Page 1

En tidning från Sveriges Bergmaterialindustri

# 119 • September 2012

Swerock i närbild Okrossbara rutor? Branschen sluter upp bakom nytt forskningsprojekt Bättre introduktion med nytt utbildningsmaterial

avancerad teknik i norsk täkt Säkrare maskiner snart standard

Skanska satsar stort på arbetsmiljön


Effektivare krossning med CA-serien Sandviks långa erfarenhet av tillverkning av slitdelar för krossar har lett fram till CA-serien, en konkurrenskraftig serie krossplattor och mantlar av hög kvalitet, som möter dina krav på funktion, prestanda och livslängd. CA-serien passar till käftkrossar i C-serien och konkrossar i GP-serien. Uppnå optimerad krossning och produktivitet med Sandviks CA-serie! Slit- och reservdelar: tel 026-26 21 71, orderdesk.se.construction@sandvik.com

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SVERIGE AB 811 81 SANDVIKEN TEL 026-26 20 00

www.construction.sandvik.com


K ro s s o r d e t

Krossordet Stenkoll

#119 Innehåll

Ansvarig utgivare Björn Strokirk

Redaktör Tomas Skagerlind

Projektledare Joakim Heise

Art Director Karin Sundin Reporter Niclas Kindvall Layout & repro Sundin Reklamstudio AB Omslagsbild Velde Pukk i norska Sandnes, Foto: Jan Inge Haga Läs mer på sidan 28. Prenumerationsärenden joakim.heise@sbmi.se  Hör av dig till Joakim om du vill ha tidningen eller om du inte vill ha fler nummer. Annons/Marknad Patrik Swenzén patrik@annonshuset.se Philip Otter philip@annonshuset.se Adress SBMI, Box 556 84, 102 15 Stockholm    Hemsida www.sbmi.se  Tryck Edita Västra Aros

Övriga medverkande detta nummer: Eva Edberg, Boel Ferm, Jan Inge Haga, Rudolf Laurin, Nina Molin och Carina Tyskbo. Vad vill du läsa om i tidningen? Har du några tips till redaktionen? Mejla till oss på stenkoll@sbmi.se Under 2012 ges Stenkoll ut vid tre tillfällen. Nästa gång i november. Stenkoll ges ut av SBMI, bergmaterialindustrins branschorganisation. SBMI tillvaratar branschens intressen mot samhällets beslutsfattare och stöder medlemmarnas utbildning, kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

sid

28

Följ med till Velde Pukk i norska Sandnes. En täkt som drivs med hjälp av den senaste tekniken.

5 ledaren Några inledande ord från Björn Strokirk, vd på SBMI. 6 anslagstavlan, VÄGskälet och nyhetsflödet 10 Företaget som tänker stort och ungt Swerock vilar tungt på sina erfarenheter men söker ständigt nya utmaningar. 16 Okrossbara rutor ger säkrare arbetsmiljö Med polykarbonat på maskinens förarhytt går det att förstärka skyddet rejält. 18 Villkor om buller och begränsningsvärden Advokaten Rudolf Laurin är gästkrönikör

20 Stort stöd för viktigt forskningsprojekt Ett nytt projekt ska skapa ökad nytta för finmaterial från bergtäkter.

40 Goda chanser till anställning Skolorna där framtidens arbetsledare utbildas.

24 Branschen behöver säkrare maskiner SBMI arbetar för ökad person- och driftsäkerhet i framtida krossar och lastmaskiner.

42 Nytt utbildningsmaterial SBMI föreslår flera åtgärder för ökad kompetens hos nyutexaminerade studenter.

26 Tre frågor om framtid och säkerhet Hur gör maskinleverantörerna för att öka säkerheten.

44 Säker miljöer Skanskas arbetsmiljöingenjör Håkan Skotte berättar om byggföretagets säkerhetskoncept.

28 Modern teknik i täkten Norska Velde Pukk har skapat en av de mest avancerade täkterna i Norden.

46 Kommande Branschdagar En titt på vad höstens branschdagar erbjuder för program.

38 Bättre introduktion Branschen behöver nyanställa men tillgången på personal minskar.

krossordet # 119

3


smart och ekonomisk. nya volvo med eco-läge. Upplev tryggheten hos Sveriges största maskinleverantör. Överlägsen support med över 40 serviceställen och 200 mobila enheter över hela landet.

full garanti i två år omtanke *Gäller om du tecknar serviceavtal vid köp av ny maskin innan 31 december 2012. Läs villkor på www.swecon.se/garanti

vid köp av ny maskin* + CareTrack som standard Alla Volvo grävmaskiner är utrustade med telematiksystemet CareTrack för bättre planering och smartare arbete. Minska kostnaderna. Maximera lönsamheten.

+ ECO-läge Volvos unika, prisbelönta ECO-läge har sofistikerad styrteknik med som bidrar till upp till 5 % av maskinens förbättrade bränsleförbrukning utan prestandaförlust.

+ Bättre effektivitet med steg 3B Volvos steg 3B-motor i kombination med förbättrad hydraulik ger minst 12 % ökning av bränsleeffektiviteten och kortare cykeltider för förbättrad prestanda.

Auktoriserad återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner Swecon Anläggningsmaskiner, Box 55, 631 02 Eskilstuna Växel: +46 (0)16 42 95 00 www.swecon.se

Det stannar inteVolvos vid Volvos kraftfulla, bränsleeffektiva och miljövänliga D-serie-bandgrävare. Det stannar inte vid kraftfulla, bränsleeffektiva och miljövänliga D-serie grävmaskiner. MedMed ett oslagbart servicenätverk över 500 personer påän fler40änorter 40 orter i landet fler200 än 200 ett oslagbart servicenätverk med med över 500 personer på fler i landet samtsamt fler än mobila enheter ovanpå det, så ser vi till att du och din verksamhet får den support och omtanke mobila enheter ovanpå det, så ser vi till att du och din verksamhet får den support och omtanke ni behöver. Hålluppdaterad dig uppdaterad om Swecon och Volvos utbud på www.swecon.se ni behöver. Håll dig om Swecon och Volvo Construction Equipments utbud påoch vår www. facebook.com/swecon. webbplats www.swecon.se och följ oss på www.facebook.com/swecon.


Ledare

Samverkan ger säkrare maskiner

K

unden har alltid rätt, brukar man säga. Givetvis ligger det i kundens intresse att den maskin som man köper är säker och tillförlitlig. Det var bland annat därför SBMI bildade ett Krossutskott och det är därför som vi på flera av SBMIs branschdagar och i artiklar i detta nummer av Stenkoll, berättar om vårt arbete. SBMIs Krossutskott, som varit verksamt i två år, representerar viktiga användare av maskiner i täkt. De har gedigna kunskaper om vad Sveriges hårda urberg ställer för krav. Tillverkarna, bland annat Metso, Sandviken och Swecon/Volvo, uppskattar att samarbeta med oss. Våra iakttagelser kan initiera teknisk utveckling som stärker deras konkurrenskraft på världsmarknaden. Branschens synpunkter omfattar både tekniska detaljer och övergripande synpunkter. Exempelvis vill

Vi har i samver­ kan med europeiska kollegor prioriterat de viktigaste säkerhets­ förbätt­ringarna i framtidens maskiner. Dessa kan finnas som tillval för en maskin som får en framtida ”SBMI-klassning” men borde ännu hellre ingå som standard i alla maskiner”

branschen diskutera nya backvarningssystem men också tillgången till reservdelar och service liksom att det tillhandahålls längre utbildning på de produkter som man köper. Datorer kan förbättra driften, men också helt stoppa driften om de går sönder. Bättre kapsling och högre kvalitet på komponenter gör kanske att man kan minska antalet fel men inte eliminera dem helt. Vi diskuterar därför nya sätt att åtgärda de återkommande felen i styrsystem och elektronik och att öka tillgängligheten på annan serviceexpertis hos tillverkarna. Vi har i samverkan med europeiska kollegor prioriterat de viktigaste säkerhetsförbättringarna i framtidens maskiner. Dessa kan finnas som tillval för en maskin som får en framtida ”SBMI-klassning” men borde ännu hellre ingå som standard i alla maskiner. Vi har fortsatta samtal inbokade de närmaste månaderna med Volvo och krosstillverkarna. Mycket av det vi föreslår i förbättrad konstruktion kommer på sikt som standard i alla nya maskiner. Vad gäller modifieringssatser till äldre maskiner har vi dock inte kommit så långt än. Vissa av de problem som Krossutskottet pekar på kräver så stora omkonstruktioner att det inte kan införas i nästa års modell men de är noterade och kan komma att åtgärdas i takt med att större grepp tas i kommande nykonstruktioner eller i takt med att priset på ny teknik sjunker. Vi kan också ta till oss ny teknik från andra områden, det kommer alla som går på höstens branschdagar att få höra mer om och tillämpa på morgondagens anläggningsmaskiner. Värdefulla förbättringar behöver inte alltid vara särskilt dyra. Branschanknuten forskning och innovation kan bidra till att säkrare och bättre teknik utvecklas, anpassas

och implementeras. Utvecklingsprogrammet MinBaS visar bra exempel på det och den skisserade fortsättningen MinBaS Innovation ger exempel hur den viktiga implementeringen kan gå till (bra idéer i byrålådan gör ingen stor nytta). Regeringen förbereder nu en mineralstrategi, som det verkar, i första hand för gruvnäringens behov. Men regeringen har också flaggat för ökade satsningar på infrastruktur, där utveckling inom bergmaterialindustrin kan ge mer ”väg för pengarna”. Ett fortsatt stöd till teknikutvecklingen inom vårt område kan därför vara ett viktigt inslag i en klok mineralstrategi. n

Björn Strokirk, vd SBMI krossordet # 119

5


Anslagstavlan

Vägskälet

Skriv gärna till oss på adressen: SBMI, Box 556 84, 102 15 Stockholm

Höstens kurser 2012 Kom ihåg att anmäla er till höstens kurser: Grundkurs, 6-7 november Kursen vänder sig till nyanställda och administrativ personal i bergmaterialindustrin, personer verksamma i bygg- och anläggningsverksamhet samt i myndigheter och organisationer med anknytning till bergmaterialindustrin. Målet är att ge grundläggande kännedom om bergmaterialets användningsområde, produktion samt användarnas och samhällets krav. Kursavgift: 5 700 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher samt en middag. Anmälan med namn, företag, adress, telefonnummer, kostnadsställe, e-post- samt faktureringsadress, görs senast den 16 oktober till SBMI.

Produktkunskap, kvalitetssäkring och ENstandarder, 20–21 november Kursen, som vänder sig till alla som arbetar med produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial, går igenom hur produktegenskaper hos bergmaterial definieras och kvalitetssäkras samt hur avvikelser från deklarerade specifikationer hanteras. Kursavgift: 6 900 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher, en middag samt självstudiekursen Provtagning SS-EN 932-1. Anmälan med namn, företag, adress, telefonnummer, kostnadsställe, e-post- samt faktureringsadress, görs senast den 30 oktober till SBMI.

Anmäl er på sbmi.se eller eposta till: kansliet@sbmi.se

Peter Nilsson är ny vice vd på Swerock i Göteborg. Peter kommer närmast från positionen som vice vd på Grundläggning, vilket också är ett bolag inom Peab Industri.

Inom segmentet Grus och Berg i Swerock har Thorbjörn Jonsson rekryterats som segmentsansvarig. Han kommer att vara placerad i Umeå. Förutom detta ansvar är Thorbjörn Jonsson även regionchef för Swerock region Nord.

Håkan Nyman är ny biträdande divisionschef för Svevias anläggningsdivision. Han kommer närmast från positionen som vd för Waterjet Entreprenad som utför betongrenoveringar och vattenbilning. Håkan Nyman som är väg- och vatteningenjör utbildad vid KTH, har tidigare arbetat som arbetsledare och platschef på NCC samt som entreprenadingenjör och projektchef på Veidekke.

Den 1 juni tillträdde Linn Storäng tjänsten som Sales Area Manager Construction i Sandvik Constructions svenska marknadsbolag. Linn kommer närmast från en tjänst som Strategic Marketing Manager och Global Account Manager hos Sandvik Construction.

Christoffer Ribbing har tillträtt som Senior Vice President för Metso Mining and Construction i Sverige. Christoffer har varit anställd i företaget sedan 2004 och har under årens lopp haft internationella ledande befattningar inom Mining and Construction samt Recycling.

Nyhetsflödet

Nya skopkrossar från Atlas Copco Atlas Copco lanserar en ny serie med fyra riggmonterade skopkrossar för effektiv och ekonomisk återanvändning av såväl asfalt-, sten- och betongrester som material från gruvor och brott. Materialet kan krossas och användas direkt på plats eller säljas till tredje part. De riggmonterade skopkrossarna är ett svar på EU-direktivet om avfallshantering, som kräver att 70 procent av bygg- och rivningsavfallet återanvänds från och med 2020. Atlas Copcos skopkrossar minskar såväl mängden mekanisk utrustning på plats som transport- och deponikostnader. De kan användas på alla arbetsplatser i stadsmiljö, särskilt där det är ont om plats. Serien består av fyra typer av skopkrossar med servicevikter på 1 500–4 900 kg som kan användas på valfri bärare över 12 ton.

6

krossordet # 119

Siktverk med extra stor matartratt Den nya tvådäckssikten DF512 från Anaconda är en bandburen maskin med kapacitet på upp till 350 ton per timme som gör att den passar för sortering av bergkross, rivningsavfall, jord med mera. Matartratten på hela 8 m3 är störst i klassen. Den är också utrustad med hydrauliskt fällbara sidor som standard. DF512 transporteras enkelt tack vare maskinbredden på 2,5 meter. Med uppställningstid på 15 minuter är produktionen snabbt igång och byte av siktnät görs smidigt tack vare en hydrauliskt höjbar siktbox. Fjärrbetjäning finns som tillval för enkel styrning av sikten från maskinförarens hytt. Maskinvikten är 24 ton.


maskin mekano

Ls 903 Ny tredäckare från Maskin Mekano Maskin Mekanos 900-serie är 2000-talets dominant inom svensk sortering. Med sin höga kapacitet och stora flexibilitet har den vunnit respekt inom en mängd olika verksamheter. Nu lanserar vi den med tre däck. Med ett helt nyutvecklat drivpaket till sikten. Med vibrationsmatare. Med flyttbart stup för att förenkla sållbyten.

NU 3 ÅRS I GAR ANT

• • • • •

Äkta eldrift Enkel, öppen och robust konstruktion Suverän kapacitet Enkla sållbyten Tre års garanti

Maximal produktion. Minimalt strul.

Ring oss idag för kalkyl, demo, offert eller leasingförslag Calle Smedenman 0709-508271, Daniel Smedenman 0709-508270, Conny Nilsson 0709-508276

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


Nyhetsflödet HSI-slagkrossar från Sandvik Den andra generationen kompakta horisontella slagkrossar från Sandvik har lösningar som till exempel låg kapitalkostnad, god prestanda och god kubicitet. Enligt Sandvik minimeras därmed driftskostnaden per producerat ton för många material och tillämpningar. Den nya, patenterade och modulära slagkrossen Sandvik CI511/512 kan konfigureras från en baskross till antingen en primär- eller sekundärkross. Därmed kan krossen anpassas till ständigt föränderliga produktkrav. CI511/512 är utrustad med en hydraulisk justering av slagbryggorna och i kombination med ett avkänningssystem minskas trycket och spalten ökar då okrossbara föremål kommer in i krossen. Inget hydraultryck krävs under normal drift. Detta minskar effektuttaget och den totala energiförbrukningen.

Ny kross från Portafill Den irländska tillverkaren Portafill International Ltd utökar nu sitt produktprogram med en återvinningskross ytterst lämplig för bearbetning av betong, asfalt och mjukt berg. Krossen med beteckningen 7000 IC är en larvburen, kompakt slagkross med fyra slagbalkar. Intagsöppningen är 700 X 600 mm och kapaciteten är upp till 120 ton/timme. Totalvikt på ekipaget är 18,5 ton. Den låga vikten tillsammans med de kompakta måtten gör att inga särskilda tillstånd behövs för att flytta verket mellan arbetsplatserna vilket medför lägre transportkostnader. Krossen drivs hydrauliskt via egen Deutz dieselmotor vilket underlättar service och ger en fördelaktig totalekonomi. Enligt Portafill är detta den första i en serie av krossar som kommer att komplettera den existerande produktpaletten av sorteringsverk och trumsiktar.

NYTT TILLSTÅND ELLER TRADITIONELLA TÄKTFRÅGOR? UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP erbjuder flexibla, heltäckande och kundanpassade lösningar inom bergmaterialindustrin. Kontakta oss för mer information

8

Falun Sara Hård 023-78 39 61

Kalmar Mats Waern 0480-44 39 15

Västerås Jenny Malmkvist 021-40 37 92

Läs mer om våra tjänster på www.wspgroup.se/takter

Helsingborg Thomas Terne 042-444 40 57

Stockholm John Sjöström 08-688 67 18

Piteå Magnus Hedlund 0911-185 23

WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi.

Jönköping Torbjörn Andersson 070-275 99 37

Stockholm Per Johansson 08-688 64 08

Örebro Karolina Wettermark 019-17 89 33

krossordet # 119


Anlita Krosskonsult!

Vi bygger kompletta anläggningar med kross- och kringutrustning. Service, reparationer och ombyggnader. Vi tillhandahåller slitdelar och reservdelar till krossar och sorteringsverk.

Powerscreen Horizon 6203 Anboni AB har levererat Sveriges första Horizon 6203 till XR Bergkross AB i Lidköping. Den 3-däckade maskinen är den största mobila sikten som Powerscreen tillverkar och är framför allt lämpad för finsiktning av till exempel asfaltfraktioner. Hos XR Bergkross är första jobbet att sikta 0-2, 2-4, 4-8, 8-11 mm asfaltmaterial till Svevia, men maskinen kan även sikta grövre fraktioner. Siktlådan är 6,1 x 1,93 meter och siktrörelsen går att justera upp till 19 millimeter och vinkeln från 30 till 60 grader. Inmatningsbandet är 1 300 millimeter, sidobanden är 900 och bakbandet 1 400 millimeter. krosskonsult.indd Inmatningen kan även utrustas med lamellmatare.

Uthyrning av mobila krossar, sorteringsverk och generatorer, allt ifrån enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Kontakta oss! Ring för mer information: Mobil: 070-6260122 • Tel: 0370-14055 andreas@krosskonsult.se • www.krosskonsult.se

1

Söker du labbutrustning för BETONG och BALLAST?

2012-09-14 15:23

Kraftfull bekämpning av damm Dammbekämpning är ett område som blir allt viktigare och med nya D-serien lanserar Duztech en serie dammbekämpningsmaskiner optimerade för säker drift, enkel logistik och kraftfull dammbekämpning. Maskinerna i serien D300-800 är bland annat utrustade med följande nyheter: • Total maskinhöjd 1,9 meter för enklare logistik (D300-600) • Stabil pallgaffeladapter integrerad i underchassi • Surrningspunkter på underchassi • Skyddslucka i stål över display • Enkelt hjulställ • Krok för att förenkla urtag av filter

Skakapparater

Vågar

Siktar

Värmeskåp

Fukt/temperaturmätare

Kubformar

Lufthaltsmätare

Tryckpressar

Sättmått

Utrustning för materialprovning S. Långebergsgatan 18 • 421 32 Västra Frölunda

Tel 031-748 52 50 • www.kontrollmetod.se krossordet # 119

9


10

krossordet # 117 118


företag i fokus

Företaget som tänker stort och ungt Swerock vilar tungt på sina erfarenheter men söker ständigt nya utmaningar. Framtidshoppet står till storstädernas expansion, en mix av egna och underentreprenörers maskiner och forskning om hur berget blir till värdefull sand. Text: Carina Tyskbo Foto: Nina Molin illustration: Eva Edberg

Swerock AB, som ingår i Peab-koncernen, är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross. Sedan ett par år tillbaka är även verksamhetsområdet Transport & Maskin rikstäckande. Swerocks eget tranportbolag Cliffton har funnits i flera decennier i södra Sverige medan det i resten av landet varit etablerat i ett fåtal år. Av de omkring 200 rikstäckande täkterna är ungefär

Arbetet med att ersätta naturgrus med berg har kommit långt, men eftersom betongballasten helst ska produceras i berg­ täkter blir man beroende av bra berggrund som uppfyller kraven. Magnus Ericsson

hälften så kallade objektstäkter, som öppnas upp vid behov. – Länsstyrelsens prövning av tillståndsansökan tar ofta flera år. Därför är det viktigt att hålla täkterna aktiva rent fysiskt och att hålla tillstånd och tillsyn aktuella, så att man kan börja bryta till ett projekt när det behövs, säger Magnus Ericsson, som är avdelningschef för Swerock Mellansverige, Grus & Berg.

Överskott av restprodukter Han berättar att verksamheten har reformerats en hel del under de senaste åren. Den största förändringen rör betongballastproduktionen. Inom till exempel prefabindustrin etablerades fabrikerna historiskt sett nära naturgrustäkter men eftersom tillgången till naturgrus begränsats kraftigt står förhoppningen nu till bra berg. Felbelägna prefabindustrier leder till ökade avstånd och längre transporter. – Betongballastproduktion i bergtäkt skapar överskott av restprodukter som inte kan användas. På landsbygden innebär det att överskottsprodukterna blir liggande kvar. De här problemen uppstår inte på samma sätt i en storstadsregion där det byggs

Magnus Ericsson, avdelningschef för Swerock Mellansverige, Grus & Berg mycket och där restprodukter kan nyttjas i exempelvis förstärkningslager, framhåller Magnus Ericsson. Han tycker att arbetet med att ersätta naturgrus med berg kommit långt men eftersom betongballasten helst ska produceras i bergtäkter blir man beroende av bra berggrund som uppfyller kraven. Somliga berg kan inte bli betongballast, till exempel de glimmertäta, eller berg med hög radonhalt. Detta skapar problem. Men att producera i fabrikernas närhet kommer att försvåras. krossordet # 119

11


12

krossordet # 118


Vi sätter stort hopp till den forskning som pågår kring att ersätta naturgrus med berg. Magnus Ericsson

Så vad är lösningen – måste betongindustrin flytta på sig och etableras i större städer? – Den här problematiken är ännu i sin linda. I första hand utnyttjar Swerock de få naturgrustillstånd som fortfarande finns kvar. Vi väljer att inte börja producera bergkross där det här dilemmat uppstår. Besluten fattas utifrån hur långa transporterna kommer att bli, säger Magnus Ericsson. Sedan 1987 ingår även specialsandfabriken Rådasand i Lidköping inom Swerock. Här produceras filter-, bläster- och gjuterisand. Gjuterisanden är en stor produkt som bland annat används för gjutning av motorblock. När det gäller sandens kemiska egenskaper menar Magnus Ericsson att Rådasand ligger i topp kvalitetsmässigt. – Också där sätter vi stort hopp till den forskning som pågår kring att ersätta naturgrus med berg, för idag är det inte möjligt.

Säkerhet i fokus Hela Peab-koncernen har haft säkerhetsfokus under 2012 och för Swerock har frågorna om säkerhet och arbetsmiljö fördjupats under de senaste åren. Utöver att informera personalen ska alla chefer med personalansvar göra sex arbetsplatsbesök under ett år. Dessutom görs två gånger årligen en arbetsmiljööversyn på samtliga anläggningar. – Vi har kommit en god bit på vägen mot en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Alla anställda visar ett stort engagemang för att höja nivån och bli bättre. Olyckor beror ofta på den mänskliga faktorn, så information om att tänka sig för innan varje moment är viktigt, påpekar Magnus Ericsson. Inom Swerock finns egna produktionsutrustningar, till exempel krossar och siktanläggningar.


Branschen sitter i en rävsax när det gäller framtida arbetskraft. Vi behöver fundera vidare kring detta. Magnus Ericsson

de av kostnads- och miljöskäl. – En täkt ska oftast vara verksam i många år. Därför är det viktigt att vi söker och etablerar oss med eftertänksamhet, på hållbara marknader beträffande volymer, logistik och kvalitet. En annan stor utmaning är att attrahera och behålla personal långsiktigt. Få unga idag vill vara borta från hemmet så mycket som täktarbete ofta kräver. Alternativet till veckopendlande kunde vara ett tvåskiftssystem, menar Magnus Ericsson.

Intressanta arbeten

Utvecklingen sker kontinuerligt, ny utrustning köps in och uppdateras efter företagets behov. Swerocks underentreprenörer arbetar vanligtvis inom samma täkter och finns med som en viktig del av det dagliga arbetet. I region Mellersta sköter underentreprenörerna all sprängning, borrning, avbaning av berg, liksom 60-70 procent av krossning och siktning. – Vi har ett stort förtroende för underentreprenörerna, säger Magnus Ericsson. De

14

krossordet # 119

har funnits hos oss i många år och fungerar lika rutinerat som de egna anställda.

Attrahera unga generationer På frågan om framtida mål svarar han att Swerock arbetar väldigt aktivt med att söka nya täkter och få verksamheten att expandera. I framtiden kommer storstadsregionerna att vara mest intressanta. Täkterna ska helst finnas där människorna bor och där avsättningen är stor. Långa tansporter är dåligt bå-

–  Om arbetstidslagen skulle tillåta det skulle många uppskatta att jobba förlängda skift och åka hem på onsdagen vid skiftbyte. Även täkttillstånden försvårar detta på grund av gränsvärdena för buller efter klockan 18.00, säger han. Annonsering och rekrytering av ny personal sker bland annat i branschtidningar, men Swerock bevakar även bergs- och högskolornas studenter och erbjuder intressanta arbeten. Branschen står inför utveckling, vilket kräver nya tekniker i processen. Därför kommer de teknikutbildade ungdomarna att bli alltmer eftertraktade. Själva har Swerock inte några traineetjänster men studenter som gör examensarbeten är ofta välkomna att finnas med i verksamheten. Nyutexaminerade är sällan erfarna men man vill förstås ändå nå de unga. – Branschen sitter i en rävsax när det gäller framtida arbetskraft. Vi behöver fundera vidare kring detta. Hur ska vi i slimmade organisationer vara öppna för och kunna välkomna de unga? n


fakta swerock Swerock är en av Sveriges ledande leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin. Under det egna varumärket Cliffton erbjuder Swerock även transpor t- och entreprenadmaskintjänster. Omsättning: Cirka 4,5 miljarder kronor. Antal anställda: Cirka 800. Verksamhetsområden: Fabriksbetong, Grus & Berg, Transpor t & Maskin. Täkter: Swerock har 200 rikstäckande täkter, varav omkring hälften är så kallade objektstäkter.

www.pjjonsson.se

Jonsson L1208-4800 Aktiebolaget P.J Jonsson & Söner 894 41 ÖVERHÖRNÄS | Tel 0660-731 00 Fax: 0660-732 75 | info@pjjonsson.se | www.pjjonsson.se Säljare Carl-Henrik Gustafsson 070-732 76 86 krossordet # 119

15


säkerhet & skydd

Säkrare arbetsmiljö

16

krossordet # 119


med okrossbara rutor Kringflygande sten vid skutknackning är en riskfaktor där särskilt maskinisten befinner sig i en utsatt position. Med okrossbara rutor monterade på maskinens förarhytt går det att förstärka skyddet rejält. Text: Niclas Kindvall Foto: Hammerglass

– Vi har tagit fram en reptålig polykarbonatruta, berättar Bengt Nilsson som är vd för Hammerglass i skånska Förslöv. Den är 300 gånger starkare än vanligt glas och i princip går den helt enkelt inte sönder. Hammerglass produkter används i nuläget på många platser där det av säkerhetsskäl krävs en okrossbar ruta, vare sig kunderna vill skydda sig mot inbrott eller vandalism eller där det av andra skäl är omöjligt att använda vanligt glas. Bengt Nilsson nämner polisstationer, guldsmeder och skolor som några exempel. – Vi har också levererat Hammerglass till bergmaterialindustrin i fyrafem år, berättar han vidare. Och då främst till grävmaskiner och hjullastare. Nu tittar vi på de riktigt riskabla arbetsmiljöerna, till exempel när det gäller skutknackning och problemet med dolor.

Den 31 augusti utförde Statens provningsanstalt (SP) i Borås tester tillsammans med Hammerglass på en militäranläggning i utkanten av Uddevalla.

menar Bengt Nilsson. För att ge ett bra skydd mot explosioner, med den tryckvåg som bildas och kringflygande sten krävs att produkten också är korrekt monterad.

Starkare infästningar Rutan har inga problem att stå emot en avfyrad enkilos aluminiumprojektil i 450 km/h, det har tidigare tester visat. Nu arbetar man även med att göra raminfästningen starkare. – Det hjälper naturligtvis inte att ha en okrossbar ruta om infästningen är för dålig, då riskerar man att hela rutan åker in i förarhytten istället,

Sprängladdningarna detonerade framför glasrutorna, som hade monterats i en container förstärkta med kraftiga stålprofiler. Plåten buktade in på en del platser, men Hammer-glassrutan höll.

Fullgott skydd

Bengt Nilsson

I slutet av augusti genomförde Hammerglass därför en serie tester för att kontrollera både glas och infästningar. – Testerna gick väldigt bra och vi är supernöjda. Ett 12 millimeters glas står emot tryckvågen från tre kilo TNT på tre meters avstånd, vilket motsvarar fem kilo dynamit, enligt den standard som vi testade mot. Nu ska vi bara justera infästningarna ytterligare och därmed har vi ett fullgott skydd att visa marknaden. n krossordet # 119

17


gästkrönika

Villkor om buller och begränsningsvärden – än en gång Miljööverdomstolen har i ett antal mål under 2009 förklarat att ”användningen av begreppen gränsvärde och riktvärde bör utmönstras i villkor som innehåller begränsningsvärden och att dessa villkor istället bör preciseras genom att kontrollen av dem fastställs så att åtminstone kraven i 22 kap. 25 § uppfylls”.

I

nummer 111 av Stenkoll berördes frågan om utformning av villkor i en intervju med advokaten och f.d. ordföranden i Miljööverdomstolen Ulf Bjällås. Sedan denna nydanade praxis som Ulf Bjällås själv har varit med och bidragit till har Markoch miljö­överdomstolen (MMÖD) i två domar av den 28 februari 2012 återkommit i frågan och ändrat respektive miljödomstols beslut att i vissa villkor föreskriva om riktvärden som begränsningsvärden oavsett om angivandet av riktvärde angetts uttryckligen i villkoret eller om villkorsutformningen getts en riktvärdesliknande konstruktion. Å andra sidan förklarade domstolen att även om den inte kunde godta en användning av riktvärden så hade den förståelse för att begränsningsvärden i vissa fall kunde behöva formuleras så att det gav verksamhetsutövaren ett visst handlingsutrymme innan de blev straffsanktionerade och att villkoren måste formuleras och begränsningsvärdena utformas på ett lämpligt sätt efter överväganden i varje enskilt fall.

Naturvårdsverkets riktlinjer Buller vid omkringliggande bostadsfastigheter är ofta en kritisk faktor vid driften av bland annat täkter. Verksamheten bedrivs utomhus samtidigt som enligt praxis Naturvårdsverkets välbekanta råd och riktlinjer för externt industribuller vad avser nyetablering av verksamheter ska utgöra utgångspunkten för villkorsbestämmandet. En fråga som inte sällan ställts är om tillåtna bullervärden kan ökas med 5 dB(A) när dessa värden nu ska gälla som begränsningsvärden som inte får överstigas istället för som riktvärden. Frågan har nu prövats av MMÖD i dom av den 28 maj i mål nr M 8227-11. I sitt tillståndsbeslut föreskrevs länsstyrelsen om bullervillkor för nyetablerad industri som begränsningsvärde med angivandet att värdena ska kontrolleras antingen genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom immissionsmätningar, att ekvivalentvärdena ska mätas/beräknas för de tidsperio-

18

krossordet # 119

villkoret fått i fråga om kontrollen av begränsningsvärdena har skälig hänsyn tagits till bolagets behov av marginaler för att föreskrivna värden kunde innehållas.

Återkommande impulsljud

Rudolf Laurin ansvarig för Wistrand Advokatbyrås miljö- och energi­rättsavdelning

der som anges i villkoret (det vill säga dagtid, nattetid och övrig tid) samt att kontroll ska ske när förändringar skett i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer och när tillsynsmyndigheten beslutar om kontroll. Efter bolagets överklagande ändrades bullervillkoret av mark- och miljödomstolen på så sätt att begränsningsvärdena för respektive period höjdes med 5 dB(A) i kombination med att bolaget förpliktades att vidta åtgärder för att förhindra fortsatt överstigande om bullervärdena översteg de av länsstyrelsen föreskrivna lägre värdena.

Intressant motivering Även bestämmelsen om kontroll ändrades på så sätt att kontrollen skulle ske i enlighet med Naturvårdsverkets råd och riktlinjer som huvudregel vart tredje år. Nu var det länsstyrelsens tur att överklaga. MMÖD gick helt på länsstyrelsens linje och fastställde bullervillkoret enligt länsstyrelsens utformning i tillståndsbeslutet. Motiveringen är intressant. Av bolagets utredning i målet framgick att bullervärdena för nyetablering av verksamheter kunde innehållas vid de bostäder som låg närmast täkten samt att genom den utformning som

Dagen efter meddelade MMÖD dom i ett annat mål, nämligen M 5955-11. Även i detta fall fastställde MMÖD med ändring av markoch miljödomstolens dom länsstyrelsens bullervillkor. Mark- och miljödomstolen hade då lagt till den inte ovanliga bestämmelsen att bullervärdena skulle sänkas med 5 dB(A) om verksamheten gav upphov till ofta återkommande impulsljud eller hörbara komponenter. Bolaget argumenterade bland annat att bullerutredningen i målet visade dels att de föreskrivna värdena endast knappt kunde uppfyllas, att det inte var möjligt att med rimliga medel åstadkomma en bullersänkning med 5 dB(A) och att avgörandet av en sådan viktig fråga som kunde påverka tillståndets rättskraft inte kunde överlåtas åt tillsynsmyndigheten. MMÖD konstaterade att skrivningarna om impulsljud och hörbara ljudkomponenter i Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer ”snarast torde vara att betrakta som ett råd till tillståndsmyndigheten att skärpa kraven då särskilt störande former av ljud förekommer” och att där således inte bör vara en del av själva villkoret.

Bullervillkoret kan skärpas Därtill gällde att villkoret skulle utformas så att det klart framgick vad som gällde. Med andra ord, bullervillkoret kan behöva skärpas om detta är påkallat men en sådan skärpning ska i så fall prövas i samband med själva tillståndsprövningen och inte vid ett senare tillfälle. Slutsatsen som bör dras av Mark- och miljööverdomstolens avgöranden är att det lönar sig att fundera över utformningen och konsekvenserna av hur ett villkor ska utformas i det enskilda fallet. Detta gäller både myndigheterna, verksamhetsutövarna och sak­ägarna. n


En stark spelare att räkna med

Möt vår senaste lagmedlem Atlas Copco Powercrusher. Powercrusher-familjen består av käftkrossar, slagkrossar, konkrossar och siktverk av allra högsta kvalitet. Denna värvning har gjort ett starkt lag ännu starkare.

Vi ses på MaskinExpo, välkommen till monter 101!


forskning & framsteg

Branschen sluter upp bakom stort forskningsprojekt

20

krossordet # 119


Strax efter midsommar kom beskedet att projektet ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial” beviljats ett stöd på tio miljoner kronor från Vinnova. Syftet är ökad nytta av finmaterial från täkterna och utveckla teknik att framställa specialsand från krossberg. Text: Tomas Skagerlind foto: Boel Ferm

– Ett av målen med projektet är att frikoppla samhället från ett behov av en ändlig resurs som kommer ta slut inom en överskådlig framtid. Det kan vi göra bland annat genom att utveckla bättre slutprodukter genom maskinellt framställda material, berättar professor Magnus Evertsson som sedan cirka tio år tillbaka leder forskargruppen CRPS (Chalmers Rock Processing Systems), på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Gruppen, som består av tio personer, tillhör institutionen för Produkt- och produktionsutveckling och ingår dessutom i Chalmers styrkeområde Produktion.

Hållbara lösningar Nu ska alltså Magnus Evertsson och hans grupp, tillsammans med de olika parterna i projektet, hitta alternativ för finkorniga bergmaterial för samhällsbyggnad, för att på så sätt undvika att förbruka den ändliga resursen naturgrus. – Huvudsyftet med projektet är att på stor bredd i Sverige visa på möjligheterna att använda stenmaterial i olika tillämpningar. Visionen är att förse samhället på ett uthålligt sätt med material utan att det står i direkt konflikt med andra intressen. Ett så-

dant exempel är problematiken med naturgrus som används bland annat i betong, förklarar Magnus Evertsson. – Utöver ”ersättandet” är det väldigt troligt att ”människotillverkade” material, alltså maskinsand, blir bättre än natursand. Vi kan påverka många olika parametrar och på det sättet skräddarsy egenskaperna. Jag brukar jämföra med utvecklingen för ”järn från myrmalm” till ”legerat och värmebehandlat stål”. Det var i juni som Magnus Evertsson fick besked om att projektet skulle få finansiellt stöd i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation. Ett program där Vinnova stöttar forskningsprojekt som verkar för hållbara lösningar på viktiga frågor samt för att öka sysselsättningen och främja en hållbar tillväxt i Sverige. Alla projekt måste bygga på forskning av hög kvalitet samt att fokus ligger på miljömässigt hållbara lösningar och en vilja och potential att skapa samhällsnytta. Sammanlagt finansieras 30 samarbetsprojekt med totalt 280 miljoner kronor. – Utmaningsdriven Innovation kom­­ mer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren. Att utgå från samhällsutmaningar är

Med bidrag från de 23 partners som är med i projektet har vi ett stöd på cirka 23–24 miljoner kronor.” Magnus Ever tsson

ett medvetet grepp som återkommer i många länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategi, EU 2020 och Innovation Union. Även OECD har identifierat globala samhällsutmaningar som en viktig utgångspunkt för framtida forskning, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova. Magnus Evertsson

Mobil testplattform Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika stort värde i form av egeninsatser eller pengar som kommer från Vinnova. Vilket innebär att det ekonomiska stödet för projektet i praktiken är större än tio miljoner kronor. – Med bidrag från de 23 partners som är med i projektet har vi ett stöd på cirka 23–24 miljoner kronor, säger Magnus Evertsson. Konsortiet, som är sammansatt av olika intressenter och representerar hela kedjan av aktörer från bergtäkt till färdig produkt, har tagit fram ett förslag som innehåller två huvudaktiviteter: Gruppen ska dels skapa förutsättningar för att bygga en informationsportal på internet där nödvändig information kan göras tillgänglig och begriplig för alla aktörer i branschen. Gruppen ska dessutom

Denna apparat mäter, likt ett timglas, torr reologi. En mätmetod som introducerades i Nya Zeeland 1986.

krossordet # 119

21


forskning & framsteg

skapa en mobil testplattform som kan flyttas runt mellan olika täkter i Sverige för att testa och bevisa att produktionsprocessen fungerar.

tionsteknik, säger Magnus Evertsson. Resan fram till att ansökan blev beviljad har dock varit mycket lång och mödosam.

Ny produktionsteknik

Stor samhällsnytta

Enligt Magnus Evertsson har det även tidigare bedrivits forskning inom området men han anser att implementeringen går långsamt. – Dessutom finns det områden som vi inte har forskat inom. Vinnova-projektet är främst ett utrednings- och demonstrationsprojekt som syftar till att eliminera riskerna för företagen så att de vågar implementera ny produk-

– Ansökningsprocessen har varit enormt påfrestande för oss alla, eftersom det är ett stort projekt som har resulterat i många sena arbetsnätter. Dessutom blev det även en tuff hearing då åtta representanter från Vinnova frågade ut oss om projektet och då kändes det verkligen bra att jag hade med mig kollegor från branschen på utfrågningen, bland annat Björn

Vi är glada att studenterna engagerar sig för saker som gör skillnad.”

22

krossordet # 119

Strokirk från SBMI. För det här projektet är resultatet av att branschen har slutit sig samman i en gemensam branschansträngning. Vi har med oss hela kedjan av aktörer från bergtäkt till färdig produkt. Och vad är samhällsnyttan respektive fördelarna för bergmaterialbranschen? – Samhällsnyttan är flerfaldig. Vi etablerar en bättre produktionsteknik och vi erhåller bättre fungerande produkter, till exempel starkare, snabbare betong och ”mjukare” sand för lekplatser. Dessutom får vi mineralisering av jord för bättre växtlighet och bättre resursutnyttjande av material som annars skulle vara överskottsmaterial. Bergmaterialbranschen får bättre produkter med ett högre förädlingsvärde och vissa av dessa kan vara aktuella för export, säger Magnus Evertsson. n

Magnus Evertsson tillsammans med kollegan Johannes Quist, doktorand på Chalmers. I bakgrunden syns en prototyp av en ny typ av vindsikt med vilken det går att avlägsna finmaterial ur maskinellt tillverkad sand.


fakta Om projektet Projektets mål är att skapa förutsättningar för produktion och användning av maskinellt tillverkad sand. Därigenom frikopplas samhället från ett behov av en ändlig resurs. Produkter baserade på finkorniga bergmaterial används idag inom en mängd områden i samhället, exempelvis som ballast i betong, bruk och puts, filter i reningsverk, fillerprodukter till asfalt och betong samt fallsand till idrottsanläggningar. Projektet hoppas även finna nya användningsområden för täktens finmaterial. Samhället är beroende av tillgång till finkorniga produkter av bergmaterial till en låg kostnad och hög kvalitet. Resultat från projektet är kunskap om hur maskintillverkade finkorniga produkter skall vara beskaffade och tillverkas för att fungera i ett antal olika produkter som används exempelvis inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom bättre resursanvändning bidrar projektet till ett mer hållbar t samhälle samt att miljömålen därmed kan uppfyllas. En spin-off-effekt blir starkare och bättre produkter. Konkurrenskraften ökar på marknaden för jordförbättringsprodukter, cementbundna material, obundna finkorniga produkter samt fillerprodukter. Projektet genomförs inom fyra olika identifierade produktområden; jordförbättrings-, cementbundna-, funktionella ballast- och fillerprodukter samt i fyra faser ; krav, produktion, kvalitet och validering. I projektet finns många positiva beroenden som kan generera synergier och det är därför viktigt att skapa förutsättningar för ett effektivt arbetssätt i de två riktningarna produktområden respektive faser. Utmaningen är komplex och för att nå framgång måste alla arbeta för helheten men också kunna fokusera på sitt enskilda bidrag.

krossordet # 119

23


säkerhet & skydd

Säkrare maskiner – snart standard Sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka har branschorganisationen SBMI, Sveriges Bergmaterialindustri, tillsammans med sina medlemsföretag arbetat för att åstadkomma ökad person- och driftsäkerhet i framtida krossar och lastmaskiner. Ett dokument med branschens samlade önskemål är framtaget och nu arbetar man vidare med frågan. Text: Niclas Kindvall

Magnus Reuterwall

24

krossordet # 119

– Målet med arbetet är att nå fram till en SBMI-klassning, där en godkänd maskin uppfyller högt ställda krav på hållbarhet och arbetsmiljö, berättar Magnus Reutervall, ordförande i SBMIs Krossutskott. Arbetet inleddes med att Krossutskottet frågade SBMIs medlemmar om de fel och brister som dessa upplevde att de maskiner som nu används har. Samtidigt fick man många idéer om förbättringar från dem som dagligen jobbar ute i verksamheten. Regionala workshops över hela landet säkerställde att viktiga erfarenheter inte försvann under resans gång och garanterade samtidigt att så

många som möjligt kunde delta i projektet.

Stort intresse Så småningom utmynnade arbetet i en lista omfattande ett sextiotal punkter som sedan dess skalats ned till ett dokument om två sidor med rubrikerna Personsäkerhet och Driftsäkerhet. Önskemålen är i vissa fall mycket detaljerade. – Vi försökte vara så konkreta som det överhuvudtaget var möjligt, säger Magnus Reutervall. Annars kunde det lätt bli alldeles för svävande och generellt. Förhoppningen hos Krossutkottet -

att även maskinleverantörerna skulle tycka att SBMI-klassningen är en utmärkt idé - infriades. – Leverantörerna har visat stort intresse och gjort tydligt att de vill fortsätta jobba med oss i den här frågan. Jonas Johansson, även han medlem i SBMIs Krossutskott, menar att arbetet också kan ses som en kunskapsåterföring mellan användare och tillverkare. – Det kan inte vara helt lätt för en leverantör att ta till sig alla synpunkter som kommer från olika håll. Därför är det viktigt att det nu finns en samlad bild och att alla kan medverka till produktutvecklingen, det kom-


SBMIs lista omfattar allt från utformningen av arbetsplattformar, med specificerade minimimått, via önskemål om rätt placering av elektriska enheter till tydlig skyltning och märkning av viktiga detaljer. Allt för att maskinerna ska bli bättre och säkrare – även ur ett driftperspektiv. Förbättringarna ska kunna köpas som tillval i en ”SBMI-klassad maskin” eller, ännu hellre, ingå som standard i alla nya maskiner, vilket verkar bli fallet med många av SBMIs förslag.

Trygga processen – genom erfarenhet! Kellve är marknadsledande inom konstruktion, tillverkning och leverans av utrustning för hantering av bulkmaterial. Med över 19000 levererade transportörer är vi din samarbetspartner för att skapa en anläggning med ekonomiskt flöde och hög tillgänglighet. Oavsett om det gäller ombyggnation eller nybyggnation. Besök oss på www.kellve.com eller kontakta oss så berättar vi, hur vi tillsammans med er, kan skapa en anläggning med hög produktivitet och god servicemiljö. mer både användare och tillverkare ha nytta av i framtiden. Han menar också att det finns mycket att vinna rent produktionsmässigt, även om en SBMI-klassad maskin kanske skulle bli något dyrare i inköp. – En tillförlitlighet i det längre perspektivet är något som alla tjänar på. Magnus Reutervall håller med: – När vi bollat frågan fram och tillbaka på våra möten visar det sig att medlemsföretagen är beredda att betala lite extra för en bättre produkt. Och vi är eniga om att säkrare och användarvänligare maskiner är något som alla tjänar på, totalekonomin i driften blir bättre.

Jonas Johansson

Rullar Slitgummi Bandavskrapare och mycket mer...

Jobbet fortsätter I och med att SBMI presenterat sitt dokument är bollen i rullning. – Vi har inplanerade möten med alla leverantörer under hösten, till att börja med ska vi träffa Swecon för att diskutera säkerhet och arbetsmiljö kring deras maskiner. Dessutom planerar vi ytterligare en träff med krossentreprenörerna för att fortsätta dialogen. Magnus Reutervall betonar att just samtalet i den här frågan är viktigt. – Utan dialog är det svårt att komma framåt. Nu ska vi fortsätta jobba mot bättre maskiner och säkrare arbetsmiljö. n

® Tel 0511-173 60 • www.vendig.se • info@vendig.se


säkerhet & skydd

Robert Nilsson, Chef Säljsupport, Swecon

Tommi Lehtonen, Senior vd, Metso Mobiles

Mikael Delbrant, vd product line crushers, Sandvik

1. Vad har du för tankar kring Krossutskottets arbete hittills? – Det ligger helt rätt i tiden och det är bra att de här frågorna förankras i hela branschen. Samtidigt så blir man otålig och tycker att sådant här alltid tar för lång tid. Självklar t måste vi ta det steg för steg men jag vill att det ska gå ännu for tare. Krossutskottets arbete är betydelsefullt för vår t jobb på Swecon så att vi vet att vi är på väg åt rätt håll.

– Jag tycker det är ett väldigt bra initiativ och dessutom viktigt att hela branschen arbetar tillsammans med de här frågorna. Även här i Finland bedrivs ett liknande arbete av vår inhemska organisation.

– Jag har träffat Krossutskottet en gång och upplevde mötet som väldigt positivt med bra diskussioner. Vi har också planerat en uppföljning. Det är bra för oss att få en kanal in i marknaden på ett oberoende sätt och viktigt att följa vad som händer inom områden som utbildning och säkerhet.

2. Är denna form av samarbete mellan leverantörer och entreprenörer viktigt för branschen som helhet? – Självklar t är det så och dessutom stärker det min position och ger mig råg i ryggen när jag ska tala med Volvo, som är vår leverantör, om vad mina kunder vill ha. Jag hoppas att vi kan paketera allt så att medlemmarna kan se att arbetet har varit vär t mödan.

– Det är självfallet väldigt viktigt och dessutom nödvändigt för oss leverantörer att upprätta en bra dialog med dem som använder våra maskiner. När det gäller säkerheten finns det ju lagar som vi alla naturligtvis måste följa men lagarna täcker inte in alla områden och därför behövs sådana här initiativ.

– I vissa frågor är det väldigt viktigt med ett samarbete, det drar vi alla nytta av. Sedan kan det naturligtvis vara känsligt i konkurrenshänseende men inom några områden är det nödvändigt med samarbete.

3. Vad har just ditt företag på gång i den närmaste framtiden? – Jag kan nämna att vi jobbar hår t med backvarningssystem där vi utvecklar ett radarsystem runt hela maskinen, ur ett fågelperspektiv där alla utrymmen runt maskinen finns med. Det kommer gå att ställa in för varje speciell arbetsplats och där bild och ljud varnar tydligt när någon eller något kommer in i maskinens arbetsområde. Vi kommer med mer nyheter senare.

26

krossordet # 119

– Vi har precis släppt vår nya Lokotrack LT120 som blivit en succé med många sålda maskiner till Sverige och dessutom en ny version av Lokotrack LT106. I den nya versionen har vi lagt till många saker som förbättrar både drift och säkerhet.

– Vi har många intressanta utvecklingsprojekt på gång och i början av 2013 kommer vi att lansera några riktigt intressanta nyheter på kross-sidan. Vär t att nämna är att vi lanserade vår slagkross CI512 i somras - en väldigt spännande produkt.


Från berg till småsten

Under drygt 20 år har vi samlat kunskap och erfarenhet för att bli en ledande leverantör av helhetslösningar. Vårt erbjudande innebär korta leveranstider, hög leveranssäkerhet och marknadens bästa utrustning och sprängmedel. Om du bestämmer resultatet, så tar vi hand om resten. NORAB Besöksadress: Olofsbergsgruvan, Gyttorp. Postadress: P.O. Box 63, SE-713 22 Nora. Tel: 0587-145 45. Fax: 0587-143 70. E-post: office@norab.com. www.norab.com

Din leverantör av slitgods & reservdelar

Egen tillverkning i modern verkstad Tel: 0240-376 10 Fax: 0240-376 63 E-mail: info@swemas.com Normansväg 2, 771 94 Ludvika www.swemas.com

Fr.o.m. maj har vi lager och försäljningskontor i Arbrå. Vänligen kontakta Lennart Arell, 0278-408 29


teknik i framkant

Avancerad teknik i norsk t채kt

28

krossordet # 119


Med rätt bergmaterial och rätt teknologi går det att skapa en konkurrenskraftig betong från helkross, även på en marknad med tillgång till egen natursand. Det visar föregångsanläggningen Velde Pukk i norska Sandnes. Text: Björn Strokirk & Niclas Kindvall Foto: Jan Inge Haga

krossordet # 119

29


Markstenen i mitten har en inblandning som skapar en vattenavvisande yta.

Betongplattor tillverkade med krossprodukter från Velde. Eigil Lillebö, till höger, visar hur Multiblokk har lyckats minska cementhalten med 10 procent genom användning av Veldes produkter. Till vänster står Per Murén på besök från NCC Roads och i mitten Sven-Henrik Den helt inklädda krossanläggningen sedd från bergskanten Norman från Velde. Det finns verkligen goda skäl att vara försiktig när det gäller att ersätta naturgrus i betong med helkross – att gjuta en betongbro med dåligt krossberg och tvingas bila ner och gjuta om innebär en rejäl merkostnad. Allt berg duger inte som råvara.

– Vårt koncept består i att utnyttja så mycket som möjligt av tillgänglig plats och bergråvara, berättar Egil Velde, vd och en av de tre bröder som driver täkten deras far startade. – Detta är vår enda täkt och vi vill vara en komplett leverantör.

En komplett leverantör

Sprängjobb på entreprenad

Norska Velde Pukk har emellertid en mycket gynnsam råvara och har dessutom skapat en av de mest avancerade täkterna i Norden. Härifrån levererar företaget torrt material till asfalt och betong i en integrerad anläggning på plats.

Velde har valt att satsa på en bred verksamhet och med egen kompetens i alla produktionens steg. Man spränger en gång i veckan med cirka 20 000 ton i varje salva och utför även sprängjobb på entreprenad i regionen.

Vi använder täckta krossar, siktar, transportband och transporterar sorteringarna till silos omedelbart efter siktningen. Detta garanterar konstant kvalitet året runt.

30

krossordet # 119

Egil Velde

Förutom ballast, betong och asfalt arbetar man också med återvinning. – Med deponi och återvinning har vi möjlighet att ta emot schakt- och rivningsmassor och krossa asfalt och betong som kommer in, framhåller Egil Velde. Det är en klar miljöfördel att kundens bilar kan ha med sig deponimassor till vår täkt när de skall hämta makadam.

Torr process ger kontroll När produktionschefen Sven-Henrik Norman, med rötter i Sverige, beskriver täkten är nyckelfraserna torr process, förutsägbar gradering och ”skräddarsydda” blandningar. För att behålla en låg fukthalt är det viktigt att effektivt skydda materialet mot allt regn som förekommer rikligen i Stavanger. – Vi använder täckta krossar, siktar och transportband och transporterar sorteringarna till silos omedelbart efter siktningen. Detta garanterar konstant kvalitet året runt, förklarar han. Förstärkningslager och bärlager tas ut så tidigt som möjligt i processen. Ett till två stegs krossning, sen skall


Velde Pukk spränger i egen regi och utför även sprängningar åt andra aktörer i branschen det siktas och ut på hög. Här är högsta möjliga volym till minsta möjliga kostnad den vägledande devisen. – Men efter de två första stegen tänker vi helt annorlunda, säger Sven-Henrik. Där siktar vi ut finmaterial och tar fram ett halvfabrikat för vidare förädling. Efter ytterligare två krosssteg kubiserar man allt med en VSI-kross i så kallad öppen krets. Resultatet blir en extremt god kornform.

Exakta proportioner Velde delar in sin sand i tre fraktioner, sand, mellanfiller och finfiller. Detta uppnås med hjälp av en tvåstegs vindsiktningsprocess med delning på 0,25 mm och 0,125 mm. Vindsiktarna ger god kontroll på finmaterialet och gör det möjligt att sätta ihop olika exakta sandblandningar för betongrecepten. Man kan ha mer eller mindre filler i betongen beroende på hur mycket cement som behövs i receptet och vilket vct (vatten-cement-tal) som måste användas. Allt detta möjliggörs tack vare en torr process för klassificering

av finmaterialet. Men möjligheterna innebär också stora utmaningar. Processen är fuktkänslig och fukthalten i den ingående sanden måste ständigt övervakas och produktionen anpassas. – Det är absolut ingen "tryck-påknappen-process”, fastslår SvenHenrik. Den kräver ganska mycket styrning och anpassning för att sandfraktionerna inte skall variera i kornstorlek. – Kanske inte så konstigt när man tänker efter. Vi har ju faktiskt återskapat naturens egen process att göra sand. Då får vi också acceptera att vi har många parametrar att kontrollera.

Cementsnål stark betong Det är i tillverkningen av betong som belöningen för arbetet kommer. Den extremt goda kornformen, hela vägen ner till den finaste sanden, ger ett väldigt litet vattenbehov. Och därmed kan Velde blanda betong med minimal mängd cementpasta. – Mindre cement med konstant vct innebär att vi tillsätter minkrossordet # 119

31


teknik i framkant

Omlastningspunkt fรถr ballast i silobyggnaden

Rent och snyggt under transportbanden

Bildtext...

32

krossordet # 117


Råmaterialet för betong har jämn kvalitet och avrundade partiklar

En portion färdigblandad ballast för betong

Färdiga krossprodukter lagras i det höga silohuset och transporteras med band till asfaltverket och till betongfabriken

En stor årsproduktion på en miljon ton och 40 miljoner ton i reserver, har gett utrymme för investeringar

dre vatten, vilket innebär mindre problem med krympsprickor, längre livslängd, bättre miljöprestanda och lägre kostnad, menar Sven-Henrik. Filler kompletterar cementpastan för att fylla upp hålrum mellan ballast- och sandkorn (ju flisigare korn desto mer hålrum bildas i blandningen av sand och grus).

Kubiska korn Dessutom ger krossen korn med en något ruggad yta vilket gör att cementpastan binder bättre än till jämnare naturgruskorn. I härdad fas är en tät betong med

Velde Pukk levererar färdig betong

kubiska korn mycket stark. Samtidigt får man extremt goda flytegenskaper för självkomprimerande betong, SKB.

Högre tryckhållfasthet Velde lät SINTEF (den norska motsvarigheten till svenska SP) undersöka betong baserad på deras ballast och jämföra med betong från Norges enligt branschen bästa natursand, det vill säga samma sand som användes i betongen i Öresundsbroprojektet. Resultatet visade att Velde kom ut med 15 procent högre tryckhållfasthet för ett vct-område från 0,4–0,6.

Vårt resultat som företag sitter i huvudet på oss själva och våra medarbetare.” krossordet # 119

33


teknik i framkant

fakta – kort om anläggningen Berget Mycket gynnsamt berg med ett micro-Devalvärde på 5, LA 12 (finmaterial 24) och PSV-värde på 51. Tillståndsgiven mängd: 40 miljoner ton. Årsproduktion: 1 miljon ton Total produktionskapacitet: 1 000 ton/timme Krossar och siktar Primär käftkross: C160 som ger 0/300 Sekundär spindelkross: GP500S som ger 0/80 3:e och 4:e stegs krossar: GP300 Kubisator: Barmac VSI 9100 Vindsiktar: Metso AC 30 (gravitation) och AC 1809 (centrifugal) Siktar: Metso Nordberg Ellivar, FS, CVB och TS Asfaltverk Benninghoven-anläggning (l 000 ton/tim) och en Skako Apollo 3000 (110m3/tim). Produkter Produktionskapacitet: 0–22 mm (till silo) – 230 ton/timme Silokapacitet: 7 000 m3 i 8 fraktioner 0–22 mm Silosorteringar: - 0–63 µm, 63 µm–0,2 mm, 0,2–2 mm, 2-5 mm, 5–8 mm, 8–11 mm, 11–16 mm och 16–22 mm.

– Vår fabriksbetong är lika cementsnål som den som blandas av den bästa natursanden, säger SvenHenrik. Den är klart bättre än vad man generellt får räkna med när man utgår från naturgrus. Vi säljer fabriksbetong av C45, alltså högsta kvalitet.

Mycket nöjda tillverkare Fördelarna går också att överföra till andra typer av betong än färdigbetong. Fler och fler kunder använder

34

krossordet # 119

Bildtext...

Veldes sand och ballast till betongvaror. Först ut var Spenncon som snabbt såg fördelarna med låg och konstant fuktighet – speciellt för håldäckselement.

Cementbesparing Kravet på tidig hållfasthet gör att man vill ha så varmt vatten in i betongen som möjligt. Om fukthalten i den ingående sanden är för hög går det inte att tillsätta så mycket varmt vatten och därmed blir tidighållfast-

Betydelsen av konstant fukthalt och siktkurva är kraftigt undervärderad i betongbranschen.” Egil Lillebö


teknik i framkant

Från kontrollrummet har operatören full kontroll på hela processen – bergmaterial, asfalt och betong

Sven-Henrik Norman har tagit ett materialprov…

heten lidande. Veldes maskinsand innehåller stabila 3 procent fukt jämfört med naturgruset som varierar mellan 5 och 10 procent. Mer varmvatten ger en snabbare process. Dessutom är betongen väldigt torr jämfört med annan betong, vilket förkortar tiden till hållfasthet. – Betydelsen av konstant fukthalt och siktkurva är kraftigt undervärderad i betongbranschen, menar Egil Lillebö, VD på Multiblokk i Sandnes.

…som snabbt kan analyseras med datorbaserad bildanalys

Multiblokk tillverkar marksten och VA produkter i betong och har gjort en cementbesparing på cirka 10 procent sedan företaget gick över till helkrossad sand från Velde. – Vi har ett antal egna naturgrustäkter i koncernen men vi använder mer och mer helkrossad sand och ser på lång sikt att vi kanske måste hitta andra nischer för vår natursand. Fördelarna är många med helkrossat. Med natursand arbetar man med de kornstorlekar som är tillgängliga,

medan Veldes maskinsand blandas till mer exakt storlek och anpassas efter kundens behov. En exakt och stabil siktkurva gör att man inte behöver överdosera cementen. – Cementvaror som marksten och rör är mycket mer komplicerade produkter än vad många tror. Kraven på tidig hållfasthet och direkt avformning i kombination med högre och högre estetiska krav gör att vi måste fokusera mycket på både ingående material och på våra produktionskrossordet # 119

35


teknik i framkant

Bildtext...

36

krossordet # 118


verktyg, säger Egil Lillebö. Med en konstant fukthalt och en styrbar och konstant finandel i sanden har Multiblokk stora möjligheter att optimera produkterna mot lägre vattenuppsugning, högre styrka och hög ytfinish. – Vi kan helt enkelt erbjuda våra kunder produkter som vi inte tidigare kunde erbjuda och som våra konkurrenter ännu inte klarar.

nom en investering i nya krossar och siktar (se sid 34). Efter primär- och sekundärkross siktas en mindre del 0/20 eller 0/32 ut till bärlager och 20/120 till förstärkningslager. Merparten går sedan vidare till två konkrossar. En mindre del 0/20 lagras ute för enklare ändamål medan resterande material går vidare till två Barmac VSI-krossar och två Buell vindsiktar (se sid 34).

Asfaltverket integrerad del

Gemensamt kontrollrum

Velde hävdar också att maskinsand hjälper företaget att konkurrera på asfaltmarknaden med hög kvalitet. En stor besparing, både för Velde och miljön, är att det torra materialet förbrukar 30 % mindre gas i torktrumman jämfört med när man körde in material från utelager. – För asfalttillverkningen behövs inte lika god kornform som i betong. Men konstant och låg fuktighet ger bra asfalt året runt, vilket uppskattas av våra kunder, berättar produktionschefen Sven-Henrik Norman. Velde jobbar även med asfaltbeläggning och har numera 40 anställda på den avdelningen. En inneboende försiktighet hos betongindustrin inför förändringar som kan påverka betongens färska och härdade egenskaper kan göra att man tvekar med att satsa på maskinsand till betong. Å andra sidan kan tillståndsgivande myndigheter ha svårt att ta till sig att det inte per automatik fungerar överallt, bara för att Velde har lyckats.

Totalt har Velde tio stycken silor, var och en med 600 tons kapacitet, där åtta sorteringar lagras. Recepten för standardblandningarna lagras som hjälp i den automatiserade urvalsprocessen. Till betongfabriken har man lånat asfaltens filosofi med många fraktioner. Samma silobatteri av åtta fraktioner från filler till 16/22 mm betjänar både asfaltverket och betongfabriken vilket ger stora möjligheter att skräddarsy betongrecept. Täkten har också ett gemensamt kontrollrum för styrning av krossar och siktar, asfaltverk och betonganläggning. Leveransen av material till asfaltverk, betonganläggning och lastbilar är helt automatiserad. Maskinparken har krävt en investering på 200 miljoner norska kronor och omsättningen i bolaget har vuxit i takt med nivån på investeringarna - från 72 miljoner NOK 2006 till 250 miljoner NOK 2010.

Nya krossar Utgångspunkten för att uppnå hög kvalitet på maskinsand är ett bra berg. Graniten i Velde är glimmerfattig utan inslag av svällande mineral och jämn så att den inte blir flisig i någon riktning när den krossas. Förutom bra berg krävs även bra maskinutrustning, korrekt styrsystem, smart logistik och ständig utveckling menar Sven-Henrik. Täkten, som startades 1984, har genomgått en kraftfull förnyelse de senaste fem åren. Bland annat ge-

För asfalttillverkningen behövs inte lika god kornform som i betong. Men konstant och låg fuktighet ger bra asfalt året runt, vilket uppskattas av våra kunder.” Sven-Henrik Norman

Vägbyggnadsmaterial från första produktionssteget

Stor avsättning Driftkostnaden inklusive underhåll av slitdelar är cirka två NOK per ton för VSI-krossarna och en NOK per ton för vindsiktarna men de höjer värdet på finfraktionerna, som i många täkter betingar ett ytterst lågt pris så att 100 % av materialet blir säljbara produkter med rimligt pris. Pris och volym ger lönsamhet. – En så här stor investering kan bara bära sig om man ligger nära en större stad där det finns stor avsättning för de produkter vi får fram, påpekar Egil Velde, vd för Velde Pukk och Grus. n

Foto: Eero Hamalainen, Metso

Bröderna Reidar, Harald och Egil Velde har byggt upp och skapat en av Nordens mest effektiva och avancerade täkter krossordet # 119

37


utbildning & rekrytering

Många nya behöver bra introduktion För drygt tio år sedan genomförde SBMI en enkätundersökning för att utröna branschens behov av nyrekryteringar, med inriktning på arbete i lastmaskiner och krossar i medlemsföretagens täkter. Redan då visade det sig att man årligen behövde göra ett sextiotal nyanställningar. Detta i en bransch där tillgången på maskinförare ständigt minskar. Text: Niclas Kindvall illustration: Eva Edberg

– Ett av problemen är att det inte finns någon specifik utbildning för den här yrkesgruppen, säger Pierre Abrahamsson, HR-chef på NCC Roads. Många maskinförare är självlärda eller har blivit utbildade internt. Nu står vi dessutom inför ett skifte där många äldre medarbetare kommer att pensioneras de närmaste åren. Då är det viktigt att kunna nå ut till ungdomarna. Helen Dalgart, personalsamordnare på Swerock instämmer: – Det är svårt att hitta personal med rätt utbildning och med rätt inställning till arbetet. Sedan är det många utbildade maskinförare som inte kan se sig själva arbeta i en täkt, utan söker sig till anläggningsjobb el-

Det är svårt att hitta personal med rätt utbildning och med rätt inställ­ning till arbetet.”

Helen Dalgar t, personalsamordnare på Swerock

38

krossordet # 119

ler byggen. Jobbet som krossmaskinist är tufft och smutsigt och det passar inte alla.

Ingen täktteknik Eftersom utbildningen av maskinförare har relativt låg prioritet inom utbildningssektorn sker ofta nyrekryteringen till medlemsföretagens täkter bland vuxna – personer med kunskap om anläggningsmaskiner men som tidigare aldrig arbetat i täkt. När det gäller ungdomar hittar man ibland lämplig personal hos dem som slutfört gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram med inriktning anläggningsfordon. Tyvärr finns i den kursen inget delmoment som fokuserar på just täktteknik och heller inget


krossordet # 119

39


utbildning & rekrytering

lämpligt utbildningsmaterial. Något som SBMI vill förändra (se artikel här intill). – Vi upplever också att eleverna från till exempel gymnasieskolorna har för liten praktisk erfarenhet med sig när de kommer ut från skolan, vilket betyder att vi måste jobba mycket med internutbildning, berättar Helen Dalgart.

Mer ljus på branschen Ett annat problem för bergmaterialindustrin i rekryteringsfrågan är att verksamheten till mångt och mycket fortfarande är relativt okänd för den breda massan. – Vi måste bli mer synliga, fastslår Pierre Abrahamsson. Som bransch kan vi säkert göra mer för att visa vilka möjligheter som finns till en karriär på våra arbetsplatser. Samtidigt måste vi verka för att spetsa till utbildningsalternativen. – Mer ljus på branschen är aldrig fel, säger Helen Dalgart. Hur många högstadie- och gymnasieelever känner egentligen till att det finns en bransch för produktion av berg- och grusmaterial? Söktrycket inom branschen är godkänt bra men vår utmaning ligger i att få eleverna att välja anläggnings- och industrisidan istället för byggsidan. n

Framtidens arbetsledare studerar i Filipstad och Vilhelmina

40

krossordet # 119

Björn Hellqvist, tillförordnade rektor på Bergsskolan i Filipstad


Den eftergymnasiala utbildningen för den kommande generationen inom bergmaterialindustrin finns främst på två platser i landet. Bergsskolan i Filipstad erbjuder såväl en 2-årig teknikerutbildning som en 3-åring ingenjörsinriktning och Vilhelmina LärCentrum har en 2-årig yrkeshögskoleutbildning för blivande processtekniker. Nyexaminerade från båda skolorna har väldigt goda chanser till anställning.

Brett perspektiv I Vilhelmina är den första gruppen blivande processtekniker i full gång med studierna och grupp nummer två, med 25 nya elever, startar i oktober. – Den här utbildningen har efterfrågats av branschen, säger utbildningsledaren Birger Gustafsson. Utbildningen har ett brett perspektiv och riktar sig både till de som vill bli maskinister och de som i framtiden kommer att arbeta som till exempel arbetsledare.

Den första gruppen består mest av studenter från Norrland medan det i den andra finns flera studenter som kommer från branschen, exempelvis maskinförare som siktar vidare mot en arbetsledarroll. – Företagen har skickat anställda hit för att vidareutbilda sig, berättar Gustafsson. Utbildningen sker delvis på distans men med närträffar cirka en vecka i månaden med föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.

Samtliga får jobb På Bergsskolan har 45 nya elever just börjat färden mot examen. Så gott som alla elever som genomför utbildningen säkrar en anställning i branschen. – Samtliga får jobb, säger tillförordnade rektorn Björn Hellqvist. Många av eleverna knyts upp av företagen redan under studietiden. Men då ska man komma ihåg att de här eleverna sällan siktar på jobb som operatörer

utan det är snarare som platschefer och arbetsledare de så småningom arbetar.

På Bergsskolan får studenterna verkligen lära sig från grunden. Så här kan det se ut på en exkursion.

En minerallektion Bergsskolans täta samarbete med näringslivet gör att eleverna tidigt ser vilka möjligheter som finns. Men Björn Hellqvist skulle gärna se att de utbildningar som finns, som den på hans skola, blir mer allmänt kända och därmed locka fler elever. – Vi försöker naturligtvis marknadsföra oss även om resurserna inte är stora. Exponering är viktigt, till exempel i tidningsartiklar. Han berättar att de flesta av studenterna blir tipsade om utbildningen av kompisar, före detta studenter och föräldrar. – Det är svårt att nå ut till gymnasieskolan och berätta om vad vi gör, konkurrensen är hård. Vi behöver alla, både lärosäten och branschen i stort, arbeta för öka kännedomen. n

krossordet # 119

41


utbildning & rekrytering

Lektion i optisk mineralanalys på Bergsskolan i Filipstad

Krafttag för bättre utbildning Det finns goda chanser att hitta framtidens behov av maskinförare på gymnasieskolans linje Bygg- och anläggningsteknik. Men utbildningsplanen är i sin nuvarande form inte optimal för bergmaterialindustrins behov. Därför föreslår SBMI nu flera åtgärder för ökad kompetens hos nyutexaminerade.

Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder fem inriktningar varav Anläggningsfordon är den där branschen har mest att hämta när det gäller rekryteringen av maskinförare. Tyvärr saknas specifika delmoment när det gäller täktteknik. Ett individuellt val

En av de stora fördelarna med ett nätbaserat utbildningsmaterial är att det blir "levande" och kan förändras i takt med utvecklingen.”

42

krossordet # 119

om 200 poäng finns redan i nuläget och kan vara en lämplig väg för att öka kunskapen inom området. SBMI planerar att undersöka möjligheten att införa en specialkurs i täktteknik – med fokus på drift och underhåll av de maskiner som förekommer i branschens täkter.

Ny läromedelssamling Ett ytterligare problem är att det i stort sett saknas ett relevant utbildningsmaterial. Tanken är att producera en läromedelssamling, tillgänglig på internet, som kan användas av såväl studerande som redan yrkesverksamma med behov av ytterligare kunskap. Korta pdf-foldrar för nedladdning kompletterat med filmsnuttar ska på

ett bra sätt kunna nå en icke läsvan krets av blivande maskinoperatörer. Kunskapen ska vara grundläggande och praktiskt inriktad, där djuplodande kunskap av mer postgymnasial karaktär exkluderas.

Nätbaserat material En av de stora fördelarna med ett nätbaserat utbildningsmaterial är att det blir "levande" och kan förändras i takt med utvecklingen av ny teknik och nya behov. Det första steget togs i augusti då SBMI bildade en referensgrupp med uppdraget att medverka till ett producerat material, skräddarsytt för blivande medarbetare i bergmaterialindustrin, gymnasieungdomar såväl som vuxna som kommer till branschen lite senare i livet. n


www.roxx.se

DIN SAMARBETSPARTNER PÅ SIKTMEDIA! Egen produktion, stort lager och snabba leveranser! Sidspänningsplåt

SPG Kilbult

Lokomokrok

Stålgaller

Självbärande gummisiktduk

Sidoinfästningslist gummi/T-bult

Mittnedhåll, gummi

SPG Y-länk

Tel växel: 08–504 106 00 Fax: 08–504 106 10 E-post: info@spgab.se Hemsida: www.spgab.se Adress: Förrådsvägen 6, 137 37 Västerhaninge Postadress: Box 118, 137 22 Västerhaninge

Annons SPG 184x125.indd 1

2011-11-01 12.59

Utför entreprenadkrossning Utför entreprenadkrossning med entreprenadkrossning moderna mobila och Utför med moderna mobila och stationära med modernakrossverk mobila och

stationära krossverk

stationära krossverk

50 års branscherfarenhet. Medlem i SBMI. Tel. 018-15 51 30 | Fax 018-15 53 80 | info@krossekonomi.se | www.krossekonomi.se

krossordet # 119

43


arbetsmiljö

Skanska siktar bortom noll Att en medarbetare går hem från jobbet och faktiskt mår bättre än när han eller hon gick dit på morgonen är alls inte en orimlig målsättning. Skanskas arbetsmiljöingenjör Håkan Skotte menar att man måste sikta förbi de vedertagna målen för att fortsätta utvecklas.

L äs mer : om arbet smiljö p å www.sbm i.se

Text: Niclas Kindvall Foto: Holger Staffanson, Skanska

I många branscher har det tidigare varit, och i vissa fall är fortfarande, vanligt att det smyger sig in en omedveten acceptansnivå när det gäller olyckor. Så också inom bergmaterialindustrin. Även om det inte kommuniceras högt så accepterar många att

Foto: Anna Hållams

Håkan Skotte, arbetsmiljöingenjör på Skanska

44

krossordet # 119

branschen på flera sätt är definitionsmässigt farlig och att olyckor därför inte helt kan undvikas. Det tankesättet är helt felaktigt, menar Håkan Skotte och dessutom farligt. – Tidigare betraktade man olyckor som en naturlig del av affärsverksamheten, säger han. Något som det inte gick att undvika trots att man naturligtvis gjorde allt för att minimera ris-

kerna. Men jag anser att det är etiskt oacceptabelt att överhuvudtaget tänka på det viset. I stället borde vi prata om ett noll-resultat - inga skador alls. Det enda rimliga är noll! Bortom noll då? Jo, Skanska menar att för att nå noll bör man förmodligen sikta på att nå förbi noll. Lite som när en karateutövare måste tänka sig en träffbild bortom den tjocka planka han just ska till att slå igenom med sin hand. För Skanska innebär konceptet "bortom noll" att medarbetaren mår bättre på väg hem från jobbet än på vägen dit. Skotte fortsätter: – Sedan måste man ställa sig frågan om vad egentligen noll är? För ett antal år sedan hade vårt mål varit att uppnå noll dödsolyckor på arbetet. Och det var ett mål som många trodde var omöjligt att uppnå. Nu vill vi ha noll skador med sjukfrånvaro som följd, även det ett mål som många tror är omöjligt. Nästa mål är att eliminera skaderisken helt. Självklart är det så att ju närmare målet man kommer desto svårare blir det. Men vårt förhållningssätt och vår intention måste sikta högre än vi tidigare har gjort.

Minimera riskerna Skanskas säkerhetsarbete enligt de här riktlinjerna inleddes 2004 med ett beslut att etablera en fast nivå när det gäller reglerna på en arbetsplats. Man kan likna det vid att inleda en mognadsprocess där det första steget handlar om den personliga skyddsutrustningen, exempelvis hjälm, skyddsskor och varselkläder. Samti-

digt görs också riskanalyser vid varje arbetsmoment. – Vi ställer frågor och trummar in en medvetenhet om vilka riskmoment som finns. Berätta om riskerna vid den här arbetsstationen? Vad gör du för att minimera dem? När sedan de yttre värdena finns på plats är det dags att gå vidare. Nästa steg handlar om att styra upp arbetssätt och komplettera med instruktion, i både text och bild, för att ytterligare förbättra säkerheten och inte lämna utrymme för misstag och feltolkningar. – Det sista steget i den här modellen är att jobba med våra beteenden, berättar Håkan Skotte. Vi måste lära oss att alltid använda den utrustning som finns och att alltid arbeta på rätt sätt. Där är vi just nu i vår process.

Ingen enkelriktad resa Han menar också att för att bedriva ett framgångsrikt säkerhetsarbete krävs det att hela företaget deltar och att idén är tydligt förankrad hos, drivs av och följs upp från ledningsnivå. – Utbildning är nyckeln till framgång och ledningsteamet var den första grupp att gå vår säkerhetsutbildning. Viktigt är också att tydligt klargöra för leverantörerna vad som förväntas av dem. – När vi handlar upp tjänster av våra leverantörer vill vi att de bidrar till det säkerhetsarbete som pågår. Just det är heller ingen enkelriktad resa – vissa av dem är bäst i klassen i sin genre och då kan vi lära av varandra! n


Otydlig delegering kan medföra straffansvar Flera krav ställs för att en delegering av straffansvaret för arbetsmiljön ska anses vara korrekt utförd. Det skriver Pia Pehrson och biträdande juristen Anna Lundberg, båda Foyen Advokatfirma, i Bergsprängnings Entreprenörernas Förenings tidning BEF-nytt. Bakgrunden till artikeln är en dom i Hovrätten över Skåne och Blekinge från i våras som fäller ett bolags VD samt en arbetsledare efter ett dödsfall då en elektriker blivit påkörd av en hjullastare. De båda juristerna skriver att tre krav måste uppfyllas för att en delegering ska anses vara korrekt.

Delegering

Säkerhetskraven är hårda på Skanskas byggarbetsplatser. Det första steget handlar om den personliga skyddsutrustningen, som till exempel hjälm, skyddsskor och varselkläder. Samtidigt görs också riskanalyser vid varje arbetsmoment.

Skanskas strategi för 2012–2015 är indelad i fem områden: Kultur betyder att ha ett synligt ledarskap, på det individuella planet att vara medveten om sitt eget beteende och den påverkan man har på arbetskamrater, uppåt och nedåt i organisationen. Kompetens innebär att medarbetarna ska ges god kunskap om säkerhet och säkerhetsarbete, att förstå regelverken och det egna ansvaret, att förstå vad man själv har för påverkan – och att faktiskt påverka. Kommunikation – både intern och extern. Man arbetar bland annat med ett nyhetsbrev om Arbetsmiljö & Säkerhet, säkerhetsmeddelanden samt meddelanden om globala och nationella säkerhetsstopp. Skanska har även en egen sida på intranätet som är vikt åt säkerhetsfrågor. Globala säkerhetsstopp genomförs på samtliga Skanskas arbetsplatser när det inträffat en dödsolycka inom företaget. Syftet med ett sådant stopp är att försöka lära av olyckorna, diskutera situationen på den egna arbetsplatsen och prata om regler och anvisningar. Säkerhetsmeddelanden är något som Skanska tar fram för varje allvarlig olycka eller tillbud som sker på någon av företagets arbetsplatser. Målet med säkerhetsmeddelandet är att informera om allvarliga händelser som inträffat och om vilka lärdomar som går att dra av dem. Skanska har även årligen en global Safety Week, som är världens största arbetsmiljöhändelse. Då fokuserar hela företaget under en höstvecka på säkra arbetsplatser. Kontroll handlar om att kontrollera exempelvis arbetssätt och processer för att göra dessa så säkra som överhuvudtaget är möjligt. Kontaktpartners innebär att företaget är noga med vilka leverantörer man väljer att arbeta med.

För det första att det måste finnas behov av delegering, till exempel att den som innehar arbetsmiljöansvar inte är rätt person eller inte befinner sig på rätt plats för att omedelbart kunna påverka arbetsmiljön. För det andra att den som mottar delegeringen måste vara självständig och kompetent, vilket betyder att denne ska kunna fatta egna beslut om arbetsmiljön och dessutom ha ekonomisk möjlighet att göra det. Slutligen krävs att delegeringen måste vara tydlig där det klart framgår vilket arbetsmiljöansvar som överflyttas. Pia Pehrson och Anna Lundberg menar att domen visar att en oklar uppdelning av arbetsmiljöarbetet liksom en oklar delegering av arbetsmiljöansvaret kan innebära att delegerande part fortfarande bär straffansvaret. En tydlighet i både skrift och praktisk hantering när det gäller delegationer är således mycket viktig. (Källa: BEF-NYTT nr 2 2012)

krossordet # 119

45


Snart dags för SBMIs branschdagar Den 25 oktober arrangeras SBMIs branschdag på Filmstaden i Jönköping och den 1 november genomförs branschdagen på Folkets hus i Umeå. Dagarna inleds klockan 09.50 och avslutas 17.00 och programmet, som än så länge är preliminärt, innehåller bland annat: Ansökan – Handläggning – Täktvillkor • Ny MPD-organisation – hur fungerar ärendegången i dag? Vilka förbättringar planeras? • SBMIs förslag till ändrade förordningstexter på miljösidan. • Hydrologisk undersökning för täkttillstånd – vad krävs och vad kostar det? • Täktvillkor: vibration, luftstötvåg, krav på hårdgjorda ytor och dammar, staket, med mera. Produktion – förädling • Maskinsand: nytt stort tvåårigt utvecklingsprojekt för att nyttiggöra mer av finmaterialet.

förbättra? • Hur kan vi förbättra kommunikationen täktföretag – myndighet? Hur väl fungerar SMP? • Vad är en rimlig tillsynsavgift menar SKL? Kan man få den sänkt? • Nytt verktyg för tillsyn: Lantmäteriets flygbaserade optofoto med höjdinfo. Egenkontroll: modellflyg med fotobaserad exakt uppmätning av täkt och materialhögar. • Kvarts: klassas nu som cancerframkallande. Nya föreskrifter om kvartsdamm kommer hösten 2013. Vad planerar Arbetsmiljöverket? • Får man ändra i en CE-märkt maskin? Hur kan man ”märka om” den?

Tillsyn • Vanliga miljöbrister vid tillsyn, vad bör vi

Masshantering – vidareanvändning • Intag av schaktmassor: krav på egenkon-

ABL – redskap för bergtäckt och grustag med högsta

troll efter ett år eller tre år? Användning för efterbehandling? • Asfalt i täkt: när blir den ett avfall? Regelverk och tillämpning. Efterbehandling av bergtäkter • Hur väl stämmer Miljösamverkan Sveriges schablon med verkliga kostnader? • Flexibel bankgaranti: ökas vartefter täkten växer, minskas med successiv efterbehandling. På www.sbmi.se finns det mer information om Branschdagarna samt anmälningsformulär. Tänk på att din anmälan måste vara inne senast fyra dagar före konferensen.

Missa inte! Nästa nummer av Stenkoll, som kommer Bästa lösningen i slutet av november, innehåller bland rakt från bransch- 15 annat ett finns fylligt ofta reportage framför näsan dagarna.

ABL- rätt redskap för varje uppgift

KVALITET & PRESTANDA

ABL Construction Equipments produkter är designade och byggda på 40 års erfarenhet. Att i ett nära samarbete med förarna av maskinerna konstruera redskapen skapar en säkrare och effektivare produkt. ABL är kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004 och det återspeglas i vårt sortiment och vår företagskultur. Vi är stolta över att se våra kunder använda ABL produkter i sin dagliga verksamhet.

Monter P:111

Anpassad till din maskin

Grävgeometri Tel 0382-676 00

• www.abl.se

Ett företag i PARS-Gruppen


Spränga? Ta med oss från start. METRON erbjuder riskanalys, besiktning, vibrationsövervakning och skadeutredning. Som tekniska konsulter har vi även kompetens inom sprängteknik, miljökonsekvensbeskrivning samt trafik- och industrivibrationer. Med fokus på vibrationer mäter vi för att veta. Och för att kunna visa.

Analys Prognos Mätning Uppföljning GÖTEBORG I FALUN I SUNDSVALL

www.metron.se

FÖR ETT BRA RESULTAT. Produkter från Kleemann: Optimalt resultat genom process, teknik och support.

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

www.wirtgen-group.com Alvesta 0472-100 91 / Göteborg 031-748 31 31 Frövi 0581-80 400, www.wirtgen.se


POSTTIDNING B

Returadress: Krossordet Stenkoll, Sveriges Bergmaterialindustri Box 55684, 102 15 Stockholm

Vi erbjuder ökad lönsamhet Metso förser företag inom ballastproduktion, malm- och industrimineralförädling och byggbranschen med marknadsledande teknik, service och support. Våra lösningar och know-how omfattar allt från enskilda maskiner till kompletta system och nyckelfärdiga installationer. Vi kombinerar en stark lokal närvaro med en global kompetens. Som samarbetspartner utför vi förebyggande underhåll, inspektioner och upprättar kundanpassade serviceavtal.

Metso Minerals (Sweden) AB, tel. 0410-525 00, minerals.info.se@metso.com, www.metso.com

Profile for Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI

Stenkoll #119  

Stenkoll

Stenkoll #119  

Stenkoll

Profile for sbmi