Page 1

SCHENK MAGAZINE Jaar 4 | nummer 7 | juli 2018

ONDERWEG Chauffeur Peter Verkooijen in bedrijfsfilm over Schenk Tanktransport

Huldiging jubilarissen

in Duitsland met succes geĂŻntroduceerd Voormalige chauffeurs Linde Gas krijgen

warm welkom


Werken aan versterking HET EERSTE WOORD Bij het schrijven van dit eerste woord is het alweer juni geworden. Via de radio werd gemeld dat de maand mei 2018 oude warmte records heeft gebroken, de zomer is blijkbaar vroeg ingetreden dit jaar. De warmte, die soms drukkend was, leek symbolisch te zijn voor de druk die we ook elders voelen. Werkdruk is er één van. We realiseren ons voor de volle 100% dat de hoge volumes, de vele aanvragen voor transport en de krapper wordende arbeidsmarkt ons allemaal onder druk zet. Het nakomen van de verplichtingen aan onze opdrachtgevers, het flexibel zijn, de “drive” om kwaliteit te leveren en gelijktijdig ook een goede balans zoeken met het privéleven, maakt dat we overal in ons bedrijf druk voelen om de gevraagde prestaties te leveren.

Graag willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de geleverde bijdrage. In onze recente bezoeken aan vele depots zien we telkens weer gemotiveerde & betrokken medewerkers. Uiteraard worden er ook punten van kritiek besproken tijdens zo’n bezoek. Echter, in alle gevallen hebben we dit als positief ervaren. Complimenten daarvoor! Het is aan ons om met de verbeterpunten aan de slag te zijn. Verder in deze Onderweg staat te lezen hoe we dat doen. Er wordt hard gewerkt aan het versterken van de organisatie en dat we fors blijven investeren in mensen en materiaal. Nieuwe medewerkers, nieuw equipment en ook nieuwe contacten met opdrachtgevers zoals Shell Chemicals, Linde Gas en Praxair Packed Gas tonen dit aan.

Om de groei mogelijk te maken, maar bovenal om de bestaande werkdruk te verlagen, spannen we ons intensief in om het team met medewerkers verder uit te bouwen. Iedere maand komen er mensen bij met als doel om na de zomer de gewenste sterkte te bereiken. Daar werken we aan! De zomervakanties staan inmiddels voor de deur. Tijdens de komende 3 zomermaanden zullen we iedereen wederom hard nodig hebben. Opnieuw zullen we een beroep doen op flexibiliteit, dat maakt de vakantieplanning nu eenmaal noodzakelijk. Belangrijk gegeven is uiteraard dat iedereen de komende maanden van een welverdiende vakantie kan gaan genieten. Hopelijk is het daarbij net zulk mooi weer als we in de afgelopen meimaand hebben gehad. Met persoonlijke groet, Harry & Arjan Schenk

2 | ONDERWEG 07 2018


ORGANISATIE

Opnieuw aanpassingen

om toekomstbestendige organisatie te garanderen

Verbetering van de organisatie is niet meer iets om af en toe eens naar te kijken. Het is een continu proces geworden. Om te zien hoe de dienstverlening in de komende vijf jaar goed uitgevoerd kan blijven worden, zijn er veranderingen nodig die nu al in gang zijn gezet. Het goede is dat het alles te maken heeft met het bijhouden van de groei binnen de verschillende disciplines van Schenk. Om dit goed te laten verlopen zijn twee adviesbureaus het afgelopen jaar ingezet, Ten Have Advies en Beaufort. In nauwe samenwerking met de directie, het managementteam en hoofden/teamleiders van afdelingen kwam er een plan op tafel dat niet alleen rekening houdt met de kwantiteit en de kwaliteit. Ook de juiste mensen op de juiste plek binnen de organisatie en het verbeteren van processen, managementinformatie, opleidingen, ICT en communicatie. Op de verschillende afdelingen zijn mensen weggegaan en er zijn uiteindelijk meer mensen bijgekomen. Via InSite zijn in het Organigram alle nieuwe namen terug te vinden, maandelijks zal deze up-to-date gemaakt worden. Een nieuwe Operationeel Manager bij Personeelsplanning Motorbrandstoffen is gestart, aangevuld met een teamleider op deze afdeling. Deze beide personen begonnen met een enorme uitdaging op een afdeling, waarin ook de planners nieuw zijn. Het is één van de voorbeelden, want ook op de IT-afdeling zijn nieuwe mensen aangenomen. Opleidingen worden in de komende maanden voor de toekomst ondergebracht bij de QHSSE-afdeling, administratief ondersteund door de HR-afdeling. Ook op de andere afdelingen zien we personeelsmutaties, enerzijds door groei, anderzijds door de veranderende arbeidsmarkt en door de economische bloei in Nederland. Eén ding is duidelijk; het einde hiervan is nog niet in zicht. Alle zeilen worden bijgezet om de toekomstbestendigheid van Schenk Tanktransport te garanderen.

INHOUDSOPGAVE 03 Opnieuw aanpassingen om toekomstbestendige organisatie te garanderen 04 Chauffeur Peter Verkooijen in bedrijfsfilm over Schenk Tanktransport 06 Nieuwe privacywetgeving AVG 08 Sterke overeenkomsten tussen Tanktransport Thys & Schenk Tanktransport 10 Connected Planning in Luxemburg en stikstoftank in België 11 Succesvol transport audit 12 Het cult Event van het jaar. Wij zijn erbij! 13 Nieuwe wegen voor het werven van chauffeurs… 14 Huldiging jubilarissen in Duitsland met succes geïntroduceerd 15 Maarten Maasland over Onderwijsroute 16 Veel nieuwe chauffeurs in dienst, toch zoekt Schenk er nog meer 18 Voormalige chauffeurs Linde Gas krijgen warm welkom 20 MedLox training Air Products/Hattingen 21 In Memoriam 22 Vernieuwde opleidingen worden meer praktijkgericht 24 Jubilarissen

ONDERWEG 07 2018 | 3


Het is een professionele bedrijfsfilm, gemaakt door het team van Volvo. Arjan en Harry Schenk motiveren hun keuze voor de truck, ook hun vader Arie Schenk zien we in beeld en er komt een stukje geschiedenis aan te pas. Verder geeft LNG (Liquified Natural Gas) chauffeur Peter Verkooijen uitleg over zijn werk vanuit de cabine en als hij op de Maasvlakte LNG aan het laden is.

Door wie ben je ervoor gevraagd? “Operationeel Manager Wegtransport Hans Mulder heeft mij ervoor gevraagd. Het was half januari 2018, ik was toen nog maar zes maanden in dienst, dus ik vond het een hele eer.” Het filmpje duurt bijna 3 minuten, hoe lang ben je ermee bezig geweest? “Het heeft al met al vijf dagen geduurd, alleen voor mijn gedeelte. Binnen die periode ben ik ook geïnterviewd voor het Volvo Magazine en is er een fotoshoot gedaan. De bedoeling was drie dagen, maar dat werden er vijf. Je ziet me ook een oplegger met LNG laden, dus toch nog een beetje gewerkt. Daarna is een collega met die oplegger verder gegaan.” Hoe waren de omstandigheden? “Koud, net boven 0 graden en regenachtig weer.” Hoeveel man waren ermee bezig? “Er waren in totaal zeven man bij betrokken. Zij werden ingevlogen vanuit verschillende landen.”

We zien een paar mooie shots dat je rijdt over de Maasvlakte. “Ja, en ook onder de brug over De Noord. Sommige stukken heb ik wel zes keer opnieuw moeten rijden, omdat de omstandigheden dan net niet perfect waren.” Vind je het na al die moeite niet teleurstellend dat het maar zo kort duurt in het filmpje? “Nee, ze zijn daar heel duidelijk over geweest en hebben het goed uitgelegd. Vergeet niet dat er ook nog werk aan vooraf is gaan, er moesten vergunningen worden aangevraagd. Hoe hebben ze die rijdende shots gefilmd? “Dat gebeurde met open auto’s. Die mannen zaten dik ingepakt vanwege de kou, de beelden op afstand werden gefilmd met drones.” Hoe kijk je erop terug? Ik vond het geweldig leuk om eraan mee te werken, ervoor te worden gevraagd heb ik ervaren als een compliment. Zoiets maakt niet iedereen mee. Ik had voor mijn vorige baan in het zwaartransport wel eens meegedaan aan een reportage voor een vakblad, maar dit is echt een belevenis. En het resultaat mag er zijn.”

Kijken dus: www.youtube.com/watch?v=iMQr1KWQBoY Op de website van Volvo trucks is de film en een uitgebreid artikel in de Volvo-magazine (pagina 9 t/m 14) ook te vinden: www.volvotrucks.nl 4 | ONDERWEG 07 2018


COLLEGA AAN HET WOORD

Chauffeur

Peter Verkooijen in bedrijfsfilm over Schenk Tanktransport Volvo Trucks heeft een interessante bedrijfsfilm gemaakt over de keuze van Schenk Tanktransport voor de Volvo FH Light Concept truck. Chauffeur Peter Verkooijen heeft daaraan meegewerkt en geeft een verrassend kijkje achter de schermen: The making of.

ONDERWEG 07 2018 | 5


COMMUNICATIE

Nieuwe privacywetgeving AVG in theorie en praktijk Transparantie “In het algemeen gesproken is de nieuwe privacywet geen overbodige luxe. Gegevens vanuit Facebook en andere social media die op straat komen te liggen, zelfs medische gegevens die worden gehackt, je leest er vaak over. Dan is er nog het besef dat we allemaal met onze computers, laptops, tablets en mobiele telefoons gegevens verwerken die privacygevoelig kunnen zijn. Zeker als we het niet goed hebben beveiligd. Het goede van de nieuwe wetgeving is dat er grenzen worden gesteld aan de gegevens waar een werkgever of klant recht op heeft. Het is logisch dat je contact- en opleidingsgegevens nodig hebt als werkgever, maar ook dat ras- en geloofsovertuiging een privézaak is. In de nieuwe wet wordt terecht aangedrongen op dataminimalisering. Dat heeft ons gedwongen om alle processen goed door te lopen waardoor Schenk/ opdrachtgevers/klanten e.d. registreren wat benodigd is, maar ook niet meer dan dat. De nieuwe wet vraagt om transparantie. Het moet voor iedereen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, waardoor in de Europese Unie dezelfde regels gelden. In Nederland vervangt deze nieuwe wet de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Dat heeft consequenties voor alle bedrijven en werknemers, zowel voor de Nederlandse medewerkers als die in België, Luxemburg en Duitsland. Op deze regel maakt Schenk Tanktransport geen uitzondering, HR-Manager John van den Akker zet de belangrijkste gevolgen op een rij.

duidelijk zijn welke gegevens er wel en niet bekend zijn en hoelang ze mogen worden bewaard. De nieuwe wetgeving kwam voor ons niet als een donderslag bij heldere hemel. In 2016 hebben we ons, samen met de ondernemingsraad die daar een actieve rol in speelt, laten voorlichten. Duidelijk werd toen dat de medewerker vraagt om een betere communicatie, iets wat we o.a. met InSite hebben gerealiseerd. Ondertussen heeft onze ICT-afdeling ervoor gezorgd dat de noodzakelijke privacygevoelige gegevens optimaal worden afgeschermd waardoor niemand van buiten ermee vandoor kan gaan. Op die manier hebben we in de afgelopen jaren al het nodige gedaan om aan de nieuwe wet te voldoen. Theorie en praktijk De theorie; niet meer gegevens bezitten en delen dan noodzakelijk, wordt breed gedragen. Toch zijn er zaken die schuren met de nieuwe wetgeving. Zo zijn we een familiebedrijf en hoort het bij ons om van elkaar te weten met wie je binnen het bedrijf te maken hebt. De rubriek ‘wie is

wie’, binnen InSite, ook wel smoelenboek genoemd, is daar een mooi voorbeeld van. Het overgrote deel van ons heeft er geen bezwaar tegen om daarop te staan. Wie daar wel bezwaar tegen heeft, krijgt het recht binnen de nieuwe wetgeving om daarin niet met foto of verjaardag te worden vermeld. Daarin moeten we ook transparant in zijn. Op dit moment hebben we ervoor gekozen om het wie is wie en de verjaardagen weg te halen, zodat discussie daarover m.b.t. de wetgeving in ieder geval niet kan bestaan. Schenk Tanktransport behoort niet tot de bedrijven waarin heel gevoelige privacygegevens bekend zijn, de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, geloofsovertuiging of ras. Een vergelijking met een organisatie met gegevens van duizenden particuliere klanten of medische instellingen waarin patiëntgegevens worden bewaard gaat mank. In de “oude” situatie waren wij ook al niet op de hoogte van de medische toestand van onze werknemers, die blijven bij de Arbodienst en zijn afgeschermd.

De nieuwe wetgeving AVG heeft ervoor gezorgd dat Schenk onderstaand 10-stappenplan heeft afgewerkt om te voldoen aan de wetgeving: Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Bewustwording; inschatten

Rechten van betrokkenen

Overzicht verwerking

Data protection impact

Privacy by design & privacy

wat de impact van de AVG

(zie apart kader)

persoonsgegevens

assessment: Vooraf privacy

by default. Zowel

volgens de AVG

risico’s in kaart brengen

ontwerptechnisch als

is en duidelijk maken dat iedereen hierbij

organisatie-technisch

betrokken is.

rekening houden met bescherming persoonsgegevens

6 | ONDERWEG 07 2018


Welke privacyrechten heeft iedereen volgens de nieuwe AVG?

Daarom zijn we niet verplicht een ‘Functionaris Gegevensbescherming’ aan te stellen zoals de wet dat vraagt voor organisaties die dergelijke informatie wel bezitten. Toch functioneer ik als contactpersoon privacybeleid omdat we wel degelijk persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens verwerken Wat is persoonsgegevens verwerken? Op een veilige manier verzamelen, beheren, bijwerken, opvragen, gebruiken, doorsturen, verstrekken of vernietigen van persoonsgegevens. Voor wat betreft doorsturen en verstrekken is het een reden om extra kritisch te kunnen zijn welke gegevens wij mogen delen en welke niet. Belangrijk is om vast te stellen wat het doel is en wat de grondslag is voor deze handeling. De persoonsgegevens beheren we via verschillende softwareprogramma’s, zoals bijvoorbeeld het Transport Management Systeem Art Systems Enterprise, het Personeelsinformatiesysteem AFAS Profit en het tachograaf beheerprogramma IDHA. Denk aan de

• Recht op inzage: Het recht om persoonsgegevens die organisaties verwerken in te zien. • Recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om persoonsgegevens die organisaties verwerken te wijzigen. • Recht op vergetelheid: Het recht om verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens. • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid): Het recht om de persoonsgegevens te

ontvangen die een organisatie verwerkt. Het doel hiervan is om meer controle over eigen gegevens te krijgen. • Recht op beperking van verwerking: Het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken. Dit gaat om geautomatiseerd gebruik van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst. • Recht om bezwaar te maken: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

rapporten die we per e-mail sturen en inbreuken laten zien op het gebied van rij- en rusttijden. Het is voor ons van belang dat de doelomschrijving duidelijk is, er moet een grondslag zijn en een bewaartermijn. Want hoe belangrijk is het dat een chauffeur 18 jaar geleden te maken heeft gehad met een inbreuk? Niet dus!

Tweetrapsverificatie Eén van de mogelijkheden voor betere privacy bescherming is tweetrapsverificatie. Waar eerst een e-mailadres en een wachtwoord voldoende waren om een systeem binnen te komen, is de tweede trap een codeidentificatie. Een code die je ontvangt via je mobiele telefoon. Iemand die je e-mailadres en je wachtwoord heeft bemachtigd, kan dus niet verder. Zo wordt binnenkort bijvoorbeeld InSite nog beter beveiligd.

Privacy chauffeurs Die nieuwe privacywet geldt ook voor onze chauffeurs die zich moeten legitimeren op de depots. Wij moeten, kunnen en willen ter aankondiging van de aankomst van een chauffeur beperkt gegevens doorgeven. Dus zonder Burgerservicenummer, pasfoto of adresgegevens. Onze chauffeurs dienen zich wel te identificeren bij de poort, maar het tonen van dat identificatiedocument is voldoende, dus beslist niet afgeven of een kopie laten maken. Hiervoor moeten we overeenstemming bereiken met onze klanten. Ook hier geldt dataminimalisatie volgens de nieuwe wet.

De theorie is duidelijk en goed, maar in de praktijk is het best lastig om grenzen te stellen tussen welke gegevens absoluut noodzakelijk zijn en met welke gegevens niemand wat te maken heeft. De nieuwe wetgeving is voor Schenk niet alleen een kwestie van een eenmalige invoering. Voortaan moeten we elke keer als we iets doen ons afvragen of we voldoen aan de nieuwe privacywet.”

Stap 6:

Stap 7:

Stap 8:

Stap 9:

Stap 10:

Functionaris voor de

Meldplicht datalekken. Deze

Bewerkersovereenkomsten.

Leidende toezichthouder.

Toestemming; Voor

gegevensbescherming. Voor

moeten worden gemeld en

Dat zijn eisen voor het geval

Voor een organisatie met

sommige gegevensverwer-

Schenk geldt dit niet, wel

gedocumenteerd.

gegevensverwerking is

vestigingen in meerdere

kingen is toestemming

uitbesteed aan derden.

EU-lidstaten, zoals Schenk,

nodig van de betrokkenen.

van den Akker als contact-

kan worden volstaan met

De AVG stelt strengere eisen

persoon privacybeleid.

één privacy toezichthouder.

aan toestemming.

fungeert HR-Manager John

ONDERWEG 07 2018 | 7


INTERNATIONAAL

Sterke overeenkomsten

Tanktransport Thys & In januari 2018 kwam er een bericht dat menigeen heeft verrast. Namelijk dat Schenk Tanktransport alle aandelen heeft overgenomen van Tanktr ansport Thys uit Antwerpen. Een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare levensmiddelen. Eerst vertelt Frank Thys (51) iets over de geschiedenis van dit familiebedrijf. “Mijn vader is in 1974 begonnen als kleine zelfstandige met een tankwagen voor het vervoer van melk. In 1982 hebben mijn ouders Tanktransport Thys opgericht. In 1994 heb ik de aandelen van mijn ouders gekocht en het bedrijf verder uitgebouwd. Vier jaar daarvoor kwam er een aparte vennootschap bij voor onder meer het reinigen van de tanks en de 1000-liter IBC containers en een truckwash. Dat is in 2009 Cleaning Thys geworden met computergestuurde reinigingsapparatuur

8 | ONDERWEG 07 2018

van het Nederlandse bedrijf Gröninger. We zijn er trots op dat we in 2010 Transporteur van het Jaar zijn geworden, in 2012 de Truck ICT Award hebben gewonnen en twee jaar later ook de Safety Award. We hebben alle nodige certificaten en werken volledig volgens de HACCP hygiëne voorschriften.

de markten in België, Nederland en Frankrijk met soms een uitstapje naar een ander Europees land. Ons imago is belangrijk, vandaar dat ons materieel er keurig en schoon uitziet, een propere vloot zoals we dat hier zeggen. We hebben daarom afgesproken dat samenwerking met Cleaning Thys wordt uitgebouwd.

Producten Eerst vervoerden we melk, dat werd opgevolgd door fruitsappen, maar die vervoeren we nog maar weinig. Het gaat nu voornamelijk om plantaardige oliën en vetten voor de food en feed sector. Voor de feed sector (dierenvoeding) beschikken we over apart materieel. Op 18 januari 2018, het moment van de overname, bestond onze vloot uit 60 Euro 6 trekkers van Volvo en Scania en 100 getrokken eenheden. We bedienen daarmee vooral

We werken met 60 goed opgeleide Belgische chauffeurs, een bewuste keuze omdat onze kwaliteitslat hoog ligt. Daarnaast is er het personeel van de ondersteunende afdelingen, gelukkig is iedereen meegegaan in de overname. Ik heb daartoe besloten omdat er geen opvolging is en ik nu nog de leeftijd heb om de overname optimaal te begeleiden en zodoende mijn werk als manager kan voortzetten. In de dagelijkse praktijk verandert er niet veel aan mijn job. Het


tussen

Schenk Tanktransport belangrijkste is dat dat wij ervan overtuigd zijn in Schenk een goede partner te hebben gevonden voor de toekomst van ons bedrijf en de medewerkers.” Rudy namens Schenk Area Manager Rudy Wille: “We zijn er vanaf de zomerperiode in 2017 mee bezig geweest. Er was vanaf het begin een goede klik met Frank Thys, het bedrijf bevindt zich vlakbij onze vestiging in Antwerpen. Het verschil is dat bij ons de prioriteit veiligheid is, vlak daarna komt kwaliteit. Bij Thys is dat precies andersom omdat het bedrijf geen gevaarlijke stoffen vervoert. Al snel bleek dat we met beide items dag in en dag uit met veel inspanning bezig zijn. De insteek komt dus veel meer overeen dan je op het eerste gezicht zou denken. De hoge veiligheidsen kwaliteitsstandaard en de hoge

servicegraad naar de opdrachtgevers zijn daar voorbeelden van. Net als het hechten aan langdurige relaties met opdrachtgevers en medewerkers. Het zijn sterke overeenkomsten. Schenk wordt hiermee een nog grootschaliger bedrijf dat bij inkoop weer hogere eisen mag stellen. Door de samenvoeging hebben we Sarah Leten als recruiter aan ons bedrijf kunnen verbinden, iets wat we zonder de schaalvergroting met Thys niet had kunnen doen. We leren elkaar steeds beter kennen en een logisch uitvloeisel is integratie van het personeel, daar waar samenwerking logisch is.

behoud van de naam, als aparte divisie van Schenk te laten opereren. Voorlopig blijft alles zoals het is. Het feit dat Schenk samen met Thys in een nieuw, ander segment werkzaam is, kwalificeer ik als een weldoordachte en toekomstgerichte beslissing.”

We zijn blij dat Frank Thys het management blijft doorzetten, de bedoeling is om Tanktransport Thys, met

ONDERWEG 07 2018 | 9


INTERNATIONAAL Sinds jaar en dag begint het nieuws over België en Luxemburg altijd met België. Tijd om dat eens te om te draaien, vindt Area manager Rudy Wille. En daar is aanleiding toe.

Connected Planning in

Luxemburg...

“Bij Schenk Luxembourg is de afgelopen periode hard gewerkt om, in navolging van Nederland, Connected Planning in te voeren. Daarmee worden de ritactiviteiten in de bemanningsplanning automatisch aan elkaar gekoppeld. Met als voordeel onder meer een efficiëntere en snellere facturatie. Het is een ingrijpend proces dat veel van de medewerkers vraagt. Er is wel één connectie met België, omdat daar de administratie voor Luxemburg wordt verzorgd. De bedoeling is dat de hele Luxemburgse vloot per 1 september 2018 met Connected Planning werkt. In mei 2018 hebben we met vijf auto’s proefgedraaid en die proef is uitstekend verlopen. Hoofd Ritadministratie Habib Loukili, ICT-Manager Willem van Eck en ik hebben veel medewerking gekregen, het was een mooie samenwerking en een flinke krachtinspanning voor alle partijen. De mensen in Luxemburg waren positief kritisch, de discussies liepen soms door tot diep in de avond. Het was een kwestie van finetunen om het systeem tailormade te maken voor de specifieke Luxemburgse situatie. De betrokkenheid was groot en ondanks de intensiteit is het zonder spanningen verlopen. Ook in België wordt Connected Planning ingevoerd, de ervaring die we in Luxemburg hebben opgedaan zal hier van grote waarde zijn.

...en stikstoftank in Linde stikstoftank In Antwerpen staat op ons terrein inmiddels een 11 meter hoge stikstoftank van Linde Gas. De reden is dat we voorheen vanuit België naar een distributiepunt in Eindhoven reden, het bleek dat we veel efficiënter konden werken als we zelf als ons eigen distributiepunt hebben, dat scheelt veel kilometers. Er ging een heel proces aan vooraf, zo moest er een fundatie worden aangelegd en hadden we rekening te houden met milieu- en brandweereisen. Maar nu hebben we voordeel van de stikstoftank in de praktijk. Met twee nieuwe chauffeurs en een nieuwe bestelbus leveren we de producten van Linde aan de afnemers.

10 | ONDERWEG 07 2018

België

Recruiter Door de overname van Tanktransport Thys (waarover in deze Onderweg meer) ontstond er ruimte om een recruiter aan te nemen voor beide bedrijven. Het is Sarah Leten geworden. Zij komt van een wervings- en selectiebureau en het is haar taak om goede chauffeurs te werven voor België en Luxemburg. Tevens is zij vraagbaak en contactadviseur tussen kantoor en de chauffeurs. We zijn blij met haar, want alleen met goede chauffeurs kunnen wij ons werk verrichten en blijven groeien.”


INTERNATIONAAL

Succesvol transport audit Eind maart vond het transport audit van Linde AG plaats. Op ons hoofkantoor in Gelsenkirchen werden de auditors van Linde Deutschland begroet. In de audit werden processen en richtlijnen gecontroleerd en daar waar nodig aangepast. QHSSE manager Danilo Smoczynski gaf tekst en uitleg en bracht het een en ander op transparante wijze in kaart.

Met een uitstekende resultaat van 96,15% kwamen de kwaliteitsstandaarden overeen met die van Linde. Bijzonder plezierig is tevens de performance-verbetering van onze chauffeurs als het om defensief rijden gaat. Linde meet via een interface het te snelle optrekken, het sterke afremmen en een overspeeding (langer dan 10 seconden sneller dan 83 km/h) en legt een overeenkomstig minimumniveau vast, dat als streefwaarde dient te worden bereikt. In veiligheidsgesprekken en bij de individuele coaching van chauffeurs werden de individuele capaciteiten besproken en door middel van enkele Trip-waarderingen ook in een grafiek gepresenteerd. Dankzij het sterker wordende bewustzijn van onze chauffeurs op dit onderwerp kan continue verbetering worden bereikt. Bij het vergelijken van de voor Linde ingezette transportbedrijven konden wij ook voor een duidelijke verbetering zorgen en dat resulteert in een toppositie in de ranking.

ONDERWEG 07 2018 | 11


INTERNATIONAAL

Het cult Event van het jaar.

Wij zijn erbij!

Schenk is verheugd dat zij van 29 juni t/m 1 juli 2018 op de Nürburgring (D) aanwezig is met een eigen stand (stand R2). Aan de 33e ADAC Truck-Grand-Prix wordt deelgenomen. Ook dit jaar zijn er weer allerlei mensen uit de bedrijfsvoertuigensector, transportbedrijven, motorsportfans en truckchauffeurs met families op de drie eventdagen aanwezig. Highlight en eyecatcher zal naast Frank Weicht (Operation Manager D) en Julia Wallraf (HR-Manager D) van het hoofdkantoor Gelsenkirchen (D) het demonstratie voertuig “Peterbilt” uit Papendrecht (NL) zijn, dat al op woensdag 27 juni 2018 is vertrokken voor de grote reis richting Nürburgring (D) in de Eifel. De Truck-Grand-Prix heeft al jaren een magnetische aantrekkingskracht voor duizenden bezoekers. De meest uiteenlopende races van o.a. de 1000 pk trucks, de bands bij het muziekfestival in de Müllenbachschleife en het gevarieerde programma voor de chauffeurs zorgen voor onvergetelijke momenten gedurende de drie dagen. Een van de hoogtepunten zal ook dit jaar het beroemde vuurwerk op zaterdagavond zijn.

12 | ONDERWEG 07 2018


INTERNATIONAAL

Nieuwe wegen

voor het werven van chauffeurs… Ook in Duitsland is de arbeidsmarkt verandert en is het een uitdaging nieuwe chauffeurs te werven. Schenk vraagt veelal bewezen rijervaring in haar vacatureteksten, maar met de huidige schaarste worden initiatieven ontplooit om mensen om te scholen tot beroepschauffeur, zo ook voor de heer Tolga Basdin. De heer Tolga Basdin begon op 1 maart 2018 met zijn rijbewijs- en ADR-opleiding. Dit werd gerealiseerd door een gezamenlijk project met de ‘Bundesagentur für Arbeit’ uit Gelsenkirchen (D), de locale overheidsinstantie dat bemiddelt in mensen naar werk. In het kader van dit project worden jonge mensen zonder afgeronde beroepsopleiding ondersteund om d.m.v. een opleiding een permanente baan te krijgen. Na een intensieve selectieprocedure had Schenk Duitsland de heer Basdin de ondersteuning toegezegd. Nadat hij zijn rijbewijs en ADR-certificaat had gehaald heeft hij meerdere weken praktijkervaring bij Schenk opgedaan, m.n. ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen als tankwagenchauffeur. Voor de eerste praktijkexamens is de heer Basdin met glans geslaagd. Hij neemt met veel elan en plezier aan dit project deel, daar is Schenk erg blij mee.

ONDERWEG 07 2018 | 13


INTERNATIONAAL

Huldiging jubilarissen

in Duitsland met succes geïntroduceerd

Sinds begin van dit jaar is op verzoek van de chauffeurs – uitgesproken in de chauffeursmeetings - de huldiging van medewerkers die al lange tijd in dienst zijn ingevoerd. Mede ook om de betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf te vergroten. Onze medewerkers ontvangen na een dienstverband van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaren niet alleen een individuele

14 | ONDERWEG 07 2018

oorkonde, maar ook een boeket of bonbons en een geldelijke beloning. De jubilarissen worden doorgaans tijdens een samenkomst in Gelsenkirchen (D) gehuldigd. Bij een dienstverband van 25 en 30 jaren wordt de huldiging ook met een bezoek van de directie uit Nederland uitgebreid. Hierbij maakte Harry Schenk van de gelegenheid gebruik om zijn persoonlijke dank te betuigen.

In totaal 45 jaren Schenk jubilea - de jubilarissen op 1 februari 2018 (van links naar rechts): Albert Hagemann (kantoor Gelsenkirchen/10 jaren), Jörg Voigt (kantoor Gelsenkirchen/10 jaren), Andreas Heppner (chauffeur Hattingen/10 jaren), Jan Fürgott (chauffeur Hattingen/10 jaren) en Atnan Namazci (kantoor Gelsenkirchen/5 jaren).


SCHENKVARIA

Maarten Maasland over Onderwijsroute:

“Telkens weer een feestje om te doen” Voor de vierde keer heeft Schenk Tanktransport deelgenomen aan de Onderwijsroute. Twee groepen van Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard uit Papendrecht bezochten op donderdag 8 maart 2018 de hoofdvestiging in Papendrecht.

“De bedoeling is dat de leerlingen door dergelijke bezoeken later een goede keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding na het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs). De eerste zogenaamde snuffelstages (korte stage van ongeveer 2 weken) bij Schenk uit eerdere Onderwijsroutes zijn al een feit. Naast leerlingen van het tweede leerjaar VMBO, kwam er ook dit jaar weer een groep vanuit het passend onderwijs; jongeren met een lichte beperking. Chauffeur-supervisor Maarten Maasland fungeerde opnieuw als gastheer. “Het is telkens weer een feestje om te doen”, vertelt hij enthousiast. De kinderen uit de

groep passend onderwijs stelen altijd weer zijn hart: “Er zitten kinderen tussen met autisme die je bij binnenkomst niet aankijken, maar als ze weggaan krijg je een hand en wordt je vriendelijk bedankt. Elk jaar is er ook een vaste leerkracht bij die de leerlingen begeleidt. De leerlingen waren heel geïnteresseerd in het verhaal van Niels Meinecke (eerste bedrijfswagenmonteur) van de werkplaats, hij heeft vanuit het VMBO zijn MBO diploma Eerste Bedrijfswagentechnicus behaald via het BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) bij Schenk (zie editie juli 2017). Daarna konden ze buiten een tankwagen bekijken om te zien hoe

alles werkt. Ze mochten ook in de cabine zitten, waar ik ze gelijk een lesje veiligheid kon geven met uitleg over de dode hoek. Twee kinderen konden vanwege hun beperking niet zelf de cabine in, maar dat liet ik niet over mijn kant gaan. Ik heb ze er hoogstpersoonlijk zelf in getild. De lerares heeft er foto’s van gemaakt met de opmerking: “Dat geloven die ouders anders nooit.” Voor Maarten was dit in principe de laatste keer, hij gaat op 6 september 2018 officieel met pensioen. Maar deze actieve zestiger is sowieso niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. Dus wie weet.

ONDERWEG 07 2018 | 15


ACTUALITEIT

Veel nieuwe chauffeurs in dienst,

toch zoekt Schenk er nog meer Het is een unieke constatering; in de periode januari tot en met juni 2018 zijn er circa honderd nieuwe chauffeurs in dienst gekomen. En dat in een arbeidsmarkt die erg in beweging is. Toch is er behoefte aan nog meer en daarom zijn alle registers opengetrokken.

HR-Manager John van den Akker: “Goede tankwagenchauffeurs en monteurs zijn nodig om de groei bij te houden en te kunnen voldoen aan de juiste bezetting van de in te zetten tankwagencombinaties. Daarom zetten we alle mogelijke middelen in; internet op specifieke sites en social media, sinds maart jl. zelfs billboards langs een aantal snelwegen. Vandaar dat de reclamemasten bij Dordrecht (A16), bij de Van Brienenoordbrug (A16), bij Zoetermeer (A12) en bij Hardinxveld-Giessendam (A15) met billboards er op opvallende wijze aandacht voor vroeg in de afgelopen maanden. Het levert gelukkig veel reacties op.

Het billboard bij de A12/A16 werkt doeltreffend.

16 | ONDERWEG 07 2018

Wervingsbonus Er is nog een wervingsactiviteit geïntroduceerd, namelijk chauffeurs van Schenk die een goede chauffeur enthousiasmeren om bij Schenk te komen werken. Er staat zelfs een wervingsbonus op, de eerste zijn al uitbetaald. Wij benaderen ook chauffeurs die in het verleden zijn vertrokken, maar mogelijk toch interesse hebben om bij ons terug te komen. Dat is namelijk al meerdere malen voorgekomen. Meer chauffeurs zijn ook hard nodig om onze huidige ploeg te ontlasten. Flexibeler te worden als zij van rooster willen veranderen (duurzame inzetbaarheid verbeteren) of een vrije dag op willen nemen. Een grotere ploeg is dus belangrijk voor het welbevinden van onze huidige chauffeurs, dat vinden wij essentieel.”


ZOEKT TANKWAGEN CHAUFFEURS

MONTEURS GEZOCHT WERKENBIJSCHENK.NL ONDERWEG 07 2018 | 17


SCHENKVARIA

Voormalige chauffeurs Linde Gas

warm we

18 | ONDERWEG 07 2018


krijgen

welkom

Linde Gas heeft besloten terug te gaan naar haar kerntaken en daar hoort vervoer niet meer bij. Dankzij een jarenlange relatie kon Schenk Tanktransport een belangrijke rol spelen, want op 24 maart 2018 maakten 16 ex-Linde chauffeurs kennis met hun nieuwe werkgever, Schenk. Het was een lang proces. Al in april 2017 kreeg het personeel van Linde gas de aankondiging, dat was het begin van een traject waarin ook de ondernemingsraad van Linde en de vakbonden een rol hadden. Bijzonder is dat het gaat om een groep chauffeurs met lange dienstverbanden, daarom speelde het behoud van die dienstjaren een belangrijke rol. In december volgde een eerste kennismaking met Schenk van een toen grotere groep Linde werknemers. Uiteindelijk zijn 16 chauffeurs per 1 april 2018 officieel in dienst gekomen en werken vanuit de locaties Botlek en Velzen-Noord. Op zaterdag 24 maart jl. was er de informele kennismaking van de chauffeurs en hun partners met Schenk. De directie, teamleider Cryogene Gassen Niek Meerlo, personeelsplanners Louise den Adel en Femke de Gruyter waren erbij, net als HR-manager John van den Akker. Tijdens een rondleiding over het terrein in Papendrecht volgde ook een kennismaking met salarisadministrateur Arie Kalis. Vervolgens een leuk samenzijn met een hapje en een drankje en een bos bloemen voor de partners. De nieuwe Schenk chauffeurs hebben het ervaren als een positief en warm welkom.

ONDERWEG 07 2018 | 19


MedLox training

INTERNATIONAAL

Air Products/ Hattingen Schenk verzorgt voor de opdrachtgever Air Products op betrouwbare wijze distributie van vloeibare medische zuurstof - kort MedLox - naar klinieken in heel Duitsland. Deze zuurstof die bijvoorbeeld voor zuurstoftherapie wordt gebruikt is volgens de geldende wetgeving een geneesmiddel en is zodoende onderhevig aan strenge eisen voor wat betreft de vrijgave van het laden en lossen als ook van het transport. Gezien diverse veranderingen betreffende de vrijgave procedures na het laden en lossen van de tankwagen vonden in Hattingen (D) op dit gebied in april jl. een aantal trainingen voor chauffeurs en kantoormedewerkers plaats. Een door Air Products aangewezen farmaceut gaf deze opleiding. Gedurende de instructies leverden alle deelnemers een actieve bijdrage, door het stellen van diverse vragen en het uitwisselen van ideeĂŤn tussen chauffeurs en instructeurs werd er veel geleerd. De nieuwe vrijgave procedures werken sindsdien zonder problemen.

20 | ONDERWEG 07 2018


NL

IN MEMORIAM

Op 20 mei 2018 hebben wij kennis genomen

Theo kwam in augustus 2007 in ons bedrijf werken. Hij was een

van het plotselinge overlijden van onze zeer

immer positief ingesteld persoon en vakbekwaam tankwagenchauffeur.

gewaardeerde collega

Theo deed met veel plezier zijn werk en was een fijne collega.

Theo van de Geer

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en missen in hem een fijne collega. Wij wensen de familie veel sterkte voor de toekomst.

60 jaar - Tankwagenchauffeur Namens directie en personeel Schenk Papendrecht BV, Harry en Arjan Schenk

LUX

IN MEMORIAM

Op 26 april 2018 hebben wij kennis genomen

Christian kwam in juli 2009 in ons bedrijf werken. Hij was een

van het overlijden, na een periode van ziekte,

toegewijde collega en vakbekwaam tankwagenchauffeur.

van onze zeer gewaardeerde collega

Christian deed met veel plezier zijn werk en was een fijne collega.

Christian Devillet

Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en missen in hem een fijne collega. Wij wensen de familie veel sterkte voor de toekomst.

46 jaar - Tankwagenchauffeur Namens directie en personeel Schenk Papendrecht BV, Harry en Arjan Schenk

ONDERWEG 07 2018 | 21


Vernieuwde worden meer praktijkgericht

KWALITEIT & VEILIGHEID “De dalende lijn op het gebied van incidenten heeft zich helaas niet voortgezet”, vertelt QHSSE Manager Ewout Mol. “We gaan daarom opnieuw de nadruk leggen op incidenten die wij kunnen voorkomen.”

22 | ONDERWEG 07 2018

Vooral de stijging bij manoeuvreerschades valt op. Het zijn kleine schades die in 51% van de gevallen ontstaan bij achteruitrijden en in 24% door uitzwenken. Samen 75%, dit wordt echt ons aandachtspunt voor toolboxen, opleiding en rijtrainingen. Hier valt voor ons bedrijf nog echt veel te winnen. Ook het aantal verkeersincidenten is licht gestegen. Die worden voor 67% veroorzaakt tijdens rijbaanwisselingen en tijdens in- en uitvoegen. In 22% van de gevallen ging het om kop-staart botsingen. Hierbij moet wel gezegd worden dat een groot deel van die botsingen veroorzaakt zijn door anderen, dit duidt wel het belang van anticiperen aan. Het aantal milieu-incidenten is constant gebleven en hetzelfde geldt ook voor contaminaties. Daarmee zitten we nog wel op de huidige doelstelling, maar ook hier is vermindering dringend gewenst. Wij rekenen op een toenemende alertheid van onze chauffeurs om dit soort incidenten te voorkomen.


opleidingen Boetes Boetes hadden voor 89% betrekking op snelheidsoverschrijdingen van 4 à 5 kilometer op de snelweg. De overige boetes werden uitgeschreven voor fout parkeren of inhalen waar het niet mag. Beter nieuws is dat de trainingen van de chauffeurs in het gebruik van de tachograaf hun doel niet hebben gemist. Het heeft geleid tot 18% minder inbreuken in het eerste kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2017. Die positieve trend is er ook bij het tijdig uitlezen van de chauffeurs- en voertuigkaarten, dat gaat heel goed. Einde convenant ILT In januari 2019 komt een einde aan het huidige convenant met de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Vanaf die datum willen we kiezen voor een beperkt systeemtoezicht. Dat houdt in dat onze chauffeurs er rekening mee moeten houden dat zij weer onderdeel worden van de controles van de ILT.

Near misses In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 663 near miss meldingen gedaan. Complimenten! We zijn druk bezig om de meldingen straks via InSite te verwerken in plaats van op papier. Dat gaat het melden van near misses en het eventueel toevoegen van foto’s gemakkelijker maken. Het wordt ook mogelijk om vanaf dat moment de status van een melding te volgen. Opleidingen Wij nemen het volledige opleidingsprogramma onder de loep. De vernieuwde opleidingen worden meer praktijkgericht, de veranderingen zullen na de zomer zichtbaar worden. Opleidingen zijn belangrijk om onze chauffeurs op het juiste niveau te houden of te brengen. In dat kader wil ik onze huidige chauffeurs vragen om hun ervaringen door te geven aan de nieuwe chauffeurs. Dat zijn er heel veel. Welk positief effect dat heeft, hoef ik natuurlijk niemand uit te leggen.”

Beste Near Miss, Schenk hecht hoge waarde aan de vele near miss meldingen die worden ingediend door onze chauffeurs. Het is een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de (arbeids)omstandigheden van onze chauffeurs en geeft inzicht in situaties waarin (potentieel) gevaar schuilt. Met deze belangrijke informatie kan voorkomen worden dat er zich daadwerkelijk een incident voordoet in de toekomst. Door een goede omschrijving, al of niet met foto’s, van een near miss kunnen we gezamenlijk met onze opdrachtgevers werken aan betere omstandigheden. Op 1 juni jl. werd chauffeur Tony den Haan verrast met een mooi cadeau. Een beloning voor de door hem ingediende near miss melding, binnen Shell Chemicals betiteld als de near miss van het jaar. Collega Cassandra Bravenboer (planner) mocht het cadeau overhandigen aan Tony. Hopelijk inspireert dit iedereen om blijvend aandacht te geven aan het indienen near miss meldingen.

ONDERWEG 07 2018 | 23


SCHENKVARIA

Jubilarissen 1 januari 2018 - 2 juli 2018 12,5 jaar dienstverband 2018 Schat, K.J. (Janco) Motorbrandstoffen Verkamman, E. (Edwin) Industriele gassen Pors, P.H. (Piet) Motorbrandstoffen Varekamp, J.C. (Jack) Motorbrandstoffen Riphagen, A.A. (Bernard) Personeelsplanner motorbrandstoffen Koershuis, G. (Giovanni) Motorbrandstoffen Walraven, E.W. (Eddie) Industriele gassen Gruijter, L.F. de (Erik) Smeerolie Rees, H.B. van (Bart) Motorbrandstoffen Kiburg, V.J.H.M. (Vincent) Motorbrandstoffen Hoogenboom, R.L.T. (Ruud) Motorbrandstoffen Groot, J.C. (Jos) Motorbrandstoffen Oussoren, T.M. (Theo) LPG Gruijter - Marissen, F.M. de (Femke) Personeelsplanner cryo

25 jaar dienstverband 2018 Derksen, R.B.H.J. (Raymond)

Motorbrandstoffen

40 jaar dienstverband 2017 Broek, M.R.A.J. van den (Rinus) Maasland, M. (Maarten)

LPG Chauffeur supervisor

(Vervroegd) Ouderdomspensioen 2018 Haveman A. (Lex) Hoogenboom R.L.T. (Ruud) Hoevelaken van W.H. (Wim) Haar ter D. (Dirk) Mol M.P.G.(Ruud)

Motorbrandstoffen Motorbrandstoffen LPG LPG Motorbrandstoffen

Schenk Papendrecht B.V. Burg. Keijzerweg 6 NL-3352 AR Papendrecht Tel +31 78 644 21 50 Fax +31 78 644 21 55 info_nl@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport GmbH Am Stadthafen 12-18 D-45881 Gelsenkirchen Tel +49 209 88001-100 Fax +49 209 88001-199 info_de@schenk-tanktransport.eu

Schenk Tanktransport N.V. Schomhoeveweg 13 B-2030 Antwerpen Tel +32 3 206 90 90 Fax +32 3 206 90 99 info_be@schenk-tanktransport.eu

Schenk Luxembourg SA Zone Industielle 23 L-8287 Kehlen Tel +352 30 98 51-1 Fax +352 30 52 82 info_lu@schenk-tanktransport.eu

AOW Gerechtigd 2018 66 jaar Jonge, J.P. de (Jan) Bakker, H. (Henk) Teunissen, J.G.T. (Hans) Hendriksen, H.G. (Henk)

motorbrandstoffen motorbrandstoffen motorbrandstoffen LPG

www.schenk-tanktransport.eu

Schenk magazine - Onderweg 7  
Schenk magazine - Onderweg 7  
Advertisement