Page 1

Sveriges Bergmaterialindustri ska främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för dess betydelse i samhället. Hur medlemmarna uppträder och handlar är av vital betydelse för synen på och respekten för branschen.   Förutom att följa samhällets lagar och regelverk, t ex att efterleva villkor i erhållna tillstånd – innebär ett medlemskap i Sveriges Bergmaterialindustri att företaget efter bästa förmåga åtar sig att: •

Tillgodose krav på god arbetsmiljö och yttre miljö.

Utnyttja resurser på ett kokt och värdeskapande sätt och inte eftersätta kvalitetskrav.

Ta till vara möjligheter att skapa nya värden vid efterbehandling av täkt.

Uppträda med god affärsetik och inte samarbeta med oseriösa underentreprenörer, leverantörer eller kunder.

Medverka till att de anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet.

Följa föreningens stadgar och beslut.

Kursprogram 2012

Grundläggande värderingar för medlemmar i Sveriges Bergmaterialindustri antagna av årsstämman i Stockholm den 27 april 2001

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Swedish Aggregates Producers Association Box 55684, 102 15 Stockholm Besöksadress: Storgatan 19 Telefon 08-762 62 25 Kansliet@sbmi.se www.sbmi.se

CM Gruppen AB, Bromma 2011

Swedish Aggregates Producers Association


Sveriges Bergmaterialindustri ska främja bergmaterialindustrins utveckling och öka förståelsen för dess betydelse i samhället. Hur medlemmarna uppträder och handlar är av vital betydelse för synen på och respekten för branschen.   Förutom att följa samhällets lagar och regelverk, t ex att efterleva villkor i erhållna tillstånd – innebär ett medlemskap i Sveriges Bergmaterialindustri att företaget efter bästa förmåga åtar sig att: •

Tillgodose krav på god arbetsmiljö och yttre miljö.

Utnyttja resurser på ett kokt och värdeskapande sätt och inte eftersätta kvalitetskrav.

Ta till vara möjligheter att skapa nya värden vid efterbehandling av täkt.

Uppträda med god affärsetik och inte samarbeta med oseriösa underentreprenörer, leverantörer eller kunder.

Medverka till att de anställda ges möjlighet till utveckling i arbetet.

Följa föreningens stadgar och beslut.

Kursprogram 2012

Grundläggande värderingar för medlemmar i Sveriges Bergmaterialindustri antagna av årsstämman i Stockholm den 27 april 2001

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Swedish Aggregates Producers Association Box 55684, 102 15 Stockholm Besöksadress: Storgatan 19 Telefon 08-762 62 25 Kansliet@sbmi.se www.sbmi.se

CM Gruppen AB, Bromma 2011

Swedish Aggregates Producers Association


Kursprogram 2012 Sveriges Bergmaterialindustris, SBMI: s, kurser står öppna för anställda i föreningens medlemsföretag, i myndigheter och kommuner samt användare av bergmaterial. Förutom SBMI: s egna kursutbud presenteras kurser med anknytning till bergmaterialområdet arrangerade av Asfaltskolan, Nordcert m fl. Dessutom finns på sidan 17 en förteckning över föreläsare från högskolor samt konsulter som i egen regi kan anordna bl a företagsvisa utbildningar inom bergmaterial­området. Utbildningen för bergmaterialindustrin på gymnasier och högskolor presenteras kortfattat på sid 14. Utvecklingen av kvalitetssäkring har de senaste åren lett till ökade krav på personer inom bergmaterialindustrin. Det kan gälla den ansvariga driftsledaren, krossoperatören, laboratoriechefen, säljaren och lastmaskinföraren. På sidorna 19-21 ges förslag till utbildning för ansvariga befattningshavare. I en mall finns plats att ta fram utbildningsmål och utbildningsplaner för olika befattningar. Planerna kan exempelvis omfatta en femårsperiod och ingå i företagets kvalitetssäkringssystem och internkontroll. Information om litteratur som framtagits genom SBMI återfinns på sid 15. För ytterligare information, ring respektive utbildningsenhet. Vill Du veta mer om SBMIs kurser eller om utbildningspaketen, så kan Du kontakta oss på tfn 08-762 62 25 eller via e-post leena.eriksson@sbmi.se.

1


Säker Maskinoperatör SBMI Tid och plats

17 januari 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Kursen vänder sig till maskinoperatörer, med fokus på mobila anläggningar.

Utbildningsmål

Målsättningen är att öka kunskapen om säker bergmaterialproduktionsteknik, miljö och arbetsmiljö samt produktkunskap och kvalitetskrav.

Innehåll

- Miljö- och täkttillstånd - Säkerhet, arbetsmiljö och dolhantering - Bergmaterial - råvara - Produktionsteknik: borrning - sprängning - lastning - krossning - upplagshantering - Produktkunskap och kvalitetssäkring

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

19 december 2011 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500:- exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se


Produktion I SBMI Tid och plats

24-26 januari 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

3 dagar

Målgrupp

Arbetsledare och maskinoperatör i grus- och bergtäkter och krossanläggningar. Deltagarna förutsätts ha minst ett års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterial­industrin eller angränsande verksamhet.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper i maskinkännedom och produktionsteknik på de vanligaste maskinutrust­ ningarna. Ökad förståelse om arbetsmiljöfrågor och åtgärder för inre och yttre miljö.

Innehåll

- Användarens krav på bergmaterial - Produktionsteknik: - Borrning, sprängning, dolhantering, praktisk maskin hantering - Maskinkännedom - Reparation och underhåll - Vägningsteknik - Miljökrav

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

19 december 2011 Anmälan är bindande.

Kursavgift

9 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kurs­ dokumentation, kaffe, luncher och middagar.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se SBMI rekommenderar kursen Praktisk maskin­ hantering (se sidan 4), som är en direkt uppföljning till Produktion I.

3


Praktisk maskinhantering SBMI Tid och plats

22 mars 2012, Sydstens stenbrott, Dalby

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill lära sig mer om hur olika inställningar på krossen påverkar krossresultatet.

Förkunskaper

Produktion I, eller motsvarande.

Utbildningsmål

Att ge en praktisk förståelse för hur inställningar i anläggningen påverkar processen. Att känna igen tecken på att processen är korrekt/felaktig.

Innehåll

- Genomgång av anläggningen, samt upprättande av flödesschema - Produktutfallets påverkan av krossens belastning - Påverkan av inmatningsmaterialet (lång/kort fraktion) - Öppen/sluten krets - Sluten Krets – påverkan av storlek på returmaterial Kursen hålls i Sandvik mining and constructions testanläggning, belägen i Sydstens stenbrott, Dalby. Kursen hålls utomhus i anläggningsmiljö: deltagarna anmodas ta med sig skyddsskor och oömma kläder. Sandvik håller med hjälm, skyddsglasögon och varselväst.

Sista anmälningsdag

1 mars 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500:- exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till valt hotell. Vi föreslår Best Western Sturup Airport ­Hotel, tfn: 040-50 05 70, info@sturupairporthotel.se

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

4


Produktion II – del 1 och del 2 SBMI Tid och plats

14-16 februari samt 27-29 mars 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

6 dagar (3 + 3 dagar)

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande med helst tre års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterialindustrin eller angränsande verksamhet.

Utbildningsmål

Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Innehåll

- Bergmaterial – råvaror - Borrning och sprängning - Produktionsteknik och projektering av krossanläggningar - Arbetsmiljö - Täkttillstånd – Miljöbalken - Europastandard och användarkrav - Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring - Vägningsteknik - Försäljning och leverans - Studiebesök (oömma kläder)

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänt resultat ger behörighet för ansvarig driftledare enligt regler för produktcertifiering av ballast. Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

24 januari 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

19 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

5


Produktion II – förnyelse SBMI Tid och plats

Valfri kursdag under Produktion II, 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

Efter behov, 1-3 hela dagar

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande som någon gång under de senaste 10 åren gått hela Produktion II-kursen.

Utbildningsmål

Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Innehåll

- Bergmaterial – råvaror - Borrning och sprängning - Produktionsteknik och projektering av krossanlägg ningar - Arbetsmiljö - Täkttillstånd – Miljöbalken - Europastandard och användarkrav - Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring - Vägningsteknik - Försäljning och leverans - Studiebesök (oömma kläder)

Intyg

Intyg utfärdas på de delar av kursen som repeterats.

Sista anmälningsdag

24 januari 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500: -/dag exklusive moms, inklusive lunch och middag (avtalas vid anmälningstillfället).

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SMBI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

6


Bergsprängning för beställare SBMI Tid och plats

14 mars 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer, inköpare och projektörer.

Utbildningsmål

Öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängning – borr och sprängteknik, fragmenteringsutfall, arbetsmiljö, avtal och upphandling samt transport och förvaring av sprängämnen.

Innehåll

- Borrnings- och sprängmetoder - Sprängämnen och dess egenskaper - Optimal fragmentering - Arbetsmiljö, regelverk, hantering av dolor - Transport- och förvaringsbestämmelser - Avtal, upphandlingspraxis, ansvarsfrågor

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

22 februari 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

7


Grundkurs Bergmaterialindustrin SBMI Tid och plats

6-7 november 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

2 dagar

Målgrupp

Nyanställda och administrativ personal i bergmaterialindustrin. Personer verksamma i bygg- och anläggningsverksamhet samt i myndigheter och organisationer med anknytning till bergmaterialindustrin.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kännedom om bergmaterialets användningsområden, produktion samt användarnas och samhällets krav.

Innehåll

- Användningsområden - Kvalitet - Geologi – grunder - Miljökrav och lagstiftning - Produktion - Återvinning - Efterbehandling av täkter - Studiebesök (oömma kläder)

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

16 oktober 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

5 700: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

8


Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder SBMI Tid och plats

20-21 november 2012, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

2 dagar

Målgrupp

Alla som arbetar med laboratorieprovning, produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial.

Utbildningsmål

Ge förmågan att definiera produktegenskaper hos bergmaterial, kvalitetssäkra dessa samt hantera avvikelser från deklarerade specifikationer.

Innehåll

- Bergmaterialprodukter och produktkrav - Kvalitets- och miljöbegrepp - EN-standarder - Produktcertifiering - Provningsfrekvenser - Provtagning, provning och kalibrering i laboratorium - Dokumentation och avvikelsehantering - Begreppet trovärdighet - Försäljning och leverans - Studiebesök (oömma kläder)

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

30 oktober 2012 Anmälan är bindande.

Kursavgift

6 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag samt själv­ studiekursen Provtagning SS-EN 932-1 (se sid 13).

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

9


Provning och kontroll av stenmaterial Allmän kurs Asfaltskolan/SBMI Tid och plats

21-23 februari 2012, Stockholm, Arlanda. Praktiskt laboratoriearbete på NCC:s väglaboratorium i Upplands-Väsby. Teorilektioner på Täby Park Hotel, Täby, tfn: 08-506 483 00.

Samling

Kl. 09.00 på Täby Park Hotel.

Kursens längd

3 dagar

Målgrupp

Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och lab-personal.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.

Innehåll

- Allmän information om stenmaterial - Förberedande undersökningar och provtagningar - Kravspecifikationer - Genomgång av olika metodbeskrivningar - Europastandarder (CEN-metoder) för ballast

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Sista anmälningsdag

17 januari 2012 via hemsidan www.asfaltskolan.se där också mer information kan fås, eller till Asfaltskolan, Box 745, 194 27 Upplands-Väsby, eller fax 08-590 049 29.

Kursavgift

8 600: - exklusive moms. Kursdokumentation ingår exkl. standardkopior. SS-EN-standarder kan beställas från SIS förlag, tfn 08-555 523 00, www.sis.se. Kontrollera först med ditt företags lab-ansvarige om det finns företagslicenser eller lånekopior inom företaget.

Kost och logi

Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Kostnad för helpension i enkelrum, inkl kurslokal 1 800: -/dygn exkl moms. Dagkonferens inkl kaffe, lunch samt kurslokal, 470: -/dygn exkl moms.

10


Nordcert – BBCs informationsmöte Informationsdag Ballast Nordcert-BBC/SBMI Tid och plats

Meddelas genom Nordcerts kansli (se nedan).

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Vår årliga informationsdag Ballast, även benämnd AD-dag Ballast, vänder sig till såväl ansvariga driftsledare som till övriga personer inom de företag som önskar senaste information om certifiering av ballast.

Utbildningsmål

Tydliggöra regler för produktionskontroll och certifiering av ballast enligt de nya europastandarderna inklusive nationella krav.

Innehåll

Tillämpning av de nya EN produkt- och provningsstandarderna. Information om: - Europaanpassning av svenska regelverk för ballast - Certifiering av ballast - CE-märkning samt produktcertifiering

Sista anmälningsdag

Meddelas genom Nordcerts kansli

Kursavgift Intresseanmälan

Nordcerts kansli, tfn 08-34 92 70, www.nordcert.se

11


Provtagning SS-EN 932-1 Kursen innebär självstudier med interaktiv CD-ROM Tid och plats

Självstudie vid egen PC.

Kursens längd

Kan delas upp i etapper. Minimum en halv dag beroende på förkunskaper.

Målgrupp

Alla som producerar, köper, säljer, hämtar eller levererar bergmaterial och som utvärderar provningsresultat.

Utbildningsmål

Att med hjälp av standardiserade provtagningsmetoder kunna få ett samlingsprov som är representativt för hela partiet.

Innehåll

- Svensk och europeisk standard SS-EN 932-1 - Hur prov bör tas från: - transportband - fickor - upplag - lastbilar med skopa, låda, rör och sond - Slumptalsberäkning - Beräkning av provmängd mm

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs och godkänt resultat på sluttentamen.

Kursavgift

400:-/st exkl moms. Vid köp av två stycken USBminnen eller flera inom samma företag, 250:-/styck. Ett USB-minne per deltagare.

Beställning

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se, fax 08-762 62 39

PC-Krav

Lägst Windows 98.

12


Företagsanpassade kurser SBMI I mån av tid kan SBMI genomföra anpassade kurser hos medlemsföretagen. Beroende på ämne och innehåll anpassas genomförandet så att företaget minimerar sina kostnader med avseende på i första hand resor och traktamenten för deltagarna. Företaget står för lokaler, måltider och medverkandes resekostnader. Kurslitteraturen trycks upp i erforderligt antal på företagets bekostnad. Som underlag används det av företaget och SBMI framtagna originalmanuset.

Kursavgift

Uppläggningsavgift inklusive förberedelser och originalmanus till kurslitteraturen mm: 10 000: - per kurs. Från 7 300: - per dag.

Kursledararvode

Om externa föreläsare behöver anlitas, står företaget för dessa kostnader. Eventuella rese- och hotellkostnader tillkommer. Samtliga avgifter gäller exklusive moms.

Logi

Logi ombesörjes av företaget.

Program

Programmet med avseende på tider och kursinnehåll tas fram i nära samarbete mellan företaget och SBMI.

Intyg

Efter genomförd kurs utfärdar SBMI ett intyg till var och en som har gått kursen. Intyget, som är personligt, beskriver med rubriker innehållet i kursen och att kursen har genomförts i samarbete med företaget.

13


Gymnasier och högskolor Högskoleingenjör i Berg och Anläggning Filipstad Berg- och Anläggningsteknik med inriktning mot ballast och industrimineralteknik. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och pågår under sex terminer. Man kan också välja ett teknikerprogram på 120 högskolepoäng under fyra terminer. Förutom produktionsteknik (bergteknik, mineralteknik) behandlas mark- och bergbyggnad (bergmekanik), företagsledning, miljö- och tillståndsfrågor samt informationsteknik, vilket gör att utbildningen ger en bra grund för ledande befattningar inom bergmaterialindustrin. Närmare information finns hos Bergsskolan. Kontakt: Jan Krey, tel 070-381 62 72, jan.krey@bergsskolan.se. Se även skolans hemsida www.bergsskolan.se.

Ballastkunskap (bergmaterialkunskap) Kan numera studeras på gymnasieskolans byggprogram. Kursen är obligatorisk på inriktningen anläggningsteknik. Kursen kan också väljas på gymnasieskolans fordonsprogram. Mer information på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Forskarutbildning Centrum för bergmaterialforskning, LTU, ger forskarkurser inom bergmaterialoch teknikområden. Information: Karel Miskovsky, tfn 090-70 67 73.

14


Litteratur Berg för byggande I Berg för byggande - om bergmaterialindustrin, uppdaterad 2007, presenteras bergmaterialindustrin för alla som producerar, upphandlar och använder bergmaterial. Boken vänder sig också till dem som genom tillstånd och kontroll påverkar industrin och till alla som är intresserade av samhällets fysiska utformning. Boken har producerats av Sveriges Bergmaterialindustri och beställs från Balkong Förlag, tfn 08-406 01 60, fax 08-08-406 01 65 eller info@balkongforlag.se. Pris 190: - inkl moms, exkl. frakt.

Bergmaterial Boken för dig - som behöver grundläggande kunskaper om bergmaterial - som går på Byggprogrammet eller Fordonsprogrammet Boken, som uppdaterats 2008, ger grundläggande kunskaper om bergmaterialens, det vill säga bergkross och grus, användningsområden och egenskaper. Här beskrivs behov, tillstånd, produktion, efterbehandling och miljöpåverkan. Boken kan beställas hos Liber Distribution Kundtjänst, 162 89 Stockholm, tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 eller via Libers Internetbokhandel, www.liber.se (Best nr 47-01652-5). F-pris: 100: - Gäller för skolor och SBMIs medlemmar. Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer.

15


Nedanstående organisationer kan tillhandahålla specialkurser och skräddarsydda utbildningar för bergmaterialindustrin. För dessa utbildningar utfärdar SBMI inte intyg.

BERGUTBILDARNA AB Berg- och sprängteknisk utbildning för bergmaterialindustrin, såsom sprängtekniska behörighetskurser för sprängarbasar och sprängarbetsledare, borrcertifikatskurser, miljökonsekvenser vid bergarbete, hantering av dola, odetonerat sprängämne och behörighet för ansvarig driftsledare. Kontakta Michael Hermansson, tfn 070-379 50 48 eller 08-540 600 60 michael@bergutbildarna.se

ORICA Sweden AB Orica Sweden AB erbjuder både fastlagda och skräddarsydda utbildningar i bergoch sprängteknik, som bl a ger behörighet för ansvariga driftsledare. Kontakta Thomas Daugaard, tel 070-568 63 43 eller 0587-850 00 thomas.daugaard@orica.com

VUC - VÄGSEKTORNS UTBILDNINGSCENTRUM VUC - Vägsektorns utbildningscentrum i Trafikverket erbjuder utbildningar inom vägtransportsektorn. Färdiga kurser eller efter kundens önskemål. Kontakta VUC, tel 0771-921 921, www.trafikverket.se/VUC

16


Utbildningspaket Nedanstående utbildningar, som har godkänts av SBMI, anordnas när efterfrågan finns. SBMI utfärdar intyg till anställda i medlemsföretag samt till deltagare utanför bergmaterialindustrin för vissa av dessa kurser. Kontakta respektive föreläsare eller SBMI: s kansli för ytterligare information. • Hantering av odetonerat sprängämne ”dola” i bergtäkter (1 dag) Michael Hermansson, BergUtbildarna AB, tfn 08-540 600 60, michael@bergutbildarna.se • Losshållning i bergtäkt: borrning, laddning och sprängning (1 dag) Donald Jonsson, Nitro Consult AB, tfn 08-681 43 00, donald.jonsson@orica.com • Provning och kontroll av stenmaterial – med nya SS-EN-standarder (1-2 dagar, beroende på önskemål) Marjo Savukoski, CBI, tfn 010-516 68 66, marjo.savukoski@cbi.se • Sprängning i bergtäkt – med tonvikt på kast- och vibrationsproblem (1 dag) Thomas Daugaard, Orica Sweden AB, tfn 070-568 63 43 eller 0587-850 00, thomas.daugaard@orica.com • Effektiv kommunikation, SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se • Massmedia – i med och motgång, SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se • Goda möten – gör så här! SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se • Säkerhet på väg, grund (1 dag) Trafikverket, VUC, tfn 0771-921 921 • Påbyggnadskurs, utmärkningsansvarig (2 dagar) Trafikverket, VUC, tfn 0771-921 921 • Vägteknik i Vägverkets AMA 07 (1 dag) Trafikverket, VUC, tfn 0771-921 921

17


18

Receptionist

Bilförare

Transportledare

Vågpersonal

Försäljare

Truck-/Bilförare

Laborant

Laboratorieansvarig

Lastmaskinist

Elektriker

Reparatör

Krossoperatör

Biträdande arbetsledare

Arbetsledare

Ansvarig driftsledare

Materialtekn. förutsättningar

Täkttillstånd Lagar

Anläggningsprojektering

Materialkrav Standard

Losshållning

Produktion

Kvalitetssäkring

Provning och kontroll

MALL FÖR UTBILDNINGSPLAN


Den som har gått ut Bergsskolan behöver inte gå Grundkurs och kan avstå två av dagarna under Produktion I.

19


20


21


KURSANMÄLAN

EN ANMÄLAN PER BLANKETT. VID BEHOV AV FLER KOPIERA.

Postas till Sveriges Bergmaterialindustri, Box 55684, 102 15 Stockholm eller e-postas till leena.eriksson@sbmi.se (med nedanstående uppgifter)

Kursens namn: _________________________________________________ Kursdatum: ____________________________________________________ K ursdeltagare Namn: ________________________________________________________ Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Tfn:____________________________ Fax:__________________________ E-post:________________________________________________________ Faktureringsadress (om annan än ovan) Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Kostnadsställe:__________________________________________________

22


KURSANMÄLAN

EN ANMÄLAN PER BLANKETT. VID BEHOV AV FLER KOPIERA.

Postas till Sveriges Bergmaterialindustri, Box 55684, 102 15 Stockholm eller e-postas till leena.eriksson@sbmi.se (med nedanstående uppgifter)

Kursens namn: _________________________________________________ Kursdatum: ____________________________________________________ K ursdeltagare Namn: ________________________________________________________ Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Tfn:____________________________ Fax:__________________________ E-post:________________________________________________________ Faktureringsadress (om annan än ovan) Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Kostnadsställe:__________________________________________________


SÄND MIG INFORMATION OM INRINGADE KURSER OCH UTBILDNINGSPAKET

• • • • • • •

SBMI-kurser Grundkurs bergmaterialindustrin Produktion I Produktion II Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder Bergsprängning för beställare Säker Maskinoperatör Provtagning SS-EN 932-1, självstudiekurs på CD-ROM.

Övriga kurser Provning och kontroll av stenmaterial - Allmän kurs Informationsdag Ballast

• • • • • • • • • • • •

Utbildningspaket Bergmaterialindustrins miljöfrågor – konfliktlösningar Hantering av odetonerat sprängämne ”dola” i bergtäkter Losshållning i bergtäkt; borrning, laddning och sprängning Provning och kontroll av stenmaterial – med nya SS-EN-standarder Sprängning i bergtäkt – med tonvikt på kast- och vibrationsproblem Stenmaterialkunskap Säkerhet på väg, grund Påbyggnadskurs, utmärkningsansvarig Vägteknik i Vägverkets AMA 07 Effektiv kommunikation Massmedia – i med och motgång Goda möten – gör så här!

Namn________________________________________________________________ Företag_______________________________________________________________ Adress________________________________________________________________ Postadress_____________________________________________________________ E-postadress___________________________________________________________ Sveriges Bergmaterialindustri Box 55684, 102 15 Stockholm Tfn 08-762 62 25 kansliet@sbmi.se

24


Bergmaterialindustrin är nödvändig för vår infrastruktur och våra bostäder. Den producerar förädlat stenmaterial för att bygga vägar och järnvägar och för att tillverka asfalt och betong. Råvaran är krossat berg, naturgrus och återvunnet inert material. Produktionen var 84,5 miljoner ton 2009, vilket gör bergmaterial till vår största industriprodukt med ett värde jämförbart med järnmalmens. Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är bergmaterialindustrins nationella branschorganisation. SBMI arbetar för att främja branschens intressen gentemot statsmakterna och stöder branschens kvalitetsarbete och kompetensutveckling.


Bergmaterialindustrin är nödvändig för vår infrastruktur och våra bostäder. Den producerar förädlat stenmaterial för att bygga vägar och järnvägar och för att tillverka asfalt och betong. Råvaran är krossat berg, naturgrus och återvunnet inert material. Produktionen var 84,5 miljoner ton 2009, vilket gör bergmaterial till vår största industriprodukt med ett värde jämförbart med järnmalmens. Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, är bergmaterialindustrins nationella branschorganisation. SBMI arbetar för att främja branschens intressen gentemot statsmakterna och stöder branschens kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

Kurskatalog 2012  

SBMIs kurser under år 2012, tillgangliga för alla SBMIs medlemsforetag.

Advertisement