Page 1

Matrikel Member List

2014 SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Swedish Aggregates Producers Association

1


Bergmaterialindustrin är nödvändig för vår infrastruktur och våra bostäder. Den producerar förädlat stenmaterial för att bygga vägar och järnvägar och för att tillverka asfalt och betong. Råvaran är krossat berg, naturgrus och återvunnet inert material. Svensken använder i genomsnitt 10 ton bergmaterial per år, vilket gör bergmaterial till vår tyngsta industriprodukt och med ett värde jämförbart med järnmalmens. Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är bergmaterialindustrins nationella branschorganisation. SBMI arbetar för att främja branschens intresse i samhället och stöder branschens kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Denna medlemsförteckning listar i bokstavsordning upp producenter respektive leverantörer och konsulter (som dotterbolag räknas majoritetsägda företag). ** visar att anläggningen är certifierad.

2


Matrikel 2014 SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Branschorgan för producenter av bergkross, naturgrus och återvunnet material.

I medlemsförteckningen anges företag som dotterbolag om moderföretaget äger mer än femtio procent av aktierna. Företag anges som delägt om moderbolagets aktieinnehav är femtio procent eller mindre.

Januari 2014

3


Innehållsförteckning Table of content

Sveriges Bergmaterialindustri 3 Swedish Aggregates Producers Association

Medlemsföretag, producenter 5 Members, producers

Medlemsföretag, leverantörer och konsulter (separat inlaga)

I – XII

Members, suppliers and consultants

Sveriges Bergmaterialindustris styrelse och kansli The SBMI board and office

14

Utskott:

Committees:

• Arbetsmiljöutskottet 15 Health and safety committee

• Krossutskottet 16 Chrushed rock committee

• Programrådet 17 Conference committee

• Samhällsutskottet 18 Public affairs committee

• Tekniska utskottet 19 Technical committee

Europeiska branschorganisationen (UEPG) European Aggregates Association

20

Nordiska branschorganisationer 20 Nordic trade associations 4


Bergmaterialindustrin är nödvändig för vår infrastruktur och våra bostäder Bergmaterialindustrin levererar bergkross, naturgrus och återvunnet inert material för att bygga vägar och järnvägar och för att tillverka asfalt och betong. När bergmaterial används för bygg- och anläggningsändamål, benämns det ofta ballast. Svensken använder i genom­ snitt 10 ton bergmaterial per år, vilket gör bergmaterial till vår tyngsta industriprodukt. När materialet nått kunden har det ett värde av mer än 6 miljarder kronor och har sysselsatt 6 000 personer. Sveriges Bergmaterialindustris syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i förhållande till myndigheter, organisationer och allmänhet. SBMI driver också utbildnings- och informationsverksamhet och verkar för branschens utveckling genom information och kommuni­ kation på föreningens hemsida och på de bransch­dagar som anordnas regelbundet. Till medlem kan antas företag eller enskild person som ansluter sig till nedan angivna grundläggande värderingar och som produ­ cerar, bearbetar eller försäljer bergmaterial eller återvunnet material, som huvudsakligen består av bergmaterial, eller som är verksam som leverantör eller konsult inom branschen. Grundläggande värderingar Sveriges Bergmaterialindustri ska främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för dess betydelse i samhället.

Hur medlemmarna uppträder är av vital betydelse för synen på och respekten för branschen. Förutom att följa samhällets lagar och regelverk, t ex att efterleva villkor i erhållna tillstånd, innebär ett medlemskap i Sveriges Bergmaterialindustri att företaget efter bästa förmåga åtar sig att: • tillgodose krav på god arbetsmiljö och yttre miljö. • utnyttja resurser på ett klokt och värdeskapande sätt och inte eftersätta kvalitetskrav. • ta till vara möjligheter att skapa nya värden vid efterbehandling av täkt. • uppträda med god affärsetik och inte samarbeta med oseriösa underentreprenörer, leverantörer eller kunder. • medverka till att de anställda ges möj­ lighet till utveckling i arbetet. • följa föreningens stadgar och beslut. Internationellt samarbete Sveriges Bergmaterialindustri är medlem i Union Européenne des Producteurs de Granulats (UEPG), vilken är en europeisk sammanslutning av 23 europeiska bransch­ organisationer inom sand-, grus- och maka­dam­ industrin. SBMI deltar aktivt bl a i UEPGs tekniska kommitté och dess miljökommitté och dess arbetsmiljökommitté och är med i UEPGs styrelse.

5


Medlemsföretag Producenter ABT-Bolagen AB Box 4001, 195 04 Rosersberg Tel: 08-514 401 00 VD: Mikael Graffman Kontaktperson: Jonas Alterteg info@abtbolagen.se www.abtbolagen.se Dotterbolag Mergol AB Schaktteknik i Uppsala AB

Arvikaåkarnas Grus AB Box 300, 671 27 Arvika Tel: 070-203 54 92 VD: Pär Börjesson Kontaktperson: Pär Börjesson per.borjesson@vvlbc.se www.vvlbc.se

Berg Grus Sand Småland AB (BGS) AB Nybrogrus Runtorp 502, 388 99 Påryd Tel: 0492-148 80 VD: Jonas Johansson Kontaktperson: Sven Lewin sven.lewin@nybrogrus.se

Boggs Grus AB Box 129, 792 22 Mora Tel: 0250-160 10 VD: Anders Lindgren Kontaktperson: Anders Lindgren anders.lindgren@boggsgrus.se www.boggsgrus.se

Bröderna Björklunds Grus AB

BDX Företagen AB

Peter Björklund 50 %, Thomas Björklund 50 %

Box 854, 971 26 Luleå Tel: 0920-26 26 00 VD: Ulrika Molander Kontaktperson: Roger Larsson info@bdx.se www.bdx.se

Skrivarehagsvägen 18-8, 293 93 Olofström Tel: 0454-466 30, 0705-19 66 30 VD: Peter Björklund Kontaktperson: Thomas Björklund thomas.bjorklund@bjorklundsgrus.se www.bjorklundsgrus.se

Dotterbolag BDX Industri AB BDX Miljö AB Grus och Makadam Industrisådd AB (GMI)

6

Bösarps Grus & Torrbruk, AB Familjeägt

Hassle-Bösarp, 274 93 Skurup Tel: 0411-406 55 VD: Ingrid Larsson & Sven-Leo Larsson Kontaktperson: Sven-Leo Larsson info@bosarps-grus-torrbruk.se www.bosarps-grus-torrbruk.se


DalaFrakt och Logistik AB

FORIA AB

Box 116, 793 23 Leksand Tel: 0247-647 00 VD: Mats Aspemo Kontaktperson: Fredrik Jörnlind info@dalafrakt.se www.dalafrakt.se

FORIA HOLDING AB

DKLBC Åkeri AB kedjan

Box 155, 186 23 Vallentuna Tel: 08-544 718 00 VD: Johan Lennman Kontaktperson: Janne Pagén janne.pagen@dklbc.se www.dklbc.se Dotterbolag Lidingö Åkeri AB Danderyds Transport AB

Eke Grus AB Karby 3:3, 195 94 Märsta Tel: 08-591 470 72 VD: Torsten Ek Kontaktperson: Tommy Ek ekegrus@telia.com

Euro Sand Ryolit AB EuroSand Invest AB

Box 123, 473 23 Henån Tel: 0304-326 00 VD: Martin Olsson Kontaktperson: Ulf Eliasson info@eurosand.se www.eurosand.se

Fagermons Grustag AB M4 Gruppen AB

Mejerigatan 13, 641 39 Katrineholm Tel: 0151-100 72 VD: Bernt Lindberg Kontaktperson: Tomas Jonsson tomas.jonsson@m4.se

Box 191 86, 152 28 Södertälje Tel: 010-474 50 00 vVD: Christer Svalin Kontaktperson: Jan Pettersson jan.e.pettersson@foria.se www.foria.se Dotterbolag Arvidsson & Olofsson AB Foria Västerås AB

Fraktkedjan Väst Anläggning AB Fraktkedjan

Fraktvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel: 0770-11 12 11 VD: Peter Agervi Kontaktperson: Rolf Hillén rolf.hillen@fraktkedjanvast.se www.fraktkedjanvast.se

Färdig Betong, AB Thomas Concrete Group

Box 5162, 402 26 Göteborg Tel: 0104-50 50 00 VD: Carina Edblad Kontaktperson: Jan-Olof Johansson info@fardigbetong.se www.fardigbetong.se Delägda bolag AB Strömstadsbetong & Co KB

Gidmarks Grusförädling AB Nyland 408, 894 93 Överhörnäs Tel: 0660-29 22 70 VD: Ivan Gidmark Kontaktperson: Ivan Gidmark mail@gidmarksgrus.se www.gidmarksgrus.se Dotterbolag Gidmarks Betong AB

7


GMI AB

Hedareds Sand & Betong AB

BDX Företagen

Kennedygruppen AB

c/o BDX, Box 854, 971 26 Luleå Tel: 0911-783 00 VD: Ulrika Molander Kontaktperson: Andreas Vallström info@bdx.se www.bdx.se

Tel: 033-22 24 17 Älvsgården 2, 504 92 Hedared VD: Bertil Samuelsson Kontaktperson: Bertil Samuelsson bertil@heda.se www.heda.se

Grusbolaget i Karlstad AB

Dotterbolag Jäders Grus och Betong AB

Värmlandsschakt Ek För

Säterivägen 3, 653 41 Karlstad Tel: 054-10 20 37 VD: Erika Eriksson Kontaktperson: Lars Norberg lars@varmlandsschakt.se www.grusbolaget.se

Gustav R. Johansson AB Box 146, 341 23 Ljungby Tel: 0372-484 80 VD: Per Johansson Kontaktperson: Per Johansson info@grjab.se www.grjab.se Dotterbolag Gustav R. Johansson Fastighets AB

Hansson Förvaltning i Ockelbo AB Box 27, 816 21 Ockelbo Tel: 0297-413 30 VD: Hans Hansson Kontaktperson: Lars Hansson info@hansson.se

HEAB, Hesselius Entreprenad AB Värmlandsschakt Ek För

Box 263, 681 25 Kristinehamn Tel: 0550-831 50 VD: Björn Hesselius Kontaktperson: Per Hesselius per@hesselius.com www.hesselius.com 8

Härryda Kross AB Fraktkedjan Väst AB, Skanska Asfalt och Betong AB, Region Bergmaterial

Box 54, 233 22 Svedala Tel: 031-88 78 38 VD: Rolf Hillén Kontaktperson: Rolf Hillén info@harrydakross.se www.harrydakross.se

Jehander, Sand & Grus AB Heidelberg Cement AG

Box 471 24, 100 74 Stockholm Tel: 08-625 63 00 VD: Pär Åström Kontaktperson: Pär Åström par.astrom@jehander.se www.jehander.se Regioner Region Norr Region Stockholm Region Väst Region Öst

Jehander, Sand & Grus AB Region Norr

Utmarksvägen 31, 802 91 Gävle Tel: 026-400 56 50, 0703-54 70 76 Regionchef: Fredrik Eklind Kontaktperson: Fredrik Eklind fredrik.eklind@jehander.se www.jehander.se


Jehander, Sand & Grus AB Region Stockholm

Box 471 24, 100 74 Stockholm Tel: 08-625 63 00 Region- & Försäljningschef region Stockholm: Magnus Rehula Kontaktperson: Magnus Rehula magnus.rehula@jehander.se www.jehander.se

Jehander, Sand & Grus AB Region Väst

Sagsjövägen, 428 81 Kållered Tel: 031-86 76 00 Region- & produktionschef: Niklas Osvaldsson Kontaktperson: Niklas Osvaldsson niklas.osvaldsson@jehander.se www.jehander.se

Jehander, Sand & Grus AB Region Öst Jehander, Sand & Grus AB

Ludden, 605 96 Norrköping Tel: 011-415 27 80 Regionchef: Anders Wittbeck Kontaktperson: Anders Wittbeck anders.wittbeck@jehander.se www.jehander.se

Johansson Ballast AB Åsbovägen 201, 284 92 Perstorp Tel: 0435-321 26 VD: Ingemar Johansson Kontaktperson: Ingemar Johansson info@johanssonsgrus.se www.johanssonsgrus.se

Johanssons Berg i Heljalt AB Åsbovägen 201, 284 92 Perstorp Tel: 0435-321 26 VD: Ingemar Johansson Kontaktperson: Ingemar Johansson info@johanssonsgrus.se www.johanssonsgrus.se

Krossekonomi, AB Kungsängsgatan 17-19, 753 22 Uppsala Tel: 018-15 51 30 VD: Henrik Westin Kontaktperson: Henrik Westin henrik.westin@krossekonomi.se www.krossekonomi.se

Kungsörs Grus AB Köpings kommun 25 %, Kungsörs kommun 25 %, Swerock AB 50 %

Box 91, 736 33 Kungsör Tel: 0227-105 10 Chef: Magnus Ericsson Kontaktperson: Björn Jansson info@kungsorsgrus.se www.kungsorsgrus.se

Kvidinge Stenkross AB NCC Roads AB, Stenmaterial Syd

Box 96, 260 60 Kvidinge Tel: 0435-206 70 Sitemanager/Supervisor: Mats Löyskä Kontaktperson: Mats Löyskä kvidinge.stenkross@ebrevet.nu www.kvidingestenkross.se

LBC Borås AB Getängsvägen 18, 504 68 Borås Tel: 033-17 74 30 VD: Martin Falck Kontaktperson: Andreas Nittborn andreas.nittborn@lbc-boras.se www.lbc-boras.se Dotterbolag Borås Schakt AB Borås Transport AB MSAB

9


LBCWETAB

Mellanbygdens transport AB

Wermlandstransport AB

Jomarksvägen 10, 915 32 Robertsfors Tel: 0934-149 10 VD: Dage Munter Kontaktperson: Dage Munter dage@mtab.org www.mtab.org

Dotterbolag LBC WETAB Holding Oltab

NCC Roads Holding AB

Norrgårdsgatan 7, 686 35 Sunne Tel: 0565-71 12 59 VD: Lars-Erik Jansson Kontaktperson: Lars-Erik Jansson lars-erik.jansson@lbcwetab.se www.lbcwetab.se

LKAB Berg & Betong AB LKAB

Box 817, 981 28 Kiruna Tel: 0980-685 60, 070-394 32 00 VD: Peter Söderman Kontaktperson: Leif Krekula leif.krekula@lkab.com www.lkabbergbetong.se Dotterbolag LKAB Mekaniska AB LKAB Kimit AB

MaserFrakt Anläggning AB Box 740, 781 27 Borlänge Tel: 0243-25 70 00 VD: Arne Helmersson Kontaktperson: Åke Gilén ake.gilen@maserfrakt.se www.maserfrakt.se Delägda bolag KB Falukrossen

Mattsson AB, D.A. Vällsta Gård, 194 91 Upplands Väsby Tel: 070-774 48 95 Chef: Johan & Niklas Mattsson Kontaktperson: Johan & Niklas Mattsson info@damattsson.se www.damattssonab.se Dotterbolag BN Mattsson Förvaltnings AB JD Förvaltnings AB 10

NCC AB

Vallgatan 3, 170 67 Solna Tel: 08-585 510 00 VD: Göran Landgren Kontaktperson: Per Höglund per.hoglund@ncc.se www.ncc.se

NCC Roads AB, Stenmaterial Sverige NCC Roads Holding AB

204 47 Malmö Tel: 040-31 70 00 Sectormanager: Björn Abrahamsson Kontaktperson: Björn Abrahamsson bjorn.abrahamsson@ncc.se www.ncc.se Affärsenheter NCC Roads AB Stenmaterial Mitt NCC Roads AB Stenmaterial Nord NCC Roads AB Stenmaterial Stockholm ABC län NCC Roads AB Stenmaterial Syd NCC Roads AB Stenmaterial Väst

NCC Roads AB Stenmaterial Mitt

Box 1061, 551 10 Jönköping Tel: 070-267 62 19 Areamanager: Fredrik Wånehed Kontaktperson: Fredrik Wånehed fredrik.wanehed@ncc.se www.ncc.se


NCC Roads AB Stenmaterial Nord

Splintvägen 5, 831 72 Östersund Tel: 063-240 52 Areamanager: Bengt Nilsson Kontaktperson: Bengt Nilsson bengt.nilsson@ncc.se www.ncc.se Delägda bolag KB Falukrossen

NCC Roads AB

Stenmaterial Stockholm ABC län

Stålgatan 1, 195 04 Rosersberg Tel: 08-590 049 00 Areamanager: Per Samuelsson Kontaktperson: Ronnie Smittsarve ronnie.smittsarve@ncc.se www.ncc.se Delägda bolag Roslagskrossen HB 50 % Östhammarkrossen HB 50 %

NCC Roads AB Stenmaterial Syd

247 91 Södra Sandby Tel: 046-507 60 Areamanager: Kristoffer Stasina Kontaktperson: Kristoffer Stasina kristoffer.stasina@ncc.se www.ncc.se Dotterbolag Kvidinge Stenkross AB Släryds Grus & Entreprenad AB

NCC Roads AB Stenmaterial Väst

Tagenevägen 25, 425 37 Hisings-Kärra Tel: 070-323 31 03 Areamanager: Richard Jörgensen Kontaktperson: Richard Jörgensen richard.jorgensen@ncc.se www.ncc.se Dotterbolag Rångedala Grus AB

Nybrogrus AB Runtorp 502, 388 99 Påryd Tel: 0480-388 81 VD: Jonas Johansson Kontaktperson: Jonas Johansson jonas@nybrogrus.se www.nybrogrus.se Dotterbolag Berg Grus Sand Småland AB (BGS AB)

Nynäs-Ösmo Lastbilscentral AB Nynäs-Ösmo Holding AB

Box 296, 149 23 Nynäshamn Tel: 08-520 111 30 VD: Henrik Carlsson Kontaktperson: Henrik Carlsson henrik@nyoslbc.se www.nyoslbc.se

Reaxcer AB Åsgrus AB Reaxcer Miljö AB Härjelast Fastighet AB Förenad Fastighetsservice AB

Box 63, 831 21 Östersund Tel: 063-57 45 00 VD: Mikael Martinsson Kontaktperson: Bosse Sjölund bo.sjolund@reaxcer.se www.reaxcer.se

Rodenåkarna AB Norrtälje Lastbilcentral

Braxenvägen 5, 761 41 Norrtälje Tel: 0176-767 50 VD: Conny Abrahamsson Kontaktperson: Conny Abrahamsson conny@rodenakarna.se www.rodenakarna.se Delägda bolag HB Roslagskrossen

Rogne Entreprenad AB Norra Skane Gård, 661 92 Säffle Tel: 0533-419 80 VD: Niclas Rogne Kontaktperson: Dag Rogne info@rognes.se 11


Roma Grus AB

Skanska Asfalt och Betong AB

Lokstallsgatan 8, 622 54 Romakloster Tel: 0498-287 00 VD: Magnus Lindby Kontaktperson: Magnus Lindby info@romagrus.se www.romagrus.se

Region Bergmaterial, Område Göteborg

Rångedala Grus AB NCC Roads AB, Stenmaterial Väst

Falskog 34, 516 93 Rångedala Tel: 033-27 91 02 Sitemanager/Supervisor: Tomas Gustavsson Kontaktperson: Tomas Gustavsson tomas.a.gustavsson@ncc.se www.rangedalagrus.se

Råsjö Kross AB Västanåker 131, 824 92 Hudiksvall Tel: 0650-54 75 90, 070-552 51 85 VD: Magnus Persson Kontaktperson: Britt-Marie Alzén Holmberg britt-marie.holmberg@rasjokross.se www.rasjokross.se

Schweden Splitt AB Basalt Minerals AG

Elleholmsvägen 230, 375 91 MÖRRUM Tel: 0454-169 30 VD: Gunnar Tonnvik Kontaktperson: Gunnar Tonnvik gunnar.tonnvik@splitt.se www.schwedensplitt.com

Skanska Asfalt och Betong AB Region Bergmaterial

Johan på Gårdas Gata 5, 405 18 Göteborg Tel: 010-448 00 00 Områdeschef Produktion: Fredrik Andersson Kontaktperson: Fredrik Andersson fredrik.p.andersson@skanska.se www.skanska.se Dotterbolag Vikan Kross och Asfalt AB Delägda bolag Härryda Kross AB

Skanska Asfalt och Betong AB Region Bergmaterial, Område Mitt

Ödsgård, 872 36 Kramfors Tel: 010-448 00 00 Områdeschef Produktion: Anders Smeds Kontaktperson: Anders Smeds anders.smeds@skanska.se www.skanska.se

Skanska Asfalt och Betong AB Region Bergmaterial, Område Mälardalen

Industrivägen 19, 2 tr, 171 48 Solna Tel: 010-448 00 00 Områdeschef Produktion: Magnus Reuterwall Kontaktperson: Magnus Reuterwall magnus.reuterwall@skanska.se www.skanska.se Delägda bolag Jordbrokrossen KB, Olundakrossen KB

Skanska Asfalt och Betong AB Region Bergmaterial, Område Norr

Råsundavägen 2, 169 83 Solna Tel: 010-448 00 00 vVD, chef: Per-Anders Truedsson Kontaktperson: Andreas Sunesson andreas.sunesson@skanska.se www.skanska.se

Maskinvägen 23-27, 971 76 Luleå Tel: 010-448 00 00 Produktionschef: Rickard Eliasson Kontaktperson: Rickard Eliasson rickard.eliasson@skanska.se www.skanska.se

Delägda bolag AB Sydsten

Dotterbolag Grus & Betong i Norrland AB Kallax Betong & Grus AB

12


Skanska Asfalt och Betong AB

Snells Entreprenad AB

Region Bergmaterial, Område Syd

Niva 29, 984 91 Pajala Tel: 0978-103 06 VD: Patrik Snell Kontaktperson: Lena Lahti Snell lena@snells.se www.snells.se

Drottningtorget 14, 205 33 Malmö Tel: 010-448 00 00 Distriktschef: Niclas Midlöv Kontaktperson: Niclas Midlöv niclas.midlov@skanska.se www.skanska.se Dotterbolag Skånska Makadam AB Delägda bolag Forserumsten HB

Skanska Asfalt och Betong AB Region Bergmaterial, Område Väst

Johan på Gårdas Gata 5, 405 18 Göteborg Tel: 010-448 00 00 Områdeschef Produktion: Thore Eriksson Kontaktperson: Thore Eriksson thore.eriksson@skanska.se www.skanska.se

Skåne Grus AB AB Sydsten, 60 % LBC Eslöv-Hörby, 20 % Akkafrakt, 20 %

Riseberga 1489, 260 70 Ljungbyhed Tel: 0413-55 96 64 Kontaktperson: Per-Ove Persson per-ove.persson@skanegrus.se www.skanegrus.se Dotterbolag Jepa Grus & Container AB

Släryds Grus & Entreprenad AB NCC Roads AB, Stenmaterial Syd

Obbhult 1, 430 16 Rolfstorp Tel: 076-104 63 39 Sitemanager/Supervisor: Fredrik Elesand Kontaktperson: Fredrik Elesand fredrik.elesand@ncc.se

SSAB Merox AB SSAB EMEA AB 100 %

613 80 Oxelösund Tel: 0155-25 44 00 VD: Hanna Friberg Kontaktperson: Idris Yasin idris.yasin@merox.se www.merox.se Delägda bolag Specialstabiliseringar AB 50 %

Stingtorpets Grus AB Mellansvenska Logistiktransporter AB

c/o MLT, Box 377, 751 06 Uppsala Tel: 0725-71 57 52 VD: Hannes Morger Kontaktperson: Lars Svensson lars.svensson@mltab.com www.mltab.com

Strängbetong, AB Consolis

Box 921 45, 120 08 Stockholm Tel: 08-615 82 00 VD: Charlotte Bergman Kontaktperson: Bengt Johansson bengt.johansson@strangbetong.se www.strangbetong.se

Svensk Kross & Återvinning AB Veidekke Industri AB

Vallentunavägen 113, 194 92 Upplands Väsby Tel: 0701-47 03 50 VD: Torbjörn Muhr Kontaktperson: Torbjörn Muhr tobbe@skaab.se www.skaab.se 13


Swerock AB

Swerock AB

Peab Industri AB

Region Väst

Box 1281, 262 24 Ängelholm Tel: 0431-44 96 00 VD: Karl-Gunnar Karlsson Kontaktperson: Magnus Ericsson info@swerock.se www.swerock.se

Långavallsgatan 5, 424 57 Gunnilse Tel: 031-330 25 01 Avdelningschef: Håkan Dahlberg Kontaktperson: Johan Hilmersson info@swerock.se www.swerock.se

Regioner Region Mellersta Region Nord Region Syd Region Väst

Swerock AB Region Mellersta

Bettorpsgatan 12 C, 703 69 Örebro Tel: 019-611 93 60 Avdelningschef: Magnus Ericsson Kontaktperson: Peter Andersson info@swerock.se www.swerock.se

Swerock AB Region Nord

Box 3035, 903 02 Umeå Tel: 090-71 72 70 Avdelningschef: Nils Johansson Kontaktperson: Nils Johansson info@swerock.se www.swerock.se

Swerock AB Region Syd

Morängatan 2, 254 64 Helsingborg Tel: 042-16 84 00 Regionchef: Håkan Wifvesson Kontaktpersoner: Bengt Ripa Svensson, Rolf Pettersson info@swerock.se www.swerock.se

14

Svevia AB Box 4018, 171 04 Solna Tel: 08-404 10 00 VD: Torbjörn Torell Kontaktperson: Mansour Ahadi kontakt@svevia.se www.svevia.se Regioner Beläggning Ballast Mitt Beläggning Ballast Nord Beläggning Ballast Syd

Svevia AB Beläggning Ballast Mitt

Hubbo-Näs 7, 725 95 Västerås Tel: 021-16 40 00 Arbetschef: Niklas Hjort Kontaktperson: Niklas Hjort kontakt@svevia.se www.svevia.se Län: AB; C; D; S; T; U; W; X

Svevia AB Beläggning Ballast Nord

Box 1008, 901 20 Umeå Tel: 090-17 26 00 Arbetschef: Pär Burlin Kontaktperson: Pär Burlin par.burlin@svevia.se www.svevia.se Län: AC; BD; Y; Z


Svevia AB

VSM Entreprenad AB

Beläggning Ballast Syd

Galgbacken 2, 176 77 Järfälla Tel: 08-583 520 60 VD: Markus Broström Kontaktperson: Johan Carlsson johan.carlsson@vsmgruppen.se www.varmdoschakt.se

Tenngatan 4, 602 23 Norrköping Tel: 036-15 14 00 Arbetschef: Thomas Hydén Kontaktperson: Thomas Hydén kontakt@svevia.se www.svevia.se Län: E; F; G; H; I; K; M; N; O

Sydsten, AB Skanska Sverige AB 50 % UNICON 50 %

Stenyxegatan 7, 213 76 Malmö Tel: 040-31 19 00 VD: Bengt Linné Kontaktperson: Bengt Linné bengt.linne@sydsten.se www.sydsten.se Dotterbolag Skånegrus AB ÅG AB

Sätertorps Grus AB Malmby, 645 94 Strängnäs Tel: 0152-181 00 VD: Ola Åkerman Kontaktperson: Ola Åkerman ola@satertorpsgrus.se www.satertorpsgrus.se

Umeå Makadam AB Kaj Johanssons Åkeri AB, Umeå Entreprenad AB

Företagsvägen 7, 911 35 Vännäsby Tel: 0935-399 62 VD: Andreas Hellgren Kontaktperson: Stefan Johansson stefan@kajs.se

Värmlandsschakt Ek. För Ägs av ca 140 medlemsföretag

Säterivägen 3, 653 41 Karlstad Tel: 054-10 20 30 VD: Erika Eriksson Kontaktperson: Lars Norberg lars.norberg@varmlandsschakt.se www.varmlandsschakt.se Dotterbolag Grus och Makadam

XR Bergkross AB XR Logistik AB

Box 774, 531 17 Lidköping Tel: 010-474 10 00 VD: Per Svensson Kontaktperson: Lennart Kron lennart.kron@xr.nu www.xr.nu

Åkerigrus AB Sundfrakt AB

Box 7071, 850 07 Sundsvall Tel: 060-10 18 50 VD: Urban Norlin Kontaktperson: Urban Norlin urban.norlin@akerigrus.se www.akerigrus.se

Ättersta Grus AB Box 52, 694 22 Hallsberg Tel: 0582-105 98 VD: Per Westin Kontaktperson: Per Westin attersta.grus@swipnet.se www.atterstagrus.se 15


Styrelse, Utskott, UEPG, Nordiska branschorganisationer SBMIs styrelse

Kenneth Johansson, ordf. NCC Roads AB Box 455 Kenneth Johansson, ordf. 901 09 Umeå NCC Roads AB Tel: 090-16 80 17 Box 455 070-513 80 00 901 09 Umeå kenneth.s.johansson@ncc.se Tel: 090-16 80 17 070-513 80 00 Anders Gustafsson kenneth.s.johansson@ncc.se Svevia AB Box 4018 Anders Gustafsson 171 04 Solna Svevia AB 08-404 10 80 Tel: Box 4018 070-210 97 15 171 04 Solna anders.f.gustafsson@svevia.se Tel: 08-404 10 80 Jarl Westin 070-210 97 15 anders.f.gustafsson@svevia.se AB Krossekonomi Kungsängsgatan 17-19 Jarl Westin 753 22 Uppsala AB Krossekonomi Tel: 018-15 51 30 Kungsängsgatan 17-1988 00 070-522 753 22 Uppsala jarl.westin@krossekonomi.se Tel: 018-15 51 30 070-522 88 00 jarl.westin@krossekonomi.se

Jonas Johansson, vice ordf. SBMIs styrelse AB Nybrogrus Runtorp 502 Jonas vice ordf. 388 99Johansson, Påryd AB Nybrogrus Tel: 0480-388 81 Runtorp 502070-888 53 65 388 99 Påryd jonas@nybrogrus.se Tel: 0480-388 81 Urban Norlin070-888 53 65 jonas@nybrogrus.se Åkerigrus AB Box 7071 Urban 850 07 Norlin Sundsvall Åkerigrus AB Tel: 060-10 18 50 Box 7071 070-558 18 50 850 07 Sundsvall urban.norlin@akerigrus .se Tel: 060-10 18 50 Pär Åström 070-558 18 50 urban.norlin@akerigrus .se Sand & Grus AB Jehander Box 47124 Pär Åström 100 74 Stockholm Sand & Grus08-625 AB Jehander Tel: 63 03 Box 47124 0708-20 63 00 100 74 Stockholm par.astrom@jehander.se Tel: 08-625 63 03 0708-20 63 00 par.astrom@jehander.se

Jan Ericsson Swerock AB Box 145 Jan Ericsson 195 23 Märsta Swerock AB 08-444 36 00 Tel: Box 145 0733-84 77 00 195 23 Märsta jan.ericsson@swerock .se Tel: 08-444 36 00 Gustaf Werner0733-84 77 00 jan.ericsson@swerock .se AB Skanska Asfalt och Betong Råsundavägen 2 Gustaf 169 83 Werner Solna Skanska Asfalt010-448 och Betong Tel: 28 87AB Råsundavägen 2 169 83 Solna gustaf.werner@skanska.se Tel: 010-448 28 87

gustaf.werner@skanska.se

SBMIs kansli Jan Bida, tekn chef (konsult) SBMIs kansli 070-673 13 57

16

Björn Strokirk, vd 08-762 62 26 / 070-872 66 61 bjorn.strokirk@sbmi.se Björn Strokirk, vd 08-762Eriksson, 62 26 / 070-872 Leena sekr 66 61 bjorn.strokirk@sbmi.se 08-762 62 25 / 072-222 62 25

jan.bida@minfo.se Jan Bida, tekn chef (konsult) 070-673 13 bitr 57 tekn chef (konsult) Lars Björk, jan.bida@minfo.se 070-395 70 50

leena.eriksson@sbmi.se Leena Eriksson, sekr 08-762 62 25 /projektledare 072-222 62 25 Joakim Heise, leena.eriksson@sbmi.se 08-762 62 28 / 070-877 71 10

lars.bjork@nordcert.se Lars Björk, bitr tekn chef (konsult) 070-395 70 50 lars.bjork@nordcert.se

joakim.heise@sbmi.se Joakim Heise, projektledare 08-762 62 28 / 070-877 71 10 Box 55684, 102 15 Stockholm joakim.heise@sbmi.se Tel: 08-762 62 25 kansliet@sbmi.se Box 55684, 102 15 Stockholm www.sbmi.se Tel: 08-762 62 25 kansliet@sbmi.se www.sbmi.se


Arbetsmiljöutskottet Arbetsmiljöutskottet Susanne Björklund, ordförande SwerockBjörklund, AB Susanne ordförande Bettorpsgatan Swerock AB 12C 703 69 Örebro12C Bettorpsgatan Tel:69 Örebro 019-611 93 65 703 0733-8493 7565 62 Tel: 019-611 susanne.bjorklund@swerock.se 0733-84 75 62 susanne.bjorklund@swerock.se Jerry Andersson Skanska Asfalt och Betong AB Jerry Andersson Råsundavägen 2 Betong AB Skanska Asfalt och 169 83 Solna 2 Råsundavägen Tel:83 Solna010-448 31 50 169 jerry.andersson@skanska.se Tel: 010-448 31 50 jerry.andersson@skanska.se Thomas Blomgren NCC Roads AB Thomas Blomgren Vallgatan NCC Roads3 AB 170 80 Solna Vallgatan 3 Tel:80 Solna08-585 517 48 170 0703-44 2348 40 Tel: 08-585 517 thomas.blomgren@ncc.se 0703-44 23 40 thomas.blomgren@ncc.se Jenny Nyström Svevia AB Jenny Nyström Box 1008 Svevia AB 901 1008 20 Umeå Box Tel:20 Umeå 090-17 26 27 901 jenny.nystrom@svevia.se Tel: 090-17 26 27 jenny.nystrom@svevia.se Lars Svensson SandSvensson & Grus AB Jehander Lars Box & 471 24, AB 100 Jehander 74 Stockholm Sand Grus Tel:471 24,08-625 05 Box 100 74 63 Stockholm 0733-64 Tel: 08-625 6392 0508 lars.svensson@jehander.se 0733-64 92 08 lars.svensson@jehander.se

17


Krossutskottet Krossutskottet Magnus Reuterwall ordförande Magnus Reuterwall ordförande Skanska och Betong Skanska AsfaltAsfalt och Betong AB AB Åldermansvägen Åldermansvägen 19-2119-21 48 Solna 171 48171 Solna 010-44 80 620 Tel: Tel: 010-44 80 620 magnus.reuterwall@skanska.se magnus.reuterwall@skanska.se Andreas Almén

Pär Johnning

Andreas Almén Värnamokross Konsult AB Värnamokross Konsult Drömminge, 330 15AB Bor Drömminge, 330 15 Bor Tel: 0370-140 55 Tel: 0370-140 55 01 22 070-626 070-626 01 22 andreas@krosskonsult.se andreas@krosskonsult.se

PärNCC Johnning Roads AB NCC Roads101, AB444 95 Ödsmål Gröteröd Gröteröd 101, 444449583Ödsmål Tel: 0303-22 Tel: 0303-22 070-53544 2783 43 070-535 27 43 par.johnning@ncc.se par.johnning@ncc.se

ABDaugaard JoakimSvevia Boman 6 SveviaVagngatan AB 702 276 Örebro Vagngatan 019-16 50 10 702 27Tel: Örebro 070-213 96 80 Tel: 019-16 50 10 joakim.boman.daugaard@svevia.se 070-213 96 80 joakim.boman.daugaard@svevia.se Henrik Bäck

XR Bergkross Lennart Kron AB 774 XRBox Bergkross AB 531774 17 Lidköping Box Tel: 010-474 10 00 531 17 Lidköping 070-332 51 50 Tel: 010-474 10 00 lennart.kron@xr.nu 070-332 51 50 lennart.kron@xr.nu Niklas Osvaldsson

HenrikTransformatorgatan Bäck 3 Swerock 595AB 35 Mjölby Transformatorgatan 3 60 Tel: 0144-108 595 35henrik.back@befab.se Mjölby Tel: 0144-108 60 Johan Carlsson henrik.back@befab.se

Niklas Osvaldsson Sagsjövägen, 428 81 Kållered Jehander, Sand &76Grus Tel: 031-86 60 AB Sagsjövägen, 428 76 8181 Kållered 0708-48 niklas.osvaldsson@jehander.se Tel: 031-86 76 60 0708-48 76 81 Jarl Westin niklas.osvaldsson@jehander.se

Joakim Boman Daugaard

Swerock AB

Värmdö Schaktmaskiner AB Johan Galgbacken Carlsson 2 176 77 Järfälla Värmdö Schaktmaskiner AB Tel: 08-583 520 62 Galgbacken 2, 070-340 58 92 176 77johan.carlsson@vsmgruppen.se Järfälla

Tel:

08-583 520 62

070-340 58 92 Michael Haddleton johan.carlsson@vsmgruppen.se ABT-Bolagen AB Box 4001 195Haddleton 04 Rosersberg Michael Tel: 08-514 ABT-Bolagen AB 401 33 Box 4001 070-651 45 73 195 04michael@abttransport.se Rosersberg Tel:

08-514 401 33 070-651 45 73 michael@abttransport.se

18

Jonas Johansson Jonas Johansson Nybrogrus ABAB Nybrogrus Box 237, 3822323Nybro Nybro Box 237, 382 Tel: 0480-388 0480-38881 81 Tel: 070-88853 5365 65 070-888 jonas@nybrogrus.se jonas@nybrogrus.se

Lennart Kron

Sand & Grus AB Jehander

Krossekonomi, AB

17-19 JarlKungsängsgatan Westin 753 22 Uppsala Krossekonomi, AB Tel: 018-15 51 30 Kungsängsgatan 070-52217-19 88 00 753jarl.westin@krossekonomi.se 22 Uppsala Tel: 018-15 51 30 070-522 88 00 jarl.westin@krossekonomi.se


Programrådet Programrådet Bengt Nilsson, sammankallande i

Leif Pettersson

Bengt Nilsson, sammankallande i valberedningsfrågan NCC Roads AB valberedningsfrågan Splintvägen 5 NCC Roads AB Splintvägen 5831 72 Östersund 063-240 52 070-328 41 37 831 72 Östersund 063-240 52 bengt.nilsson@ncc.se 070-328 41 37 bengt.nilsson@ncc.se Björn Abrahamsson

Leif Pettersson NCC Roads AB Box 4022 NCC Roads AB 195 04 Rosersberg Box 4022 Tel: 08-590 04 909 195 04 Rosersberg Tel: 08-590070-645 04 90922 07 leif.a.pettersson@ncc.se 070-645 22 07 leif.a.pettersson@ncc.se Niklas Skoog

Björn Abrahamsson 205 47 Malmö NCC Roads AB Tel: 040-31 74 29 070-589 01 07 205 47 Malmö bjorn.abrahamsson@ncc.se Tel: 040-31 74 29 070-589 01 07 Pär Burlin bjorn.abrahamsson@ncc.se

Niklas Skoog Sagsjövägen, 428 81 Kållered Sand & Tel: Grus AB Jehander 031-86 76 15 76 15 Sagsjövägen, 428 810708-86 Kållered niklas.skoog@jehander.se Tel: 031-86 76 15 0708-86 76 15 Nicklas Stenqvist niklas.skoog@jehander.se

932 36 Ursviken Niklasson 090-17 26 00Magnus 070-325 97 60 Skanska AB par.burlin@svevia.se

417 49 Göteborg Lennart Sundin65 90 Tel: 031-65 NCC Roads AB nicklas.stenqvist@svevia.se

NCC Roads AB

Svevia AB Brödrahemsgatan 68 Pär Burlin 932 36 Ursviken Svevia AB 090-17 26 00 070-325 97 60 Brödrahemsgatan 68 par.burlin@svevia.se

Johan på Gårdas gata 5

405 18 Göteborg Magnus Niklasson Tel: 070-517 29 52 Skanska AB magnus.niklasson@skanska.se Johan på Gårdas gata 5 405 18 Göteborg Tel: 070-517 29 52 Magnus.niklasson@skanska.se

Sand & Grus AB Jehander

Svevia AB Grimboåsen 5 Nicklas 417 Stenqvist 49 Göteborg Svevia AB Tel: 031-65 65 90 Grimboåsen 5 nicklas.stenqvist@svevia.se

Box 745

27 Upplands Väsby Lennart 194 Sundin 08-590 049 10 070-608 64 45 NCC Roads AB lennart.sundin@ncc.se Box 745 194 27 Upplands Väsby 08-590 049 10 070-608 64 45 lennart.sundin@ncc.se

19


Samhällsutskottet Samhällsutskottet

20

Niklas Skoog, ordf Niklas Skoog, ordf Sand & Grus AB Jehander Sand & Grus AB Jehander Sagsjövägen, 428 81 Kållered Sagsjövägen, 428 81 Kållered 031-86 76 15 0708-86 76 15 031-86 76 15 0708-86 76 15 niklas.skoog@jehander.se niklas.skoog@jehander.se

Tove Andersson Tove Andersson Wistrand Advokatbyrå Wistrand Advokatbyrå Box 11920, 404 39 Göteborg Box 11920, 404 39 Göteborg 031-771 21 74 0768-69 70 78 031-771 21 74 0768-69 70 78 tove.andersson@wistrand.se tove.andersson@wistrand.se

Torbjörn Andersson Torbjörn Andersson Skanska Asfalt och Betong AB Skanska Asfalt och Betong AB Box 621, 551 18 Jönköping Box 621, 551 18 Jönköping 010-448 13 42 070-275 99 37 010-448 13 42 070-275 99 37 torbjorn.andersson@skanska.se torbjorn.andersson@skanska.se

Marie Berglund Marie Berglund NCC Roads AB NCC Roads AB Box 455, 901 09 Umeå Box 455, 901 09 Umeå Tel: 090-16 80 20 Tel: 090-16 80 20 marie.berglund@ncc.se marie.berglund@ncc.se

Katarina van Berlekom Katarina Sveviavan ABBerlekom Svevia AB Grimboåsen 5, 417 49 Göteborg Grimboåsen 417070-619 49 Göteborg 031-65 655,56 05 94 031-65 65 56 070-619 05 94 katarina.van.berlekom@svevia.se katarina.van.berlekom@svevia.se

Eva-Britt Eklöf Petrusson Eva-Britt Eklöf Petrusson WSP Environmental WSP Environmental Rullagergatan 4, 402 51 Göteborg Rullagergatan 51 Göteborg 010-722 73 4, 23402 070-215 32 28 010-722 73 23 070-215 32 28 eva-britt.eklof@wspgroup.se eva-britt.eklof@wspgroup.se

Sonja Grauwald Boman Sonja Grauwald Svevia AB Boman Svevia AB Box 4018, 171 04 Solna Box08-404 4018, 171 04 Solna 10 31 070-393 99 35 08-404 10 31 070-393 99 35 sonja.grauwald.boman@svevia.se sonja.grauwald.boman@svevia.se Anders Linnerborg Anders Linnerborg Setterwalls Advokatbyrå Setterwalls Advokatbyrå Box 4501, 203 20 Malmö Box010-690 4501, 203 04 20 45 Malmö 0705-30 32 45 010-690 04 45 0705-30 32 45 anders.linnerborg@setterwalls.se anders.linnerborg@setterwalls.se Sara Selegran SaraSvevia Selegran AB Svevia BoxAB 1008, 901 20 Umeå Box090-17 1008, 901 20 Umeå 26 24 070-511 88 66 090-17 26 24 070-511 88 66 sara.selegran@svevia.se sara.selegran@svevia.se Mats Waern Mats Waern WSP Environmental WSP Environmental Box 503, 391 25 Kalmar BoxTel: 503, 391 25 Kalmar 010-722 55 65 Tel:mats.waern@wspgroup.se 010-722 55 65 mats.waern@wspgroup.se Sven Wallman Sven Wallman NCC Roads AB, GullbergsNCC Roads AB, Gullbergsstrandgata 2, 411 04 Göteborg 031-7712,52 4204070-651 79 13 strandgata 411 Göteborg sven.wallman@ncc.se 031-771 52 42 070-651 79 13 sven.wallman@ncc.se

Ulf Kjellén UlfSkanska Kjellén Asfalt och Betong AB Skanska Asfalt och Betong AB 48 Solna Åldermansvägen 19-21, 171 Åldermansvägen 17152 4817 Solna 010-448 04 34 19-21, 070-398 010-448 04 34 070-398 52 17 ulf.kjellen@skanska.se ulf.kjellen@skanska.se Gustaf Magnusson Gustaf NCCMagnusson Roads AB NCC Roads AB Gullbergs Strandgata 2, 411 04 Göteborg Gullbergs 2, 405 14 Göteborg Tel: Strandgata 031-771 54 33 Tel:gustaf.magnusson@ncc.se 031-771 54 33 gustaf.magnusson@ncc.se Erica Nobel Erica Nobel Advokatfirman Delphi i Malmö AB Advokatfirman Delphi i Malmö AB Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö 040-660 79 04 0733-80 02 25 040-660 79 04 0733-80 02 25 erica.nobel@delphi.se erica.nobel@delphi.se Monica Soldinger Almefelt Monica Soldinger Swerock AB Almefelt Swerock AB 422 02 Hisings Backa Box 2004, Box031-99 2004, 81 42206020733-84 Hisings Backa 93 93 031-99 81 06 0733-84 93 93 monica.almefelt@swerock.se monica.almefelt@swerock.se Katarina Wallinder Katarina Wallinder Ramböll Sverige AB Ramböll Sverige Box 5343, 402AB 27 Göteborg 33 88 072-722 33 88 Box010-615 5343, 402 27 Göteborg katarina.wallinder@ramboll.se 010-615 33 88 072-722 33 88 katarina.wallinder@ramboll.se


Tekniska utskottet Tekniska utskottet Pär Johnning, ordförande

NCC Roads AB Pär Johnning, ordförande Gröteröd NCC Roads AB101, 444 95 Ödsmål Tel:101, 444 030344 83 Gröteröd 95 22 Ödsmål 070-535 27 Tel: 0303- 22 44 83 43 par.johnning@ncc.se 070-535 27 43 par.johnning@ncc.se Peter Andersson Swerock AB Peter Andersson BoxAB 1106, 721 28 Västerås Swerock Tel: 721 021-12 69 00 Box 1106, 28 Västerås 073-384 Tel: 021-12 69 00 77 80 peterandersson@swerock.se 073-384 77 80

peterandersson@swerock.se Jan Bida MinFo, Drottning Kristinas väg 26 Jan Bida 44 Stockholm MinFo,100 Drottning Kristinas väg 26 08-696 11 39 100 44Tel: Stockholm Tel: 08-696070-673 11 39 13 57 jan.bida@minfo.se 070-673 13 57

jan.bida@minfo.se Lars Björk Nordcert AB Lars Björk Wallingatan 33, 111 24 Stockholm Nordcert AB Tel: 33,08-34 92Stockholm 70 Wallingatan 111 24 Tel: 08-34 070-395 92 70 70 50 lars.bjork@nordcert.se 070-395 70 50 Lars.bjork@nordcert.se Emilie Bosson EmilieSvevia BossonAB, Derbyvägen 6 A Malmö Svevia212 AB,35Derbyvägen 6A 212 35Tel: Malmö 040-28 83 78 Tel: 040-28072-203 83 78 72 34 emilie.bosson@svevia.se 072-203 72 34

emilie.bosson@svevia.se Magnus Evertsson Chalmers tekniska högskola Magnus Evertsson 412 tekniska 96 Göteborg Chalmers högskola 031-772 13 68 412 96Tel: Göteborg 070-921 Tel: 031-772 13 68 87 08 magnus.evertsson@chalmers.se 070-921 87 08 magnus.evertsson@chalmers.se Erik Hulthén, Chalmers Tel: 031-772 58 54 Erik Hulthén, Chalmers 0709-16 Tel: 031-772 58 54 25 77 erik.hulthen@chalmers.se 0709-16 25 77

Klas Holmesson

Skanska Asfalt och Betong AB Klas Holmesson Grevavägen 370 24 Skanska Asfalt och11, Betong ABNättraby Tel: 11,010-448 81 45 Grevavägen 370 24 Nättraby 0707-34 Tel: 010-448 81 45 47 18 klas.holmesson@skanska.se 0707-34 47 18 klas.holmesson@skanska.se Peter Martinsson Sand & Grus AB Jehander Peter Martinsson Sagsjövägen, 428 81 Kållered Sand & Grus AB Jehander Tel: 428 031-86 76 61 Sagsjövägen, 81 Kållered 0709-24 Tel: 031-86 76 61 30 38 peter.martinsson@jehander.se 0709-24 30 38

peter.martinsson@jehander.se Per Murén NCC Roads AB Per Murén Box 745, NCC Roads AB194 27 Upplands Väsby Tel:194 27 08-590 049 22 Box 745, Upplands Väsby Tel: 08-590070-535 049 22 24 53 per.muren@ncc.se 070-535 24 53

per.muren@ncc.se Monica Soldinger Almefelt Swerock ABAlmefelt Monica Soldinger Box 2004, 422 02 Hisings Backa Swerock AB Tel: 422 031-99 81 06 Box 2004, 02 Hisings Backa Tel: 031-990733-84 81 06 93 93 monica.almefelt@swerock.se 0733-84 93 93

monica.almefelt@swerock.se Andreas Sunesson Skanska Asfalt och Betong AB Andreas Sunesson Elektrodgatan 1, 721 AB 37 Västerås Skanska Asfalt och Betong Tel: 49 Elektrodgatan 1,010-448 721 37 25 Västerås 072-745 Tel: 010-448 25 49 25 49 andreas.sunesson@skanska.se 072-745 25 49

andreas.sunesson@skanska.se Henrik Westin AB HenrikKrossekonomi, Westin Kungsängsgatan 17-19 Krossekonomi, AB 753 22 Uppsala Kungsängsgatan 17-19 753 22Tel: Uppsala018-15 51 30 Tel: 018-15070-330 51 30 20 56 henrik.westin@krossekonomi.se 070-330 20 56 henrik.westin@krossekonomi.se

erik.hulthen@chalmers.se

21


UEPG –  Union  Européenne  des  Producteurs  de  Granulats     President: Arnaud Colson Frankrike

First Vice-President: Nigel Jackson Storbritannien

Secretariat: Dirk Fincke Miette Dechelle Sandrine Devos

Secretary General Public Affairs Officers Public Affairs Officers

Svenska representanter: Niklas Skoog Monica Soldinger Almefelt Thomas Blomgren

Styrelseledamot Tekniska- och Miljöutskottet Arbetsmiljöutskottet

Second Vice-President: Elisabeth Gammelsæter Norge Adress: Rue d´Arlon 21 BE-1050 Brussels Tel: + 32 223 353 00 Fax: + 32 223 353 01 secretariat@uepg.eu www.uepg.eu

Nordiska branschorganisationer  

22

Danske Råstoffer Postboks 2125 (Nr. Voldgade 106) DK-1358 København K Tel: + 45 72 16 02 67 Representanter: Bjarne Overgaard, tf Ordf. Simon Stig-Gylling ssg@danskbyggeri.dk

SBMI Box 55684 (Storgatan 19) SE-102 15 Stockholm Tel: 08-762 62 25 Representanter: Kenneth Johansson, Ordf. Björn Strokirk kansliet@sbmi.se

Infra ry Aggregates Department Unioninkatu 14, 4th floor FIN-00130 Helsinki Tel: + 358 50 4120699 Representanter: Pertti Peltomaa, Ordf. Eija Ehrukainen infra@infra.fi

Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstuen (Middelthunsgt. 2. Etg.) NO-0306 Oslo Tel: +47-23 08 88 40 Representanter: Ole Jacob Oanes, Ordf. Elisabeth Gammelsæter epost@norskbergindustri.no


Ă–vriga medlemsfĂśretag

Sveriges Bergmaterialindustri

23


AB P J Jonsson & Söner Familjeföretaget AB P J Jonsson & Söner tillverkar mobila krossverk, siktstationer, matarstationer och bandtransportörer. I företaget arbetar alla i nära kontakt – från ritbord till svetsare och montörer, och kan enkelt kundanpassa anläggningarna. Krossvägen 14, 894 41 Överhörnäs Tel: 0660-731 00 Kontaktperson: Carl-Henrik Gustafsson info@pjjonsson.se www.pjjonsson.se

Advokatfirman Delphi Delphi är en affärsjuridisk advokatbyrå vars team av miljörättsjurister har djup och bred kunskap inom miljörätt och de branscher där miljörätten är av stor betydelse. Vi hjälper dagligen våra klienter med alla slags miljörättsliga frågor, från tillståndsansökningar till tillsynsfrågor. Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö Tel: 040-660 79 00 Fax: 040-660 79 09 Kontaktperson: Erica Nobel malmo@delphi.se www.delphi.se

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden Krossverk och siktar – Bergborraggregat – Lastmaskiner – Stendimensionsutrustning – Tunnel- och ortdrivningsutrustning – Bergförstärkningsutrustning – Geoteknisk utrustning – Bergborrverktyg – Utbildning – Service och reservdelar 105 23 Stockholm Tel: 08-743 92 30 Fax: 08-743 92 46 Kontaktperson: Bo-Göran Johansson www.atlascopco.se

Bergsskolan Kompetensutveckling AB 24

Vi utbildar Högskoleingenjörer och tekniker bl a inom området Berg- och anläggningsteknik. Vi kan även hjälpa till med uppdragsutbildningar och övriga uppdrag inom området. Box 173, 682 24 Filipstad Tel: 0590-162 60 Fax: 0590-162 99 Kontaktperson: Alf Westerlund alf.westerlund@bergsskolan.se www.bergsskolan.se

Bergutbildarna AB Berg-, spräng- och miljöteknik – Sprängtekniskutbildning – Berg- och borrteknisk utbildning – Sprängteknisk konsultverksamhet – ADR/Säkerhetsrådgivare Box 31, 185 21 Vaxholm Tel: 08-540 600 60 Fax: 08-540 600 84 Kontaktperson: Michael Hermansson berg@bergutbildarna.se www.bergutbildarna.se

Biocare Svenska AB Biocare Svenska AB är ett familjeföretag med agenturer inom krossning, sortering, demolering och dammreducering. Före­taget handlar även med begagnade maskiner samt reservdelar, slitdelar och service. Norra vägen 40 37, 856 50 Sundsvall Tel: 0433-100 20 Kontaktperson: Niklas Johansson info@biocare.se www.biocare.se


BNT Nordic AB

Vi erbjuder gruv och stenkrossindustrin krossar, siktar, mobila transportörer, slit ochreservdelar som ger kunderna lägsta möjliga pris per krossat ton. Vi tror på långsiktiga kundrelationer. Vi ser aldrig problemen, bara lösningarna! Box 6047, 800 06 Gävle Tel: 026-10 32 32 Fax: 026-10 64 64 Kontaktperson: Niklas Nilsson info.sweden@bnt-team.se www.bntnordic.se

CBI Betonginstitutet AB CBI Betonginstitutet är ett oberoende industriforskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling, provning, rådgivning och utbildning inom betong- och bergmaterialområdet. c/o SP Box 857, 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 Kontaktperson: Björn Schouenborg bjorn.schouenborg@cbi.se www.cbi.se

Cementa AB Cementa AB ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och i Degerhamn. Box 47210, 100 74 Stockholm Tel: 08-625 68 00 Fax: 08-753 36 20 Kontaktperson: Magnus Ohlsson info@cementa.se www.cementa.se

Chalmers tekniska högskola

Forskning Produkt- o. Produktionsutv., 412 96 Göteborg Tel: 031-772 10 00, 0709-21 87 08 Kontaktperson: Magnus Evertsson magnus.evertsson@chalmers.se www.chalmers.se/ppd/

ContiTech Scandinavia AB Service och underhåll över hela landet – Transportband och tillbehör – Avskrapssystem – Bandstyrningssystem – Slitmaterial i gummi och plast Box 38, 164 93 Kista Tel: 08-444 13 30 Fax: 08-750 55 66 Kontaktperson: Daniel Grimes daniel.grimes@contitech.se www.contitech.se

DNV Certification AB Certifiering av system för tillverkningskontroll avseende ballast. Box 6046, 171 06 Stockholm Tel: 08-587 942 70 Fax: 08-651 70 43 Kontaktperson: Bengt-Olov Andin bengt-olov.andin@dnv.com www.dnvba.se

Ekdahls Bergundersökning Vi har närmare 10 års erfarenhet av geologiska och geofysiska undersökningar, främst för SGU. Vår främsta kompetens är kartering samt tillhörande för- och efterarbeten. Vevde 112, 730 71 Salbohed Tel: 070-534 84 03 Kontaktperson: Magnus Ekdahl magnus@ekdahlsberg.se www.ekdahlsberg.se

Firma Stig Adolfsson

Stig Adolfsson har erfarenhet genom en lång karriär på Arbetsmiljöverket där han skrev både AFS Sprängarbete och AFS 25


Bergarbete (Berg-Gruvarbete). Han är också utbildare inom Auktoriserad Berg­ sprängare och BEFs medlemsrådgivare inom arbetsmiljö. Wirséns väg 7, 186 50 Vallentuna Tel: 070-382 42 01 Kontaktperson: Stig Adolfsson stig@commodore.se

GeoPro AB Bred kompetens inom täktplanering och miljöprövning. Hanterar frågor inom täkt, mark, miljö och vatten. Tillståndsansökningar inkl MKB, utredningar, kontrollprogram, besiktningar, provtagningar, analyser, miljörapporter, miljöjuridisk support m m. von Platensgatan 8, 553 13 Jönköping Tel: 036-12 80 20 Fax: 036-12 80 20 Kontaktperson: Stefan Klingberg info@geopro.se www.geopro.se

Grindex AB Grindex dränkbara pumpar används i krävande applikationer som bygg-, gruvoch tung industri, kända över hela världen för hög tillförlitlighet, hållbarhet och pålitlighet. Tack vare det inbyggda motorskyddet och luftventilen kan Grindex pumpar köra torrt och lämnas utan tillsyn under längre perioder. Box 7025, 174 07 Sundbyberg Tel: 08-606 66 00 Fax: 08-745 53 28 Kontaktperson: Håkan Lundin hakan.lundin@grindex.com www.grindex.com

Henrik Broms Konsult AB Besiktningsärenden och skadeutredningarinom väg- och anläggningsområdet (asfalt och obundna material) Rådgivning om Europastandarder för ballast (produktstandarder, produktions26

kontroll, provtagning och provningsmetoder) Brändövägen 72, 165 72 Hässelby Tel: 08-38 58 78, 0708-38 58 78 Kontaktperson: Henrik Broms hbkab@telia.com

IFE System AB IFE System är sedan 1973 leverantör av siktar, vibrationsmatare samt magneter och metalldetektorer till tunga krävande applikationer inom gruv och grusbranschen. Vi är även generalagenter för Invicta vibratorer och lager för motorer och reservdelar. Box 368, 551 15 Jönköping Tel: 036-12 92 00 Fax: 036-12 96 07 info@ife-system.se Kontaktpersoner: Mattias Andersson, John Carlsson www.ife-system.se

Kellve Sweden AB Projekterar, konstruerar och tillverkar system och anläggningar för transport och hantering av bulkmaterial.B andtransportörer, silor, skruvtransportörer, kedjetransportörer, elevatorer samt komponenter. Vångavägen, 535 91 Kvänum Tel: 0512-30 02 00 Fax: 0512-296 09 Kontaktperson: Leif Ivansson leif.ivansson@kellve.com www.kellve.com


Liebherr-Sverige AB Liebherr-Sverige AB är ett sälj- och ser­ vicebolag inom divisionen Earthmoving och Mining, som förser den svenska marknaden med produktområdena; hjuloch bandgrävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer, bandkranar, pål- och grundläggningsmaskiner samt industrioch materialhanteringsmaskiner. Tunbytorpsg. 1, 721 37 Västerås Tel: 021-80 62 41 Fax: 021-80 05 05 Kontaktperson: Börje Holmberg boerje.holmberg@liebherr.com www.liebherr.se

Maskin Mekano AB

Maskin Mekano är ett familjeföretag, startat 1956, som fokuserar på mobil kvalificerad siktning. Sorteringsverken utvecklas med målen robust konstruktion, användarvänliga lösningar, hög kapacitet och hög kvalitet. Box 9083, 550 09 Jönköping Tel: 036-31 74 00 Fax: 036-31 74 27 Kontaktperson: Daniel Smedenman info@maskinmekano.se http://www.maskinmekano.se/

Metron Miljökonsult AB Vi finns i Göteborg, Falun och Sundsvall – Berg- & grusinventering – MKB- & täktansökan – Kontrollprogram & risk­ analys – Vibrations- & luftstötsvågmätning – Damm-, buller- & strålningsmätning – Syneförrättning & skadeutredning Mölndalsvägen 24, 412 63 Göteborg Tel: 031-80 04 20, 0708-199 430 Fax: 031-80 04 25 Kontaktperson: P-O Bjelkström po@metron.se www.metron.se

Metso Minerals (Sweden) AB

METSO MINERALS är leverantör inom gruv-, cellulosa, återvinnings- o entreprenadindustrin. Hos METSO finner du de etablerade och välkända varumärkena: NORDBERG (Krossning & Sortering) TRELLEX (Slitskydd, Bandtransport & Siktmedia) LINDEMANN (Återvinning) Terminalsgatan 2, 231 21 Trelleborg Tel: 0410-525 00 Fax: 040-24 32 99 Kontaktperson: Fredrik Wennberg fredrik.wennberg@metso.com www.metso.com

MRM Konsult AB Regionala inventeringar och detaljerade kvalitetsundersökningar av berg-, grusoch moränfyndigheter – Mineralogiska/ petrografiska analyser – Radonutredningar – Väg- och geotekniskt laboratorium (ackrediterat av Swedac) – MKB Box 63, 971 03 Luleå Tel: 0920-604 60 Fax: 0920-604 74 Kontaktperson: Peter Dahlin peter.dahlin@mrm.se www.mrm.se

Müller-BBM Scandinavia AB Müller-BBM Scandinavia AB gör bland annat bullerutredningar för industri, gruvoch täktverksamheter. Förutom mätningar, beräkningar och bedömningar arbetar vi även med rådgivning och mätning av maskinvibrationer. Box 1054, 405 22 Göteborg Tel: 010-480 85 11 Fax: 010-480 85 99 Kontaktperson: Kristian Anderson kristian.anderson@muellerbbm.se www.muellerbbm.se

Nitro Consult AB Berg-, spräng- och vibrationsteknik

27


Box 320 58, 126 11 Stockholm Tel: 08-681 43 00 Fax: 08-681 43 36 Kontaktperson: Donald Jonson info@nitroconsult.se www.nitroconsult.se

NORAB AB Med en topputrustad fordons- och maskinpark – bland annat bulkbilar för 15 ton flytande sprängmedel och EX III-kärror för dynamittransport – har NORAB resurserna för att klara stora jobb. Box 63, 713 22 Nora Tel: 0587-145 45, Fax: 0587-143 70 Kontaktperson: Tommi Sjöberg tommi@norab.com www.norab.com

Norconsult AB Norconsults tjänsteutbud inom infrastruktur och transport är brett och vi medverkar i hela processen från översiktlig planering och utredningar till detaljförslag och bygghandlingar. Vi utför uppdrag inom infrastruktur och transport för kommuner, entreprenörer och näringsliv. Karl Grankvists väg 1A, 941 52 Piteå Tel: 0911-23 25 30 Fax: 0911-23 25 89 Kontaktperson: Lars Hannu lars.hannu@norconsult.com www.norconsult.se

Orica Sweden AB Sprängmedelsleverantör Gyttorp, 713 82 Nora Tel: 0587-850 00 Fax: 0587-253 45 Kontaktperson: Ingemar Haslinger info.gyse@orica.com www.oricaminingservices.com

Pon Equipment AB

Pon Equipment är återförsäljare för Caterpillar i Skandinavien. Pon erbjuder därmed det bredaste utbudet i världen av tunga anläggningsmaskiner, även begagnade. Pon har serviceverkstäder – 28

från Aitik i norr till Eslöv i söder. Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg Tel: 031-69 65 00 Fax: 031-69 65 90 Kontaktperson: Åsa Renhult asa.renhult@pon-cat.com www.pon-cat.com

Ramböll Sverige AB Ramböll kan hjälpa till med planering och projektering av täkter samt avfallsdeponier. Vi utför t ex lokaliseringsutredningar, tillståndsansökningar och MKB, kontrollprogram och miljörapporter, hydrogeologiska undersökningar, riskanalyser, vibrationsmätningar samt framställer kartor och täktplaner. Box 5343, 402 27 Göteborg Tel: 010-615 60 00, 010-615 33 88 Kontaktperson: Katarina Wallinder infosverige@ramboll.se www.ramboll.se

Roctim AB Roctim är specialiserade på styr- och optimeringssystem för krossanläggningar. Våra egenutvecklade effektbandvågar, optimeringsalgoritmer och spaltautomatik gör att du kan öka flödet genom din process och styra den mot önskade sorteringar. Systemen kan styras och övervakas över såväl trådlösa enheter, som lokalt eller över internet. Hugo Grauers gata 11a, 411 33 Göteborg Tel: 0703-149 224 Kontaktperson: Kristoffer Hofling kristoffer.hofling@roctim.com www.roctim.com


Rubber Company AB Industrigummispecialisten med nästan 90 års erfarenhet inom branschen. Vi har Sveriges största seviceorganisation för transportband och utgår från fem orter i landet. Produktområden: Transportband, Lätta transportband, Transportörtillbehör, Transmissionskomponenter, Industri­ slang, Gummiduk, Formgummi och Slitplast. Box 17, 186 21 Vallentuna Tel: 08-514 305 70 Fax: 08-514 305 99 Kontaktperson: Fredrik Holmquist fredrik.holmquist@rubberco.se www.rubberco.se

S-E-G Svenska AB Specialistföretaget för industriell vägning. I över 50 år har företaget samlat erfarenhet inom specialområdena: bandvågar – doseringssystem -flerkomponents vågsystem – massflödesmätare – nivåmätare. Box 111 43, 161 11 Bromma Tel: 08-764 74 00 Fax: 08-764 75 00 Kontaktperson: Eva Söderholm inform@s-e-g.se www.s-e-g.se

Sandvik Mining and Construction Sverige AB

rantör till krossindustrin och säljer Yoon Stee – manganslitgods, Excel Foundry & Machine – samt reservdelar till krossar (Sandvik, Nordberg, Svedala, Morgårdshammar mm). Även Kuper – gummi- och polurethansiktmedia, Progress – trådsiktmedia, Binder & Co – siktar och vatten­ klaseringsanläggningar mm. SBM – slagkrossar, siktar mm, Eazystak – mobila bandtransportörer, Dobrova – silos, betongstationer mm. Scandiamaskin erbjuder även kross- och siktoptimeringar samt utbildning. Industrivägen 1B, 449 44 Nol Tel: 0766-27 78 81 Kontaktperson: Ove Adolfsson ove@scandiamaskin.se www.scandiamaskin.se

Setterwalls Advokatbyrå Setterwalls, en affärsjuridisk advokatbyrå, arbetar mycket med företag i täktbranschen och är nära knutna till SBMI. Vi hjälper er framgångsrikt med tillståndsprövningar och alla miljörättsliga frågor. Våra tjänster omfattar även miljöbrottmål. Box 4501, 203 20 Malmö Tel: 010-690 04 00 Kontaktperson: Anders Linnerborg anders.linnerborg@setterwalls.se www.setterwalls.se

Sandvik Mining and Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och världsledande leverantör av maskiner, hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning och krossning av berg och mineraler inom gruv- och anläggningsindustrin.

Skullman Bergsprängning

811 81 Sandviken Tel: 026-26 20 00 Fax: 026-26 20 12 Kontaktperson: Anders Jönsson anders.p.jonsson@sandvik.com www.sandvik.com

Rotoview.se tillgodoser informations­ behovet för projekterings och entreprenadbranschen. Med UAVteknik levereras

Högby 16, 179 98 Färentuna Tel: 0708-62 33 12 Kontaktperson: Martin Skullman martin@skullman.eu

SPIKER AB/Rotoview.se

Scandia Maskin

Scandia Maskin är en heltäckande leve-

29


mätdata snabbare och effektivare med större mervärde. Digitalamarkmodeller i hög upplösning för volymberäkning. Lövsjövägen 15, 653 46 Karlstad Tel: 0705-800 228 Kontaktperson: Johan Lindqvist info@rotoview.se www.rotoview.se

Sprängkonsult i Göteborg Sprängkonsult är sedan 1974 speciali­ serade på riskanalyser, mätningar och fastighetsbesiktningar i samband med bergsprängning och annan vibrations­ alstrande verksamhet. Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda Tel: 031-778 02 00, Fax: 031-778 05 39 Kontaktperson: Thomas Dahl thomas.dahl@sprangkonsult.se www.sprangkonsult.se

Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB Siktdukar i polyuretan, gummi och stål Box 118, 137 22 Västerhaninge Tel: 08-504 106 00, Fax: 08-504 106 10 Kontaktperson: Magnus Nibelius info@spgab.se www.spgab.se

Stockholms Åkeri AB

Stockholms Åkeri AB är ledande inom grus och materialtransporter sedan år 1935, tidigare under namnet Kungsholms Åkeriförening. Box 420 12, 126 12 Stockholm Tel: 08-449 21 00 Fax: 08-449 21 03 Kontaktperson: Mats Billingmark mats.billingmark@stockholmsakeri.se www.stockholmsakeri.se

Swecon Anläggningsmaskiner AB Swecon är återförsäljare av Volvo an­30

läggningsmaskiner. Med ca 400 anställda och 42 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner, utrustning, reservdelar, service, support samt förmånlig finansiering och försäkring vid köp av en Volvo. Box 55, 631 02 Eskilstuna Tel: 010-556 08 50 Fax: 016-13 12 52 Kontaktperson: Christer Söderberg christer.soderberg@swecon.com www.swecon.com

Svensk Bergs- & Brukstidning

Tidskrift för bergmaterialindustrierna Box 6040, 200 11 Malmö Tel: 040-611 06 90 Fax: 040-797 37 Kontaktperson: Jörgen Dahlquist svenskbergs-bruks@bjinv.se www.bergsbruks.se

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Box 250, 101 24 Stockholm Tel: 08-459 84 00 Fax: 08-661 57 19 Kontaktperson: Liisa Wikström liisa.wikstrom@skb.se www.skb.se


Tunemalm Akustik AB

Development AB

Tunemalm Akustik AB är grundat på 60-talet och är ett akustik & ljudkonsultföretag som mäter och beräknar buller. Företaget arbetar brett mot täktverksamhet, vägbyggnad, bygg- och fastighetsbolag. Företaget med kontor i Umeå och Stockholm bedriver även utbildning.

Vattenfall arbetar med provning och certifiering. I Vattenfalls ackrediterade laboratorier erbjuder man de flesta såväl vanliga betongprovnings- och analysmetoder som avancerade tjänster. Man tillhandhåller även expertutlåtanden och skadeutredningar.

Skolgatan 81, 903 30 Umeå Tel: 090-13 45 90 Kontaktperson: Björn Tunemalm bjorn@tunemalm.se www.tunemalm.se

Box 475, 401 27 Göteborg Tel: 070-669 63 34 Kontaktperson: Henrik Jonsson henrik.jonsson1@vattenfall.com www.vattenfall.se/sv/provning-och-

Tyréns AB

Weber, Saint-Gobain

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget har idag ca 1 300 medarbetare med kontor på ett 20-tal platser över hela Sverige. Koncernen erbjuder tjänster inom miljö, akustik, geoteknik, bergteknik, vattenteknik, projektlednin och infrastruktur. 118 86 Stockholm Tel: 010-452 28 51 Fax: 010-452 39 50 Kontaktperson: Tobias Robinson tobias.robinson@tyrens.se www.tyrens.se

Varadero Utveckling AB Konsulter inom Ballastindustrin. Verksamheten omfattar:B ergtäkter, MKB och lokaliseringar. Deponier, MKB och lokaliseringar. Driftsplanering av kross­ anläggningar. Outsourcing, Miljörapporter. Rådgivning i ert CE-märkningsarbete. Åsstigen 20, 436 45 Askim Tel: 0708-86 76 47 Fax: 031-68 56 47 Kontaktperson: Hans Carlsson hans.carlsson@varadero.se www.varadero.se

Vattenfall Research and

Byggprodukter AB

Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, fäst och fog samt Leca® lättklinker, lättklinkerblock, husgrunder och element. Läs mer på www. leca.se. Box 415, 191 24 Sollentuna Tel: 08-625 61 00 Kontaktperson: Lars-Erik Edgarsson lars-erik.edgarsson@weber.se www.weber.se

Vendig AB Vendig levererar transportörkomponenter! Vendig AB är ett företag med över 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av bandavskrapare och andra komponenter till transportörer. Målet är hög effekti­ vitet och lång livslängd. Box 62, 532 21 Skara Tel: 0511-173 60 Fax: 0511-176 30 Kontaktperson: Anders Jonsson info@vendig.se www.vendig.se

Wickberg & Jameson Miljökonsult AB 31


arbetar med tillståndsansökningar och anmälningsärenden till besiktningar, miljö­ rapporter, MIFO-utredningar, bullermätningar och -utredningar, miljöutredningar, miljöutbildningar – ledningssystem, miljörevisioner m m.

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Branschrelaterad kärnkompetens finns inom vägkonstruktion, drift och underhåll.

Olaigatan 20, 703 61 Örebro Tel: 019-611 03 90 Fax: 019-611 13 90 Kontaktperson: Eva Thelin eva@miljokonsulten.com www.miljokonsulten.com

581 95 Linköping Tel: 013-20 40 00 Fax: 013-14 14 36 Kontaktperson: Fredrik Hellman fredrik.hellman@vti.se www.vti.se

Wistrand Advokatbyrå Wistrand grundades 1915 och är en Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridikens alla områden. Miljö- och energirätten är under snabb utveckling och ställer ständigt nya krav. Wistrand biträder och lämnar råd inom detta segment till ett flertal av de största aktörerna inom exempelvis energibranschen, avfallshantering och täktbranschen. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Box 11920, 404 39 Göteborg Tel: 031-771 21 00 Fax: 031-771 21 50 Kontaktpersoner: Tove Andersson, Rudolf Laurin förnamn.efternamn@wistrand.se www.wistrand.se

WSP Environmental WSP biträder branschen i hela landet genom geologisk och miljöinriktad konsulthjälp. Bl a upprättar vi täktplaner, MKB:er, lokaliseringsutredningar och mäter miljö­ påverkan t ex avseende grundvatten, buller och radon. Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen Tel: 010-722 50 00, Fax: 08-688 69 22 Kontaktperson: Per Johansson per.a.johansson@wspgroup.se www.wspgroup.se

VTI, Väg- och Transportforskningsinstitutet 32

Värnamokross Konsult AB Företaget har specialiserat sig på stenindustrin och vi är mest aktiva i Sverige och östra Europa. Vår idé är att kunna leverera en komplett lösning med en kombination av nytt och begagnat. Företaget erbjuder kompetens inom process-, styr- och reglerteknik samt mekanik. Vår erfarenhet sträcker sig från små mobila till stora fasta anläggningar. Drömminge, 330 15 Bor Tel: 0370-140 55 Fax: 0370-487 50 Kontaktperson: Andreas Almén andreas@krosskonsult.se www.krosskonsult.se


SBMI tillvaratar medlemmarnas intressen i samhället SBMI verkar för att täktvillkoren ska bli mer förutsägbara och likartade över landet samt att ansökningsprocessen ska gå snabbare. När det inte fungerar kan SBMI, bättre än enskilda företag påverka länsstyrelserna. Vi ordnar årligen kurser inom många områden: Grundkurs, Produktion I, Produktion II, Produktkunskap, Bergsprängning för beställare, m fl. Fler kurser planeras, se www.sbmi.se. Kurserna är endast öppna för medlemsföretag och myndigheter. De ger medlemsföretagen en unik möjlighet att utvecklas. Våra branschdagar som arrangeras vår och höst erbjuder medlemmarna fördjupad information i dagsaktuella frågor. SBMI samarbetar i olika nätverk. Inom forskningssamverkan MinBaS kunskaper har fördjupats och utvecklats med stöd av regeringens forskningssatsningar. Även i SBMIs arbetsutskott sker samverkan och utveckling i nätverk av ledamöter från olika företag. Vi ger ut medlemsbladet ”KrossOrdet” med korta nyheter från SBMI och branschen. Tidningen Stenkoll speglar branschnyheter mer utförligt än KrossOrdet. Vi tillhandahåller även nyheter och användbar information via lösenordsskyddade delar av hemsidan www.sbmi.se: - en handbok för effektivare PR-arbete - en manual för täktansökan - information om nya lagar och förordningar - tekniska nyheter och forskningsrön - viktiga miljödomslut - orsaker till avslag på täktansökningar, - förfrågningar från utländska kunder - dokumentation från SBMIs konferenser - nyheter från EU och branschen i Europa - och mycket mer… SBMI samverkar för: förbättringar av dagens spelregler. Tillsammans kan vi alla utgöra en stark branschröst i viktiga gemensamma frågor och bekämpa onödiga avgifter och skatter som belastar verksamheten. Med stöd av våra medlemmar arbetar vi även för att få bort krångliga och fördyrande lagar och regler, t ex i Miljöbalken.

Cirka 80 procent av all ny lagstiftning på miljöområdet härrör från EU:s direktiv. Därför bevakar SBMI genom sin europeiska organisation UEPG de förslag som väcks i EU. Det är lättare att få in sina synpunkter tidigt i processen än att ändra på fattade beslut. I en helhetssyn på uttag och användning av naturgrus bör målkonflikter mot andra miljömål beaktas. De verkligt skyddsvärda grustillgångarna måste bevaras, men långt ifrån alla grustillgångar är skyddsvärda. SBMI verkar för att samhället ska stöda grus- och bergtäkter där det är lämpligt, samt underlätta en ökad återvinning av bergmaterial. SBMI strävar efter att öka förståelsen för behovet av bergmaterial och behovet av nya täkter. SBMI vill även stärka medlemsföretagens relationer till samhället och utveckla möjligheterna att skapa en god miljö i efterbehandlade täkter. Vi verkar för att gymnasieskolan och högskolan ska erbjuda bra utbildning för branschens blivande medarbetare. SBMI verkar även för att nyutbildade ska söka sig till vår bransch. Vi verkar också för att alla maskiner i täkterna ska bli säkrare och bättre ur miljösynpunkt. Här arbetar SBMI med att samla drifterfarenheter och önskemål från medlemmar och underleverantörer som summeras, värderas och sedan diskuteras med tillverkarna. SBMI samarbetar även med de europeiska systerorganisationerna. SBMI arbetar för bättre och mer kostnadseffektiva produktionsmetoder. För att skapa bättre grund för tydliga avtal mellan leverantör och producent, utarbetar SBMI ett dokument, ABM 07 Ballast. Vi är medlem i Svenskt Näringsliv och tillsammans med ytterligare 11 organisationer verkar vi för ett säkert och hållbart byggande med hög etik och moral bland medlemsföretagen. SBMI är även med i certifieringsföretaget Nordcert som arbetar för kvalitetsutveckling i branschen. SBMI medverkar också i SIS utveckling av svenska standarder.

33


34


35


Sveriges Bergmaterialindustri ska främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för dess betydelse i samhället. Hur medlemmarna uppträder och handlar är av vital betydelse för synen på och respekten för branschen. Förutom att följa samhällets lagar och regler, t ex att efterleva villkor i erhållna tillstånd – innebär att medlemskap i Sveriges Bergmaterialindustri att företaget efter bästa förmåga åtar sig att: • Tillgodose krav på god arbetsmiljö och yttre miljö. • Utnyttja resurser på ett klokt och värdeskapande sätt och inte eftersätta kvalitetskrav. • Ta till vara möjligheter att skapa nya värden vid efterbehandling av täkt. • Uppträda med god affärsetik och inte samarbeta med oseriösa underentreprenörer, leverantörer eller kunder. • Medverka till att de anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet. • Följa föreningens stadgar och beslut.

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Swedish Aggregates Producers Association P.O. Box 55684 ▪ SE-102 15 Stockholm, Sweden Tel: +46 8 762 62 25 Visiting address: Storgatan 19 kansliet@sbmi.se www.sbmi.se

36

ModinTryckoffset 2013

Grundläggande värderingar för medlemmar i Sveriges Bergmaterialindustri antagna av årsstämman i Stockholm den 27 april 2001.

SBMI Matrikel 2014  
Advertisement