Page 1

Kursprogram 2011 Sveriges Bergmaterialindustris, SBMI: s, kurser står öppna för anställda i föreningens medlemsföretag, i myndigheter och kommuner samt användare av bergmaterial. Förutom SBMI: s egna kursutbud presenteras kurser med anknytning till bergmaterialområdet arrangerade av Asfaltskolan, Nordcert m fl. Dessutom finns på sidan 18 en förteckning över föreläsare från högskolor samt konsulter som i egen regi kan anordna bl a företagsvisa utbildningar inom bergmaterial­området. Utbildningen för bergmaterialindustrin på gymnasier och högskolor presenteras kortfattat på sid 15. Utvecklingen av kvalitetssäkring har de senaste åren lett till ökade krav på personer inom bergmaterialindustrin. Det kan gälla den ansvariga driftsledaren, krossoperatören, laboratoriechefen, säljaren och lastmaskinföraren. På sidorna 19-22 ges förslag till utbildning för ansvariga befattningshavare. I en mall finns plats att ta fram utbildningsmål och utbildningsplaner för olika befattningar. Planerna kan exempelvis omfatta en femårsperiod och ingå i företagets kvalitetssäkringssystem och internkontroll. Information om litteratur som framtagits genom SBMI återfinns på sid 16. För ytterligare information, ring respektive utbildningsenhet. Vill Du veta mer om SBMIs kurser eller om utbildningspaketen, så kan Du kontakta oss på tfn 08-762 62 25 eller via e-post leena.eriksson@sbmi.se. Du kan också faxa intresseanmälan på sista sidan till Leena Eriksson på SBMI:s kansli.

1


Säker Maskinoperatör SBMI Tid och plats

17 januari 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Kursen vänder sig till maskinoperatörer, med fokus på mobila anläggningar.

Utbildningsmål

Målsättningen är att öka kunskapen om säker bergmaterialproduktionsteknik, miljö och arbetsmiljö samt produktkunskap och kvalitetskrav.

Innehåll

- Miljö- och täkttillstånd - Säkerhet, arbetsmiljö och dolhantering - Bergmaterial - råvara - Produktionsteknik: borrning - sprängning - lastning - krossning - upplagshantering - Produktkunskap och kvalitetssäkring

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

20 december 2010 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500:- exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

3


Produktion I

Praktisk maskinhantering

SBMI

SBMI

Tid och plats

18-20 januari 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Tid och plats

23 mars 2011, Sydstens stenbrott, Dalby

Kursens längd

3 dagar

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Arbetsledare och maskinoperatör i grus- och bergtäkter och krossanläggningar. Deltagarna förutsätts ha minst ett års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterial­industrin eller angränsande verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill lära sig mer om hur olika inställningar på krossen påverkar krossresultatet.

Förkunskaper

Produktion I, eller motsvarande

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper i maskinkännedom och produktionsteknik på de vanligaste maskinutrust­ ningarna. Ökad förståelse om arbetsmiljöfrågor och åtgärder för inre och yttre miljö.

Utbildningsmål

Att ge en praktisk förståelse för hur inställningar i anläggningen påverkar processen. Att känna igen tecken på att processen är korrekt/felaktig.

Innehåll

- Användarens krav på bergmaterial - Produktionsteknik: - Borrning, sprängning, dolhantering, praktisk maskin hantering - Maskinkännedom - Reparation och underhåll - Vägningsteknik - Miljökrav

Innehåll

-G  enomgång av anläggningen, samt upprättande av flödesschema - Produktutfallets påverkan av krossens belastning - Påverkan av inmatningsmaterialet (lång/kort fraktion) - Öppen/sluten krets - Sluten Krets – påverkan av storlek på returmaterial Kursen hålls i Sandvik mining and constructions testanläggning, belägen i Sydstens stenbrott, Dalby. Kursen hålls utomhus i anläggningsmiljö: deltagarna anmodas ta med sig skyddsskor och oömma kläder. Sandvik håller med hjälm, skyddsglasögon och varselväst.

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

20 december 2010 Anmälan är bindande.

Kursavgift

Kursavgift

9 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kurs­ dokumentation, kaffe, luncher och middagar.

3 500:- exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Logi

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till valt hotell. Vi föreslår Best Western Sturup Airport ­Hotel, tfn: 040-50 05 70, info@sturupairporthotel.se

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Anmälan/Information

4

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se SBMI rekommenderar kursen Praktisk maskin­ hantering (se sidan 5), som är en direkt uppföljning till Produktion I.

5


Produktion II – Del 1 och del 2 SBMI

Produktion II – förnyelse SBMI

Tid och plats

14-16 februari samt 28-30 mars 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Tid och plats

Valfri kursdag under Produktion II, 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

6 dagar (3 + 3 dagar)

Kursens längd

Efter behov, 1-3 hela dagar

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande med helst tre års praktisk erfarenhet av arbete i bergmaterialindustrin eller angränsande verksamhet.

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer eller motsvarande som någon gång under de senaste 10 åren gått hela Produktion II-kursen.

Utbildningsmål

Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Utbildningsmål

Innehåll

- Bergmaterial – råvaror - Borrning och sprängning - Produktionsteknik och projektering av krossanläggningar - Arbetsmiljö - Täkttillstånd – Miljöbalken - Europastandard och användarkrav - Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring - Vägningsteknik - Försäljning och leverans - Studiebesök

Ge fördjupade kunskaper om bergmaterialproduktionen och bergmaterialets geotekniska, produktionstekniska och miljötekniska förutsättningar. Ökad förståelse för användarnas krav på bergmaterial för olika användningsområden.

Innehåll

Prov/Intyg

Kursen avslutas med skriftligt prov. Godkänt resultat ger behörighet för ansvarig driftledare enligt regler för produktcertifiering av ballast. Intyg erhålles efter genomförd kurs.

- - - - - - - - - -

Intyg

Intyg utfärdas på de delar av kursen som repeterats.

Sista anmälningsdag

26 januari 2011 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500: -/dag exklusive moms, inklusive lunch och middag (avtalas vid anmälningstillfället).

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SMBI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Sista anmälningsdag

25 januari 2011 Anmälan är bindande.

Kursavgift

19 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och middagar.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

6

Bergmaterial – råvaror Borrning och sprängning Produktionsteknik och projektering av krossanlägg ningar Arbetsmiljö Täkttillstånd – Miljöbalken Europastandard och användarkrav Provtagning, provningsmetoder och kvalitetssäkring Vägningsteknik Försäljning och leverans Studiebesök

www.radissonblu.se/arlandiahotell-arlanda

7


Bergsprängning för beställare SBMI

Grundkurs Bergmaterialindustrin SBMI

Tid och plats

17 mars 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Tid och plats

7-8 november 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Kursens längd

1 dag

Kursens längd

2 dagar

Målgrupp

Arbetsledare, platschefer, produktionschefer, inköpare och projektörer.

Målgrupp

Utbildningsmål

Öka kunskapen om och förståelsen för bergsprängning – borr och sprängteknik, fragmenteringsutfall, arbetsmiljö, avtal och upphandling samt transport och förvaring av sprängämnen.

Nyanställda och administrativ personal i bergmaterialindustrin. Personer verksamma i bygg- och anläggningsverksamhet samt i myndigheter och organisationer med anknytning till bergmaterialindustrin.

Utbildningsmål

Ge grundläggande kännedom om bergmaterialets användningsområden, produktion samt användarnas och samhällets krav.

Innehåll

- Användningsområden - Kvalitet - Geologi – grunder - Miljökrav och lagstiftning - Produktion - Återvinning - Efterbehandling av täkter - Studiebesök

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Innehåll

- Borrnings- och sprängmetoder - Sprängämnen och dess egenskaper - Optimal fragmentering - Arbetsmiljö, regelverk, hantering av dolor - Transport- och förvaringsbestämmelser - Avtal, upphandlingspraxis, ansvarsfrågor

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Sista anmälningsdag

22 februari 2011 Anmälan är bindande.

Kursavgift

3 500: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch.

Sista anmälningsdag

18 oktober 2011 Anmälan är bindande.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som boknings­referens.

Kursavgift

5 700: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

8

9


Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder SBMI

Provning och kontroll av stenmaterial Allmän kurs Asfaltskolan/SBMI

Tid och plats

21-22 november 2011, Stockholm, Radisson Blu Arlandia

Tid och plats

22-24 februari 2011, Stockholm, Arlanda. Praktiskt laboratoriearbete på NCC:s väglaboratorium i Upplands-Väsby. Teorilektioner på Täby Park Hotel, Täby, tfn: 08-506 483 00.

Kursens längd

2 dagar

Målgrupp

Alla som arbetar med laboratorieprovning, produktion, försäljning och upphandling av bergmaterial.

Samling

Kl. 09.00 på Täby Park Hotel.

Utbildningsmål

Ge förmågan att definiera produktegenskaper hos bergmaterial, kvalitetssäkra dessa samt hantera avvikelser från deklarerade specifikationer.

Kursens längd

3 dagar

Målgrupp

Produktions-, kvalitets- och försäljningsansvariga inom branschen samt kontroll- och lab-personal.

Innehåll

- Bergmaterialprodukter och produktkrav - Kvalitets- och miljöbegrepp - EN-standarder - Produktcertifiering - Provningsfrekvenser - Provtagning, provning och kalibrering i laboratorium - Dokumentation och avvikelsehantering - Begreppet trovärdighet - Försäljning och leverans - Studiebesök

Utbildningsmål

Ge grundläggande kunskaper om olika typer av kontroll och provning av stenmaterial från öppnande av täkt till färdig produkt. Teori och praktik på laboratorium kommer att varvas under kursdagarna.

Innehåll

- Allmän information om stenmaterial - Förberedande undersökningar och provtagningar - Kravspecifikationer - Genomgång av olika metodbeskrivningar - Europastandarder (CEN-metoder) för ballast

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs.

Prov/Intyg

Sista anmälningsdag

2 november 2011 Anmälan är bindande.

Kursen avslutas med skriftligt prov. För att erhålla intyg över genomförd kurs fordras godkänt resultat på provet.

Sista anmälningsdag

Kursavgift

6 900: - exklusive moms. I avgiften ingår kursdokumentation, kaffe, luncher och en middag samt själv­ studiekursen Provtagning SS-EN 932-1 (se sid 13).

18 januari 2011 via hemsidan www.asfaltskolan.se där också mer information kan fås, eller till Asfaltskolan, Box 745, 194 27 Upplands-Väsby, eller fax 08-590 049 29.

Kursavgift

8 600: - exklusive moms. Kursdokumentation ingår exkl. standardkopior. SS-EN-standarder kan beställas från SIS förlag, tfn 08-555 523 10, www.sis.se. Kontrollera först med ditt företags lab-ansvarige om det finns företagslicenser eller lånekopior inom företaget.

Kost och logi

Kostnaden för kost och logi betalas direkt av deltagaren till hotellet vid kursens slut. Kostnad för helpension i enkelrum, inkl kurslokal 1 800: -/dygn exkl moms. Dagkonferens inkl kaffe, lunch samt kurslokal, 470: -/dygn exkl moms.

Logi

Hotellrum bokas och betalas av deltagaren direkt till konferenshotellet, www.radissonblu.se/arlandiahotellarlanda. Ange SBMI som bokningsreferens.

Anmälan/Information

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

10

11


Nordcert – BBCs informationsmöte Informationsdag Ballast Nordcert-BBC/SBMI Tid och plats

Meddelas genom Nordcerts kansli (se nedan).

Kursens längd

1 dag

Målgrupp

Vår årliga informationsdag Ballast, även benämnd AD-dag Ballast, vänder sig till såväl ansvariga driftsledare som till övriga personer inom de företag som önskar senaste information om certifiering av ballast.

Utbildningsmål

Innehåll

Tydliggöra regler för produktionskontroll och certifiering av ballast enligt de nya europastandarderna inklusive nationella krav.

Provtagning SS-EN 932-1 Kursen innebär självstudier med interaktiv CD-ROM Tid och plats

Självstudie vid egen PC.

Kursens längd

Kan delas upp i etapper. Minimum en halv dag beroende på förkunskaper.

Målgrupp

Alla som producerar, köper, säljer, hämtar eller levererar bergmaterial och som utvärderar provningsresultat.

Utbildningsmål

Att med hjälp av standardiserade provtagningsmetoder kunna få ett samlingsprov som är representativt för hela partiet.

Innehåll

- Svensk och europeisk standard SS-EN 932-1 - Hur prov bör tas från: - transportband - fickor - upplag - lastbilar med skopa, låda, rör och sond - Slumptalsberäkning - Beräkning av provmängd mm

Intyg

Intyg erhålles efter genomförd kurs och godkänt resultat på sluttentamen.

Kursavgift

400: -/st exkl moms. Vid köp av två stycken eller flera inom samma företag, 250: -/styck.

Beställning

SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se, fax 08-762 62 39

PC-Krav

Lägst Windows 98

Tillämpning av de nya EN produkt- och provningsstandarderna Information om: - Europaanpassning av svenska regelverk för ballast - certifiering av ballast - CE-märkning samt produktcertifiering

Sista anmälningsdag

Meddelas genom Nordcerts kansli

Kursavgift Intresseanmälan

12

Nordcerts kansli, tfn 08-34 92 70, www.nordcert.se

13


Företagsanpassade kurser SBMI I mån av tid kan SBMI genomföra anpassade kurser hos medlemsföretagen. Beroende på ämne och innehåll anpassas genomförandet så att företaget minimerar sina kostnader med avseende på i första hand resor och traktamenten för deltagarna. Företaget står för lokaler, måltider och medverkandes resekostnader. Kurslitteraturen trycks upp i erforderligt antal på företagets bekostnad. Som underlag används det av företaget och SBMI framtagna originalmanuset.

Kursavgift

Uppläggningsavgift inklusive förberedelser och originalmanus till kurslitteraturen mm: 10 000: - per kurs. Från 7 300: - per dag.

Kursledararvode

Om externa föreläsare behöver anlitas, står företaget för dessa kostnader. Eventuella rese- och hotellkostnader tillkommer. Samtliga avgifter gäller exklusive moms.

Logi

Logi ombesörjes av företaget.

Program

Programmet med avseende på tider och kursinnehåll tas fram i nära samarbete mellan företaget och SBMI.

Intyg

Efter genomförd kurs utfärdar SBMI ett intyg till var och en som har gått kursen. Intyget, som är personligt, beskriver med rubriker innehållet i kursen och att kursen har genomförts i samarbete med företaget.

Gymnasier och högskolor Högskoleingenjör i Berg och Anläggning Filipstad Berg- och Anläggningsteknik med inriktning mot ballast och industrimineralteknik. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och pågår under sex terminer. Man kan också välja ett teknikerprogram på 120 högskolepoäng under fyra terminer. Förutom produktionsteknik (bergteknik, mineralteknik) behandlas mark- och bergbyggnad (bergmekanik), företagsledning, miljö- och tillståndsfrågor samt informationsteknik, vilket gör att utbildningen ger en bra grund för ledande befattningar inom bergmaterialindustrin. Närmare information finns hos Bergsskolan. Kontakt: Jan Krey, tel 070-381 62 72, jan.krey@bergsskolan.se Se även skolans hemsida www.bergsskolan.se.

Ballastkunskap (bergmaterialkunskap) Kan numera studeras på gymnasieskolans byggprogram. Kursen är obligatorisk på inriktningen anläggningsteknik. Kursen kan också väljas på gymnasieskolans fordonsprogram. Mer information på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Forskarutbildning Centrum för bergmaterialforskning, LTU, ger forskarkurser inom bergmaterialoch teknikområden. Information: Karel Miskovsky, tfn 090-14 42 69

14

15


Nedanstående organisationer kan tillhandahålla specialkurser och skräddarsydda utbildningar för bergmaterialindustrin. För dessa utbildningar utfärdar SBMI inte intyg.

Litteratur Berg för byggande I Berg för byggande - om bergmaterialindustrin, uppdaterad 2007, presenteras bergmaterialindustrin för alla som producerar, upphandlar och använder bergmaterial. Boken vänder sig också till dem som genom tillstånd och kontroll påverkar industrin och till alla som är intresserade av samhällets fysiska utformning. Boken har producerats av Sveriges Bergmaterialindustri och beställs från Balkong Förlag, tfn 08-406 01 60, fax 08-08-406 01 65 eller info@balkongforlag.se Pris 190: - inkl moms, exkl. frakt.

Bergmaterial Boken för dig - som behöver grundläggande kunskaper om bergmaterial - som går på Byggprogrammet eller Fordonsprogrammet Boken, som uppdaterats 2008, ger grundläggande kunskaper om bergmaterialens, det vill säga bergkross och grus, användningsområden och egenskaper. Här beskrivs behov, tillstånd, produktion, efterbehandling och miljöpåverkan. Boken kan beställas hos Liber Distribution Kundtjänst, 162 89 Stockholm, tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 eller via Libers Internetbokhandel, www.liber.se (Best nr 47-01652-5). F-pris: 100: - Gäller för skolor och SBMIs medlemmar. Expeditionsavgift, frakt och moms tillkommer.

16

BERGUTBILDARNA AB Berg- och sprängteknisk utbildning för bergmaterialindustrin, såsom sprängtekniska behörighetskurser för sprängarbasar och sprängarbetsledare, borrcertifikatskurser, miljökonsekvenser vid bergarbete, hantering av dola, odetonerat sprängämne och behörighet för ansvarig driftsledare . Kontakta Michael Hermansson, tfn 070-379 50 48 eller 08-540 600 60 michael@bergutbildarna.se

ORICA MINING SERVICES Orica Mining Services erbjuder både fastlagda och skräddarsydda utbildningar i berg- och sprängteknik, som bl a ger behörighet för ansvariga driftsledare. Kontakta Thomas Daugaard, tel 070-568 63 43 eller 0587-850 00 thomas.daugaard@orica.com

VUC - VÄGSEKTORNS UTBILDNINGSCENTRUM VUC - Vägsektorns utbildningscentrum i Trafikverket erbjuder utbildningar inom vägtransportsektorn. Färdiga kurser eller efter kundens önskemål. Kontakta VUC, tel 0243-756 54, www.trafikverket.se/VUC

17


18

Provning och kontroll Kvalitetssäkring Produktion

Receptionist

Bilförare

Transportledare

Vågpersonal

Försäljare

Truck-/Bilförare

Laborant

Laboratorieansvarig

Lastmaskinist

• Vägteknik i Vägverkets AMA 07 (1 dag) Trafikverket, VUC, tfn 0243-756 35

Elektriker

• Påbyggnadskurs, utmärkningsansvarig (2 dagar) Trafikverket, VUC, tfn 0243-756 54

Reparatör

• Säkerhet på väg, grund (1 dag) Trafikverket, VUC, tfn 0243-756 54

Krossoperatör

• Goda möten – gör så här! SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Biträdande arbetsledare

• Massmedia – i med och motgång, SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Arbetsledare

• Effektiv kommunikation, SBMI, tfn 08-762 62 25, leena.eriksson@sbmi.se

Ansvarig driftsledare

• Sprängning i bergtäkt – med tonvikt på kast- och vibrationsproblem (1 dag) Thomas Daugaard, Orica Mining Services, tfn 070-568 63 43 eller 0587-850 00, thomas.daugaard@orica.com

Losshållning

• Provning och kontroll av stenmaterial – med nya SS-EN-standarder (1-2 dagar, beroende på önskemål) Marjo Savukoski, CBI, tfn 010-516 51 63, marjo.savukoski@cbi.se

Materialkrav Standard

• Losshållning i bergtäkt: borrning, laddning och sprängning (1 dag) Donald Jonsson, Nitro Consult AB, tfn 08-681 43 00, donald.jonsson@orica.com

Anläggningsprojektering

• Hantering av odetonerat sprängämne ”dola” i bergtäkter (1 dag) Michael Hermansson, BergUtbildarna AB, tfn 08-540 600 60, michael@bergutbildarna.se

Täkttillstånd Lagar

Nedanstående utbildningar, som har godkänts av SBMI, anordnas när efterfrågan finns. SBMI utfärdar intyg till anställda i medlemsföretag samt till deltagare utanför bergmaterialindustrin för vissa av dessa kurser. Kontakta respektive föreläsare eller SBMI: s kansli för ytterligare information.

MALL FÖR UTBILDNINGSPLAN

Materialtekn. förutsättningar

Utbildningspaket

19


20

21


KURSANMÄLAN

EN ANMÄLAN PER BLANKETT. VID BEHOV AV FLER KOPIERA.

Postas till Sveriges Bergmaterialindustri, Box 55684, 102 15 Stockholm faxas till 08-762 62 39 eller e-postas till kansliet@sbmi.se (med nedanstående uppgifter) Kursens namn: _________________________________________________ Kursdatum: ____________________________________________________ Kursdeltagare Namn: ________________________________________________________ Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Tfn:____________________________ Fax:__________________________ E-post:________________________________________________________ Faktureringsadress (om annan än ovan) Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Kostnadsställe:__________________________________________________

22

23


KURSANMÄLAN

EN ANMÄLAN PER BLANKETT. VID BEHOV AV FLER KOPIERA.

Postas till Sveriges Bergmaterialindustri, Box 55684, 102 15 Stockholm faxas till 08-762 62 39 eller e-postas till kansliet@sbmi.se (med nedanstående uppgifter) Kursens namn: _________________________________________________ Kursdatum: ____________________________________________________ Kursdeltagare Namn: ________________________________________________________ Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Tfn:____________________________ Fax:__________________________ E-post:________________________________________________________ Faktureringsadress (om annan än ovan) Företag:_______________________________________________________ Adress:________________________________________________________ Post nr:__________________ Ort:__________________________________ Kostnadsställe:__________________________________________________

25


SÄND MIG INFORMATION OM INRINGADE KURSER OCH UTBILDNINGSPAKET

• • • • • • • •

SBMI-kurser Grundkurs bergmaterialindustrin Produktion I Praktisk maskinhantering Produktion II Produktkunskap, kvalitetssäkring och EN-standarder Bergsprängning för beställare Säker Maskinoperatör Provtagning SS-EN 932-1, självstudiekurs på CD-ROM.

Övriga kurser Provning och kontroll av stenmaterial - Allmän kurs Informationsdag Ballast

• • • • • • • • • • • •

Utbildningspaket Bergmaterialindustrins miljöfrågor – konfliktlösningar Hantering av odetonerat sprängämne ”dola” i bergtäkter Losshållning i bergtäkt; borrning, laddning och sprängning Provning och kontroll av stenmaterial – med nya SS-EN-standarder Sprängning i bergtäkt – med tonvikt på kast- och vibrationsproblem Stenmaterialkunskap Säkerhet på väg, grund Påbyggnadskurs, utmärkningsansvarig Vägteknik i Vägverkets AMA 07 Effektiv kommunikation Massmedia – i med och motgång Goda möten – gör så här!

Namn________________________________________________________________ Företag_______________________________________________________________ Adress________________________________________________________________ Postadress_____________________________________________________________ E-postadress___________________________________________________________ Sveriges Bergmaterialindustri Box 55684, 102 15 Stockholm Tfn 08-762 62 25, Fax 08-762 62 39 kansliet@sbmi.se

27


17030_Kurskatalog 2011_inlaga_korr2  

På sidorna 19-22 ges förslag till utbildning för ansvariga befattningshavare. I en mall finns plats att ta fram utbildningsmål och utbildnin...