructief met elkaar omgaan, onze directeuren staan open voor positieve kritiek. Wel zou het fijn zijn als collega’s iets vaker zelf een mail sturen over zaken waar ze tegenaan lopen, dan ons te vragen het te regelen.’


van mingsraad

MEDEZEGGENSCHAP

Marcel Buddenberg: ‘Ik stelde mezelf twee jaar geleden kandidaat voor de OR, omdat ik wat wil betekenen voor onze werkgever en voor alle werknemers. Nog steeds heb ik er veel schik in! Ik zie mezelf dit werk nog wel een tijdje doen, zelfontplooiing wordt immers gestimuleerd binnen Schenk.’

Wim Mestrom BP-chauffeur te Roermond (NL)

Marcel Buddenberg Shell-chauffeur te Pernis (NL)

LEDEN ONDERNEMINGSRAAD

Martin Versteeg: ‘Sinds ik in de OR zit, ben ik meer betrokken bij het bedrijf. Soms kunnen we zaken eenvoudig en snel oplossen, een andere keer krijgen we uitleg waarom zaken gaan zoals ze gaan. Ik heb bewondering voor de tomeloze inzet en kennis van m’n drie collega OR-leden die er al jarenlang in zitten. Ook ik hoop nog lang een positieve bijdrage te leveren!’ Wim Mestrom: ‘Door zitting te nemen in de OR, kun je bijdragen aan verbetering. Het geeft mijn werk een bepaalde meerwaarde. Intussen ben ik alweer dik tien jaar OR-lid. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd: van roosterwijzigingen tot verlofaanvragen, van drive-cams tot pauzestaffels, et cetera. Het zou héél mooi zijn, als meer mensen zich willen kandideren voor de volgende OR-verkiezingen. Als lid mag je sowieso cursussen volgen…’ Ook OR-lid worden? Welkom! Eens in de twee maanden vergaderen de OR-leden in Papendrecht (NL). In de ochtend met elkaar, waarna ze ‘s middags overleg voeren met de directie. Momenteel bestaat de OR uit louter chauffeurs. De huidige leden heten hun collega’s van kantoor daarom van harte welkom! Interesse? Benader voorzitter Lex Lecomte (06 53 88 43 88, lex@or-schenktanktransport.nl) voor meer informatie.

www.or-schenktanktransport.nl ONDERWEG 09 2019 | 23


Volgde een ICT-opleiding en begon in 2012 bij Schenk op de loonadministratie. Gedurende zijn debuutjaar raakte hij betrokken bij de boordcomputer-trainingen voor chauffeurs. In 2014 werd hij beheerder van zo’n 700 boordcomputers en transfereerde naar de ICT-afdeling. ‘Eind 2018 ben ik een paar maanden bij Schenk weggeweest, om tot de conclusie te komen dat service verlenen en Schenk het beste bij me passen.’

RICHARD VAN DIJK ONDERSTEUNING

Nieuw bij Schenk:

ICT Servicedesk ICT vervult een steeds belangrijkere rol. Echter, bij een storing blijken we kwetsbaar. Daarom riep Schenk begin 2019 de ICT Servicedesk in het leven. Hierbij een nadere kennismaking met het vriendelijke Servicedesk-duo. Dennis van Cappellen en Richard van Dijk vormen dit duo. Ze maken onderdeel uit van de zevenkoppige ICT-afdeling. ‘ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is nog steeds de toekomst. Ook binnen Schenk groeit het belang ervan. Chauffeurs hebben tenslotte steeds meer apparaten in hun wagens en kantoormedewerkers gebruiken onze softwareprogramma’s steeds intensiever, waardoor de behoefte aan een goede ondersteuning toeneemt. Met de komst van onze Servicedesk in februari 2019 is er voor hen en de andere collega’s nu een vast aanspreekpunt bij ICT-problemen’, legt Richard uit. ‘Hierbij werken we nauw samen met UC Systems, die netwerk- en werkplekproblemen voor ons oppakt.’

24 | ONDERWEG 09 2019

Waar is de ICT Servicedesk voor?

Waar helpen jullie zoal bij?

Richard: ‘Collega’s die ICT-problemen hebben op een vlotte manier ondersteunen, zodat ze snel weer verder kunnen. Soms weten Dennis en ik niet direct de juiste oplossing, maar dan zorgen we ervoor dat de juiste persoon onze collega gaat helpen.’ Dennis: ‘Dit doen we voor alle Schenkmedewerkers, dus ook voor onze buitenlandse collega’s en zowel voor chauffeurs als voor kantoorpersoneel. Fulltime, vijf dagen per week, van 8.00 tot 18.00 uur.’

Dennis: ‘Bijvoorbeeld wanneer chauffeurs hun boordcomputer niet opgestart krijgen. Een serieus probleem, want dan krijgen ze geen opdrachten binnen.’ Richard: ‘En, omdat we binnen Schenk wel over meer dan 1.000 boordcomputers beschikken, is er regelmatig wel één die niet doet wat ie zou moeten doen. Voor onze organisatie is het van groot belang dat dergelijke storingen snel opgelost worden, anders komen bepaalde data niet binnen en moeten onze administrateurs dit achteraf allemaal handmatig uitzoeken voor de rittenadministratie, facturatie en salarissen.’ Dennis: ‘Ook lossen we incidenten op met de applicaties waar we binnen Schenk mee werken, zoals met Enterprise, Greencom, AFAS en Ultimo.’

Op het moment dat de redacteur de volgende vraag wil stellen, passeert een op een hoogwerker staande bouwvakker ons raam op de tweede verdieping. Ze werken hard aan de verbouw van het Schenk-hoofdkantoor.


Volgde de opleiding Toegepaste Psychologie, maar was tevens een ICT-liefhebber. Richard van Dijk beval hem bij ICT Manager Willem van Eck aan en sinds maart 2018 werkt Dennis bij Schenk. Eerst als applicatiebeheerder, sinds februari 2019 als ICT Servicedesk-medewerker. ‘Mensen helpen past bij mij als afgestudeerd toegepast psycholoog. Ik doe dit graag!’

DENNIS VAN CAPPELLEN

Kunnen jullie het altijd oplossen? Richard: ‘Softwarematige problemen lossen we vrijwel altijd op. Van afstand. Voor hardware-problemen bellen we onze leverancier, die lost het dan op.’ Dennis: ‘Dus collega’s, als er problemen zijn, wij zijn er, blijf er niet mee zitten! Jullie kunnen ons bellen of mailen (redactie: zie kader). Volgens afspraak reageren we binnen acht werkuren, maar vaak gaat dit sneller.’ Richard: ‘Schroom niet! Hoe klein het probleem ook is, we helpen.’

Hoe zijn de reacties? Richard: ‘Positief! Mensen vinden het prettig dat we gelijk helpen. We leggen ook altijd uit wat het probleem is, ik merk dat ze dit fijn vinden.’ Dennis, lachend: ‘Chauffeurs kennen ons inmiddels al bij naam.’ Intussen ‘parkeert’ de gele hoogwerker voor ons kantoorraam. Terwijl de boor- en bikgeluiden naast ons klinken, vervolgen we het interview.

Contact servicedesk Telefoon +31 (0)78 30 36 36 0 E-mail service@ucsystems.nl

(van 8 tot 18 uur)

Hoe ervaren jullie dit werk? Richard: ‘Enorm leuk! Omdat het zo veelzijdig is: je weet ’s ochtends niet wat je tegen gaat komen.’ Dennis: ‘Heel leuk! Ik help graag mensen. Ook is het mooi om de servicedesk mee op te bouwen.’ Richard: ‘Het is gaaf om bij een organisatie te werken die vooruit wil! Schenk wil dat, zoekt steeds naar waar het efficiënter kan. Prachtig om daar onderdeel van te zijn!’ Dennis: ‘Ja, dat is kick!’ Het interview is ten einde. Het meest gesproken woord tijdens deze sessie was ‘leuk’. Veelzeggend. Deze mannen doen dit werk zichtbaar met plezier. Ze vinden het ‘leuk’ om problemen voor anderen op te lossen. Een aangename gedachte voor hun Schenk-collega’s.

ONDERWEG 08 2018 | 25


KWALITEIT & VEILIGHEID SCHENKVARIA

Safety first Safety Day evenementen gedurende het 1e kwartaal!

De deelnemende CO2-chauffeurs luisterden aandachtig naar de uitleg van de MasterDriver.

In januari 2019 vond in Worms (D) voor de Linde-chauffeurs een Safety Day plaats. In deze safety toolbox werden verschillende onderwerpen besproken. Onder andere met betrekking tot de behandeling van kannen stikstof die gebruikt worden in ziekenhuizen, bij artsenpraktijken en in laboratoria. Verder werd aandacht besteed aan de onderwerpen defensief rijden, ADR-aanwijzingen en boordcomputer. De transportmanager West van Linde Gas gaf een positief feedback over de interactie met de groep chauffeurs. Ook bij onze collega’s in de CO2- en LPG-distributie vonden in februari en maart jl. safety meetings plaats. Naast de herhalingsscholing in het omgaan met CO2 vernamen onze chauffeurs de impact van het samengaan van onze opdrachtgevers Linde en Praxair. De CO2-distributie is overgegaan naar het Japanse bedrijf Nippon Gases. Dat had uiteraard organisatorische consequenties tot gevolg dat toegelicht werd. Dit is echter lopende het jaar 2019 gepland zodat de wisseling niet abrupt plaatsvindt, maar in fases. De LPG Safety Day werd voorafgegaan door een gezellig diner en de eerste toolbox. Op de volgende dag werd door instructeurs van BP en onze eigen MasterDriver een programma verzorgd. Naast instructie betreffende LPG-gerelateerde zaken en praktische scholing (o.a. training spiegelafstelling) was er een LPG-kennistest, waaraan iedereen deelnam.

26 | ONDERWEG 09 2019

Alle toolboxen waren geslaagde evenementen waarbij een levendige uitwisseling van informatie plaats vond!


INTERNATIONAAL Op 11 Februari 2019 werd in de documentairereeks van de WDR “Feuer und Flammé” (“Vuur en Vlam”) onze noodoefening “LPG-ontsnapping” met een bewusteloos persoon uitgezonden. Naar aanleiding van een “oefen” noodoproep werd in beeld gebracht welke stappen doorlopen worden door de brandweer bij het omgaan met het lekken van gas bij de tankwagen. Tevens hoe er eerste hulp geboden wordt aan bewusteloze personen in de nabijheid. Zeer reëel en echtheidsgetrouw is deze documentaire gefilmd. Onder onderstaande link is de reeks nog eens te bekijken:

WDR-reportage: onze noodoefening

https://www1.wdr.de/mediathek/video/ sendungen/feuer-und-flamme/video-mitfeuerwehrmaennern-im-einsatz--staffel-folge--104.html

In Memoriam Op 22 februari 2019 hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde collega

Martin Hinterwäller 50 jaar - Tankwagenchauffeur

Martin kwam in juni 2016 in ons bedrijf werken. Hij was een immer positief ingesteld persoon en vakbekwaam tankwagenchauffeur. Martin deed met veel plezier zijn werk en was een fijne collega. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Wij wensen de familie veel sterkte voor de toekomst. Wij missen in hem een fijne collega. Namens directie en personeel Schenk Papendrecht BV, Harry en Arjan Schenk

ONDERWEG 09 2019 | 27


COLLEGA AAN HET WOORD

Andrea Havel

‘Hier heb ik het gevoel van welbehagen’ 28 | ONDERWEG 09 2019


Op ons hoofdkantoor in Gelsenkirchen (D) voerde chauffeur Andrea Havel een onderhoudend gesprek met personeelsfunctionaris Julia Wallraf. Andrea Havel kwam begin 2019 ons team versterken op onze vestiging in Keulen (D) voor het internationale vervoer van LPG.

Je bent nu sinds januari 2019 bij Schenk in dienst, hoe gaat het? ‘Fantastisch! Ik vind de sfeer super, ik maak werkelijk deel uit van een team. Men luistert naar mij en ik word serieus genomen. Dat is zeer opmerkelijk, het maakt niet uit welke problemen en uitdagingen dat zijn. De collega’s zijn altijd behulpzaam. Ik vind het ook super dat ik werkelijk in korte tijd een vaste trekker met kastruimte kreeg. Zo snel had ik dat niet verwacht. Ik ben op orde gesteld en kan nu mijn spullen netjes opbergen!’

Hoe heb je de weg naar ons gevonden? ‘Door mijn man, Tom. Hij heeft mij altijd veel verteld. Wat ik te gek vond, is dat men werkelijk om de collega’s geeft. Dat had ik zelf niet eerder meegemaakt. Na een eerste telefoongesprek met de Operationeel Manager Thomas, volgde een persoonlijk gesprek op het hoofdkantoor in Gelsenkirchen (D). Er volgde een arbeidsovereenkomst. Alles klopte!’

Wat maakt het chauffeurswerk zo bijzonder? ‘Ik vind het internationale transport, het langeafstandsverkeer leuk. Ik wil de “wereld” zien en houd van eigen verantwoordelijkheid. Het is voor mij belangrijk om als verlengstuk van mijn werkgever Schenk te fungeren. De omgang met klanten vind ik super leuk!’

Hoe lang ben je beroepschauffeur? ‘Sinds 2000 ben ik al met groot materieel onderweg. Ik begon in 1999 met het bus rijbewijs. In het jaar 2012 heb ik mijn rijbewijs CE gehaald en rij sinds die tijd op een vrachtwagen. De richting bepaalde mijn man, die al vele jaren als chauffeur gevaarlijke stoffen transporteerde, veel jaren daarvan ook bij Schenk in Luxemburg. Zijn dagelijkse enthousiasme heeft mij aangestoken, zodat ik sinds 2012 nu ook als chauffeur met gevaarlijke stoffen onderweg ben.’

Hoe red je het in dit mannendomein? ‘Ik ben in de mannenwereld opgegroeid. Op mijn toenmalige opleiding als bankwerker was ik al het enige meisje. Ik had het niet moeilijk daarmee. Integendeel. Ik heb mij altijd voor mijn collega’s ingezet. Ik heb mij ook niet onthouden van kritiek. Ongetwijfeld was ik ook weleens lastig voor anderen. In de meeste gevallen werd echter steun verleend. Dat is tegenwoordig nog zo.’

Wat is het meest buitengewone en mooiste geweest in je werk? ‘Eigenlijk beleef ik iedere dag mooie momenten! Veel mensen spreken mij aan, in overeenstemming met het motto: “Jij als vrouw… Dat je dit aandurft!” Daar ben ik iedere keer trots op. Bijzonder mooie momenten beleef ik, als ik een parkeerplaats voor de nacht zoek. Meestal zijn er niet veel plaatsen vrij, soms nog maar één. Zo gauw de mannelijke collega’s zien dat ik een vrouw ben, verzamelt zich een groep kijklustigen. Gewoonlijk ben ik dan heel nerveus. Het lukt mij echter altijd weer het gevoel bekeken te worden te verdringen. Als ik dan in één keer perfect op de parkeerplaats sta en naar de gezichten van de collega’s kijk, voel ik mij heel goed. In een mum van tijd zijn zij weer verdwenen.’

Wat kun je afsluitend zeggen? ‘Ik voel mij heel lekker, kiplekker. Het begin en de inwerktijd waren super. Ik hou van het “wij-gevoel” en dat men ook samen kan lachen. Geestigheid en charme zijn voor mij heel belangrijk. In het verleden voelde ik mij niet altijd lekker. Hier heb ik een gevoel van welbehagen. Ik wil in ieder geval hier tot aan mijn pensioen blijven! Als dingen lekker lopen heb ik niet de behoefte er iets aan te veranderen of met andere woorden: never change a running system!’ Veel dank voor je eerlijke en open woorden, Andrea! Wij verheugen ons op vele boeiende jaren samen met jou en hopen dat wij voor ons team misschien nog voor iets meer ‘vrouwenpower’ kunnen zorgen.

ONDERWEG 09 2019 | 29


OPLEIDINGEN

€ 1.000,Wat doe jij met

Als bedrijf zijn wij aangesloten bij het SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). Draag je af aan het SOOBfonds én heb je een vast of tijdelijk dienstverband van minstens 30 uur? Dan kun je een persoonlijk opleidingsbudget aanvragen. Hieronder staat hoeveel je kunt aanvragen en hoe dat in zijn werk gaat. 30 | ONDERWEG 09 2019

Het SOOB-subsidiefonds motiveert je om jezelf te ontwikkelen. Daar stelt het fonds een opleidingsbudget van minstens € 1.000,- per persoon voor beschikbaar (incl. btw). Boven de € 1000,- betaal je een deel zelf. De kosten voor een training of cursus kunnen lager of hoger zijn, waarbij je (de opleider) tot maximaal € 3.000,- subsidie kunt ontvangen. Het SOOB-opleidingsbudget is er voor álle medewerkers in de sector: logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs, kantoorpersoneel, managers, kraanmachinisten, planners, maar ook de directeur.

Wat wil jíj leren? Wat je ook gaat doen … je wordt er altijd beter van. En het maakt niet uit of je het nú nodig hebt voor je werk of er in de toekomst je werk van wilt maken. Als het maar goed is voor je loopbaan. Het kan een thuiscursus zijn of een beroepsopleiding, je EHBOdiploma behalen of een cursus Leidinggeven. Een training om een buitenlandse taal te leren, maar ook een cursus om je computervaardigheden te verbeteren. Wat zou jíj willen leren?

Meer informatie? Het Sectorinstituut Transport en Logistiek helpt je bij het kiezen van de juiste opleiding. Op de site vind je meer informatie: www.stlwerkt.nl/opleiding. Of overleg met de adviseurs van het Sectorinstituut Transport en Logistiek over de cursus of training die bij jou past: 088 – 2596271. Weet je al welke opleiding jij wilt volgen? Maak dan een account aan op Pitstop. Dit is het nieuwe portaal voor alle werknemers in transport en logistiek. Zodra je een account hebt aangemaakt, kun je gebruikmaken van je opleidingsbudget.

Voorwaarden • Jij moet zélf de subsidie aanvragen via www.stlwerkt.nl/opleiding • Op je loonstrook staat vermeld dat je SOOB afdraagt • Je werkt 30 uur per week of meer • Je moet vóór 1 oktober 2019 ingeschreven zijn voor een opleiding.

Kijk voor ideeën en meer informatie op www.stlwerkt.nl/opleiding

Contact Sectorinstituut Transport en Logistiek Team Pitstop Telefoon: 088 – 2596 271 pitstop@stlwerkt.nl www.stlwerkt.nl/opleiding


SCHENKVARIA

13 nieuwe chauffeurs voor Linde-cryoservices In België zijn de distributies voor Linde Gas Cryoservices een succes. Het vrolijke effect hiervan waaiert nu over naar Nederland, want op 5 januari 2019 verwelkomde Schenk dertien nieuwe collega-chauffeurs die deze gassen in Nederland zullen distribueren. Tijdens een speciale welkomstzaterdag in Papendrecht (NL) verwelkomde Schenk de chauffeurs en sommige van hun partners. Het welkom dat een kleine drie uur in beslag nam, startte met korte presentaties van directeur Arjan Schenk, teamleider cryogene gassen Niek Meerlo, salarisadministrateur Arie Kalis en HR-manager John van den Akker. Ook Ondernemingsraad-voorzitter Lex Lecomte was aanwezig om wederzijds kennis te maken. Daarna kregen de nieuwbakken Schenk-drivers een rondleiding, werd de papierwinkel op orde gemaakt en de bijgaande groepsfoto geschoten. Als gezellige afsluiter kregen de chauffeurs een lunch aangeboden.

‘Een bijzonder leuke groep!’ Personeelsplanner Louise den Adel: ‘Het was een héél gezellige bijeenkomst! De chauffeurs vertelden veel over hun werk en het contact met de klanten, waaronder ziekenhuizen en fastfoodrestaurants.’ Ze was onder de indruk van haar nieuwe collega’s. ‘Het is een bijzonder leuke groep! Ze zijn écht begaan met elkaar en met het werk. Die saamhorigheid zit in dit team. Als planner merk ik dat ook, want wanneer er één van hen ziek is, zijn er altijd collega’s die in willen springen. Ook onverwachte leveringen op zaterdag zijn bij deze groep geen probleem, er is altijd wel een chauffeur die dit dan op zich wil nemen. Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker.’ De dertien chauffeurs hebben in de tussentijd ook de twee introductiedagen gevolgd om bekend te raken met het bedrijf, de boordcomputer, et cetera. ‘Ze zijn blij dat ze via Schenk gewoon het werk kunnen blijven doen, dat ze met zoveel plezier doen’, observeert Louise tot slot.

ONDERWEG 09 2019 | 31


JUBILARISSEN

Jubilarissen 1 januari - 1 juli 2019 12,5 jaar in dienst Linden, C. van der (Kees) Bouwheer, G.W. (Gerrit) Steenhuisen, R. (Rob) Klaver, B. (Bjorn) Drok, A.J.M. (Arjo) Meerveld, J. van (John) Uijl, D.C. den (Christian)

Wegtransportplanner bitumen Adblue Industrieel gas Motorbrandstoffen Bitumen Industrieel gas Motorbrandstoffen

Schenk Tanktransport GmbH Am Stadthafen 12-18 D-45881 Gelsenkirchen Tel +49 209 88001-100 Fax +49 209 88001-199 info_de@schenk-tanktransport.eu

25 jaar dienstverband 2019 Boudewijns, L. (Leen)

Schenk Papendrecht bv Burg. Keijzerweg 6 NL-3352 AR Papendrecht Tel +31 78 644 21 50 Fax +31 78 644 21 55 info_nl@schenk-tanktransport.eu

Industrieel gas

(Vervroegd) Ouderdomspensioen 2019 ( ovb ) Berg, L.H. van den (Leen) Heuvel, B.M. van den (Bas)

Motorbrandstoffen Smeerolie

Schenk Tanktransport nv Schomhoeveweg 13 B-2030 Antwerpen Tel +32 3 206 90 90 Fax +32 3 206 90 99 info_be@schenk-tanktransport.eu

AOW Gerechtigd 2019 66 jaar + 4 maanden Heijden, J.J. van der (John) Duchatteau, J.M. (Hans) Fortes, J.A. (Jose)

Industrieel gas Motorbrandstoffen Industrieel gas

Schenk Luxembourg SA Zone Industielle 23 L-8287 Kehlen Tel +352 30 98 51-1 Fax +352 30 52 82 info_lu@schenk-tanktransport.eu

LNG trekker –oplegger

Tanktransport Thys N.V. Eugeen Meeusstraat 116 B-2170 Merksem - Antwerpen Tel +32 3 658 07 30 Fax +32 3 658 16 68 info@tanktransport-thys.com

www.schenk-tanktransport.eu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.