Client Magazine: Nordpil Arkitekter

Page 1

DIT LIV, DIN BOLIG ARKITEKTUR, DER UNDERSTØTTER DET GODE LIV


2  |  Nordpil Ar kit ekt e r


Indhold 05

ARKITEKTERNES INTRODUKTION

06

BOLIGVÆRDI HANDLER IKKE KUN OM ØKONOMI

10

10 GODE RÅD TIL DIG, DER SKAL BYGGE OM

12

VISUEL INSPIRATION

16

TIPS OG ERFARINGER FRA NORDPIL ARKITEKTERS KUNDER

18

MØD KIM OG BASHAR, NORDPIL ARKITEKTERS GRUNDLÆGGERE

20

RAMMER FOR ET BEDRE LIV

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  3Kære læser, På de følgende sider vil vi dele vores kærlighed for boliger og arkitektur; specielt håber vi, at denne lille e-bog kan tjene som inspiration og guide til dig, der overvejer, om du kan få mere ud af din bolig ved enten at renovere, udvide, bygge om eller bygge nyt. I det følgende deler vi nemlig ud af både vores egen og vores kunders erfaring med boligprojekter og ser på deres potentiale i forhold til boligværdi, ikke kun i den traditionelle forstand, men også som rumværdi, livsværdi og grøn værdi. Derfor fremviser vi også et udvalg af projekter, som hver især demonstrerer et særligt arkitektonisk fokus eller en særlig tilgang til processen. Derudover vil vi gerne dele vores forståelse af, hvordan bæredygtigheden kan finde sin naturlige plads i arkitekturen. Det er ikke en forståelse baseret på tung statistik, sammenligninger og udregninger, men i den ser vi bæredygtighedens klare berettigelse. Vores syn på bæredygtighed er nemlig præget af en sund-fornuft tilgang, og vi er trygge ved, at vores faglighed står på skuldrene af mange hundrede års byggetradition. I det hele taget elsker vi spændingsfeltet mellem teori og praksis, og vi går altid efter at være med til at skabe bygbar og værdiskabende arkitektur med mennesket i centrum. Så, hvis du nogensinde har tænkt over, hvordan du maksimerer din bolig, og om en arkitekt kunne hjælpe dig, håber vi, at du bliver klogere med denne præsentation af Nordpil Arkitekter.

De bedste hilsner Kim og Bashar Nordpil Arkitekter

Kort om Nordpil Arkitekter Nordpil Arkitekter specialiserer sig inden for bolig- og erhvervsbyggeri. Virksomhedens seks medarbejdere har ekspertise inden for bæredygtighedscertificering (DGNB), bygningskonstruktion, renovering, bygningskulturarv og erhvervs- og boligarkitektur. Tegnestuen er beliggende i Aarhus C, men har projekter i hele Danmark.

Kontaktinformation:

Web: www.nordpil-arkitekter.dk

Adresse:

Fotos til bogen:

T: +45 29 43 92 72

I: nordpilarkitekter

Baliticagade 11, stuen

Fotograf Peter Kragballe

E: info@nordpil-arkitekter.dk

F: nordpil-arkitekter

8000 Aarhus C.

og Nordpil Arkitekter N o rd p il Ar k it e k t e r   |  5


Boligværdi handler ikke kun om økonomi Som en tegnestue bygget op omkring kærligheden til nordisk design, sund-fornuft byggetraditioner og bæredygtighed er Nordpil Arkitekter fortaler for en arkitektur, som kan og skal give mere livsværdi til både boligejere og omverden. 6  |  Nordpil Ar kit ekt e r


handler det om at renovere, udvide og ombygge på en måde, der gør boligen i stand til at bevare værdien i både koncept og materiale. Partner i firmaet, arkitekt Kim Pretzmann Olesen, forklarer: ”Vi kan godt finde på at lave flere forslag til det samme byggeri, så vores kunder tænker ind i konstruktionen, at det kan ændre sig, at vægge kan sættes op eller fjernes, når børnene flytter hjemmefra osv. Man kan sige, at det er en fleksibel plan. Men det er ikke, fordi folk kommer og siger - vi skal have en fleksibel bolig. Det stammer mere fra vores følelse af ansvarlighed. Når der bruges energi, penge og materialer på at udføre byggeri, kan vi bedst forsvare arkitekturen ved, at den ikke er statisk, dvs. at den kan bringes ind i fremtiden, også med en anden familie. Det gør også, at boligen bevarer sin værdi bedre, at der går længere tid, før der skal bygges nyt igen, og i sidste ende er de mest bæredygtige kvadratmeter dem, der ikke bliver bygget.” Ønsket om at skabe et fleksibelt design, der beskytter boligens værdi og maksimerer dens levetid indebærer også et stærkt fokus på at udnytte materialer, kvadratmeter og dagslys maksimalt. Det kan endda til tider betyde, at potentielle kunder bliver rådgivet til at bygge mindre end først tænkt. Kims partner i firmaet bygningskonstruktør Bashar Nasouri forklarer: ”Det er ikke alle, der er bevidste om det, men det handler også om bæredygtighed, og til tider kan vi rådgive om, at man skal bibeholde og i stedet for at bygge nyt maksimere udnyttelsen af det areal, man allerede har. Men selvføl-

D

er bliver talt meget om genbrug, men når det kommer til boliger, vil det måske også give mening at tale lidt om ”merbrug”, forstået som en længere og mere effektiv udnyttelse af eksisterende kvadratmeter. Det er i hvert fald et af de begreber, der er helt centrale for Nordpil Arkitekter, der specialiserer sig i boligrenovering, tilbygning, ombygning og nybyg-projekter. Når en husejer kommer til firmaet med ønsket om at forny sin bolig, kommer idealet om merbrug i spil i flere aspekter. Først og fremmest N o rd p il Ar k it e k t e r   |  7


gelig, hvis det eksisterende ikke kan bære det, er det måske bedre at bygge nyt. Det skal give mening.” BOLIGEN SKAL AFSPEJLE VÆRDIER Når Kim taler om boligværdi, refererer han ikke kun til den værdi, der kan tælles i kroner og ører. Det er også en balancegang mellem de livsværdier, boligens ejer gerne vil have genspejler sig internt i boligen, og de grønne værdier, som boligen afspejler i verden omkring den. ”Vi vil gerne bruge sunde åndbare, naturlige materialer, men det kan også være dyre ting, og så er det selvfølgeligt nødvendigt at finde ud af, hvad man vil prioritere. Det er mange penge for vores kunder, og det har vi meget respekt for i vores samarbejder,” forklarer Kim, der, efter at have færdiggjort sin uddannelse som arkitekt, har uddannet sig som tømrer. ”Men det, vi kan gøre, er at fortælle, hvad merværdi også kan være, at det ikke kun er her og nu, men også den totale værdi i det lange løb. Den anden side af det, som kan være endnu sværere at måle, men som der kommer mere og mere fokus på, er boligens klimaeffekt. Når du bygger med træ, har det opsuget CO2 - i modsætning til andre materialer, der producerer CO2 - og så har det en masse fantastiske naturlige egenskaber; det er dårligt til at transportere kulde, og det kan ånde, optage og afgive fugt.”

cepter for at finde den bedst mulige løsning til den forliggende opgave, er det min opgave som bygningskonstruktør at sørge for, at løsningen bliver effektivt udført. Jeg strukturerer, planlægger og skubber hele tiden på for at effektivisere processer internt og ift. udførende håndværkere. På den måde skabes den bedste mulighed for et godt og effektivt byggeri, der også er spændende at opleve.” Allerede i starten af de to partneres samarbejde blev Bashar også hurtigt grebet af Kims begejstring for renovering- og ombygningsprojekter. ”Det kræver, at man går i dybden med de eksisterende forhold, ser hvordan de nye kan sammenbygges, og det eksisterende tilpasses. Det er både spændende udfordrende og slet ikke lige ud af landevejen. Ofte kræver det faktisk en meget mere detaljeret projektplan for at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, end når man starter fra en tom grund,” forklarer Bashar. DET SKAL GIVE MENING De to partneres kombinerede glæde for både de arkitektoniske idealer og deres udførsel i det virke-

Det vil sige, at i forhold til livsværdi her og nu giver naturlige materialer som træ et godt indeklima og en bedre samvittighed som verdensborger, og på længere sigt kan det også give boligen mere værdi. SUND FORNUFT OG LÆKKER ARKITEKTUR Det succesfulde samarbejde mellem Bashar og Kim blev grundlagt i starten af 2020. De to byggeprofessionelle mødtes ved en tilfældighed, men blev hurtigt enige om, at deres forskellige kompetencer og fælles passion for sund-fornuft byggetraditioner, ville gå perfekt hånd i hånd. Kort tid efter deres møde præsenterede de sammen en besvarelse til en arkitektkonkurrence om opførslen af 12 rækkehus i Holstebro. Da de vandt konkurrencen, blev styrken ved et fælles Nordpil Arkitekter yderligere cementeret. ”Jeg arbejdede meget med nybyg før, men slet ikke på den samme måde i forhold til arkitekturen, lysindfald, glaspartier og alle de små detaljer. Der er det Kims arkitektoniske ekspertise, der gør, at vi kan få noget rigtigt lækkert ud af projektet,” siger Bashar. ”Mens Kim som arkitekt tænker i helheder og kon8  |  Nordpil Ar kit ekt e r

Nordpil Arkitekters design af 12 rækkehuse i Holstebro udfolder tegnestuens erfaringer med, og holdning til, boliger til den enkelte som formgivningsprincipper for boliger til de mange. Ønsket på den kommunale grund var at skabe tætte lave boliger, der i forhold til højde blendede ind i lokalområdet, men som ellers skilte sig ud, alt sammen med respekt for de eksisterende huse i området. Projektet består af en blandet typologi af høje længehuse, der er placeret omkring et indre gårdrum, som beboerne deler. Her er der etableret naturligt afvandingsanlæg med rekreative arealer. Husene danner ryg mod vejene og orienterer sig indad mod gårdrummet. Områdets øvrige beboere ledes ind i gårdrummet via offentlige stier, og på den måde giver bebyggelsen noget tilbage til området.


Det er ikke, fordi folk kommer og siger - vi skal have en fleksibel bolig. Det stammer mere fra vores følelse af ansvarlighed. Når der bruges energi, penge og materialer på at udføre byggeri, kan vi bedst forsvare arkitekturen ved, at den ikke er statisk, dvs. at den kan bringes ind i fremtiden, også med en anden familie.

lige hverdagsliv har ført til en lang række projekter og stadig flere henvendelser fra private boligejere. På nuværende tidspunkt har firmaet flere aktive byggepladser og yderligere projekter, der skal realiseres til næste forår. Men selvom begge partnere nyder travlheden og de mange henvendelser, er mere arbejde ikke nødvendigvis det ultimative mål. Alle projekter indledes med et møde, hvor partnerne sammen med kunden afklarer behov, ønsker, drømme og økonomi. ”Vi er meget ærlige på disse møder og mht. de henvendelser, vi

får. Hvis det ønskede f.eks.er urealistisk i forhold til vores erfaring med omkostningerne ved at bygge, kan vores rådgivning godt ende ud med, at kunden indser, at de er bedre stillet med at flytte end at bygge om,” forklarer Kim og afslutter. ”Men vi siger det, som det er, for vi vil hellere bygge for nogen, hvor det giver mening og skaber værdi, og når vi tager et projekt, er vi med hele vejen – fra skitse til byggetilladelser, kontrakter med håndværkere og den endelige aflevering af projektet. At sikre os at alt bliver som ønsket, er også en måde at sikre os, at boligen bliver bedst og mest muligt brugt.”

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  9


10 gode råd til dig, der skal bygge om Du er måske kommet dertil, hvor du gerne vil udvide eller lave om på rammerne af din eksisterende bolig. Eller måske har I forelsket jer i et hus, som trænger til en kærlig hånd. Her er vores råd til, hvordan I kommer bedst i gang.

Råd nr. 1

Råd nr. 4

TAG HENSYN TIL DIN FAMILIE

TÆNK GENBRUG OG GENANVENDELSE IND I PROJEKTET

Giv dig selv og din familie god tid til at overveje, hvordan I vil gribe projektet an. Når man bygger, er der dels tale om store udgifter og vigtige beslutninger, men herudover skal I også huske at passe på hinanden som familie, se hinanden i øjnene og forberede jer på byggeprocessen sammen. Processen kan med fordel startes ved at kontakte en faguddannet arkitekt med boliger som speciale.

Råd nr. 2 TAG EN ARKITEKT MED PÅ RÅD FØR KØB Hvis der er tale om et byggeprojekt i forbindelse med et potentielt huskøb, kan det anbefales at indlede købsprocessen med at tage en arkitekt med på råd. Dette er naturligvis ikke en erstatning for den byggesagkyndige rådgiver, som kigger på husets tilstand, men arkitekten kan fra starten være med til at stille skarpt på husets muligheder og begrænsninger.

Råd nr. 3 VÆLG EN ARKITEKT, I HAR KEMI MED Den arkitekt, I benytter, skal kunne rådgive jer om forhold, der kommer til at påvirke jeres økonomi, tid og familie i lang tid fremover. Derfor er det vigtigt, at I har god kemi, og at I føler jer forstået og lyttet til. En arkitekt sikrer, at resultatet bliver lækkert at se på, men det, der skal definere jeres projekt, skal være jeres ideer og behov. 10  |  No rdpil Ar kit ek t e r

Hvis der er tale om et projekt, der skal lave om på eksisterende rammer, så overvej nøje, hvilke specielle forhold der gør sig gældende i netop jeres hus eller potentielle huskøb. Materialer, rum og inventar kan måske beholdes eller genanvendes og sættes i spil på nye måder. I kan med fordel kombinere disse iagttagelser med tekniske forhold, så I derved afklarer evt. energieffektive tiltag og indtænker dem fra start.

Råd nr. 5 UDERUM ER LIGE SÅ VIGTIGE SOM INDERUM Her i Norden har vi med vores korte somre særligt behov for at optimere vores uderum, så de kan bruges i længst mulig tid. Sæt jer derfor godt ind i lysforholdene i og omkring boligen, og forhold jer til verdenshjørnerne. Skab herefter god kontakt til haven fra boligen, og tænk i ud-/indgange fra relevante rum. Man kan ydermere ”forlænge” sæsonen med et halvtag, der skaber skygge om sommeren og tager duggen om aftenen.

Råd nr. 6 BRUG PENGENE RIGTIGT – DET BETYDER OGSÅ AT BRUGE DEM I DEN RIGTIGE RÆKKEFØLGE Alt for ofte ender byggeprojekter ud i forsinkelser og stigende budgetter. En arkitekt kan være medvirkende til en kontrolleret proces, hvor der er styring fra start til


slut. Men at få bygget sit eget arkitekttegnede hjem giver også mange fristende muligheder, så vi anbefaler at begrænse valgmulighederne og fokusere på de områder, hvor pengene giver mest værdi. Højteknologiske dimser og trendy materialer kan være fristende løsninger i nuet, men giver ikke nødvendigvis den samme glæde på længere sigt.

Råd nr. 7 LYS GØR DEN STORE FORSKEL Når alt kommer til alt, så er lyset altafgørende for, hvordan vi oplever rum og arkitektur. Lys kan fremhæve teksturer, oplyse rum, trække opmærksomheden hen på specifikke zoner og skabe stemning. Indtænk derfor dagslyset i jeres projekt. Når der ikke er dagslys, kan I med fordel indtænke kunstig belysning til at skabe stemninger og definere rum.

Råd nr. 8 TÆNK BOLIGEN SOM EN HELHED Sørg for at tænke i helheder, så I ikke fortaber jer i (fordyrende) detaljer, som ikke tjener boligens generelle kvalitet. Det kan være en gennemgående materialeholdning, en farve, form eller en måde at tage lyset ind på.

Råd nr. 9 INDTÆNK EN GRAD AF FLEKSIBILITET I DIN BOLIG Et rum er ikke nødvendigvis bare et rum. Vores behov ændrer sig i takt med de forskellige faser i vores liv. De værelser og de rum, der er behov for, mens børnene bor hjemme, er måske overflødige, når de flytter hjemmefra. Sørg derfor altid for at vælge gennemtænkte fleksible løsninger, der f.eks. giver mulighed for at fjerne vægge og ændre rums funktioner.

Råd nr. 10 TAG OGSÅ HENSYN TIL OVENSTÅENDE RÅD I FORHOLD TIL NYBYGGERI I nybyggeri er der ikke tale om eksisterende boligrammer, man kan bygge videre på, men her er det især vigtigt at forholde sig til den kontekst, man bygger i. Hvordan ser naboens hus ud? Er der indbliksgener? Kommer der mulige indbliksgener? Hvor er de fremtidige gode udkig? De ovenstående råd gør sig også gældende ved nybyg, men især materialevalg og det at bruge pengene rigtigt får stor betydning ved nybyg. N o rd p il Ar k it e k t e r   |  11


Haslehøjvej

12  |  No rdpil Ar kit ek t e rs E bog


Inspiration Haslehøjvej ARKITEKTENS EGET LABORATORIUM FOR RUM Projektet demonstrerer, hvordan man kan udvide og omdanne en bolig i et ældre villakvarter, så den lever op til nutidige boligstandarder i størrelse og funktionalitet. Udover en effektiv energirenovering af klimaskærmen er boligen, som er Kims egen, gjort til genstand for alskens møbel- og rumeksperimenter. Her forsøges i virkeligheden, i skala 1 til 1, at undersøge, hvordan boligen kan gøres fleksibel.

Haslevangsvej Da en boligejer ønskede at udvide sin bolig og samtidigt bevare dens eksisterende gode kontakt til uderummet, blev løsningen at udvide opad. Formen er et konglomerat af flere begrænsende forhold som den lovmæssigt påkrævede afstand til nabohuset samt risikoen for indbliksgener til samme. Resultatet blev derfor en hybrid mellem den klassiske høje tagrejsning og det flade tag forenet i en foldning på husets bagside.

Haslevangsvej

Haslehøjvej

EN TILBYGNING I HØJDEN

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  13


Kystagervej

Kystagervej Projektet rummer både en ombygning og en udvidelse af et eksisterende sommerhus, og det har derfor været essentielt at identificere og bygge videre på bygningens iboende kvaliteter. Materialitet, lysindfald og kontakten til terrasserne omkring huset har været med til at definere huset i sin endelige form og materialitet.

14  |  No rdpil Ar kit ek t e r

Kystagervej

SOMMERHUS VED VANDET


Løjesøvej EN OMBYGNING MED SJÆL

Løjesøvej

Kystagervej

Løjesøvej

Helt særligt ved dette hus er dets historie. Blandt husets tidligere beboere er nemlig forfatteren Martin Andersen Nexø, hvis forfatterskab var drevet af en stærk indignation over den sociale uretfærdighed, der prægede hans tid. Lokalhistorien, materialerne og stedet var derfor helt centrale fokuspunkter i ombygningsprocessen. Derudover var særligt samarbejdet med kunden givende for resultatet; arkitekt og kunde gjorde hinanden gode, og resultatet blev en sjælfuld ombygning med specialdesignet nicher og funktioner som f.eks. et orangeri som en alternativ entré..

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  15


Tips og erfaringer fra Nordpil Arkitekters kunder Når man står over for at påbegynde et nyt boligprojekt, kan det hele virke lidt uoverskueligt, men der er råd og opmuntring at hente fra folk, der har været igennem lignende processer. Vi har derfor samlet erfaringer og tips fra tre af vores kunder, der alle er kommet godt igennem deres boligprojekt.

ANDERS REINHOLDT JACOBSEN, TIL- OG OMBYGNING AF SOMMERHUS Hvad er dit bedste råd til folk, der står over for at påbegynde et boligprojekt? Selv med en god arkitekt, rådgiver og entreprenør, kræver et stort renoveringsprojekt en masse tid igennem hele processen. Jeg vil anbefale, at dette ikke undervurderes, men ses som en naturlig og positiv del af et stort ombygningsprojekt. Derudover vil jeg råde andre til at vælge et arkitektfirma, og ikke mindst hovedentreprenør, hvor kemien er god. Hvilke udefrakommende bidrag var mest afgørende i forhold til arbejdsprocessen? Nordpil Arkitekter bidrog med aktiv rådgivning igennem hele byggeprocessen fra den indledende vurdering af hus og grund i forbindelse med køb, til udarbejdelsen af skitser/tilbudsmateriale og valg og screening af entreprenører samt byggerådgivning under projektet. Nordpils input til valg af hovedentreprenør og deres forhandling med denne, sikrede en god start og et godt samarbejde samt en attraktiv økonomisk ramme for projektet. Hvilke faktorer var mest afgørende for resultatet? Vi havde igennem hele processen et ønske om at bevare sjælen og stilen fra det oprindelige gulmurede hus, som var bygget i flotte håndstrøgne teglsten. Nordpil Arkitekter førte med sikker hånd gamle og nye materialer sammen i et unikt og naturligt sammenspil med respekt og forståelse for det oprindelige hus. Her blev udvendige murstensvægge til indersiden af en alkove, listepaneler på lofter og vægge skabte varme, men samtidig også en perfekt akustik i alle rum. 16  |  No rdpil Ar kit ek t e r

Hvad var det mest positive ved samarbejdet med Nordpil Arkitekter? Nordpil Arkitekter havde en særdeles god evne til at forstå og medtage vores visioner og ønsker som grundlag for konkrete løsninger og arkitektoniske detaljer. Dette resulterede i rammer, som ikke blot ser godt ud, men som også fungerer i en praktisk dagligdag. Nordpil Arkitekter benytter moderne værktøjer som visualiserer tegninger i 3D, som f.eks. kunne ses på IPad og PC. Det gjorde en kæmpe forskel for at vurdere konkrete løsninger, som lynhurtig kunne testes af ved at "gå rundt i tegningen" og vurdere f.eks. størrelses- og udsigtsforhold. CLAS WINDING, BOLIGOMBYGNING Hvad er dit bedste råd til folk, der står over for at påbegynde et ombygningsprojekt? I skal have klare linjer omkring rammer og få afklaret ansvarsområder fra starten. Den tid, der bruges på udvikling og planlægning i starten af projektet, er godt givet ud. Derudover kan det kraftigt anbefales at have faste kontrakter og priser med underleverandører og entreprenør. Men indbyg alligevel en stor buffer i budgettet; det bliver altid dyrere, end man forventer. Hvordan vil du beskrive samarbejdet med Nordpil Arkitekter? Nordpil Arkitekter var gode til at sætte sig ind i og forstå husets DNA, og løse ombygningen, så huset blev en ”tunet” udgave af sig selv, hvilket var, hvad vi ønskede. De havde godt overblik over den samlede proces fra tegning til resultat og var åbne for de ændringer, vi ønskede, eller som løbende blev nøvendige. Desuden var Nordpil støttende i processen, da der var udfordringer


I skal have klare linjer omkring rammer og få afklaret ansvarsområder fra starten. Den tid, der bruges på udvikling og planlægning i starten af projektet, er godt givet ud. Derudover kan det kraftigt anbefales at have faste kontrakter og priser med underleverandører og entreprenør.

med entreprenøren, og de var gode til at finde de rette underleverandører til f.eks. køkken og fliser. I resultatet har Nordpil fået fremhævet de oprindelige linjer, men samtidigt skabt større sammenhæng i huset, som tidligere bar præg af forskellige årtiers stilarter.

JACOB ANDERSEN, BOLIGUDVIDELSE Hvad er dit bedste råd til folk, der står over for at påbegynde et boligprojekt? Lad Nordpil håndtere håndværkere og byggeproces. De kan tage dit projekt fra tegning til virkelighed og lade dig fokusere på de valg, der giver værdi for dig. Nordpil leverede en start til slut løsning til tiden; vi slap for at skulle koordinere og forhandle med håndværkere og kunne fokusere på vores arbejde og familieliv. Hvordan vil du beskrive samarbejdet med Nordpil Arkitekter? Samarbejdet med Kim omkring skitseprojektet var utrolig værdifuldt og transformerede vores halve ideer og ønsker til en meget bedre løsning, som vi aldrig ville have fundet på egen hånd. Det var som om, Nordpil tog kernen af, hvad vi reelt gerne ville opnå, og samtidigt sikrede et imponerende fokus på funktionelle detaljer. Derudover var Kim fantastisk til at overfører vores ideer til klare visuelle illustrationer, som gjorde, at vi begge fik forklaret projektet på en måde, der gav mening for os.

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  17


Mød Kim og Bashar NORDPIL ARKITEKTERS TO GRUNDLÆGGERE Kim Pretzmann Olesen arkitekt MAA og tømrer

Kim Pretzmann Olesen har altid godt kunne lide at gøre tingene anderledes. Uanset om det er måden, man anskuer behovet for plads, brugen af materialer eller selve forståelsen af arkitektur som en permanent og uforanderlig entitet, har den 40-årige medstifter af Nordpil Arkitekter sine helt egne ideer. Det viser sig bl.a. i arkitektens eget hjem, der fungerer som et eksperimenterende ombygningsprojekt, hvor nye tanker, møbler og løsninger konstant afprøves. ”Mit fjerde barn er mit hus, et kontinuerligt ombygningsprojekt. Man kan sige, at det er en form for hobby. Jeg synes, det er ekstremt opløftende, helt meditativt, at bygge. Det er lidt et løbende eksperiment med egne møbler og rum,” siger arkitekten, der også er far til tre menneskebørn. Kim, der bor sammen med sin hustru og deres børn i Aarhus, gjorde også tingene lidt anderledes i forbindelse med sin uddannelse. Her tog han en af Arkitektskolen Aarhus’ mere eksperimenterende projektlinjer, 18  |  No rdpil Ar kit ek t e r

Mit hjem er mit fjerde barn, et kontinuerligt ombygningsprojekt. Man kan sige, at det er en form for hobby. Jeg synes, det er ekstremt opløftende, helt meditativt, at bygge.

Making Real, en linje, der havde fokus på processen omkring arkitektur og menneskets plads i den. Senere fortsatte Kim, der siden også har fungeret som censor og gæsteforelæser på Arkitektskolen Aarhus, sine studier på tømreruddannelsen. ”For mig var det en måde at fordybe mig mere i det materiale, jeg holder mest af, træ. Det var en måde at lære mere om dets muligheder, brug og mange fantastiske egenskaber,” forklarer Kim. Siden han for godt tre år siden startede som selvstændig, har Kim arbejdet med en lang række boligprojekter. I dette arbejde har han specielt fundet styrke i sin naturlige interesse for at skabe og formidle kreative og funktionelle løsninger. ”Det at tegne og ønsket om at formidle ting gennem tegning var starten på det hele,” forklarer Kim og tilføjer: ”Jeg har aldrig været sådan en, der tænkte - nu skal jeg ud og lave prægtige bygninger og monumenter. Det, der driver mig, er mere en nysgerrighed og et ønske om at udfolde mig kreativt.”


Hvis der er én ting, der definerer Nordpil Arkitekters medstifter Bashar Hazim Nasouri, så er det hans evne, ja deciderede trang, til at jonglere flere projekter på en gang. Faktisk er det allerbedste, han ved, den form for konstant foranderlige udfordringer, som udførslen af boligbyggerier og specielt udbygninger typisk giver. ”Jeg trives bedst med at have flere bolde i luften, og når man arbejder med udvidelser på et eksisterende projekt, dukker der altid uventede udfordringer op hen ad vejen,” siger Bashar med begejstring. ”Det er noget af det, jeg holder mest af.” Evnen til at holde flere bolde i luften har Bashar, der i 2001 som 11-årig flyttede med sin familie fra Bagdad til Holstebro, haft, siden han var helt ung. Allerede da han var 14, arbejdede han ved siden af skolen, alt imens han forfulgte drømmen om at blive professionel fodboldspiller. Da en alvorlig skade satte en stopper for den drøm, fandt Bashar prompte et nyt projekt at dedikere sig selv til; han åbnede sit eget pizzeria og derefter en is butik i Holstebro. Sideløbende startede han på bygningskonstruktøruddannelsen. ”Interessen for bygninger kom, da jeg i en periode arbejdede på byggepladser. Det fangede mig at se, hvordan et tomt landskab udviklede sig, og hvordan bygningerne tog form. Den udvikling ville jeg også være en del af, og jeg ville være med helt fra starten, så jeg kunne sætte mit præg,” forklarer Bashar. Pizzeriaet og is butikken kørte Bashar videre i bedste stand (pizzeriaet blev bl.a. nomineret som et af Danmarks ti bedst pizzarier) ved siden af sine fuldtidsstudier. Det betød, at han ofte arbejdede fuld tid ved siden

af sine studier. ”Ordet ‘nok’ fandtes ikke rigtigt i min ordbog,” erkender Bashar. Da Bashar sammen med sin hustru, der også er uddannet bygningskonstruktør, ved begyndelsen af sin karriere som bygningskonstruktør, flyttede til Aarhus, valgte han dog at sælge de to forretninger i Holstebro. I slutningen af 2019, mødte Bashar sin forretningspartner Kim Pretzmann Olesen, og besluttede sig for igen at kaste sig ud i at skabe sin egen virksomhed, Nordpil Arkitekter, som han i dag dedikerer sig 100 procent til.

Bashar Hazim Nasouri bygningskonstruktør MAK og sikkerhedskoordinator

”Jeg trives bedst med at have flere bolde i luften, og når man arbejder med udvidelser på et eksisterende projekt, dukker der altid uventede udfordringer op hen ad vejen. Det er noget af det, jeg holder mest af.” N o rd p il Ar k it e k t e r   |  19


20  |  No rdpil Ar kit ek t e r


Rammer for et bedre liv For Nordpil Arkitekter handler bæredygtighed ikke kun om miljøet, men også om socialt ansvar. Derfor har tegnestuens medstifter Kim Pretzmann Olesen i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser skabt et prisvindende design for mobile boliger til hjemløse. Inspireret af dette projekts nytænkende tilgang til boligarkitektur arbejder Nordpil Arkitekter nu på at udvide arkitekturens muligheder, så den kan gøre livet bedre for flere. Da Kim Pretzmann Olesen i 2017 i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser skabte det prisvindende design for mobile boliger, var målet at give de fremtidige beboere en funktionel og indbydende ramme for deres liv. Derfor var de hjemløse også med på råd under designet af det nye koncept, og flere fik tilbudt at deltage i konstruktionen af boligerne på et dertil indrettet tømrerværksted. Hensigten var ikke, at brugerne skulle konstruere deres eget hus, men at de skulle blive en del af processen og dermed hjælpe med at løfte i flok. ”Som arkitekter giver sådanne projekter os mulighed for at demonstrere en anderledes måde at tænke på. Vi kan vise, at arkitektur ikke behøver at være eksklusiv; den kan modelleres til alle og kan skabe lige så meget, hvis ikke mere, glæde for dem, der har færre midler,” siger Kim. Erfaringen og inspirationen fra projektet bruger Nordpil Arkitekter nu i et nytænkende projekt, der skal udvikle kosteffektive og fleksible løsninger til skiftende pladsbehov og dermed gøre livet mere rummeligt for flere. Noget som økonomien ellers tit kan sætte en stopper for, siger Kim: ”Problemet er, at det nogle gange kan virke som en for stor økonomisk investering at lave en tilbygning, når det egentligt

bare drejer sig om, at man mangler nogle få kvadratmeter i en begrænset tidsperiode. Men kan man gøre det mere tilgængeligt, etablere færre, mere bæredygtige og mere fleksible kvadratmeter, kan arkitektur blive til alle og ikke kun til de få.” For at gøre netop dette leder arkitektfirmaet i øjeblikket efter en samarbejdspartner, der kan producere de træbaserede elementer, der skal danne basen for et fleksibelt og mobilt tilbygningskoncept. Tilbygningerne skal ikke kun være mere kosteffektive i deres opførsel, de skal også kunne videresælges og/eller flyttes. Derudover er ideen, at de nytænkte tilbygninger skal produceres i fuldt åndbare, naturlige og nedbrydelige materialer. ”De skal have et godt klimaaftryk og belaste verden mindst mulig både ved produktion og afskaffelse,” forklarer Kim. ”Det skal være bæredygtigt, ellers giver det ingen mening.”

Projektet har modtaget følgende priser: - Stadsarkitektens Særpris for Midlertidig Arkitektur - Fællesskabsprisen

De mobile hjemløse hjem, som partner i Nordpil Arkitekter, Kim Pretzmann Olesen, har skabt i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser, har inspireret tegnestuen til en ny, mere fleksibel type tilbygninger.

N o rd p il Ar k it e k t e r   |  21