Page 1

Produktion II Preliminärt Program – Del 1 Radisson Blu Arlandia Hotel 14 – 16 februari 2011 Kursledare: Jan Bida Måndagen den 14 februari 09.00 – 09.15

Samling och kaffe

09.15 – 09.30

Presentation av kursen

Jan Bida

09.30 – 10.00

Sveriges Bergmaterialindustri

Jan Bida

10.00 – 12.00

Geologiska grunder

Karel Miskovsky

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 15.00

Bergmaterial – råvaror

15.00 . 15.30

Kaffe

15.30 – 17.30

Bergmaterial – råvaror (forts)

18.00 – 19.00

Middag

19.00 – 20.00

Introduktion till borrning och sprängning

Karel Miskovsky Karel Miskovsky Mikael Hermansson, Bergutbildarna

Tisdagen den 15 februari 08.00 – 10.00

Borrning och sprängning

10.00 – 10.30

Kaffe

10.30 – 12.00

Projektering av krossanläggningar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Projektering av krossanläggningar (forts)

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 17.00

Projektering av krossanläggningar (forts)

18.00 – 19.00

Middag

19.00 – 21.00

Bättre kontakt med grannar

Mikael Hermansson Per Svedensten, Sandvik SRP Per Svedensten, Sandvik SRP Per Svedensten, Sandvik SRP Björn Holm

Onsdag den 16 februari 08.00 – 09.40

Produktionsteknik och materialhantering

09.40 – 10.00

Kaffe

10.00 – 12.00

Produktionsteknik och materialhantering (forts) Göran Svensson

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Produktkrav och kvalitetssäkring – introduktion Jan Bida

14.00 – 14.20

Kaffe

14.20 – 15.30

Skriftligt prov Del 1

15.30 – 16.00

Genomgång av prov och avslutning

2011 Prog Prod II Del 1

Göran Svensson

Alla

1

2011-02-10

2011ProgProdIIDel1  

Preliminärt Program – Del 1 Radisson Blu Arlandia Hotel 14 – 16 februari 2011 Kursledare: Jan Bida Onsdag den 16 februari Måndagen den 14 fe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you